Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Brazil

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
ABCP11 FII ABC IMOBCI
109.99-0.01%-0.01Mua4.125K
ALUP11 ALUPAR UNT N2
24.160.50%0.12Mua683.600K7.045B20.391.18415.00Công ty dịch vụ công cộng
ALUP11F ALUPAR UNT N2
24.371.75%0.42Sức mua mạnh1.764K7.045B20.391.18415.00Công ty dịch vụ công cộng
ALUP4 ALUPAR PN N2
7.01-10.13%-0.79Bán1.700K7.045B20.391.18415.00Công ty dịch vụ công cộng
APER3F ALPER S.A. ON NM
31.0020.16%5.20Mua50190.911M-9.64Tài chính
B3SA3 B3 ON NM
34.05-1.82%-0.63Mua8.881M70.893B34.091.022135.00Tài chính
BALM3 BAUMER ON
11.000.00%0.00Mua800127.205M34.370.38Chăm sóc sức khỏe
BAUH4 EXCELSIOR PN
26.993.81%0.99Mua8.800K135.778M1.92Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BBSD11F BB ETF SP DVCI
84.0010.47%7.96Mua2
BEEF11 MINERVA BNS ORD NM
2.583.20%0.08Mua94.500K2.657B-5.42Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BIDI4 BANCO INTER PN N1
48.454.15%1.93Sức mua mạnh1.524M2.356B62.960.74769.00Tài chính
BIDI4F BANCO INTER PN N1
48.373.31%1.55Mua7.449K2.356B62.960.74769.00Tài chính
BPAC11F BTGP BANCO UNT
36.11-0.08%-0.03Mua2.070K40.545B40.560.89Tài chính
BRGE11 ALFA CONSORCPNE
6.183.00%0.18Mua700254.966M5.300.83Tài chính
BSLI4 BRB BANCO PN
42.010.00%0.00Sức mua mạnh2001.209B4.227.893107.00Tài chính
BSLI4F BRB BANCO PN
42.010.02%0.01Mua121.209B4.227.893107.00Tài chính
CEBR3 CEB ON
40.0042.86%12.00Sức mua mạnh200576.655M-3.071091.00Công ty dịch vụ công cộng
CESP3 CESP ON N1
22.422.42%0.53Sức mua mạnh28.500K8.073B60.650.41464.00Công ty dịch vụ công cộng
CESP3F CESP ON N1
22.201.93%0.42Sức mua mạnh2628.073B60.650.41464.00Công ty dịch vụ công cộng
CESP5 CESP PNA N1
25.004.17%1.00Sức mua mạnh2008.073B60.650.41464.00Công ty dịch vụ công cộng
CESP6 CESP PNB N1
24.951.22%0.30Sức mua mạnh671.600K8.073B60.650.41464.00Công ty dịch vụ công cộng
CESP6F CESP PNB N1
25.020.72%0.18Mua6398.073B60.650.41464.00Công ty dịch vụ công cộng
CGAS5L COMGAS PNA
82.0041.01%23.8519.496M10.801B8.0710.151041.00Công ty dịch vụ công cộng
CPLE3 COPEL ON N1
34.37-2.08%-0.73Mua123.000K10.820B9.764.058064.00Công ty dịch vụ công cộng
CPLE3F COPEL ON N1
34.61-1.26%-0.44Mua51510.820B9.764.058064.00Công ty dịch vụ công cộng
CPLE6 COPEL PNB N1
38.05-3.77%-1.49Mua1.166M10.820B9.764.058064.00Công ty dịch vụ công cộng
CPLE6F COPEL PNB N1
38.51-3.19%-1.27Mua1.804K10.820B9.764.058064.00Công ty dịch vụ công cộng
CRIV4F ALFA FINANC PN
7.0523.90%1.36Sức mua mạnh7443.088M6.840.63Tài chính
CRPG3 CRISTAL ON
40.005.24%1.99Mua200921.635M5.926.71Vật liệu cơ bản
CRPG5 CRISTAL PNA
39.890.48%0.19Sức mua mạnh19.800K921.635M5.926.71Vật liệu cơ bản
CRPG5F CRISTAL PNA
39.921.19%0.47Sức mua mạnh997921.635M5.926.71Vật liệu cơ bản
CRPG6 CRISTAL PNB
40.002.04%0.80Mua1.900K921.635M5.926.71Vật liệu cơ bản
CRPG6F CRISTAL PNB
40.002.59%1.01Sức mua mạnh93921.635M5.926.71Vật liệu cơ bản
CSAN3 COSAN ON NM
45.930.31%0.14Mua2.426M17.973B11.074.1528531.00Năng lượng
CSAN3F COSAN ON NM
46.150.52%0.24Mua4.971K17.973B11.074.1528531.00Năng lượng
CYRE3 CYRELA REALTON NM
17.87-0.72%-0.13Mua2.567M6.915B-0.55Tài chính
CYRE3F CYRELA REALTON NM
17.82-1.55%-0.28Mua6.997K6.915B-0.55Tài chính
DHER34 DANAHER CORPDRN
122.598.01%9.09Sức mua mạnh100361.982B34.8514.7671000.00Chăm sóc sức khỏe
DOHL4F DOHLER PN
7.6914.78%0.99Sức mua mạnh23484.130M8.850.903000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EALT3F ACO ALTONA ON
5.998.32%0.46Sức mua mạnh90115.650M3.281.56638.00Vật liệu cơ bản
EEEL4 CEEE-GT PN N1
250.000.00%0.00Mua1001.944B0.1227.071128.00Công ty dịch vụ công cộng
EKTR3F ELEKTRO ON
22.0026.92%4.67Mua103.528B8.522.143614.00Công ty dịch vụ công cộng
ENMT4F ENERGISA MT PN
21.002.44%0.50Mua14.258B22.470.892423.00Công ty dịch vụ công cộng
ESUD11 FIP IE II CI
1387.011.91%25.97Sức mua mạnh200
GEPA3 GER PARANAP ON
37.000.00%0.00Mua6003.494B13.652.71291.00Công ty dịch vụ công cộng
GNDI3F INTERMEDICA ON NM
33.01-7.01%-2.49Mua4.086K18.729B56.830.6811032.00Chăm sóc sức khỏe
GOLL4 GOL PN N2
30.690.89%0.27Mua5.166M8.155B-3.1215294.00Công nghiệp
GOLL4F GOL PN N2
30.550.53%0.16Mua8.105K8.155B-3.1215294.00Công nghiệp
IBOV11 IBOVESPA IBO
98557.002.58%2475.00Mua9.320K
LUXM4 TREVISA PN
20.804.52%0.90Mua200108.077M11.411.82Công nghiệp
MBRF11 FII MERC BR CI
1167.241.28%14.74Mua80
MNDL3 MUNDIAL ON
30.003.06%0.89Mua1.000K72.200M-17.96Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MNDL3F MUNDIAL ON
29.962.57%0.75Sức mua mạnh6772.200M-17.96Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MOAR3 MONT ARANHA ON EDJ
180.001.69%3.00Sức mua mạnh1002.180B157.001.1344.00Tài chính
MRCK34 MERCK DRN ED
307.45-0.55%-1.69Mua500827.169B35.219.1669000.00Chăm sóc sức khỏe
PATI3 PANATLANTICAON
23.002.18%0.49Mua400410.289M6.383.61Vật liệu cơ bản
PATI3F PANATLANTICAON
22.509.76%2.00Mua40410.289M6.383.61Vật liệu cơ bản
PETR3 PETROBRAS ON N2
32.970.61%0.20Mua13.165M380.899B11.382.5763361.00Năng lượng
PETR3F PETROBRAS ON N2
32.79-1.23%-0.41Mua5.782K380.899B11.382.5763361.00Năng lượng
PETR4 PETROBRAS PN N2
28.97-0.79%-0.23Mua68.878M380.899B11.382.5763361.00Năng lượng
PETR4F PETROBRAS PN N2
29.05-0.51%-0.15Mua37.906K380.899B11.382.5763361.00Năng lượng
POMO3 MARCOPOLO ON N2
3.70-1.33%-0.05Mua40.200K3.875B20.450.2015554.00Công nghiệp
RAPT3 RANDON PART ON N1
8.003.23%0.25Sức mua mạnh34.900K3.534B29.770.356413.00Công nghiệp
RAPT4 RANDON PART PN N1
10.602.71%0.28Mua5.072M3.534B29.770.356413.00Công nghiệp
RAPT4F RANDON PART PN N1
10.563.02%0.31Mua4.406K3.534B29.770.356413.00Công nghiệp
REIT11 FII REIT RIVCI
1050.00-18.60%-239.88Bán2
RSUL4 RIOSULENSE PN
68.004.60%2.99Mua10037.901M3.1520.641161.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RSUL4F RIOSULENSE PN
64.517.52%4.51Sức mua mạnh237.901M3.1520.641161.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SPTW11 FII SP DOWNTCI
87.500.69%0.60Mua3.144K
SQIA3 SINQIA ON NM
32.87-1.26%-0.42Mua31.400K383.420M138.800.24Công nghệ
SQIA3F SINQIA ON NM
32.90-0.03%-0.01Mua2.461K383.420M138.800.24Công nghệ
TAEE4 TAESA PN N2
8.09-1.22%-0.10Mua15.400K8.909B8.722.97520.00Công ty dịch vụ công cộng
TMOS34 THERMFISCHERDRN ED
251.838.02%18.70Mua5.600K415.169B36.7528.5770000.00Chăm sóc sức khỏe
TRXL11 FII TRX LOG CI ER
97.991.75%1.69Sức mua mạnh2.882K
VILG11 FII VINCILOGCI
109.00-1.80%-2.00260
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất