Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Các cổ phiếu hàng đầu có tỷ suất cổ tức cao — Thị trường Chứng khoán Brazil

Tỷ suất cổ tức là yếu tố chính cần xem xét khi chọn cổ phiếu trả cổ tức. Bảng dưới đây giúp bạn tìm các cổ phiếu có lợi tức cổ tức cao để bạn có thể tìm kiếm lợi nhuận ổn định mà không gặp rủi ro quá cao.

           
PEAB3F PAR AL BAHIAON
69.003.29%2.20Mua30848.247M1.8536.15Tài chính
SMLS3F SMILES ON NM
21.61-0.64%-0.14Mua3.693K2.704B14.411.51162.00Dịch vụ Khách hàng
SMLS3 SMILES ON NM
21.58-0.92%-0.20Mua449.400K2.704B14.431.51162.00Dịch vụ Khách hàng
CEBR3 CEB ON
187.000.76%1.41Mua1.800K2.676B33.235.721046.00Công ty dịch vụ công cộng
CPLE3F COPEL ON N1
5.23-5.08%-0.28Sức bán mạnh29.242K14.996B3.611.536667.00Công ty dịch vụ công cộng
CPLE3 COPEL ON N1
5.22-4.74%-0.26Sức bán mạnh2.382M14.996B3.591.536667.00Công ty dịch vụ công cộng
CESP3F CESP ON N1
28.460.53%0.15Bán2919.409B5.185.47Công ty dịch vụ công cộng
CESP3 CESP ON N1
28.26-1.67%-0.48Bán7009.409B5.255.47Công ty dịch vụ công cộng
QUAL3F QUALICORP ON ED NM
25.22-3.22%-0.84Bán19.175K7.388B18.771.392308.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
QUAL3 QUALICORP ON ED NM
25.22-3.19%-0.83Sức bán mạnh2.072M7.388B18.761.392308.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
BRDT3 PETROBRAS BRON NM
25.165.18%1.24Sức mua mạnh31.063M27.867B7.143.353370.00Dịch vụ Phân phối
BRDT3F PETROBRAS BRON NM
25.134.10%0.99Sức mua mạnh68.569K27.867B7.203.353370.00Dịch vụ Phân phối
ECOR3F ECORODOVIAS ON NM
11.98-2.20%-0.27Mua6.816K6.813B-0.764847.00Vận chuyển
ECOR3 ECORODOVIAS ON NM
11.98-1.88%-0.23Mua2.974M6.813B-0.764847.00Vận chuyển
AFLT3 AFLUENTE T ON
9.37-2.40%-0.23Mua700605.613MCông ty dịch vụ công cộng
AFLT3F AFLUENTE T ON
9.41-2.28%-0.22Mua131605.613MCông ty dịch vụ công cộng
PCAR3 P.ACUCAR,CBDON NM
36.62-1.72%-0.64Mua1.399M10.010B15.452.45112131.00Bán Lẻ
PCAR3F P.ACUCAR,CBDON NM
36.61-1.82%-0.68Mua27.333K10.010B15.462.45112131.00Bán Lẻ
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM
23.10-1.24%-0.29Bán5.032M46.702B11.841.98193.00Tài chính
BBSE3F BBSEGURIDADEON NM
23.13-0.94%-0.22Bán59.493K46.702B11.821.98193.00Tài chính
EVEN3 EVEN ON NM
9.60-3.23%-0.32Sức bán mạnh1.132M2.055B152.620.06Khách hàng Lâu năm
EVEN3F EVEN ON NM
9.59-1.94%-0.19Sức bán mạnh4.567K2.055B150.460.06Khách hàng Lâu năm
WIZS3F WIZ S.A. ON NM
11.26-0.35%-0.04Mua32.452K1.809B8.471.332367.00Tài chính
WIZS3 WIZ S.A. ON NM
11.27-0.35%-0.04Mua3.944M1.809B8.481.332367.00Tài chính
CPFE3F CPFL ENERGIAON NM
27.35-3.39%-0.96Sức bán mạnh7.473K32.528B8.953.16Công ty dịch vụ công cộng
CPFE3 CPFL ENERGIAON NM
27.34-3.15%-0.89Sức bán mạnh1.398M32.528B8.933.16Công ty dịch vụ công cộng
RAPT3F RANDON PART ON N1
11.52-1.87%-0.22Mua5303.841B5.842.0112117.00Sản xuất Chế tạo
RAPT3 RANDON PART ON N1
11.45-1.55%-0.18Mua4.800K3.841B5.792.0112117.00Sản xuất Chế tạo
ENBR3F ENERGIAS BR ON NM
18.20-1.36%-0.25Bán45.178K11.022B7.422.503331.00Công ty dịch vụ công cộng
ENBR3 ENERGIAS BR ON NM
18.21-1.09%-0.20Bán2.300M11.022B7.412.503331.00Công ty dịch vụ công cộng
REDE3 REDE ENERGIAON
8.080.00%0.00Bán4.600K17.051B18.730.439346.00Công ty dịch vụ công cộng
REDE3F REDE ENERGIAON
8.01-1.48%-0.12Bán14217.051B18.800.439346.00Công ty dịch vụ công cộng
CYRE3F CYRELA REALTON NM
22.65-3.53%-0.83Sức bán mạnh36.931K8.963B5.134.58Tài chính
CYRE3 CYRELA REALTON NM
22.64-2.87%-0.67Sức bán mạnh4.538M8.963B5.094.58Tài chính
CLSC3F CELESC ON N2
74.9910.28%6.99Sức mua mạnh332.892B5.0613.453344.00Công ty dịch vụ công cộng
MTRE3 MITRE REALTYON NM
10.44-5.35%-0.59Sức bán mạnh1.204M1.167B22.680.49Tài chính
MTRE3F MITRE REALTYON ED NM
10.49-5.92%-0.66Sức bán mạnh14.334K1.167B22.930.49Tài chính
UCAS3 UNICASA ON NM
5.14-4.71%-0.25Mua241.600K363.475M24.040.22399.00Khách hàng Lâu năm
UCAS3F UNICASA ON NM
5.16-4.68%-0.25Mua4.183K363.475M24.120.22399.00Khách hàng Lâu năm
CURY3 CURY S/A ON NM
9.79-4.02%-0.41Bán972.300K2.977B13.690.75Tài chính
CURY3F CURY S/A ON NM
9.78-4.40%-0.45Bán4.678K2.977B13.730.75Tài chính
BRAP3F BRADESPAR ON N1
64.30-2.56%-1.69Mua79123.040B15.654.22Tài chính
BRAP3 BRADESPAR ON N1
64.95-1.89%-1.25Mua42.000K23.040B15.704.22Tài chính
PTBL3 PORTOBELLO ON EDJ NM
12.422.31%0.28Sức mua mạnh3.378M1.828B14.750.82Sản xuất Chế tạo
PTBL3F PORTOBELLO ON EDJ NM
12.411.97%0.24Sức mua mạnh13.560K1.828B14.790.82Sản xuất Chế tạo
WHRL3 WHIRLPOOL ON
7.020.00%0.00Bán3.400K10.550B14.810.47Khách hàng Lâu năm
WHRL3F WHIRLPOOL ON
7.030.43%0.03Bán55810.550B14.770.47Khách hàng Lâu năm
BMKS3 BIC MONARK ON
239.990.08%0.19Sức mua mạnh378109.049M26.629.01Khách hàng Lâu năm
ATOM3 ATOMPAR ON
8.95-1.65%-0.15Mua50.000K190.181M15.420.59Tài chính
ATOM3F ATOMPAR ON
9.01-0.44%-0.04Mua1.876K190.181M15.340.59Tài chính
PATI3 PANATLANTICAON
72.000.00%0.00Mua1001.315B6.819.99Sản xuất Chế tạo
PLPL3F PLANOEPLANO ON ED NM
5.94-0.83%-0.05Sức bán mạnh5.771K1.223B9.260.65Tài chính
PLPL3 PLANOEPLANO ON ED NM
5.92-1.17%-0.07Sức bán mạnh474.400K1.223B9.260.65Tài chính
JBSS3F JBS ON NM
31.34-1.17%-0.37Mua28.297K79.695B18.171.75250000.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
JBSS3 JBS ON NM
31.33-1.79%-0.57Mua7.367M79.695B18.281.75250000.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
COCE3F COELCE ON
64.00-0.78%-0.50Mua295.177B18.643.461122.00Công ty dịch vụ công cộng
ALUP3F ALUPAR ON N2
8.851.61%0.14Sức mua mạnh1.979K7.763B8.131.07791.00Công ty dịch vụ công cộng
ALUP3 ALUPAR ON N2
8.81-0.23%-0.02Mua21.600K7.763B8.241.07791.00Công ty dịch vụ công cộng
EQTL3 EQUATORIAL ON NM
23.22-3.45%-0.83Bán5.516M24.270B8.162.95Công ty dịch vụ công cộng
EQTL3F EQUATORIAL ON NM
23.22-3.81%-0.92Bán16.771K24.270B8.192.95Công ty dịch vụ công cộng
JHSF3F JHSF PART ON NM
6.99-1.27%-0.09Theo dõi24.889K4.872B7.560.97Tài chính
JHSF3 JHSF PART ON NM
6.98-1.69%-0.12Theo dõi4.525M4.872B7.580.97Tài chính
BEEF3 MINERVA ON NM
9.95-3.30%-0.34Bán5.826M5.418B7.191.43Hàng tiêu dùng không lâu bền
BEEF3F MINERVA ON NM
9.95-2.83%-0.29Bán24.165K5.418B7.161.43Hàng tiêu dùng không lâu bền
ABEV3 AMBEV S/A ON
16.990.71%0.12Mua28.163M265.483B20.730.8250000.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
ABEV3F AMBEV S/A ON
17.000.53%0.09Mua69.909K265.483B20.780.8250000.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
JOPA3F JOSAPAR ON
29.550.17%0.05Bán50312.180M10.483.01Công nghiệp Chế biến
CSRN3 COSERN ON
16.100.50%0.08Mua4.100K2.693B7.242.21Công ty dịch vụ công cộng
SEER3F SER EDUCA ON ED NM
12.44-3.86%-0.50Bán5.904K1.673BDịch vụ Khách hàng
SEER3 SER EDUCA ON ED NM
12.45-4.23%-0.55Sức bán mạnh489.600K1.673BDịch vụ Khách hàng
POSI3 POSITIVO TECON ED NM
12.260.41%0.05Mua7.836M1.714B8.961.361371.00Công nghệ Điện tử
POSI3F POSITIVO TECON ED NM
12.261.07%0.13Mua31.586K1.714B8.901.361371.00Công nghệ Điện tử
LIGT3F LIGHT S/A ON NM
16.11-2.95%-0.49Sức bán mạnh6.299K6.259B7.292.285531.00Công ty dịch vụ công cộng
LIGT3 LIGHT S/A ON NM
16.10-4.17%-0.70Sức bán mạnh1.633M6.259B7.382.285531.00Công ty dịch vụ công cộng
PSSA3 PORTO SEGUROON NM
52.90-2.00%-1.08Mua825.600K17.270B10.325.2312081.00Tài chính
PSSA3F PORTO SEGUROON NM
52.87-1.89%-1.02Mua11.887K17.270B10.305.2312081.00Tài chính
MRVE3 MRV ON NM
16.60-3.71%-0.64Sức bán mạnh2.201M8.325B15.081.15Tài chính
MRVE3F MRV ON NM
16.62-3.88%-0.67Sức bán mạnh15.482K8.325B15.131.15Tài chính
EKTR3F ELEKTRO ON
31.01-6.17%-2.04Bán116.481B11.303.05Công ty dịch vụ công cộng
TRIS3 TRISUL ON NM
9.69-2.12%-0.21Sức bán mạnh589.600K1.842B10.850.91332.00Khách hàng Lâu năm
TRIS3F TRISUL ON NM
9.70-2.32%-0.23Sức bán mạnh11.002K1.842B10.880.91332.00Khách hàng Lâu năm
ITUB3F ITAUUNIBANCOON ED N1
24.45-1.01%-0.25Bán8.155K242.536B11.472.1696500.00Tài chính
ITUB3 ITAUUNIBANCOON ED N1
24.44-1.45%-0.36Bán279.000K242.536B11.522.1696500.00Tài chính
FRAS3 FRAS-LE ON N1
11.52-3.03%-0.36Bán110.600K2.549B13.530.88Sản xuất Chế tạo
FRAS3F FRAS-LE ON N1
11.64-1.85%-0.22Bán1.296K2.549B13.510.88Sản xuất Chế tạo
UGPA3F ULTRAPAR ON NM
19.480.21%0.04Bán10.820K21.196B24.590.7915946.00Năng lượng Mỏ
UGPA3 ULTRAPAR ON NM
19.460.10%0.02Bán5.970M21.196B24.590.7915946.00Năng lượng Mỏ
SLCE3F SLC AGRICOLAON NM
55.75-0.98%-0.55Mua15.857K10.597B21.652.61Công nghiệp Chế biến
SLCE3 SLC AGRICOLAON NM
55.70-1.40%-0.79Mua1.994M10.597B21.732.61Công nghiệp Chế biến
GPCP3F GPC PART ON
37.58-0.48%-0.18Mua2.769K1.175B9.873.82Tài chính
GPCP3 GPC PART ON
37.44-0.66%-0.25Mua154.500K1.175B9.863.82Tài chính
BRPR3 BR PROPERT ON NM
8.81-2.97%-0.27Sức bán mạnh794.400K4.373B21.360.4386.00Tài chính
BRPR3F BR PROPERT ON NM
8.79-3.30%-0.30Sức bán mạnh3.368K4.373B21.380.4386.00Tài chính
AGRO3 BRASILAGRO ON NM
32.99-1.02%-0.34Mua1.652M2.630B17.971.87Công nghiệp Chế biến
AGRO3F BRASILAGRO ON NM
32.94-1.44%-0.48Mua23.700K2.630B18.021.87Công nghiệp Chế biến
TEND3F TENDA ON NM
24.41-3.33%-0.84Sức bán mạnh4.482K2.428B12.062.24Tài chính
TEND3 TENDA ON NM
24.40-3.17%-0.80Sức bán mạnh795.100K2.428B12.042.24Tài chính
BALM3F BAUMER ON
18.302.92%0.52Mua90176.228M300.850.06Dịch vụ Phân phối
ENGI3F ENERGISA ON N2
15.680.19%0.03Mua46528.543B19.560.8114672.00Công ty dịch vụ công cộng
ENGI3 ENERGISA ON N2
15.35-2.42%-0.38Bán20.900K28.543B19.660.8114672.00Công ty dịch vụ công cộng
SMTO3F SAO MARTINHOON NM
32.01-1.96%-0.64Mua5.128K11.378B13.122.49Công nghiệp Chế biến
SMTO3 SAO MARTINHOON NM
31.99-2.62%-0.86Mua1.162M11.378B13.202.49Công nghiệp Chế biến
YDUQ3 YDUQS PART ON NM
27.30-4.38%-1.25Sức bán mạnh1.053M8.602B87.310.3316539.00Dịch vụ Khách hàng
YDUQ3F YDUQS PART ON NM
27.28-4.58%-1.31Sức bán mạnh7.775K8.602B87.430.3316539.00Dịch vụ Khách hàng
CRPG3F CRISTAL ON
62.10-5.19%-3.40Bán41.800B15.014.16Công nghiệp Chế biến
CSED3 CRUZEIRO EDUON ED NM
12.400.65%0.08Mua320.800K4.704B-0.05Dịch vụ Khách hàng
CSED3F CRUZEIRO EDUON ED NM
12.420.00%0.00Mua2.239K4.704B-0.05Dịch vụ Khách hàng
ENAT3F ENAUTA PART ON NM
13.49-0.81%-0.11Bán16.736K3.578B12.651.07123.00Năng lượng Mỏ
ENAT3 ENAUTA PART ON NM
13.49-1.03%-0.14Bán1.154M3.578B12.681.07123.00Năng lượng Mỏ
GOAU3 GERDAU MET ON N1
15.27-3.29%-0.52Mua135.000K17.069B19.550.81Khoáng sản phi năng lượng
GOAU3F GERDAU MET ON N1
15.32-3.59%-0.57Mua5.510K17.069B19.680.81Khoáng sản phi năng lượng
EZTC3F EZTEC ON NM
30.61-3.80%-1.21Sức bán mạnh18.096K7.246B17.831.79376.00Tài chính
EZTC3 EZTEC ON NM
30.60-4.14%-1.32Sức bán mạnh1.851M7.246B17.881.79376.00Tài chính
GGBR3 GERDAU ON N1
30.15-2.71%-0.84Mua166.800K52.848B22.411.39Khoáng sản phi năng lượng
GGBR3F GERDAU ON N1
30.10-2.49%-0.77Mua5.281K52.848B22.331.39Khoáng sản phi năng lượng
OFSA3F OUROFINO S/AON NM
33.491.06%0.35Sức mua mạnh3.278K1.780B17.641.88Công nghệ Sức khỏe
OFSA3 OUROFINO S/AON NM
33.501.52%0.50Mua46.500K1.780B17.561.88Công nghệ Sức khỏe
CSNA3F SID NACIONALON
49.83-3.90%-2.02Mua48.732K71.448B7.5135053.00Khoáng sản phi năng lượng
CSNA3 SID NACIONALON
49.81-3.79%-1.96Mua11.175M71.448B7.5135053.00Khoáng sản phi năng lượng
LAVV3F LAVVI ON NM
8.07-2.65%-0.22Bán1.266K1.786B19.03Tài chính
LAVV3 LAVVI ON NM
8.10-2.64%-0.22Bán704.400K1.786B19.10Tài chính
KEPL3F KEPLER WEBERON
52.64-2.37%-1.28Mua1.927K1.407B20.972.57Sản xuất Chế tạo
KEPL3 KEPLER WEBERON
52.61-1.63%-0.87Mua210.700K1.407B20.802.57Sản xuất Chế tạo
CSAN3F COSAN ON EDB NM
21.32-1.34%-0.29Bán17.024K40.412B39.330.5630717.00Công nghiệp Chế biến
CSAN3 COSAN ON EDB NM
21.32-1.75%-0.38Bán3.365M40.412B39.500.5630717.00Công nghiệp Chế biến
JSLG3F JSL ON NM
11.28-3.18%-0.37Mua6.508K3.214B14.510.8218448.00Vận chuyển
JSLG3 JSL ON NM
11.28-2.34%-0.27Mua277.400K3.214B14.380.8218448.00Vận chuyển
LAME3F LOJAS AMERICON N1
18.00-2.33%-0.43Sức bán mạnh11.259K34.836B128.970.1423786.00Bán Lẻ
LAME3 LOJAS AMERICON N1
18.00-2.70%-0.50Sức bán mạnh2.557M34.836B129.460.1423786.00Bán Lẻ
DOHL3F DOHLER ON
27.194.58%1.19Bán1862.056B23.411.11Công nghiệp Chế biến
LOGG3 LOG COM PROPON NM
28.53-3.22%-0.95Sức bán mạnh252.600K3.011B21.481.38Tài chính
LOGG3F LOG COM PROPON NM
28.54-3.71%-1.10Sức bán mạnh5.538K3.011B21.591.38Tài chính
MRFG3 MARFRIG ON NM
19.22-7.24%-1.50Bán12.967M14.337B4.364.7532010.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
MRFG3F MARFRIG ON NM
19.29-6.40%-1.32Bán56.946K14.337B4.344.7532010.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
AALR3F ALLIAR ON NM
8.86-1.77%-0.16Sức bán mạnh4.195K1.079B-0.83Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
AALR3 ALLIAR ON NM
8.86-2.85%-0.26Sức bán mạnh519.900K1.079B-0.83Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
SCAR3 SAO CARLOS ON NM
38.500.00%0.00Mua40.800K2.180B23.281.70Tài chính
SCAR3F SAO CARLOS ON NM
38.74-0.67%-0.26Mua4412.180B23.581.70Tài chính
TPIS3F TRIUNFO PARTON ED NM
4.843.64%0.17Mua30.664K815.481M3.781.233737.00Vận chuyển
TPIS3 TRIUNFO PARTON ED NM
4.832.77%0.13Mua6.345M815.481M3.811.233737.00Vận chuyển
GPAR3F CELGPAR ON
59.003.51%2.00Mua374.598B20.332.80Công ty dịch vụ công cộng
TOTS3 TOTVS ON NM
30.55-3.93%-1.25Bán5.346M18.055B62.020.52Dịch vụ Công nghệ
TOTS3F TOTVS ON NM
30.63-3.65%-1.16Bán33.602K18.055B62.010.52Dịch vụ Công nghệ
ALSO3F ALIANSCSONAEON NM
27.03-5.16%-1.47Mua11.432K7.552B44.850.64Tài chính
ALSO3 ALIANSCSONAEON NM
27.01-5.26%-1.50Mua1.215M7.552B44.860.64Tài chính
SIMH3 SIMPAR ON NM
45.26-1.78%-0.82Mua509.000K9.488B27.941.73Vận chuyển
SIMH3F SIMPAR ON NM
45.24-2.48%-1.15Mua8.245K9.488B28.131.73Vận chuyển
IGTA3F IGUATEMI ON NM
40.77-6.38%-2.78Mua18.959K7.678B33.241.31372.00Tài chính
IGTA3 IGUATEMI ON NM
40.77-6.47%-2.82Mua2.551M7.678B33.271.31372.00Tài chính
ARZZ3 AREZZO CO ON NM
80.58-1.73%-1.42Mua395.900K8.169B155.330.532260.00Bán Lẻ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất