Cổ phiếu luôn ở mức đáy — Thị trường Chứng khoán Brazil

Ngược lại với các cổ phiếu tăng trưởng liên tục, các cổ phiếu luôn ở mức đáy thường đặc trưng bằng sự giảm giá liên tục, thường có ít điều chỉnh về giá. Trong hầu hết các trường hợp, điều này là do sự suy giảm của toàn bộ ngành hoặc lĩnh vực. Ví dụ: các cổ phiếu tiếp tục giảm liên tục có thể đại diện cho các công ty dầu khí khi có sự dư thừa dầu.

           
ALPK3 ESTAPAR ON NM
5.27-4.01%-0.22Sức bán mạnh25.600K1.022B-1.14Dịch vụ Khách hàng
BLAU3 BLAU ON NM
33.30-4.75%-1.66Sức bán mạnh1.958M5.974B17.571.991300.00Công nghệ Sức khỏe
BMOB3 BEMOBI TECH ON NM
13.223.52%0.45Bán6.206M1.202B29.240.44Dịch vụ Công nghệ
BRIT3 BRISANET ON NM
8.38-3.57%-0.31Bán686.100K3.763B5554.00Truyền thông
CLSA3 CLEARSALE ON NM
18.22-3.50%-0.66Bán444.500K3.424BDịch vụ Công nghệ
CSED3 CRUZEIRO EDUON NM
6.50-5.66%-0.39Sức bán mạnh1.617M2.482B28.710.24Dịch vụ Khách hàng
CURY3 CURY S/A ON NM
6.79-2.16%-0.15Sức bán mạnh1.186M1.982B8.240.84Tài chính
DESK3 DESKTOP ON NM
19.58-3.31%-0.67Bán486.200K1.703B896.00Truyền thông
DMVF3 D1000VFARMA ON NM
6.00-2.76%-0.17Bán121.000K303.617M43.030.143541.00Dịch vụ Phân phối
DOTZ3 DOTZ SA ON NM
4.62-11.15%-0.58Sức bán mạnh215.900K610.156M226.00Dịch vụ Công nghệ
EPAR3 EMBPAR S/A ON
12.15-3.42%-0.43Sức bán mạnh5.900K180.556M4.692.68Sản xuất Chế tạo
ESPA3 ESPACOLASER ON NM
10.10-5.25%-0.56Sức bán mạnh3.822M2.467B0.7913.56Dịch vụ Khách hàng
FIQE3 UNIFIQUE ON NM
6.35-4.94%-0.33Bán1.438M2.299B965.00Truyền thông
GETT3 GETNET BR ON
3.20-15.79%-0.602.864M
GFSA3 GAFISA ON NM
2.29-2.14%-0.05Bán17.005M771.969M-0.21277.00Khách hàng Lâu năm
HBSA3 HIDROVIAS ON NM
3.28-3.81%-0.13Bán7.024M2.494B-0.07Vận chuyển
IFCM3 INFRACOMM ON NM
14.302.14%0.30Bán843.100K3.489B1011.00Dịch vụ Phân phối
JSLG3 JSL ON NM
7.73-1.53%-0.12Bán1.313M2.151B10.330.7618448.00Vận chuyển
LAVV3 LAVVI ON ED NM
5.24-5.07%-0.28Sức bán mạnh3.225M1.091B6.630.83Tài chính
LLIS3 LE LIS BLANCON NM
2.152.38%0.05Bán886.100K148.029M-8.03Hàng tiêu dùng không lâu bền
LVTC3 WDC NETWORKSON NM
17.92-0.72%-0.13Sức bán mạnh371.600K1.153BDịch vụ Phân phối
MATD3 MATER DEI ON NM
15.400.00%0.00Bán466.800K5.468B3677.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
MELK3 MELNICK ON NM
4.00-3.15%-0.13Sức bán mạnh4.067M812.743M18.070.23Dịch vụ Công nghiệp
MLAS3 MULTILASER ON NM
6.78-5.17%-0.37Sức bán mạnh4.527M5.563BCông nghệ Điện tử
MODL3 MODALMAIS ON N2
4.97-0.80%-0.04Bán29.500K2.854BTài chính
MTRE3 MITRE REALTYON NM
6.74-5.87%-0.42Sức bán mạnh819.500K712.922M13.660.53Tài chính
NGRD3 NEOGRID ON NM
4.02-4.51%-0.19Sức bán mạnh3.527M951.676M43.360.10Dịch vụ Công nghệ
NINJ3 GETNINJAS ON NM
8.50-5.56%-0.50Bán142.100K426.909M136.00Dịch vụ Thương mại
ONCO3 ONCOCLINICASON NM
10.61-1.21%-0.13Bán4.361M5.256BDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
OPCT3 OCEANPACT ON NM
3.78-2.58%-0.10Bán1.740M748.535M1734.00Dịch vụ Thương mại
PLPL3 PLANOEPLANO ON NM
3.20-8.57%-0.30Sức bán mạnh4.991M653.619M4.750.74Tài chính
RDOR3 REDE D OR ON NM
60.88-0.60%-0.37Bán4.654M120.022B82.820.7556356.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
RECV3 PETRORECSA ON NM
15.09-4.19%-0.66Sức bán mạnh2.804M3.749B1194.00Năng lượng Mỏ
SLED3 SARAIVA LIVRON N2
0.59-1.67%-0.01Bán105.400K25.434M-4.53609.00Dịch vụ Khách hàng
SMFT3 SMART FIT ON NM
20.91-5.68%-1.26Bán2.656M12.258B-1.66Dịch vụ Khách hàng
TCSA3 TECNISA ON NM
4.270.47%0.02Bán1.472M314.354M-1.99Khách hàng Lâu năm
TTEN3 3TENTOS ON NM
8.75-4.79%-0.44Bán1.615M4.324B1125.00Dịch vụ Thương mại
VVEO3 VIVEO ON NM
21.562.18%0.46Bán84.000K6.169B3501.00Dịch vụ Phân phối
WEST3 WESTWING ON NM
3.985.01%0.19Bán1.937M438.302MBán Lẻ
Tải thêm