Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

43
Cổ phiếu
2859.047B
Giá trị vốn hóa thị trường
43.282K
Khối lượng
−0.31%
Thay đổi
−0.34%
Hiệu suất Tháng
−7.87%
Hiệu suất Năm
−5.37%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
A1CR34AMCOR PLC DRN
Chứng chỉ lưu ký
48.900 BRL−0.61%−0.300 BRL
Bán Mạnh
149 BRL73.101B BRL
A1DM34ARCHER DANIEDRN
Chứng chỉ lưu ký
354.24 BRL−1.99%−7.20 BRL
Bán
41.417K BRL193.803B BRL
A1LB34ALBEMARLE CODRN
Chứng chỉ lưu ký
44.80 BRL0.27%0.12 BRL
Mua
40218.01K BRL127.006B BRL
A1PD34AIR PRODUCTSDRN
Chứng chỉ lưu ký
340.48 BRL−2.53%−8.82 BRL
Bán
8528.941K BRL310.227B BRL
AGRO3BRASILAGRO ON NM
23.51 BRL0.69%0.16 BRL
Mua
141.3K3.322M BRL2.307B BRL40.970.58 BRL
B1LL34BALL CORP DRN
Chứng chỉ lưu ký
132.84 BRL−0.18%−0.24 BRL
Bán Mạnh
11014.612K BRL82.505B BRL
BRKM3BRASKEM ON N1
25.83 BRL1.93%0.49 BRL
Mua
6.5K167.895K BRL20.219B BRL−5.07 BRL8.668K
C1FI34CF INDUSTRIEDRN
Chứng chỉ lưu ký
336.50 BRL2.75%9.00 BRL
Bán
7926.584K BRL64.711B BRL
C1NS34CELANESE CORDRN
Chứng chỉ lưu ký
288.95 BRL1.62%4.61 BRL
Sức mua mạnh
41.156K BRL62.002B BRL
C1TV34CORTEVA INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
69.090 BRL−3.40%−2.430 BRL
Bán
2138 BRL202.611B BRL
CAML3CAMIL ON NM
7.35 BRL−0.81%−0.06 BRL
Mua
739K5.432M BRL2.534B BRL7.501.00 BRL
CEDO3CEDRO ON N1
7.91 BRL−6.94%−0.59 BRL
Mua
1K7.91K BRL82.725M BRL−1.80 BRL
CRPG3CRISTAL ON
50.01 BRL−10.15%−5.65 BRL
Theo dõi
1005.001K BRL1.282B BRL14.673.41 BRL
CTSA3SANTANENSE ON
4.40 BRL−2.44%−0.11 BRL
Mua
10.8K47.52K BRL99.117M BRL−1.24 BRL
D1OW34DOW INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
66.150 BRL3.42%2.190 BRL
Mua
2132 BRL183.992B BRL
DDNB34DUPONT N INCDRN
Chứng chỉ lưu ký
356.90 BRL3.84%13.20 BRL
Mua
14049.966K BRL159.355B BRL5.9460.20 BRL23K
E1CL34ECOLAB INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
215.20 BRL1.96%4.14 BRL
Mua
1215 BRL248.349B BRL41384.620.01 BRL47K
E1MN34EASTMAN CHEMDRN
Chứng chỉ lưu ký
202.80 BRL0.70%1.40 BRL
Bán
153.042K BRL47.226B BRL
F1MC34FMC CORP DRN
Chứng chỉ lưu ký
272.97 BRL1.10%2.97 BRL
Mua
61.638K BRL67.764B BRL
FHER3FER HERINGERON NM
14.64 BRL0.83%0.12 BRL
Mua
12.3K180.072K BRL782.008M BRL−7.62 BRL1.511K
FRTA3POMIFRUTAS ON NM
2.41 BRL0.84%0.02 BRL
Mua
7.4K17.834K BRL4.908M BRL−3.65 BRL
I1PC34INTERNATIONADRN
Chứng chỉ lưu ký
156.70 BRL3.84%5.80 BRL
Bán
2313 BRL54.308B BRL
JALL3JALLESMACHADON NM
8.290 BRL−2.24%−0.190 BRL
Mua
249.6K2.069M BRL2.499B BRL2.832.93 BRL
JOPA3JOSAPAR ON
21.66 BRL0.74%0.16 BRL
Mua
3006.498K BRL230.863M BRL8.062.69 BRL
L1YB34LYONDELLBASEDRN
Chứng chỉ lưu ký
217.00 BRL−3.81%−8.60 BRL
Bán Mạnh
5311.501K BRL145.019B BRL
MNPR3MINUPAR ON
9.87 BRL0.20%0.02 BRL
Mua
4.4K43.428K BRL69.936M BRL3.263.03 BRL2.729K
MOSC34MOSAIC CO DRN
Chứng chỉ lưu ký
28.55 BRL−3.84%−1.14 BRL
Bán
75021.413K BRL57.174B BRL1379.230.02 BRL13.57K
NUTR3NUTRIPLANT ON MA
5.07 BRL−1.93%−0.10 BRL
Mua
2.9K14.703K BRL68.473M BRL9.860.51 BRL
P1KG34PACKAGING CODRN
Chứng chỉ lưu ký
316.00 BRL−5.46%−18.25 BRL
Bán Mạnh
41.264K BRL57.984B BRL
P1PG34PPG INDUSTRIDRN
Chứng chỉ lưu ký
334.00 BRL−0.86%−2.90 BRL
Theo dõi
31.002K BRL163.793B BRL
PETZ3PETZ ON NM
7.78 BRL4.15%0.31 BRL
Mua
3.936M30.619M BRL3.455B BRL71.440.11 BRL
PTNT3PETTENATI ON
8.59 BRL1.18%0.10 BRL
Mua
2001.718K BRL356.667M BRL
RANI3IRANI ON NM
8.62 BRL0.82%0.07 BRL
Mua
286.9K2.473M BRL2.086B BRL6.081.42 BRL2.362K
S1EA34SEALED AIR CDRN
Chứng chỉ lưu ký
193.33 BRL0.19%0.37 BRL
Bán
91.74K BRL27.668B BRL
S1HW34THE SHERWIN DRN
Chứng chỉ lưu ký
117.63 BRL−0.19%−0.22 BRL
Mua
1.673K196.795K BRL309.176B BRL
S2CH34SOCIEDQM CHIDRN
Chứng chỉ lưu ký
58.080 BRL−0.26%−0.150 BRL
Mua
1.759K102.163K BRL93.438B BRL
SLCE3SLC AGRICOLAON NM
36.91 BRL0.16%0.06 BRL
Mua
531K19.599M BRL8.218B BRL8.014.67 BRL5.22K
SMTO3SAO MARTINHOON NM
38.11 BRL0.05%0.02 BRL
Mua
392.8K14.97M BRL13.193B BRL12.123.14 BRL
SOJA3BOA SAFRA ON NM
10.980 BRL0.83%0.090 BRL
Bán
79.8K876.204K BRL1.276B BRL7.951.38 BRL561
SUZB3SUZANO S.A. ON NM
45.71 BRL−0.26%−0.12 BRL
Mua
2.415M110.381M BRL60.132B BRL3.2913.93 BRL42K
TXRX3TEX RENAUX ON
9.00 BRL3.45%0.30 BRL
Bán
100900 BRL22.022M BRL−0.00 BRL
UNIP3UNIPAR ON
69.49 BRL1.40%0.96 BRL
Mua
3.1K215.419K BRL7.303B BRL6.3510.94 BRL1.4K
VITT3VITTIA ON NM
11.660 BRL3.37%0.380 BRL
Mua
105.5K1.23M BRL1.614B BRL11.271.03 BRL1.195K