Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
AGCX11 FD INVST IMOB AGEN
1145.000.35%4.01Mua132
AZUL4 AZUL SA
33.361.55%0.51Sức mua mạnh3.233M11.118B13.192.5211347.00Công nghiệp
AZUL4F AZUL SA
32.51-1.48%-0.49Mua1.936K11.118B13.192.5211347.00Công nghiệp
BALM4 BAUMER SA
10.7714.57%1.37Sức mua mạnh40091.979M38.710.24Chăm sóc sức khỏe
BBFI11B BB FDO DE INVST I
2060.001.43%29.00Mua121
BEES4 BCO EST ESP SANTO
4.100.00%0.00Mua2001.339B7.150.592346.00Tài chính
BEES4F BCO EST ESP SANTO
4.650.00%0.00Sức mua mạnh21.339B7.150.592346.00Tài chính
BKBR3 BK BRASIL OPERACAO
17.202.99%0.50Mua2.121M3.716B49.990.3410722.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BKBR3F BK BRASIL OPERACAO
17.194.18%0.69Mua5923.716B49.990.3410722.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BOVV11F IT NOW IBOVESPA
88.930.37%0.33Sức mua mạnh1
BPAC3 BANCO BTG PACTUAL
8.057.33%0.55Mua60019.506B7.582.61Tài chính
BRIV3 BCO ALFA DE INVEST
6.202.48%0.15Sức mua mạnh3.100K549.324M9.240.67Tài chính
BRIV3F BCO ALFA DE INVEST
6.400.00%0.00Mua21549.324M9.240.67Tài chính
BRIV4F BCO ALFA DE INVEST
7.1914.67%0.92Sức mua mạnh16549.324M9.240.67Tài chính
CAMB4 CAMBUCI SA
19.900.91%0.18Mua2.400K76.025M1.3714.402078.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CAMB4F CAMBUCI SA
19.5011.43%2.00Mua976.025M1.3714.402078.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CBEE3F AMPLA ENERGIA E SE
32.8855.83%11.78Mua883.916B17.331.36962.00Công ty dịch vụ công cộng
CEED3 CIA ESTADUAL DISTR
37.5017.15%5.49Mua300348.507M-49.492399.00Công ty dịch vụ công cộng
CEOC11 FD INV IMOB FII CE
79.000.00%0.00Mua1.234K
CLSC3 CENT ELET STA CATA
40.000.00%0.00Mua2.000K1.620B7.925.303078.00Công ty dịch vụ công cộng
CPFE3 CPFL ENERGIA SA
26.491.34%0.35Mua360.200K26.608B13.921.889136.00Công ty dịch vụ công cộng
CPFE3F CPFL ENERGIA SA
26.303.10%0.79Mua49826.608B13.921.889136.00Công ty dịch vụ công cộng
CPLE6 CIA PARANAENSE DE
28.101.01%0.28Mua1.028M7.613B6.874.058064.00Công ty dịch vụ công cộng
CPLE6F CIA PARANAENSE DE
27.990.04%0.01Mua1.288K7.613B6.874.058064.00Công ty dịch vụ công cộng
CRPG6 CRISTAL PIGMENTOS
25.99-1.89%-0.50Mua11.900K659.306M5.625.05Vật liệu cơ bản
CTNM3F COTEMINAS CIA TEC
10.3051.47%3.50Mua167217.519M4.061.75Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DOHL4 DOHLER SA COM E IN
6.354.10%0.25Mua2.000K450.846M11.710.643000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DOMC11 DOMO FDO INV IM
558.634.42%23.63Sức mua mạnh64
DTCY3F DTCOM DIRECT TO CO
3.6012.50%0.40Mua3021.810M13.560.21Công nghiệp
EALT4F ELECTRO ACO ALTONA
5.2011.11%0.52Mua16100.125M2.841.56638.00Vật liệu cơ bản
ECOO11F ISHARES IND CARBON
93.780.00%0.00Sức mua mạnh2
EEEL4 CIA ESTADUAL GER T
175.002.04%3.50Mua1001.647B0.0933.831128.00Công ty dịch vụ công cộng
EGIE3F ENGIE BRASIL
40.41-0.20%-0.08Mua3.930K26.181B11.603.461039.00Công ty dịch vụ công cộng
ELEK3 ELEKEIROZ S.A.
10.000.00%0.00Mua100314.852M3.662.73739.00Vật liệu cơ bản
ELET5 CENTRAIS ELET BRAS
31.000.00%0.00Mua10035.128B-2.0521235.00Công ty dịch vụ công cộng
ELPL3 ELETROPAULO METROP
32.003.83%1.18Mua37.200K6.086B-6.787355.00Công ty dịch vụ công cộng
ELPL3F ELETROPAULO METROP
30.840.29%0.09Mua1846.086B-6.787355.00Công ty dịch vụ công cộng
ENGI4F ENERGISA SA
7.0011.11%0.70Mua1511.650B18.001.6512535.00Công ty dịch vụ công cộng
ENMT3 ENERGISA MTO GRSO
18.003.45%0.60Sức mua mạnh7003.619B37.210.462423.00Công ty dịch vụ công cộng
ESUD11F FI PART INFRA II
1480.000.34%5.00Mua22
EVEN3 EVEN CONSTRUT INCO
4.9510.00%0.45Mua2.134M952.440M-1.44Tài chính
EVEN3F EVEN CONSTRUT INCO
4.9510.99%0.49Mua1.156K952.440M-1.44Tài chính
FIGE3F INVESTIMENT BEMGE
45.0032.35%11.00Sức mua mạnh13110.817M3.92Tài chính
FIGE4F INVESTIMENT BEMGE
50.0066.67%20.00Sức mua mạnh10110.817M3.92Tài chính
FIIB11 FD INV IM IND BRAS
403.500.12%0.50Sức mua mạnh746
FIIP11B RB CAP RENDA I FD
191.380.36%0.69Mua364
FVBI11 FD INV IM VBI FL
109.25-1.54%-1.71Mua6.627K
GGRC11 GGR COVIPE RENDA F
128.000.79%1.00Mua15.367K
GUAR3 GUARARAPES CONFECC
156.175.38%7.97Mua192.200K9.248B16.808.8238132.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GUAR3F GUARARAPES CONFECC
151.052.64%3.89Mua1.772K9.248B16.808.8238132.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GUAR4 GUARARAPES CONFECC
149.0013.31%17.50Mua64.500K9.248B16.808.8238132.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GUAR4F GUARARAPES CONFECC
146.4010.08%13.41Mua1.999K9.248B16.808.8238132.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HAPV3 HAPVIDA PARTICIPAC
27.105.45%1.40Mua4.826M17.269B21.101.22Chăm sóc sức khỏe
HAPV3F HAPVIDA PARTICIPAC
27.156.85%1.74Mua1.847K17.269B21.101.22Chăm sóc sức khỏe
HMOC11 HEDGE SHOPPING FII
189.880.00%0.001
IDNT3 IDEIASNET SA
9.101.90%0.17Sức mua mạnh6.000K145.952M-0.73Công nghệ
JBSS3 JBS SA
11.4015.74%1.55Sức mua mạnh20.013M26.724B-0.38235000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
JBSS3F JBS SA
10.798.66%0.86Mua7.200K26.724B-0.38235000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
JOPA3 JOSAPAR
23.009.52%2.00Sức mua mạnh100243.394M9.662.381240.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KEPL3 KEPLER WEBER SA
12.880.23%0.03Sức mua mạnh48.700K338.109M-1.821925.00Công nghiệp
KNIP11 KINEA INDICES PREC
109.490.68%0.74Sức mua mạnh48.602K
KNRI11 KINEA RENDA IMOB F
159.805.22%7.93Mua38.422K
LEVE3 MAHLE METAL LEVE
24.5110.41%2.31Mua882.400K2.848B10.422.137756.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LEVE3F MAHLE METAL LEVE
24.337.80%1.76Mua2.129K2.848B10.422.137756.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MALL11 MALLS BRASIL FUNDO
100.500.25%0.25Mua3.374K
MCDC34 MCDONALD'S CORP
176.271.78%3.09Sức mua mạnh800534.418B24.4428.64235000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MDLZ34 MONDELEZ INTL INC
84.562.92%2.40Sức mua mạnh300241.434B19.898.4383000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MNPR3F MINUPAR PARTICIPAC
2.310.00%0.00Mua616.401M-3.992900.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MOSC34 MOSAIC CO
68.130.53%0.36Mua70052.469B36.153.788500.00Vật liệu cơ bản
MRCK34 MERCK & CO INC
283.981.36%3.80Sức mua mạnh300730.929B33.838.3469000.00Chăm sóc sức khỏe
MTIG4 METALGRAF IGUACU
60.205.61%3.20Mua2009.171M-27.05Vật liệu cơ bản
MTIG4F METALGRAF IGUACU
59.951.63%0.96Mua69.171M-27.05Vật liệu cơ bản
MTSA4 METISA MET TIMBOEN
15.300.20%0.03Mua8.000K137.610M8.341.831065.00Công nghiệp
MYPK3 IOCHPE-MAXION SA
22.450.54%0.12Mua1.974M3.335B24.300.9215000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MYPK3F IOCHPE-MAXION SA
22.16-0.85%-0.19Mua1.900K3.335B24.300.9215000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ORPD11 OURO PRETO DESENV
125.000.00%0.00Mua1
PARD3 INSTITUTO HERMES P
18.204.00%0.70Mua2.058M2.278B18.160.96Chăm sóc sức khỏe
RAPT4F RANDON SA IMPLEMEN
8.590.00%0.00Mua2.899K2.948B24.840.356413.00Công nghiệp
RBRF11 FII RBR ALPHA FUND
98.601.22%1.19Sức mua mạnh2.263K
RBRP11 FDO INV IMOB RBR P
90.000.00%0.00Mua1
RNDP11 BB RENDA DE PAPEIS
953.981.59%14.97Sức mua mạnh25
RSUL4F METALUR RIOSULENSE
62.0010.71%6.00Mua8736.146M0.8374.251161.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SAAG11 SANTANDER AGENCIAS
121.02-0.40%-0.48Mua11.824K
SHUL4 SCHULZ SA
8.273.38%0.27Mua99.800K292.403M10.090.792735.00Công nghiệp
SHUL4F SCHULZ SA
8.151.88%0.15Sức mua mạnh335292.403M10.090.792735.00Công nghiệp
STBP3 SANTOS BR PART SA
3.851.32%0.05Sức mua mạnh3.063M2.518B214.330.022987.00Công nghiệp
SULA3 SUL AMERICA SA
11.9819.80%1.98Sức mua mạnh1007.648B9.712.035168.00Tài chính
TEND3 CONSTRUTORA TENDA
29.65-0.64%-0.19Mua798.200K1.483B9.113.541274.00Tài chính
TGMA3 TEGMA GESTAO LOGIS
24.430.12%0.03Mua442.800K1.609B13.821.775086.00Công nghiệp
TRIS3 TRISUL SA
3.011.35%0.04Sức mua mạnh5.525M433.867M7.210.41324.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TRIS3F TRISUL SA
3.050.99%0.03Sức mua mạnh823433.867M7.210.41324.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TRPL3 CIA TRANSM ENERGIA
68.001.52%1.02Mua9.100K11.341B8.538.071458.00Công ty dịch vụ công cộng
TRPL3F CIA TRANSM ENERGIA
67.008.52%5.26Sức mua mạnh511.341B8.538.071458.00Công ty dịch vụ công cộng
TRPL4 CIA TRANSM ENERGIA
70.602.54%1.75Sức mua mạnh733.700K11.341B8.538.071458.00Công ty dịch vụ công cộng
TRPL4F CIA TRANSM ENERGIA
69.930.87%0.60Sức mua mạnh1.583K11.341B8.538.071458.00Công ty dịch vụ công cộng
TRPN3 TARPON INVESTIMENT
2.557.14%0.17Mua91.300K107.440M16.060.17Tài chính
TRXL11 TRX RLTY LOG RENDA
73.36-0.85%-0.63Mua393
TUPY3 TUPY SA
20.233.74%0.73Sức mua mạnh1.050M2.811B13.591.446451.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TUPY3F TUPY SA
20.202.07%0.41Sức mua mạnh1.476K2.811B13.591.446451.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TXRX3L TEXTIL RENAUXVIEW
3.960.00%0.00106.759K10.105M0.0631.70745.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VERZ34 VERIZON COMMUN
224.892.48%5.45Sức mua mạnh500913.158B15.6514.13152300.00Dịch vụ Viễn thông
VISC11 VINCI SHOPPING CEN
103.740.28%0.29Mua22.910K
VIVT3 TELEFONICA BRASIL
41.390.22%0.09Sức mua mạnh14.200K74.860B8.365.3133622.00Dịch vụ Viễn thông
VIVT3F TELEFONICA BRASIL
41.171.60%0.65Sức mua mạnh28374.860B8.365.3133622.00Dịch vụ Viễn thông
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất