Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
TXRX4F TEX RENAUX PN
2.2585.95%1.04Mua6010.048M-12.63745.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BRGE7 ALFA CONSORCPNC
5.4077.05%2.35Mua100333.618M5.450.83Tài chính
FNOR11F FINOR CI *
0.2673.33%0.11Mua1.351K
MGEL4F MANGELS INDLPN
7.3864.00%2.88Sức mua mạnh3526.755M-4.163100.00Vật liệu cơ bản
BRGE5 ALFA CONSORCPNA
3.5144.44%1.08Sức mua mạnh100333.618M5.450.83Tài chính
RCSL4F RECRUSUL PN
1.6036.75%0.43Mua86148.509M-2.46106.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IDNT3 IDEIASNET ON
4.0335.23%1.05Sức bán mạnh2.227M48.705M-0.19Công nghệ
IDNT3F IDEIASNET ON
3.9532.11%0.96Sức bán mạnh1.689K48.705M-0.19Công nghệ
BMIN3F MERC INVEST ON
17.0029.08%3.83Bán668.566M27.860.51Tài chính
TCNO4F TECNOSOLO PN
1.9925.16%0.40Mua13010.990M-1.93250.00Công nghiệp
SNSY3F SANSUY ON
75.0125.02%15.01Theo dõi25.948M-783.461460.00Vật liệu cơ bản
COCE3F COELCE ON
39.0020.90%6.74Bán153.795B11.074.401109.00Công ty dịch vụ công cộng
TKNO4F TEKNO PN
36.0019.68%5.92Bán3948.550M-4.42Vật liệu cơ bản
FESA3 FERBASA ON N1
32.9917.86%5.00Sức mua mạnh2001.887B5.384.123037.00Vật liệu cơ bản
CLSC3F CELESC ON N2
54.0017.39%8.00Mua162.206B11.784.853235.00Công ty dịch vụ công cộng
CLSC3 CELESC ON N2
54.0017.39%8.00Sức mua mạnh1002.206B11.784.853235.00Công ty dịch vụ công cộng
CEBR5 CEB PNA
35.4317.28%5.22Sức mua mạnh200403.659M-3.071091.00Công ty dịch vụ công cộng
NUTR3 NUTRIPLANT ON MA
35.0016.67%5.00Mua3004.474M-31.78104.00Vật liệu cơ bản
FSPE11 FISET PESCA CI
0.3516.67%0.05Mua34.000K
BPHA3F BR PHARMA ON NM
1.6916.55%0.24Mua425166.229M-2.1015191.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GMCO34 GENERAL MOT DRN
140.0015.42%18.70Sức mua mạnh1.000K198.975B6.4022.27180000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AQLL11 FII AQUILLA CI
450.0015.37%59.94Mua4
JOPA4 JOSAPAR PN
22.0115.36%2.93Mua100259.268M7.333.341240.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MWET4F WETZEL S/A PN
3.5014.75%0.45Mua109.508M-0.521567.00Vật liệu cơ bản
CEPE6F CELPE PNB
16.0014.29%2.00Mua7148.498M8.722.071707.00Công ty dịch vụ công cộng
RAPT3F RANDON PART ON N1
7.1913.95%0.88Sức mua mạnh1203.229B27.200.356413.00Công nghiệp
FNOR11 FINOR CI *
0.2613.04%0.03Sức mua mạnh84.934M
MWET4 WETZEL S/A PN
3.8612.87%0.44Sức mua mạnh6.200K9.508M-0.521567.00Vật liệu cơ bản
TEKA4F TEKA PN
8.0912.05%0.87Mua464.025M-327.722180.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CBEE3F AMPLA ENERG ON
31.0611.97%3.32Mua304.266B18.881.36962.00Công ty dịch vụ công cộng
EALT3 ACO ALTONA ON
4.7011.90%0.50Mua100121.950M3.461.56638.00Vật liệu cơ bản
CEDO3F CEDRO ON N1
5.7011.76%0.60Sức bán mạnh6268.000M1.374.953378.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CELP7 CELPA PNC
3.4811.54%0.36Bán3005.256B20.070.251753.00Công ty dịch vụ công cộng
CTKA3F KARSTEN ON
4.4511.25%0.45Bán1027.055M-8.703389.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TSLA34 TESLA INC DRN
318.3710.85%31.16Mua100214.974B-23.6337543.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BMIN4F MERC INVEST PN
14.4910.61%1.39Mua2068.566M27.860.51Tài chính
TOYB3F TECTOY ON
2.1010.53%0.20Mua6253.815M-0.70Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RDNI3F RNI ON NM
5.9510.39%0.56Mua104248.914M-0.89296.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TXRX4 TEX RENAUX PN
2.0610.16%0.19Mua15.900K10.048M-12.63745.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TOYB4F TECTOY PN
1.8710.00%0.17Mua2553.815M-0.70Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BMIN4 MERC INVEST PN
14.509.85%1.30Mua30068.566M27.860.51Tài chính
FESA3F FERBASA ON N1
26.909.71%2.38Mua41.887B5.384.123037.00Vật liệu cơ bản
SNSY5F SANSUY PNA
46.009.52%4.00Mua605.948M-783.461460.00Vật liệu cơ bản
FHER3F FER HERINGERON NM
4.709.30%0.40Theo dõi1.100K233.202M-8.633050.00Vật liệu cơ bản
VOTS11 FII V MASTERCI
95.009.13%7.95Mua8
CTSA4 SANTANENSE PN
8.068.92%0.66Sức mua mạnh2.300K203.962M7.730.671331.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SUZB3 SUZANO PAPELON NM
42.308.46%3.30Sức mua mạnh11.260M38.597B14.731.443425.00Vật liệu cơ bản
JPPC11 FII JPP CAPICI
650.008.33%50.00Mua10
KEPL11 KEPLER WEBERBNS
6.508.33%0.50Mua100378.892M-1.521925.00Công nghiệp
ALUP4F ALUPAR PN N2
6.498.17%0.49Sức mua mạnh155.641B16.331.18415.00Công ty dịch vụ công cộng
BPHA3 BR PHARMA ON NM
1.598.16%0.12Mua156.200K166.229M-2.1015191.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SEDU3F SOMOS EDUCA ON NM
21.808.13%1.64Mua135.728B-1.20Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GOVE11F IT NOW IGCT CI
39.998.08%2.99Mua1
TEKA4 TEKA PN
8.648.00%0.64Sức mua mạnh8.200K4.025M-327.722180.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RBCB11 FII RIOBRCIBCI
229.897.93%16.89Sức mua mạnh219
MILS3 MILLS ON NM
4.907.93%0.36Mua3.251M786.816M-0.911260.00Công nghiệp
SUZB3F SUZANO PAPELON NM
42.137.78%3.04Sức mua mạnh21.522K38.597B14.731.443425.00Vật liệu cơ bản
IDVL3F INDUSVAL ON N2
14.007.69%1.00Bán51195.084M-15.87361.00Tài chính
CCPR3F CYRE COM-CCPON NM
10.697.44%0.74Mua5771.227B244.160.04Tài chính
FHER3 FER HERINGERON NM
4.657.39%0.32Bán236.300K233.202M-8.633050.00Vật liệu cơ bản
MILS3F MILLS ON NM
4.867.28%0.33Mua4.624K786.816M-0.911260.00Công nghiệp
DASA3 DASA ON
29.997.11%1.99Sức mua mạnh1009.351B47.270.6718142.00Chăm sóc sức khỏe
NFLX34 NETFLIX DRN
1321.477.05%87.01Sức mua mạnh300543.505B115.0411.235400.00Công nghệ
MNPR3 MINUPAR ON
2.466.96%0.16Mua6.000K16.330M-3.652900.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
OSXB3F OSX BRASIL ON NM
4.626.94%0.30Mua2014.764M-166.73Năng lượng
ESTR3F ESTRELA ON
12.816.75%0.81Bán2012.114M-36.90Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JOPA3 JOSAPAR ON
24.506.52%1.50Sức mua mạnh100259.268M7.333.341240.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
JFEN3 JOAO FORTES ON
3.946.49%0.24Mua9.000K388.610M-5.73579.00Tài chính
CGRA4F GRAZZIOTIN PN
27.106.27%1.60Sức mua mạnh156525.551M9.582.712424.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CTKA4 KARSTEN PN
4.636.19%0.27Mua48.400K27.055M-8.703389.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RNEW3F RENOVA ON N2
7.746.03%0.44Bán114307.613M-104.16155.00Công ty dịch vụ công cộng
FDES11F FUNDES CI
0.365.88%0.02Bán300
INEP4F INEPAR PN
5.425.86%0.30Bán18544.732M3216.00Năng lượng
LINX3F LINX ON NM
30.715.75%1.67Mua3.538K4.759B68.380.431418.00Công nghệ
PTBL3 PORTOBELLO ON NM
5.735.72%0.31Mua906.200K859.008M7.750.702448.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CEED3F CEEE-D ON N1
37.005.71%2.00Mua12367.868M-89.252399.00Công ty dịch vụ công cộng
CTKA4F KARSTEN PN
4.155.60%0.22Mua1827.055M-8.703389.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SLCE3F SLC AGRICOLAON NM
47.025.59%2.49Mua3.923K4.168B8.705.15Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PTBL3F PORTOBELLO ON NM
5.725.54%0.30Mua2.878K859.008M7.750.702448.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KLBN3 KLABIN S/A ON N2
5.655.41%0.29Mua71.100K21.358B-0.7514207.00Vật liệu cơ bản
PEAB3F PAR AL BAHIAON
39.005.41%2.00Mua20526.861M17.282.37Công nghiệp
ATOM3F ATOMPAR ON
2.745.38%0.14Sức mua mạnh18155.800M7.690.35Dịch vụ Viễn thông
REDE3F REDE ENERGIAON
6.905.34%0.35Mua613.870B39.610.177703.00Công ty dịch vụ công cộng
SLCE3 SLC AGRICOLAON NM
46.705.30%2.35Mua1.014M4.168B8.705.15Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KLBN3F KLABIN S/A ON N2
5.595.27%0.28Mua34621.358B-0.7514207.00Vật liệu cơ bản
RPAD3 ALFA HOLDINGON
2.605.26%0.13Mua100291.290M4.390.59Tài chính
VLID3 VALID ON NM
19.155.16%0.94Sức mua mạnh1.225M1.297B22.140.825000.00Công nghiệp
SLED3 SARAIVA LIVRON N2
2.505.04%0.12Mua5.800K67.783M-3.823860.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VIVR3 VIVER ON NM
0.425.00%0.02Bán10.118M241.719M-9.35256.00Tài chính
BRKM6 BRASKEM PNB N1
50.374.94%2.37Mua50038.430B11.544.198126.00Vật liệu cơ bản
BEEF11 MINERVA BNS ORD NM
1.714.91%0.08Bán8.800K2.030B-6.76Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CCPR3 CYRE COM-CCPON NM
10.754.88%0.50Mua10.500K1.227B244.160.04Tài chính
AVON34 AVON DRN
3.704.82%0.17Mua4.300K3.097B7.031.0025000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SULA4F SUL AMERICA PN N2
7.864.80%0.36Mua117.648B9.712.035168.00Tài chính
FIND11F IT NOW IFNC CI
103.004.78%4.70Mua1
EEEL3 CEEE-GT ON N1
220.004.76%10.00Mua1002.133B0.1227.071128.00Công ty dịch vụ công cộng
WIZS3F WIZ S.A. ON NM
8.394.74%0.38Mua5.961K1.276B7.931.011636.00Tài chính
BRSR5F BANRISUL PNA N1
24.504.70%1.10Mua259.713B7.403.2110732.00Tài chính
LINX3 LINX ON NM
30.754.56%1.34Mua1.936M4.759B68.380.431418.00Công nghệ
PNVL4 DIMED PN
230.004.54%9.99Bán2001.448B22.4614.234494.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất