Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
ABCB4 BANCO ABC BRASIL 15.842.66%0.41Mua374.200K1.586B7.262.18441.00Tài chính
ABCP11 FDO INV IMB GRAND 15.690.58%0.09Mua23.218K
ACNB34 ACCENTURE PLC 653.680.73%4.71Mua100423.744B25.0925.53425000.00Công nghệ
ADHM3 ADVANCED DIGITAL H 1.807.14%0.12Mua32.600K12.500M-0.77Chăm sóc sức khỏe
AETB34 AETNA INC 745.443.98%28.56Sức mua mạnh100234.167B17.2941.0647950.00Chăm sóc sức khỏe
ALPA4 ALPARGATAS SA 12.872.06%0.26Mua937.500K6.041B21.380.6317000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALUP3 ALUPAR INVEST SA 6.481.57%0.10Mua1004.593B14.451.08415.00Công ty dịch vụ công cộng
AMAR3 MARISA LOJAS SA 4.801.91%0.09Mua691.000K945.705M-0.5714416.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AZUL4 AZUL SA 24.181.77%0.42Theo dõi2.744M7.573B2495.360.0110878.00Công nghiệp
BBAS3 BCO DO BRASIL SA 33.005.30%1.66Mua19.569M88.350B8.124.0699161.00Tài chính
BBDC3 BCO BRADESCO SA 27.504.80%1.26Mua6.402M184.817B13.322.3198808.00Tài chính
BBDC4 BCO BRADESCO SA 30.703.47%1.03Mua26.908M184.817B13.322.3198808.00Tài chính
BBSD BB ETF S&P DIV BR 58.601.64%0.95Mua0
BBSD11 BB ETF S&P DIV BR 58.602.75%1.57Mua340
BCIA11 BRADESCO CART FII 109.650.14%0.15Mua466
BEES3 BCO EST ESP SANTO 3.701.37%0.05Mua5.300K1.140B7.300.512414.00Tài chính
BEES4 BCO EST ESP SANTO 3.781.61%0.06Mua5001.140B7.300.512414.00Tài chính
BIIB34 BIOGEN INC 228.931.31%2.96Mua100284.653B18.3673.707300.00Chăm sóc sức khỏe
BMEB3 BCO MERC DO BRASIL 6.251.63%0.10Mua200306.411M6.420.972845.00Tài chính
BMEB4 BCO MERC DO BRASIL 5.55-0.89%-0.05Sức mua mạnh6.200K306.411M6.420.972845.00Tài chính
BOVA ISHARES IBRX INDIC 75.801.38%1.03Mua0
BOVA11 ISHARES IBRX INDIC 75.801.54%1.15Mua5.432M
BOVV IT NOW IBOV 78.781.39%1.08Mua0
BOVV11 IT NOW IBOVESPA 78.751.40%1.09Mua255.390K
BPAC11 BANCO BTG PACTUAL 20.715.66%1.11Mua138.800K19.268B25.180.82Tài chính
BRAX ISHARES BRAX 63.661.45%0.91Mua0
BRAX11 ISHARES IBRX INDIC 63.753.19%1.97Mua620
BRDT3 PETROBRAS DISTR 20.487.79%1.48Mua4.185M
BRFS3 BRF SA 23.631.07%0.25Mua5.421M18.689B-1.24105000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BRML3 BR MALLS PARTICIPA 10.510.38%0.04Mua5.165M8.997B-0.95354.00Tài chính
BRPR3 BR PROPERTIES SA 9.88-0.20%-0.02Mua1.579M3.965B41.740.2484.00Tài chính
BRSR3 BCO EST R GDE SUL 17.204.75%0.78Mua13.500K6.374B5.612.8610732.00Tài chính
BRSR6 BCO EST R GDE SUL 16.025.33%0.81Mua1.442M6.374B5.612.8610732.00Tài chính
BTOW3 B2W CIA DIGITAL 30.783.71%1.10Mua2.256M13.249B-0.321500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BZLI11 BRAZIL REALTY FDO 13.610.00%0.00Mua167.600K
CCRO3 CCR SA 10.794.66%0.48Mua7.360M20.490B11.350.9514625.00Công nghiệp
CELP3 CENT ELET PARA CEL 1.800.56%0.01Mua5.400K3.889B6.470.271753.00Công ty dịch vụ công cộng
CESP3 CESP-COMPANHIA ENE 15.006.38%0.90Sức mua mạnh40.900K5.438B-0.72464.00Công ty dịch vụ công cộng
CESP5 CESP-COMPANHIA ENE 23.003.46%0.77Sức mua mạnh1005.438B-0.72464.00Công ty dịch vụ công cộng
CESP6 CESP-COMPANHIA ENE 18.823.98%0.72Sức mua mạnh1.544M5.438B-0.72464.00Công ty dịch vụ công cộng
CLGN34 CELGENE CORP 331.630.61%2.00Mua800233.017B16.3720.077467.00Chăm sóc sức khỏe
CMIG3 CIA ENERG MG-CEMIG 7.292.39%0.17Mua932.400K10.973B9.200.885864.00Công ty dịch vụ công cộng
CMIG4 CIA ENERG MG-CEMIG 8.061.90%0.15Mua11.567M10.973B9.200.885864.00Công ty dịch vụ công cộng
COCE5 CIA ENERGET CEARA 50.303.71%1.80Mua4.900K3.840B9.325.391129.00Công ty dịch vụ công cộng
CPFE3 CPFL ENERGIA SA 22.290.22%0.05Mua350.600K22.272B16.471.359136.00Công ty dịch vụ công cộng
CPRE3 CPFL ENERGIAS RENO 16.200.12%0.02Sức mua mạnh10.500K8.013B-0.01Công ty dịch vụ công cộng
CRPG5 CRISTAL PIGMENTOS 22.801.88%0.42Sức mua mạnh23.600K506.678M5.284.32Vật liệu cơ bản
CRPG6 CRISTAL PIGMENTOS 22.803.17%0.70Sức mua mạnh300506.678M5.284.32Vật liệu cơ bản
CSAB4 SEG ALIANCA BAHIA 60.000.00%0.00Mua100419.349M44.181.15133.00Tài chính
CSAN3 COSAN SA INDUSTRIA 39.504.17%1.58Sức mua mạnh1.577M15.218B11.143.5629072.00Năng lượng
CSMG3 CIA SANEAMENTO MIN 42.051.23%0.51Mua752.700K5.180B9.264.5411674.00Công ty dịch vụ công cộng
CTSA3 TECIDOS SANTANENSE 4.174.25%0.17Sức mua mạnh600156.202M6.140.681331.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CVCB3 CVC BRASIL OP AG V 45.001.28%0.57Mua1.701M6.403B26.501.761103.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CXRI11 CAIXA RIO BRAV FII 960.000.16%1.54Bán67
CYRE3 CYRELA BRAZIL REAL 12.322.50%0.30Mua3.273M4.727B-0.40Tài chính
DIRR3 DIRECIONAL ENGENHA 7.000.86%0.06Mua1.213M1.047B-0.88745.00Tài chính
DIVO IT NOW IDIV FUNDO 41.401.73%0.70Mua0
DIVO11 IT NOW IDIV FUNDO 41.453.16%1.27Mua1.040K
DTEX3 DURATEX SA 10.054.15%0.40Mua2.056M6.568B31.460.3211437.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ECOO ISHARES IND CARBON 82.671.84%1.49Mua0
ECOO11 ISHARES IND CARBON 82.952.34%1.90Mua70
ECOR3 ECORODOVIAS INFRA 8.443.56%0.29Mua3.020M4.480B10.560.814201.00Công nghiệp
ELET3 CENTRAIS ELET BRAS 17.275.63%0.92Mua5.491M22.269B-2.3121235.00Công ty dịch vụ công cộng
ELET6 CENTRAIS ELET BRAS 19.204.92%0.90Mua3.966M22.269B-2.3121235.00Công ty dịch vụ công cộng
EMAE4 EMAE EMP MET AGUAS 13.893.66%0.49Mua32.800K487.087M4.023.45507.00Công ty dịch vụ công cộng
ENEV3 ENEVA SA 12.400.81%0.10Mua141.500K3.812B26.170.47152.00Công ty dịch vụ công cộng
ENMT4 ENERGISA MTO GRSO 16.508.20%1.25Mua7003.211B38.280.432423.00Công ty dịch vụ công cộng
EQTL3 EQUATORIAL ENERGIA 58.580.14%0.08Theo dõi898.000K11.439B13.194.461178.00Công ty dịch vụ công cộng
EVEN3 EVEN CONSTRUT INCO 4.096.23%0.24Mua1.858M852.246M-1.65Tài chính
EZTC3 EZ TEC EMPREENDIME 18.063.79%0.66Mua425.100K2.825B8.962.02130.00Tài chính
FEXC11 FD INV IMO FII BTG 108.00-0.83%-0.90Sức mua mạnh4.447K
FFCI11 FD INV IMOB RIO BR 157.00-0.56%-0.89Mua818
FIND IT NOW IFNC FUNDO 81.672.70%2.15Mua0
FIND11 IT NOW IFNC FUNDO 81.654.44%3.47Mua7.920K
FLRY3 FLEURY SA 28.00-1.27%-0.36Mua1.490M8.798B27.121.078959.00Chăm sóc sức khỏe
FNAM11 FD INV IM AMAZONIA 0.147.69%0.01Sức mua mạnh79.355M
FRAS3 FRAS-LE SA 5.051.00%0.05Mua48.600K1.070B10.900.46Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GEPA4 RIO PARANAPANEMA 39.850.89%0.35Mua7003.552B16.392.14304.00Công ty dịch vụ công cộng
GNDI3 NOTRE DAME INTERM. 25.282.56%0.63Mua553.200K
GOAU3 METALURGICA GERDAU 6.792.88%0.19Mua24.000K6.990B-0.3445000.00Vật liệu cơ bản
GOAU4 METALURGICA GERDAU 7.803.45%0.26Sức mua mạnh15.804M6.990B-0.3445000.00Vật liệu cơ bản
GOLL4 GOL LINHAS AEREAS 13.565.12%0.66Mua6.319M3.383B3559.050.0215043.00Công nghiệp
GOVE IT NOW IGCT FUNDO 32.911.32%0.43Mua0
GOVE11 IT NOW IGCT FUNDO 32.40-0.77%-0.25Mua3.580K
GPRO34 GOPRO INC. 25.536.60%1.58Sức mua mạnh1003.688B-2.001273.00Công nghệ
GRND3 GRENDENE SA 8.432.18%0.18Mua643.800K7.322B11.820.7220080.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HFOF11 HEDGE TOP FOFII 3 90.550.06%0.05Mua1.713K
HGTX3 CIA HERING 15.630.26%0.04Bán1.404M2.482B9.881.617014.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HSHY34 HERSHEY COMPANY 71.501.56%1.10Sức mua mạnh10072.707B20.0717.3715360.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
HYPE3 HYPERA SA 29.050.69%0.20Mua2.098M17.945B16.031.846513.00Chăm sóc sức khỏe
IDNT3 IDEIASNET SA 7.612.84%0.21Mua2.900K118.987M11.350.67Công nghệ
IGTA3 IGUATEMI EMP SHOPP 33.721.38%0.46Mua1.874M5.779B26.711.26294.00Tài chính
IRBR3 IRB BRASIL RESSEGU 54.170.93%0.50Mua1.097M16.474B17.603.08376.00Tài chính
ISUS IT NOW ISE FUNDO 28.690.74%0.21Mua0
ITSA3 ITAUSA INV ITAU SA 11.061.94%0.21Mua75.600K88.079B10.171.07131000.00Tài chính
ITSA4 ITAUSA INV ITAU SA 10.873.23%0.34Mua18.731M88.079B10.171.07131000.00Tài chính
ITUB3 ITAU UNIBANCO HOLD 40.653.44%1.35Mua87.400K270.832B12.463.7499618.00Tài chính
ITUB4 ITAU UNIBANCO HOLD 46.282.84%1.28Mua16.994M270.832B12.463.7499618.00Tài chính
KLBN11 KLABIN SA 20.09-1.52%-0.31Mua2.292M24.983B360.620.0114207.00Vật liệu cơ bản
KLBN4 KLABIN SA 3.26-1.21%-0.04Mua106.100K24.983B360.620.0114207.00Vật liệu cơ bản
KROT3 KROTON EDUCACIONAL 11.97-0.25%-0.03Mua7.155M19.412B10.461.141769.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
LAME3 LOJAS AMERICANAS 13.850.95%0.13Mua402.700K26.140B73.430.258491.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LAME4 LOJAS AMERICANAS 18.411.60%0.29Mua4.621M26.140B73.430.258491.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LEVE3 MAHLE METAL LEVE 27.92-0.50%-0.14Mua309.300K3.542B13.062.147756.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LIGT3 LIGHT S.A. 13.00-0.15%-0.02Mua1.582M2.612B13.780.943896.00Công ty dịch vụ công cộng
LINX3 LINX SA 19.100.74%0.14Mua563.000K3.100B37.900.511418.00Công nghệ
LREN3 LOJAS RENNER SA 31.781.86%0.58Mua3.670M21.999B29.201.1019989.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MFII11 MERITO DES IMOB I 119.000.89%1.05Mua5.673K
MRVE3 MRV ENGENHARIA 13.662.94%0.39Mua3.947M5.798B8.891.5430000.00Tài chính
MULT3 MULTIPLAN EMPREEND 59.492.50%1.45Mua1.002M10.758B28.562.088828.00Tài chính
MYPK3 IOCHPE-MAXION SA 23.490.82%0.19Mua920.400K3.452B-0.0115000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NATU3 NATURA COSMETICOS 30.90-0.03%-0.01Bán1.193M13.114B26.351.176400.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
NPAR11 FDO INV IM NESTPAR 116.900.00%0.00Mua1
ODPV3 ODONTOPREV SA 15.031.55%0.23Mua439.300K7.736B15.690.971589.00Chăm sóc sức khỏe
ORPD11 OURO PRETO DESENV 116.460.00%0.001
OUJP11 OURINVEST JPP FDO 102.000.39%0.40Mua249
PEAB4 CIA PAR ALIA BAHIA 45.017.17%3.01Mua100556.335M15.212.96Công nghiệp
PETR3 PETROL BRASILEIROS 21.422.54%0.53Mua22.692M254.371B121.800.1662703.00Năng lượng
PETR4 PETROL BRASILEIROS 19.294.84%0.89Mua97.410M254.371B121.800.1662703.00Năng lượng
PIBB11 IT NOW PIBB IBRX 134.991.61%2.14Mua7.150K
POMO3 MARCOPOLO SA 2.901.40%0.04Mua65.800K3.189B35.740.1112360.00Công nghiệp
POMO4 MARCOPOLO SA 3.951.80%0.07Sức mua mạnh3.342M3.189B35.740.1112360.00Công nghiệp
POSI3 POSITIVO TEC SA 2.642.72%0.07Mua188.400K221.998M-0.432092.00Công nghệ
QUAL3 QUALICORP CONSULT 20.171.51%0.30Mua3.104M5.536B15.811.292318.00Tài chính
RADL3 RAIA DROGASIL SA 78.052.70%2.05Mua1.009M24.703B48.761.6032633.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
RAIL3 RUMO SA 15.271.53%0.23Sức mua mạnh7.441M23.069B-0.0410368.00Công nghiệp
RAPT3 RANDON SA IMPLEMEN 5.303.92%0.20Mua12.400K2.186B27.950.266413.00Công nghiệp
RAPT4 RANDON SA IMPLEMEN 7.140.56%0.04Mua2.888M2.186B27.950.266413.00Công nghiệp
RBBV11 JHSF RIO BRAVO FZN 63.510.02%0.01Mua45
REDE3 REDE ENERGIA PARTI 5.774.34%0.24Mua16.900K11.196B71.530.087703.00Công ty dịch vụ công cộng
RENT3 LOCALIZA RENT A CA 25.303.05%0.75Mua6.081M16.114B29.550.867237.00Công nghiệp
RLOG3 COSAN LOGISTICA SA 10.752.97%0.31Mua186.400K4.758B-0.059291.00Công nghiệp
RNDP11 BB RENDA DE PAPEIS 960.000.00%0.00Sức mua mạnh348
RNEW11 RENOVA ENERGIA SA 3.2413.68%0.39Mua1.578M276.680M-8.70155.00Công ty dịch vụ công cộng
ROMI3 INDUSTRIAS ROMI SA 6.981.31%0.09Mua168.300K426.088M11.720.602806.00Công nghiệp
ROST34 ROSS STORES INC 166.742.20%3.59Sức mua mạnh100124.029B22.5914.5782700.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RPAD3 ALFA HOLDINGS SA 2.600.00%0.00Mua900269.914M4.630.56Tài chính
SANB11 BANCO SANTANDER(BR 34.024.00%1.31Mua3.043M110.900B11.562.6048855.00Tài chính
SANB3 BANCO SANTANDER(BR 19.7016.50%2.79Sức mua mạnh20.600K110.900B11.562.6048855.00Tài chính
SANB4 BANCO SANTANDER(BR 16.034.43%0.68Mua21.300K110.900B11.562.6048855.00Tài chính
SBSP3 SABESP CIA SANEAME 24.900.00%0.00Mua1.677M16.744B7.023.5513610.00Công ty dịch vụ công cộng
SEER3 SER EDUCACIONAL S. 18.402.34%0.42Mua522.500K2.455B13.581.367800.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SHUL4 SCHULZ SA 7.462.05%0.15Mua79.900K262.864M10.300.722646.00Công nghiệp
SMAL ISHARES BMFBOV SM 78.761.64%1.27Mua0
SMAL11 ISHARES BMFBOV SM 78.852.01%1.55Mua8.710K
SMTO3 SAO MARTINHO SA 19.942.41%0.47Mua1.469M6.973B13.591.477869.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SNSL3 SENIOR SOLUTION SA 24.301.25%0.30Mua9.600K278.320M53.820.45Công nghệ
SPRI11L SPRINGER ON P 0.600.00%0.000
SPRI3L SPRINGER SA 4.983.75%0.18235.325K
SSFO34 SALESFORCE.COM INC 285.260.29%0.83Sức mua mạnh300406.844B160.133.5729000.00Công nghệ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Screener Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất