Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Brazil

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
NORD3F NORDON MET ON
10.00149.38%5.99Mua4.412K66.215M-0.69Vật liệu cơ bản
NORD3 NORDON MET ON
10.0087.27%4.66Mua73.100K66.215M-0.69Vật liệu cơ bản
HBTS5F HABITASUL PNA
12.4424.40%2.44Sức mua mạnh191.826M-6.14Tài chính
EALT3 ACO ALTONA ON
7.4921.39%1.32Sức mua mạnh600132.825M7.360.64638.00Vật liệu cơ bản
FSTU11F FISET TUR CI
0.3020.00%0.05Bán35
CELP7 CELPA PNC
7.9919.79%1.32Mua57.300K6.104B33.680.231753.00Công ty dịch vụ công cộng
TXRX3F TEX RENAUX ON
5.9519.00%0.95Sức mua mạnh3220.870M23.580.21745.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EALT3F ACO ALTONA ON
6.6816.58%0.95Sức mua mạnh80132.825M7.360.64638.00Vật liệu cơ bản
BRSR5F BANRISUL PNA N1
26.6614.91%3.46Sức mua mạnh389.779B8.162.9310276.00Tài chính
RPAD3F ALFA HOLDINGON
5.3513.11%0.62Mua92444.582M11.260.47Tài chính
BTTL3F BATTISTELLA ON
6.6911.50%0.69Mua10892.136M-0.36Công nghiệp
DMMO11F DOMMO BNS ORD
0.2011.11%0.02Mua6721.523B-3.61Năng lượng
FRTA3F POMIFRUTAS ON NM
7.7610.70%0.75Mua1.896K15.348M-2.051392.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FNOR11F FINOR CI *
0.2210.00%0.02Mua4.060K
FRTA3 POMIFRUTAS ON NM
7.679.57%0.67Mua65.300K15.348M-2.051392.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPRE3F CPFL RENOVAVON NM
16.009.51%1.39Mua207.898B87.860.17Công ty dịch vụ công cộng
HOOT4F HOTEIS OTHONPN
2.179.05%0.18Mua2438.582M-2.991271.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GPIV33 GP INVEST DR3
6.179.01%0.51Mua157.900K527.019M-0.77Tài chính
JFEN3F JOAO FORTES ON
1.797.83%0.13Mua2.826K182.752M-2.65579.00Tài chính
FNAM11F FINAM CI *
0.147.69%0.01Bán2.927K
DRIT11B MULTIGESTAO RENDA
182.997.64%12.99Sức mua mạnh4
CGRA3F GRAZZIOTIN ON
27.007.57%1.90Sức mua mạnh332512.575M9.102.802497.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CGRA4 GRAZZIOTIN PN
25.507.19%1.71Mua64.000K512.575M9.102.802497.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CGRA3 GRAZZIOTIN ON
26.496.90%1.71Sức mua mạnh12.500K512.575M9.102.802497.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JFEN3 JOAO FORTES ON
1.746.75%0.11Mua357.600K182.752M-2.65579.00Tài chính
DASA3 DASA ON
37.506.69%2.35Sức mua mạnh20011.810B78.600.5018142.00Chăm sóc sức khỏe
RNEW3F RENOVA ON N2
7.606.59%0.47Mua125279.383M-87.69155.00Công ty dịch vụ công cộng
HCTR11 FII HECTARE CI
1310.006.50%80.00Mua202
MNDL3F MUNDIAL ON
37.806.48%2.30Sức mua mạnh3088.765M-1.41Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SPXI11F IT NOW SPXI CI
137.996.14%7.98Sức mua mạnh23
GPCP3F GPC PART ON
26.856.13%1.55Mua59165.526M6.604.00Vật liệu cơ bản
RAPT3F RANDON PART ON N1
8.486.00%0.48Sức mua mạnh1713.403B17.700.566413.00Công nghiệp
RANI4F CELUL IRANI PN
3.745.95%0.21Mua123470.024M-0.102359.00Vật liệu cơ bản
BRKM5F BRASKEM PNA N1
32.555.65%1.74Mua37.266K25.782B9.353.468126.00Vật liệu cơ bản
CGRA4F GRAZZIOTIN PN
25.005.40%1.28Sức mua mạnh2.681K512.575M9.102.802497.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BRKM5 BRASKEM PNA N1
32.395.30%1.63Mua11.229M25.782B9.353.468126.00Vật liệu cơ bản
DMMO11 DOMMO BNS ORD
0.205.26%0.01Mua24.800K1.523B-3.61Năng lượng
FSRF11F FISET FL REFCI
0.205.26%0.01Bán344
JBSS3F JBS ON NM
31.075.00%1.48Mua54.400K82.350B22.351.38230000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BRPR3F BR PROPERT ON NM
11.594.98%0.55Sức mua mạnh1.958K4.561B-0.0686.00Tài chính
CELP6 CELPA PNB
13.704.82%0.63Mua1.000K6.104B33.680.231753.00Công ty dịch vụ công cộng
BIOM3F BIOMM ON MA
8.494.81%0.39Sức mua mạnh76383.199M-1.06Chăm sóc sức khỏe
IGBR3F IGB S/A ON
2.234.69%0.10Mua13927.136M-3.75Công nghệ
MRFG3 MARFRIG ON NM
11.004.46%0.47Mua6.536M6.815B-1.8930000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
JBDU3 J B DUARTE ON
5.424.43%0.23Mua2.000K17.166M0.02122.58Vật liệu cơ bản
JBSS3 JBS ON NM
30.904.25%1.26Mua23.489M82.350B22.351.38230000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PPLA11F PPLA UNT
3.704.23%0.15Mua45018.115B-0.76Tài chính
VLID3 VALID ON NM
13.684.11%0.54Mua458.100K963.134M11.091.235000.00Công nghiệp
BEEF11F MINERVA BNS ORD NM
3.423.95%0.13Sức mua mạnh2623.564B-1.08Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MRFG3F MARFRIG ON NM
10.983.88%0.41Mua35.865K6.815B-1.8930000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BSEV3F BIOSEV ON NM
2.753.77%0.10Mua3012.704B-2.34Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
INEP4 INEPAR PN
8.843.76%0.32Mua2.700K70.448M3216.00Năng lượng
BEEF3 MINERVA ON NM
9.553.69%0.34Mua3.960M3.564B-1.08Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TOTS3F TOTVS ON NM
56.013.68%1.99Sức mua mạnh9.317K10.782B100.160.57Công nghệ
TRNT11 FII TORRE NOCI
209.993.57%7.24Mua19
HUSC11 FII H UNIMEDCI
134.503.46%4.50Bán189
HOOT4 HOTEIS OTHONPN
2.103.45%0.07Mua3.300K38.582M-2.991271.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BBDC3 BRADESCO ON N1
31.903.34%1.03Sức mua mạnh6.661M274.544B13.082.6198605.00Tài chính
BRIV3F ALFA INVEST ON
7.443.33%0.24Mua26650.060M11.280.65Tài chính
IDNT3F IDEIASNET ON
2.853.26%0.09Sức bán mạnh55846.580M4.450.64Công nghệ
BEEF3F MINERVA ON NM
9.553.24%0.30Mua10.783K3.564B-1.08Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
QUAL3F QUALICORP ON NM
29.303.17%0.90Mua10.072K8.112B19.951.452025.00Tài chính
WEGE3 WEG ON NM
24.403.00%0.71Sức mua mạnh4.991M51.177B36.250.6731104.00Công nghiệp
FESA3F FERBASA ON N1
34.992.94%1.00Sức mua mạnh31.897B6.072.903187.00Vật liệu cơ bản
TEKA4 TEKA PN
7.742.93%0.22Bán2.600K3.894M-224.412180.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CRIV4 ALFA FINANC PN
6.502.85%0.18Mua800635.806M9.780.63Tài chính
WHRL3 WHIRLPOOL ON
4.792.79%0.13Mua1.100K7.108B12.150.398000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BAUH4F EXCELSIOR PN
56.002.75%1.50Mua22276.778M5.06Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
JBDU3F J B DUARTE ON
5.252.74%0.14Mua29817.166M0.02122.58Vật liệu cơ bản
ECOR3F ECORODOVIAS ON NM
13.562.73%0.36Sức mua mạnh6.218K7.590B25.010.553742.00Công nghiệp
CESP3F CESP ON N1
25.572.69%0.67Bán5859.167B-0.63519.00Công ty dịch vụ công cộng
ALPA3F ALPARGATAS ON N1
21.902.67%0.57Mua10914.175B50.430.4917000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HYPE3F HYPERA ON NM
34.152.58%0.86Sức mua mạnh7.255K21.422B17.841.938787.00Chăm sóc sức khỏe
EALT4F ACO ALTONA PN
4.822.55%0.12Mua280132.825M7.360.64638.00Vật liệu cơ bản
ADHM3 ADVANCED-DH ON
1.622.53%0.04Mua26.800K12.251M-0.79Chăm sóc sức khỏe
IDVL3F INDUSVAL ON N2
3.282.50%0.08Theo dõi49318.352M-3.17220.00Tài chính
BBDC3F BRADESCO ON N1
31.802.48%0.77Sức mua mạnh5.242K274.544B13.082.6198605.00Tài chính
VLID3F VALID ON NM
13.642.48%0.33Mua6.617K963.134M11.091.235000.00Công nghiệp
FLRY3 FLEURY ON NM
25.142.44%0.60Sức mua mạnh1.603M7.963B25.690.999400.00Chăm sóc sức khỏe
SHOW3 TIME FOR FUNON NM
5.892.43%0.14Mua59.400K396.315M-0.77621.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SHOW3F TIME FOR FUNON NM
5.902.43%0.14Mua1.949K396.315M-0.77621.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PNVL4 DIMED PN
380.002.43%9.00Sức mua mạnh2002.023B25.7217.424494.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MEAL3 IMC S/A ON NM
8.902.42%0.21Mua362.400K1.419B330.980.0311670.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LIQO3F LIQ ON NM
11.892.41%0.28Bán61632.488M-733.0857370.00Công nghiệp
RLOG3 COSAN LOG ON NM
20.582.39%0.48Mua384.800K9.527B60.480.349102.00Công nghiệp
AZEV4F AZEVEDO PN
2.152.38%0.05Mua50716.506M-24.72Công nghiệp
BKBR3F BK BRASIL ON NM
19.972.31%0.45Mua1.665K4.551B41.450.5110722.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HYPE3 HYPERA ON NM
33.962.29%0.76Sức mua mạnh2.867M21.422B17.841.938787.00Chăm sóc sức khỏe
BRPR3 BR PROPERT ON NM
11.302.26%0.25Sức mua mạnh2.766M4.561B-0.0686.00Tài chính
RCSL3F RECRUSUL ON
1.382.22%0.03Bán240105.394M-1.00106.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
APER3 ALPER S.A. ON NM
24.952.21%0.54Bán9.800K182.529M-18.67Tài chính
IGTA3F IGUATEMI ON NM
48.502.19%1.04Mua4.904K8.535B33.771.43329.00Tài chính
RAIL3 RUMO S.A. ON NM
24.022.17%0.51Sức mua mạnh9.151M37.448B65.890.379102.00Công nghiệp
CRPG6F CRISTAL PNB
23.492.13%0.49Bán262719.665M5.224.75Vật liệu cơ bản
QUAL3 QUALICORP ON NM
28.902.12%0.60Mua2.086M8.112B19.951.452025.00Tài chính
CNTO3 CENTAURO ON NM
22.262.11%0.46Mua1.293M4.678B8196.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MGLU3 MAGAZ LUIZA ON NM
36.562.09%0.75Mua10.249M55.284B67.380.5516732.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MDIA3F M.DIASBRANCOON NM
36.332.08%0.74Theo dõi11.168K12.255B23.071.5720408.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
UNIP5 UNIPAR PNA
31.882.05%0.64Mua6003.092B9.603.191324.00Vật liệu cơ bản
CTSA3 SANTANENSE ON
5.102.00%0.10Mua700200.426M3.211.591331.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất