Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
APER3F ALPER S.A. ON NM
18.21-4.01%-0.76Mua230135.502M-9.64Tài chính
BAUH4 EXCELSIOR PN
19.993.09%0.60Mua99.600K104.392M1.93Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BAUH4F EXCELSIOR PN
19.452.37%0.45Sức mua mạnh4104.392M1.93Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM
29.30-1.15%-0.34Mua99.300K59.179B15.861.87Tài chính
BBSE3F BBSEGURIDADEON NM
29.33-0.98%-0.29Mua1.356K59.179B15.861.87Tài chính
BEEF11 MINERVA BNS ORD NM
1.9610.11%0.18Mua10.500K2.138B-6.76Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BEES3 BANESTES ON
4.77-0.21%-0.01Mua4001.510B8.060.592346.00Tài chính
BEES3F BANESTES ON
4.72-0.63%-0.03Mua3191.510B8.060.592346.00Tài chính
BEES4F BANESTES PN
4.88-0.41%-0.02Mua191.510B8.060.592346.00Tài chính
BOVV11F IT NOW IBOV CI
95.49-2.06%-2.01Mua9
BPAC11 BTGP BANCO UNT
27.894.46%1.19Mua509.100K23.628B10.302.71Tài chính
BRAX11 ISHARES BRAXCI
78.180.49%0.38Mua340
BRGE5 ALFA CONSORCPNA
3.5144.44%1.08Sức mua mạnh100289.762M5.570.83Tài chính
BRGE7 ALFA CONSORCPNC
5.4077.05%2.35Mua100289.762M5.570.83Tài chính
BRKM6 BRASKEM PNB N1
50.374.94%2.37Mua50036.846B11.064.198126.00Vật liệu cơ bản
BZLI11 FII BRREALTYCI
13.93-0.14%-0.02Mua4
CAMB4 CAMBUCI PN
33.251.37%0.45Sức mua mạnh1.100K128.186M2.0416.292078.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CEBR5F CEB PNA
35.000.00%0.00Mua20403.659M-3.071091.00Công ty dịch vụ công cộng
CGAS3 COMGAS ON
72.9913.20%8.51Mua4.600K8.780B13.205.041041.00Công ty dịch vụ công cộng
CGAS3F COMGAS ON
73.3016.07%10.15Mua2158.780B13.205.041041.00Công ty dịch vụ công cộng
CGAS5 COMGAS PNA
66.502.35%1.53Mua104.400K8.780B13.205.041041.00Công ty dịch vụ công cộng
CGAS5F COMGAS PNA
79.8020.00%13.30Sức mua mạnh3508.780B13.205.041041.00Công ty dịch vụ công cộng
CLSC3 CELESC ON N2
54.0017.39%8.00Sức mua mạnh1002.276B12.154.853235.00Công ty dịch vụ công cộng
CPFE3 CPFL ENERGIAON NM
30.44-0.20%-0.06Mua11.900K31.046B16.241.889136.00Công ty dịch vụ công cộng
CPLE3F COPEL ON N1
30.950.06%0.02Mua578.965B8.094.058064.00Công ty dịch vụ công cộng
CRIV3 ALFA FINANC ON
5.0011.11%0.50Sức mua mạnh100462.621M7.150.63Tài chính
CYRE3F CYRELA REALTON NM
17.03-0.76%-0.13Mua3526.554B-0.55Tài chính
DASA3 DASA ON
29.997.11%1.99Sức mua mạnh1009.351B47.270.6718142.00Chăm sóc sức khỏe
DASA3F DASA ON
29.746.21%1.74Sức mua mạnh1119.351B47.270.6718142.00Chăm sóc sức khỏe
DIVO11 IT NOW IDIV CI
52.00-0.29%-0.15Mua260
DOHL4F DOHLER PN
6.89-1.57%-0.11Mua100438.743M8.020.903000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DTEX3F DURATEX ON NM
13.000.00%0.00Sức mua mạnh728.996B13.800.9511443.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EALT3F ACO ALTONA ON
4.80-9.43%-0.50Mua100121.500M3.451.56638.00Vật liệu cơ bản
ECOO11 ISHARES ECOOCI
101.950.94%0.95Mua430
EDGA11 FII GALERIA CI
48.570.14%0.07Mua3.967K
EGIE3F ENGIE BRASILON NM
38.42-0.90%-0.35Mua83131.405B13.912.771039.00Công ty dịch vụ công cộng
EMAE4F EMAE PN
20.18-0.05%-0.01Mua17738.203M5.213.83507.00Công ty dịch vụ công cộng
ENBR3F ENERGIAS BR ON NM
15.61-0.95%-0.15Mua4919.500B10.071.562941.00Công ty dịch vụ công cộng
ENMT4F ENERGISA MT PN
20.0017.65%3.00Mua44.216B22.250.892423.00Công ty dịch vụ công cộng
ESUD11 FIP IE II CI
1370.024.22%55.46Mua100
ESUD11F FIP IE II CI
1450.003.57%50.00Sức mua mạnh56
ESUT11F FIP IE III CI
1420.001.43%20.00Mua45
EZTC3 EZTEC ON NM
26.62-0.37%-0.10Mua10.500K4.409B55.610.48131.00Tài chính
EZTC3F EZTEC ON NM
26.670.08%0.02Mua4274.409B55.610.48131.00Tài chính
GOVE11F IT NOW IGCT CI
39.998.08%2.99Mua1
HAPV3F HAPVIDA ON NM
33.91-3.11%-1.09Mua13122.981B27.411.25Chăm sóc sức khỏe
HFOF11 FII HTOPFOF3CI
97.990.70%0.68Mua3.086K
IBOV11 IBOVESPA IBO
94133.008.02%6987.00Sức mua mạnh39.760K
IRBR3 IRBBRASIL REON NM
86.560.41%0.35Sức mua mạnh9.200K26.761B24.463.53376.00Tài chính
ISUS11 IT NOW ISE CI
33.330.39%0.13Mua5.590K
ITSA3 ITAUSA ON N1
14.39-0.90%-0.13Mua7.900K108.750B12.161.06131000.00Tài chính
ITSA3F ITAUSA ON N1
14.500.42%0.06Mua676108.750B12.161.06131000.00Tài chính
JOPA3 JOSAPAR ON
24.506.52%1.50Sức mua mạnh100259.268M7.333.341240.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
LIGT3F LIGHT S/A ON NM
18.650.16%0.03Mua73.820B23.200.814299.00Công ty dịch vụ công cộng
MGEL4 MANGELS INDLPN
7.653.38%0.25Mua13.100K28.427M-4.163100.00Vật liệu cơ bản
MOAR3 MONT ARANHA ON EDJ
173.001.76%3.00Sức mua mạnh1002.119B152.621.1344.00Tài chính
NAFG3 NADIR FIGUEION
47.0027.97%10.27Mua100638.350M8.425.582094.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NAFG4F NADIR FIGUEIPN
52.0020.93%9.00Mua1638.350M8.425.582094.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
OIBR9 OI ON REC N1
1.430.00%0.00782.500K
PATI4F PANATLANTICAPN
25.3826.90%5.38Sức mua mạnh20276.499M4.363.55Vật liệu cơ bản
PDDA11B PEDRA DOURADA FII
104.980.00%0.00Mua1
PTSL3L PORTOSUL PARON
8.870.00%0.0026.004K
REDE3 REDE ENERGIAON
7.010.43%0.03Mua90014.426B41.200.177703.00Công ty dịch vụ công cộng
RENT3 LOCALIZA ON NM
32.343.72%1.16Mua535.700K20.637B33.840.927777.00Công nghiệp
RENT3F LOCALIZA ON NM
32.344.22%1.31Sức mua mạnh80920.637B33.840.927777.00Công nghiệp
RLOG3 COSAN LOG ON NM
14.150.28%0.04Mua8.900K6.532B379.400.049291.00Công nghiệp
RLOG3F COSAN LOG ON NM
14.110.07%0.01Sức mua mạnh3566.532B379.400.049291.00Công nghiệp
SANB11F SANTANDER BRUNT
48.05-0.25%-0.12Mua92181.801B16.063.0247836.00Tài chính
SDIL11 FII SDI LOG CI
110.57-0.16%-0.18Mua343
SHUL3F SCHULZ ON
7.530.00%0.0045367.404M10.500.682856.00Công nghiệp
SNSY5 SANSUY PNA
55.000.18%0.10Mua6006.947M-783.461460.00Vật liệu cơ bản
SSBR3F SIERRABRASILON NM
28.610.21%0.06Mua1242.175B15.791.80130.00Tài chính
SULA11 SUL AMERICA UNT N2
30.32-0.26%-0.08Mua12.000K7.648B9.712.035168.00Tài chính
SULA11F SUL AMERICA UNT N2
30.415.74%1.65Sức mua mạnh1107.648B9.712.035168.00Tài chính
SULA3 SUL AMERICA ON N2
14.000.94%0.13Mua3007.648B9.712.035168.00Tài chính
TEND3 TENDA ON NM
35.30-0.14%-0.05Sức mua mạnh2.600K1.686B10.793.541274.00Tài chính
TGAR11 FII TG ATIVOCI
123.280.11%0.13Mua180
TRXL11 FII TRX LOG CI ER
93.399.34%7.98Mua2.752K
UCAS3 UNICASA ON NM
3.261.88%0.06Sức mua mạnh28.700K211.476M-0.05872.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
UCAS3F UNICASA ON NM
3.232.22%0.07Sức mua mạnh47211.476M-0.05872.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VSHO11 FII VOT SHOPCI
130.000.00%0.007
XBOV11 CAIXAETFXBOVCI
94.580.73%0.69Mua390
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất