Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Brazil

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
AERI3 AERIS ON NM
12.894.54%0.56Mua6.825M9.624B57.210.233627.00Sản xuất Chế tạo
AERI3F AERIS ON NM
12.945.20%0.64Mua112.606K9.624B57.430.233627.00Sản xuất Chế tạo
AZEV3 AZEVEDO ON
8.493.16%0.26Mua345.400K168.102M-2.67Dịch vụ Công nghiệp
AZEV3F AZEVEDO ON
8.534.02%0.33Mua10.177K168.102M-2.67Dịch vụ Công nghiệp
BNBR3F NORD BRASIL ON
74.890.52%0.39Mua376.349B5.0514.836802.00Tài chính
BRAP3F BRADESPAR ON N1
73.507.38%5.05Sức mua mạnh27723.197B33.962.16Tài chính
CGRA3 GRAZZIOTIN ON
40.000.03%0.01Mua3.000K793.076M6.892482.00Bán Lẻ
CSAN3 COSAN ON NM
84.40-0.35%-0.30Mua1.562M32.483B32.352.6227161.00Công nghiệp Chế biến
CSAN3F COSAN ON NM
84.79-0.22%-0.19Mua10.060K32.483B32.502.6227161.00Công nghiệp Chế biến
CSMG3 COPASA ON NM
16.80-0.47%-0.08Sức mua mạnh2.328M6.370B2.642.12Công ty dịch vụ công cộng
CSMG3F COPASA ON NM
16.71-0.54%-0.09Mua26.499K6.370B2.632.12Công ty dịch vụ công cộng
CURY3 CURY S/A ON NM
11.371.70%0.19Sức mua mạnh729.400K3.319B9.321.221595.00Tài chính
CURY3F CURY S/A ON NM
11.373.55%0.39Mua9.580K3.319B9.321.221595.00Tài chính
DASA3 DASA ON
107.0013.71%12.90Mua6.300K51.435B-0.41Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
DASA3F DASA ON
119.9826.96%25.48Mua1.601K51.435B-0.41Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
DIRR3 DIRECIONAL ON NM
14.620.76%0.11Mua2.658M2.170B21.530.68Tài chính
DIRR3F DIRECIONAL ON NM
14.711.38%0.20Mua30.834K2.170B21.670.68Tài chính
DOHL3 DOHLER ON
44.9217.32%6.63Mua16.600K3.398B130.430.25Công nghiệp Chế biến
DOHL3F DOHLER ON
43.4415.65%5.88Mua9.384K3.398B126.130.25Công nghiệp Chế biến
ECOR3 ECORODOVIAS ON NM
13.555.61%0.72Mua7.204M7.561B26.420.514309.00Vận chuyển
ECOR3F ECORODOVIAS ON NM
13.555.37%0.69Mua28.239K7.561B26.420.514309.00Vận chuyển
EGIE3 ENGIE BRASILON NM
45.232.10%0.93Sức mua mạnh1.813M36.904B15.482.921398.00Công ty dịch vụ công cộng
EGIE3F ENGIE BRASILON NM
45.111.60%0.71Sức mua mạnh41.108K36.904B15.442.921398.00Công ty dịch vụ công cộng
EMBR3 EMBRAER ON NM
9.988.48%0.78Sức mua mạnh35.630M7.347B-6.0818734.00Công nghệ Điện tử
EMBR3F EMBRAER ON NM
10.008.11%0.75Sức mua mạnh162.448K7.347B-6.0818734.00Công nghệ Điện tử
ENAT3 ENAUTA PART ON NM
12.522.79%0.34Mua1.769M3.287B9.491.32122.00Năng lượng Mỏ
ENAT3F ENAUTA PART ON NM
12.532.70%0.33Mua24.898K3.287B9.501.32122.00Năng lượng Mỏ
ENBR3 ENERGIAS BR ON NM
20.503.07%0.61Mua4.523M12.352B9.532.163475.00Công ty dịch vụ công cộng
ENBR3F ENERGIAS BR ON NM
20.462.81%0.56Mua42.061K12.352B9.512.163475.00Công ty dịch vụ công cộng
ENJU3 ENJOEI ON NM
15.3410.20%1.42Mua2.750M2.998B73.00Bán Lẻ
ENJU3F ENJOEI ON NM
15.3511.88%1.63Mua28.656K2.998B73.00Bán Lẻ
ENMT3 ENERGISA MT ON
29.900.00%0.00Mua1.600K6.546B11.182.673428.00Công ty dịch vụ công cộng
FHER3F FER HERINGERON NM
3.6010.77%0.35Sức mua mạnh14.128K192.809M1079.00Công nghiệp Chế biến
FLRY3 FLEURY ON NM
27.840.58%0.16Mua1.260M8.835B51.570.5510000.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
FLRY3F FLEURY ON NM
27.92-0.21%-0.06Mua26.410K8.835B51.720.5510000.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
FRIO3 METALFRIO ON NM
94.1216.20%13.12Sức mua mạnh1.100K386.527M-33.84Sản xuất Chế tạo
FRIO3F METALFRIO ON NM
80.004.18%3.21Mua622386.527M-33.84Sản xuất Chế tạo
GMAT3 GRUPO MATEUSON NM
9.004.53%0.39Mua3.656M19.884BBán Lẻ
GMAT3F GRUPO MATEUSON NM
8.882.90%0.25Mua32.129K19.884BBán Lẻ
GPCP3 GPC PART ON
26.95-0.85%-0.23Mua126.600K840.207M2.083.15Hỗn hợp
INEP3 INEPAR ON
28.198.42%2.19Mua86.100K231.625M-53.24Sản xuất Chế tạo
INEP3F INEPAR ON
28.429.31%2.42Mua3.488K231.625M-53.24Sản xuất Chế tạo
LCAM3 LOCAMERICA ON NM
30.653.34%0.99Sức mua mạnh2.427M15.512B53.480.583314.00Tài chính
LCAM3F LOCAMERICA ON NM
30.422.08%0.62Sức mua mạnh12.836K15.512B53.080.583314.00Tài chính
LWSA3 LOCAWEB ON NM
109.005.72%5.90Mua2.580M13.821B721.850.16Dịch vụ Công nghệ
LWSA3F LOCAWEB ON NM
109.006.45%6.60Sức mua mạnh36.900K13.821B721.850.16Dịch vụ Công nghệ
MRVE3 MRV ON NM
20.702.42%0.49Mua10.462M9.995B19.211.08Tài chính
MRVE3F MRV ON NM
20.761.96%0.40Mua45.202K9.995B19.261.08Tài chính
MYPK3 IOCHP-MAXIONON NM
15.925.85%0.88Sức mua mạnh2.222M2.426B-2.1216000.00Sản xuất Chế tạo
MYPK3F IOCHP-MAXIONON NM
15.855.74%0.86Sức mua mạnh21.470K2.426B-2.1216000.00Sản xuất Chế tạo
NEOE3 NEOENERGIA ON NM
18.581.20%0.22Mua3.031M22.552B9.272.0011746.00Công ty dịch vụ công cộng
NEOE3F NEOENERGIA ON NM
18.601.92%0.35Sức mua mạnh15.729K22.552B9.282.0011746.00Công ty dịch vụ công cộng
NGRD3 NEOGRID ON NM
8.8516.60%1.26Mua19.960M2.112B777.00Dịch vụ Công nghệ
NGRD3F NEOGRID ON NM
8.8817.31%1.31Mua115.593K2.112B777.00Dịch vụ Công nghệ
OMGE3 OMEGA GER ON NM
41.620.68%0.28Mua986.700K8.154B-0.01Công ty dịch vụ công cộng
OMGE3F OMEGA GER ON NM
42.000.77%0.32Sức mua mạnh4.959K8.154B-0.01Công ty dịch vụ công cộng
PETZ3 PETZ ON NM
22.001.99%0.43Mua3.745M8.203B4158.00Công nghiệp Chế biến
PETZ3F PETZ ON NM
21.901.96%0.42Mua55.374K8.203B4158.00Công nghiệp Chế biến
PGMN3 PAGUE MENOS ON NM
10.311.08%0.11Mua1.032M4.575B63.840.16Bán Lẻ
PGMN3F PAGUE MENOS ON NM
10.382.77%0.28Mua26.470K4.575B64.270.16Bán Lẻ
PNVL3 DIMED ON
21.963.58%0.76Mua888.400K3.320B53.980.416913.00Công nghệ Sức khỏe
PNVL3F DIMED ON
22.054.01%0.85Mua14.961K3.320B54.200.416913.00Công nghệ Sức khỏe
POMO3 MARCOPOLO ON N2
3.063.03%0.09Mua462.900K2.916B89.470.0414187.00Sản xuất Chế tạo
POMO3F MARCOPOLO ON N2
3.083.01%0.09Mua6.636K2.916B90.060.0414187.00Sản xuất Chế tạo
PTNT3 PETTENATI ON
8.20-2.38%-0.20Mua155.000K393.981M96.700.081572.00Công nghiệp Chế biến
PTNT3F PETTENATI ON
8.154.09%0.32Mua5.020K393.981M96.110.081572.00Công nghiệp Chế biến
RADL3 RAIADROGASILON NM
25.893.23%0.81Mua6.510M42.703B105.030.2541450.00Bán Lẻ
RADL3F RAIADROGASILON NM
25.702.39%0.60Sức mua mạnh28.100K42.703B104.260.2541450.00Bán Lẻ
RAIL3 RUMO S.A. ON NM
20.740.19%0.04Mua7.145M38.455B67.160.319102.00Vận chuyển
RAIL3F RUMO S.A. ON NM
20.72-0.53%-0.11Mua29.833K38.455B67.100.319102.00Vận chuyển
RANI3 IRANI ON NM
6.043.78%0.22Mua3.482M1.614B2120.00Công nghiệp Chế biến
RANI3F IRANI ON NM
6.092.35%0.14Mua18.480K1.614B2120.00Công nghiệp Chế biến
RENT3 LOCALIZA ON NM
73.934.05%2.88Sức mua mạnh5.618M55.535B66.251.1610514.00Tài chính
RENT3F LOCALIZA ON NM
74.004.51%3.19Mua14.300K55.535B66.311.1610514.00Tài chính
RLOG3 COSAN LOG ON NM
20.42-0.58%-0.12Mua752.300K9.456B82.040.289102.00Vận chuyển
RLOG3F COSAN LOG ON NM
20.40-0.15%-0.03Mua12.463K9.456B81.960.289102.00Vận chuyển
RSID3 ROSSI RESID ON NM
10.709.18%0.90Mua414.000K180.918M-10.66Khách hàng Lâu năm
RSID3F ROSSI RESID ON NM
10.366.15%0.60Mua4.429K180.918M-10.66Khách hàng Lâu năm
SEQL3 SEQUOIA LOG ON NM
27.632.07%0.56Mua1.353M3.513BVận chuyển
SEQL3F SEQUOIA LOG ON NM
27.601.85%0.50Mua19.721K3.513BVận chuyển
SLCE3 SLC AGRICOLAON NM
33.800.96%0.32Mua961.800K6.332B16.232.083630.00Công nghiệp Chế biến
SLCE3F SLC AGRICOLAON NM
33.400.00%0.00Mua14.256K6.332B16.042.083630.00Công nghiệp Chế biến
SOMA3 GRUPO SOMA ON NM
13.843.75%0.50Mua2.387M6.548B5427.00Dịch vụ Công nghệ
SOMA3F GRUPO SOMA ON NM
13.805.10%0.67Mua9.024K6.548B5427.00Dịch vụ Công nghệ
STBP3 SANTOS BRP ON NM
6.094.46%0.26Mua6.207M5.242B-0.023041.00Vận chuyển
STBP3F SANTOS BRP ON NM
6.073.94%0.23Mua40.886K5.242B-0.023041.00Vận chuyển
TIET3 AES TIETE E ON N2
3.534.44%0.15Mua337.200K7.044B20.390.18463.00Công ty dịch vụ công cộng
TIET3F AES TIETE E ON N2
3.543.81%0.13Mua9.343K7.044B20.450.18463.00Công ty dịch vụ công cộng
UNIP3 UNIPAR ON
54.741.39%0.75Mua15.900K5.104B25.892.111300.00Công nghiệp Chế biến
UNIP3F UNIPAR ON
54.242.36%1.25Mua7315.104B25.652.111300.00Công nghiệp Chế biến
YDUQ3 YDUQS PART ON NM
35.304.53%1.53Mua5.884M10.632B41.080.8612286.00Dịch vụ Khách hàng
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất