Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Brazil

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
ITEC3 ITAUTEC ON
29.9964.60%11.77Sức mua mạnh100332.055M-0.64103.00Công nghệ
FNOR11F FINOR CI *
0.3332.00%0.08Sức mua mạnh544
WLMM3F WLM IND COM ON
6.4028.26%1.41Mua30249.805M49.560.14922.00Công nghiệp
EKTR3F ELEKTRO ON
22.0026.92%4.67Mua103.528B8.522.143614.00Công ty dịch vụ công cộng
ITEC3F ITAUTEC ON
35.9326.07%7.43Sức mua mạnh99332.055M-0.64103.00Công nghệ
CEED4F CEEE-D PN N1
50.0025.00%10.00Sức mua mạnh1474.357M-89.252399.00Công ty dịch vụ công cộng
CEED3F CEEE-D ON N1
50.0024.66%9.89Mua1474.357M-89.252399.00Công ty dịch vụ công cộng
CRIV4F ALFA FINANC PN
7.0523.90%1.36Sức mua mạnh7442.803M6.520.66Tài chính
SLED3F SARAIVA LIVRON N2
2.0023.46%0.38Bán25455.507M-3.823860.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CEBR6F CEB PNB
29.8019.20%4.80Mua8576.655M-3.071091.00Công ty dịch vụ công cộng
CELP5F CELPA PNA
6.8018.26%1.05Mua35.096B26.180.251753.00Công ty dịch vụ công cộng
BOXP34 BOSTON PROP DRN
50.3118.10%7.71Mua10075.807B35.9213.71760.00Tài chính
BALM4 BAUMER PN
13.0017.54%1.94Mua300127.009M34.320.38Chăm sóc sức khỏe
CEDO3 CEDRO ON N1
7.0015.13%0.92Bán10060.500M1.224.953378.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CTNM3F COTEMINAS ON
11.9914.85%1.55Mua5318.006M4.852.14Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DOHL4F DOHLER PN
7.6914.78%0.99Sức mua mạnh23484.130M8.850.903000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BRGE6F ALFA CONSORCPNB
7.1914.31%0.90Mua50256.183M5.300.83Tài chính
FDES11 FUNDES CI
0.4014.29%0.05Mua2.000K
CTNM4F COTEMINAS PN
10.3512.50%1.15Mua4318.006M4.852.14Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DTCY3 DTCOM-DIRECTON
2.4511.36%0.25Bán20019.006M-0.39Công nghiệp
ALPA3F ALPARGATAS ON EB N1
17.7811.12%1.78Mua2578.925B26.920.5717000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WLMM4F WLM IND COM PN
6.8910.77%0.67Mua31249.805M49.560.14922.00Công nghiệp
GPCP3F GPC PART ON
12.4810.44%1.18Mua5670.197M0.8013.98Vật liệu cơ bản
ALUP4 ALUPAR PN N2
7.7310.27%0.72Mua18.300K6.916B20.011.18415.00Công ty dịch vụ công cộng
FPOR11 FIP PORT SUDCI
0.6510.17%0.06Bán4.876K
DASA3F DASA ON
30.889.12%2.58Mua598.980B52.070.5918142.00Chăm sóc sức khỏe
LOGN3F LOG-IN ON NM
9.198.63%0.73Mua2.778K342.689M-0.63750.00Công nghiệp
TELB3 TELEBRAS ON
38.998.31%2.99Sức mua mạnh1001.879B-4.53436.00Dịch vụ Viễn thông
DHER34 DANAHER CORPDRN
122.598.01%9.09Sức mua mạnh100348.811B35.5113.9671000.00Chăm sóc sức khỏe
CEDO3F CEDRO ON N1
6.557.73%0.47Mua7960.500M1.224.953378.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CEBR3F CEB ON
25.007.30%1.70Mua2576.655M-3.071091.00Công ty dịch vụ công cộng
LOGN3 LOG-IN ON NM
9.227.21%0.62Sức mua mạnh1.526M342.689M-0.63750.00Công nghiệp
TXRX4F TEX RENAUX PN
2.537.20%0.17Mua619.882M-12.63745.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HOOT4F HOTEIS OTHONPN
2.036.84%0.13Bán4233.989M-3.671271.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RANI3F CELUL IRANI ON
2.996.79%0.19Mua59455.233M151.200.022359.00Vật liệu cơ bản
BAUH4F EXCELSIOR PN
25.006.34%1.49Mua8137.814M1.92Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FNAM11F FINAM CI *
0.176.25%0.01Theo dõi875
MULT3F MULTIPLAN ON N2
24.855.88%1.38Mua1.834K14.260B30.260.798828.00Tài chính
SLBG34 SCHLUMBERGERDRN
168.765.68%9.07Bán300226.807B28.815.71100000.00Năng lượng
RPAD6F ALFA HOLDINGPNB
3.805.56%0.20Mua5372.602M7.430.59Tài chính
FRTA3 POMIFRUTAS ON NM
0.975.43%0.05Mua12.400K11.646M-1.051392.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
NORD3F NORDON MET ON
1.585.33%0.08Bán710.594M-0.48Vật liệu cơ bản
SNSY5F SANSUY PNA
79.005.33%4.00Mua19.647M-783.461460.00Vật liệu cơ bản
ORCL34 ORACLE DRN
205.105.33%10.37Sức mua mạnh200683.482B20.1910.15137000.00Công nghệ
CRPG3 CRISTAL ON EJ
39.245.24%1.95Mua203912.582M5.866.71Vật liệu cơ bản
SCAR3F SAO CARLOS ON NM
34.004.94%1.60Sức mua mạnh3811.898B124.490.28Tài chính
ALPA3 ALPARGATAS ON EB N1
16.554.91%0.77Mua1.300K8.925B26.920.5717000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AAPL34 APPLE DRN
74.034.89%3.45Mua13.500K3426.033B16.3544.55132000.00Công nghệ
HAGA4F HAGA S/A PN
1.534.79%0.07Sức bán mạnh14723.800M66.430.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BRGE8F ALFA CONSORCPND
4.394.52%0.19Mua2256.183M5.300.83Tài chính
CRIV4 ALFA FINANC PN
5.744.36%0.24Sức mua mạnh700442.803M6.520.66Tài chính
IDVL4F INDUSVAL PN N2
4.694.22%0.19Sức bán mạnh57183.820M-15.87361.00Tài chính
CPRE3F CPFL RENOVAVON NM
15.504.10%0.61Bán47.376B135.710.11Công ty dịch vụ công cộng
FNOR11 FINOR CI *
0.264.00%0.01Sức mua mạnh1.006M
SLED4 SARAIVA LIVRPN N2
2.084.00%0.08Bán60.600K55.507M-3.823860.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EDFO11B FD INV IMOB ED OUR
315.003.96%12.00Mua78
PNVL4F DIMED PN
239.003.91%8.99Mua501.699B26.3514.234494.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
RPAD5F ALFA HOLDINGPNA
6.703.88%0.25Sức mua mạnh18372.602M7.430.59Tài chính
BRSR5F BANRISUL PNA N1
27.003.85%1.00Sức mua mạnh6110.347B9.872.5610763.00Tài chính
BAUH4 EXCELSIOR PN
26.993.81%0.99Mua8.800K137.814M1.92Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ALUP3F ALUPAR ON N2
8.003.76%0.29Mua1046.916B20.011.18415.00Công ty dịch vụ công cộng
RPAD5 ALFA HOLDINGPNA
6.953.73%0.25Sức mua mạnh100372.602M7.430.59Tài chính
KEPL3 KEPLER WEBERON
17.843.72%0.64Mua225.400K469.406M56.790.311925.00Công nghiệp
TELB4F TELEBRAS PN
30.273.70%1.08Sức mua mạnh1051.879B-4.53436.00Dịch vụ Viễn thông
TOYB4 TECTOY PN
1.983.66%0.07Mua3.200K59.527M-0.70Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MNPR3 MINUPAR ON
2.283.64%0.08Bán2.700K15.265M-3.652900.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KHCB34 KRAFT HEINZ DRN
124.753.53%4.25Bán17.500K147.740B-30.7839000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DASA3 DASA ON
29.503.44%0.98Sức mua mạnh6008.980B52.070.5918142.00Chăm sóc sức khỏe
TWTR34 TWITTER DRN
61.103.24%1.92Bán10092.540B20.975.903920.00Công nghệ
SUZB3 SUZANO PAPELON NM
45.253.15%1.38Bán7.162M61.052B158.720.293425.00Vật liệu cơ bản
KEPL3F KEPLER WEBERON
17.733.14%0.54Mua533469.406M56.790.311925.00Công nghiệp
TEKA4F TEKA PN
8.253.12%0.25Mua44.337M-327.722180.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MSFT34 MICROSOFT DRN
455.103.09%13.62Sức mua mạnh1.100K3413.354B27.9616.10131000.00Công nghệ
ALSC3 ALIANSCE ON NM
20.403.03%0.60Mua1.232M4.134B37.550.56220.00Tài chính
CRFB3F CARREFOUR BRON NM
20.592.95%0.59Sức mua mạnh2.128K39.253B23.630.8484632.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AMGN34 AMGEN DRN
725.522.90%20.47Mua100441.897B15.2346.9221500.00Chăm sóc sức khỏe
FSPE11 FISET PESCA CI
0.362.86%0.01Bán3.000K
AMZO34 AMAZON DRN
3447.032.77%93.03Sức mua mạnh1.400K3307.041B91.7375.29647500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LVBI11 FII VBI LOG CI
108.952.76%2.93Sức mua mạnh4
SNSY5 SANSUY PNA
76.992.72%2.04Mua2009.647M-783.461460.00Vật liệu cơ bản
HOME34 HOME DEPOT DRN
357.932.71%9.46Mua1.300K795.118B19.7335.81413000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RANI4F CELUL IRANI PN
3.052.69%0.08Mua20455.233M151.200.022359.00Vật liệu cơ bản
CCPR3 CYRE COM-CCPON NM
12.312.67%0.32Mua1.000K1.473B-0.01Tài chính
IVVB11F ISHARE SP500CI
116.502.64%3.00Mua248
FSTU11F FISET TUR CI
0.392.63%0.01Sức mua mạnh632
CTKA4 KARSTEN PN
3.592.57%0.09Bán50026.336M-8.703389.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CCPR3F CYRE COM-CCPON NM
12.002.56%0.30Mua601.473B-0.01Tài chính
IVVB11 ISHARE SP500CI
115.262.51%2.82Mua172.790K
MWET4F WETZEL S/A PN
4.102.50%0.10Mua379.467M-0.521567.00Vật liệu cơ bản
RBDS11 FII RBRESID2CI
228.912.42%5.40Bán237
ROMI3 INDS ROMI ON NM
11.342.35%0.26Mua123.200K712.806M8.491.342806.00Công nghiệp
MNDL3 MUNDIAL ON
30.702.33%0.70Sức mua mạnh1.000K76.144M-17.96Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GOGL34 ALPHABET DRN A
187.312.23%4.09Mua1.800K3180.162B28.29163.6298771.00Công nghệ
RANI3 CELUL IRANI ON
2.772.21%0.06Bán5.400K455.233M151.200.022359.00Vật liệu cơ bản
NFLX34 NETFLIX DRN
1431.732.19%30.73Sức mua mạnh1.000K610.532B144.2410.057100.00Công nghệ
AVON34 AVON DRN
5.602.19%0.12Sức mua mạnh2004.552B-0.3723000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GPIV33 GP INVEST DR3
4.692.18%0.10Bán27.700K429.131M-1.55Tài chính
PATI3 PANATLANTICAON
23.002.18%0.49Mua400410.289M6.383.61Vật liệu cơ bản
TEKA3F TEKA ON
10.002.15%0.21Mua54.337M-327.722180.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BCIA11 FII BCIA CI
118.452.12%2.46Mua811
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất