Viễn thông (Công nghiệp)

6
Cổ phiếu
11.971B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.463K
Khối lượng
+2.01%
Thay đổi
+18.70%
Hiệu suất Tháng
−34.21%
Hiệu suất Năm
−32.44%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
DESK3DESKTOP ON NM
14.990 BRL−1.12%111K0.371.747B BRL23.800.63 BRL+20.13%0.13%Truyền thông
Mua
DTCY3DTCOM-DIRECTON
4.45 BRL−1.11%2000.5747.614M BRL72.590.06 BRL0.00%Truyền thông
FIQE3UNIFIQUE ON NM
3.710 BRL−1.59%272.3K0.821.365B BRL10.130.37 BRL+7.96%4.11%Truyền thông
Theo dõi
L1MN34LUMEN TECH DRN
Chứng chỉ lưu ký
6.830 BRL−7.45%5.36K1.457.427B BRLTruyền thông
OIBR3OI ON N1
0.66 BRL−1.49%1.44M0.3323.357M BRL−37.95 BRL−563.46%0.00%Truyền thông
Theo dõi
TELB3TELEBRAS ON
16.24 BRL−3.85%1.5K1.321.36B BRL−0.13 BRL+95.07%0.00%Truyền thông