Viễn thông (Công nghiệp)

6
Cổ phiếu
1504.626B
Giá trị vốn hóa thị trường
206.714K
Khối lượng
−1.20%
Thay đổi
−6.42%
Hiệu suất Tháng
−32.98%
Hiệu suất Năm
−31.51%
Hiệu suất YTD
           
ATTB34 ATT INC DRN
27.57-0.83%-0.23Bán Mạnh26.233K723243.81598.522B5.854.81203000.00
DTCY3 DTCOM-DIRECTON
5.98-5.83%-0.37Bán Mạnh100598.0063.955M-0.43
FIQE3 UNIFIQUE ON NM
4.35-0.91%-0.04Bán278.300K1210605.001.589B14.050.311572.00
OIBR3 OI ON N1
0.392.63%0.01Bán61.237M23882586.002.331B-0.8739052.00
TELB3 TELEBRAS ON
18.49-7.09%-1.41Bán1.200K22188.001.464B-2.56370.00
VERZ34 VERIZON DRN
34.11-1.62%-0.56Bán Mạnh8.893K303340.24877.647B8062.790.00118400.00
Tải thêm