Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Brazil

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
AAPL34 APPLE DRN
70.92-0.71%-0.51Mua11.300K3310.461B15.5945.12132000.00Công nghệ
ABCP11 FII ABC IMOBCI
110.000.23%0.25Sức mua mạnh6.977K
ABTT34 ABBOTT DRN
74.977.58%5.28Sức mua mạnh400525.766B57.385.25103000.00Chăm sóc sức khỏe
AEFI11 FII AESAPAR CI
160.350.53%0.85Mua2.001K
ALUP3F ALUPAR ON N2
8.40-1.75%-0.15Sức mua mạnh1026.895B19.961.18415.00Công ty dịch vụ công cộng
ALUP4F ALUPAR PN N2
8.000.00%0.00Mua86.895B19.961.18415.00Công ty dịch vụ công cộng
AMZO34 AMAZON DRN
3298.001.02%33.17Sức mua mạnh1003152.672B86.3476.26647500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ATTB34 ATT INC DRN
116.01-0.95%-1.11Mua1.300K837.417B11.0710.42268000.00Dịch vụ Viễn thông
AZEV3 AZEVEDO ON
11.5185.35%5.30Mua81.500K75.690M-3.09Công nghiệp
AZEV3F AZEVEDO ON
12.2081.28%5.47Mua1.618K75.690M-3.09Công nghiệp
AZUL4 AZUL PN N2
42.221.73%0.72Mua2.352M14.069B20.762.0311347.00Công nghiệp
AZUL4F AZUL PN N2
41.660.39%0.16Mua5.778K14.069B20.762.0311347.00Công nghiệp
B3SA3 B3 ON NM
34.361.45%0.49Sức mua mạnh7.795M69.238B33.301.022135.00Tài chính
BALM3 BAUMER ON
11.000.00%0.00Mua800127.205M34.370.38Chăm sóc sức khỏe
BBFI11B BB FDO DE INVST I
2359.000.04%1.00Sức mua mạnh127
BBSD11 BB ETF SP DVCI
81.250.36%0.29Mua5.050K
BBSD11F BB ETF SP DVCI
84.0010.47%7.96Mua2
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM
27.87-0.82%-0.23Mua4.372M56.104B15.851.77Tài chính
BCIA11 FII BCIA CI
113.991.80%2.02Mua683
BEEF3 MINERVA ON NM
7.136.10%0.41Mua4.529M2.508B-5.42Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BEEF3F MINERVA ON NM
7.205.57%0.38Mua4.751K2.508B-5.42Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BIDI4 BANCO INTER PN N1
44.891.49%0.66Mua415.100K2.240B59.860.74769.00Tài chính
BIDI4F BANCO INTER PN N1
45.302.79%1.23Mua7.116K2.240B59.860.74769.00Tài chính
BMIN3F MERC INVEST ON EJ
21.2024.71%4.20Mua1494.140M22.200.88Tài chính
BOAC34 BANK AMERICADRN
113.030.41%0.46Mua1.300K1061.903B11.239.92204000.00Tài chính
BOVA11 ISHARES BOVACI
96.380.89%0.85Mua3.708M
BOVA11F ISHARES BOVACI
96.251.00%0.95Mua842
BOVV11 IT NOW IBOV CI
100.480.95%0.95Mua147.820K
BOVV11F IT NOW IBOV CI
101.602.63%2.60Sức mua mạnh34
BPAC11 BTGP BANCO UNT
36.202.06%0.73Sức mua mạnh1.243M43.522B39.630.89Tài chính
BPAC11F BTGP BANCO UNT
36.503.49%1.23Sức mua mạnh3.411K43.522B39.630.89Tài chính
BRGE11 ALFA CONSORCPNE
6.000.00%0.00Sức mua mạnh200324.044M5.300.83Tài chính
BRIV3 ALFA INVEST ON
6.201.81%0.11Sức mua mạnh4.300K539.578M10.090.60Tài chính
BSLI4 BRB BANCO PN
42.010.00%0.00Sức mua mạnh2001.209B4.227.893107.00Tài chính
BSLI4F BRB BANCO PN
42.010.02%0.01Mua121.209B4.227.893107.00Tài chính
CAMB4F CAMBUCI PN
34.001.49%0.50Mua34142.719M2.0916.202078.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CEBR3 CEB ON
40.0042.86%12.00Sức mua mạnh200576.655M-3.071091.00Công ty dịch vụ công cộng
CEEB5 COELBA PNA
31.5136.82%8.48Sức mua mạnh3005.494B12.412.543729.00Công ty dịch vụ công cộng
CESP3 CESP ON N1
21.920.18%0.04Sức mua mạnh42.300K7.860B59.050.41464.00Công ty dịch vụ công cộng
CESP3F CESP ON N1
22.112.08%0.45Sức mua mạnh5087.860B59.050.41464.00Công ty dịch vụ công cộng
CESP5 CESP PNA N1
25.004.17%1.00Sức mua mạnh2007.860B59.050.41464.00Công ty dịch vụ công cộng
CESP6 CESP PNB N1
24.803.33%0.80Mua1.202M7.860B59.050.41464.00Công ty dịch vụ công cộng
CESP6F CESP PNB N1
24.751.27%0.31Mua9837.860B59.050.41464.00Công ty dịch vụ công cộng
CGAS5L COMGAS PNA
82.0041.01%23.8519.437M10.813B8.0810.151041.00Công ty dịch vụ công cộng
CMIG4 CEMIG PN N1
14.881.09%0.16Mua5.774M21.465B17.660.835894.00Công ty dịch vụ công cộng
CMIG4F CEMIG PN N1
14.931.84%0.27Sức mua mạnh7.207K21.465B17.660.835894.00Công ty dịch vụ công cộng
CPLE3 COPEL ON N1
34.501.47%0.50Mua295.900K10.492B9.474.058064.00Công ty dịch vụ công cộng
CPLE3F COPEL ON N1
34.350.91%0.31Mua45210.492B9.474.058064.00Công ty dịch vụ công cộng
CPLE6 COPEL PNB N1
39.031.80%0.69Mua1.967M10.492B9.474.058064.00Công ty dịch vụ công cộng
CRIV4 ALFA FINANC PN
5.994.36%0.25Sức mua mạnh3.600K443.088M6.840.63Tài chính
CRPG5 CRISTAL PNA
39.002.90%1.10Mua17.300K879.848M5.656.71Vật liệu cơ bản
CRPG5F CRISTAL PNA
38.992.63%1.00Sức mua mạnh333879.848M5.656.71Vật liệu cơ bản
CRPG6 CRISTAL PNB
39.103.06%1.16Sức mua mạnh1.000K879.848M5.656.71Vật liệu cơ bản
CRPG6F CRISTAL PNB
39.505.90%2.20Sức mua mạnh84879.848M5.656.71Vật liệu cơ bản
CSAN3 COSAN ON NM
45.001.63%0.72Sức mua mạnh1.828M17.381B10.704.1528531.00Năng lượng
CSAN3F COSAN ON NM
45.002.39%1.05Mua5.825K17.381B10.704.1528531.00Năng lượng
CSCO34 CISCO DRN
202.961.88%3.75Mua800877.783B20.539.8874200.00Công nghệ
CSNA3 SID NACIONALON
16.304.42%0.69Mua13.726M21.544B4.213.7134554.00Vật liệu cơ bản
CSNA3F SID NACIONALON
16.305.16%0.80Mua18.288K21.544B4.213.7134554.00Vật liệu cơ bản
CTGP34 CITIGROUP DRN
248.720.21%0.51Mua500571.888B9.7225.15204000.00Tài chính
CTNM3F COTEMINAS ON
11.9914.85%1.55Mua5319.845M4.882.14Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CTNM4 COTEMINAS PN
10.440.00%0.00Mua4.100K319.845M4.882.14Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CXCE11B FD INV IMOB CAIXA
2254.000.22%5.00Sức mua mạnh41
DHER34 DANAHER CORPDRN
122.598.01%9.09Sức mua mạnh100343.674B34.5414.1471000.00Chăm sóc sức khỏe
DIVO11 IT NOW IDIV CI
54.450.46%0.25Mua6.900K
DOHL4F DOHLER PN
7.6914.78%0.99Sức mua mạnh23484.130M8.850.903000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EALT3F ACO ALTONA ON
5.998.32%0.46Sức mua mạnh90114.525M3.251.56638.00Vật liệu cơ bản
EEEL4 CEEE-GT PN N1
250.000.00%0.00Mua1001.944B0.1227.071128.00Công ty dịch vụ công cộng
ELPL3 ELETROPAULO ON NM
34.00-0.87%-0.30Mua4.300K6.773B-1.767239.00Công ty dịch vụ công cộng
ENGI11 ENERGISA UNT N2
42.60-0.21%-0.09Mua1.179M18.990B3.112.1312799.00Công ty dịch vụ công cộng
ENGI11F ENERGISA UNT N2
41.17-2.42%-1.02Mua1.447K18.990B3.112.1312799.00Công ty dịch vụ công cộng
ENGI3 ENERGISA ON N2
15.890.25%0.04Mua12.100K18.990B3.112.1312799.00Công ty dịch vụ công cộng
ENGI3F ENERGISA ON N2
15.921.73%0.27Sức mua mạnh36818.990B3.112.1312799.00Công ty dịch vụ công cộng
ENMA3B CEMAR- CIA ENER MA
33.020.36%0.12Mua100
ENMT4F ENERGISA MT PN
21.002.44%0.50Mua14.301B22.700.892423.00Công ty dịch vụ công cộng
ESUD11 FIP IE II CI
1387.011.91%25.97Sức mua mạnh200
EVEN3 EVEN ON NM
6.35-1.55%-0.10Mua716.300K1.398B-1.38Tài chính
EVEN3F EVEN ON NM
6.38-1.09%-0.07Mua1.075K1.398B-1.38Tài chính
FHER3 FER HERINGERON NM
2.443.83%0.09Bán429.000K126.565M-8.633050.00Vật liệu cơ bản
FIGS11 FII GEN SHOPCI
66.320.20%0.13Mua11.853K
FIIB11 FII INDL BR CI
435.54-0.05%-0.21Mua2.509K
FSPE11F FISET PESCA CI
0.5252.94%0.18Sức mua mạnh43
FVPQ11 FII V PARQUECI
191.000.20%0.39Mua970
GBIO33 BIOTOSCANA DR3
9.02-1.74%-0.16Mua275.900K972.694M12.090.78701.00Chăm sóc sức khỏe
GEPA3 GER PARANAP ON
37.000.00%0.00Sức mua mạnh6003.494B13.652.71291.00Công ty dịch vụ công cộng
GEPA4 GER PARANAP PN
41.85-0.12%-0.05Mua9003.494B13.652.71291.00Công ty dịch vụ công cộng
GOAU4 GERDAU MET PN ED N1
7.452.34%0.17Mua11.227M7.138B8.900.8245000.00Vật liệu cơ bản
GOAU4F GERDAU MET PN ED N1
7.442.48%0.18Mua11.812K7.138B8.900.8245000.00Vật liệu cơ bản
GOLL4F GOL PN N2
28.854.38%1.21Sức mua mạnh6.317K7.399B-3.1215294.00Công nghiệp
GOVE11 IT NOW IGCT CI
42.751.02%0.43Mua1.070K
GRLV11 FII LOUVEIRACI
99.501.84%1.80Mua2.103K
GSGI34 GOLDMANSACHSDRN
77.201.58%1.20Mua400273.670B8.2691.0936600.00Tài chính
HFOF11 FII HTOPFOF3CI
100.500.00%0.00Mua12.226K
HGLG11 FII CSHG LOGCI
160.60-0.06%-0.10Mua17.854K
HMOC11 FII HEDMOCA CI
230.001.34%3.05Mua66
HTMX11 FII HOTEL MXCI
164.55-0.25%-0.41Mua6.133K
IBMB34 IBM DRN
533.771.28%6.77Sức mua mạnh700465.054B11.8544.32350600.00Công nghệ
IBOV11 IBOVESPA IBO
98557.002.58%2475.00Mua9.320K
IVVB11F ISHARE SP500CI
114.97-0.18%-0.21Mua239
JBSS3 JBS ON NM
15.554.71%0.70Sức mua mạnh10.216M40.290B-0.39235000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
JBSS3F JBS ON NM
15.455.68%0.83Sức mua mạnh13.065K40.290B-0.39235000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
JHSF3 JHSF PART ON NM
2.643.12%0.08Mua1.617M1.347B7.390.35Tài chính
JHSF3F JHSF PART ON NM
2.642.72%0.07Mua3.352K1.347B7.390.35Tài chính
JPMC34 JPMORGAN DRN
203.300.49%1.00Mua3.200K1328.072B11.8633.86256105.00Tài chính
JSLG3 JSL ON NM
10.800.93%0.10Mua432.900K2.195B17.000.6524100.00Công nghiệp
JSLG3F JSL ON NM
10.891.97%0.21Mua7382.195B17.000.6524100.00Công nghiệp
KFOF11 FII KINEAFOFCI
108.020.96%1.03Sức mua mạnh749
KNRI11 FII KINEA CI
155.500.97%1.50Mua29.782K
LILY34 LILLY DRN
242.828.14%18.27Sức mua mạnh3.400K481.006B37.5512.4538680.00Chăm sóc sức khỏe
MATB11 IT NOW IMAT CI
36.151.35%0.48Sức mua mạnh12.820K
MCDC34 MCDONALDS DRN
174.37-0.60%-1.05Mua900531.631B24.2628.90210000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MDLZ34 MONDELEZ INTDRN
91.631.65%1.49Sức mua mạnh100258.743B20.818.6980000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MEAL3 IMC S/A ON NM
6.500.93%0.06Mua432.200K1.050B-0.0311670.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
METB34 METLIFE INC DRN
173.751.31%2.25Mua200162.574B9.1818.6448000.00Tài chính
MFII11 FII MERITO ICI
109.990.08%0.09Mua5.634K
MGFF11 FII MOGNO CI ER
95.751.86%1.75Sức mua mạnh6.545K
MNDL3 MUNDIAL ON
30.000.17%0.05Mua20074.284M-17.96Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MOAR3 MONT ARANHA ON EDJ
180.001.69%3.00Mua1002.205B158.801.1344.00Tài chính
MOVI3 MOVIDA ON NM
12.11-1.54%-0.19Mua842.300K3.227B17.010.722953.00Công nghiệp
MRCK34 MERCK DRN ED
307.45-0.55%-1.69Mua500789.184B35.068.7769000.00Chăm sóc sức khỏe
MRFG3 MARFRIG ON NM
6.244.00%0.24Mua4.846M3.715B-3.4530000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MRFG3F MARFRIG ON NM
6.243.31%0.20Mua7.511K3.715B-3.4530000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MSFT34 MICROSOFT DRN
445.640.41%1.83Mua1.100K3333.223B26.9616.31131000.00Công nghệ
MWET4 WETZEL S/A PN
4.602.00%0.09Sức mua mạnh7009.282M-0.521567.00Vật liệu cơ bản
MXRF11 FII MAXI RENCI
11.470.44%0.05Sức mua mạnh88.910K
MYPK3F IOCHP-MAXIONON NM
23.323.09%0.70Sức mua mạnh1.742K3.368B17.111.3215000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NAFG4 NADIR FIGUEIPN
55.0014.58%7.00Mua400746.847M9.046.092094.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NIKE34 NIKE DRN
331.981.84%5.99Sức mua mạnh200512.025B33.789.7973100.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
OMGE3 OMEGA GER ON NM
19.71-0.61%-0.12Sức mua mạnh253.000K2.714B36.511.33Công ty dịch vụ công cộng
ORCL34 ORACLE DRN
205.105.33%10.37Sức mua mạnh200712.148B19.7810.29137000.00Công nghệ
PATI3 PANATLANTICAON
22.510.04%0.01Mua100401.370M6.243.61Vật liệu cơ bản
PATI3F PANATLANTICAON
22.509.76%2.00Mua40401.370M6.243.61Vật liệu cơ bản
PEAB3 PAR AL BAHIAON
42.000.00%0.00Sức mua mạnh1.000K552.562M18.122.37Công nghiệp
PETR3 PETROBRAS ON N2
31.620.00%0.00Mua12.428M368.507B11.012.5763361.00Năng lượng
PETR3F PETROBRAS ON N2
32.463.34%1.05Sức mua mạnh6.521K368.507B11.012.5763361.00Năng lượng
PETR4 PETROBRAS PN N2
28.741.73%0.49Sức mua mạnh91.920M368.507B11.012.5763361.00Năng lượng
PETR4F PETROBRAS PN N2
28.761.77%0.50Sức mua mạnh28.817K368.507B11.012.5763361.00Năng lượng
PIBB11 IT NOW PIBB CI
171.560.98%1.67Mua11.070K
PIBB11F IT NOW PIBB CI
170.000.59%1.00Mua59
POMO3 MARCOPOLO ON N2
3.756.53%0.23Sức mua mạnh843.700K3.847B20.300.2015554.00Công nghiệp
POMO3F MARCOPOLO ON N2
3.706.32%0.22Sức mua mạnh7493.847B20.300.2015554.00Công nghiệp
PPLA11 PPLA UNT
2.241.82%0.04Sức mua mạnh20.300K16.848B-3.20Tài chính
PRIO3 PETRORIO ON NM
20.301.35%0.27Mua4.316M2.478B13.031.5490.00Năng lượng
PRIO3F PETRORIO ON NM
20.401.14%0.23Mua26.002K2.478B13.031.5490.00Năng lượng
PRSV11 FII P VARGASCI ER
379.805.50%19.80Sức mua mạnh64
QUAL3 QUALICORP ON NM
16.300.62%0.10Mua2.955M4.583B11.911.372318.00Tài chính
RAIL3 RUMO S.A. ON NM
20.46-0.39%-0.08Mua6.399M32.022B121.560.1710368.00Công nghiệp
RAIL3F RUMO S.A. ON NM
20.650.15%0.03Sức mua mạnh6.606K32.022B121.560.1710368.00Công nghiệp
RBRR11 FII RBRHGRADCI ER
110.981.46%1.60Mua8.783K
REIT11 FII REIT RIVCI
1050.00-18.60%-239.88Bán2
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất