Phát triển Bất động sản (Công nghiệp)

34
Cổ phiếu
332.813B
Giá trị vốn hóa thị trường
844.627K
Khối lượng
+0.03%
Thay đổi
+4.57%
Hiệu suất Tháng
+33.97%
Hiệu suất Năm
+28.99%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALOS3ALLOS ON NM
25.22 BRL+0.92%1.801M0.4414.458B BRL2.818.97 BRL+724.45%2.06%Tài chính
Mua
AVLL3ALPHAVILLE ON NM
4.770 BRL−1.04%1000.03136.495M BRL−20.62 BRL−6.30%0.00%Tài chính
Theo dõi
CURY3CURY S/A ON ED NM
16.57 BRL+1.35%3.819M2.084.836B BRL11.641.42 BRL+21.09%3.50%Tài chính
Sức mua mạnh
CYRE3CYRELA REALTON NM
23.00 BRL+4.74%12.761M2.208.844B BRL9.572.40 BRL+12.26%2.22%Tài chính
Mua
DIRR3DIRECIONAL ON NM
19.85 BRL+2.16%3.499M1.693.345B BRL9.971.99 BRL+68.09%5.89%Tài chính
Mua
E2XP34EXP WORLD H DRN
Chứng chỉ lưu ký
17.380 BRL+8.62%441.6210.929B BRLTài chính
EVEN3EVEN ON NM
7.15 BRL+0.85%497.3K0.821.374B BRL9.590.75 BRL+6.51%2.10%Tài chính
Theo dõi
EZTC3EZTEC ON NM
18.61 BRL+5.44%3.006M1.274.082B BRL21.570.86 BRL−48.07%1.10%Tài chính
Theo dõi
FIEI3FICA ON
12.00 BRL0.00%5001.2229.066M BRL−4.85 BRL−67.97%0.00%Tài chính
GFSA3GAFISA ON NM
6.35 BRL+0.95%1.093M0.31399.821M BRL−3.74 BRL−358.59%0.00%Tài chính
GSHP3GENERALSHOPPON
16.50 BRL+1.91%5002.0830.943M BRL−8.99 BRL+90.34%0.00%Tài chính
HBOR3HELBOR ON NM
2.93 BRL−0.68%554.9K1.15388.794M BRL9.600.31 BRL−24.81%3.12%Tài chính
Theo dõi
HBRE3HBR REALTY ON NM
5.100 BRL+3.66%312.1K1.10526.264M BRL−0.19 BRL−110.75%0.00%Tài chính
Mua
IGTI11IGUATEMI S.AUNT N1
23.310 BRL+0.17%1.771M0.64Tài chính
IGTI3IGUATEMI S.AON N1
2.96 BRL−0.67%103K0.945.087B BRL13.090.23 BRL+297.54%1.77%Tài chính
Sức mua mạnh
JHSF3JHSF PART ON NM
4.75 BRL+3.71%2.382M0.823.204B BRL8.300.57 BRL−51.03%9.86%Tài chính
Sức mua mạnh
LAND3TERRASANTAPAON NM
16.150 BRL+1.57%38.4K0.401.554B BRL11.051.46 BRL+268.19%8.39%Tài chính
LAVV3LAVVI ON NM
7.750 BRL+2.24%825.2K1.741.534B BRL12.680.61 BRL−28.52%4.56%Tài chính
Mua
MDNE3MOURA DUBEUXON NM
12.09 BRL−0.33%259.6K0.721.012B BRL7.631.58 BRL+19.92%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
MRVE3MRV ON NM
9.47 BRL+2.27%11.631M0.965.322B BRL−0.50 BRL−156.28%4.18%Tài chính
Sức mua mạnh
MTRE3MITRE REALTYON NM
4.95 BRL+1.02%1.315M1.07523.585M BRL6.060.82 BRL+137.02%17.71%Tài chính
Theo dõi
MULT3MULTIPLAN ON N2
27.59 BRL+1.17%1.225M0.4615.365B BRL17.021.62 BRL+30.02%2.80%Tài chính
Sức mua mạnh
NEXP3NEXPE ON NM
5.140 BRL+0.19%1.1K0.6410.615M BRL−44.63 BRL+17.55%0.00%Tài chính
PDGR3PDG REALT ON NM
0.96 BRL−17.24%9.123M9.0974.122M BRL−754.67 BRL−166.01%0.00%Tài chính
PEAB3PAR AL BAHIAON
34.85 BRL+2.80%2000.60410.245M BRL19.851.76 BRL0.85%Tài chính
PLPL3PLANOEPLANO ON NM
11.500 BRL−2.13%712.2K0.852.349B BRL9.621.20 BRL+140.02%1.39%Tài chính
Sức mua mạnh
R2DF34REDFIN CORP DRN
Chứng chỉ lưu ký
6.370 BRL+1.43%540.014.492B BRLTài chính
RDNI3RNI ON NM
4.49 BRL−0.66%2.1K0.25189.492M BRL−1.22 BRL−398.14%3.21%Tài chính
RSID3ROSSI RESID ON NM
3.96 BRL+1.02%52.4K0.8491.564M BRL−17.03 BRL+21.34%0.00%Tài chính
SCAR3SAO CARLOS ON NM
23.30 BRL−0.85%13.5K1.221.318B BRL35.020.67 BRL0.00%Tài chính
Theo dõi
SYNE3SYN PROP TECON NM
4.23 BRL+0.95%165.3K0.38645.686M BRL−0.26 BRL−195.47%0.00%Tài chính
Theo dõi
TCSA3TECNISA ON NM
3.72 BRL−0.80%127.4K0.62273.864M BRL16.580.22 BRL0.00%Tài chính
Theo dõi
TEND3TENDA ON NM
14.10 BRL+4.37%2.838M1.051.621B BRL−2.33 BRL+66.05%0.00%Tài chính
Theo dõi
W1EL34WELLTOWER INDRN
Chứng chỉ lưu ký
215.04 BRL−0.97%50.67238.357B BRL238933.320.00 BRL−10.00%1.90%Tài chính