Dịch vụ Phân phối (Khu vực)

16
Cổ phiếu
1340.358B
Giá trị vốn hóa thị trường
213.649K
Khối lượng
+1.24%
Thay đổi
+3.44%
Hiệu suất Tháng
+15.27%
Hiệu suất Năm
+13.27%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
A2RW34ARROW ELECTRDRN
Chứng chỉ lưu ký
39.060 BRL−1.88%30.0131.495B BRLDịch vụ Phân phối
AGXY3AGROGALAXY ON NM
3.930 BRL+0.51%18.3K0.21654.649M BRL−1.51 BRL−213.76%1.01%Dịch vụ Phân phối
Mua
B1SX34BOSTON SCIENDRN
Chứng chỉ lưu ký
269.65 BRL−0.18%20.14397.225B BRL65768.290.00 BRL+95.24%0.00%Dịch vụ Phân phối
BEEF3MINERVA ON NM
7.34 BRL−1.61%11.619M0.724.358B BRL11.790.62 BRL−56.24%7.38%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
C1CO34CENCORA INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
497.350 BRL+6.48%110.38200.84B BRLDịch vụ Phân phối
CRFB3CARREFOUR BRON NM
11.40 BRL+2.33%9.573M1.1923.486B BRL122.710.09 BRL−92.03%3.13%Dịch vụ Phân phối
Mua
DMVF3D1000VFARMA ON NM
5.89 BRL0.00%201.2K3.04298.051M BRL19.790.30 BRL−35.48%0.00%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
FASL34FASTENAL DRN
Chứng chỉ lưu ký
295.11 BRL−0.41%192.02171.509B BRL29510.760.01 BRL+3.09%1.61%Dịch vụ Phân phối
G1WW34WW GRAINGER DRN
Chứng chỉ lưu ký
98.91 BRL+0.26%1000.08195.832B BRL21502.170.00 BRL+24.32%0.63%Dịch vụ Phân phối
GUAR3GUARARAPES ON NM
6.39 BRL−1.39%1.226M0.463.235B BRL−0.32 BRL−163.61%8.49%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
IFCM3INFRACOMM ON NM
1.630 BRL−2.40%6.586M0.86646.85M BRL−0.69 BRL+7.43%0.00%Dịch vụ Phân phối
Mua
LVTC3WDC NETWORKSON NM
4.120 BRL−1.20%16.4K0.76269.645M BRL−0.01 BRL−101.03%0.33%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
M1CK34MCKESSON CORDRN ED
Chứng chỉ lưu ký
567.15 BRL+1.52%2301.31301.149B BRLDịch vụ Phân phối
PFRM3PROFARMA ON EJ NM
5.26 BRL−1.87%242.7K0.53657.194M BRL13.860.38 BRL−46.69%2.75%Dịch vụ Phân phối
VVEO3VIVEO ON NM
14.100 BRL−0.07%510.2K0.474.555B BRL24.810.57 BRL−41.83%1.96%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
WLMM3WLM IND COM ON
23.50 BRL−0.47%5001.46984.727M BRL8.102.90 BRL−6.84%5.13%Dịch vụ Phân phối