Các cổ phiếu đạt mức đáy của tháng — Thị trường Chứng khoán Brazil

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
ADHM3F ADVANCED-DH ON
1.581.28%0.02Bán22511.420M-0.79Chăm sóc sức khỏe
ALUP4 ALUPAR PN N2
7.080.14%0.01Bán25.900K7.027B2.589.31499.00Công ty dịch vụ công cộng
ALUP4F ALUPAR PN N2
7.10-1.39%-0.10Sức bán mạnh7817.027B2.589.31499.00Công ty dịch vụ công cộng
BBDC4F BRADESCO PN N1
33.38-0.51%-0.17Bán27.104K267.877B12.282.7298605.00Tài chính
BDLL4 BARDELLA PN
6.28-1.10%-0.07Bán3.200K20.814M-55.382393.00Công nghiệp
BKBR3 BK BRASIL ON NM
17.151.72%0.29Bán587.900K3.912B44.680.4110722.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BKBR3F BK BRASIL ON NM
17.040.83%0.14Bán4.164K3.912B44.680.4110722.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BOBR4F BOMBRIL PN
1.700.00%0.00Bán158461.675M1.371.261756.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BRFS3 BRF SA ON NM
32.960.21%0.07Bán6.537M26.756B34.400.96105000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BRFS3F BRF SA ON NM
32.61-0.64%-0.21Bán8.533K26.756B34.400.96105000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BRSR3F BANRISUL ON N1
22.65-2.16%-0.50Bán2648.462B7.052.9310276.00Tài chính
CEAB3 CEA MODAS ON NM
15.000.00%0.00Sức bán mạnh6.890M
CEAB3F CEA MODAS ON NM
15.181.40%0.21Sức bán mạnh18.646K
CESP6F CESP PNB N1
29.081.75%0.50Bán1.668K9.619B-0.34519.00Công ty dịch vụ công cộng
CLSC4F CELESC PN N2
37.34-0.40%-0.15Bán631.477B10.263.733322.00Công ty dịch vụ công cộng
CPFE3F CPFL ENERGIAON NM
31.980.98%0.31Bán2.669K36.907B13.692.3412976.00Công ty dịch vụ công cộng
CRFB3 CARREFOUR BRON NM
18.170.83%0.15Bán5.601M36.051B35.560.5185690.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CRFB3F CARREFOUR BRON NM
18.160.22%0.04Bán3.388K36.051B35.560.5185690.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CRIV3 ALFA FINANC ON
5.95-0.83%-0.05Bán2.800K611.155M9.400.63Tài chính
CRIV3F ALFA FINANC ON
6.18-0.16%-0.01Bán208611.155M9.400.63Tài chính
CSNA3F SID NACIONALON
11.471.33%0.15Bán12.535K15.789B6.381.7935266.00Vật liệu cơ bản
CTNM4 COTEMINAS PN
9.06-6.02%-0.58Sức bán mạnh36.300K277.566M-1.42Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CTNM4F COTEMINAS PN
9.15-8.32%-0.83Sức bán mạnh903277.566M-1.42Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CTSA3 SANTANENSE ON
5.040.60%0.03Bán21.600K198.068M3.171.591331.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CTSA3F SANTANENSE ON
5.406.93%0.35Mua243198.068M3.171.591331.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CVCB3 CVC BRASIL ON NM
40.66-0.10%-0.04Bán3.865M5.997B24.821.672000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CVCB3F CVC BRASIL ON NM
40.74-0.02%-0.01Bán45.106K5.997B24.821.672000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EDFO11B FD INV IMOB ED OUR
269.97-0.01%-0.02Bán294
ELET3 ELETROBRAS ON ES N1
35.80-1.51%-0.55Sức bán mạnh4.102M50.359B3.1211.9414211.00Công ty dịch vụ công cộng
ELET3F ELETROBRAS ON ES N1
36.00-1.29%-0.47Sức bán mạnh12.858K50.359B3.1211.9414211.00Công ty dịch vụ công cộng
ELET6F ELETROBRAS PNB ES N1
36.96-2.17%-0.82Sức bán mạnh5.407K50.359B3.1211.9414211.00Công ty dịch vụ công cộng
ETER3F ETERNIT ON NM
2.663.10%0.08Bán1.231K84.493M-5.30631.00Vật liệu cơ bản
FRTA3 POMIFRUTAS ON NM
6.95-2.11%-0.15Bán6.000K13.908M-2.051392.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FRTA3F POMIFRUTAS ON NM
7.16-0.14%-0.01Bán22713.908M-2.051392.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GNDI3 INTERMEDICA ON NM
57.54-2.14%-1.26Bán3.403M30.979B75.960.8011032.00Chăm sóc sức khỏe
GNDI3F INTERMEDICA ON NM
57.70-2.37%-1.40Bán7.807K30.979B75.960.8011032.00Chăm sóc sức khỏe
HAGA4 HAGA S/A PN
1.550.00%0.00Bán26.200K25.902M11.730.13Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HCTR11 FII HECTARE CI ER
138.50-1.28%-1.80Bán5.650K
IDVL3 INDUSVAL ON N2
3.00-1.96%-0.06Sức bán mạnh11.300K262.871M-3.17220.00Tài chính
INEP3 INEPAR ON
7.25-0.41%-0.03Bán9.000K63.514M3216.00Năng lượng
INEP4F INEPAR PN
7.45-4.49%-0.35Sức bán mạnh7463.514M3216.00Năng lượng
JBDU3 J B DUARTE ON
3.34-3.19%-0.11Bán70011.812M0.02122.58Vật liệu cơ bản
JBDU4F J B DUARTE PN
1.920.52%0.01Bán26911.812M0.02122.58Vật liệu cơ bản
JBSS3 JBS ON NM
26.23-2.56%-0.69Bán22.734M69.904B18.971.38230000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
LINX3 LINX ON NM
30.60-7.02%-2.31Sức bán mạnh6.383M5.541B110.380.291418.00Công nghệ
LINX3F LINX ON NM
30.09-10.07%-3.37Sức bán mạnh24.707K5.541B110.380.291418.00Công nghệ
LIQO3F LIQ ON NM
9.92-0.30%-0.03Bán37527.791M-733.0857370.00Công nghiệp
LLIS3 LE LIS BLANCON NM
20.39-1.21%-0.25Sức bán mạnh13.500K1.052B12.991.571833.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LLIS3F LE LIS BLANCON NM
20.39-2.86%-0.60Sức bán mạnh1.275K1.052B12.991.571833.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LOGN3 LOG-IN ON NM
19.704.45%0.84Bán583.800K1.262B62.860.31750.00Công nghiệp
MAPT4F CEMEPE PN
25.010.00%0.00Bán1751.368M-0.17Tài chính
MDIA3 M.DIASBRANCOON NM
33.551.33%0.44Bán3.798M11.373B26.371.2720408.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MDIA3F M.DIASBRANCOON NM
33.771.41%0.47Bán18.341K11.373B26.371.2720408.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MRFG3 MARFRIG ON NM
10.44-2.16%-0.23Bán5.423M6.391B-1.4930000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MRFG3F MARFRIG ON NM
10.48-1.60%-0.17Bán19.375K6.391B-1.4930000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MRVE3 MRV ON NM
16.95-3.69%-0.65Bán12.217M7.507B10.321.6530000.00Tài chính
MRVE3F MRV ON NM
16.90-4.79%-0.85Bán61.540K7.507B10.321.6530000.00Tài chính
NORD3F NORDON MET ON
5.180.97%0.05Mua11132.578M-0.69Vật liệu cơ bản
NVHO11 FII NOVOHORICI
12.15-0.41%-0.05Bán2.735K
OFSA3 OUROFINO S/AON NM
37.830.58%0.22Bán10.600K2.041B50.630.751011.00Chăm sóc sức khỏe
OFSA3F OUROFINO S/AON NM
38.180.08%0.03Bán5252.041B50.630.751011.00Chăm sóc sức khỏe
OXYP34 OCCIDENT PTRDRN
79.400.00%0.00Sức bán mạnh200140.668B27.105.8211000.00Năng lượng
PDGR3F PDG REALT ON NM
5.161.57%0.08Bán34241.303M-104.08Tài chính
PFRM3 PROFARMA ON NM
4.07-4.91%-0.21Sức bán mạnh540.100K499.025M-0.226327.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PFRM3F PROFARMA ON NM
4.16-2.35%-0.10Bán2.551K499.025M-0.226327.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PLCR11 FII PLURAL RCI
99.000.00%0.001.401K
POMO3 MARCOPOLO ON N2
3.260.00%0.00Bán62.000K3.329B16.390.2215554.00Công nghiệp
POMO3F MARCOPOLO ON N2
3.300.30%0.01Bán2.040K3.329B16.390.2215554.00Công nghiệp
SANB4F SANTANDER BRPN
20.430.89%0.18Bán630152.398B5.193.9349482.00Tài chính
SAPR3 SANEPAR ON N2
16.83-0.71%-0.12Bán39.900K9.254B9.162.017022.00Công ty dịch vụ công cộng
SGPS3 SPRINGS ON NM
11.74-7.49%-0.95Bán411.000K587.000M22.910.519387.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SGPS3F SPRINGS ON NM
11.64-7.40%-0.93Bán3.364K587.000M22.910.519387.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SHOW3 TIME FOR FUNON NM
5.17-1.34%-0.07Bán213.500K347.869M-1.15621.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SHOW3F TIME FOR FUNON NM
5.18-2.63%-0.14Bán1.905K347.869M-1.15621.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SLED4F SARAIVA LIVRPN ES N2
1.38-1.43%-0.02Sức bán mạnh1.572K102.087M-14.372785.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TASA3 TAURUS ARMASON N2
4.10-4.65%-0.20419.100K370.650M3.821.103500.00Công nghiệp
TASA3F TAURUS ARMASON N2
4.18-3.91%-0.172.847K370.650M3.821.103500.00Công nghiệp
TASA4 TAURUS ARMASPN N2
4.19-1.18%-0.052.244M370.650M3.821.103500.00Công nghiệp
TASA4F TAURUS ARMASPN N2
4.300.00%0.0014.338K370.650M3.821.103500.00Công nghiệp
TECN3 TECHNOS ON NM
2.09-0.48%-0.01Sức bán mạnh132.200K161.554M-0.32900.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TECN3F TECHNOS ON NM
2.10-0.94%-0.02Bán1.467K161.554M-0.32900.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TESA3 TERRA SANTA ON NM
14.00-2.44%-0.35Bán19.200K302.948M-2.351764.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TESA3F TERRA SANTA ON NM
13.79-1.78%-0.25Sức bán mạnh238302.948M-2.351764.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TRPL3F TRAN PAULISTON N1
26.200.00%0.00Mua70614.561B6.493.411500.00Công ty dịch vụ công cộng
UBSR11 FII UBS (BR)CI ERS
104.59-1.13%-1.19Bán31.530K
UNIP3F UNIPAR ON
29.70-2.01%-0.61Sức bán mạnh1.558K2.881B8.943.191324.00Vật liệu cơ bản
UNIP5 UNIPAR PNA
28.95-2.79%-0.83Sức bán mạnh13.700K2.881B8.943.191324.00Vật liệu cơ bản
UNIP5F UNIPAR PNA
29.94-1.32%-0.40Sức bán mạnh3422.881B8.943.191324.00Vật liệu cơ bản
UNIP6 UNIPAR PNB
28.50-3.55%-1.05Sức bán mạnh184.100K2.881B8.943.191324.00Vật liệu cơ bản
UNIP6F UNIPAR PNB
28.79-3.42%-1.02Sức bán mạnh9.435K2.881B8.943.191324.00Vật liệu cơ bản
USIM3 USIMINAS ON N1
8.610.00%0.00Sức bán mạnh67.200K9.332B26.720.2851182.00Vật liệu cơ bản
USIM3F USIMINAS ON N1
8.590.35%0.03Bán9549.332B26.720.2851182.00Vật liệu cơ bản
VULC3F VULCABRAS ON NM
7.953.92%0.30Mua2.297K1.932B13.510.5923878.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất