Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Brazil

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
AVLL3 ALPHAVILLE ON NM
31.881.85%0.58Sức mua mạnh500701.614MTài chính
BEEF3 MINERVA ON NM
10.174.52%0.44Sức mua mạnh18.389M5.124B9.371.04Hàng tiêu dùng không lâu bền
BMIN3 MERC INVEST ON
22.250.00%0.00Bán100106.274M28.510.78Tài chính
CAMB3 CAMBUCI ON
4.562.24%0.10Mua50.700K188.547M6.220.72Khách hàng Lâu năm
CSMG3 COPASA ON NM
14.980.40%0.06Mua2.372M5.657B5.862.55Công ty dịch vụ công cộng
ELET3 ELETROBRAS ON N1
39.310.79%0.31Mua3.296M61.360B11.053.5612527.00Công ty dịch vụ công cộng
EMBR3 EMBRAER ON NM
23.86-0.13%-0.03Mua15.174M17.550B-0.9615658.00Công nghệ Điện tử
FNCN3 FINANSINOS ON
15.161.07%0.1610013.707M-1.96Tài chính
HBRE3 HBR REALTY ON NM
13.50-0.37%-0.05Mua17.300K1.398B-0.51Tài chính
INTB3 INTELBRAS ON NM
33.122.32%0.75Mua1.337M10.605B22.271.453381.00Dịch vụ Công nghệ
JBSS3 JBS ON NM
35.133.72%1.26Sức mua mạnh16.256M85.045B6.435.27250000.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
MOAR3 MONT ARANHA ON
438.000.69%3.01Mua4005.329B24.8717.49Công nghiệp Chế biến
MRFG3 MARFRIG ON NM
22.661.12%0.25Mua5.736M14.886B4.005.6032010.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
ODPV3 ODONTOPREV ON NM
15.097.40%1.04Sức mua mạnh1.249M7.356B20.430.692026.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
PDTC3 PADTEC ON NM
7.59-0.52%-0.04Mua795.400K598.572M15.640.49Dịch vụ Công nghệ
PRIO3 PETRORIO ON NM
21.993.87%0.82Sức mua mạnh32.684M17.767B16.071.32Năng lượng Mỏ
RECV3 PETRORECSA ON NM
19.305.18%0.95Sức mua mạnh928.300K4.559B1194.00Năng lượng Mỏ
SBSP3 SABESP ON NM
37.891.66%0.62Mua3.240M25.474B10.103.6912806.00Công ty dịch vụ công cộng
SOJA3 BOA SAFRA ON NM
14.55-2.35%-0.35Mua357.400K1.745B1.937.72336.00Công nghiệp Chế biến
STBP3 SANTOS BRP ON NM
8.302.22%0.18Mua2.294M7.000B70.120.122824.00Vận chuyển
VULC3 VULCABRAS ON NM
9.781.66%0.16Sức mua mạnh652.100K2.364B11.670.83Hàng tiêu dùng không lâu bền
WEGE3 WEG ON NM
41.340.41%0.17Mua6.961M172.746B42.900.7833342.00Sản xuất Chế tạo
Tải thêm