Giao thông vận tải khác (Công nghiệp)

8
Cổ phiếu
560.515B
Giá trị vốn hóa thị trường
318.299K
Khối lượng
−2.01%
Thay đổi
+0.89%
Hiệu suất Tháng
+36.13%
Hiệu suất Năm
+62.93%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CCRO3CCR SA ON NM
12.56 BRL−1.80%4.671M25.836B BRL19.680.64 BRL−66.03%2.58%Vận chuyển
Mua
ECOR3ECORODOVIAS ON NM
7.45 BRL−2.49%6.519M5.315B BRL11.030.68 BRL184.41%0.10%Vận chuyển
Mua
LOGN3LOG-IN ON NM
45.70 BRL−2.77%31.4K4.974B BRL12.663.61 BRL131.83%0.00%Vận chuyển
Theo dõi
P2CF34GP AEROPACIFDRN
Chứng chỉ lưu ký
6.140 BRL1.66%145.142B BRLVận chuyển
PORT3WILSON SONS ON NM
13.590 BRL−0.59%42.7K6.015B BRL16.430.83 BRL62.82%3.43%Vận chuyển
Sức mua mạnh
STBP3SANTOS BRP ON NM
8.96 BRL−2.08%2.383M7.903B BRL20.840.43 BRL−1.22%4.47%Vận chuyển
Sức mua mạnh
TPIS3TRIUNFO PARTON NM
4.01 BRL0.00%45.7K166.441M BRL−4.95 BRL−250.34%18.31%Vận chuyển
U1BE34UBER TECH INDRN
Chứng chỉ lưu ký
55.04 BRL−3.05%11.953K465.164B BRL−0.00 BRL95.45%0.00%Vận chuyển