Các cổ phiếu đã được giao dịch nhiều nhất

Xem danh sách cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao nhất chỉ trong nháy mắt. Khối lượng giao dịch lớn có xu hướng xuất hiện gần với mức giá mạnh và điểm xoay. Khối lượng như vậy thường là kết quả của một số lượng lớn các lệnh được lấp đầy ở mức giá nhất định khi nhà đầu tư lớn tham gia vào thị trường.

           
FNAM11 FINAM CI *
0.170.00%0.00Mua190.437M
PETR4 PETROBRAS PN N2
25.400.95%0.24Sức mua mạnh67.021M331.330B18.211.4062703.00Năng lượng
OIBR3 OI ON N1
1.32-1.49%-0.02Bán42.121M7.846B0.1211.7445125.00Dịch vụ Viễn thông
VALE3 VALE ON NM
54.760.98%0.53Sức mua mạnh25.816M282.594B18.273.0065539.00Vật liệu cơ bản
RAIL3 RUMO S.A. ON NM
18.57-1.28%-0.24Mua23.849M28.951B430.860.0410368.00Công nghiệp
ITSA4 ITAUSA PN N1
12.93-0.08%-0.01Mua22.646M108.750B12.161.06131000.00Tài chính
ITUB4 ITAUUNIBANCOPN N1
37.661.29%0.48Mua21.326M365.827B15.532.44100756.00Tài chính
ABEV3 AMBEV S/A ON
18.000.84%0.15Mua21.265M282.963B26.400.6951400.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FNOR11 FINOR CI *
0.25-3.85%-0.01Mua18.707M
VVAR3 VIAVAREJO ON NM
4.88-1.01%-0.05Mua16.105M6.316B15.110.3351171.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CIEL3 CIELO ON NM
10.42-0.57%-0.06Mua14.721M28.282B7.731.351138.00Công nghiệp
USIM5 USIMINAS PNA N1
9.94-0.40%-0.04Mua13.643M12.219B37.930.2651182.00Vật liệu cơ bản
BBAS3 BRASIL ON NM
48.55-0.84%-0.41Mua13.082M135.238B11.114.3797675.00Tài chính
B3SA3 B3 ON NM
30.401.33%0.40Sức mua mạnh12.787M62.137B30.621.002136.00Tài chính
BBDC4 BRADESCO PN N1
42.681.02%0.43Mua12.583M285.682B15.722.7298808.00Tài chính
GGBR4 GERDAU PN N1
15.492.92%0.44Mua12.338M26.366B48.660.3240061.00Vật liệu cơ bản
GOAU4 GERDAU MET PN N1
7.361.38%0.10Sức mua mạnh11.165M7.209B51.710.1445000.00Vật liệu cơ bản
CMIG4 CEMIG PN N1
13.88-1.28%-0.18Mua10.834M20.240B16.650.835894.00Công ty dịch vụ công cộng
KROT3 KROTON ON NM
10.18-2.77%-0.29Mua10.571M16.563B9.871.031769.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BRFS3 BRF SA ON NM
24.051.65%0.39Mua10.331M19.513B-3.93105000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BRML3 BR MALLS PARON NM
13.590.74%0.10Mua9.319M11.446B-0.47354.00Tài chính
EMBR3 EMBRAER ON NM
19.85-3.03%-0.62Sức bán mạnh8.478M14.577B-0.6418434.00Công nghiệp
BRDT3 PETROBRAS BRON NM
26.43-0.26%-0.07Mua8.242M30.791B14.531.823240.00Năng lượng
PETR3 PETROBRAS ON N2
29.151.29%0.37Sức mua mạnh8.168M331.330B18.211.4062703.00Năng lượng
SUZB3 SUZANO PAPELON NM
44.373.26%1.40Mua7.909M38.597B14.731.443425.00Vật liệu cơ bản
CSNA3 SID NACIONALON
9.84-0.81%-0.08Mua7.719M13.354B3.622.7234554.00Vật liệu cơ bản
CCRO3 CCR SA ON NM
13.50-0.74%-0.10Mua7.502M27.270B19.140.7114625.00Công nghiệp
DMMO3 DOMMO ON
0.84-1.18%-0.01Bán7.389M2.268B-0.11Năng lượng
FJTA4 FORJA TAURUSPN N2
5.43-6.22%-0.36Mua6.623M351.257M-4.423500.00Công nghiệp
AZUL4 AZUL PN N2
36.36-1.86%-0.69Mua6.618M12.306B14.602.5211347.00Công nghiệp
JBSS3 JBS ON NM
13.530.97%0.13Sức mua mạnh6.277M36.709B-0.39235000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
VIVR3 VIVER ON NM
0.410.00%0.00Bán6.078M247.762M-9.35256.00Tài chính
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM
29.642.10%0.61Sức mua mạnh5.735M59.179B15.861.87Tài chính
BRKM5 BRASKEM PNA N1
46.29-2.28%-1.08Bán5.504M36.846B11.064.198126.00Vật liệu cơ bản
CYRE3 CYRELA REALTON NM
17.060.06%0.01Mua5.446M6.554B-0.55Tài chính
LREN3 LOJAS RENNERON NM
43.851.39%0.60Sức mua mạnh5.301M31.482B34.691.2819989.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MRFG3 MARFRIG ON NM
6.034.33%0.25Mua5.275M3.742B-1.6633000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
LIQO3 LIQ ON NM
1.0413.04%0.12Mua5.190M16.357M-293.6857370.00Công nghiệp
ENBR3 ENERGIAS BR ON NM
15.671.42%0.22Mua5.095M9.500B10.071.562941.00Công ty dịch vụ công cộng
QUAL3 QUALICORP ON NM
15.602.09%0.32Mua4.854M4.413B11.471.372318.00Tài chính
RENT3 LOCALIZA ON NM
31.181.04%0.32Mua4.846M20.637B33.840.927777.00Công nghiệp
ELET6 ELETROBRAS PNB N1
35.695.22%1.77Mua4.832M48.276B-2.0521235.00Công ty dịch vụ công cộng
TCSA3 TECNISA ON NM
1.522.01%0.03Mua4.766M503.120M-1.178039.00Tài chính
ELET3 ELETROBRAS ON N1
32.364.56%1.41Mua4.601M48.276B-2.0521235.00Công ty dịch vụ công cộng
BOVA11 ISHARES BOVACI
92.610.70%0.64Mua4.320M
HBOR3 HELBOR ON NM
1.75-2.78%-0.05Mua4.316M791.220M-0.96183.00Tài chính
MRVE3 MRV ON NM
11.54-16.98%-2.36Bán4.151M6.174B9.111.5430000.00Tài chính
LAME4 LOJAS AMERICPN N1
20.43-0.20%-0.04Mua4.150M32.654B81.950.258491.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TIMP3 TIM PART S/AON NM
12.350.65%0.08Mua4.102M29.892B11.881.049537.00Dịch vụ Viễn thông
CRFB3 CARREFOUR BRON NM
19.800.00%0.00Mua4.079M39.270B24.340.8182759.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ESTC3 ESTACIO PARTON NM
30.30-1.46%-0.45Mua3.965M9.093B15.102.0113004.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2
18.200.00%0.00Mua3.946M22.033B-0.7514207.00Vật liệu cơ bản
BBDC3 BRADESCO ON N1
38.101.20%0.45Sức mua mạnh3.941M285.682B15.722.7298808.00Tài chính
GOLL4 GOL PN N2
24.210.79%0.19Mua3.849M6.477B-4.5415115.00Công nghiệp
BEEF3 MINERVA ON NM
5.731.42%0.08Mua3.664M2.138B-6.76Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
POMO4 MARCOPOLO PN N2
4.200.72%0.03Sức mua mạnh3.568M3.961B25.440.1712360.00Công nghiệp
BRAP4 BRADESPAR PN N1
34.151.67%0.56Sức mua mạnh3.562M11.885B21.511.59Tài chính
GNDI3 INTERMEDICA ON NM
34.902.68%0.91Mua3.560M18.444B54.770.6911032.00Chăm sóc sức khỏe
NATU3 NATURA ON NM
46.055.81%2.53Mua3.323M19.832B46.880.986400.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
LIGT3 LIGHT S/A ON NM
18.730.16%0.03Mua2.750M3.820B23.200.814299.00Công ty dịch vụ công cộng
WIZS3 WIZ S.A. ON NM
8.00-3.61%-0.30Mua2.736M1.279B7.951.011636.00Tài chính
MULT3 MULTIPLAN ON N2
24.28-0.29%-0.07Mua2.640M14.432B29.270.838828.00Tài chính
MILS3 MILLS ON NM
5.900.00%0.00Mua2.609M1.023B-0.911260.00Công nghiệp
RAPT4 RANDON PART PN N1
9.28-1.80%-0.17Mua2.554M3.178B26.770.356413.00Công nghiệp
SBSP3 SABESP ON NM
40.67-1.24%-0.51Mua2.510M27.798B14.332.8414170.00Công ty dịch vụ công cộng
UGPA3 ULTRAPAR ON NM
56.021.85%1.02Mua2.380M30.424B29.181.9316448.00Năng lượng
WEGE3 WEG ON NM
18.70-0.53%-0.10Sức mua mạnh2.332M39.217B30.110.6225350.00Công nghiệp
BTOW3 B2W DIGITAL ON NM
46.00-1.60%-0.75Mua2.194M21.034B-0.791500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FLRY3 FLEURY ON NM
22.293.96%0.85Mua2.079M7.046B21.431.078959.00Chăm sóc sức khỏe
ECOR3 ECORODOVIAS ON NM
10.34-1.52%-0.16Mua2.061M5.754B13.860.754201.00Công nghiệp
ODPV3 ODONTOPREV ON NM
15.734.80%0.72Mua2.015M8.313B26.060.612150.00Chăm sóc sức khỏe
CPFE3 CPFL ENERGIAON NM
30.505.54%1.60Sức mua mạnh1.894M31.046B16.241.889136.00Công ty dịch vụ công cộng
EQTL3 EQUATORIAL ON NM
82.80-0.86%-0.72Mua1.844M16.458B22.193.741178.00Công ty dịch vụ công cộng
STBP3 SANTOS BRP ON NM
4.47-0.45%-0.02Mua1.723M2.962B50.420.092987.00Công nghiệp
MYPK3 IOCHP-MAXIONON NM
21.49-2.10%-0.46Bán1.694M3.210B23.380.9215000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TAEE11 TAESA UNT N2
25.401.36%0.34Sức mua mạnh1.641M8.750B8.562.97520.00Công ty dịch vụ công cộng
FJTA3 FORJA TAURUSON N2
5.51-3.33%-0.19Bán1.613M351.257M-4.423500.00Công nghiệp
HYPE3 HYPERA ON NM
33.02-0.24%-0.08Mua1.599M20.870B17.311.946513.00Chăm sóc sức khỏe
AZEV4 AZEVEDO PN
1.18-26.71%-0.43Bán1.591M79.740M-3.14Công nghiệp
LAME3 LOJAS AMERICON N1
15.32-0.39%-0.06Mua1.567M32.654B81.950.258491.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GFSA3 GAFISA ON NM
16.032.10%0.33Bán1.541M686.981M-18.27Tài chính
CSAN3 COSAN ON NM
42.180.00%0.00Mua1.521M16.556B17.152.4629072.00Năng lượng
PMAM3 PARANAPANEMAON NM
1.412.17%0.03Mua1.515M976.207M-0.792229.00Vật liệu cơ bản
CESP6 CESP PNB N1
21.48-0.51%-0.11Mua1.503M7.035B52.850.41464.00Công ty dịch vụ công cộng
VIVT4 TELEF BRASILPN
47.091.49%0.69Mua1.431M79.521B8.885.3133622.00Dịch vụ Viễn thông
CAML3 CAMIL ON NM
7.06-0.42%-0.03Bán1.429M2.895B8.380.84Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
HAPV3 HAPVIDA ON NM
34.201.54%0.52Mua1.398M22.981B27.411.25Chăm sóc sức khỏe
SEER3 SER EDUCA ON NM
19.851.12%0.22Mua1.331M2.632B15.881.257800.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
OIBR4 OI PN N1
1.390.00%0.00Bán1.285M7.846B0.1211.7445125.00Dịch vụ Viễn thông
HGTX3 CIA HERING ON NM
28.380.96%0.27Mua1.272M4.593B20.441.427014.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CMIG3 CEMIG ON N1
16.24-1.10%-0.18Mua1.218M20.240B16.650.835894.00Công ty dịch vụ công cộng
SANB11 SANTANDER BRUNT
48.432.41%1.14Sức mua mạnh1.212M181.801B16.063.0247836.00Tài chính
PCAR4 P.ACUCAR-CBDPN N1
89.65-0.11%-0.10Mua1.204M23.902B33.432.6991000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SMLS3 SMILES ON NM
42.20-2.63%-1.14Bán1.198M5.233B8.674.87124.00Công nghiệp
LINX3 LINX ON NM
29.67-3.17%-0.97Bán1.155M4.801B68.980.431418.00Công nghệ
DMMO11 DOMMO BNS ORD
0.2525.00%0.051.133M2.268B-0.11Năng lượng
EGIE3 ENGIE BRASILON NM
38.492.48%0.93Mua1.127M31.405B13.912.771039.00Công ty dịch vụ công cộng
TOTS3 TOTVS ON NM
33.994.58%1.49Mua1.111M5.556B50.450.68Công nghệ
IRBR3 IRBBRASIL REON NM
86.213.12%2.61Mua1.110M26.761B24.463.53376.00Tài chính
EVEN3 EVEN ON NM
6.68-0.30%-0.02Mua1.097M1.448B-1.38Tài chính
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất