Các cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh — Thị trường Chứng khoán Brazil

Cổ phiếu tăng trưởng liên tục khác với những cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh, mặc dù chúng có vẻ giống nhau. Trong trường hợp thứ hai, dữ liệu cơ bản chiếm ưu thế hơn so với kỹ thuật. Sự khác biệt chính nằm ở khung thời gian của động thái giá. Chú ý đến tài chính của công ty cũng như không có sự tăng và giảm giá mạnh vì nó có thể giúp bạn xác định xem doanh nghiệp có ổn định về mặt tài chính hay không.

           
INTB3 INTELBRAS ON NM
33.202.56%0.83Sức mua mạnh1.202M10.605B22.271.453381.00Dịch vụ Công nghệ
JBSS3 JBS ON NM
35.093.60%1.22Sức mua mạnh12.944M85.045B6.435.27250000.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
MRFG3 MARFRIG ON NM
22.821.83%0.41Mua4.553M14.886B4.005.6032010.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
Tải thêm