Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Brazil

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
ITEC3 ITAUTEC ON
29.9964.60%11.77Sức mua mạnh100201.735M-0.64103.00Công nghệ
CEBR3 CEB ON
40.0042.86%12.00Sức mua mạnh200576.655M-3.071091.00Công ty dịch vụ công cộng
CGAS5L COMGAS PNA
82.0041.01%23.8519.496M10.780B8.0610.151041.00Công ty dịch vụ công cộng
CEEB5 COELBA PNA
31.5136.82%8.48Sức mua mạnh3005.433B12.412.543729.00Công ty dịch vụ công cộng
FNOR11F FINOR CI *
0.3332.00%0.08Sức mua mạnh544
ABCB10L ABC BRASIL PN REC N2
18.7727.95%4.10Mua6.051K2.068B9.362.03441.00Tài chính
ITEC3F ITAUTEC ON
35.9326.07%7.43Sức mua mạnh99201.735M-0.64103.00Công nghệ
RIGG34 TRANSOCEAN DRN
31.0025.51%6.30Sức bán mạnh10021.875B-15.565900.00Năng lượng
BMIN3F MERC INVEST ON
21.2024.71%4.20Mua1494.140M22.200.88Tài chính
SLED3F SARAIVA LIVRON N2
2.0023.46%0.38Bán25453.372M-3.823860.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BSLI3F BRB BANCO ON
40.0019.76%6.60Mua381.209B4.227.893107.00Tài chính
RCSL3F RECRUSUL ON
2.4918.57%0.39Bán92120.559M-2.46106.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ELEK4F ELEKEIROZ PN
13.0015.76%1.77Mua80420.327M6.342.10739.00Vật liệu cơ bản
CELP7F CELPA PNC
4.0515.71%0.55Bán35.207B26.260.251753.00Công ty dịch vụ công cộng
CSAB3F SEG AL BAHIAON
48.5015.48%6.50Mua16372.480M26.531.83133.00Tài chính
TIFF34 TIFFANY DRN ED
376.6814.74%48.40Bán1.000K44.829B20.6617.9013100.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PEAB3F PAR AL BAHIAON
41.0013.89%5.00Mua94552.562M18.122.37Công nghiệp
EKTR3F ELEKTRO ON
25.0013.64%3.00Sức mua mạnh113.528B8.522.143614.00Công ty dịch vụ công cộng
MWET4F WETZEL S/A PN
4.6413.17%0.54Mua199.467M-0.521567.00Vật liệu cơ bản
FESA3 FERBASA ON N1
29.9913.13%3.48Mua2001.990B6.443.633187.00Vật liệu cơ bản
CTNM4F COTEMINAS PN
10.3512.50%1.15Mua4318.619M4.862.14Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MSPA3F MELHOR SP ON
55.0012.24%6.00Mua2320.247M-2.90Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ALPA3F ALPARGATAS ON EB N1
17.7811.12%1.78Mua2578.937B26.960.7217000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BBSD11F BB ETF SP DVCI
84.0010.47%7.96Mua2
GPCP3F GPC PART ON
12.4810.44%1.18Mua5670.824M0.8113.98Vật liệu cơ bản
HETA4F HERCULES PN
6.4010.34%0.60Sức bán mạnh103.085M-102.98Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALUP4 ALUPAR PN N2
7.7310.27%0.72Mua18.300K7.080B20.491.18415.00Công ty dịch vụ công cộng
FPOR11 FIP PORT SUDCI
0.6510.17%0.06Bán4.876K
CEDO4F CEDRO PN N1
6.0510.00%0.55Bán4360.500M1.224.953378.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
USIM6F USIMINAS PNB N1
10.989.80%0.98Mua3113.178B18.130.5951182.00Vật liệu cơ bản
PATI3F PANATLANTICAON
22.509.76%2.00Mua40410.289M6.383.61Vật liệu cơ bản
CSAB4F SEG AL BAHIAPN
46.009.52%4.00Mua50372.480M26.531.83133.00Tài chính
LOGN3F LOG-IN ON NM
9.198.63%0.73Mua2.778K319.645M-0.63750.00Công nghiệp
EALT3F ACO ALTONA ON
5.998.32%0.46Sức mua mạnh90118.125M3.351.56638.00Vật liệu cơ bản
CEBR5F CEB PNA
30.058.09%2.25Mua3576.655M-3.071091.00Công ty dịch vụ công cộng
TMOS34 THERMFISCHERDRN ED
251.838.02%18.70Mua5.600K401.533B36.7127.6770000.00Chăm sóc sức khỏe
OSXB3 OSX BRASIL ON NM
4.447.77%0.32Bán2.500K12.970M-166.73Năng lượng
CTSA3F SANTANENSE ON
5.497.65%0.39Mua86199.640M7.570.671331.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ABTT34 ABBOTT DRN
74.977.58%5.28Sức mua mạnh400531.952B57.445.31103000.00Chăm sóc sức khỏe
RSUL4F RIOSULENSE PN
64.517.52%4.51Sức mua mạnh239.644M3.2920.641161.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LOGN3 LOG-IN ON NM
9.227.21%0.62Sức mua mạnh1.526M319.645M-0.63750.00Công nghiệp
RANI3F CELUL IRANI ON
2.996.79%0.19Mua59445.373M147.930.022359.00Vật liệu cơ bản
CEED3 CEEE-D ON N1
48.006.67%3.00Mua100474.357M-89.252399.00Công ty dịch vụ công cộng
FNAM11F FINAM CI *
0.176.25%0.01Theo dõi875
MULT3F MULTIPLAN ON N2
24.855.88%1.38Mua1.834K14.402B30.560.798828.00Tài chính
ECPR4F ENCORPAR PN
89.985.86%4.98Mua1146.229M3.7220.671614.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CALI4F CONST A LINDPN
55.005.77%3.00Bán427.909M11.166.72Tài chính
FCXO34 FREEPORT DRN
46.775.58%2.47Bán10070.379B7.526.4926800.00Vật liệu cơ bản
BAUH4F EXCELSIOR PN
26.375.48%1.37Mua5140.948M1.92Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FRTA3 POMIFRUTAS ON NM
0.975.43%0.05Mua12.400K11.046M-1.051392.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SNSY5F SANSUY PNA
79.005.33%4.00Mua19.724M-783.461460.00Vật liệu cơ bản
CSRN3F COSERN ON
16.855.25%0.84Mua322.777B11.491.44749.00Công ty dịch vụ công cộng
CRPG3 CRISTAL ON EJ
39.245.24%1.95Mua203926.046M5.956.71Vật liệu cơ bản
HPQB34 HP COMPANY DRN
76.955.18%3.79Bán100116.580B9.148.3749000.00Công nghệ
SCAR3F SAO CARLOS ON NM
34.004.94%1.60Sức mua mạnh3811.865B122.360.28Tài chính
ALPA3 ALPARGATAS ON EB N1
16.554.91%0.77Mua1.300K8.937B26.960.7217000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AAPL34 APPLE DRN
74.034.89%3.45Mua13.500K3382.729B15.7745.61132000.00Công nghệ
HAGA4F HAGA S/A PN
1.534.79%0.07Sức bán mạnh14723.879M66.870.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
COCE3 COELCE ON
46.074.70%2.07Sức mua mạnh3004.220B11.584.681133.00Công ty dịch vụ công cộng
RSUL4 RIOSULENSE PN
68.004.60%2.99Mua10039.644M3.2920.641161.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TEKA4 TEKA PN
8.624.48%0.37Mua5004.337M-327.722180.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CRIV4 ALFA FINANC PN
5.994.36%0.25Sức mua mạnh3.600K442.803M6.520.66Tài chính
RPAD5F ALFA HOLDINGPNA
6.994.33%0.29Sức mua mạnh6381.070M7.600.59Tài chính
IDVL4F INDUSVAL PN N2
4.694.22%0.19Sức bán mạnh57184.308M-15.87361.00Tài chính
ENMT3 ENERGISA MT ON
19.804.21%0.80Mua1.100K4.258B22.470.892423.00Công ty dịch vụ công cộng
CPRE3F CPFL RENOVAVON NM
15.504.10%0.61Bán47.376B135.710.11Công ty dịch vụ công cộng
FNOR11 FINOR CI *
0.264.00%0.01Sức mua mạnh1.006M
SLED4 SARAIVA LIVRPN N2
2.084.00%0.08Bán60.600K53.372M-3.823860.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EDFO11B FD INV IMOB ED OUR
315.003.96%12.00Mua78
MSPA3 MELHOR SP ON
50.003.86%1.86Mua2.400K320.247M-2.90Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BRSR5F BANRISUL PNA N1
27.003.85%1.00Sức mua mạnh6110.511B10.022.5610763.00Tài chính
CEEB3F COELBA ON
30.213.81%1.11Mua35.433B12.412.543729.00Công ty dịch vụ công cộng
ALUP3F ALUPAR ON N2
8.003.76%0.29Mua1047.080B20.491.18415.00Công ty dịch vụ công cộng
DWDP34 DOWDUPONT DRN
211.353.73%7.61Mua100469.905B33.646.2098000.00Vật liệu cơ bản
KEPL3 KEPLER WEBERON
17.843.72%0.64Mua225.400K452.566M-1.521925.00Công nghiệp
SCHW34 SCHWAB DRN
173.713.72%6.23Bán8.300K225.013B18.229.3519500.00Tài chính
TELB4F TELEBRAS PN
30.273.70%1.08Sức mua mạnh1051.885B-4.53436.00Dịch vụ Viễn thông
TOYB4 TECTOY PN
1.983.66%0.07Mua3.200K57.422M-0.70Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GOGL35 ALPHABET DRN C
185.983.62%6.49Sức mua mạnh1.000K3230.066B28.06167.5098771.00Công nghệ
KHCB34 KRAFT HEINZ DRN
124.753.53%4.25Bán17.500K147.874B-31.5139000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TEXA34 TEXAS INC DRN
426.003.49%14.37Sức mua mạnh600389.839B19.7621.4429888.00Công nghệ
COCA34 COCA COLA DRN ED
174.243.48%5.86Bán300737.424B29.235.9662600.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MSCD34 MASTERCARD DRN
895.003.36%29.09Sức mua mạnh1.400K893.504B41.6321.0414800.00Công nghệ
CRDE3 CR2 ON NM
19.793.34%0.64Mua90046.384M-3.59Tài chính
UPSS34 UPS DRN
105.173.32%3.38Sức mua mạnh100351.709B19.6020.97481000.00Công nghiệp
MTSA3F METISA ON
25.003.31%0.80Bán20154.552M8.711.971065.00Công nghiệp
CTSA4 SANTANENSE PN
6.093.22%0.19Bán400199.640M7.570.671331.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SUZB3 SUZANO PAPELON NM
45.253.15%1.38Bán7.162M59.190B153.880.293425.00Vật liệu cơ bản
KEPL3F KEPLER WEBERON
17.733.14%0.54Mua533452.566M-1.521925.00Công nghiệp
MSFT34 MICROSOFT DRN
455.103.09%13.62Sức mua mạnh1.100K3415.857B27.3316.48131000.00Công nghệ
ALSC3 ALIANSCE ON NM
20.403.03%0.60Mua1.232M4.013B36.450.56220.00Tài chính
BRGE11 ALFA CONSORCPNE
6.183.00%0.18Mua700256.183M5.300.83Tài chính
ESUD11 FIP IE II CI
1428.002.96%40.99Sức mua mạnh300
CRFB3F CARREFOUR BRON NM
20.592.95%0.59Sức mua mạnh2.128K40.364B24.300.8484632.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AMZO34 AMAZON DRN
3447.032.77%93.03Sức mua mạnh1.400K3344.579B90.6277.08647500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LVBI11 FII VBI LOG CI
108.952.76%2.93Sức mua mạnh4
HOME34 HOME DEPOT DRN ED
357.932.71%9.46Mua1.300K797.400B19.3236.66413000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CCPR3 CYRE COM-CCPON NM
12.312.67%0.32Mua1.000K1.435B-0.01Tài chính
IVVB11F ISHARE SP500CI
116.502.64%3.00Mua248
FSTU11F FISET TUR CI
0.392.63%0.01Sức mua mạnh632
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất