Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

47
Cổ phiếu
6128.493B
Giá trị vốn hóa thị trường
105.858K
Khối lượng
+0.72%
Thay đổi
+6.68%
Hiệu suất Tháng
+17.97%
Hiệu suất Năm
+13.26%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
A1ME34AMETEK INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
31.68 BRL−2.30%901.52177.086B BRLSản xuất Chế tạo
A1MT34APPLIED MATEDRN
Chứng chỉ lưu ký
72.08 BRL+1.24%2330.34610.892B BRLSản xuất Chế tạo
AERI3AERIS ON NM
0.850 BRL0.00%1.866M0.431.056B BRL−0.15 BRL−217.35%0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
APTV34APTIV PLC DRN
Chứng chỉ lưu ký
205.00 BRL+1.78%10.00112.546B BRL10353.540.02 BRL+538.71%0.00%Sản xuất Chế tạo
B1WA34BORGWARNER IDRN ED
Chứng chỉ lưu ký
161.28 BRL−0.97%20.0638.22B BRLSản xuất Chế tạo
C1MI34CUMMINS INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
279.00 BRL+1.47%400.92160.949B BRLSản xuất Chế tạo
C1RR34CARRIER GLOBDRN
Chứng chỉ lưu ký
65.100 BRL−1.15%181.49218.392B BRLSản xuất Chế tạo
CATP34CATERPILLAR DRN
Chứng chỉ lưu ký
78.95 BRL+0.64%1960.09644.899B BRLSản xuất Chế tạo
DEEC34DEERE CO DRN
Chứng chỉ lưu ký
59.08 BRL−1.24%1.5K0.46511.966B BRL675.970.09 BRL+295.48%0.96%Sản xuất Chế tạo
DXCO3DEXCO ON NM
7.41 BRL+1.51%2.205M0.835.884B BRL7.321.01 BRL−28.61%3.54%Sản xuất Chế tạo
Mua
E1TN34EATON CORP PDRN
Chứng chỉ lưu ký
79.46 BRL−1.08%3000.15447.896B BRLSản xuất Chế tạo
EALT3ACO ALTONA ON
9.01 BRL−6.15%1.2K1.58199.538M BRL6.001.50 BRL−21.81%6.33%Sản xuất Chế tạo
EPAR3EMBPAR S/A ON
10.380 BRL+0.19%3.8K0.82154.253M BRL2.294.53 BRL+11.53%11.97%Sản xuất Chế tạo
F1BH34FORTUNE INNODRN
Chứng chỉ lưu ký
331.84 BRL+16.83%10.0144.897B BRLSản xuất Chế tạo
FRAS3FRAS-LE ON N1
15.68 BRL+0.19%386K0.874.187B BRL12.891.22 BRL+54.78%2.26%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
FRIO3METALFRIO ON NM
99.00 BRL−2.94%2K0.68406.569M BRL−25.20 BRL+41.34%0.00%Sản xuất Chế tạo
G2NT34GENTEX CORP DRN
Chứng chỉ lưu ký
37.440 BRL−1.21%10.0035.367B BRLSản xuất Chế tạo
GEOO34GE DRN
Chứng chỉ lưu ký
581.16 BRL−1.46%2110.23639.962B BRLSản xuất Chế tạo
I1RP34TRANE TECH DRN ED
Chứng chỉ lưu ký
565.60 BRL−0.18%10.02259.081B BRLSản xuất Chế tạo
I1TW34ILLINOIS TOODRN
Chứng chỉ lưu ký
293.40 BRL−0.26%600.27366.586B BRLSản xuất Chế tạo
I2RS34INGERSOLL RDDRN
Chứng chỉ lưu ký
58.100 BRL+25.57%30.00144.528B BRLSản xuất Chế tạo
KEPL3KEPLER WEBERON EDJ NM
10.65 BRL+1.14%1.168M0.761.914B BRL4.902.17 BRL−37.64%8.07%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
L1RC34LAM RESEARCHDRN
Chứng chỉ lưu ký
78.28 BRL+0.98%700.34459.216B BRL23023.530.00 BRL−19.05%0.72%Sản xuất Chế tạo
L2AZ34LUMINAR TECHDRN
Chứng chỉ lưu ký
6.050 BRL−4.27%170.034.767B BRLSản xuất Chế tạo
LEVE3METAL LEVE ON NM
33.13 BRL−0.21%407.7K0.584.251B BRL5.935.59 BRL+25.18%23.28%Sản xuất Chế tạo
Bán Mạnh
LUPA3LUPATECH ON NM
2.17 BRL−0.91%228.8K0.6288.75M BRL0.00%Sản xuất Chế tạo
MMMC343M DRN
Chứng chỉ lưu ký
126.76 BRL+0.60%3770.49280.725B BRL−0.02 BRL−148.22%3.97%Sản xuất Chế tạo
MYPK3IOCHP-MAXIONON NM
12.49 BRL+1.38%1.114M1.041.903B BRL−0.68 BRL−119.99%9.08%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
N1WL34NEWELL BRANDDRN ED
Chứng chỉ lưu ký
39.84 BRL−3.74%10.0817.122B BRLSản xuất Chế tạo
NORD3NORDON MET ON
3.75 BRL−1.32%2000.3724.831M BRL−1.13 BRL+6.55%0.00%Sản xuất Chế tạo
O1TI34OTIS WORLDWIDRN
Chứng chỉ lưu ký
42.560 BRL+1.50%10.00174.539B BRLSản xuất Chế tạo
P1AC34PACCAR INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
227.70 BRL+2.48%30.18245.887B BRLSản xuất Chế tạo
PATI3PANATLANTICAON
29.00 BRL0.00%2000.43691.537M BRL28.361.02 BRL−83.81%1.67%Sản xuất Chế tạo
PLAS3PLASCAR PARTON
6.81 BRL0.00%1000.1484.617M BRL5.891.16 BRL0.00%Sản xuất Chế tạo
POMO3MARCOPOLO ON N2
5.53 BRL+4.73%131.3K0.476.211B BRL6.560.84 BRL+207.18%2.53%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
PTBL3PORTOBELLO ON NM
7.23 BRL+1.54%631K0.74972.031M BRL−0.29 BRL−120.25%6.86%Sản xuất Chế tạo
Q2SC34QUANTUMSCAPEDRN
Chứng chỉ lưu ký
9.000 BRL−7.22%10.0216.72B BRLSản xuất Chế tạo
RAPT3RANDON PART ON N1
10.50 BRL+2.04%68.6K7.513.68B BRL8.291.27 BRL−22.15%4.56%Sản xuất Chế tạo
Mua
RCSL3RECRUSUL ON
1.66 BRL0.00%387.1K1.16160.52M BRL−0.33 BRL−389.52%0.00%Sản xuất Chế tạo
ROMI3ROMI ON NM
12.63 BRL+0.80%278.4K0.971.121B BRL5.462.31 BRL+8.67%6.48%Sản xuất Chế tạo
S2ED34SOLAR TECH DRN
Chứng chỉ lưu ký
11.230 BRL−3.69%630.0922.42B BRLSản xuất Chế tạo
SNSY3SANSUY ON
5.58 BRL+0.18%3000.3334.188M BRL−37.32 BRL−68.72%0.00%Sản xuất Chế tạo
TUPY3TUPY ON NM
25.72 BRL−0.12%510.2K1.243.708B BRL9.182.80 BRL−21.03%4.33%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
W1AB34WABTEC CORP DRN
Chứng chỉ lưu ký
290.58 BRL−0.35%20.51104.798B BRLSản xuất Chế tạo
W1SO34WATSCO INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
76.640 BRL−0.13%10.1278.123B BRLSản xuất Chế tạo
WEGE3WEG ON NM
35.36 BRL−0.08%4.183M0.86148.371B BRL28.651.23 BRL+33.21%1.59%Sản xuất Chế tạo
Mua
X1YL34XYLEM INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
249.00 BRL+0.63%60.88125.807B BRLSản xuất Chế tạo