Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Brazil

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
MAPT4F CEMEPE PN
66.9830.13%15.51Sức mua mạnh49244.309M-0.20Tài chính
FPOR11 FIP PORT SUDCI
5.7427.56%1.24Sức mua mạnh310
PSVM11 PORTO VM TPR
3.3325.19%0.67Sức mua mạnh54.400KVận chuyển
MAPT4 CEMEPE PN
60.0124.45%11.79Sức mua mạnh1.200K44.309M-0.20Tài chính
SNSY5F SANSUY PNA
230.0020.38%38.94Sức mua mạnh20240.058M-925.801622.00Sản xuất Chế tạo
ETER9 ETERNIT ON REC NM
4.2617.68%0.64Mua249.000K
ETER3 ETERNIT ON NM
4.3416.98%0.63Mua5.138M192.068M-0.121500.00Khoáng sản phi năng lượng
ETER3F ETERNIT ON NM
4.3016.22%0.60Mua40.854K192.068M-0.121500.00Khoáng sản phi năng lượng
LUPA3 LUPATECH ON NM
2.8514.92%0.37Mua2.839M63.085M0.982.52272.00Sản xuất Chế tạo
RSUL4 RIOSULENSE PN
138.4114.39%17.41Sức mua mạnh10070.543M3.8231.69Dịch vụ Công nghiệp
LUPA3F LUPATECH ON NM
2.7913.88%0.34Mua21.883K63.085M0.972.52272.00Sản xuất Chế tạo
PFRM3 PROFARMA ON NM
6.4013.27%0.75Mua2.490M692.752M32.560.176630.00Dịch vụ Phân phối
CRPG3 CRISTAL ON
26.0013.04%3.00Mua100667.430M6.343.79Công nghiệp Chế biến
TWTR34 TWITTER DRN
95.6211.95%10.21Mua6.670K134.030B26690.630.004900.00Dịch vụ Công nghệ
PFRM3F PROFARMA ON NM
6.3011.31%0.64Mua28.769K692.752M32.620.176630.00Dịch vụ Phân phối
PSVM11F PORTO VM TPR
3.2811.19%0.33Mua4.552KVận chuyển
BAUH4F EXCELSIOR PN
94.009.77%8.37Sức mua mạnh3485.614M16.655.14Công nghiệp Chế biến
EUCA4 EUCATEX PN N1
6.969.61%0.61Mua181.800K585.065M5.901.082742.00Sản xuất Chế tạo
MILS3 MILLS ON NM
7.739.49%0.67Mua5.836M1.767B-0.191205.00Tài chính
UNIP5F UNIPAR PNA
29.899.45%2.58Mua1982.710B111.510.241300.00Công nghiệp Chế biến
CEDO4F CEDRO PN N1
7.309.45%0.63Mua39767.100M-0.96Công nghiệp Chế biến
NORD3 NORDON MET ON
7.009.38%0.60Mua5.600K42.377M-0.00Sản xuất Chế tạo
EUCA4F EUCATEX PN N1
7.009.38%0.60Mua2.514K585.065M5.951.082742.00Sản xuất Chế tạo
UCAS3 UNICASA ON NM
4.809.09%0.40Mua422.300K290.780M19.510.23387.00Khách hàng Lâu năm
CESP5 CESP PNA N1
32.509.06%2.70Sức mua mạnh5.500K9.760BCông ty dịch vụ công cộng
BSLI4F BRB BANCO PN
100.008.51%7.84Mua752.001B7.2612.694517.00Tài chính
SHUL4 SCHULZ PN ED
12.108.33%0.93Mua571.600K996.950M10.551.062807.00Sản xuất Chế tạo
RSID3F ROSSI RESID ON NM
6.808.11%0.51Mua6.682K107.367M-18.99Khách hàng Lâu năm
NORD3F NORDON MET ON
6.708.06%0.50Mua67042.377M-0.00Sản xuất Chế tạo
AALR3 ALLIAR ON NM
11.507.98%0.85Mua2.940M1.260B131.000.08Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
BABA34 ALIBABAGR DRN
1377.147.98%101.73Sức mua mạnh6603453.411B242.085.35Bán Lẻ
CRIV3F ALFA FINANC ON
5.887.89%0.43Mua134551.264M7.550.72Tài chính
MILS3F MILLS ON NM
7.637.62%0.54Mua23.938K1.767B-0.191205.00Tài chính
AALR3F ALLIAR ON NM
11.467.50%0.80Mua22.414K1.260B131.120.08Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
MGEL4F MANGELS INDLPN
6.457.50%0.45Mua1235.220M-15.98Sản xuất Chế tạo
SHUL4F SCHULZ PN ED
11.937.48%0.83Mua15.237K996.950M10.491.062807.00Sản xuất Chế tạo
UCAS3F UNICASA ON NM
4.727.27%0.32Mua4.161K290.780M19.510.23387.00Khách hàng Lâu năm
RSID3 ROSSI RESID ON NM
6.807.09%0.45Mua658.600K107.367M-18.99Khách hàng Lâu năm
VIVA3F VIVARA S.A. ON NM
22.587.06%1.49Sức mua mạnh50.441K4.960B17.981.17Khách hàng Lâu năm
VIVA3 VIVARA S.A. ON NM
22.446.86%1.44Mua3.489M4.960B17.911.17Khách hàng Lâu năm
CAMB3F CAMBUCI ON
4.846.84%0.31Mua7.539K190.170M7.980.57Khách hàng Lâu năm
CAMB3 CAMBUCI ON
4.846.84%0.31Mua738.200K190.170M7.980.57Khách hàng Lâu năm
FNAM11F FINAM CI *
0.166.67%0.01Mua5.548K
BRKM5 BRASKEM PNA N1
25.356.51%1.55Mua6.583M18.945B-9.217500.00Công nghiệp Chế biến
DTEX3 DURATEX ON NM
15.686.45%0.95Mua3.550M10.166B23.650.6311714.00Sản xuất Chế tạo
CRIV4F ALFA FINANC PN
6.656.40%0.40Mua146628.257M8.660.72Tài chính
RDNI3F RNI ON NM
10.616.31%0.63Mua829425.407M103.960.10300.00Tài chính
RAPT4 RANDON PART PN N1
10.956.31%0.65Sức mua mạnh7.804M3.526B16.100.6411251.00Sản xuất Chế tạo
BPAC5 BTGP BANCO PNA N2
22.996.14%1.33Mua8.100K55.982BTài chính
B3SA3 B3 ON NM
60.656.09%3.48Mua13.847M116.840B37.451.53Tài chính
NTCO3 GRUPO NATURAON NM
42.326.04%2.41Mua19.415M49.926B-0.531175.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
PMAM3 PARANAPANEMAON NM
14.286.01%0.81Mua428.400K584.630M-13.56Khoáng sản phi năng lượng
DTEX3F DURATEX ON NM
15.555.93%0.87Sức mua mạnh24.118K10.166B23.570.6311714.00Sản xuất Chế tạo
AURA32 AURA 360 DR2 ATZ
820.005.81%45.0119.200K
BDLL4F BARDELLA PN
8.995.76%0.49Mua1113.600MDịch vụ Công nghiệp
NTCO3F GRUPO NATURAON NM
42.285.73%2.29Mua36.385K49.926B-0.531175.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
PRNR3 PRINER ON NM
11.275.72%0.61Mua722.700K405.558M-0.04Dịch vụ Công nghiệp
LOGG3F LOG COM PROPON NM
35.605.64%1.90Mua12.971K3.441B29.801.13Tài chính
MDNE3F MOURA DUBEUXON NM
10.875.53%0.57Mua6.830K877.963M-2.03Tài chính
RAPT4F RANDON PART PN N1
10.925.51%0.57Sức mua mạnh22.378K3.526B16.180.6411251.00Sản xuất Chế tạo
MDNE3 MOURA DUBEUXON NM
10.905.42%0.56Mua370.800K877.963M-2.03Tài chính
OSXB3F OSX BRASIL ON NM
4.705.38%0.24Mua39414.292M-184.50Dịch vụ Công nghiệp
BRKM5F BRASKEM PNA N1
25.285.38%1.29Mua35.126K18.945B-9.217500.00Công nghiệp Chế biến
XTED11 FII TRXE CORCI
9.255.35%0.47Mua8.401K
CIEL3 CIELO ON NM
5.005.26%0.25Mua65.698M12.869B10.770.443000.00Dịch vụ Thương mại
RDNI3 RNI ON NM
10.615.26%0.53Mua95.500K425.407M105.000.10300.00Tài chính
CIEL3F CIELO ON NM
5.005.04%0.24Mua189.935K12.869B10.790.443000.00Dịch vụ Thương mại
BBVJ11 FII C JARDIMCI
61.435.01%2.93Mua1.396KHỗn hợp
LOGN3 LOG-IN ON NM
16.385.00%0.78Mua1.522M1.627B-1.13Vận chuyển
FDES11 FUNDES CI
0.654.84%0.03Sức mua mạnh4.000K
LOGN3F LOG-IN ON NM
16.154.80%0.74Mua18.857K1.627B-1.13Vận chuyển
BRSR5F BANRISUL PNA N1
22.794.78%1.04Mua179.325B6.943.1310283.00Tài chính
CGRA4 GRAZZIOTIN PN
27.194.78%1.24Mua19.300K330.280M6.532482.00Bán Lẻ
BPAC5F BTGP BANCO PNA N2
22.514.70%1.01Mua53855.982BTài chính
AZEV4F AZEVEDO PN
4.834.55%0.21Mua1.275K25.218M-6.63Dịch vụ Công nghiệp
ATOM3 ATOMPAR ON
2.084.52%0.09Sức mua mạnh238.100K41.589M8.760.23Tài chính
MRVE3 MRV ON NM
20.204.50%0.87Mua11.187M9.316B14.321.36Tài chính
MRVE3F MRV ON NM
20.104.47%0.86Mua39.252K9.316B14.261.36Tài chính
CYRE3 CYRELA REALTON NM
26.744.41%1.13Mua13.739M9.845B24.911.03Tài chính
ODPV3 ODONTOPREV ON NM
15.014.24%0.61Mua1.565M7.637B29.150.502141.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CARE11 FII DEA CARECI
0.744.23%0.03Mua152.103K
S1PO34 SPOTIFY TECHDRN
370.494.22%15.00Mua50
BPAC11F BTGP BANCO UNT N2
84.504.22%3.42Mua27.832K70.317BTài chính
PLAS3F PLASCAR PARTON
4.984.18%0.20Bán1262.748M3.401.411801.00Sản xuất Chế tạo
MNDL3 MUNDIAL ON
25.004.17%1.00Mua8.600K59.508M-5.06Khách hàng Lâu năm
MNDL3F MUNDIAL ON
25.004.17%1.00Mua11259.508M-5.06Khách hàng Lâu năm
BPAC11 BTGP BANCO UNT N2
85.004.14%3.38Mua3.132M70.317BTài chính
DIRR3 DIRECIONAL ON NM
17.284.10%0.68Mua1.355M2.463B27.750.61Tài chính
HBTT11 FII HABITAT CI ERA
1249.004.08%49.00Mua17
BMIN3F MERC INVEST ON
20.404.08%0.80Bán52101.329M33.070.59Tài chính
PRNR3F PRINER ON NM
11.284.06%0.44Mua12.250K405.558M-0.04Dịch vụ Công nghiệp
UGPA3 ULTRAPAR ON NM
18.774.05%0.73Mua15.013M19.630B67.140.2816024.00Năng lượng Mỏ
WSON33 WILSON SONS DR3
41.104.02%1.59Mua44.100K2.827B51.480.8253088.00Vận chuyển
CRFB3 CARREFOUR BRON NM
20.704.02%0.80Mua3.777M39.502B42.300.4788551.00Dịch vụ Phân phối
HBOR3 HELBOR ON NM
3.393.99%0.13Mua32.181M2.163B-0.12Tài chính
DASA3F DASA ON
67.873.94%2.57Mua6232.448B3154.590.02Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
BRKM3 BRASKEM ON N1
25.553.90%0.96Mua36.200K19.573B-9.217500.00Công nghiệp Chế biến
KINP11 FII EV KINEACI
15.893.86%0.59Mua335
LWSA3 LOCAWEB ON NM
45.683.84%1.69Mua2.231M5.505B288.460.16Dịch vụ Công nghệ
CSNA3 SID NACIONALON
11.363.84%0.42Mua9.823M15.098B34.640.3238304.00Khoáng sản phi năng lượng
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất