Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Brazil

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
CEEB3F COELBA ON
45.0032.31%10.99Sức mua mạnh110.300B11.283.483729.00Công ty dịch vụ công cộng
BDLL4 BARDELLA PN
7.6614.16%0.95Mua27.000K12.256M-55.38362.00Dịch vụ Công nghiệp
MEND5F MENDES JR PNA
13.5212.67%1.52Bán1139.383M-41.13Dịch vụ Công nghiệp
PFRM3 PROFARMA ON NM
5.6710.96%0.56Mua1.483M695.203M-0.046327.00Dịch vụ Phân phối
EALT4F ACO ALTONA PN
6.4010.15%0.59Sức mua mạnh600143.100M8.110.781234.00Sản xuất Chế tạo
CHKE34 CHESAPEAKE DRN
3.3010.00%0.30Bán2.100K
MWET4F WETZEL S/A PN
5.579.65%0.49Sức mua mạnh789.589M-25.77962.00Sản xuất Chế tạo
HOOT4F HOTEIS OTHONPN
2.309.52%0.20Sức mua mạnh48840.419M-3.43Dịch vụ Khách hàng
ROMI3 INDS ROMI ON NM
15.459.19%1.30Sức mua mạnh371.200K971.150M7.382.09Sản xuất Chế tạo
FSTU11F FISET TUR CI
0.369.09%0.03Mua2.155KHỗn hợp
PFRM3F PROFARMA ON NM
5.679.04%0.47Mua31.046K695.203M-0.046327.00Dịch vụ Phân phối
ROMI3F INDS ROMI ON NM
15.208.73%1.22Mua6.150K971.150M7.382.09Sản xuất Chế tạo
GOLL11 GOL BNS PRE N2
12.508.70%1.00Mua1.300K
EALT4 ACO ALTONA PN
6.367.43%0.44Mua56.200K143.100M8.110.781234.00Sản xuất Chế tạo
NORD3F NORDON MET ON
4.737.26%0.32Theo dõi1330.128M-0.67Sản xuất Chế tạo
MEND6F MENDES JR PNB
15.506.90%1.00Mua45152.064M-41.13Dịch vụ Công nghiệp
FSPE11F FISET PESCA CI
0.336.45%0.02Sức mua mạnh100Tài chính
TELB3 TELEBRAS ON
120.996.13%6.99Mua3007.234B-6.63436.00Truyền thông
FSTU11 FISET TUR CI
0.356.06%0.02Mua11.000KHỗn hợp
MILS3F MILLS ON NM
9.006.01%0.51Mua8.952K2.221B-0.16847.00Dịch vụ Công nghiệp
RDNI3 RNI ON NM
14.755.96%0.83Mua29.000K622.495M-0.27294.00Tài chính
SLED4 SARAIVA LIVRPN N2
1.475.76%0.08Mua399.100K76.180M-14.512785.00Dịch vụ Thương mại
SLED4F SARAIVA LIVRPN N2
1.485.71%0.08Mua2.399K76.180M-14.512785.00Dịch vụ Thương mại
JBDU4F J B DUARTE PN
1.855.71%0.10Bán1368.784M0.01122.58Hàng tiêu dùng không lâu bền
WHRL3F WHIRLPOOL ON
7.485.65%0.40Mua13910.610B6.531.08Khách hàng Lâu năm
VLID3F VALID ON NM
14.235.64%0.76Mua12.547K997.621M10.541.35Dịch vụ Thương mại
CTSA3 SANTANENSE ON
5.805.45%0.30Sức mua mạnh5.500K227.928M3.711.56Công nghiệp Chế biến
EALT3F ACO ALTONA ON
14.655.40%0.75Bán127328.500M18.610.781234.00Sản xuất Chế tạo
STBP3 SANTOS BRP ON NM
7.575.14%0.37Sức mua mạnh3.340M5.054B573.490.013026.00Vận chuyển
RBFF11 FII RIOB FF CI ER
103.005.10%5.00Mua527
BRGE3F ALFA CONSORCON
6.445.06%0.31Mua16434.513M8.730.68Tài chính
CTKA4 KARSTEN PN
12.695.05%0.61Mua1.500K78.746M-12.98Công nghiệp Chế biến
CRPG5 CRISTAL PNA
23.105.00%1.10Mua61.300K670.332M5.024.60Công nghiệp Chế biến
RANI3F CELUL IRANI ON
3.304.76%0.15Sức mua mạnh316530.832M-0.102426.00Công nghiệp Chế biến
CTNM4F COTEMINAS PN
9.384.69%0.42Mua861281.856M1.922.14Khách hàng Lâu năm
XTED11 FII TRXE CORCI
12.664.63%0.56Mua10.014K
STBP3F SANTOS BRP ON NM
7.534.58%0.33Sức mua mạnh33.243K5.054B573.490.013026.00Vận chuyển
FSRF11 FISET FL REFCI
0.234.55%0.01Mua52.000KHỗn hợp
RCSL3F RECRUSUL ON
1.404.48%0.06Mua175102.362M-0.06Dịch vụ Phân phối
GSFI11 FII GENERAL CI
4.224.46%0.18Mua18.638K
VLID3 VALID ON NM
14.194.42%0.60Mua820.500K997.621M10.541.35Dịch vụ Thương mại
SLED3 SARAIVA LIVRON N2
2.864.38%0.12Mua37.700K148.214M-10.852785.00Dịch vụ Thương mại
SLED3F SARAIVA LIVRON N2
2.864.38%0.12Mua412148.214M-10.852785.00Dịch vụ Thương mại
MILS3 MILLS ON NM
8.904.34%0.37Mua2.081M2.221B-0.16847.00Dịch vụ Công nghiệp
HETA4F HERCULES PN
6.054.31%0.25Mua103.111M0.728.49Khách hàng Lâu năm
USIM6F USIMINAS PNB N1
8.244.30%0.34Mua19.688B27.760.28Khoáng sản phi năng lượng
GFSA3 GAFISA ON NM
6.584.28%0.27Mua1.023M769.024M-7.89359.00Khách hàng Lâu năm
MMXM11 MMX MINER TPR NM
0.494.26%0.02Mua123.500K3.179M-24.23Khoáng sản phi năng lượng
MMXM11F MMX MINER TPR NM
0.494.26%0.02Mua4103.179M-24.23Khoáng sản phi năng lượng
CTSA3F SANTANENSE ON
5.654.24%0.23Sức mua mạnh177227.928M3.711.56Công nghiệp Chế biến
REDE3F REDE ENERGIAON
8.444.20%0.34Mua2316.669B26.790.306717.00Công ty dịch vụ công cộng
CTKA4F KARSTEN PN
12.694.02%0.49Mua378.746M-12.98Công nghiệp Chế biến
CTNM4 COTEMINAS PN
9.203.95%0.35Mua39.600K281.856M1.922.14Khách hàng Lâu năm
CPRE3F CPFL RENOVAVON NM
17.303.90%0.65Mua428.633B97.930.17446.00Công ty dịch vụ công cộng
GFSA3F GAFISA ON NM
6.603.77%0.24Mua7.807K769.024M-7.89359.00Khách hàng Lâu năm
CEDO4 CEDRO PN N1
7.293.70%0.26Bán10072.900M1.425.15Công nghiệp Chế biến
SMTO3F SAO MARTINHOON NM
21.923.64%0.77Sức mua mạnh2.382K7.483B24.070.89Công nghiệp Chế biến
INEP4 INEPAR PN
7.503.59%0.26Bán2.800K59.769M-40.93Sản xuất Chế tạo
MATB11F IT NOW IMAT CI
34.803.51%1.18Mua12Hỗn hợp
PLAS3F PLASCAR PARTON
6.513.50%0.22Mua3779.771M-34.671793.00Sản xuất Chế tạo
CEDO4F CEDRO PN N1
7.153.47%0.24Bán372.900M1.425.15Công nghiệp Chế biến
HBOR3 HELBOR ON NM
3.893.46%0.13Sức mua mạnh3.908M2.581B-0.27Tài chính
BIOM3F BIOMM ON MA
9.903.45%0.33Mua171600.916M-1.15Công nghệ Sức khỏe
GEPA4F GER PARANAP PN
47.503.42%1.57Sức mua mạnh3614.379B12.633.67381.00Công ty dịch vụ công cộng
ENAT3F ENAUTA PART ON NM
14.003.40%0.46Mua5.156K3.658B15.270.91121.00Năng lượng Mỏ
ENAT3 ENAUTA PART ON NM
13.953.33%0.45Mua978.200K3.658B15.270.91121.00Năng lượng Mỏ
ANIM3 ANIMA ON NM
24.283.23%0.76Sức mua mạnh200.900K1.925B2960.980.01Dịch vụ Khách hàng
KLBN3F KLABIN S/A ON N2
4.183.21%0.13Mua6.563K21.871B23.040.18Công nghiệp Chế biến
DTCY3 DTCOM-DIRECTON
5.003.09%0.15Mua4.800K38.947M-0.22Dịch vụ Công nghệ
FIGS11 FII GEN SHOPCI
75.253.08%2.25Sức mua mạnh15.559K
FRTA3F POMIFRUTAS ON NM
7.572.99%0.22Sức mua mạnh2015.769M17.880.44Công nghiệp Chế biến
ANIM3F ANIMA ON NM
24.352.96%0.70Sức mua mạnh2.407K1.925B2960.980.01Dịch vụ Khách hàng
MRFG3 MARFRIG ON NM
11.192.94%0.32Mua3.584M6.850B2.883.8930167.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
HBOR3F HELBOR ON NM
3.882.92%0.11Sức mua mạnh13.771K2.581B-0.27Tài chính
BRML3 BR MALLS PARON NM
16.962.91%0.48Sức mua mạnh10.418M14.299B9.121.86541.00Tài chính
PEAB3 PAR AL BAHIAON
47.302.89%1.33Mua300607.818M12.333.84Tài chính
HGRE11 FII HG REAL CI ER
172.952.89%4.86Mua93.205KHỗn hợp
UNIP5F UNIPAR PNA
30.872.87%0.86Mua62.935B14.562.04Công nghiệp Chế biến
GGBR4 GERDAU PN N1
17.672.85%0.49Mua20.802M29.995B20.160.8824542.00Khoáng sản phi năng lượng
TXRX4F TEX RENAUX PN
3.622.84%0.10Bán4015.674M3.810.97Công nghiệp Chế biến
EALT3 ACO ALTONA ON
14.602.82%0.40Mua1.600K328.500M18.610.781234.00Sản xuất Chế tạo
CEAB3 CEA MODAS ON NM
18.502.78%0.50Mua1.162M5.703B5.893.14Bán Lẻ
PINE4F PINE PN N2
3.722.76%0.10Mua4.723K439.852M-1.40Tài chính
GOVE11F IT NOW IGCT CI
50.002.73%1.33Mua1Hỗn hợp
CRPG6F CRISTAL PNB
22.202.73%0.59Bán74650.019M4.874.60Công nghiệp Chế biến
BAHI3F BAHEMA ON MA
109.002.71%2.88Mua5244.130M-5.49Công nghiệp Chế biến
FAED11 FII ANH EDUCCI ER
279.342.70%7.35Mua1.227KHỗn hợp
GEPA4 GER PARANAP PN
46.372.70%1.22Sức mua mạnh4.400K4.379B12.633.67381.00Công ty dịch vụ công cộng
XPPR11 FII XP PROP CI
106.252.66%2.75166.942K
TSLA34 TESLA INC DRN
359.222.64%9.24Mua500
IDVL3F INDUSVAL ON N2
3.152.61%0.08Mua100262.755M-5.45Tài chính
CLSC4F CELESC PN N2
50.452.60%1.28Mua1471.948B9.695.213281.00Công ty dịch vụ công cộng
BRML3F BR MALLS PARON NM
16.902.55%0.42Sức mua mạnh8.707K14.299B9.121.86541.00Tài chính
FMOF11 FII MEMORIALCI ER
123.002.50%3.00Mua4Hỗn hợp
CRPG5F CRISTAL PNA
22.562.50%0.55Bán546670.332M5.024.60Công nghiệp Chế biến
VINO11 FII VINC CORCI
66.202.49%1.6152.904K
BOVB11F ETF BRAD BOVCI
113.582.46%2.73Sức mua mạnh2Hỗn hợp
FIND11F IT NOW IFNC CI
128.002.42%3.02Sức mua mạnh6Hỗn hợp
LLIS3 LE LIS BLANCON NM
16.142.41%0.38Bán24.800K832.837M39.860.40Hàng tiêu dùng không lâu bền
CRPG6 CRISTAL PNB
22.402.38%0.52Bán1.400K650.019M4.874.60Công nghiệp Chế biến
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất