Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Các cổ phiếu đã được giao dịch nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Brazil

Xem danh sách cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao nhất chỉ trong nháy mắt. Khối lượng giao dịch lớn có xu hướng xuất hiện gần với mức giá mạnh và điểm xoay. Khối lượng như vậy thường là kết quả của một số lượng lớn các lệnh được lấp đầy ở mức giá nhất định khi nhà đầu tư lớn tham gia vào thị trường.

            
OIBR3 OI ON N1
0.88-2.22%-0.02Bán71.721M63114040.005.889B47179.00Truyền thông
MGLU3 MAGAZINE LUIZA ON NM
8.06-7.36%-0.64Sức bán mạnh63.464M511521452.0053.219B79.520.11Bán Lẻ
CASH3 MELIUZ ON NM
3.18-10.42%-0.37Bán55.660M177000390.002.555B-0.01155.00Dịch vụ Thương mại
COGN3 COGNA ON ON NM
2.35-6.00%-0.15Sức bán mạnh47.177M110865010.004.392B-2.45600.00Dịch vụ Thương mại
PRIO3 PETRORIO ON NM
20.15-8.74%-1.93Bán40.798M822077685.0016.911B13.841.60Năng lượng Mỏ
VIIA3 VIA ON NM
5.68-4.54%-0.27Bán33.202M188586224.009.077B11900.000.01Bán Lẻ
PETR3 PETROBRAS ON N2
29.17-4.36%-1.33Mua30.869M900445813.00376.578B2.9510.3549050.00Năng lượng Mỏ
CIEL3 CIELO ON NM
2.08-4.15%-0.09Sức bán mạnh24.763M51507664.005.620B6.330.344106.00Dịch vụ Thương mại
VALE3 VALE ON NM
68.64-2.64%-1.86Bán22.664M1555670688.00335.783B3.7618.7474316.00Khoáng sản phi năng lượng
ABEV3 AMBEV S/A ON
16.69-3.13%-0.54Bán21.061M351499745.00262.653B17.251.0150000.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
BRML3 BR MALLS PARON NM
8.05-5.18%-0.44Bán21.032M169305185.006.759B35.790.24495.00Tài chính
B3SA3 B3 ON NM
11.78-4.77%-0.59Sức bán mạnh20.777M244751882.0071.538B16.040.77Tài chính
HAPV3 HAPVIDA ON NM
11.66-4.97%-0.61Sức bán mạnh17.279M201473140.0045.316B119.130.10Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CVCB3 CVC BRASIL ON NM
14.95-11.06%-1.86Bán16.374M244789805.003.363B30.370.55Dịch vụ Khách hàng
NTCO3 GRUPO NATURAON NM
27.03-1.82%-0.50Sức bán mạnh13.508M365132052.0037.282B72.090.381064.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
BBAS3 BRASIL ON EJ NM
30.76-3.30%-1.05Mua13.318M409646300.0087.771B91673.00Tài chính
LREN3 LOJAS RENNERON NM
29.36-4.58%-1.41Sức bán mạnh12.980M381089864.0028.938B50.270.6124757.00Bán Lẻ
EMBR3 EMBRAER ON NM
19.27-8.41%-1.77Bán12.518M241225714.0014.156B-0.4015658.00Công nghệ Điện tử
CSNA3 SID NACIONALON
22.28-4.91%-1.15Bán12.020M267803372.0030.749B2.1410.9335053.00Khoáng sản phi năng lượng
IRBR3 IRBBRASIL REON NM
4.14-2.59%-0.11Sức bán mạnh11.641M48193740.005.197B-0.74445.00Tài chính
GFSA3 GAFISA ON NM
2.01-3.37%-0.07Sức bán mạnh10.892M21892116.00677.671M10.300.20277.00Khách hàng Lâu năm
AMAR3 LOJAS MARISAON NM
3.87-5.61%-0.23Sức bán mạnh10.480M40557213.001.012BBán Lẻ
VIVR3 VIVER ON NM
1.47-10.91%-0.18Sức bán mạnh9.136M13429920.00265.232M-0.6882.00Khách hàng Lâu năm
RAIL3 RUMO S.A. ON NM
17.62-1.62%-0.29Bán8.948M157672570.0032.655B62.120.298602.00Vận chuyển
JBSS3 JBS ON NM
34.38-2.80%-0.99Bán8.377M288008136.0080.068B4.987.10250000.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM
54.810.15%0.08Mua8.302M455005215.0073.951B6.049.0735000.00Công nghiệp Chế biến
LWSA3 LOCAWEB ON NM
13.74-3.98%-0.57Sức bán mạnh8.155M112049700.008.096B6504.550.00Dịch vụ Công nghệ
CMIN3 CSNMINERACAOON N2
6.00-3.23%-0.20Mua7.717M46303800.0033.547B4.941.259880.00Khoáng sản phi năng lượng
MULT3 MULTIPLAN ON N2
19.65-5.07%-1.05Sức bán mạnh7.711M151525080.0010.943B32.620.658500.00Tài chính
EQTL3 EQUATORIAL ON NM
22.77-1.64%-0.38Sức bán mạnh7.523M171291879.0022.353B6.253.70Công ty dịch vụ công cộng
CSAN3 COSAN ON NM
21.30-1.02%-0.22Bán6.947M147971100.0039.788B7.143.0330717.00Công ty dịch vụ công cộng
CYRE3 CYRELA REALTON NM
14.58-4.14%-0.63Sức bán mạnh6.916M100833822.005.606B6.102.49Tài chính
ECOR3 ECORODOVIAS ON NM
8.46-1.40%-0.12Bán6.594M55788624.005.885B-0.544847.00Vận chuyển
WEGE3 WEG ON NM
32.69-3.28%-1.11Bán6.526M213338209.00137.168B33.800.8233342.00Sản xuất Chế tạo
ASAI3 ASSAI ON NM
13.36-3.54%-0.49Sức bán mạnh6.311M84318968.0017.989B46409.00Bán Lẻ
VBBR3 VIBRA ON NM
21.67-2.69%-0.60Sức bán mạnh6.307M136679191.0025.246B5.963.743370.00Dịch vụ Phân phối
CCRO3 CCR SA ON NM
11.69-1.10%-0.13Bán6.222M72735180.0023.614B31.660.3715927.00Vận chuyển
RCSL3 RECRUSUL ON
4.065.18%0.20Bán6.020M24439982.00168.195M-0.01Dịch vụ Phân phối
TRAD3 TC ON NM
7.71-7.11%-0.59Mua5.861M45190623.002.171BDịch vụ Công nghệ
RADL3 RAIADROGASILON NM
22.66-3.57%-0.84Sức bán mạnh5.708M129334216.0037.325B52.390.4544631.00Bán Lẻ
AMER3 AMERICANAS ON NM
30.46-6.22%-2.02Sức bán mạnh5.658M172348772.0027.510B-0.0211521.00Bán Lẻ
UGPA3 ULTRAPAR ON NM
13.64-3.54%-0.50Bán5.320M72560708.0014.873B17.260.8215946.00Năng lượng Mỏ
BBDC3 BRADESCO ON N1
17.54-3.52%-0.64Bán5.310M93135646.00183.883B7.452.4489575.00Tài chính
DMMO3 DOMMO ON
0.64-8.57%-0.06Sức bán mạnh5.269M3371840.00198.460M1.600.44Năng lượng Mỏ
TIMS3 TIM ON NM
13.87-2.39%-0.34Mua5.261M72971457.0033.570B11.641.229421.00Truyền thông
BKBR3 BK BRASIL ON NM
7.05-8.08%-0.62Sức bán mạnh5.208M36715695.001.933B-1.47Dịch vụ Khách hàng
RENT3 LOCALIZA ON NM
52.36-3.23%-1.75Bán5.059M264873532.0039.385B20.392.6611251.00Tài chính
TRIS3 TRISUL ON NM
5.70-3.72%-0.22Bán4.826M27505920.001.046B6.920.86332.00Khách hàng Lâu năm
STBP3 SANTOS BRP ON NM
6.10-1.77%-0.11Bán4.474M27289570.005.261B31.190.202824.00Vận chuyển
ENEV3 ENEVA ON NM
14.36-3.49%-0.52Sức bán mạnh4.387M62994448.0018.172B13.101.141108.00Công ty dịch vụ công cộng
POSI3 POSITIVO TECON NM
9.37-3.40%-0.33Bán4.332M40594588.001.310B4.282.271371.00Công nghệ Điện tử
TPIS3 TRIUNFO PARTON NM
1.89-7.35%-0.15Bán4.300M8127378.00327.927M2.031.003737.00Vận chuyển
CPFE3 CPFL ENERGIAON NM
25.75-1.00%-0.26Sức bán mạnh4.276M110099275.0029.671B6.783.84Công ty dịch vụ công cộng
BRFS3 BRF SA ON NM
20.55-4.68%-1.01Sức bán mạnh4.261M87571770.0016.613B43.320.50Hàng tiêu dùng không lâu bền
MRVE3 MRV ON NM
11.37-4.37%-0.52Sức bán mạnh4.202M47775603.005.490B8.221.45Tài chính
MRFG3 MARFRIG ON NM
23.70-3.07%-0.75Bán4.044M95849910.0016.221B3.457.0832010.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
JHSF3 JHSF PART ON NM
4.92-2.96%-0.15Sức bán mạnh4.036M19855152.003.353B3.811.34Tài chính
GNDI3 INTERMEDICA ON NM
65.26-4.84%-3.32Sức bán mạnh4.004M261327144.0040.131B-0.0221365.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
SOMA3 GRUPO SOMA ON NM
13.51-4.86%-0.69Sức bán mạnh3.867M52240468.0010.548B29.630.48Dịch vụ Công nghệ
MEAL3 IMC S/A ON NM
2.73-6.19%-0.18Sức bán mạnh3.863M10545717.00779.259M-0.27Dịch vụ Khách hàng
LAME3 LOJAS AMERICON N1
5.54-4.65%-0.27Bán3.629M20104660.0010.419B18.960.3123786.00Bán Lẻ
GMAT3 GRUPO MATEUSON NM
6.06-3.04%-0.19Sức bán mạnh3.609M21872964.0013.389B18.430.34Bán Lẻ
RRRP3 3R PETROLEUMON NM
27.60-7.10%-2.11Sức bán mạnh3.607M99553200.005.592B-1.87Năng lượng Mỏ
YDUQ3 YDUQS PART ON NM
20.89-5.90%-1.31Sức bán mạnh3.505M73217361.006.307B51.880.4316539.00Dịch vụ Khách hàng
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM
21.53-2.71%-0.60Bán3.493M75210749.0042.989B12.201.81193.00Tài chính
LIGT3 LIGHT S/A ON NM
12.46-1.81%-0.23Mua3.469M43217510.004.642B5.482.315531.00Công ty dịch vụ công cộng
BEEF3 MINERVA ON NM
8.70-2.68%-0.24Sức bán mạnh3.433M29867970.004.999B8.361.07Hàng tiêu dùng không lâu bền
HBSA3 HIDROVIAS ON NM
3.01-6.23%-0.20Bán3.397M10225271.002.289B-0.15Vận chuyển
ENBR3 ENERGIAS BR ON NM
21.08-1.08%-0.23Mua3.387M71389528.0011.705B6.173.473331.00Công ty dịch vụ công cộng
CEAB3 CEA MODAS ON NM
6.55-1.21%-0.08Sức bán mạnh3.340M21874380.002.019B7.200.92Bán Lẻ
PETZ3 PETZ ON NM
18.50-3.50%-0.67Bán3.273M60552350.008.049B103.340.19Công nghiệp Chế biến
SEQL3 SEQUOIA LOG ON NM
10.11-7.25%-0.79Sức bán mạnh3.137M31715070.001.410B246.050.05Vận chuyển
NEOE3 NEOENERGIA ON NM
17.19-1.49%-0.26Mua2.981M51238233.0020.865B4.943.5312000.00Công ty dịch vụ công cộng
EZTC3 EZTEC ON NM
18.59-2.82%-0.54Bán2.909M54087605.004.189B8.712.20376.00Tài chính
CAML3 CAMIL ON NM
9.501.06%0.10Bán2.787M26480300.003.454B8.051.176500.00Công nghiệp Chế biến
VIVT3 TELEF BRASILON
50.84-0.90%-0.46Mua2.785M141579232.0085.376B17.662.9032759.00Truyền thông
WIZS3 WIZ S.A. ON NM
8.59-2.94%-0.26Bán2.682M23034085.001.374B5.871.512456.00Tài chính
DXCO3 DEXCO ON NM
18.08-1.69%-0.31Bán2.663M48147040.0012.401B8.772.1013241.00Sản xuất Chế tạo
ANIM3 ANIMA ON NM
6.99-4.90%-0.36Bán2.626M18356439.002.785B65.280.11Hỗn hợp
FLRY3 FLEURY ON NM
18.02-4.91%-0.93Sức bán mạnh2.517M45354538.005.712B14.441.3210000.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
EVEN3 EVEN ON NM
6.07-4.86%-0.31Bán2.485M15085771.001.239B13.120.49Khách hàng Lâu năm
TOTS3 TOTVS ON NM
31.33-3.27%-1.06Bán2.478M77629474.0019.051B54.130.61Dịch vụ Công nghệ
GGPS3 GPS ON NM
15.09-4.73%-0.75Bán2.342M35334744.0010.072B81879.00Dịch vụ Thương mại
MOVI3 MOVIDA ON NM
17.17-4.93%-0.89Bán2.315M39753701.006.204B7.412.443328.00Tài chính
NGRD3 NEOGRID ON NM
3.01-7.38%-0.24Sức bán mạnh2.297M6913368.00712.574M37.310.09Dịch vụ Công nghệ
LCAM3 LOCAMERICA ON NM
23.58-3.24%-0.79Mua2.269M53500662.0011.919B13.571.824050.00Tài chính
ELET3 ELETROBRAS ON N1
32.63-2.92%-0.98Sức bán mạnh2.191M71482541.0051.076B9.523.5612527.00Công ty dịch vụ công cộng
CRFB3 CARREFOUR BRON NM
15.66-4.16%-0.68Sức bán mạnh2.177M34085556.0031.090B10.611.5495667.00Dịch vụ Phân phối
BRPR3 BR PROPERT ON NM
7.470.81%0.06Bán2.173M16234551.003.466B15.110.4986.00Tài chính
RDOR3 REDE D OR ON NM
50.79-2.33%-1.21Sức bán mạnh2.165M109965429.00100.130B71.440.7456356.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
HYPE3 HYPERA ON NM
27.84-3.47%-1.00Bán2.159M60106560.0017.601B14.322.048918.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
FHER3 FER HERINGERON NM
18.21-9.63%-1.94Bán2.126M38719923.00980.741M5.713.531153.00Công nghiệp Chế biến
ONCO3 ONCOCLINICASON NM
8.40-2.44%-0.21Bán2.091M17568600.004.161BDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
TECN3 TECHNOS ON NM
2.56-9.54%-0.27Sức bán mạnh2.091M5351680.00190.726M18.470.17Khách hàng Lâu năm
LJQQ3 QUERO-QUERO ON NM
10.69-5.48%-0.62Sức bán mạnh2.089M22330341.002.002B27.210.427000.00Bán Lẻ
SIMH3 SIMPAR ON NM
11.05-2.64%-0.30Bán2.067M22838140.008.859B11.880.9621000.00Vận chuyển
VAMO3 VAMOS ON NM
11.28-3.59%-0.42Sức bán mạnh2.064M23286432.0010.930B31.280.37948.00Tài chính
AALR3 ALLIAR ON NM
18.655.37%0.95Mua2.063M38474950.002.187B54.380.33Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
LUPA3 LUPATECH ON NM
5.07-6.46%-0.35Sức bán mạnh2.049M10386909.00147.618M-0.84298.00Sản xuất Chế tạo
CXSE3 CAIXA SEGURION NM
8.72-2.24%-0.20Bán1.982M17285656.0026.160BTài chính
Tải thêm