Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Dùng thử miễn phí

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Brazil

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
BBRK3F BR BROKERS ON NM
4.1574.37%1.77Sức mua mạnh247.521K186.563M-3.59Tài chính
VIVR3F VIVER ON NM
9.8067.24%3.94Sức mua mạnh571.134K827.131M-2.0582.00Tài chính
BBRK3 BR BROKERS ON NM
4.0066.67%1.60Sức mua mạnh45.255M186.563M-3.59Tài chính
VIVR3 VIVER ON NM
9.8166.55%3.92Sức mua mạnh73.579M827.131M-2.0582.00Tài chính
TCNO3F TECNOSOLO ON
7.7132.70%1.90Sức mua mạnh43.497K34.005M-0.02Dịch vụ Công nghiệp
TCNO3 TECNOSOLO ON
7.8330.50%1.83Sức mua mạnh2.595M34.005M-0.02Dịch vụ Công nghiệp
TECN3F TECHNOS ON NM
2.8013.82%0.34Sức mua mạnh47.783K188.608M-0.19Khách hàng Lâu năm
WIZS3F WIZ S.A. ON NM
15.6013.70%1.88Sức mua mạnh98.925K2.216B10.281.332367.00Tài chính
TECN3 TECHNOS ON NM
2.7713.52%0.33Sức mua mạnh11.571M188.608M-0.19Khách hàng Lâu năm
TPIS3F TRIUNFO PARTON NM
3.5313.50%0.42Mua35.334K544.811M3.001.043737.00Vận chuyển
EPAR3F EMBPAR S/A ON
18.1513.44%2.15366242.376M8.391.91Sản xuất Chế tạo
JFEN3 JOAO FORTES ON
6.5013.24%0.76Sức mua mạnh1.200M603.870M-1.24Tài chính
PDGR3 PDG REALT ON NM
7.7513.14%0.90Sức mua mạnh813.600K384.514M-38.40Khách hàng Lâu năm
WIZS3 WIZ S.A. ON NM
15.6813.13%1.82Sức mua mạnh11.142M2.216B10.391.332367.00Tài chính
LPSB3 LOPES BRASILON NM
4.8712.99%0.56Sức mua mạnh3.427M635.960M97.510.04473.00Dịch vụ Thương mại
TPIS3 TRIUNFO PARTON NM
3.5412.74%0.40Sức mua mạnh8.552M544.811M3.021.043737.00Vận chuyển
PDGR3F PDG REALT ON NM
7.8012.23%0.85Sức mua mạnh13.217K384.514M-38.40Khách hàng Lâu năm
EPAR3 EMBPAR S/A ON
18.3012.20%1.9910.100K242.376M8.561.91Sản xuất Chế tạo
LPSB3F LOPES BRASILON NM
4.7410.23%0.44Sức mua mạnh16.107K635.960M97.290.04473.00Dịch vụ Thương mại
JFEN3F JOAO FORTES ON
6.3710.21%0.59Sức mua mạnh23.899K603.870M-1.24Tài chính
AZEV3F AZEVEDO ON ES
7.059.64%0.62Mua4.759K331.782M0.974.90Dịch vụ Công nghiệp
NINJ3 GETNINJAS ON NM
23.758.75%1.91Sức mua mạnh768.900K1.097B136.00Dịch vụ Thương mại
TGMA3 TEGMA ON NM
26.208.53%2.06Sức mua mạnh1.072M1.592B21.341.132141.00Vận chuyển
RSID3 ROSSI RESID ON NM
10.678.11%0.80Mua569.700K166.884M3.492.83Tài chính
TGMA3F TEGMA ON NM
26.198.09%1.96Sức mua mạnh13.566K1.592B21.421.132141.00Vận chuyển
AZEV3 AZEVEDO ON ES
7.027.67%0.50Mua655.300K331.782M0.984.90Dịch vụ Công nghiệp
POMO3 MARCOPOLO ON N2
3.297.52%0.23Sức mua mạnh1.028M3.030B38.150.0810123.00Sản xuất Chế tạo
NINJ3F GETNINJAS ON NM
23.507.50%1.64Mua7.531K1.097B136.00Dịch vụ Thương mại
POMO3F MARCOPOLO ON N2
3.307.49%0.23Sức mua mạnh12.794K3.030B38.280.0810123.00Sản xuất Chế tạo
PFRM3F PROFARMA ON NM
7.037.16%0.47Sức mua mạnh11.599K815.362M13.310.496918.00Dịch vụ Phân phối
FRTA3F POMIFRUTAS ON NM
9.927.01%0.65Mua1.559K18.730M6.841.36Công nghiệp Chế biến
RSID3F ROSSI RESID ON NM
10.486.94%0.68Sức mua mạnh2.260K166.884M3.462.83Tài chính
FRTA3 POMIFRUTAS ON NM
10.006.84%0.64Mua50.600K18.730M6.901.36Công nghiệp Chế biến
FESA3F FERBASA ON N1
52.966.13%3.06Mua843.767B32.821.523102.00Khoáng sản phi năng lượng
CTSA3F SANTANENSE ON
3.156.06%0.18Mua14.561K324.698M-0.04Công nghiệp Chế biến
PLAS3F PLASCAR PARTON
17.205.98%0.97Mua542208.996M-8.411728.00Sản xuất Chế tạo
BMEB3F MERC BRASIL ON N1
20.795.53%1.09Sức mua mạnh1581.050B6.652.96Tài chính
RPMG3F PET MANGUINHON
4.335.35%0.22Mua3.147K280.890M-4.87Năng lượng Mỏ
CEED3 CEEE-D ON N1
60.005.26%3.00Sức mua mạnh600552.295M-167.642186.00Chính phủ
PFRM3 PROFARMA ON NM
7.005.26%0.35Sức mua mạnh1.130M815.362M13.490.496918.00Dịch vụ Phân phối
CEED3F CEEE-D ON N1
60.005.24%2.99Sức mua mạnh388552.295M-167.642186.00Chính phủ
CGAS3F COMGAS ON
161.945.15%7.93Mua9621.173B16.119.591214.00Công ty dịch vụ công cộng
BMOB3F BEMOBI TECH ON NM
22.505.14%1.10Mua8.959K1.959B49.000.44Dịch vụ Công nghệ
CTSA3 SANTANENSE ON
3.125.05%0.15Mua545.600K324.698M-0.04Công nghiệp Chế biến
HAGA3 HAGA S/A ON
4.625.00%0.22Sức mua mạnh245.200K46.410M6.170.71Khách hàng Lâu năm
ANIM3F ANIMA ON NM
13.914.98%0.66Sức mua mạnh20.446K5.292B99.180.13Dịch vụ Khách hàng
MBLY3F MOBLY ON NM
17.204.94%0.81Bán1.969K1.734B-0.48Dịch vụ Công nghệ
TCSA3 TECNISA ON NM
8.944.81%0.41Mua1.135M627.972M-1.80Khách hàng Lâu năm
MODL3F MODALMAIS ON N2
7.444.79%0.34Mua1.319KTài chính
IFCM3 INFRACOMM ON NM
19.904.57%0.87Mua1.067M4.523B1011.00Dịch vụ Phân phối
GPAR3 CELGPAR ON
47.004.44%2.00Mua1003.507B20.382.21Công ty dịch vụ công cộng
MBLY3 MOBLY ON NM
17.004.42%0.72Bán936.100K1.734B-0.48Dịch vụ Công nghệ
COCE3 COELCE ON
87.364.00%3.36Mua2005.738B24.273.461122.00Công ty dịch vụ công cộng
AALR3 ALLIAR ON NM
11.633.93%0.44Mua1.071M1.324B-0.56Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CASH3F MELIUZ ON NM
45.993.91%1.73Sức mua mạnh34.348K5.607B155.00Dịch vụ Thương mại
TCSA3F TECNISA ON NM
8.833.88%0.33Mua7.319K627.972M-1.80Khách hàng Lâu năm
IFCM3F INFRACOMM ON NM
19.813.88%0.74Mua9.041K4.523B1011.00Dịch vụ Phân phối
SCAR3F SAO CARLOS ON NM
41.503.88%1.55Mua2772.273B24.161.70Tài chính
AALR3F ALLIAR ON NM
11.643.84%0.43Mua7.683K1.324B-0.56Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CASH3 MELIUZ ON NM
45.993.70%1.64Mua2.273M5.607B155.00Dịch vụ Thương mại
CARD3F CSU CARDSYSTON NM
24.653.66%0.87Mua7.077K970.172M19.431.226000.00Dịch vụ Thương mại
RPMG3 PET MANGUINHON
4.303.61%0.15Mua84.100K280.890M-4.87Năng lượng Mỏ
ANIM3 ANIMA ON NM
13.803.60%0.48Sức mua mạnh4.711M5.292B99.700.13Dịch vụ Khách hàng
BMOB3 BEMOBI TECH ON NM
22.323.57%0.77Mua780.500K1.959B49.350.44Dịch vụ Công nghệ
GPAR3F CELGPAR ON
48.623.47%1.63Mua1043.507B21.282.21Công ty dịch vụ công cộng
KEPL3F KEPLER WEBERON
53.533.44%1.78Mua2.854K1.371B20.132.57Sản xuất Chế tạo
DOTZ3F DOTZ SA ON NM
13.513.37%0.44Sức mua mạnh2.356K1.780B226.00Dịch vụ Công nghệ
ORVR3 ORIZON ON NM
27.593.33%0.89Mua303.600K1.908B-0.23Dịch vụ Công nghiệp
MWET3F WETZEL S/A ON
41.493.29%1.32Bán7749.728M2.3117.36896.00Sản xuất Chế tạo
OIBR3 OI ON N1
1.583.27%0.05Mua68.820M9.213B-2.4547179.00Truyền thông
OIBR3F OI ON N1
1.593.25%0.05Mua119.252K9.213B-2.4547179.00Truyền thông
JSLG3F JSL ON NM
12.123.24%0.38Mua6.829K3.289B14.620.8218448.00Vận chuyển
AFLT3F AFLUENTE T ON
10.473.05%0.31Mua50658.604MCông ty dịch vụ công cộng
PNVL3F DIMED ON N2
20.992.89%0.59Sức mua mạnh12.255K3.067B51.350.427493.00Công nghệ Sức khỏe
HAGA3F HAGA S/A ON
4.632.89%0.13Sức mua mạnh3.138K46.410M6.310.71Khách hàng Lâu năm
CARD3 CSU CARDSYSTON NM
24.262.80%0.66Mua444.400K970.172M19.291.226000.00Dịch vụ Thương mại
LUPA3 LUPATECH ON NM
7.182.72%0.19Bán1.515M199.059M-0.84298.00Sản xuất Chế tạo
YDUQ3F YDUQS PART ON NM
35.422.67%0.92Mua13.743K10.415B-0.0916539.00Dịch vụ Khách hàng
EKTR3F ELEKTRO ON
38.962.61%0.99Sức mua mạnh235.829B11.193.39Công ty dịch vụ công cộng
BIDI3 BANCO INTER ON N2
23.732.51%0.58Sức mua mạnh619.800K53.909BTài chính
KEPL3 KEPLER WEBERON
53.402.50%1.30Mua120.800K1.371B20.262.57Sản xuất Chế tạo
BLAU3F BLAU ON NM
47.252.49%1.15Sức mua mạnh1.308K8.342B23.991.921300.00Công nghệ Sức khỏe
TXRX3F TEX RENAUX ON
33.192.44%0.79Bán3673.104M-3.18Công nghiệp Chế biến
CVCB3F CVC BRASIL ON NM
29.502.43%0.70Sức mua mạnh102.153K5.812B-0.88Dịch vụ Khách hàng
PETZ3 PETZ ON NM
24.902.43%0.59Sức mua mạnh3.023M9.578B182.370.13Công nghiệp Chế biến
DOHL3F DOHLER ON
27.702.40%0.65Bán301.666B19.781.37Công nghiệp Chế biến
YDUQ3 YDUQS PART ON NM
35.402.40%0.83Mua3.251M10.415B-0.0916539.00Dịch vụ Khách hàng
PDTC3F PADTEC ON NM
7.682.40%0.18Bán3.896K589.158M51.650.15Dịch vụ Công nghệ
RCSL3 RECRUSUL ON
6.442.38%0.15Bán1.099M245.023M-0.01Dịch vụ Phân phối
PLAS3 PLASCAR PARTON
17.222.38%0.40Mua16.800K208.996M-8.411728.00Sản xuất Chế tạo
MOVI3 MOVIDA ON NM
19.592.35%0.45Mua1.736M5.697B17.151.123328.00Tài chính
GGPS3F GPS ON NM
17.072.34%0.39Mua2.402K11.234B81879.00Dịch vụ Thương mại
LUPA3F LUPATECH ON NM
7.202.27%0.16Bán11.681K199.059M-0.84298.00Sản xuất Chế tạo
PETZ3F PETZ ON NM
24.852.26%0.55Sức mua mạnh22.476K9.578B182.300.13Công nghiệp Chế biến
BSLI3F BRB BANCO ON
35.002.19%0.75Bán4411.822B27.081.274498.00Tài chính
BIDI3F BANCO INTER ON N2
23.752.15%0.50Mua17.233K53.909BTài chính
PGMN3F PAGUE MENOS ON NM
12.002.13%0.25Mua4.158K5.269B39.320.30Bán Lẻ
BRKM3F BRASKEM ON N1
56.022.11%1.16Mua1.094K43.736B-0.69Công nghiệp Chế biến
DTEX3 DURATEX ON NM
21.802.11%0.45Mua1.631M14.670B25.810.8313241.00Sản xuất Chế tạo
SQIA3 SINQIA ON NM
22.572.08%0.46Mua316.900K1.521B303.710.08Dịch vụ Công nghệ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter