Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Brazil

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
ABCB4 ABC BRASIL PN N2
19.36-0.62%-0.12Mua2.103M4.166B8.952.16Tài chính
ABCB4F ABC BRASIL PN N2
19.35-0.36%-0.07Mua10.525K4.166B8.952.16Tài chính
ABEV3 AMBEV S/A ON
19.011.66%0.31Sức mua mạnh15.663M299.032B27.080.7050000.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
ABEV3F AMBEV S/A ON
18.951.23%0.23Mua39.356K299.032B27.080.7050000.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
AGRO3 BRASILAGRO ON NM
17.991.01%0.18Mua79.700K967.901M11.951.51Công nghiệp Chế biến
AGRO3F BRASILAGRO ON NM
18.030.95%0.17Mua3.191K967.901M11.951.51Công nghiệp Chế biến
ALPA3 ALPARGATAS ON N1
27.710.18%0.05Mua4.200K16.039B64.520.43Hàng tiêu dùng không lâu bền
ALPA3F ALPARGATAS ON N1
29.007.21%1.95Mua65916.039B64.520.43Hàng tiêu dùng không lâu bền
ALUP11 ALUPAR UNT N2
27.060.89%0.24Mua966.300K7.930B27.730.98499.00Công ty dịch vụ công cộng
ALUP11F ALUPAR UNT N2
26.85-0.11%-0.03Sức mua mạnh3.606K7.930B27.730.98499.00Công ty dịch vụ công cộng
ALUP4 ALUPAR PN N2
8.350.48%0.04Mua20.200K7.341B8.560.98499.00Công ty dịch vụ công cộng
ALUP4F ALUPAR PN N2
8.564.90%0.40Mua3877.341B8.560.98499.00Công ty dịch vụ công cộng
ALZR11 FII ALIANZA CI
129.001.31%1.67Mua11.993K
ANIM3 ANIMA ON NM
27.975.51%1.46Mua786.900K2.218B3410.980.01Dịch vụ Khách hàng
ANIM3F ANIMA ON NM
28.070.25%0.07Mua5.619K2.218B3410.980.01Dịch vụ Khách hàng
APER3 ALPER S.A. ON NM
29.80-0.67%-0.20Mua31.700K338.723M-20.14Tài chính
APER9 ALPER S.A. ON REC NM
28.970.17%0.05Bán600
ATOM3 ATOMPAR ON
1.70-1.16%-0.02Mua182.500K35.528M12.230.14Truyền thông
AZEV4 AZEVEDO PN
3.389.03%0.28Mua514.200K18.252M-24.72Dịch vụ Công nghiệp
AZUL4 AZUL PN N2
56.863.25%1.79Sức mua mạnh3.779M71.532B424.960.1311807.00Vận chuyển
AZUL4F AZUL PN N2
56.793.46%1.90Sức mua mạnh14.171K71.532B424.960.1311807.00Vận chuyển
BABA34 ALIBABAGR DRN
851.001.36%11.439.500K
BAUH4 EXCELSIOR PN
75.891.32%0.99Mua1.200K396.314M15.554.88Công nghiệp Chế biến
BAUH4F EXCELSIOR PN
79.005.35%4.01Mua60396.314M15.554.88Công nghiệp Chế biến
BBAS3 BRASIL ON EJ NM
48.53-0.78%-0.38Sức mua mạnh18.030M135.266B9.784.3796889.00Tài chính
BBAS3F BRASIL ON EJ NM
48.47-0.68%-0.33Sức mua mạnh48.613K135.266B9.784.3796889.00Tài chính
BBDC4 BRADESCO PN N1
34.800.17%0.06Sức mua mạnh23.335M279.478B12.822.7298605.00Tài chính
BBDC4F BRADESCO PN N1
34.850.29%0.10Sức mua mạnh33.782K279.478B12.822.7298605.00Tài chính
BBSD BB ETF SP DV
91.921.02%0.93Sức mua mạnh0Hỗn hợp
BBSD11 BB ETF SP DVCI
91.380.26%0.24Sức mua mạnh1.090KHỗn hợp
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM
37.352.33%0.85Mua2.589M74.573B12.013.11226.00Tài chính
BBSE3F BBSEGURIDADEON NM
37.181.78%0.65Mua11.332K74.573B12.013.11226.00Tài chính
BBVJ11 FII C JARDIMCI
63.510.81%0.51Mua2.237KHỗn hợp
BEES3 BANESTES ON
6.003.99%0.23Sức mua mạnh114.800K1.895B12.330.51Tài chính
BEES3F BANESTES ON
6.004.17%0.24Sức mua mạnh2.140K1.895B12.330.51Tài chính
BIOM3 BIOMM ON MA
11.008.16%0.83Sức mua mạnh38.100K668.360M-1.15Công nghệ Sức khỏe
BIOM9 BIOMM ON REC MA
10.505.11%0.51Theo dõi1.000K
BMGB4 BANCO BMG PN N1
9.744.17%0.39Sức mua mạnh4.368MTài chính
BMYB34 BRISTOLMYERSDRN
266.252.36%6.14Mua100
BNFS11 FII BANRISULCI
131.000.85%1.10Mua276
BOVA ISHARES BOVA
108.340.33%0.36Mua0Hỗn hợp
BOVA11 ISHARES BOVACI
108.310.43%0.46Mua5.028MHỗn hợp
BOVA11F ISHARES BOVACI
108.350.04%0.04Mua1.883KHỗn hợp
BOVB11 ETF BRAD BOVCI
112.510.33%0.37Mua33.770KHỗn hợp
BOVV IT NOW IBOV
113.020.34%0.38Mua0
BOVV11 IT NOW IBOV CI
113.070.39%0.44Mua2.448M
BOVV11F IT NOW IBOV CI
112.890.21%0.24Mua119
BPAN10 BANCO PAN PN REC N1
9.544.15%0.38Mua21.400K
BPAN4 BANCO PAN PN N1
9.623.44%0.32Sức mua mạnh3.776M10.984B26.470.362195.00Tài chính
BPAN4F BANCO PAN PN N1
9.602.67%0.25Sức mua mạnh38.693K10.984B26.470.362195.00Tài chính
BPFF11 FII ABSOLUTOCI
120.931.41%1.68Mua5.214K
BRAP3 BRADESPAR ON N1
33.801.65%0.55Sức mua mạnh7.700K11.764B6.025.62Tài chính
BRAP3F BRADESPAR ON N1
33.591.33%0.44Mua19111.764B6.025.62Tài chính
BRAP4 BRADESPAR PN N1
37.822.24%0.83Sức mua mạnh1.126M13.163B6.735.62Tài chính
BRAP4F BRADESPAR PN N1
37.802.16%0.80Sức mua mạnh4.961K13.163B6.735.62Tài chính
BRAX ISHARES BRAX
92.630.37%0.34Mua0
BRAX11 ISHARES BRAXCI
92.850.90%0.83Mua2.940KHỗn hợp
BRAX11F ISHARES BRAXCI
93.661.41%1.30Sức mua mạnh34Hỗn hợp
BRCO11 FII BRESCO CI EG
115.650.30%0.3582.885K
BRCR11 FII BC FUND CI ER
102.50-0.77%-0.80Mua223.646KHỗn hợp
BRGE3F ALFA CONSORCON
6.9015.77%0.94Sức mua mạnh27441.878M8.880.68Tài chính
BRKM3F BRASKEM ON N1
29.71-0.37%-0.11Mua32423.243B121.970.248008.00Công nghiệp Chế biến
BRML3 BR MALLS PARON NM
17.391.28%0.22Sức mua mạnh6.269M14.662B9.351.86541.00Tài chính
BRML3F BR MALLS PARON NM
17.351.70%0.29Mua10.282K14.662B9.351.86541.00Tài chính
BRPR3 BR PROPERT ON NM
14.640.41%0.06Mua956.600K7.144B151.870.1082.00Tài chính
BSEV3F BIOSEV ON NM
2.74-0.36%-0.01Sức mua mạnh7092.765B-1.26Công nghiệp Chế biến
BTLG11 FII BTLG CI
110.90-0.97%-1.09Sức mua mạnh2.611KHỗn hợp
BTOW3 B2W DIGITAL ON NM
66.202.46%1.59Sức mua mạnh1.916M34.613B-0.959052.00Bán Lẻ
BTOW3F B2W DIGITAL ON NM
66.142.81%1.81Sức mua mạnh8.309K34.613B-0.959052.00Bán Lẻ
CAMB4 CAMBUCI PN
6.201.64%0.10Sức mua mạnh52.100K260.277M15.130.41Khách hàng Lâu năm
CAML3 CAMIL ON NM
7.960.76%0.06Sức mua mạnh3.733M2.870B9.440.846500.00Công nghiệp Chế biến
CAML3F CAMIL ON NM
7.920.51%0.04Mua9.602K2.870B9.440.846500.00Công nghiệp Chế biến
CARD3 CSU CARDSYSTON EJ NM
10.592.02%0.21Mua528.900K435.291M16.460.64Dịch vụ Thương mại
CARD3F CSU CARDSYSTON EJ NM
10.542.33%0.24Mua10.913K435.291M16.460.64Dịch vụ Thương mại
CEEB3F COELBA ON
41.00-8.89%-4.00Sức mua mạnh1210.274B11.253.483729.00Công ty dịch vụ công cộng
CESP3 CESP ON N1
29.39-0.34%-0.10Sức mua mạnh30.900K9.625B-0.34519.00Công ty dịch vụ công cộng
CGRA3 GRAZZIOTIN ON
27.02-1.75%-0.48Mua1.100K541.692M10.002.702470.00Bán Lẻ
CGRA3F GRAZZIOTIN ON
27.803.35%0.90Sức mua mạnh67541.692M10.002.702470.00Bán Lẻ
CGRA4 GRAZZIOTIN PN
26.90-0.33%-0.09Mua3.700K539.286M9.962.702470.00Bán Lẻ
CIEL3 CIELO ON NM
8.784.52%0.38Mua15.483M23.818B11.560.76Dịch vụ Thương mại
CIEL3F CIELO ON NM
8.753.55%0.30Mua25.809K23.818B11.560.76Dịch vụ Thương mại
CLSC4F CELESC PN N2
52.500.06%0.03Mua631.921B9.565.213281.00Công ty dịch vụ công cộng
CNES11 FII CENESP CI
87.23-1.88%-1.67Sức mua mạnh1.562K
CNTO3 CENTAURO ON NM
33.002.33%0.75Mua1.942M6.935B46.396670.00Bán Lẻ
CNTO3F CENTAURO ON NM
32.921.60%0.52Mua32.361K6.935B46.396670.00Bán Lẻ
COGN3 COGNA ON ON NM
12.200.83%0.10Mua25.136M19.943B38.510.32600.00Dịch vụ Thương mại
COGN3F COGNA ON ON NM
12.101.00%0.12Mua22.734K19.943B38.510.32600.00Dịch vụ Thương mại
COPH34 COPHILLIPS DRN
65.001.63%1.04Sức mua mạnh100
CPFE3 CPFL ENERGIAON NM
33.401.52%0.50Sức mua mạnh1.652M38.485B14.272.3413467.00Công ty dịch vụ công cộng
CPFE3F CPFL ENERGIAON NM
33.360.88%0.29Mua2.995K38.485B14.272.3413467.00Công ty dịch vụ công cộng
CPLE6 COPEL PNB N1
65.491.06%0.69Mua852.300K17.922B10.006.557794.00Công ty dịch vụ công cộng
CPLE6F COPEL PNB N1
65.220.90%0.58Mua5.297K17.922B10.006.557794.00Công ty dịch vụ công cộng
CRIV3F ALFA FINANC ON
6.060.83%0.05Theo dõi30615.263M8.540.70Tài chính
CSAN3 COSAN ON NM
69.300.51%0.35Mua830.200K26.886B9.227.5228531.00Công nghiệp Chế biến
CSAN3F COSAN ON NM
69.000.29%0.20Mua5.131K26.886B9.227.5228531.00Công nghiệp Chế biến
CSNA3 SID NACIONALON
14.180.57%0.08Mua13.087M19.570B7.941.7935266.00Khoáng sản phi năng lượng
CSNA3F SID NACIONALON
14.190.78%0.11Mua18.362K19.570B7.941.7935266.00Khoáng sản phi năng lượng
CVBI11 FII VBI CRI CI ER
104.000.00%0.00Mua4.916K
CVCB3 CVC BRASIL ON NM
43.630.46%0.20Theo dõi4.059M6.440B26.331.66Dịch vụ Khách hàng
CVCB3F CVC BRASIL ON NM
43.400.23%0.10Bán36.519K6.440B26.331.66Dịch vụ Khách hàng
CXCE11B FD INV IMOB CAIXA
2600.000.62%16.00Mua42
CYRE3 CYRELA REALTON ED NM
29.432.65%0.76Sức mua mạnh3.689M11.314B29.561.00Tài chính
DIRR3 DIRECIONAL ON NM
14.444.49%0.62Mua739.700K2.134B23.340.62Tài chính
DIRR3F DIRECIONAL ON NM
14.507.49%1.01Mua4.009K2.134B23.340.62Tài chính
DIVO IT NOW IDIV
66.181.50%0.98Sức mua mạnh0Hỗn hợp
DIVO11 IT NOW IDIV CI
66.251.75%1.14Mua34.420KHỗn hợp
DOMC11 FII DOMO CI
577.008.87%47.01Mua101
DTEX3 DURATEX ON NM
15.251.40%0.21Mua3.797M10.518B-0.0311223.00Sản xuất Chế tạo
DTEX3F DURATEX ON NM
15.21-0.20%-0.03Mua5.490K10.518B-0.0311223.00Sản xuất Chế tạo
ECOO ISHARES ECOO
116.920.17%0.20Mua0Hỗn hợp
ECOO11 ISHARES ECOOCI
116.56-0.04%-0.05Mua550Hỗn hợp
EEEL3F CEEE-GT ON N1
383.993.81%14.09Mua53.679B78.591285.00Công ty dịch vụ công cộng
EGIE3 ENGIE BRASILON NM
47.990.33%0.16Sức mua mạnh1.077M39.156B15.963.011186.00Công ty dịch vụ công cộng
EGIE3F ENGIE BRASILON NM
47.850.04%0.02Sức mua mạnh15.277K39.156B15.963.011186.00Công ty dịch vụ công cộng
EMAE4 EMAE PN
26.43-0.04%-0.01Mua12.200K976.511M8.643.06393.00Công ty dịch vụ công cộng
EMBR3 EMBRAER ON NM
19.031.12%0.21Sức mua mạnh1.481M14.005B-0.7218520.00Công nghệ Điện tử
EMBR3F EMBRAER ON NM
19.050.63%0.12Sức mua mạnh5.851K14.005B-0.7218520.00Công nghệ Điện tử
ENGI11 ENERGISA UNT N2
51.361.74%0.88Mua1.181M17.547B21.430.4514054.00Công ty dịch vụ công cộng
ENGI11F ENERGISA UNT N2
51.292.09%1.05Mua3.043K17.547B21.430.4514054.00Công ty dịch vụ công cộng
ENGI4 ENERGISA PN N2
9.671.36%0.13Sức mua mạnh4.400K17.547B21.430.4514054.00Công ty dịch vụ công cộng
ETER3 ETERNIT ON NM
4.265.19%0.21Mua5.670M135.315M-2.73Khoáng sản phi năng lượng
ETER3F ETERNIT ON NM
4.120.73%0.03Mua50.052K135.315M-2.73Khoáng sản phi năng lượng
EVEN3 EVEN ON NM
14.655.62%0.78Sức mua mạnh1.783M3.075B-0.02Khách hàng Lâu năm
EVEN3F EVEN ON NM
14.585.12%0.71Mua13.478K3.075B-0.02Khách hàng Lâu năm
EZTC3 EZTEC ON NM
49.104.47%2.10Sức mua mạnh1.382M11.146B45.941.07711.00Tài chính
EZTC3F EZTEC ON NM
48.553.54%1.66Sức mua mạnh8.984K11.146B45.941.07711.00Tài chính
FAED11 FII ANH EDUCCI ER
280.55-0.16%-0.45Mua1.546KHỗn hợp
FHER3 FER HERINGERON NM
3.2516.07%0.45Mua3.195M175.036M-10.861962.00Công nghiệp Chế biến
FHER3F FER HERINGERON NM
3.2315.36%0.43Mua37.629K175.036M-10.861962.00Công nghiệp Chế biến
FIGS11 FII GEN SHOPCI
77.701.57%1.20Sức mua mạnh14.439K
FIXA11 MIRAE FIXA F11
12.430.00%0.00Mua44.286K
FLRP11 FII FLORIPA CI
1524.892.34%34.89Sức mua mạnh10Hỗn hợp
FNAM11 FINAM CI *
0.147.69%0.01Mua17.888M
FOFT11 FII HTOPFOF2CI
113.000.12%0.13Mua14.395K
FRAS3 FRAS-LE ON N1
5.152.18%0.11Mua1.917M1.105B18.730.274495.00Sản xuất Chế tạo
FRAS3F FRAS-LE ON N1
5.142.19%0.11Mua4.141K1.105B18.730.274495.00Sản xuất Chế tạo
GEPA3 GER PARANAP ON ED
42.503.08%1.27Sức mua mạnh1004.013B11.583.67381.00Công ty dịch vụ công cộng
GEPA4 GER PARANAP PN ED
46.803.47%1.57Sức mua mạnh1.000K4.419B12.753.67381.00Công ty dịch vụ công cộng
GEPA4F GER PARANAP PN ED
46.502.54%1.15Sức mua mạnh2444.419B12.753.67381.00Công ty dịch vụ công cộng
GFSA3 GAFISA ON NM
7.8110.00%0.71Mua11.897M912.778M-7.89359.00Khách hàng Lâu năm
GFSA3F GAFISA ON NM
7.8611.49%0.81Sức mua mạnh27.555K912.778M-7.89359.00Khách hàng Lâu năm
GGBR3 GERDAU ON N1
15.283.17%0.47Mua67.000K25.938B17.440.8824542.00Khoáng sản phi năng lượng
GGBR3F GERDAU ON N1
15.272.83%0.42Mua1.734K25.938B17.440.8824542.00Khoáng sản phi năng lượng
GGBR4 GERDAU PN N1
18.493.24%0.58Mua20.627M31.387B21.100.8824542.00Khoáng sản phi năng lượng
GGBR4F GERDAU PN N1
18.312.18%0.39Mua19.296K31.387B21.100.8824542.00Khoáng sản phi năng lượng
GGRC11 FII GGRCOVEPCI
147.001.38%2.00Sức mua mạnh22.116K
GOAU3 GERDAU MET ON N1
8.003.63%0.28Sức mua mạnh106.000K8.648B15.620.51Khoáng sản phi năng lượng
GOAU3F GERDAU MET ON N1
8.003.76%0.29Mua2.459K8.648B15.620.51Khoáng sản phi năng lượng
GOAU4 GERDAU MET PN N1
8.575.80%0.47Mua31.030M9.264B16.730.51Khoáng sản phi năng lượng
GOAU4F GERDAU MET PN N1
8.535.05%0.41Mua23.476K9.264B16.730.51Khoáng sản phi năng lượng
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất