Các cổ phiếu đạt mức đáy của tháng — Thị trường Chứng khoán Brazil

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
ARZZ3 AREZZO CO ON NM
50.50-3.44%-1.80Bán205.500K4.558B32.351.592437.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BBRK3F BR BROKERS ON NM
7.203.60%0.25Sức mua mạnh424230.626M-4.16632.00Tài chính
BDLL4F BARDELLA PN
15.000.00%0.00Sức bán mạnh221.760M-69.342393.00Công nghiệp
BRML3 BR MALLS PARON NM
12.86-0.16%-0.02Bán8.855M10.831B10.741.20541.00Tài chính
BRML3F BR MALLS PARON NM
12.81-1.00%-0.13Bán2.722K10.831B10.741.20541.00Tài chính
CAML3 CAMIL ON NM
6.90-1.29%-0.09Sức bán mạnh2.079M2.829B8.190.84Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CAML3F CAMIL ON NM
6.91-1.43%-0.10Sức bán mạnh3.079K2.829B8.190.84Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CCRO3 CCR SA ON NM
12.40-1.27%-0.16Bán11.076M25.048B17.580.7114625.00Công nghiệp
CCRO3F CCR SA ON NM
12.33-1.91%-0.24Bán5.747K25.048B17.580.7114625.00Công nghiệp
CCXC3F CCX CARVAO ON NM
3.20-0.31%-0.01Bán895.359M1.392.27Vật liệu cơ bản
CEDO4 CEDRO PN N1
5.63-6.94%-0.42Sức bán mạnh20060.500M1.224.953378.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CELP3 CELPA ON
2.350.00%0.00Bán17.900K5.207B26.260.251753.00Công ty dịch vụ công cộng
CELP6 CELPA PNB
6.40-13.51%-1.00Sức bán mạnh1005.207B26.260.251753.00Công ty dịch vụ công cộng
CPRE3 CPFL RENOVAVON NM
14.64-2.40%-0.36Sức bán mạnh6007.376B135.710.11Công ty dịch vụ công cộng
CPRE3F CPFL RENOVAVON NM
14.89-1.52%-0.23Sức bán mạnh107.376B135.710.11Công ty dịch vụ công cộng
CTKA4 KARSTEN PN
3.50-1.13%-0.04Bán3.000K26.036M-8.703389.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CTNM4F COTEMINAS PN
9.20-11.11%-1.15Bán20318.619M4.862.14Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DISB34 WALT DISNEY DRN
410.01-3.06%-12.93Sức bán mạnh1.900K621.202B15.2027.55201000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DMMO3 DOMMO ON
0.820.00%0.00Sức bán mạnh3.247M2.214B-0.11Năng lượng
ECOR3 ECORODOVIAS ON NM
9.900.92%0.09Bán4.260M5.509B14.160.713742.00Công nghiệp
ECOR3F ECORODOVIAS ON NM
9.960.71%0.07Bán4.299K5.509B14.160.713742.00Công nghiệp
ENMT3 ENERGISA MT ON
19.804.21%0.80Mua1.100K4.258B22.470.892423.00Công ty dịch vụ công cộng
ETER3F ETERNIT ON NM
2.67-0.37%-0.01Sức bán mạnh45479.927M-10.69631.00Vật liệu cơ bản
FCCQ11 FIP CONQUESTCI
4.000.00%0.00Bán100
FNAM11 FINAM CI *
0.176.25%0.01Bán1.157B
FNAM11F FINAM CI *
0.160.00%0.00Bán6.239K
FRIO3F METALFRIO ON NM
50.01-3.83%-1.99Bán2234.085M-11.86Công nghiệp
FSPE11 FISET PESCA CI
0.34-5.56%-0.02Bán3.000K
GPIV33 GP INVEST DR3
4.59-0.86%-0.04Bán17.800K421.696M-1.55Tài chính
HETA4 HERCULES PN
6.05-9.57%-0.64Sức bán mạnh1.800K3.085M-102.98Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IDVL3F INDUSVAL ON N2
10.87-24.98%-3.62Bán11184.308M-15.87361.00Tài chính
IGTA3 IGUATEMI ON NM
40.70-1.38%-0.57Bán994.600K7.175B28.021.45309.00Tài chính
IGTA3F IGUATEMI ON NM
40.40-2.91%-1.21Bán1.042K7.175B28.021.45309.00Tài chính
JPSA3 JEREISSATI ON
24.35-1.62%-0.40Bán76.300K2.140B19.461.25149000.00Tài chính
JPSA3F JEREISSATI ON
24.45-1.01%-0.25Bán9532.140B19.461.25149000.00Tài chính
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2
17.30-1.42%-0.25Sức bán mạnh3.506M20.745B20.330.1514207.00Vật liệu cơ bản
KLBN11F KLABIN S/A UNT N2
17.11-2.56%-0.45Sức bán mạnh2.163K20.745B20.330.1514207.00Vật liệu cơ bản
KLBN3 KLABIN S/A ON N2
5.12-3.21%-0.17Sức bán mạnh147.100K20.745B20.330.1514207.00Vật liệu cơ bản
KLBN3F KLABIN S/A ON N2
5.16-2.09%-0.11Sức bán mạnh29520.745B20.330.1514207.00Vật liệu cơ bản
KNRE11 FII KII REALCI
8.95-1.76%-0.16Bán19.225K
LBRN34 L BRANDS DRN
25.96-14.24%-4.31Bán10028.716B11.928.7825200.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LLIS3 LE LIS BLANCON NM
32.50-1.04%-0.34Bán10.300K1.677B4.287.591833.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LPSB3F LOPES BRASILON NM
5.110.20%0.01Bán853660.306M-0.33500.00Tài chính
MAXR11 FII MAX RET CI ER
2015.00-1.47%-30.00Bán226
MEND6 MENDES JR PNB
4.700.00%0.00Sức bán mạnh10016.124M-175.52Công nghiệp
MNPR3 MINUPAR ON
2.283.64%0.08Bán2.700K16.188M-3.652900.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MNPR3F MINUPAR ON
2.290.00%0.00Bán5716.188M-3.652900.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MOSC34 MOSAIC CO DRN
53.40-1.96%-1.07Bán30041.153B23.214.6212900.00Vật liệu cơ bản
MTSA4 METISA PN
17.15-4.72%-0.85Bán36.800K154.552M8.711.971065.00Công nghiệp
MTSA4F METISA PN
17.16-3.16%-0.56Bán219154.552M8.711.971065.00Công nghiệp
MULT3F MULTIPLAN ON N2
23.47-3.30%-0.80Bán1.747K14.402B30.560.798828.00Tài chính
MYPK11 IOCHP-MAXIONBNS ORD NM
0.44-12.00%-0.06Bán80.400K3.347B17.011.3215000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MYPK11F IOCHP-MAXIONBNS ORD NM
0.50-18.03%-0.11Sức bán mạnh143.347B17.011.3215000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ORPD11 FII OURO PRTCI
123.620.00%0.00Bán9
OSXB3 OSX BRASIL ON NM
4.12-3.06%-0.13Sức bán mạnh70012.970M-166.73Năng lượng
PINE4 PINE PN N2
2.500.00%0.00Bán66.600K302.921M-0.49397.00Tài chính
PINE4F PINE PN N2
2.50-2.34%-0.06Sức bán mạnh402302.921M-0.49397.00Tài chính
PLAS3 PLASCAR PARTON
8.498.57%0.67Bán2.900K105.492M-19.143204.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RCSL3F RECRUSUL ON
2.10-12.86%-0.31Sức bán mạnh81120.559M-2.46106.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RPMG3 PET MANGUINHON
2.74-1.44%-0.04Sức bán mạnh3.700K185.475M-1.99Năng lượng
RPMG3F PET MANGUINHON
2.996.79%0.19Mua208185.475M-1.99Năng lượng
SLED3F SARAIVA LIVRON N2
1.62-23.22%-0.49Bán11953.372M-3.823860.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SLED4 SARAIVA LIVRPN N2
2.00-2.44%-0.05Sức bán mạnh101.500K53.372M-3.823860.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SLED4F SARAIVA LIVRPN N2
2.120.95%0.02Bán35553.372M-3.823860.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SULA11 SUL AMERICA UNT N2
29.43-3.98%-1.22Bán1.339M11.600B12.722.345168.00Tài chính
SULA11F SUL AMERICA UNT N2
29.29-4.25%-1.30Bán5.173K11.600B12.722.345168.00Tài chính
SUZB3 SUZANO PAPELON NM
43.87-3.33%-1.51Bán6.753M59.190B153.880.293425.00Vật liệu cơ bản
SUZB3F SUZANO PAPELON NM
44.17-3.03%-1.38Bán21.316K59.190B153.880.293425.00Vật liệu cơ bản
TRPN3 TARPON INV ON NM
1.10-1.79%-0.02Bán68.400K49.657M0.871.27Tài chính
TRPN3F TARPON INV ON NM
1.12-0.88%-0.01Bán23449.657M0.871.27Tài chính
TXRX4 TEX RENAUX PN
2.320.00%0.00Bán3.300K9.882M-12.63745.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
UBSG34 UBS GROUP DRN
46.25-2.69%-1.28Bán100174.079B10.534.5966888.00Tài chính
VULC3 VULCABRAS ON NM
7.11-3.27%-0.24Bán949.700K1.747B11.530.6223878.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VULC3F VULCABRAS ON NM
7.18-2.84%-0.21Bán3.301K1.747B11.530.6223878.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WTSP11B FII OURINVEST RE I
75.000.00%0.00Bán167
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất