Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Cổ phiếu có beta cao — Thị trường Chứng khoán Brazil

Beta là một khái niệm đo lường mức độ biến động của cổ phiếu so với thị trường tổng thể. Cổ phiếu có hệ số beta cao có thể là tài sản hoàn hảo cho các nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro cao vì chúng có đầy đủ tiềm năng tạo ra lợi nhuận cao. Đầu tư vào những cổ phiếu này có thể mang lại lợi ích, nhưng hãy nhớ rằng lợi ích và rủi ro là hai mặt của cùng một đồng tiền, vì vậy hãy hành động cẩn thận. Danh sách bên dưới có thể hữu ích nếu bạn muốn xem xét thử một chiến lược đầu tư mạo hiểm hơn.

               
BSLI3 BRB BANCO ON EDJ
0.000.000.000.000.000.00%0.000.00-13.33-30.2768.0767.688.290.00
GETT3 GETNET BR ON
0.00-0.46-1.38-1.83-0.464.88%6.447.50-60.19-60.19-60.196.298.21
PCAR3 P.ACUCAR-CBDON NM
0.040.04-0.22-0.93-1.011.03%0.130.58-15.30-43.7729.1135.362.793.21
PDGR3 PDG REALT ON NM
-0.67-0.670.00-0.67-1.321.36%4.932.05-29.05-78.87-62.17-62.552.554.03
AGXY3 AGROGALAXY ON NM
0.000.530.000.210.000.11%1.065.9124.02-10.80-10.802.551.82
DEXP3 DEXXOS PAR ON N1
0.10-0.210.42-0.21-1.63-3.20%14.8520.12-18.33-44.4431.0959.832.548.13
TRAD3 TC ON NM
1.100.780.31-3.46-2.13-0.16%-5.22-19.52-16.34-49.60-49.602.525.05
MLAS3 MULTILASER ON NM
0.00-0.130.130.402.017.50%8.1114.11-1.55-41.31-41.312.528.43
DOTZ3 DOTZ SA ON NM
0.000.000.00-0.310.310.00%-2.78-8.16-64.29-75.45-76.142.176.35
IGBR3 IGB S/A ON
-0.440.00-0.46-1.500.00-2.16%-11.23-10.79-33.66-68.14-66.10-47.602.146.11
FHER3 FER HERINGERON NM
0.710.990.940.09-2.0613.54%13.9712.70-8.54-48.74616.55595.412.0820.35
ARML3 ARMAC ON NM
0.050.231.281.371.231.29%0.921.626.82-0.55-0.552.062.64
RECV3 PETRORECSA ON NM
0.270.140.20-0.74-0.60-0.55%4.295.88-7.43-12.75-6.601.874.53
CSNA3 SID NACIONALON
0.16-0.12-0.16-0.65-1.611.16%4.8512.18-26.50-44.03-20.16-3.171.875.39
ONCO3 ONCOCLINICASON NM
0.11-0.110.00-0.43-0.542.35%-2.0318.04-47.39-52.07-52.071.794.35
DOHL3 DOHLER ON
0.000.000.000.000.000.00%0.00-25.18-25.18-34.71-11.79-23.971.770.00
BIDI3 BANCO INTER ON N2
-0.240.320.721.943.8813.67%13.363.40-41.89-43.8013.4445.381.6915.36
PMAM3 PARANAPANEMAON NM
-0.61-0.510.10-0.412.002.34%3.895.25-16.42-44.36-3.80-8.991.654.45
LPSB3 LOPES BRASILON NM
0.000.400.00-0.40-1.57-0.81%0.835.17-29.68-43.65-51.00-53.961.655.74
CASH3 MELIUZ ON NM
0.29-0.29-0.58-2.01-1.7213.58%31.4214.72-34.04-45.4537.2698.111.6516.03
RRRP3 3R PETROLEUMON NM
0.261.390.96-0.13-1.38-2.94%0.6113.72-10.51-21.28-15.5614.641.639.88
GFSA3 GAFISA ON NM
0.930.460.930.00-0.91-2.24%6.346.86-22.97-55.33-49.89-52.811.627.44
MILS3 MILLS ON NM
0.000.490.33-1.12-0.16-2.70%2.0011.66-3.74-25.622.64-10.851.616.72
INEP3 INEPAR ON
-0.64-0.64-1.27-4.320.656.94%5.481.99-24.88-56.31177.48281.661.5815.97
ENJU3 ENJOEI ON NM
0.300.301.230.300.61-6.84%2.8313.15-37.60-70.51-74.35-67.941.5810.28
MERC3 MERC FINANC ON
-12.59-12.59-12.59-12.59-5.600.00%8.000.00-2.61-14.822.8416.771.5514.41
COGN3 COGNA ON ON NM
0.400.000.40-1.18-1.57-2.73%1.220.40-13.24-44.17-46.22-51.371.516.83
ATMP3 ATMASA ON NM
0.600.600.600.002.442.75%1.82-4.82-32.80-65.8946.09-9.191.509.49
RANI3 IRANI ON NM
-0.28-0.420.000.000.710.70%1.131.7010.56-20.7439.8846.971.483.69
PRIO3 PETRORIO ON NM
0.320.180.23-0.63-0.411.48%4.638.0820.1012.3556.22103.061.475.90
GUAR3 GUARARAPES ON
0.090.000.09-1.28-0.74-0.28%7.165.59-23.23-52.05-27.50-34.691.473.36
CYRE3 CYRELA REALTON NM
0.260.070.260.13-0.39-1.36%9.2811.69-16.49-39.12-46.18-44.451.454.83
AMAR3 LOJAS MARISAON NM
0.240.480.24-1.17-1.86-0.48%15.1913.01-28.10-51.79-38.77-42.951.446.95
FESA3 FERBASA ON N1
0.000.000.000.000.000.00%0.000.00-6.73-3.3960.9669.061.430.00
VIIA3 VIA ON NM
0.350.170.00-1.360.003.39%12.622.29-35.70-60.16-64.11-67.231.435.54
POSI3 POSITIVO TECON NM
0.000.200.20-0.29-0.683.26%2.3210.81-12.35-30.48105.2099.721.425.94
PETR3 PETROBRAS ON N2
0.00-0.10-0.160.000.522.77%3.7215.5734.7524.8032.0939.951.413.22
EPAR3 EMBPAR S/A ON
-1.18-1.18-1.18-1.18-1.241.61%4.280.8013.60-22.46-22.461.413.02
EZTC3 EZTEC ON NM
0.100.050.15-1.06-1.50-4.35%-1.267.83-20.97-41.70-53.81-53.431.417.78
ANIM3 ANIMA ON NM
0.340.340.340.341.844.51%6.142.92-3.40-28.95-26.58-30.451.405.06
SIMH3 SIMPAR ON NM
0.00-0.09-0.18-0.62-2.02-0.18%0.905.89-18.55-15.8526.8641.501.404.13
SGPS3 SPRINGS ON NM
-1.03-1.03-0.52-0.69-1.37-6.30%1.070.89-28.93-60.18-27.47-30.161.407.79
PTBL3 PORTOBELLO ON NM
0.320.210.210.00-1.140.21%6.5414.27-22.93-26.6153.8350.761.403.70
CBAV3 CBA ON NM
0.080.160.781.341.660.55%14.467.10-3.977.827.821.394.61
DESK3 DESKTOP ON NM
0.240.06-0.42-1.25-3.10-3.04%1.94-1.75-26.72-32.95-32.951.399.96
USIM3 USIMINAS ON N1
-0.070.280.07-0.49-1.260.14%4.407.77-8.97-24.56-5.413.861.384.93
HBOR3 HELBOR ON NM
0.660.880.880.44-0.43-1.72%4.576.51-27.99-51.99-62.34-61.841.375.96
VLID3 VALID ON NM
0.120.350.00-0.35-1.39-5.92%-0.592.062.06-10.32-5.19-12.971.358.30
ETER3 ETERNIT ON NM
0.00-0.120.29-0.40-0.97-3.56%3.5217.56-0.91-38.9746.693.091.348.99
MNDL3 MUNDIAL ON
0.980.980.702.57-5.39-11.35%-11.81-20.85-39.89-38.8641.8455.321.3415.84
DIRR3 DIRECIONAL ON NM
0.420.500.76-0.420.34-0.17%4.5816.604.31-18.14-4.71-4.781.313.48
IFCM3 INFRACOMM ON NM
-0.190.650.450.19-0.26-0.65%2.746.72-13.43-5.23-2.351.315.70
VAMO3 VAMOS ON NM
0.760.590.590.59-2.221.02%8.296.35-24.56-7.4753.171.306.72
EVEN3 EVEN ON NM
0.160.000.470.16-0.16-3.96%-2.172.44-16.89-41.71-43.64-46.661.307.17
GGBR3 GERDAU ON N1
-0.17-0.17-0.17-0.64-1.951.44%4.6210.8415.18-4.7431.6138.841.293.89
RSID3 ROSSI RESID ON NM
0.120.000.351.060.123.60%5.248.691.65-12.7430.1731.551.285.85
UGPA3 ULTRAPAR ON NM
0.270.340.40-0.070.13-0.53%1.023.195.38-26.34-34.97-30.961.273.06
VALE3 VALE ON NM
-0.03-0.140.00-0.63-1.660.74%3.869.12-11.34-23.172.648.271.245.31
MNPR3 MINUPAR ON
2.02-1.39-1.39-1.392.461.14%0.43-4.32-28.05-69.221.1413.641.244.82
STBP3 SANTOS BRP ON NM
0.00-0.160.332.010.50-2.56%-1.621.50-17.62-33.1915.8118.751.248.09
SBFG3 GRUPO SBF ON NM
0.000.120.04-1.67-1.86-0.16%1.865.75-15.72-29.48-13.39-4.671.243.23
TGMA3 TEGMA ON NM
0.190.13-0.38-0.190.062.95%7.3920.41-5.61-33.18-39.35-43.261.234.14
ENAT3 ENAUTA PART ON NM
0.210.480.340.480.076.05%7.859.3116.67-6.4324.4636.311.236.89
YDUQ3 YDUQS PART ON NM
0.08-0.25-0.29-1.62-1.74-0.59%-0.298.522.55-32.08-26.89-34.291.214.83
RENT3 LOCALIZA ON NM
-0.020.200.200.350.90-1.61%-1.775.44-9.82-17.31-21.42-17.751.214.87
MELK3 MELNICK ON NM
0.000.240.480.720.24-3.46%3.985.290.30-34.58-42.69-45.321.217.25
BBAS3 BRASIL ON NM
0.310.280.060.03-0.43-1.42%1.372.3917.10-4.76-9.97-3.901.213.45
BRAP3 BRADESPAR ON N1
0.080.43-0.10-0.14-0.70-0.37%4.488.884.98-4.641.625.571.195.47
ALLD3 ALLIED ON NM
0.880.31-0.50-1.41-0.682.39%2.99-2.34-34.54-30.07-6.381.187.44
LCAM3 LOCAMERICA ON NM
0.420.420.340.420.67-1.65%-2.502.68-10.51-15.06-17.88-11.621.174.98
CSAN3 COSAN ON NM
0.230.090.09-0.410.270.37%-1.793.391.24-13.8817.4023.881.162.49
MOSI3 MOSAICO ON NM
-0.10-0.100.30-0.800.006.75%17.1813.83-13.77-49.36-74.461.168.40
GGPS3 GPS ON NM
0.300.300.30-0.60-0.541.54%5.4513.373.98-6.2729.981.164.17
OPCT3 OCEANPACT ON NM
1.371.721.370.00-1.67-0.67%11.287.25-32.11-64.34-73.451.166.21
MDNE3 MOURA DUBEUXON NM
0.380.000.19-0.19-0.57-0.39%1.5710.23-30.97-44.65-55.43-51.911.153.87
MEAL3 IMC S/A ON NM
0.360.360.36-0.36-1.41-0.36%2.973.36-12.06-36.61-34.20-37.051.153.61
CVCB3 CVC BRASIL ON NM
0.410.270.21-1.01-1.41-1.94%3.827.86-24.94-43.38-25.75-27.241.137.42
SHOW3 TIME FOR FUNON NM
1.100.550.00-0.271.102.19%14.429.71-20.64-33.63-6.059.061.126.15
BKBR3 BK BRASIL ON NM
0.140.140.28-0.42-0.141.56%6.219.45-18.50-37.84-34.13-35.491.123.39
LUPA3 LUPATECH ON NM
0.660.500.160.33-3.659.73%18.0217.5730.13-20.91151.65161.371.1214.18
TCSA3 TECNISA ON NM
0.280.280.28-0.270.00-1.92%1.712.88-32.00-58.10-64.26-65.001.125.04
LJQQ3 QUERO-QUERO ON NM
-0.09-0.190.00-2.22-2.31-0.66%8.744.34-43.17-52.39-35.12-33.401.114.55
OIBR3 OI ON N1
-1.16-1.160.00-1.16-1.162.38%2.38-2.27-12.24-46.58-60.91-63.091.112.38
PFRM3 PROFARMA ON NM
1.191.191.190.39-1.730.78%10.027.72-5.20-17.77-11.57-3.851.113.97
RCSL3 RECRUSUL ON
-0.26-0.51-0.76-1.270.522.92%-13.59-12.22-15.65-42.52-62.69-58.231.1110.53
LLIS3 LE LIS BLANCON NM
-0.75-0.750.00-1.49-2.220.00%14.416.30-42.06-69.46-72.73-73.001.117.58
CSED3 CRUZEIRO EDUON NM
0.00-0.14-0.42-0.691.70-0.96%12.5010.77-12.73-51.58-44.531.105.40
TECN3 TECHNOS ON NM
0.400.810.40-1.972.894.13%12.005.88-17.117.2393.8581.291.097.53
JSLG3 JSL ON NM
0.130.00-0.26-0.26-2.30-2.19%8.105.40-18.61-34.45-28.71-28.241.095.15
JHSF3 JHSF PART ON NM
0.560.190.38-0.37-1.29-2.03%5.7812.98-9.67-28.82-27.69-31.211.093.95
RAIL3 RUMO S.A. ON NM
0.290.170.460.230.46-1.76%-1.82-1.59-5.16-18.02-10.14-12.721.094.02
TPIS3 TRIUNFO PARTON NM
0.490.490.00-0.97-0.97-4.23%3.559.09-27.40-42.21-11.565.681.086.40
LAVV3 LAVVI ON NM
0.390.390.39-0.20-0.97-0.59%0.409.50-10.79-36.53-39.20-34.951.082.96
TRIS3 TRISUL ON NM
0.000.000.18-0.89-0.54-2.82%1.281.47-20.69-47.83-53.83-54.611.085.98
CBEE3 AMPLA ENERG ON
0.000.000.000.000.000.00%0.000.00-1.71-5.3115.8734.851.070.00
MRVE3 MRV ON ED NM
0.260.260.260.000.35-4.38%-3.344.33-10.66-34.26-37.35-40.221.065.91
ARZZ3 AREZZO CO ON EDJ NM
-0.03-0.03-0.12-1.94-2.51-1.32%0.7211.25-9.47-14.939.976.901.064.05
LIGT3 LIGHT S/A ON NM
0.570.16-0.16-0.732.083.37%-0.811.83-8.16-23.99-48.28-44.391.057.29
SEQL3 SEQUOIA LOG ON NM
0.530.53-0.26-1.21-2.804.36%19.1717.35-33.53-54.78-49.54-40.481.058.42
ALSO3 ALIANSCSONAEON NM
0.19-0.15-0.15-0.15-1.06-3.51%-1.440.19-11.85-34.73-28.78-27.771.055.60
Tải thêm