Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Brazil

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
ALPA3 ALPARGATAS ON N1
41.501.84%0.75Sức mua mạnh16.100K25.440B168.250.24Hàng tiêu dùng không lâu bền
ALPA3F ALPARGATAS ON N1
42.103.21%1.31Mua50625.440B168.410.24Hàng tiêu dùng không lâu bền
ALUP3 ALUPAR ON N2
9.05-0.33%-0.03Mua32.600K7.985B7.351.24791.00Công ty dịch vụ công cộng
AMAR3 LOJAS MARISAON NM
9.347.85%0.68Sức mua mạnh13.037M2.265B-1.65Bán Lẻ
AMAR3F LOJAS MARISAON NM
9.348.23%0.71Sức mua mạnh62.678K2.265B-1.65Bán Lẻ
AMBP3 AMBIPAR ON NM
34.613.07%1.03Sức mua mạnh599.900K3.792B51.890.65Dịch vụ Thương mại
AMBP3F AMBIPAR ON NM
34.674.02%1.34Sức mua mạnh9.563K3.792B51.500.65Dịch vụ Thương mại
ARZZ3 AREZZO CO ON NM
91.303.51%3.10Mua534.800K8.787B162.970.542260.00Bán Lẻ
ARZZ3F AREZZO CO ON NM
91.283.35%2.96Mua10.059K8.787B163.190.542260.00Bán Lẻ
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM
24.831.06%0.26Mua4.106M49.057B12.431.98193.00Tài chính
BBSE3F BBSEGURIDADEON NM
24.840.73%0.18Mua49.883K49.057B12.481.98193.00Tài chính
BTOW3 B2W DIGITAL ON NM
70.334.47%3.01Mua2.416M37.705B-0.4911521.00Bán Lẻ
BTOW3F B2W DIGITAL ON NM
70.224.35%2.93Mua26.022K37.705B-0.4911521.00Bán Lẻ
CGRA3F GRAZZIOTIN ON
34.522.59%0.87Sức mua mạnh338646.218M8.583.922300.00Bán Lẻ
COGN3 COGNA ON ON NM
4.738.99%0.39Sức mua mạnh86.860M8.112B-3.13600.00Dịch vụ Thương mại
COGN3F COGNA ON ON NM
4.738.74%0.38Sức mua mạnh116.624K8.112B-3.13600.00Dịch vụ Thương mại
CPLE3 COPEL ON N1
6.132.68%0.16Mua1.489M16.807B3.911.536667.00Công ty dịch vụ công cộng
CPLE3F COPEL ON N1
6.122.34%0.14Mua22.186K16.807B3.921.536667.00Công ty dịch vụ công cộng
CSAN3 COSAN ON NM
25.20-1.95%-0.50Mua7.149M47.862B30.200.8630717.00Công nghiệp Chế biến
CSAN3F COSAN ON NM
25.21-1.60%-0.41Mua34.953K47.862B30.110.8630717.00Công nghiệp Chế biến
CSED3 CRUZEIRO EDUON NM
15.151.47%0.22Mua357.200K5.701B383.800.04Dịch vụ Khách hàng
CSED3F CRUZEIRO EDUON NM
15.161.88%0.28Mua4.011K5.701B382.520.04Dịch vụ Khách hàng
CSRN3F COSERN ON
20.491.44%0.29Mua243.613B9.122.21Công ty dịch vụ công cộng
DTCY3 DTCOM-DIRECTON
12.1015.35%1.61Sức mua mạnh227.500K112.124M-0.18Dịch vụ Công nghệ
DTCY3F DTCOM-DIRECTON
11.9414.81%1.54Sức mua mạnh2.925K112.124M-0.18Dịch vụ Công nghệ
EMBR3 EMBRAER ON NM
21.190.81%0.17Mua11.491M15.442B-3.8415658.00Công nghệ Điện tử
EMBR3F EMBRAER ON NM
21.180.86%0.18Mua59.610K15.442B-3.8415658.00Công nghệ Điện tử
EPAR3 EMBPAR S/A ON
18.22-6.56%-1.2822.100K289.782M10.231.91Sản xuất Chế tạo
EQPA3 EQTL PARA ON
5.448.58%0.43Sức mua mạnh154.300K11.072B15.400.33Công ty dịch vụ công cộng
FHER3 FER HERINGERON NM
37.81-19.16%-8.96Mua5.205M2.519B1153.00Công nghiệp Chế biến
FHER3F FER HERINGERON NM
34.44-26.24%-12.25Mua146.677K2.519B1153.00Công nghiệp Chế biến
HAGA3 HAGA S/A ON
4.663.56%0.16Sức mua mạnh243.800K48.393M6.310.71Khách hàng Lâu năm
HAGA3F HAGA S/A ON
4.594.56%0.20Mua6.587K48.393M6.160.71Khách hàng Lâu năm
HGTX3 CIA HERING ON NM
35.583.13%1.08Sức mua mạnh1.226M5.474B15.732.23Hàng tiêu dùng không lâu bền
HGTX3F CIA HERING ON NM
35.593.16%1.09Sức mua mạnh15.774K5.474B15.732.23Hàng tiêu dùng không lâu bền
JSLG3 JSL ON NM
11.720.51%0.06Sức mua mạnh406.100K3.245B14.520.8218448.00Vận chuyển
JSLG3F JSL ON NM
11.780.94%0.11Mua6.202K3.245B14.530.8218448.00Vận chuyển
LAME3 LOJAS AMERICON N1
21.290.95%0.20Mua1.075M41.267B147.590.1423786.00Bán Lẻ
LAME3F LOJAS AMERICON N1
21.341.62%0.34Mua6.250K41.267B146.960.1423786.00Bán Lẻ
LJQQ3 QUERO-QUERO ON NM
22.642.44%0.54Mua2.304M4.139B51.090.437000.00Bán Lẻ
LJQQ3F QUERO-QUERO ON NM
22.652.44%0.54Mua20.146K4.139B51.110.437000.00Bán Lẻ
LWSA3 LOCAWEB ON NM
26.886.84%1.72Sức mua mạnh7.330M14.729B925.000.03Dịch vụ Công nghệ
LWSA3F LOCAWEB ON NM
26.876.42%1.62Sức mua mạnh107.814K14.729B928.310.03Dịch vụ Công nghệ
MDNE3 MOURA DUBEUXON NM
9.471.94%0.18Mua257.600K788.808M-0.60Tài chính
MDNE3F MOURA DUBEUXON NM
9.451.94%0.18Mua3.095K788.808M-0.60Tài chính
MNDL3 MUNDIAL ON
65.909.92%5.95Sức mua mạnh2.800K148.645M32.581.78Khách hàng Lâu năm
MNDL3F MUNDIAL ON
63.2310.93%6.23Sức mua mạnh430148.645M32.021.78Khách hàng Lâu năm
PDGR3 PDG REALT ON NM
7.265.22%0.36Mua221.400K387.321M-38.40Khách hàng Lâu năm
PETR3 PETROBRAS ON N2
29.13-0.58%-0.17Mua12.381M378.106B6.734.3549050.00Năng lượng Mỏ
PETR3F PETROBRAS ON N2
29.16-0.03%-0.01Mua20.096K378.106B6.704.3549050.00Năng lượng Mỏ
POMO3 MARCOPOLO ON N2
3.076.60%0.19Sức mua mạnh1.201M2.870B35.910.0810123.00Sản xuất Chế tạo
POMO3F MARCOPOLO ON N2
3.074.78%0.14Sức mua mạnh11.554K2.870B36.530.0810123.00Sản xuất Chế tạo
POWE3 FOCUS ON ON NM
17.252.07%0.35Mua470.500K1.515B159.130.1156.00Tài chính
POWE3F FOCUS ON ON NM
17.262.13%0.36Mua4.064K1.515B159.130.1156.00Tài chính
RECV3 PETRORECSA ON NM
17.112.46%0.41Mua1.045M4.147B1194.00Năng lượng Mỏ
RECV3F PETRORECSA ON NM
17.141.96%0.33Mua3.322K4.147B1194.00Năng lượng Mỏ
SBFG3 GRUPO SBF ON NM
38.431.40%0.53Mua1.220M9.175B-0.65Bán Lẻ
SBFG3F GRUPO SBF ON NM
38.451.18%0.45Mua12.379K9.175B-0.65Bán Lẻ
SEER3 SER EDUCA ON NM
17.617.25%1.19Sức mua mạnh1.450M2.114BDịch vụ Khách hàng
SEER3F SER EDUCA ON NM
17.615.89%0.98Sức mua mạnh10.921K2.114BDịch vụ Khách hàng
SEQL3 SEQUOIA LOG ON NM
26.002.00%0.51Mua971.800K3.506B106.300.24Vận chuyển
SEQL3F SEQUOIA LOG ON NM
26.00-1.14%-0.30Mua11.736K3.506B109.670.24Vận chuyển
SHOW3 TIME FOR FUNON NM
6.3712.74%0.72Sức mua mạnh3.392M380.881M-1.57Dịch vụ Khách hàng
SHOW3F TIME FOR FUNON NM
6.3812.32%0.70Sức mua mạnh23.514K380.881M-1.57Dịch vụ Khách hàng
SIMH3 SIMPAR ON NM
54.815.14%2.68Mua699.300K10.677B22.822.37Vận chuyển
SIMH3F SIMPAR ON NM
54.825.08%2.65Sức mua mạnh12.738K10.677B22.842.37Vận chuyển
SMTO3 SAO MARTINHOON NM
38.37-1.77%-0.69Mua1.438M13.529B15.702.49Công nghiệp Chế biến
SMTO3F SAO MARTINHOON NM
38.41-0.52%-0.20Mua15.596K13.529B15.522.49Công nghiệp Chế biến
SOMA3 GRUPO SOMA ON NM
17.002.84%0.47Sức mua mạnh2.259M7.961B-0.02Dịch vụ Công nghệ
SOMA3F GRUPO SOMA ON NM
16.992.41%0.40Mua8.001K7.961B-0.02Dịch vụ Công nghệ
TIMS3 TIM ON NM
13.040.69%0.09Mua4.284M31.347B9421.00Truyền thông
TOTS3 TOTVS ON NM
35.972.19%0.77Sức mua mạnh1.344M19.985B64.430.55Dịch vụ Công nghệ
TOTS3F TOTVS ON NM
35.962.54%0.89Sức mua mạnh15.255K19.985B64.200.55Dịch vụ Công nghệ
UCAS3 UNICASA ON NM
5.742.87%0.16Sức mua mạnh250.900K368.762M19.750.28399.00Khách hàng Lâu năm
UCAS3F UNICASA ON NM
5.683.46%0.19Sức mua mạnh3.149K368.762M19.430.28399.00Khách hàng Lâu năm
VIVA3 VIVARA S.A. ON NM
32.424.51%1.40Sức mua mạnh880.100K7.327B55.690.56Khách hàng Lâu năm
VIVA3F VIVARA S.A. ON NM
32.384.62%1.43Sức mua mạnh10.189K7.327B55.570.56Khách hàng Lâu năm
WEGE3 WEG ON NM
34.711.46%0.50Mua6.609M143.567B42.140.6433342.00Sản xuất Chế tạo
WEGE3F WEG ON NM
34.731.55%0.53Mua105.473K143.567B42.130.6433342.00Sản xuất Chế tạo
WHRL3 WHIRLPOOL ON
7.152.00%0.14Sức mua mạnh23.200K11.137B13.080.54Khách hàng Lâu năm
WHRL3F WHIRLPOOL ON
7.11-0.14%-0.01Sức mua mạnh83911.137B13.280.54Khách hàng Lâu năm
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter