Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Brazil

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
AALR3 ALLIAR ON NM
15.49-2.09%-0.33Mua488.600K1.870B43.730.36Chăm sóc sức khỏe
AALR3F ALLIAR ON NM
15.49-1.09%-0.17Mua3.681K1.870B43.730.36Chăm sóc sức khỏe
ADBE34 ADOBE INC DRN
232.490.44%1.01100584.010B57.0921.3421357.00Công nghệ
AHEB3 SPTURIS ON
56.0024.44%11.00Mua1.300K338.497M-7.16572.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AHEB3F SPTURIS ON
60.0233.38%15.02Mua124338.497M-7.16572.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALPA3F ALPARGATAS ON N1
21.283.45%0.71Mua16512.572B46.470.4717000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALUP11F ALUPAR UNT N2
26.53-1.38%-0.37Mua2.224K7.795B3.996.66499.00Công ty dịch vụ công cộng
ALUP4F ALUPAR PN N2
8.85-6.55%-0.62Sức mua mạnh2017.795B3.996.66499.00Công ty dịch vụ công cộng
AVGO34 BROADCOM INCDRN
217.711.91%4.07100441.712B34.8533.0415000.00Công nghệ
BAZA3 AMAZONIA ON
32.502.07%0.66Mua2.200K943.928M6.005.312965.00Tài chính
BAZA3F AMAZONIA ON
33.972.94%0.97Mua471943.928M6.005.312965.00Tài chính
BCFF11 FII BC FFII CI ER
90.800.12%0.11Sức mua mạnh22.386K
BIOM3F BIOMM ON MA
8.652.98%0.25Mua264397.073M-1.06Chăm sóc sức khỏe
BMEB4F MERC BRASIL PN
9.392.96%0.27Sức mua mạnh252465.976M7.411.202935.00Tài chính
BMLC11B FD INV IMO FII BM
89.60-0.32%-0.29Mua652
BNFS11 FII BANRISULCI
126.99-0.24%-0.31Sức mua mạnh471
BPAC3 BTGP BANCO ON N2
21.50-0.88%-0.19Mua1.500K50.097B47.240.88Tài chính
BRAP3F BRADESPAR ON N1
29.790.57%0.17Mua36311.388B10.153.22Tài chính
BRPR3 BR PROPERT ON NM
10.58-1.12%-0.12Mua391.600K4.317B-0.3583.00Tài chính
BRPR3F BR PROPERT ON NM
10.8712.99%1.25Sức mua mạnh1.171K4.317B-0.3583.00Tài chính
BRSR3 BANRISUL ON N1
24.50-1.41%-0.35Mua2.000K10.114B8.992.7510182.00Tài chính
BRSR3F BANRISUL ON N1
24.770.69%0.17Mua30110.114B8.992.7510182.00Tài chính
BSEV3F BIOSEV ON NM
2.63-2.59%-0.07Bán2642.735B-3.81Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BTTL3F BATTISTELLA ON
4.030.00%0.00Mua2361.529M-0.60Công nghiệp
CBOP11 FII C BRANCOCI
78.021.32%1.02Sức mua mạnh3.342K
CCXC3F CCX CARVAO ON NM
2.28-5.79%-0.14Mua893.930M2.031.14Vật liệu cơ bản
CELP6 CELPA PNB
19.35-6.52%-1.35Sức mua mạnh4.200K5.936B37.320.231753.00Công ty dịch vụ công cộng
CELP7 CELPA PNC
7.520.27%0.02Mua29.900K5.936B37.320.231753.00Công ty dịch vụ công cộng
CESP6 CESP PNB N1
29.300.51%0.15Sức mua mạnh766.200K9.547B68.230.43519.00Công ty dịch vụ công cộng
CESP6F CESP PNB N1
29.322.16%0.62Sức mua mạnh4639.547B68.230.43519.00Công ty dịch vụ công cộng
CGRA3F GRAZZIOTIN ON
25.62-3.10%-0.82Mua166515.590M8.503.022447.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CHME34 CME GROUP DRN
193.800.07%0.14100288.766B38.7820.884590.00Tài chính
CMCS34 COMCAST DRN
167.531.11%1.84Sức mua mạnh3.000K787.726B16.7210.50184000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CPLE3 COPEL ON N1
48.810.85%0.41Mua282.400K13.527B8.605.757568.00Công ty dịch vụ công cộng
CPLE3F COPEL ON N1
50.494.58%2.21Sức mua mạnh1.233K13.527B8.605.757568.00Công ty dịch vụ công cộng
CPTS11B CAPITANIA SEC II
109.490.92%1.00Mua4.950K
CRPG5F CRISTAL PNA
31.41-1.07%-0.34Mua1.121K920.765M6.075.22Vật liệu cơ bản
CRPG6F CRISTAL PNB
28.99-7.35%-2.30Mua37920.765M6.075.22Vật liệu cơ bản
CTSA3F SANTANENSE ON
5.100.00%0.00Mua204200.426M3.201.591331.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DASA3 DASA ON
29.501.72%0.50Sức mua mạnh3009.133B56.880.5418142.00Chăm sóc sức khỏe
DASA3F DASA ON
30.505.17%1.50Sức mua mạnh199.133B56.880.5418142.00Chăm sóc sức khỏe
DBAG34 DEUTSCHE AK DRN
29.221.88%0.54300
DEAI34 DELTA DRN
232.110.19%0.45Mua1.800K156.920B10.2923.4688680.00Công nghiệp
DIVO11 IT NOW IDIV CI
58.83-0.39%-0.23Sức mua mạnh21.310K
EMAE4 EMAE PN
22.000.00%0.00Mua1.300K812.836M7.642.88507.00Công ty dịch vụ công cộng
ESTR4 ESTRELA PN
32.5545.64%10.20Mua27.200K18.067M-33.65Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ESTR4F ESTRELA PN
33.2058.10%12.20Mua1.435K18.067M-33.65Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FBOK34 FACEBOOK DRN
387.942.09%7.94Sức mua mạnh3002273.757B30.4326.3937773.00Công nghệ
FIXA11 MIRAE FIXA F11
11.950.00%0.00Mua62.198K
FLMA11 FII S F LIMACI ER
3.700.82%0.03Mua58.261K
FNOR11 FINOR CI *
0.260.00%0.00Sức mua mạnh25.674M
GOGL35 ALPHABET DRN C
172.27-0.29%-0.50Mua7003091.604B28.73156.54103459.00Công nghệ
HAGA3 HAGA S/A ON
4.000.00%0.00Mua30029.115M3.750.45Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HGRE11 FII HG REAL CI
164.500.18%0.30Mua12.474K
HOME34 HOME DEPOT DRN
413.660.77%3.16Sức mua mạnh300933.593B22.1538.49413000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
INTU34 INTUIT INC DRN ED
265.621.04%2.74100283.893B45.0924.678900.00Công nghệ
ITLC34 INTEL DRN
189.832.04%3.79Mua300873.164B11.4417.25107400.00Công nghệ
JHSF3 JHSF PART ON NM
3.3211.04%0.33Mua6.826M1.585B7.920.38Tài chính
JHSF3F JHSF PART ON NM
3.309.63%0.29Mua7.271K1.585B7.920.38Tài chính
JPSA3 JEREISSATI ON
31.22-1.82%-0.58Mua93.300K2.795B26.241.21149000.00Tài chính
LOGG3F LOG COM PROPON NM
22.992.36%0.53Mua5.210K1.662B35.880.63Tài chính
LOGN3 LOG-IN ON NM
14.984.76%0.68Mua460.500K540.132M-0.91750.00Công nghiệp
MALL11 FII MALLS BPCI
105.970.00%0.00Sức mua mạnh16.214K
MEAL3F IMC S/A ON NM
8.868.05%0.66Sức mua mạnh7591.348B222.020.0411670.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
OFSA3 OUROFINO S/AON NM
40.300.12%0.05Mua40.400K2.171B36.301.111011.00Chăm sóc sức khỏe
OFSA3F OUROFINO S/AON NM
40.30-0.98%-0.40Mua1.632K2.171B36.301.111011.00Chăm sóc sức khỏe
OIBR3 OI ON N1
1.625.88%0.09Mua108.972M9.825B-30.5115250.00Dịch vụ Viễn thông
OIBR4 OI PN N1
1.787.23%0.12Mua6.697M9.825B-30.5115250.00Dịch vụ Viễn thông
OIBR4F OI PN N1
1.795.92%0.10Mua9.554K9.825B-30.5115250.00Dịch vụ Viễn thông
OMGE3 OMEGA GER ON NM
26.29-0.79%-0.21Mua410.000K3.632B90.570.29Công ty dịch vụ công cộng
ORCL34 ORACLE DRN
230.251.08%2.46Mua200775.736B20.6011.60136000.00Công nghệ
OUCY11 FII OURICYRECI ER
98.230.38%0.37Sức mua mạnh231
OUJP11 FII OURI JPPCI
118.00-0.11%-0.13Mua3.890K
PABY11 FII PANAMBY CI
25.507.59%1.80Mua53
PARD3F IHPARDINI ON NM
21.704.38%0.91Sức mua mạnh9372.681B21.860.94Chăm sóc sức khỏe
PFRM3 PROFARMA ON NM
4.420.00%0.00Mua219.300K541.939M-0.216327.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PFRM3F PROFARMA ON NM
4.36-0.91%-0.04Mua768541.939M-0.216327.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
POMO3F MARCOPOLO ON N2
3.693.36%0.12Mua9583.754B20.500.1915554.00Công nghiệp
PQDP11 FII D PEDRO CI
3300.000.00%0.00Mua31
PRIO3 PETRORIO ON NM
19.262.61%0.49Mua1.628M2.413B17.191.0990.00Năng lượng
PRIO3F PETRORIO ON NM
19.242.61%0.49Mua9.726K2.413B17.191.0990.00Năng lượng
PYPL34 PAYPAL HOLD DRN
227.041.02%2.29100548.739B64.387.3621800.00Công nghệ
RAPT3F RANDON PART ON N1
8.850.45%0.04Mua2173.232B23.280.416413.00Công nghiệp
RAPT4F RANDON PART PN N1
9.551.38%0.13Mua2.193K3.232B23.280.416413.00Công nghiệp
RBVA11 FII RIOB VA CI
139.000.15%0.21Mua1.783K
RNGO11 FII RIONEGROCI
84.000.60%0.50Sức mua mạnh4.548K
SHOW3 TIME FOR FUNON NM
5.94-1.16%-0.07Mua415.700K404.389M-0.45621.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SHUL4F SCHULZ PN
8.622.13%0.18Sức mua mạnh869434.949M9.940.862949.00Công nghiệp
SQIA3 SINQIA ON NM
46.794.09%1.84Mua61.400K517.714M228.060.20Công nghệ
SQIA3F SINQIA ON NM
46.693.66%1.65Mua12.030K517.714M228.060.20Công nghệ
STBP3 SANTOS BRP ON NM
5.061.61%0.08Mua1.829M3.308B-0.003026.00Công nghiệp
TESA3 TERRA SANTA ON NM
17.202.38%0.40Mua14.800K363.133M-0.121764.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TESA3F TERRA SANTA ON NM
17.059.02%1.41Sức mua mạnh264363.133M-0.121764.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TEXA34 TEXAS INC DRN
450.011.03%4.57Sức mua mạnh500431.612B21.4821.8329888.00Công nghệ
TGMA3F TEGMA ON NM
32.397.97%2.39Sức mua mạnh5992.084B17.241.835086.00Công nghiệp
TIET11F AES TIETE E UNT N2
12.64-0.86%-0.11Mua10.595K5.041B17.580.75Công ty dịch vụ công cộng
TIMP3 TIM PART S/AON NM
12.382.31%0.28Mua11.843M29.287B12.101.009411.00Dịch vụ Viễn thông
TIMP3F TIM PART S/AON NM
12.271.32%0.16Mua7.965K29.287B12.101.009411.00Dịch vụ Viễn thông
TOTS3F TOTVS ON NM
47.540.04%0.02Mua2.239K9.201B114.580.42Công nghệ
TOYB3 TECTOY ON
2.270.00%0.00Mua18.200K62.232M-0.05Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TRIS3 TRISUL ON NM
8.151.75%0.14Mua618.200K1.170B13.670.59187.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TRPL3 TRAN PAULISTON N1
28.00-0.43%-0.12Mua4.000K16.874B8.453.031458.00Công ty dịch vụ công cộng
UCAS3 UNICASA ON NM
4.171.71%0.07Sức mua mạnh229.100K270.954M40.230.10401.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
UNHH34 UNITEDHEALTHDRN
199.830.45%0.90Sức mua mạnh400982.508B20.6551.05300000.00Chăm sóc sức khỏe
VISC11 FII VINCI SCCI
109.340.76%0.83Sức mua mạnh32.611K
VIVR3 VIVER ON NM
2.071.47%0.03Mua2.010M94.487M-8.81256.00Tài chính
VIVR3F VIVER ON NM
2.103.45%0.07Mua3.054K94.487M-8.81256.00Tài chính
VIVT4 TELEF BRASILPN
53.703.09%1.61Mua2.449M87.964B9.595.4332638.00Dịch vụ Viễn thông
VIVT4F TELEF BRASILPN
53.652.21%1.16Mua7.191K87.964B9.595.4332638.00Dịch vụ Viễn thông
VSHO11 FII VOT SHOPCI
100.650.15%0.15Mua137
WALM34 WAL MART DRN
107.480.70%0.75Mua1.000K1271.996B37.2112.052200000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
WIZS3 WIZ S.A. ON NM
11.950.42%0.05Mua1.099M1.903B9.501.251585.00Tài chính
WIZS3F WIZ S.A. ON NM
12.001.27%0.15Mua20.896K1.903B9.501.251585.00Tài chính
XPLG11 FII XP LOG CI
103.200.00%0.00Sức mua mạnh35.144K
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất