Các cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh

Cổ phiếu tăng trưởng liên tục khác với những cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh, mặc dù chúng có vẻ giống nhau. Trong trường hợp thứ hai, dữ liệu cơ bản chiếm ưu thế hơn so với kỹ thuật. Sự khác biệt chính nằm ở khung thời gian của động thái giá. Chú ý đến tài chính của công ty cũng như không có sự tăng và giảm giá mạnh vì nó có thể giúp bạn xác định xem doanh nghiệp có ổn định về mặt tài chính hay không.

           
ABCB4 ABC BRASIL PN N2
18.351.38%0.25Mua648.100K1.942B8.212.19441.00Tài chính
ABCB4F ABC BRASIL PN N2
18.451.26%0.23Mua2.662K1.942B8.212.19441.00Tài chính
ABCP11 FII ABC IMOBCI
18.921.12%0.21Mua24.638K
APER3F ALPER S.A. ON NM
18.21-4.01%-0.76Mua230139.554M-9.64Tài chính
B3SA3 B3 ON NM
30.401.33%0.40Sức mua mạnh12.787M61.013B30.061.002136.00Tài chính
BAUH4 EXCELSIOR PN
19.993.09%0.60Mua99.600K101.572M1.93Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BAUH4F EXCELSIOR PN
19.452.37%0.45Sức mua mạnh4101.572M1.93Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BBDC3 BRADESCO ON N1
38.101.20%0.45Sức mua mạnh3.941M281.867B15.512.7298808.00Tài chính
BBDC3F BRADESCO ON N1
37.940.48%0.18Mua2.471K281.867B15.512.7298808.00Tài chính
BBDC4 BRADESCO PN N1
42.681.02%0.43Mua12.583M281.867B15.512.7298808.00Tài chính
BBDC4F BRADESCO PN N1
42.620.57%0.24Mua7.865K281.867B15.512.7298808.00Tài chính
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM
29.642.10%0.61Sức mua mạnh5.735M56.703B15.201.87Tài chính
BBSE3F BBSEGURIDADEON NM
29.622.14%0.62Sức mua mạnh10.708K56.703B15.201.87Tài chính
BEES3F BANESTES ON
4.72-0.63%-0.03Mua3191.497B7.990.592346.00Tài chính
BEES4F BANESTES PN
4.88-0.41%-0.02Mua191.497B7.990.592346.00Tài chính
BOVA11 ISHARES BOVACI
92.610.70%0.64Mua4.320M
BOVA11F ISHARES BOVACI
92.620.46%0.42Mua689
BOVV11 IT NOW IBOV CI
96.560.78%0.75Sức mua mạnh502.230K
BOVV11F IT NOW IBOV CI
97.502.47%2.35Sức mua mạnh9
BPAC11 BTGP BANCO UNT
27.894.46%1.19Mua509.100K23.265B28.820.90Tài chính
BPAC11F BTGP BANCO UNT
28.756.09%1.65Sức mua mạnh70523.265B28.820.90Tài chính
BRAX11 ISHARES BRAXCI
78.180.49%0.38Mua340
BRGE5 ALFA CONSORCPNA
3.5144.44%1.08Sức mua mạnh100289.762M5.570.83Tài chính
BRGE7 ALFA CONSORCPNC
5.4077.05%2.35Mua100289.762M5.570.83Tài chính
BZLI11 FII BRREALTYCI
13.93-0.14%-0.02Mua4
CEBR5F CEB PNA
35.000.00%0.00Mua20403.659M-3.071091.00Công ty dịch vụ công cộng
CGAS3F COMGAS ON
63.15-0.47%-0.30Mua2678.453B12.715.041041.00Công ty dịch vụ công cộng
CGAS5F COMGAS PNA
66.502.40%1.56Sức mua mạnh4.075K8.453B12.715.041041.00Công ty dịch vụ công cộng
CLSC4 CELESC PN N2
59.001.72%1.00Sức mua mạnh6.200K2.233B11.934.853235.00Công ty dịch vụ công cộng
CLSC4F CELESC PN N2
59.001.72%1.00Sức mua mạnh262.233B11.934.853235.00Công ty dịch vụ công cộng
CMIG3 CEMIG ON N1
16.24-1.10%-0.18Mua1.218M19.919B16.390.835894.00Công ty dịch vụ công cộng
CPFE3 CPFL ENERGIAON NM
30.505.54%1.60Sức mua mạnh1.894M28.664B14.991.889136.00Công ty dịch vụ công cộng
CPFE3F CPFL ENERGIAON NM
30.375.52%1.59Sức mua mạnh2.523K28.664B14.991.889136.00Công ty dịch vụ công cộng
CPLE3F COPEL ON N1
30.93-2.00%-0.63Sức mua mạnh2658.894B8.024.058064.00Công ty dịch vụ công cộng
CRFB3 CARREFOUR BRON NM
19.800.00%0.00Mua4.079M39.270B24.340.8182759.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CRFB3F CARREFOUR BRON NM
20.000.55%0.11Mua1.547K39.270B24.340.8182759.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DASA3 DASA ON
29.997.11%1.99Sức mua mạnh1009.351B47.270.6718142.00Chăm sóc sức khỏe
DASA3F DASA ON
29.746.21%1.74Sức mua mạnh1119.351B47.270.6718142.00Chăm sóc sức khỏe
DIVO11 IT NOW IDIV CI
52.150.10%0.05Mua19.090K
DTEX3 DURATEX ON NM
13.050.85%0.11Mua699.700K8.569B13.150.9511443.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DTEX3F DURATEX ON NM
13.000.54%0.07Mua1.191K8.569B13.150.9511443.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ECOO11 ISHARES ECOOCI
101.950.94%0.95Mua430
EGIE3F ENGIE BRASILON NM
38.772.65%1.00Sức mua mạnh8.184K30.189B13.372.771039.00Công ty dịch vụ công cộng
ELET3 ELETROBRAS ON N1
32.364.56%1.41Mua4.601M45.340B-2.0521235.00Công ty dịch vụ công cộng
ELET6 ELETROBRAS PNB N1
35.695.22%1.77Mua4.832M45.340B-2.0521235.00Công ty dịch vụ công cộng
EMAE4F EMAE PN
20.18-0.05%-0.01Mua17738.572M5.223.83507.00Công ty dịch vụ công cộng
ENBR3 ENERGIAS BR ON NM
15.671.42%0.22Mua5.095M9.367B9.931.562941.00Công ty dịch vụ công cộng
ENBR3F ENERGIAS BR ON NM
15.760.38%0.06Mua3.944K9.367B9.931.562941.00Công ty dịch vụ công cộng
ENGI11 ENERGISA UNT N2
39.61-0.23%-0.09Mua840.800K15.736B3.292.1312799.00Công ty dịch vụ công cộng
ENMT4F ENERGISA MT PN
20.0017.65%3.00Mua44.216B22.250.892423.00Công ty dịch vụ công cộng
ESUD11 FIP IE II CI
1370.024.22%55.46Mua100
ESUD11F FIP IE II CI
1450.003.57%50.00Sức mua mạnh56
ESUT11F FIP IE III CI
1420.001.43%20.00Mua45
EZTC3 EZTEC ON NM
26.721.02%0.27Mua327.700K4.175B52.650.48131.00Tài chính
EZTC3F EZTEC ON NM
26.650.60%0.16Mua2.309K4.175B52.650.48131.00Tài chính
FIND11 IT NOW IFNC CI
109.353.49%3.69Sức mua mạnh2.100K
GGRC11 FII GGRCOVEPCI
141.002.92%4.00Mua14.047K
GNDI3 INTERMEDICA ON NM
34.902.68%0.91Mua3.560M17.968B53.350.6911032.00Chăm sóc sức khỏe
GNDI3F INTERMEDICA ON NM
35.103.17%1.08Mua3.527K17.968B53.350.6911032.00Chăm sóc sức khỏe
GOVE11 IT NOW IGCT CI
40.950.99%0.40Sức mua mạnh2.610K
GOVE11F IT NOW IGCT CI
39.998.08%2.99Mua1
HAPV3 HAPVIDA ON NM
34.201.54%0.52Mua1.398M22.443B26.771.25Chăm sóc sức khỏe
HAPV3F HAPVIDA ON NM
35.003.24%1.10Sức mua mạnh65922.443B26.771.25Chăm sóc sức khỏe
HFOF11 FII HTOPFOF3CI
97.310.73%0.71Mua7.744K
HGCR11 FII CSHG CRICI
118.991.27%1.49Mua10.711K
IBOV11 IBOVESPA IBO
94133.008.02%6987.00Sức mua mạnh39.760K
IRBR3 IRBBRASIL REON NM
86.213.12%2.61Mua1.110M25.764B23.543.53376.00Tài chính
IRBR3F IRBBRASIL REON NM
86.452.93%2.46Mua8.301K25.764B23.543.53376.00Tài chính
ISUS11 IT NOW ISE CI
33.330.39%0.13Mua5.590K
ITSA3 ITAUSA ON N1
14.522.54%0.36Mua41.700K108.666B12.161.06131000.00Tài chính
ITSA3F ITAUSA ON N1
14.441.55%0.22Sức mua mạnh3.694K108.666B12.161.06131000.00Tài chính
JOPA3 JOSAPAR ON
24.506.52%1.50Sức mua mạnh100259.268M7.333.341240.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
LREN3 LOJAS RENNERON NM
43.851.39%0.60Sức mua mạnh5.301M29.938B32.991.2819989.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LREN3F LOJAS RENNERON NM
43.40-0.28%-0.12Mua6.192K29.938B32.991.2819989.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NAFG3 NADIR FIGUEION
47.0027.97%10.27Mua100638.350M8.425.582094.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NAFG4F NADIR FIGUEIPN
52.0020.93%9.00Mua1638.350M8.425.582094.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
OIBR9 OI ON REC N1
1.430.00%0.00782.500K
PATI4F PANATLANTICAPN
25.3826.90%5.38Sức mua mạnh20276.499M4.363.55Vật liệu cơ bản
PDDA11B PEDRA DOURADA FII
104.980.00%0.00Mua1
PIBB11 IT NOW PIBB CI
164.550.81%1.33Sức mua mạnh17.240K
PTSL3L PORTOSUL PARON
8.870.00%0.0026.004K
RAIL3F RUMO S.A. ON NM
18.52-1.75%-0.33Mua5.947K28.405B422.740.0410368.00Công nghiệp
REDE3 REDE ENERGIAON
7.010.43%0.03Mua90014.096B40.260.177703.00Công ty dịch vụ công cộng
RENT3 LOCALIZA ON NM
31.181.04%0.32Mua4.846M19.221B31.520.927777.00Công nghiệp
SANB4 SANTANDER BRPN
23.152.03%0.46Sức mua mạnh24.600K175.605B15.493.0247836.00Tài chính
SAPR11 SANEPAR UNT N2
73.49-1.51%-1.13Mua832.600K6.629B8.751.507165.00Công ty dịch vụ công cộng
SAPR4 SANEPAR PN N2
13.28-3.49%-0.48Mua679.300K6.629B8.751.507165.00Công ty dịch vụ công cộng
SAPR4F SANEPAR PN N2
13.48-1.53%-0.21Mua2.681K6.629B8.751.507165.00Công ty dịch vụ công cộng
SDIL11 FII SDI LOG CI
110.751.00%1.10Mua5.359K
SHUL3F SCHULZ ON
7.530.00%0.0045369.451M10.560.682856.00Công nghiệp
STBP3 SANTOS BRP ON NM
4.47-0.45%-0.02Mua1.723M2.895B246.470.022987.00Công nghiệp
SULA3 SUL AMERICA ON N2
14.000.94%0.13Mua3007.648B9.712.035168.00Tài chính
TEND3 TENDA ON NM
35.351.61%0.56Sức mua mạnh317.200K1.621B10.383.541274.00Tài chính
TEND3F TENDA ON NM
35.301.18%0.41Sức mua mạnh1.279K1.621B10.383.541274.00Tài chính
VSHO11 FII VOT SHOPCI
130.000.00%0.002.412K
XBOV11 CAIXAETFXBOVCI
94.580.73%0.69Mua390
XPCM11 FII XP MACAECI
96.400.43%0.41Mua5.364K
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất