Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Brazil

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
AALR3 ALLIAR ON NM
23.151.14%0.26Sức mua mạnh394.700K2.738B53.870.43Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
AALR3F ALLIAR ON NM
23.070.30%0.07Mua5.076K2.738B54.130.43Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
ABCB4 ABC BRASIL PN N2
23.03-0.56%-0.13Mua846.300K4.956B10.702.16Tài chính
ABCB4F ABC BRASIL PN N2
23.300.87%0.20Mua8.932K4.956B10.682.16Tài chính
AGRO3 BRASILAGRO ON NM
20.720.29%0.06Mua67.100K1.115B13.811.51Công nghiệp Chế biến
AGRO3F BRASILAGRO ON NM
20.920.77%0.16Mua1.826K1.115B13.871.51Công nghiệp Chế biến
ALUP11 ALUPAR UNT N2
29.741.02%0.30Sức mua mạnh445.400K8.715B30.160.98499.00Công ty dịch vụ công cộng
ALUP11F ALUPAR UNT N2
29.700.61%0.18Sức mua mạnh2.302K8.715B30.250.98499.00Công ty dịch vụ công cộng
ANIM3 ANIMA ON NM
38.00-1.55%-0.60Mua408.800K3.013B15440.000.01Dịch vụ Khách hàng
ANIM3F ANIMA ON NM
38.05-1.12%-0.43Mua4.725K3.013B15392.000.01Dịch vụ Khách hàng
BAZA3 AMAZONIA ON
41.01-0.94%-0.39Sức mua mạnh2.400K1.216B6.696.193378.00Tài chính
BAZA3F AMAZONIA ON
45.004.70%2.02Sức mua mạnh1141.216B6.946.193378.00Tài chính
BBSD BB ETF SP DV
98.03-0.58%-0.57Mua0Hỗn hợp
BCFF11 FII BC FFII CI
118.000.85%1.00Sức mua mạnh110.621K
BEES3 BANESTES ON
7.202.71%0.19Sức mua mạnh199.100K2.275B13.720.51Tài chính
BEES3F BANESTES ON
7.203.15%0.22Mua3.683K2.275B13.660.51Tài chính
BMEB4 MERC BRASIL PN
14.781.65%0.24Mua5.600K774.706M8.091.80Tài chính
BOVA ISHARES BOVA
114.06-0.90%-1.04Mua0Hỗn hợp
BOVA11 ISHARES BOVACI
114.00-1.05%-1.21Mua3.877MHỗn hợp
BOVA11F ISHARES BOVACI
114.68-0.44%-0.51Mua1.551KHỗn hợp
BOVB11F ETF BRAD BOVCI
118.00-1.06%-1.26Mua15Hỗn hợp
BOVV IT NOW IBOV
118.94-0.95%-1.14Mua0
BOVV11 IT NOW IBOV CI
118.99-0.87%-1.04Mua751.110K
BPAC11 BTGP BANCO UNT N2
78.350.00%0.00Mua2.054M68.361B88.530.88Tài chính
BPAC11F BTGP BANCO UNT N2
77.70-1.30%-1.02Mua5.729K68.361B88.950.88Tài chính
BRAX ISHARES BRAX
98.12-0.94%-0.93Mua0
BRIV4F ALFA INVEST PN
11.6820.16%1.96Sức mua mạnh281998.116M16.130.60Tài chính
BRPR3 BR PROPERT ON NM
16.01-0.06%-0.01Mua7.222M7.812B166.180.1082.00Tài chính
CAML3 CAMIL ON NM
9.77-0.61%-0.06Mua1.494M3.615B15.350.646500.00Công nghiệp Chế biến
CAML3F CAMIL ON NM
9.80-0.61%-0.06Mua13.669K3.615B15.390.646500.00Công nghiệp Chế biến
CEBR6F CEB PNB
72.904.16%2.91Mua21.051B5.3213.161042.00Công ty dịch vụ công cộng
CEEB3 COELBA ON
44.000.00%0.00Sức mua mạnh10011.532B12.633.483729.00Công ty dịch vụ công cộng
CPFE3F CPFL ENERGIAON NM
38.19-0.86%-0.33Mua2.228K43.705B16.542.3413467.00Công ty dịch vụ công cộng
CYRE3 CYRELA REALTON NM
33.34-3.03%-1.04Sức mua mạnh2.996M12.817B34.551.00Tài chính
CYRE3F CYRELA REALTON NM
33.53-1.67%-0.57Mua18.969K12.817B34.261.00Tài chính
DIRR3F DIRECIONAL ON NM
18.10-1.58%-0.29Mua4.908K2.627B30.490.62Tài chính
DIVO IT NOW IDIV
71.09-0.80%-0.57Mua0Hỗn hợp
DIVO11 IT NOW IDIV CI
70.95-0.77%-0.55Mua11.270KHỗn hợp
ECOO ISHARES ECOO
123.05-0.65%-0.80Mua0Hỗn hợp
ECOR3 ECORODOVIAS ON NM
18.90-0.32%-0.06Mua1.341M10.517B-0.373742.00Vận chuyển
ECOR3F ECORODOVIAS ON NM
18.98-0.37%-0.07Mua8.890K10.517B-0.373742.00Vận chuyển
ENBR3 ENERGIAS BR ON NM
23.08-0.52%-0.12Mua1.500M13.959B10.362.253419.00Công ty dịch vụ công cộng
ENBR3F ENERGIAS BR ON NM
23.240.39%0.09Sức mua mạnh35.963K13.959B10.342.253419.00Công ty dịch vụ công cộng
ENEV3 ENEVA ON NM
46.33-1.57%-0.74Mua1.264M14.616B21.042.24842.00Công ty dịch vụ công cộng
ENEV3F ENEVA ON NM
46.24-1.43%-0.67Mua9.441K14.616B20.972.24842.00Công ty dịch vụ công cộng
ENGI11 ENERGISA UNT N2
56.321.04%0.58Mua679.000K19.361B123.510.4514054.00Công ty dịch vụ công cộng
ENGI11F ENERGISA UNT N2
55.75-0.09%-0.05Mua58919.361B123.640.4514054.00Công ty dịch vụ công cộng
FRAS3 FRAS-LE ON N1
7.341.24%0.09Sức mua mạnh249.100K1.575B26.370.274495.00Sản xuất Chế tạo
FRAS3F FRAS-LE ON N1
7.321.10%0.08Sức mua mạnh3.204K1.575B26.340.274495.00Sản xuất Chế tạo
GGBR4 GERDAU PN N1
21.67-2.21%-0.49Mua11.720M36.785B25.370.8824542.00Khoáng sản phi năng lượng
GGBR4F GERDAU PN N1
21.63-2.66%-0.59Mua27.922K36.785B25.430.8824542.00Khoáng sản phi năng lượng
GOVE IT NOW IGCT
52.11-0.97%-0.51Mua0Hỗn hợp
HRDF11 FII HREALTY CI
2.100.00%0.0048.627K
ISUS IT NOW ISE
43.75-0.50%-0.22Mua0Hỗn hợp
ISUS11 IT NOW ISE CI
43.790.30%0.13Mua970Hỗn hợp
ISUS11F IT NOW ISE CI
42.40-3.79%-1.67Mua25Hỗn hợp
ITLC34 INTEL DRN
284.727.37%19.54Sức mua mạnh3.000K1245.841B13.9719.24110800.00Công nghệ Điện tử
JHSF3 JHSF PART ON NM
8.83-1.34%-0.12Mua5.539M5.634B26.580.35Tài chính
JHSF3F JHSF PART ON NM
8.88-0.78%-0.07Sức mua mạnh32.004K5.634B26.580.35Tài chính
JSLG3 JSL ON NM
36.343.39%1.19Mua1.084M7.515B38.600.9324100.00Vận chuyển
JSLG3F JSL ON NM
36.392.28%0.81Sức mua mạnh17.586K7.515B39.070.9324100.00Vận chuyển
LCAM3 LOCAMERICA ON NM
24.90-2.31%-0.59Mua3.294M12.631B36.950.702601.00Tài chính
LCAM3F LOCAMERICA ON NM
25.10-1.57%-0.40Mua11.419K12.631B36.960.702601.00Tài chính
LEVE3 METAL LEVE ON NM
32.771.20%0.39Sức mua mạnh230.800K4.205B15.932.037539.00Sản xuất Chế tạo
LEVE3F METAL LEVE ON NM
33.000.92%0.30Sức mua mạnh14.870K4.205B16.092.037539.00Sản xuất Chế tạo
LREN3 LOJAS RENNERON NM
60.17-1.15%-0.70Mua2.912M47.758B46.871.3121376.00Bán Lẻ
MATB11 IT NOW IMAT CI
39.29-2.99%-1.21Mua6.190KHỗn hợp
MFII11 FII MERITO ICI
135.60-0.03%-0.04Mua4.885K
MGEL4F MANGELS INDLPN
9.25-2.43%-0.23Mua2954.362M-0.87Sản xuất Chế tạo
MOVI3 MOVIDA ON NM
21.400.00%0.00Mua1.803M6.371B28.610.75Tài chính
MOVI3F MOVIDA ON NM
21.380.19%0.04Mua10.695K6.371B28.530.75Tài chính
NTCO3 GRUPO NATURAON NM
49.18-0.41%-0.20Mua3.808M42.573B82.910.601247.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
NTCO3F GRUPO NATURAON NM
49.14-0.43%-0.21Mua15.020K42.573B82.860.601247.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
OMGE3F OMEGA GER ON NM
42.280.36%0.15Sức mua mạnh1.489K6.897B0.26Công ty dịch vụ công cộng
PARD3 IHPARDINI ON NM
32.026.06%1.83Mua1.183M4.168B28.011.08Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
PNVL4 DIMED PN
500.001.01%5.00Mua6002.258B28.3717.456214.00Công nghệ Sức khỏe
POMO3 MARCOPOLO ON N2
4.662.64%0.12Mua186.400K4.459B21.000.2215554.00Sản xuất Chế tạo
POMO3F MARCOPOLO ON N2
4.774.84%0.22Mua3.691K4.459B21.050.2215554.00Sản xuất Chế tạo
POMO4 MARCOPOLO PN N2
5.383.46%0.18Sức mua mạnh10.072M5.148B24.050.2215554.00Sản xuất Chế tạo
POMO4F MARCOPOLO PN N2
5.383.07%0.16Mua18.413K5.148B24.140.2215554.00Sản xuất Chế tạo
PRIO3 PETRORIO ON NM
45.50-2.21%-1.03Mua2.714M6.151B59.650.78Năng lượng Mỏ
PRIO3F PETRORIO ON NM
45.70-1.89%-0.88Mua29.010K6.151B59.710.78Năng lượng Mỏ
PTBL3 PORTOBELLO ON NM
6.702.13%0.14Mua1.623M1.062B32.170.20Sản xuất Chế tạo
PTBL3F PORTOBELLO ON NM
6.45-2.12%-0.14Mua10.758K1.062B32.320.20Sản xuất Chế tạo
PYPL34 PAYPAL HOLD DRN
246.000.33%0.82Mua1.900K574.544B27.618.9921800.00Dịch vụ Công nghệ
QUAL3F QUALICORP ON NM
44.22-1.93%-0.87Mua12.831K12.375B30.361.502025.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
RDNI3 RNI ON NM
16.37-1.62%-0.27Mua27.500K690.864M-0.27294.00Tài chính
REDE3 REDE ENERGIAON
9.290.32%0.03Mua3.500K19.118B30.620.306717.00Công ty dịch vụ công cộng
RENT3 LOCALIZA ON NM
51.41-0.64%-0.33Mua4.367M38.844B48.921.068124.00Tài chính
RENT3F LOCALIZA ON NM
51.55-0.29%-0.15Mua9.704K38.844B48.881.068124.00Tài chính
RSID3 ROSSI RESID ON NM
11.2223.03%2.10Mua1.865M189.710M-34.07Khách hàng Lâu năm
RSID3F ROSSI RESID ON NM
11.1521.86%2.00Mua9.217K189.710M-34.07Khách hàng Lâu năm
SAPR11 SANEPAR UNT N2
106.460.27%0.29Mua326.000K10.306B52.762.017220.00Công ty dịch vụ công cộng
SAPR11F SANEPAR UNT N2
106.290.73%0.77Mua4.144K10.306B52.432.017220.00Công ty dịch vụ công cộng
SBSP3 SABESP ON NM
62.47-0.26%-0.16Mua1.550M42.699B11.215.5914449.00Công ty dịch vụ công cộng
SBSP3F SABESP ON NM
62.55-0.18%-0.11Mua7.179K42.699B11.225.5914449.00Công ty dịch vụ công cộng
SCAR3 SAO CARLOS ON NM
54.751.43%0.77Mua4.800K3.080B44.851.23Tài chính
SCAR3F SAO CARLOS ON NM
55.002.15%1.16Mua4773.080B44.731.23Tài chính
SEER3 SER EDUCA ON NM
31.901.46%0.46Mua479.000K4.106B1.31Dịch vụ Khách hàng
SEER3F SER EDUCA ON NM
32.111.94%0.61Mua2.769K4.106B1.31Dịch vụ Khách hàng
SHUL4 SCHULZ PN
11.802.61%0.30Mua203.500K1.050B10.701.072842.00Sản xuất Chế tạo
SHUL4F SCHULZ PN
11.832.16%0.25Mua5.320K1.050B10.771.072842.00Sản xuất Chế tạo
SMAL ISHARES SMAL
145.80-1.03%-1.52Mua0Hỗn hợp
SMAL11 ISHARES SMALCI
145.15-1.06%-1.55Mua239.740KHỗn hợp
SMAL11F ISHARES SMALCI
146.790.68%0.99Mua930Hỗn hợp
TAEE11 TAESA UNT N2
32.02-0.59%-0.19Mua1.121M11.031B9.643.34516.00Công ty dịch vụ công cộng
TAEE11F TAESA UNT N2
32.04-0.68%-0.22Mua11.693K11.031B9.653.34516.00Công ty dịch vụ công cộng
TAEE3 TAESA ON N2
10.69-0.28%-0.03Mua14.100K3.683B3.213.34516.00Công ty dịch vụ công cộng
TAEE4 TAESA PN N2
10.65-0.19%-0.02Mua27.100K11.031B3.193.34516.00Công ty dịch vụ công cộng
TIET11 AES TIETE E UNT N2
16.70-1.18%-0.20Mua1.755M6.665B0.15Công ty dịch vụ công cộng
TIET11F AES TIETE E UNT N2
16.77-0.77%-0.13Mua15.208K6.665B0.15Công ty dịch vụ công cộng
TIET4 AES TIETE E PN N2
3.16-0.32%-0.01Mua287.400K6.306B0.15Công ty dịch vụ công cộng
TIET4F AES TIETE E PN N2
3.16-0.32%-0.01Mua11.194K6.306B0.15Công ty dịch vụ công cộng
TRXF11 FII TRX REALCI
116.96-0.88%-1.04714
U1BE34 UBER TECH INDRN
157.60-0.13%-0.20Sức mua mạnh200262.575B-20.4022263.00Dịch vụ Công nghệ
VVAR3 VIAVAREJO ON NM
15.00-1.06%-0.16Mua49.655M19.490B-0.67Bán Lẻ
VVAR3F VIAVAREJO ON NM
14.80-1.99%-0.30Mua212.089K19.490B-0.67Bán Lẻ
WEGE3 WEG ON NM
41.434.49%1.78Mua5.073M86.900B57.410.6931104.00Sản xuất Chế tạo
WEGE3F WEG ON NM
41.203.57%1.42Mua56.246K86.900B57.600.6931104.00Sản xuất Chế tạo
WIZS3 WIZ S.A. ON NM
16.322.64%0.42Mua788.300K2.610B11.871.341585.00Tài chính
WIZS3F WIZ S.A. ON NM
16.292.20%0.35Sức mua mạnh10.680K2.610B11.901.341585.00Tài chính
XBOV CAIXAETFXBOV
116.04-0.96%-1.12Mua0Hỗn hợp
XPOM11 FIP XP OMEGACI
116.506.89%7.51Sức mua mạnh1.775K
YDUQ3 YDUQS PART ON NM
52.030.08%0.04Mua1.775M15.643B25.932.0111851.00Dịch vụ Khách hàng
YDUQ3F YDUQS PART ON NM
52.39-0.34%-0.18Mua8.872K15.643B26.222.0111851.00Dịch vụ Khách hàng
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất