Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

15
Cổ phiếu
1366.807B
Giá trị vốn hóa thị trường
17.092K
Khối lượng
+0.77%
Thay đổi
−1.80%
Hiệu suất Tháng
−1.55%
Hiệu suất Năm
−11.35%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
AZEV3AZEVEDO ON
1.79 BRL4.68%0.08 BRL
Mua
30.3K54.237K BRL148.462M BRL4.200.43 BRL
B1KR34BAKER HUGHESDRN
Chứng chỉ lưu ký
137.94 BRL1.24%1.69 BRL
Bán
3414 BRL151.131B BRL
INEP3INEPAR ON
1.01 BRL1.00%0.01 BRL
Bán
34.3K34.643K BRL172.698M BRL−2.03 BRL
KMIC34KINDER MORGADRN
Chứng chỉ lưu ký
84.61 BRL2.42%2.00 BRL
Mua
6508 BRL191.315B BRL14587.930.01 BRL10.525K
MELK3MELNICK ON NM
4.49 BRL−0.88%−0.04 BRL
Mua
431K1.935M BRL908.194M BRL11.270.41 BRL
O1KE34ONEOK INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
145.32 BRL−1.06%−1.56 BRL
Bán
63492.133K BRL133.881B BRL
OSXB3OSX BRASIL ON NM
4.65 BRL−1.06%−0.05 BRL
Mua
14.1K65.565K BRL14.796M BRL−112.74 BRL
PRNR3PRINER ON NM
9.34 BRL4.24%0.38 BRL
Sức mua mạnh
192.8K1.801M BRL343.95M BRL15.920.59 BRL
RIGG34TRANSOCEAN DRN
Chứng chỉ lưu ký
30.77 BRL−1.16%−0.36 BRL
Theo dõi
702.154K BRL23.798B BRL
SLBG34SCHLUMBERGERDRN ED
Chứng chỉ lưu ký
116.28 BRL−1.04%−1.22 BRL
Theo dõi
25329.419K BRL333.327B BRL
T1EC34TECHNIPFMC PDRN
Chứng chỉ lưu ký
71.40 BRL3.72%2.56 BRL
Sức mua mạnh
3.875K276.675K BRL32.339B BRL−0.53 BRL23.346K
TAEE11TAESA UNT N2
Quỹ ETF
37.95 BRL1.31%0.49 BRL
Sức mua mạnh
383.5K14.554M BRL12.905B BRL732
TAEE3TAESA ON N2
12.60 BRL0.88%0.11 BRL
Sức mua mạnh
29.4K370.44K BRL12.905B BRL3.403.70 BRL732
W1MC34WASTE MANAG DRN
Chứng chỉ lưu ký
396.40 BRL−0.74%−2.94 BRL
Bán Mạnh
51.982K BRL325.975B BRL