Phim / Giải trí (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
147.874B
Giá trị vốn hóa thị trường
392
Khối lượng
+1.53%
Thay đổi
+1.51%
Hiệu suất Tháng
−23.44%
Hiệu suất Năm
−30.47%
Hiệu suất YTD
           
LSXM34 LIBERTY MEDIDRN
198.901.53%3.00Bán4795.60147.668B-0.00
SHOW3 TIME FOR FUNON NM
3.064.08%0.12Bán278.100K850986.00206.283M-0.36
Tải thêm