Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Brazil

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
A1MD34 ADVANCED MICDRN
300.41-0.07%-0.20Mua410
AAPL34 APPLE DRN
203.61-0.51%-1.05Mua23.310K882.515B3.9052.96137000.00Công nghệ Điện tử
ABEV3 AMBEV S/A ON
14.851.43%0.21Mua20.193M233.636B22.750.6550000.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
ABEV3F AMBEV S/A ON
14.831.02%0.15Mua77.281K233.636B22.810.6550000.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
ADBE34 ADOBE INC DRN
494.660.69%3.38Sức mua mạnh7101194.891B11.9341.6022634.00Dịch vụ Công nghệ
ALSO3 ALIANSCSONAEON NM
30.451.50%0.45Mua1.974M8.093B48.490.62Tài chính
ALSO3F ALIANSCSONAEON NM
30.591.97%0.59Mua15.427K8.093B48.490.62Tài chính
AMZO34 AMAZON DRN
8488.82-0.01%-1.18Mua5104234.020B93708.610.09798000.00Bán Lẻ
APER3 ALPER S.A. ON NM
35.483.74%1.28Mua37.300K393.874M100.500.3695.00Tài chính
ARRI11 FII ATRIO CI ER
81.902.38%1.90Mua578
ATOM3F ATOMPAR ON
2.15-1.38%-0.03Sức mua mạnh3.006K45.351M9.600.23Tài chính
BAZA3 AMAZONIA ON
38.461.21%0.46Mua1.800K1.140B3.2911.562965.00Tài chính
BAZA3F AMAZONIA ON
38.481.40%0.53Sức mua mạnh5831.140B3.2811.562965.00Tài chính
BBVJ11 FII C JARDIMCI
61.951.23%0.75Sức mua mạnh3.514KHỗn hợp
BIDI11 BANCO INTER UNT N2
50.409.28%4.28Mua1.209M12.278BTài chính
BIDI11F BANCO INTER UNT N2
50.319.42%4.33Mua22.220K12.278BTài chính
BIDI3 BANCO INTER ON N2
15.909.28%1.35Mua519.500K11.265BTài chính
BIDI3F BANCO INTER ON N2
15.9111.96%1.70Mua28.151K11.265BTài chính
BIDI4 BANCO INTER PN N2
17.339.34%1.48Mua4.209M12.278BTài chính
BIDI4F BANCO INTER PN N2
17.259.73%1.53Mua131.356K12.278BTài chính
BIDU34 BAIDU INC DRN
701.060.22%1.55Mua20019.115B16154.970.0437779.00Dịch vụ Công nghệ
BOVB11F ETF BRAD BOVCI
100.000.84%0.83Mua18Hỗn hợp
BOVV11 IT NOW IBOV CI
100.451.76%1.74Mua2.346M
BOVV11F IT NOW IBOV CI
100.701.12%1.12Mua370
BPAC5F BTGP BANCO PNA N2
23.771.15%0.27Mua23361.771BTài chính
BRAP3 BRADESPAR ON N1
34.272.33%0.78Sức mua mạnh5.700K11.927B2067.280.02Tài chính
BRAP4 BRADESPAR PN N1
37.562.01%0.74Mua3.575M13.072B2272.840.02Tài chính
BRAP4F BRADESPAR PN N1
37.692.75%1.01Mua11.321K13.072B2264.200.02Tài chính
BRAX11 ISHARES BRAXCI
83.501.46%1.20Sức mua mạnh22.480KHỗn hợp
BRML3 BR MALLS PARON NM
11.272.18%0.24Mua9.892M9.509B7.691.44490.00Tài chính
BRML3F BR MALLS PARON NM
11.271.71%0.19Mua32.113K9.509B7.721.44490.00Tài chính
BRPR3 BR PROPERT ON NM
9.984.39%0.42Mua8.506M4.864B7.981.2086.00Tài chính
BRPR3F BR PROPERT ON NM
10.004.38%0.42Mua13.284K4.864B7.991.2086.00Tài chính
BRZP11 FIP BRZ IE CI EBA
88.500.57%0.50Mua10.657K
BTOW3 B2W DIGITAL ON NM
120.240.05%0.06Mua1.915M62.913B-0.619176.00Bán Lẻ
BTOW3F B2W DIGITAL ON NM
120.310.25%0.30Mua27.669K62.913B-0.619176.00Bán Lẻ
CESP5 CESP PNA N1
32.908.90%2.69Sức mua mạnh5.600K10.775BCông ty dịch vụ công cộng
CESP5F CESP PNA N1
30.32-3.72%-1.17Mua2810.775BCông ty dịch vụ công cộng
CGRA3 GRAZZIOTIN ON
26.50-1.85%-0.50Mua2.000K524.178M6.532482.00Bán Lẻ
CLXC34 CLOROX CO DRN
307.21-0.05%-0.1460153.728B43907.140.018800.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
CMCS34 COMCAST DRN
230.009.37%19.70Sức mua mạnh3.830K
COGN3 COGNA ON ON NM
8.6411.05%0.86Mua148.317M16.146B-0.02400.00Dịch vụ Thương mại
COGN3F COGNA ON ON NM
8.6711.44%0.89Mua335.944K16.146B-0.02400.00Dịch vụ Thương mại
CXRI11 FII CX RBRAVCI ER
1695.100.66%11.09Mua149
CYRE3 CYRELA REALTON NM
28.034.20%1.13Mua11.772M10.775B26.161.03Tài chính
CYRE3F CYRELA REALTON NM
27.974.76%1.27Sức mua mạnh48.167K10.775B25.971.03Tài chính
DIRR3 DIRECIONAL ON NM
17.46-1.02%-0.18Mua1.576M2.591B29.490.61Tài chính
DIRR3F DIRECIONAL ON NM
17.80-0.00%-0.00Mua9.784K2.591B29.760.61Tài chính
EALT4 ACO ALTONA PN
4.7010.85%0.46Mua170.300K105.750M6.030.70990.00Sản xuất Chế tạo
EALT4F ACO ALTONA PN
4.6912.20%0.51Mua4.327K105.750M5.940.70990.00Sản xuất Chế tạo
EBAY34 EBAY DRN
157.70-0.69%-1.10Mua140222.541B5.0831.4513300.00Dịch vụ Khách hàng
ECOO11 ISHARES ECOOCI
105.700.91%0.95Mua500Hỗn hợp
ECOO11F ISHARES ECOOCI
105.030.83%0.86Mua13Hỗn hợp
ETER3 ETERNIT ON NM
4.180.48%0.02Mua1.765M215.963M-0.121500.00Khoáng sản phi năng lượng
ETER3F ETERNIT ON NM
4.200.00%0.00Mua19.902K215.963M-0.121500.00Khoáng sản phi năng lượng
EVEN3 EVEN ON NM
13.775.03%0.66Mua4.416M2.833B26.280.50Khách hàng Lâu năm
EVEN3F EVEN ON NM
13.653.88%0.51Mua28.619K2.833B26.340.50Khách hàng Lâu năm
FIND11F IT NOW IFNC CI
113.503.18%3.50Mua32Hỗn hợp
FNOR11 FINOR CI *
0.220.00%0.00Mua119.018M
FRIO3F METALFRIO ON NM
130.0044.44%40.00Mua100468.170M16.965.31Sản xuất Chế tạo
FVBI11 FII VBI 4440CI ER
155.490.11%0.17Mua447
GBIO33 BIOTOSCANA DR3
10.280.78%0.08Mua3.014M1.077B586.210.02677.00Công nghệ Sức khỏe
GOGL35 ALPHABET DRN C
327.181.03%3.33Mua205613.562B1.26259.26118899.00Dịch vụ Công nghệ
GOVE11 IT NOW IGCT CI
44.151.38%0.60Mua190Hỗn hợp
GPCP3 GPC PART ON
43.1711.41%4.42Mua164.900K269.178M8.574.52Hỗn hợp
GPCP3F GPC PART ON
43.6011.79%4.60Sức mua mạnh3.458K269.178M8.634.52Hỗn hợp
HGTX3 CIA HERING ON NM
16.146.32%0.96Mua5.878M2.598B16.131.075353.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
HGTX3F CIA HERING ON NM
16.176.31%0.96Mua66.482K2.598B16.161.075353.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
HLOG11 FII HEDGELOGCI ER
125.610.49%0.61Mua19
IDVL3 INDUSVAL ON N2
2.846.37%0.17Mua354.500K246.354MTài chính
IDVL3F INDUSVAL ON N2
2.837.60%0.20Mua2.005K246.354MTài chính
IDVL4 INDUSVAL PN N2
3.400.00%0.00Mua19.100K294.931MTài chính
IMAB11 IT NOW IMA-BF11
77.150.56%0.43Sức mua mạnh8.475K
ISUS11 IT NOW ISE CI
37.60-0.50%-0.19Mua530Hỗn hợp
ISUS11F IT NOW ISE CI
37.68-0.37%-0.14Mua17Hỗn hợp
JOPA4 JOSAPAR PN
28.005.66%1.50Sức mua mạnh100296.306M20.611.29Công nghiệp Chế biến
LAME3 LOJAS AMERICON N1
30.96-0.23%-0.07Mua2.321M50.194B70.510.4437000.00Bán Lẻ
LAME3F LOJAS AMERICON N1
30.620.23%0.07Mua15.238K50.194B69.420.4437000.00Bán Lẻ
LAME4 LOJAS AMERICPN N1
35.16-0.59%-0.21Mua9.726M57.004B80.390.4437000.00Bán Lẻ
LAME4F LOJAS AMERICPN N1
35.05-0.57%-0.20Mua85.142K57.004B80.110.4437000.00Bán Lẻ
LIGT3 LIGHT S/A ON NM
17.900.79%0.14Mua1.383M5.440B3.185.585186.00Công ty dịch vụ công cộng
LIGT3F LIGHT S/A ON NM
17.98-0.66%-0.12Mua5.735K5.440B3.245.585186.00Công ty dịch vụ công cộng
LOGN3 LOG-IN ON NM
16.512.93%0.47Mua760.900K1.722B-1.13Vận chuyển
LOGN3F LOG-IN ON NM
16.461.92%0.31Mua9.315K1.722B-1.13Vận chuyển
LREN3 LOJAS RENNERON NM
44.410.68%0.30Mua3.974M35.192B36.801.2024162.00Bán Lẻ
LREN3F LOJAS RENNERON NM
44.380.77%0.34Mua26.569K35.192B36.751.2024162.00Bán Lẻ
LVBI11 FII VBI LOG CI ER
126.15-0.13%-0.16Sức mua mạnh23.569K
MDNE3 MOURA DUBEUXON NM
11.994.53%0.52Mua1.705M1.018B-2.03Tài chính
MDNE3F MOURA DUBEUXON NM
12.105.49%0.63Mua15.019K1.018B-2.03Tài chính
MEAL3 IMC S/A ON NM
5.118.03%0.38Mua14.306M996.421M-0.28Dịch vụ Khách hàng
MFAI11 FII MERITOFACI ER
107.000.47%0.50111
MGLU3 MAGAZ LUIZA ON NM
80.180.98%0.78Mua12.989M129.841B159.660.53Bán Lẻ
MGLU3F MAGAZ LUIZA ON NM
80.001.16%0.92Mua180.769K129.841B159.020.53Bán Lẻ
MOAR3 MONT ARANHA ON
185.003.17%5.69Mua1.600K2.266B-3.30Công nghiệp Chế biến
MRVE3 MRV ON NM
21.576.20%1.26Mua7.571M10.396B15.051.36Tài chính
MRVE3F MRV ON NM
21.316.60%1.32Mua38.352K10.396B14.811.36Tài chính
MTRE3 MITRE REALTYON NM
17.705.99%1.00Mua1.494M1.872B61.110.27Tài chính
MTRE3F MITRE REALTYON NM
17.857.85%1.30Mua20.189K1.872B60.560.27Tài chính
MULT3 MULTIPLAN ON N2
23.400.13%0.03Mua5.009M13.992B25.250.938500.00Tài chính
MULT3F MULTIPLAN ON N2
23.34-0.26%-0.06Mua10.207K13.992B25.280.938500.00Tài chính
NFLX34 NETFLIX DRN
3000.0011.11%300.00Sức mua mạnh7501319.410B131707.320.028600.00Dịch vụ Khách hàng
NVDC34 NVIDIA CORP DRN
558.52-0.82%-4.64Mua1.380K1373.960B98799.990.0113775.00Công nghệ Điện tử
OFSA3 OUROFINO S/AON NM
32.905.38%1.68Mua53.700K1.775B33.990.92Công nghệ Sức khỏe
OFSA3F OUROFINO S/AON NM
33.054.23%1.34Mua1.681K1.775B34.530.92Công nghệ Sức khỏe
OUJP11 FII OURI JPPCI ER
110.680.40%0.44Mua5.668K
PGCO34 PG DRN
659.350.68%4.43Mua301638.858B71.369.9197000.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
PIBB11F IT NOW PIBB CI
170.011.50%2.51Sức mua mạnh176Hỗn hợp
PINE4 PINE PN N2
3.166.40%0.19Mua1.321M468.178MTài chính
PINE4F PINE PN N2
3.155.70%0.17Mua9.924K468.178MTài chính
PSVM11 PORTO VM TPR
4.8020.30%0.81Mua108.900KVận chuyển
PSVM11F PORTO VM TPR
5.1726.72%1.09Mua5.957KVận chuyển
RAPT3 RANDON PART ON N1
9.011.24%0.11Mua16.900K3.084B13.910.6411251.00Sản xuất Chế tạo
RAPT3F RANDON PART ON N1
8.82-1.45%-0.13Mua9553.084B13.990.6411251.00Sản xuất Chế tạo
RDNI3 RNI ON NM
13.9516.25%1.95Mua113.000K588.732M125.000.10300.00Tài chính
RDNI3F RNI ON NM
13.5224.84%2.69Mua2.370K588.732M112.810.10300.00Tài chính
RDPD11 FII BB PAPIICI ER
81.640.02%0.02Mua58
SHOW3 TIME FOR FUNON NM
3.179.69%0.28Mua4.187M213.297M-0.75Dịch vụ Khách hàng
SHOW3F TIME FOR FUNON NM
3.169.34%0.27Mua23.978K213.297M-0.75Dịch vụ Khách hàng
SHPH11 FII HIGIENOPCI ER
874.99-0.00%-0.01Mua97
SMAC IT NOW SMALL
61.051.73%1.04Mua
SMAC11F IT NOW SMALLCI
61.011.99%1.19Mua138
SMAL ISHARES SMAL
117.401.74%2.01MuaHỗn hợp
SMAL11 ISHARES SMALCI
117.402.05%2.36Mua504.930KHỗn hợp
SMAL11F ISHARES SMALCI
117.001.49%1.72Mua1.097KHỗn hợp
SPTW11 FII SP DOWNTCI ERA
77.961.34%1.03Mua7.483K
T1TW34 TAKE-TWO INTDRN
205.001.69%3.41380
TCNO3 TECNOSOLO ON
2.995.65%0.16Mua252.100K19.795M-0.04Dịch vụ Công nghiệp
TCNO3F TECNOSOLO ON
2.983.11%0.09Mua3.730K19.795M-0.04Dịch vụ Công nghiệp
TCNO4 TECNOSOLO PN
1.713.64%0.06Mua647.100K11.321M-0.04Dịch vụ Công nghiệp
TCNO4F TECNOSOLO PN
1.702.41%0.04Mua4.426K11.321M-0.04Dịch vụ Công nghiệp
TEND3 TENDA ON NM
35.083.33%1.13Mua1.075M3.415B15.482.39Tài chính
TEND3F TENDA ON NM
34.903.35%1.13Mua4.589K3.415B15.402.39Tài chính
TPIS3F TRIUNFO PARTON NM
1.390.72%0.01Mua8.599K237.704M-0.912708.00Vận chuyển
TRIS3 TRISUL ON NM
14.205.19%0.70Mua2.952M2.650B15.720.86222.00Khách hàng Lâu năm
TRIS3F TRISUL ON NM
14.295.23%0.71Mua32.984K2.650B15.810.86222.00Khách hàng Lâu năm
TRXF11 FII TRX REALCI ER
106.99-0.01%-0.01Mua7.717K
TSLA34 TESLA INC DRN
2044.9010.83%199.90Sức mua mạnh7301517.120B-0.0048016.00Khách hàng Lâu năm
TSMC34 TAIWANSMFAC DRN
340.210.77%2.59Mua2001639.262B127.342.6551297.00Công nghệ Điện tử
VVAR3 VIAVAREJO ON NM
17.620.40%0.07Mua71.191M28.134B-1.06Bán Lẻ
VVAR3F VIAVAREJO ON NM
17.650.51%0.09Mua475.872K28.134B-1.06Bán Lẻ
WALM34 WAL MART DRN
174.001.84%3.15Sức mua mạnh2.830K1977.480B6.0028.642200000.00Bán Lẻ
WEGE3 WEG ON NM
54.700.44%0.24Mua3.670M114.743B65.390.8331830.00Sản xuất Chế tạo
WEGE3F WEG ON NM
54.600.15%0.08Mua64.965K114.743B65.470.8331830.00Sản xuất Chế tạo
WSON33 WILSON SONS DR3
43.886.12%2.53Mua28.400K3.140B53.880.8253088.00Vận chuyển
XBOV11 CAIXAETFXBOVCI
98.100.85%0.83Mua30Hỗn hợp
YCHY11 FII YAGUARA CI ER
1000.000.00%0.00Theo dõi8
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất