Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Brazil

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
AAPL34 APPLE DRN
92.392.42%2.18Sức mua mạnh2.100K4097.825B19.3547.21132000.00Công nghệ
ABEV3 AMBEV S/A ON
19.350.47%0.09Mua31.691M302.938B26.850.7250000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ABEV3F AMBEV S/A ON
19.380.57%0.11Mua30.305K302.938B26.850.7250000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ALSO3 ALIANSCSONAEON NM
37.905.42%1.95Mua1.565M8.559B14.742.44130.00Tài chính
ALSO3F ALIANSCSONAEON NM
37.715.54%1.98Mua4.913K8.559B14.742.44130.00Tài chính
ALUP3 ALUPAR ON N2
10.498.14%0.79Mua4.900K7.385B3.367.50499.00Công ty dịch vụ công cộng
ALUP3F ALUPAR ON N2
10.103.80%0.37Mua1637.385B3.367.50499.00Công ty dịch vụ công cộng
AMAR3 LOJAS MARISAON NM
9.293.22%0.29Sức mua mạnh1.339M1.835B49.910.1814416.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AMAR3F LOJAS MARISAON NM
9.241.54%0.14Mua6.228K1.835B49.910.1814416.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ARZZ3 AREZZO CO ON NM
49.750.91%0.45Mua285.200K4.481B31.071.622515.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ARZZ3F AREZZO CO ON NM
49.971.59%0.78Mua3.246K4.481B31.071.622515.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BBSD BB ETF SP DV
84.430.23%0.19Sức mua mạnh0
BBSD11 BB ETF SP DVCI
84.450.54%0.45Sức mua mạnh16.680K
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM
34.371.24%0.42Mua3.696M67.785B18.411.84Tài chính
BBSE3F BBSEGURIDADEON NM
34.250.88%0.30Mua14.136K67.785B18.411.84Tài chính
BCIA11 FII BCIA CI
138.80-0.14%-0.20Mua1.003K
BEEF11 MINERVA BNS ORD NM
3.457.81%0.25Mua448.300K3.444B-1.08Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BEEF3 MINERVA ON NM
9.21-0.22%-0.02Mua2.188M3.444B-1.08Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BEEF3F MINERVA ON NM
9.250.22%0.02Mua6.665K3.444B-1.08Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BKBR3 BK BRASIL ON NM
19.601.82%0.35Mua545.500K4.391B39.990.5110722.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BOVA ISHARES BOVA
100.47-0.19%-0.19Mua0
BOVA11 ISHARES BOVACI
100.44-0.19%-0.19Mua3.290M
BOVA11F ISHARES BOVACI
101.000.37%0.37Sức mua mạnh1.329K
BOVB11 ETF BRAD BOVCI
104.28-0.19%-0.20Mua53.240K
BOVV IT NOW IBOV
104.78-0.18%-0.19Mua0
BOVV11 IT NOW IBOV CI
104.73-0.28%-0.29Mua335.490K
BRAP3 BRADESPAR ON N1
28.480.32%0.09Mua22.800K10.869B6.334.94Tài chính
BRAP4F BRADESPAR PN N1
31.330.87%0.27Mua2.773K10.869B6.334.94Tài chính
BRAX ISHARES BRAX
86.11-0.07%-0.06Mua0
BRAX11 ISHARES BRAXCI
86.140.15%0.13Sức mua mạnh5.770K
BRGE11F ALFA CONSORCPNE
8.0021.40%1.41Sức mua mạnh141569.287M11.760.66Tài chính
BRKM3 BRASKEM ON N1
31.951.27%0.40Mua5.600K25.106B9.113.468126.00Vật liệu cơ bản
BRKM5 BRASKEM PNA N1
30.76-2.47%-0.78Mua2.694M25.106B9.113.468126.00Vật liệu cơ bản
BRKM5F BRASKEM PNA N1
30.81-2.56%-0.81Mua15.375K25.106B9.113.468126.00Vật liệu cơ bản
BRML3 BR MALLS PARON NM
14.333.24%0.45Mua12.451M11.703B8.351.66541.00Tài chính
BRPR3 BR PROPERT ON NM
11.050.00%0.00Mua2.288M4.460B-0.0686.00Tài chính
BRPR3F BR PROPERT ON NM
11.040.00%0.00Mua1.317K4.460B-0.0686.00Tài chính
BRSR6 BANRISUL PNB N1
24.252.75%0.65Mua3.788M9.652B8.062.9310276.00Tài chính
BRSR6F BANRISUL PNB N1
24.263.81%0.89Mua17.179K9.652B8.062.9310276.00Tài chính
CCRO3 CCR SA ON NM
17.310.58%0.10Sức mua mạnh7.159M34.764B45.520.3815416.00Công nghiệp
CCRO3F CCR SA ON NM
17.170.12%0.02Sức mua mạnh9.876K34.764B45.520.3815416.00Công nghiệp
CEEB3F COELBA ON
46.0024.32%9.00Sức mua mạnh416.750B9.953.603729.00Công ty dịch vụ công cộng
CELP3 CELPA ON
3.0120.40%0.51Sức mua mạnh566.800K5.545B30.610.231753.00Công ty dịch vụ công cộng
CELP3F CELPA ON
3.2023.08%0.60Mua2.604K5.545B30.610.231753.00Công ty dịch vụ công cộng
CELP5F CELPA PNA
8.2018.84%1.30Sức mua mạnh1095.545B30.610.231753.00Công ty dịch vụ công cộng
CELP7 CELPA PNC
6.6731.56%1.60Mua11.900K5.545B30.610.231753.00Công ty dịch vụ công cộng
CELP7F CELPA PNC
7.4034.79%1.91Sức mua mạnh5765.545B30.610.231753.00Công ty dịch vụ công cộng
CEOC11 FII CEO CCP CI
86.500.00%0.00Mua1.112K
CGRA3 GRAZZIOTIN ON
24.783.51%0.84Sức mua mạnh8.800K474.986M8.442.802497.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CGRA3F GRAZZIOTIN ON
25.100.80%0.20Sức mua mạnh23474.986M8.442.802497.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CIEL3 CIELO ON NM
8.50-5.13%-0.46Mua29.595M24.313B9.750.921138.00Công nghiệp
CIEL3F CIELO ON NM
8.69-2.03%-0.18Mua51.446K24.313B9.750.921138.00Công nghiệp
CMCS34 COMCAST DRN
194.571.64%3.14Mua800868.386B17.6810.94184000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CSRN3 COSERN ON
19.200.26%0.05Sức mua mạnh2003.219B13.181.45749.00Công ty dịch vụ công cộng
CTKA4 KARSTEN PN
10.515.10%0.51Mua15.700K62.054M-11.453389.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CTKA4F KARSTEN PN
10.601.92%0.20Sức mua mạnh35862.054M-11.453389.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CTNM4F COTEMINAS PN
10.505.63%0.56Sức mua mạnh117290.740M-1.42Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CXRI11 FII CX RBRAVCI
1099.980.45%4.98Sức mua mạnh18
DASA3F DASA ON
37.0023.33%7.00Sức mua mạnh1449.448B62.880.5018142.00Chăm sóc sức khỏe
DIVO IT NOW IDIV
60.700.20%0.12Sức mua mạnh0
DIVO11 IT NOW IDIV CI
60.850.81%0.49Sức mua mạnh9.690K
ECOO ISHARES ECOO
109.24-0.70%-0.77Sức mua mạnh0
ECOO11 ISHARES ECOOCI
110.480.71%0.78Sức mua mạnh20
ECOR3 ECORODOVIAS ON NM
13.403.47%0.45Mua5.165M7.206B23.740.553742.00Công nghiệp
ECOR3F ECORODOVIAS ON NM
13.202.40%0.31Mua8.603K7.206B23.740.553742.00Công nghiệp
ELPL3 ELETROPAULO ON NM
48.580.35%0.17Mua4.100K9.559B232.130.247239.00Công ty dịch vụ công cộng
ELPL3F ELETROPAULO ON NM
48.380.00%0.00Mua1889.559B232.130.247239.00Công ty dịch vụ công cộng
EMBR3 EMBRAER ON NM
19.49-0.05%-0.01Mua2.899M14.349B-0.3618520.00Công nghiệp
EMBR3F EMBRAER ON NM
19.460.10%0.02Mua6.115K14.349B-0.3618520.00Công nghiệp
ENEV3 ENEVA ON NM
28.003.36%0.91Sức mua mạnh1.610M8.542B10.792.51152.00Công ty dịch vụ công cộng
ENEV3F ENEVA ON NM
28.255.10%1.37Sức mua mạnh8.926K8.542B10.792.51152.00Công ty dịch vụ công cộng
ENGI11 ENERGISA UNT N2
50.603.27%1.60Sức mua mạnh2.287M19.695B3.422.5614183.00Công ty dịch vụ công cộng
ENGI11F ENERGISA UNT N2
50.916.02%2.89Sức mua mạnh4.097K19.695B3.422.5614183.00Công ty dịch vụ công cộng
ENGI4 ENERGISA PN N2
9.336.63%0.58Sức mua mạnh8.200K19.695B3.422.5614183.00Công ty dịch vụ công cộng
ENGI4F ENERGISA PN N2
9.326.51%0.57Sức mua mạnh76119.695B3.422.5614183.00Công ty dịch vụ công cộng
EQTL3 EQUATORIAL ON NM
102.210.32%0.33Mua1.670M20.567B15.926.441178.00Công ty dịch vụ công cộng
EQTL3F EQUATORIAL ON NM
102.971.17%1.19Mua4.114K20.567B15.926.441178.00Công ty dịch vụ công cộng
ESUD11F FIP IE II CI
1656.850.60%9.90Sức mua mạnh26
FBOK34 FACEBOOK DRN
394.502.01%7.78Sức mua mạnh2002184.804B31.8924.1839651.00Công nghệ
FESA3F FERBASA ON N1
33.9915.42%4.54Sức mua mạnh181.932B6.282.903187.00Vật liệu cơ bản
FIND IT NOW IFNC
118.35-1.09%-1.31Mua0
FIXA11 MIRAE FIXA F11
12.140.17%0.02Mua15.715K
FRAS3 FRAS-LE ON N1
4.64-1.07%-0.05Bán80.900K1.006B17.840.26Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FRAS3F FRAS-LE ON N1
4.710.21%0.01Mua2.609K1.006B17.840.26Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FRTA3 POMIFRUTAS ON NM
7.008.36%0.54Mua85.900K12.927M-2.051392.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FRTA3F POMIFRUTAS ON NM
7.018.85%0.57Sức mua mạnh4.104K12.927M-2.051392.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FVBI11 FII VBI 4440CI
138.502.59%3.50Mua3.048K
GEPA3F GER PARANAP ON
45.902.00%0.90Sức mua mạnh213.966B13.893.02291.00Công ty dịch vụ công cộng
GFSA3 GAFISA ON NM
6.40-1.84%-0.12Mua4.342M760.597M-8.87Tài chính
GFSA3F GAFISA ON NM
6.46-0.62%-0.04Mua13.905K760.597M-8.87Tài chính
GOGL34 ALPHABET DRN A
206.832.45%4.95Sức mua mạnh1.900K3479.042B24.88203.51107646.00Công nghệ
GOGL35 ALPHABET DRN C
206.823.06%6.14Sức mua mạnh2003479.042B24.88203.51107646.00Công nghệ
GOVE IT NOW IGCT
45.05-0.07%-0.03Mua0
GOVE11 IT NOW IGCT CI
44.90-0.22%-0.10Mua1.200K
GPCP3 GPC PART ON
26.194.68%1.17Mua12.500K156.815M6.254.00Vật liệu cơ bản
GRND3 GRENDENE ON NM
8.39-0.24%-0.02Mua459.600K7.587B15.760.5320240.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GRND3F GRENDENE ON NM
8.40-0.59%-0.05Sức mua mạnh11.761K7.587B15.760.5320240.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HETA4 HERCULES PN
7.6117.08%1.11Mua86.100K3.315M-4.22Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HETA4F HERCULES PN
8.0023.08%1.50Mua5.003K3.315M-4.22Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HGTX3 CIA HERING ON NM
33.682.06%0.68Sức mua mạnh1.581M5.356B23.181.456319.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HGTX3F CIA HERING ON NM
33.331.09%0.36Mua5.943K5.356B23.181.456319.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IGTA3 IGUATEMI ON NM
47.502.17%1.01Mua1.457M8.198B32.431.43329.00Tài chính
IMAB11 IT NOW IMA-BF11
74.530.55%0.41Mua621.407K
ISUS IT NOW ISE
35.900.14%0.05Sức mua mạnh0
ISUS11 IT NOW ISE CI
36.171.03%0.37Sức mua mạnh720
ISUS11F IT NOW ISE CI
38.504.05%1.50Mua1
ITSA3 ITAUSA ON N1
13.13-0.68%-0.09Mua171.200K111.023B11.201.18128000.00Tài chính
ITSA3F ITAUSA ON N1
13.19-0.08%-0.01Mua11.023K111.023B11.201.18128000.00Tài chính
IVVB11 ISHARE SP500CI
133.821.60%2.11Sức mua mạnh41.800K
KEPL3F KEPLER WEBERON
21.331.33%0.28Mua171552.288M16.531.271925.00Công nghiệp
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2
15.550.13%0.02Mua2.783M15.653B3.710.8014207.00Vật liệu cơ bản
KLBN11F KLABIN S/A UNT N2
15.580.19%0.03Mua10.095K15.653B3.710.8014207.00Vật liệu cơ bản
KLBN3 KLABIN S/A ON N2
3.760.80%0.03Mua129.900K15.653B3.710.8014207.00Vật liệu cơ bản
KLBN3F KLABIN S/A ON N2
3.771.07%0.04Mua4.111K15.653B3.710.8014207.00Vật liệu cơ bản
KLBN4 KLABIN S/A PN N2
2.94-1.01%-0.03Mua520.600K15.653B3.710.8014207.00Vật liệu cơ bản
KLBN4F KLABIN S/A PN N2
2.96-0.34%-0.01Mua11.753K15.653B3.710.8014207.00Vật liệu cơ bản
KROT3 KROTON ON NM
11.290.09%0.01Mua12.549M18.427B21.770.5230691.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KROT3F KROTON ON NM
11.380.98%0.11Mua29.695K18.427B21.770.5230691.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
LAME3 LOJAS AMERICON N1
14.862.62%0.38Sức mua mạnh672.500K30.673B79.070.258491.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LAME3F LOJAS AMERICON N1
14.721.45%0.21Sức mua mạnh3.595K30.673B79.070.258491.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LAME4 LOJAS AMERICPN N1
19.672.72%0.52Sức mua mạnh5.977M30.673B79.070.258491.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LAME4F LOJAS AMERICPN N1
19.703.14%0.60Sức mua mạnh12.767K30.673B79.070.258491.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LINX3 LINX ON NM
33.954.46%1.45Sức mua mạnh2.939M5.912B97.380.341418.00Công nghệ
LINX3F LINX ON NM
34.395.98%1.94Sức mua mạnh10.302K5.912B97.380.341418.00Công nghệ
LOGG3 LOG COM PROPON NM
24.900.04%0.01Mua95.800K1.837B35.590.70Tài chính
LOGG3F LOG COM PROPON NM
25.000.40%0.10Mua3.727K1.837B35.590.70Tài chính
MNDL3 MUNDIAL ON
35.50-1.11%-0.40Mua1.300K89.013M-1.41Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MNDL3F MUNDIAL ON
35.502.90%1.00Mua23689.013M-1.41Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MOVI3 MOVIDA ON NM
16.342.70%0.43Sức mua mạnh1.909M4.739B21.870.732953.00Công nghiệp
MOVI3F MOVIDA ON NM
16.302.00%0.32Sức mua mạnh12.998K4.739B21.870.732953.00Công nghiệp
MRFG3 MARFRIG ON NM
10.536.80%0.67Mua9.777M6.109B-1.8930000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MRFG3F MARFRIG ON NM
10.577.86%0.77Mua39.216K6.109B-1.8930000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MSFT34 MICROSOFT DRN
584.113.34%18.89Mua1.500K4305.087B29.1819.52144000.00Công nghệ
MULT3 MULTIPLAN ON N2
28.173.53%0.96Mua3.397M16.215B37.130.738849.00Tài chính
MULT3F MULTIPLAN ON N2
28.062.75%0.75Mua4.588K16.215B37.130.738849.00Tài chính
NSLU11 FII LOURDES CI
249.892.00%4.89Sức mua mạnh1.261K
OMGE3 OMEGA GER ON NM
36.300.30%0.11Mua391.200K5.966B131.030.28Công ty dịch vụ công cộng
OMGE3F OMEGA GER ON NM
36.480.80%0.29Mua3.512K5.966B131.030.28Công ty dịch vụ công cộng
PIBB11 IT NOW PIBB CI
176.81-0.30%-0.54Mua32.340K
PIBB11F IT NOW PIBB CI
177.00-0.26%-0.46Mua33
PLAS3 PLASCAR PARTON
7.1516.07%0.99Mua75.900K76.541M-45.973204.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PLAS3F PLASCAR PARTON
7.0517.50%1.05Mua55176.541M-45.973204.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PRIO3 PETRORIO ON NM
18.122.95%0.52Mua1.678M2.292B9.761.8090.00Năng lượng
PRIO3F PETRORIO ON NM
18.173.24%0.57Sức mua mạnh21.326K2.292B9.761.8090.00Năng lượng
PSSA3 PORTO SEGUROON NM
58.290.83%0.48Mua713.000K18.681B13.564.2612903.00Tài chính
PSSA3F PORTO SEGUROON NM
58.330.22%0.13Mua5.564K18.681B13.564.2612903.00Tài chính
RAIL3 RUMO S.A. ON NM
23.51-0.21%-0.05Sức mua mạnh4.670M36.730B64.620.379102.00Công nghiệp
RAIL3F RUMO S.A. ON NM
23.671.20%0.28Sức mua mạnh9.776K36.730B64.620.379102.00Công nghiệp
RANI3 CELUL IRANI ON
2.997.94%0.22Mua154.400K455.233M-0.102359.00Vật liệu cơ bản
RANI3F CELUL IRANI ON
3.004.90%0.14Mua1.170K455.233M-0.102359.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất