Các cổ phiếu đã được giao dịch nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Brazil

Xem danh sách cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao nhất chỉ trong nháy mắt. Khối lượng giao dịch lớn có xu hướng xuất hiện gần với mức giá mạnh và điểm xoay. Khối lượng như vậy thường là kết quả của một số lượng lớn các lệnh được lấp đầy ở mức giá nhất định khi nhà đầu tư lớn tham gia vào thị trường.

           
PETR4 PETROBRAS PN EJ N2
26.393.80%0.97Bán58.066M345.541B15.121.7563361.00Năng lượng
OIBR3 OI ON N1
1.451.40%0.02Bán38.484M9.174B-30.5145125.00Dịch vụ Viễn thông
VALE3 VALE ON NM
47.411.41%0.66Sức bán mạnh32.381M243.132B17.252.7565539.00Vật liệu cơ bản
ABEV3 AMBEV S/A ON
17.093.64%0.60Bán31.104M268.762B24.270.7150000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KROT3 KROTON ON ED NM
9.444.63%0.42Bán25.762M15.483B13.250.721769.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
JBSS3 JBS ON NM
22.44-6.54%-1.57Sức mua mạnh25.287M59.804B98.690.23230000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ITSA4 ITAUSA PN N1
11.793.06%0.35Mua24.534M99.162B10.401.13129000.00Tài chính
ITUB4 ITAUUNIBANCOPN N1
33.563.84%1.24Mua23.705M326.969B13.002.6099661.00Tài chính
BBDC4 BRADESCO PN N1
35.404.12%1.40Mua22.363M284.343B14.612.4298605.00Tài chính
ALPA4 ALPARGATAS PN N1
18.002.21%0.39Mua20.116M10.419B38.520.4717000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VVAR3 VIAVAREJO ON NM
4.314.87%0.20Bán15.513M5.579B-0.9053101.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CSNA3 SID NACIONALON
16.627.99%1.23Mua15.317M22.938B6.352.6234554.00Vật liệu cơ bản
CMIG4 CEMIG PN N1
13.895.23%0.69Mua15.081M20.254B12.131.146083.00Công ty dịch vụ công cộng
BBAS3 BRASIL ON NM
48.825.71%2.64Mua14.329M137.178B9.715.0796889.00Tài chính
BRFS3 BRF SA ON NM
30.04-5.59%-1.78Mua14.088M24.375B-2.53105000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
B3SA3 B3 ON NM
34.324.92%1.61Mua13.464M70.265B29.631.162135.00Tài chính
GOAU4 GERDAU MET PN N1
6.733.70%0.24Bán13.195M6.599B8.180.8245000.00Vật liệu cơ bản
CIEL3 CIELO ON NM
7.092.01%0.14Bán11.857M19.244B5.761.231138.00Công nghiệp
CCRO3 CCR SA ON NM
12.804.32%0.53Mua11.142M25.856B37.250.3415416.00Công nghiệp
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM
36.98-0.78%-0.29Bán10.998M49.894B-1.393425.00Vật liệu cơ bản
GGBR4 GERDAU PN N1
14.293.70%0.51Bán10.786M24.244B10.511.3640061.00Vật liệu cơ bản
USIM5 USIMINAS PNA N1
8.435.24%0.42Bán10.775M10.365B16.350.5251182.00Vật liệu cơ bản
RAIL3 RUMO S.A. ON NM
17.492.28%0.39Mua10.731M27.267B78.220.2210368.00Công nghiệp
FNAM11 FINAM CI *
0.170.00%0.00Sức mua mạnh8.708M
PETR3 PETROBRAS ON N2
28.702.60%0.73Bán8.236M345.541B15.121.7563361.00Năng lượng
BRML3 BR MALLS PARON NM
12.212.95%0.35Mua7.743M10.295B9.881.24541.00Tài chính
MRFG3 MARFRIG ON NM
7.04-1.95%-0.14Mua7.665M4.358B-3.0230000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2
16.403.99%0.63Mua7.016M18.977B-0.1514207.00Vật liệu cơ bản
SBSP3 SABESP ON NM
40.90-0.46%-0.19Bán6.980M27.956B9.634.2514213.00Công ty dịch vụ công cộng
BOVA11 ISHARES BOVACI
91.192.66%2.36Mua6.582M
BRKM5 BRASKEM PNA N1
43.156.81%2.75Bán6.183M34.347B12.093.578126.00Vật liệu cơ bản
TIMP3 TIM PART S/AON NM
10.750.28%0.03Bán5.948M26.019B10.751.009411.00Dịch vụ Viễn thông
LAME4 LOJAS AMERICPN N1
15.551.63%0.25Theo dõi5.735M24.854B82.660.198491.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GOLL4 GOL PN N2
22.306.95%1.45Bán4.795M5.981B-3.6315000.00Công nghiệp
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM
28.34-0.04%-0.01Sức mua mạnh4.460M56.585B15.431.84Tài chính
QUAL3 QUALICORP ON NM
19.413.52%0.66Mua4.178M5.445B14.171.382025.00Tài chính
POMO4 MARCOPOLO PN N2
3.464.53%0.15Bán4.093M3.264B17.820.1915554.00Công nghiệp
BRDT3 PETROBRAS BRON NM
23.434.23%0.95Mua3.904M27.296B7.972.943134.00Năng lượng
OIBR4 OI PN N1
1.554.73%0.07Bán3.825M9.174B-30.5145125.00Dịch vụ Viễn thông
ELET3 ELETROBRAS ON N1
33.604.97%1.59Mua3.769M47.004B3.2710.6414211.00Công ty dịch vụ công cộng
ENGI11 ENERGISA UNT N2
43.991.76%0.76Sức mua mạnh3.667M19.408B2.402.9314056.00Công ty dịch vụ công cộng
BEEF3 MINERVA ON NM
7.84-1.38%-0.11Bán3.628M2.926B-4.98Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
LREN3 LOJAS RENNERON NM
42.002.74%1.12Mua3.590M33.188B31.691.3321376.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GNDI3 INTERMEDICA ON NM
38.604.32%1.60Mua3.547M20.399B56.230.7511032.00Chăm sóc sức khỏe
HYPE3 HYPERA ON NM
30.002.92%0.85Mua3.389M18.963B16.531.848787.00Chăm sóc sức khỏe
WEGE3 WEG ON NM
18.801.73%0.32Sức mua mạnh3.350M39.430B29.010.6531104.00Công nghiệp
BTOW3 B2W DIGITAL ON NM
34.602.03%0.69Bán3.190M15.822B-0.951500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ECOR3 ECORODOVIAS ON NM
8.794.15%0.35Mua3.082M4.891B14.890.593742.00Công nghiệp
UGPA3 ULTRAPAR ON NM
20.714.86%0.96Bán3.037M22.492B18.891.1017034.00Năng lượng
BBDC3 BRADESCO ON N1
30.654.32%1.27Mua3.034M284.343B14.612.4298605.00Tài chính
EMBR3 EMBRAER ON NM
18.871.40%0.26Bán3.022M13.879B-0.9118520.00Công nghiệp
FLRY3 FLEURY ON NM
19.562.84%0.54Bán2.943M6.183B19.221.049400.00Chăm sóc sức khỏe
FJTA4 FORJA TAURUSPN N2
3.687.60%0.26Mua2.909M313.790M-0.843500.00Công nghiệp
MRVE3 MRV ON NM
15.952.11%0.33Sức mua mạnh2.829M7.047B9.861.6330000.00Tài chính
CVCB3 CVC BRASIL ON NM
50.306.34%3.00Bán2.745M7.399B25.931.971103.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CYRE3 CYRELA REALTON NM
16.742.64%0.43Mua2.724M6.434B619.310.03Tài chính
MULT3 MULTIPLAN ON N2
23.301.53%0.35Bán2.688M13.853B29.750.788828.00Tài chính
ESTC3 ESTACIO PARTON NM
28.102.07%0.57Mua2.653M8.436B12.402.2711851.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ENBR3 ENERGIAS BR ON NM
18.804.79%0.86Sức mua mạnh2.486M11.397B8.442.232986.00Công ty dịch vụ công cộng
RENT3 LOCALIZA ON NM
36.31-0.25%-0.09Mua2.484M26.045B35.511.028475.00Công nghiệp
AZUL4 AZUL PN N2
35.245.48%1.83Bán2.438M11.966B36.360.9911814.00Công nghiệp
ELET6 ELETROBRAS PNB N1
34.754.14%1.38Mua2.248M47.004B3.2710.6414211.00Công ty dịch vụ công cộng
VIVT4 TELEF BRASILPN
46.201.05%0.48Mua2.186M78.018B8.515.4332638.00Dịch vụ Viễn thông
BPAC11 BTGP BANCO UNT
42.568.08%3.18Mua2.185M50.097B47.240.88Tài chính
CSMG3 COPASA ON NM
57.430.91%0.52Bán2.120M7.259B12.064.7611991.00Công ty dịch vụ công cộng
DTEX3 DURATEX ON NM
9.305.32%0.47Bán2.031M6.413B15.310.6211112.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DMMO3 DOMMO ON
0.40-2.44%-0.01Bán1.994M1.080B-0.25Năng lượng
CSAN3 COSAN ON NM
45.252.03%0.90Mua1.834M17.761B10.544.3028531.00Năng lượng
RAPT4 RANDON PART PN N1
8.092.80%0.22Bán1.827M2.769B19.950.416413.00Công nghiệp
CRFB3 CARREFOUR BRON EJ NM
20.401.79%0.36Mua1.773M40.564B22.260.9275918.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PCAR4 P.ACUCAR-CBDPN N1
83.342.74%2.22Bán1.767M22.220B16.914.95100000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
IRBR3 IRBBRASIL REON NM
103.90-0.30%-0.31Sức mua mạnh1.725M32.252B24.534.24376.00Tài chính
TRPL4 TRAN PAULISTPN N1
20.760.78%0.16Mua1.677M13.678B6.853.031458.00Công ty dịch vụ công cộng
NATU3 NATURA ON NM
56.200.36%0.20Sức mua mạnh1.673M24.354B45.251.251850.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
HAPV3 HAPVIDA ON NM
36.613.13%1.11Sức mua mạnh1.664M24.600B30.221.46Chăm sóc sức khỏe
SMLS3 SMILES ON NM
41.251.55%0.63Sức bán mạnh1.642M5.122B8.095.10122.00Công nghiệp
ODPV3 ODONTOPREV ON NM
16.361.49%0.24Mua1.548M8.681B29.000.572155.00Chăm sóc sức khỏe
MYPK3 IOCHP-MAXIONON NM
19.541.77%0.34Sức bán mạnh1.478M2.953B10.671.8315000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HGTX3 CIA HERING ON EJ NM
29.464.65%1.31Bán1.473M4.768B19.311.566319.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BRAP4 BRADESPAR PN N1
29.691.37%0.40Sức bán mạnh1.461M10.333B9.213.22Tài chính
SULA11 SUL AMERICA UNT N2
33.782.05%0.68Sức mua mạnh1.456M13.315B7.686.145168.00Tài chính
VIVR3 VIVER ON NM
1.8210.30%0.17Bán1.435M84.297M-4.67256.00Tài chính
SANB11 SANTANDER BRUNT
44.583.51%1.51Mua1.425M170.530B14.933.0247836.00Tài chính
GUAR3 GUARARAPES ON
15.455.82%0.85Bán1.341M8.195B6.352.4342553.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SLCE3 SLC AGRICOLAON NM
17.55-2.99%-0.54Bán1.296M3.302B11.991.483511.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TAEE11 TAESA UNT N2
25.050.64%0.16Bán1.258M8.630B8.512.94516.00Công ty dịch vụ công cộng
EQTL3 EQUATORIAL ON NM
83.801.82%1.50Mua1.240M16.906B15.775.351178.00Công ty dịch vụ công cộng
BRSR6 BANRISUL PNB EJ N1
22.973.52%0.78Bán1.185M9.394B8.352.7510182.00Tài chính
MGLU3 MAGAZ LUIZA ON NM
179.413.71%6.41Mua1.166M33.912B58.703.0816732.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LINX3 LINX ON NM
32.005.96%1.80Mua1.115M5.082B85.270.381418.00Công nghệ
AMAR3 LOJAS MARISAON NM
6.051.51%0.09Bán1.046M1.234B43.980.1414416.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SEER3 SER EDUCA ON ED NM
22.402.10%0.46Mua1.045M2.789B15.131.487800.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PRIO3 PETRORIO ON NM
18.64-1.01%-0.19Mua1.039M2.396B12.131.5490.00Năng lượng
ALUP11 ALUPAR UNT N2
22.000.92%0.20Bán1.027M6.447B3.306.66499.00Công ty dịch vụ công cộng
TIET11 AES TIETE E UNT N2
10.911.21%0.13Mua984.200K4.293B15.180.75Công ty dịch vụ công cộng
STBP3 SANTOS BRP ON NM
3.752.46%0.09Bán956.300K2.491B-0.003026.00Công nghiệp
IGTA3 IGUATEMI ON NM
38.112.64%0.98Mua941.900K6.717B26.531.44321.00Tài chính
GFSA3 GAFISA ON NM
5.150.39%0.02Bán939.700K343.301M-9.27Tài chính
RADL3 RAIADROGASILON NM
67.003.08%2.00Mua898.600K22.085B46.981.4336192.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BPAN4 BANCO PAN PN N1
3.861.85%0.07Mua893.500K1.869B18.800.212433.00Tài chính
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất