Các cổ phiếu đã được giao dịch nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Brazil

Xem danh sách cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao nhất chỉ trong nháy mắt. Khối lượng giao dịch lớn có xu hướng xuất hiện gần với mức giá mạnh và điểm xoay. Khối lượng như vậy thường là kết quả của một số lượng lớn các lệnh được lấp đầy ở mức giá nhất định khi nhà đầu tư lớn tham gia vào thị trường.

           
FNAM11 FINAM CI *
0.160.00%0.00Bán1.368B
OIBR3 OI ON N1
1.873.31%0.06Mua72.628M11.071B0.1611.7445125.00Dịch vụ Viễn thông
PETR4 PETROBRAS PN N2
29.201.60%0.46Mua69.394M380.899B11.382.5763361.00Năng lượng
USIM5 USIMINAS PNA N1
10.925.30%0.55Sức mua mạnh35.275M13.424B18.460.5951182.00Vật liệu cơ bản
ITUB4 ITAUUNIBANCOPN N1
36.00-2.33%-0.86Mua34.876M349.939B16.322.22100335.00Tài chính
CSNA3 SID NACIONALON
15.68-3.80%-0.62Mua34.330M21.640B4.233.7134554.00Vật liệu cơ bản
VALE3 VALE ON NM
51.902.85%1.44Sức mua mạnh32.034M267.835B17.313.0065539.00Vật liệu cơ bản
RAIL3 RUMO S.A. ON NM
19.46-4.89%-1.00Bán28.122M30.338B115.170.1710368.00Công nghiệp
GGBR4 GERDAU PN N1
15.852.13%0.33Mua27.618M26.884B11.711.3540061.00Vật liệu cơ bản
BBDC4 BRADESCO PN N1
44.95-2.15%-0.99Mua21.582M300.876B15.772.8598605.00Tài chính
CIEL3 CIELO ON NM
11.122.96%0.32Mua19.846M30.182B9.041.231138.00Công nghiệp
ITSA4 ITAUSA PN N1
12.69-1.55%-0.20Bán19.424M106.732B11.261.13129000.00Tài chính
GOAU4 GERDAU MET PN N1
7.622.28%0.17Mua18.564M7.472B9.320.8245000.00Vật liệu cơ bản
ABEV3 AMBEV S/A ON
17.19-0.69%-0.12Bán16.526M270.168B24.730.7050000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PETR3 PETROBRAS ON N2
32.773.64%1.15Sức mua mạnh12.154M380.899B11.382.5763361.00Năng lượng
VIVR3 VIVER ON NM
0.432.38%0.01Mua9.889M203.795M-9.35256.00Tài chính
TOTS3 TOTVS ON NM
36.80-2.36%-0.89Mua9.051M6.015B101.870.36Công nghệ
BBAS3 BRASIL ON EJ NM
52.65-2.14%-1.15Theo dõi8.399M146.658B11.404.6296889.00Tài chính
CCRO3 CCR SA ON NM
12.56-3.09%-0.40Bán8.310M25.371B17.810.7114625.00Công nghiệp
SUZB3 SUZANO PAPELON NM
45.38-4.54%-2.16Bán8.068M61.228B159.170.293425.00Vật liệu cơ bản
BRML3 BR MALLS PARON NM
12.88-1.00%-0.13Bán7.426M10.848B10.751.20541.00Tài chính
VVAR3 VIAVAREJO ON NM
4.641.09%0.05Bán7.388M6.006B-0.6253101.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JBSS3 JBS ON NM
14.99-3.60%-0.56Mua7.360M40.670B-0.39235000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BRFS3 BRF SA ON NM
23.06-0.99%-0.23Mua7.327M18.711B-2.58105000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
OIBR4 OI PN N1
1.875.06%0.09Mua7.279M11.071B0.1611.7445125.00Dịch vụ Viễn thông
LAME4 LOJAS AMERICPN N1
19.841.28%0.25Mua5.961M31.711B79.580.258491.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GOLL4 GOL PN N2
30.425.41%1.56Mua5.949M8.155B-3.1215294.00Công nghiệp
B3SA3 B3 ON NM
34.680.93%0.32Sức mua mạnh5.879M70.893B34.091.022135.00Tài chính
KROT3 KROTON ON NM
10.89-0.91%-0.10Bán5.506M17.718B10.561.031769.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BRDT3 PETROBRAS BRON NM
25.872.25%0.57Mua5.461M30.139B9.442.743134.00Năng lượng
CMIG4 CEMIG PN N1
14.83-0.34%-0.05Mua5.379M21.625B17.790.835894.00Công ty dịch vụ công cộng
HYPE3 HYPERA ON NM
27.10-3.56%-1.00Bán5.351M17.128B15.301.798787.00Chăm sóc sức khỏe
FNOR11 FINOR CI *
0.24-4.00%-0.01Bán5.187M
MRFG3 MARFRIG ON NM
6.12-1.92%-0.12Mua4.953M3.789B-3.4530000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DMMO3 DOMMO ON
0.82-1.20%-0.01Sức bán mạnh4.540M2.214B-0.11Năng lượng
QGEP3 QGEP PART ON NM
16.40-0.61%-0.10Mua4.514M4.288B10.081.63123.00Năng lượng
QUAL3 QUALICORP ON NM
16.19-0.67%-0.11Mua4.453M4.542B11.721.392318.00Tài chính
HAPV3 HAPVIDA ON NM
30.343.20%0.94Bán4.278M20.387B23.561.54Chăm sóc sức khỏe
RENT3 LOCALIZA ON NM
34.25-1.01%-0.35Mua4.228M24.560B34.411.008124.00Công nghiệp
GFSA3 GAFISA ON NM
9.72-3.09%-0.31Bán3.998M412.963M-18.27Tài chính
MRVE3 MRV ON NM
14.500.14%0.02Sức mua mạnh3.978M6.395B9.351.5630000.00Tài chính
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM
27.79-0.29%-0.08Mua3.976M55.485B15.681.77Tài chính
BEEF3 MINERVA ON NM
7.12-0.14%-0.01Sức mua mạnh3.815M2.657B-5.42Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
VLID3 VALID ON NM
19.750.10%0.02Mua3.783M1.390B13.921.425000.00Công nghiệp
CYRE3 CYRELA REALTON NM
18.004.17%0.72Sức mua mạnh3.766M6.915B-0.55Tài chính
TCSA3 TECNISA ON NM
1.38-0.72%-0.01Mua3.731M456.780M-1.178039.00Tài chính
BOVA11 ISHARES BOVACI
96.06-0.33%-0.32Mua3.599M
ESTC3 ESTACIO PARTON NM
27.15-0.18%-0.05Bán3.474M8.148B12.922.1013004.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MULT3 MULTIPLAN ON N2
24.22-1.22%-0.30Bán3.362M14.396B30.550.798828.00Tài chính
TIMP3 TIM PART S/AON NM
12.75-0.31%-0.04Mua3.333M30.858B12.131.059661.00Dịch vụ Viễn thông
ECOR3 ECORODOVIAS ON NM
9.81-1.41%-0.14Bán3.277M5.459B14.030.713742.00Công nghiệp
EMBR3 EMBRAER ON NM
19.46-1.42%-0.28Mua3.111M14.313B-0.9118520.00Công nghiệp
CSAN3 COSAN ON NM
45.791.76%0.79Sức mua mạnh3.078M17.973B11.074.1528531.00Năng lượng
AZEV4 AZEVEDO PN
1.154.55%0.05Mua3.075M102.690M-3.09Công nghiệp
LREN3 LOJAS RENNERON NM
44.44-0.31%-0.14Sức mua mạnh2.887M31.905B32.001.4021376.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ELET6 ELETROBRAS PNB N1
39.200.51%0.20Mua2.648M53.023B-2.0521235.00Công ty dịch vụ công cộng
CRFB3 CARREFOUR BRON NM
20.60-0.43%-0.09Mua2.637M40.860B24.600.8484632.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ELET3 ELETROBRAS ON N1
36.850.90%0.33Mua2.614M53.023B-2.0521235.00Công ty dịch vụ công cộng
TUPY3 TUPY ON EDJ NM
19.851.79%0.35Sức mua mạnh2.525M2.862B10.571.886451.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2
17.55-1.74%-0.31Sức bán mạnh2.486M21.151B20.460.1514207.00Vật liệu cơ bản
LINX3 LINX ON NM
30.004.17%1.20Sức mua mạnh2.480M4.764B69.940.431418.00Công nghệ
PRIO3 PETRORIO ON NM
19.50-3.94%-0.80Mua2.458M2.413B12.691.5490.00Năng lượng
JHSF3 JHSF PART ON NM
2.59-1.89%-0.05Mua2.420M1.363B7.470.35Tài chính
UGPA3 ULTRAPAR ON NM
53.25-2.29%-1.25Bán2.268M28.916B25.262.1217034.00Năng lượng
MPLU3 MULTIPLUS ON NM
26.70-0.22%-0.06Mua2.148M4.326B12.142.20270.00Công nghiệp
POMO4 MARCOPOLO PN N2
4.11-1.44%-0.06Mua2.121M3.875B20.450.2015554.00Công nghiệp
STBP3 SANTOS BRP ON NM
3.871.84%0.07Mua2.093M2.566B172.000.023026.00Công nghiệp
BTOW3 B2W DIGITAL ON NM
49.902.76%1.34Mua2.038M22.817B-0.791500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CVCB3 CVC BRASIL ON NM
58.052.49%1.41Bán1.963M8.419B31.381.881103.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PMAM3 PARANAPANEMAON NM
1.492.05%0.03Mua1.959M1.032B-0.472229.00Vật liệu cơ bản
TIET11 AES TIETE E UNT N2
11.65-0.34%-0.04Sức mua mạnh1.912M4.584B16.610.73Công ty dịch vụ công cộng
BBDC3 BRADESCO ON N1
39.30-1.97%-0.79Mua1.894M300.876B15.772.8598605.00Tài chính
PCAR4 P.ACUCAR-CBDPN N1
96.701.52%1.45Mua1.882M25.782B20.454.75100000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AZUL4 AZUL PN N2
42.07-0.36%-0.15Mua1.841M14.262B21.222.0111347.00Công nghiệp
BRAP4 BRADESPAR PN N1
32.002.40%0.75Sức mua mạnh1.811M11.137B20.161.59Tài chính
LIQO3 LIQ ON NM
1.05-0.94%-0.01Bán1.780M23.066M-293.6857370.00Công nghiệp
WEGE3 WEG ON NM
19.090.00%0.00Mua1.756M40.035B29.930.6431104.00Công nghiệp
BIDI4 BANCO INTER PN N1
46.523.63%1.63Sức mua mạnh1.732M2.356B62.960.74769.00Tài chính
GNDI3 INTERMEDICA ON NM
35.446.11%2.04Mua1.646M18.729B56.830.6811032.00Chăm sóc sức khỏe
ENBR3 ENERGIAS BR ON NM
17.85-1.82%-0.33Mua1.605M10.822B8.502.102986.00Công ty dịch vụ công cộng
RAPT4 RANDON PART PN N1
10.320.68%0.07Mua1.577M3.534B29.770.356413.00Công nghiệp
IGTA3 IGUATEMI ON NM
41.27-0.41%-0.17Bán1.517M7.276B28.421.45309.00Tài chính
VIVT4 TELEF BRASILPN
48.40-0.21%-0.10Mua1.517M81.733B9.155.2932638.00Dịch vụ Viễn thông
MILS3 MILLS ON NM
5.240.00%0.00Mua1.418M908.132M-0.911260.00Công nghiệp
IRBR3 IRBBRASIL REON NM
91.001.35%1.21Mua1.333M28.248B23.193.92376.00Tài chính
FLRY3 FLEURY ON NM
20.64-0.34%-0.07Bán1.300M6.525B20.081.059400.00Chăm sóc sức khỏe
RADL3 RAIADROGASILON NM
68.500.85%0.58Mua1.244M22.560B44.931.5336510.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CMIG3 CEMIG ON N1
17.71-0.45%-0.08Mua1.226M21.625B17.790.835894.00Công ty dịch vụ công cộng
TAEE11 TAESA UNT N2
25.86-1.18%-0.31Mua1.216M8.909B8.722.97520.00Công ty dịch vụ công cộng
ODPV3 ODONTOPREV ON NM
16.410.61%0.10Mua1.198M8.700B30.710.542150.00Chăm sóc sức khỏe
DTEX3 DURATEX ON NM
11.770.34%0.04Bán1.167M8.115B19.050.6311223.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CAML3 CAMIL ON NM
6.99-0.85%-0.06Sức bán mạnh1.137M2.866B8.300.84Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
HBOR3 HELBOR ON NM
1.450.00%0.00Mua1.120M655.582M-0.96183.00Tài chính
DIRR3 DIRECIONAL ON NM
9.191.66%0.15Mua1.096M1.351B-0.53745.00Tài chính
SMTO3 SAO MARTINHOON NM
18.742.68%0.49Mua1.089M6.574B16.191.167869.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
LAME3 LOJAS AMERICON N1
15.23-0.52%-0.08Mua1.061M31.711B79.580.258491.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HGTX3 CIA HERING ON NM
30.40-1.01%-0.31Bán1.052M4.920B20.941.486319.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BRKM5 BRASKEM PNA N1
53.75-1.66%-0.91Bán1.039M42.784B14.923.608126.00Vật liệu cơ bản
SANB11 SANTANDER BRUNT
46.13-1.62%-0.76Bán1.018M173.406B15.303.0247836.00Tài chính
ENGI11 ENERGISA UNT N2
42.30-0.70%-0.30Mua975.300K18.877B3.162.1312799.00Công ty dịch vụ công cộng
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất