Chứng khoán giảm nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Brazil

Mức đáy trong 52 tuần tạo ngưỡng can thiệp mạnh mẽ, theo cách đó mức đỉnh trong 52 tuần tạo thành ngưỡng kháng cự. Các ngưỡng nằm ở các phía đối diện của dải 52 tuần. Các nhà giao dịch kỹ thuật và nhà đầu tư thường quan sát mức này khi giao dịch đảo chiều. Cần lưu ý rằng các lỗi gây đảo chiều cũng xảy ra và điều quan trọng là phân tích tài chính của công ty để hiểu lý do tại sao cổ phiếu đã được giao dịch ở mức giá thấp như vậy.

           
ALPK3 ESTAPAR ON NM
5.16-3.55%-0.19Sức bán mạnh3.900K1.038B-1.14Dịch vụ Khách hàng
ANIM3 ANIMA ON NM
7.02-6.77%-0.51Bán5.449M3.000B66.870.11Hỗn hợp
BRGE3 ALFA CONSORCON
8.000.00%0.00Bán1.700K556.217M21.820.35Tài chính
CEDO3 CEDRO ON N1
6.89-0.43%-0.03Bán70064.778M-2.75Công nghiệp Chế biến
DMVF3 D1000VFARMA ON NM
5.82-2.51%-0.15Sức bán mạnh70.600K302.099M41.630.143541.00Dịch vụ Phân phối
DOTZ3 DOTZ SA ON NM
4.19-3.46%-0.15Bán131.600K573.177M226.00Dịch vụ Công nghệ
EZTC3 EZTEC ON NM
18.63-7.64%-1.54Sức bán mạnh5.987M4.579B9.702.08376.00Tài chính
GEPA3 GER PARANAP ON
31.50-3.08%-1.00Sức bán mạnh4003.019B6.455.39Công ty dịch vụ công cộng
GETT3 GETNET BR ON
2.90-9.09%-0.291.295M
GFSA3 GAFISA ON NM
2.16-6.09%-0.14Sức bán mạnh10.877M775.340M-0.21277.00Khách hàng Lâu năm
GSHP3 GENERALSHOPPON
38.53-2.53%-1.00Sức bán mạnh20074.132M-8.74157.00Tài chính
HBOR3 HELBOR ON NM
5.13-2.84%-0.15Bán2.114M700.622M7.060.75Khách hàng Lâu năm
HBSA3 HIDROVIAS ON NM
3.20-4.48%-0.15Bán3.941M2.547B-0.07Vận chuyển
LJQQ3 QUERO-QUERO ON NM
12.54-4.78%-0.63Bán2.339M2.467B26.660.497000.00Bán Lẻ
MELK3 MELNICK ON NM
3.81-6.85%-0.28Sức bán mạnh1.412M831.030M17.890.23Dịch vụ Công nghiệp
MGLU3 MAGAZINE LUIZA ON NM
11.98-2.92%-0.36Bán37.127M81.798B103.440.12Bán Lẻ
OSXB3 OSX BRASIL ON NM
6.58-6.40%-0.45Sức bán mạnh4.900K22.131M-291.91Dịch vụ Công nghiệp
PLPL3 PLANOEPLANO ON NM
3.17-2.76%-0.09Bán913.800K665.875M4.430.74Tài chính
PORT3 WILSON SONS ON NM
70.00-1.41%-1.0027.500K
RENT3 LOCALIZA ON NM
45.50-6.17%-2.99Sức bán mạnh10.404M36.474B22.042.2111251.00Tài chính
TRAD3 TC ON NM
5.39-10.17%-0.61Sức bán mạnh8.743M1.690BDịch vụ Công nghệ
YDUQ3 YDUQS PART ON NM
21.10-5.59%-1.25Sức bán mạnh3.890M6.747B39.900.5616539.00Dịch vụ Khách hàng
Tải thêm