Cửa hàng Đặc sản (Công nghiệp)

14
Cổ phiếu
3639.424B
Giá trị vốn hóa thị trường
146.988K
Khối lượng
−0.80%
Thay đổi
−4.53%
Hiệu suất Tháng
−7.52%
Hiệu suất Năm
−18.53%
Hiệu suất YTD
           
A1AP34 ADVANCE AUTODRN ED
52.64-2.30%-1.24Bán9.095K478760.7949.482B19242.860.0068000.00
AZOI34 AUTOZONE INCDRN
550.501.01%5.50Bán137156.50209.551B883.880.64
CGRA3 GRAZZIOTIN ON EJ
35.40-0.56%-0.20Mua40014160.00677.356M4.068.762612.00
COWC34 COSTCO DRN
61.29-1.94%-1.21Bán Mạnh16.278K997678.641059.477B36764.710.00
LJQQ3 QUERO-QUERO ON NM
6.200.00%0.00Bán1.356M8407820.001.161B44.860.14
SBFG3 GRUPO SBF ON NM
22.93-3.66%-0.87Mua1.010M23152421.005.586B11.232.30
SLED3 SARAIVA LIVRON N2
10.582.72%0.28Mua1001058.0012.187M0.2050.50470.00
TGTB34 TARGET CORP DRN
798.691.78%13.96Bán4535941.05360.209B16696.380.05450000.00
U1LT34 ULTA BEAUTY DRN
101.44-1.58%-1.63Bán55456197.76103.047B18405.360.0140500.00
UGPA3 ULTRAPAR ON NM
12.58-5.84%-0.78Bán Mạnh6.310M79374768.0013.718B16422.00
VBBR3 VIBRA ON EJ NM
18.52-2.78%-0.53Mua7.378M136635004.0020.648B8.182.343380.00
VIIA3 VIA ON NM
3.35-0.30%-0.01Mua48.986M164103100.005.354B-0.37
WALM34 WAL MART DRN
42.42-0.70%-0.30Bán4.848K205652.151810.327B25.901.662300000.00
WEST3 WESTWING ON NM
1.60-1.23%-0.02Bán Mạnh244.700K391520.00176.447M-0.38
Tải thêm