Các cổ phiếu đạt mức đáy của tháng — Thị trường Chứng khoán Brazil

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
AHEB3 SPTURIS ON
25.000.00%0.00Bán200211.899MDịch vụ Thương mại
AMBP3 AMBIPAR ON NM
53.00-3.11%-1.70Bán1.591M6.178B64.730.85Dịch vụ Thương mại
BRKM3 BRASKEM ON N1
54.39-1.11%-0.61Bán6.600K44.563B4.6811.74Công nghiệp Chế biến
BSLI3 BRB BANCO ON
28.00-0.81%-0.23Sức bán mạnh3009.659B20.861.354498.00Tài chính
CEEB3 COELBA ON
34.500.03%0.01Bán3.200K6.305B5.925.83Công ty dịch vụ công cộng
CLSA3 CLEARSALE ON NM
25.49-3.23%-0.85Bán574.300K4.950BDịch vụ Công nghệ
CRIV3 ALFA FINANC ON
5.363.47%0.18Mua3.000K556.862M9.800.53Tài chính
CSRN3 COSERN ON
17.211.35%0.23Bán1.100K2.907B6.482.62Công ty dịch vụ công cộng
GNDI3 INTERMEDICA ON NM
80.531.21%0.96Sức bán mạnh3.763M48.930B179.660.4621365.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
NINJ3 GETNINJAS ON NM
13.00-1.52%-0.20Bán152.600K662.965M136.00Dịch vụ Thương mại
RADL3 RAIADROGASILON NM
25.450.59%0.15Bán7.063M41.749B56.390.4544631.00Bán Lẻ
TXRX3 TEX RENAUX ON
30.000.00%0.00Bán30068.670M-2.14Công nghiệp Chế biến
UNIP3 UNIPAR ON
86.201.16%0.99Bán36.700K7.673B8.3710.181400.00Công nghiệp Chế biến
WHRL3 WHIRLPOOL ON
6.700.00%0.00Sức bán mạnh22.700K10.969B10.380.65Khách hàng Lâu năm
Tải thêm