Các cổ phiếu đạt mức đáy hàng tháng

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
AALR3F CENTRO IMAGEM DIAG 11.11-2.46%-0.28Sức bán mạnh4221.345B148.780.08Chăm sóc sức khỏe
AFLT3 AFLUENTE TRANSM EN 5.01-2.15%-0.11Bán100316.056M22.370.22Công ty dịch vụ công cộng
ALUP11 ALUPAR INVEST SA 15.102.58%0.38Bán1.776M4.593B14.451.08415.00Công ty dịch vụ công cộng
ALUP4 ALUPAR INVEST SA 4.42-1.78%-0.08Sức bán mạnh2.300K4.593B14.451.08415.00Công ty dịch vụ công cộng
AMZO34 AMAZON COM INC 3872.50-3.45%-138.42Bán2003783.793B173.9345.87566000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
APMV5L AGRO MOVERDEPNA* 360.000.00%0.000
ATTA7L ATIAIA PEC PNC* 13.000.00%0.0086.548M
AZEV4F AZEVEDO E TRAVASSO 0.750.00%0.00Bán535.730M-3.14Công nghiệp
BALM4 BAUMER SA 7.500.00%0.00Sức bán mạnh70073.388M30.880.24Chăm sóc sức khỏe
BCIA11 BRADESCO CART FII 104.51-3.41%-3.69Sức bán mạnh39
BMIN3F BCO MERCANTIL INV 17.250.00%0.00Bán2588.784M39.870.46Tài chính
BMIN4 BCO MERCANTIL INV 10.03-2.62%-0.27Bán80088.784M39.870.46Tài chính
BPFF11 FDO INV IMB FII BR 87.69-0.89%-0.79Sức bán mạnh7.325K
BRSR3F BCO EST R GDE SUL 14.53-9.13%-1.46Sức bán mạnh486.069B4.883.0410705.00Tài chính
BZLI11 BRAZIL REALTY FDO 13.410.00%0.00Bán1.426M
CCRO3 CCR SA 8.43-1.17%-0.10Bán10.894M17.029B11.120.7614625.00Công nghiệp
CCRO3F CCR SA 8.45-1.74%-0.15Bán3.901K17.029B11.120.7614625.00Công nghiệp
CEDO4 CEDRO CACHOEIRA 7.53-4.68%-0.37Bán20080.000M1.107.303378.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CEED3 CIA ESTADUAL DISTR 27.00-9.09%-2.70Bán200271.061M-49.492399.00Công ty dịch vụ công cộng
CGAS3 COMPANHIA DE GAS D 49.00-1.90%-0.95Bán83.400K6.513B9.465.221041.00Công ty dịch vụ công cộng
CIEL3 CIELO SA 12.871.50%0.19Bán11.088M34.934B9.001.431138.00Công nghiệp
CIEL3F CIELO SA 13.072.19%0.28Bán8.823K34.934B9.001.431138.00Công nghiệp
CNES11 FD INV IMO FII CEN 70.43-2.26%-1.63Bán770
CSAB3 SEG ALIANCA BAHIA 47.00-2.08%-1.00Bán400360.960M65.950.71133.00Tài chính
CTKA4F KARSTEN SA 2.80-4.11%-0.12Sức bán mạnh4821.853M-4.943389.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CTNM4 COTEMINAS CIA TEC 5.62-1.40%-0.08Bán29.600K172.177M3.221.75Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DIRR3F DIRECIONAL ENGENHA 6.28-8.32%-0.57Bán473963.323M-0.70745.00Tài chính
DISB34 WALT DISNEY CO. 449.45-1.00%-4.55Bán1.000K665.147B16.3727.46199000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EALT4F ELECTRO ACO ALTONA 5.00-0.99%-0.05Bán41112.500M3.281.53638.00Vật liệu cơ bản
EDGA11 FD INV IM FII ED 37.000.82%0.30Bán4.530K
ESSD3L ENERGISA SUL SUD D 5739.790.00%0.00245
ESTR4F BRINQ ESTRELA(MANF 10.530.29%0.03Sức bán mạnh10716.436M-50.85Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EVEN3 EVEN CONSTRUT INCO 3.10-0.32%-0.01Bán765.800K680.925M-1.44Tài chính
EVEN3F EVEN CONSTRUT INCO 3.213.22%0.10Bán534680.925M-1.44Tài chính
FBMC4 FIBAM CIA INDUSTRI 1.75-12.50%-0.25Sức bán mạnh100807.370K-30.73Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FHER3F FERTILIZANTES HERI 5.1811.16%0.52Bán131266.594M-6.633050.00Vật liệu cơ bản
FIBR3 FIBRIA CELULOSE SA 74.90-0.13%-0.10Bán1.688M41.442B29.192.574294.00Vật liệu cơ bản
FPOR11 PORTO SUDESTE ROY 1.49-0.67%-0.01Bán57.527K
FRTA3F POMIFRUTAS SA 0.95-20.83%-0.25Sức bán mạnh312.727M-1.731392.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GBIO33 BIOTOSCANA INVESTM 9.002.62%0.23Sức bán mạnh294.600K959.601M14.890.63706.00Chăm sóc sức khỏe
GOGL34 ALPHABET INC 191.96-1.45%-2.83Bán7.000K3303.293B31.48152.4589058.00Công nghệ
GPIV33 GP INVESTMENTS LTD 4.600.00%0.00Bán4.300K420.864M-0.34Tài chính
GRND3 GRENDENE SA 6.80-1.88%-0.13Bán744.200K6.122B9.940.6920080.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HAGA4F HAGA SA INDUSTRIA 1.100.00%0.00Sức bán mạnh9327.767M18.770.08Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IDVL4 BANCO INDUSVAL SA 0.610.00%0.00Bán69.800K178.166M-1.69361.00Tài chính
JBDU3 INDS J B DUARTE SA 0.50-5.66%-0.03Sức bán mạnh28.300K2.075M0.068.06Vật liệu cơ bản
JBDU4F INDS J B DUARTE SA 0.43-21.82%-0.12Sức bán mạnh252.075M0.068.06Vật liệu cơ bản
KEPL3 KEPLER WEBER SA 8.60-1.38%-0.12Sức bán mạnh40.300K226.283M-1.821925.00Công nghiệp
KEPL3F KEPLER WEBER SA 8.66-0.69%-0.06Sức bán mạnh227226.283M-1.821925.00Công nghiệp
KLBN11 KLABIN SA 19.97-0.45%-0.09Bán3.007M25.123B-0.4414207.00Vật liệu cơ bản
KLBN11F KLABIN SA 19.91-1.29%-0.26Bán1.399K25.123B-0.4414207.00Vật liệu cơ bản
LEVE3F MAHLE METAL LEVE 24.252.45%0.58Bán6243.104B11.352.137756.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LIQO3 LIQ PARTICIPACOES 0.87-3.33%-0.03Bán695.500K9.578M-456.6357370.00Công nghiệp
LIQO3F LIQ PARTICIPACOES 0.84-7.69%-0.07Bán1799.578M-456.6357370.00Công nghiệp
MGEL4F MANGELS IND SA 2.66-8.28%-0.24Sức bán mạnh6911.742M-3.023100.00Vật liệu cơ bản
MILS3 MILLS ESTRUTURAS E 1.92-2.54%-0.05Sức bán mạnh1.296M332.751M-0.841260.00Công nghiệp
MILS3F MILLS ESTRUTURAS E 1.80-9.09%-0.18Sức bán mạnh493332.751M-0.841260.00Công nghiệp
MMXM11F MMX MINERACAO E ME 0.47-11.32%-0.06Sức bán mạnh26
MOVI9 MOVIDA PARTICIPA 5.920.00%0.004001.657B13.310.472953.00Công nghiệp
MRVE3 MRV ENGENHARIA 12.291.32%0.16Bán7.287M5.451B7.721.6030000.00Tài chính
MRVE3F MRV ENGENHARIA 12.07-1.47%-0.18Bán2.323K5.451B7.721.6030000.00Tài chính
NORD3 NORDON IND METL SA 1.44-20.00%-0.36Bán8009.535M-0.67Vật liệu cơ bản
OIBR4F OI SA 2.149.74%0.19Bán9654.643B0.0539.0645125.00Dịch vụ Viễn thông
PDGR3 PDG REALTY SA EMPR 0.46-4.17%-0.02Bán1.801M37.108M0.068.10Tài chính
PDGR3F PDG REALTY SA EMPR 0.47-4.08%-0.02Sức bán mạnh57337.108M0.068.10Tài chính
PINE4 BCO PINE SA 1.97-1.99%-0.04Bán66.500K235.620M-1.97397.00Tài chính
PINE4F BCO PINE SA 2.021.00%0.02Bán159235.620M-1.97397.00Tài chính
PNVL3F DIMED DIST MEDICAM 275.01-1.79%-5.02Bán431.365B23.0713.054494.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
POSI3F POSITIVO TEC SA 2.258.17%0.17Bán98183.192M-0.592092.00Công nghệ
RBRF11 FII RBR ALPHA FUND 95.23-0.80%-0.77Bán3.012K
RNEW11F RENOVA ENERGIA SA 2.26-1.74%-0.04Sức bán mạnh20276.680M-8.70155.00Công ty dịch vụ công cộng
RNEW3F RENOVA ENERGIA SA 0.9711.49%0.10Bán94276.680M-8.70155.00Công ty dịch vụ công cộng
RPMG3F REFINARIA PETROLEO 3.61-6.23%-0.24Sức bán mạnh51243.690M-3.48Năng lượng
SLED3 SARAIVA LIVREIROS 3.300.00%0.00Sức bán mạnh10074.187M-2.593860.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SNSY5F SANSUY SA IND PLAS 23.81-2.58%-0.63Bán33.132M-772.191460.00Vật liệu cơ bản
SUZB3 SUZANO PAPEL E CEL 47.05-1.73%-0.83Bán4.845M38.597B14.731.443425.00Vật liệu cơ bản
SUZB3F SUZANO PAPEL E CEL 47.00-2.06%-0.99Bán7.270K38.597B14.731.443425.00Vật liệu cơ bản
TEND3 CONSTRUTORA TENDA 25.70-0.08%-0.02Bán926.600K1.315B9.632.871274.00Tài chính
TEND3F CONSTRUTORA TENDA 25.68-0.31%-0.08Bán9341.315B9.632.871274.00Tài chính
TRPL3F CIA TRANSM ENERGIA 55.00-8.18%-4.90Bán349.537B8.776.601458.00Công ty dịch vụ công cộng
TRPN3 TARPON INVESTIMENT 2.280.00%0.00Bán12.900K102.926M15.380.17Tài chính
TRXL11 TRX RLTY LOG RENDA 66.300.00%0.00Bán2.252K
TUPY3 TUPY SA 20.60-1.90%-0.40Bán768.600K2.970B15.261.366451.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TUPY3F TUPY SA 20.51-1.87%-0.39Bán1.692K2.970B15.261.366451.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
UCAS3 UNICASA IND MOVEIS 2.24-0.44%-0.01Sức bán mạnh137.600K148.033M-0.07872.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
UCAS3F UNICASA IND MOVEIS 2.30-16.36%-0.45Bán120148.033M-0.07872.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
UGPA3 ULTRAPAR PARTICIPA 36.80-2.83%-1.07Bán6.356M19.986B15.752.3516448.00Năng lượng
UGPA3F ULTRAPAR PARTICIPA 36.79-3.18%-1.21Bán9.885K19.986B15.752.3516448.00Năng lượng
UNIP5 UNIPAR CARBOCLORO 40.00-2.44%-1.00Bán6.400K3.378B7.375.691357.00Vật liệu cơ bản
VLPN3L ELETRICIDADE VALE 12400.000.00%0.001
WFCO34 WELLS FARGO & CO 224.23-0.78%-1.77Bán1.100K1080.212B15.8114.22264500.00Tài chính
WHRL4 WHIRLPOOL SA 5.35-2.19%-0.12Bán8.200K8.040B20.120.278000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WLMM4 WLM PART COM MAQ V 4.610.22%0.01Bán5.700K204.826M323.280.01922.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất