Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
NAFG4 NADIR FIGUEIREDO 38.0090.83%18.09Sức mua mạnh400516.003M7.095.362094.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EUCA3F EUCATEX SA IND&COM 7.4986.78%3.48Mua3495.094M13.280.252378.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BRGE6F CONS ALFA DE ADMIN 11.0060.82%4.16Sức mua mạnh76324.781M5.760.77Tài chính
BRGE6 CONS ALFA DE ADMIN 11.0060.82%4.16Sức mua mạnh600324.781M5.760.77Tài chính
KEPL11F KEPLER WEBER SA 3.5059.09%1.30Bán4229.440M-1.821925.00Công nghiệp
AHEB3F SAO PAULO TURISMO 150.0055.21%53.36Mua11.128B-3.97572.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DOVL11B DOVEL FD DE INVST 1164.1545.52%364.15Sức bán mạnh64
HETA4F HERCULES FAB TALHE 7.0841.04%2.06Mua1793.075M-96.47Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FSRF11F FISET FL REF 0.1330.00%0.03Bán50
CRIV4F FINANCEIRA ALFA SA 4.9523.75%0.95Mua67462.872M6.250.72Tài chính
INEP4F INEPAR IND E CONST 8.0017.99%1.22Sức mua mạnh23046.838M-50.663216.00Năng lượng
ITEC3F ITAUTEC S.A.-GRUPO 13.0017.97%1.98Bán3166.969M-1.54103.00Công nghệ
HETA4 HERCULES FAB TALHE 6.9915.92%0.96Mua2.700K3.075M-96.47Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RCSL3F RECRUSUL SA 3.4415.44%0.46Bán15810.652M-6.83106.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ADHM3F ADVANCED DIGITAL H 1.8014.65%0.23Bán1012.932M-0.60Chăm sóc sức khỏe
CCPR3F CYRELA COMMERCIAL 9.4014.63%1.20Bán51.051B4.332.03Tài chính
ALUP3 ALUPAR INVEST SA 6.8714.12%0.85Mua17.500K4.593B14.451.08415.00Công ty dịch vụ công cộng
FRIO3F METALFRIO SOLUTION 53.5113.83%6.50Sức mua mạnh28195.071M-9.13Công nghiệp
CEDO4F CEDRO CACHOEIRA 7.9012.86%0.90Mua3080.000M1.107.303378.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BSEV3F BIOSEV S.A. 2.5812.66%0.29Bán5422.378B-4.71Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CSRN6F COSERN ENER RIO GR 16.3012.41%1.80Mua22.941B13.701.28789.00Công ty dịch vụ công cộng
FNOR11F FINOR 0.1911.76%0.02Mua936
ETER3F ETERNIT SA 0.5911.32%0.06Mua50798.418M-1.66631.00Vật liệu cơ bản
DOHL4F DOHLER SA COM E IN 6.3210.88%0.62Mua5442.979M11.510.643000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RNEW3F RENOVA ENERGIA SA 0.9610.34%0.09Bán88276.680M-8.70155.00Công ty dịch vụ công cộng
RNEW3 RENOVA ENERGIA SA 0.8610.26%0.08Bán70.500K276.680M-8.70155.00Công ty dịch vụ công cộng
CEEB5F COELBA CIA ELET ES 22.0010.00%2.00Bán734.486B18.781.232897.00Công ty dịch vụ công cộng
AFLT3F AFLUENTE TRANSM EN 5.609.80%0.50Bán16316.056M22.370.22Công ty dịch vụ công cộng
FMOF11 FDO INV IMB MEM OF 94.779.26%8.03Mua2
SOND5 SONDOTECNICA ENG 17.009.25%1.44Mua10053.867M10.021.70Công nghiệp
BIOM3F BIOMM SA 9.009.22%0.76Sức mua mạnh22412.843M-1.04Chăm sóc sức khỏe
RLOG3F COSAN LOGISTICA SA 9.959.22%0.84Sức mua mạnh1904.559B-0.059291.00Công nghiệp
MTIG4F METALGRAF IGUACU 30.009.09%2.50Bán296.146M-27.05Vật liệu cơ bản
CRIV3 FINANCEIRA ALFA SA 4.508.96%0.37Mua200462.872M6.250.72Tài chính
CTNM3F COTEMINAS CIA TEC 6.508.33%0.50Bán50174.628M3.261.75Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
OIBR4 OI SA 2.108.25%0.16Bán3.462M4.249B0.0539.0645125.00Dịch vụ Viễn thông
CPRE3F CPFL ENERGIAS RENO 17.807.88%1.30Sức mua mạnh138.356B299.100.06Công ty dịch vụ công cộng
OIBR3 OI SA 2.257.66%0.16Bán5.953M4.249B0.0539.0645125.00Dịch vụ Viễn thông
RPMG3 REFINARIA PETROLEO 3.607.46%0.25Bán1.700K226.767M-3.48Năng lượng
BSEV3 BIOSEV S.A. 2.507.30%0.17Bán98.000K2.378B-4.71Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
RNEW4 RENOVA ENERGIA SA 0.767.04%0.05Bán104.900K276.680M-8.70155.00Công ty dịch vụ công cộng
OIBR3F OI SA 2.306.98%0.15Bán2724.249B0.0539.0645125.00Dịch vụ Viễn thông
SSFO34 SALESFORCE.COM INC 331.236.90%21.38Sức mua mạnh100479.685B121.565.3929000.00Công nghệ
CTNM3 COTEMINAS CIA TEC 6.406.67%0.40Bán400174.628M3.261.75Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ENEV3F ENEVA SA 14.116.57%0.87Sức mua mạnh1264.126B10.101.30152.00Công ty dịch vụ công cộng
SULA4 SUL AMERICA SA 6.606.45%0.40Mua4007.648B9.712.035168.00Tài chính
COCE5F CIA ENERGET CEARA 44.136.39%2.65Mua553.335B8.614.981110.00Công ty dịch vụ công cộng
TCNO3F TECNOSOLO ENGEN SA 1.516.34%0.09Sức bán mạnh19.798M-2.07250.00Công nghiệp
INEP4 INEPAR IND E CONST 7.856.22%0.46Mua32.400K46.838M-50.663216.00Năng lượng
EALT3F ELECTRO ACO ALTONA 5.306.21%0.31Mua20106.200M3.091.53638.00Vật liệu cơ bản
OIBR4F OI SA 2.076.15%0.12Bán7034.249B0.0539.0645125.00Dịch vụ Viễn thông
FHER3 FERTILIZANTES HERI 4.886.09%0.28Bán149.100K247.744M-6.633050.00Vật liệu cơ bản
ROMI3F INDUSTRIAS ROMI SA 7.546.05%0.43Mua331452.575M6.371.132806.00Công nghiệp
DMMO3 DOMMO ENERGIA SA 1.485.71%0.08Mua3.802M3.732B-10.91Năng lượng
CBEE3 AMPLA ENERGIA E SE 20.095.68%1.08Bán1003.168B34.220.56968.00Công ty dịch vụ công cộng
MNDL3F MUNDIAL SA PRODUTO 24.305.65%1.30Mua11561.590M-20.42Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GEPA4 RIO PARANAPANEMA 43.495.51%2.27Mua1003.197B22.671.49304.00Công ty dịch vụ công cộng
ETER3 ETERNIT SA 0.585.45%0.03Mua1.341M98.418M-1.66631.00Vật liệu cơ bản
PARD3F INSTITUTO HERMES P 15.355.35%0.78Bán2591.982B15.430.99Chăm sóc sức khỏe
USIM5 USIMINAS USI SD MG 8.485.34%0.43Mua22.254M12.415B73.200.1151182.00Vật liệu cơ bản
FNOR11 FINOR 0.205.26%0.01Sức bán mạnh38.983M
INEP3F INEPAR IND E CONST 7.005.26%0.35Mua6646.838M-50.663216.00Năng lượng
IDVL4F BANCO INDUSVAL SA 0.615.17%0.03Bán40178.166M-1.69361.00Tài chính
BMEB4F BCO MERC DO BRASIL 5.465.00%0.26Mua41277.061M6.350.952871.00Tài chính
LREN3 LOJAS RENNER SA 31.234.97%1.48Mua7.445M21.297B25.001.2019989.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
USIM5F USIMINAS USI SD MG 8.484.95%0.40Mua5.001K12.415B73.200.1151182.00Vật liệu cơ bản
RBCB11 RIO BRAVO CREDITO 215.004.88%10.00Bán104
HGTX3 CIA HERING 16.574.87%0.77Mua777.200K2.557B11.361.427014.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MGLU3F MAGAZINE LUIZA SA 124.264.85%5.75Mua11.639K22.389B40.942.9316732.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LAME4 LOJAS AMERICANAS 15.604.77%0.71Mua3.428M23.799B65.920.238491.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RDPD11 BB RENDA PAPEIS IM 87.484.77%3.98Bán5
RAPT3 RANDON SA IMPLEMEN 4.624.76%0.21Bán9.800K2.229B22.340.296413.00Công nghiệp
GOLL4F GOL LINHAS AEREAS 11.444.76%0.52Mua4.295K2.960B-2.4215232.00Công nghiệp
JFEN3F JOAO FORTES ENG 2.884.73%0.13Bán6304.586M-7.35579.00Tài chính
LREN3F LOJAS RENNER SA 31.294.58%1.37Mua3.852K21.297B25.001.2019989.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LAME4F LOJAS AMERICANAS 15.644.55%0.68Mua2.603K23.799B65.920.238491.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TPIS3F TPI TRIUNFO PARTIC 1.384.55%0.06Bán128227.294M0.462.824357.00Công nghiệp
MGLU3 MAGAZINE LUIZA SA 123.824.50%5.33Mua1.394M22.389B40.942.9316732.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GOAU3F METALURGICA GERDAU 7.794.42%0.33Sức mua mạnh2977.646B-0.1145000.00Vật liệu cơ bản
BNBR3 BCO NORDESTE DO BR 35.984.29%1.48Bán5003.108B5.057.136989.00Tài chính
IDNT3F IDEIASNET SA 7.624.24%0.31Bán5131.242M-0.73Công nghệ
INEP3 INEPAR IND E CONST 7.704.19%0.31Mua6.200K46.838M-50.663216.00Năng lượng
DTEX3 DURATEX SA 9.334.13%0.37Bán619.800K6.177B17.120.5311450.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SANB11 BANCO SANTANDER(BR 36.864.12%1.46Mua1.518M110.900B11.562.6048855.00Tài chính
CRFB3F ATACADAO SA 14.724.10%0.58Mua43028.380B15.490.9280443.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EALT3 ELECTRO ACO ALTONA 5.104.08%0.20Bán400106.200M3.091.53638.00Vật liệu cơ bản
CVCB3 CVC BRASIL OP AG V 42.884.08%1.68Mua650.000K5.997B23.221.831103.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LAME3F LOJAS AMERICANAS 11.564.05%0.45Bán50723.799B65.920.238491.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TRIS3F TRISUL SA 2.604.00%0.10Mua35359.365M5.970.41324.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RNEW11 RENOVA ENERGIA SA 2.344.00%0.09Bán59.100K276.680M-8.70155.00Công ty dịch vụ công cộng
CLSC4F CENT ELET STA CATA 30.694.00%1.18Sức mua mạnh1401.163B5.695.303078.00Công ty dịch vụ công cộng
BMIN4F BCO MERCANTIL INV 10.503.96%0.40Sức bán mạnh2088.784M39.870.46Tài chính
ISUS11F IT NOW ISE FUNDO 26.003.96%0.99Bán2
CVCB3F CVC BRASIL OP AG V 42.823.93%1.62Mua2.094K5.997B23.221.831103.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HBOR3F HELBOR EMPREENDIME 1.073.88%0.04Mua212483.775M-0.90183.00Tài chính
SANB3F BANCO SANTANDER(BR 19.873.87%0.74Sức mua mạnh498110.900B11.562.6048855.00Tài chính
ENGI11F ENERGISA SA 31.163.87%1.16Sức mua mạnh35711.650B18.001.6512535.00Công ty dịch vụ công cộng
SANB11F BANCO SANTANDER(BR 36.873.86%1.37Mua1.519K110.900B11.562.6048855.00Tài chính
RENT3F LOCALIZA RENT A CA 23.523.84%0.87Mua1.976K15.025B26.200.877436.00Công nghiệp
HGTX3F CIA HERING 16.593.82%0.61Mua1.930K2.557B11.361.427014.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất