Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường — Thị trường Chứng khoán Brazil

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
AAPL34 APPLE DRN
110.59-1.23%-1.38Mua9.400K4846.798B22.1149.69137000.00Công nghệ
MSFT34 MICROSOFT DRN
628.611.46%9.03Mua1.300K4747.635B29.9221.00144000.00Công nghệ
GOGL34 ALPHABET DRN A
219.79-0.65%-1.43Mua2.800K3733.190B28.28195.62114096.00Công nghệ
GOGL35 ALPHABET DRN C
220.65-0.34%-0.75Mua1.700K3733.190B28.28195.62114096.00Công nghệ
AMZO34 AMAZON DRN
3643.61-1.51%-55.87Mua3003580.706B77.8494.70750000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FBOK34 FACEBOOK DRN
416.30-0.88%-3.70Mua2.400K2349.959B31.6426.2143030.00Công nghệ
BERK34 BERKSHIRE DRN
912.10-0.85%-7.86Mua4002212.485B19.9467881.73389000.00Tài chính
JPMC34 JPMORGAN DRN
273.980.14%0.38Mua1.700K1696.643B12.7842.43257444.00Tài chính
VISA34 VISA INC DRN
756.53-1.15%-8.78Mua1.100K1615.716B35.2522.1619500.00Công nghệ
JNJB34 JOHNSON DRN
574.601.45%8.21Sức mua mạnh1.600K1495.011B26.0122.16135100.00Chăm sóc sức khỏe
WALM34 WAL MART DRN
125.98-0.28%-0.35Mua2.700K1419.335B23.1421.692200000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PGCO34 PG DRN
510.630.71%3.58Mua4001249.429B74.537.2097000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BOAC34 BANK AMERICADRN
138.490.50%0.69Mua1.900K1229.836B12.1011.38209000.00Tài chính
EXXO34 EXXON MOBIL DRN
73.351.33%0.96Sức mua mạnh4.500K1227.232B20.3314.2771000.00Năng lượng
MSCD34 MASTERCARD DRN
1194.16-0.37%-4.49Mua2001194.748B42.6827.9014800.00Công nghệ
ATTB34 ATT INC DRN
157.95-3.92%-6.44Mua2.500K1143.525B17.638.91252000.00Dịch vụ Viễn thông
DISB34 WALT DISNEY DRN
616.02-1.53%-9.59Mua9001102.327B22.2727.61201000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TSMC34 TAIWANSMFAC DRN
224.002.85%6.201001100.075B24.501.7348752.00Công nghệ
UNHH34 UNITEDHEALTHDRN
233.851.30%3.01Mua9001090.816B20.1258.16300000.00Chăm sóc sức khỏe
ITLC34 INTEL DRN
243.470.26%0.63Mua2001073.776B13.6418.01107400.00Công nghệ
VERZ34 VERIZON DRN
251.261.22%3.04Mua4001026.395B15.3216.21135400.00Dịch vụ Viễn thông
HOME34 HOME DEPOT DRN
459.89-3.42%-16.29Bán3.000K997.193B21.6742.17413000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
COCA34 COCA COLA DRN
223.064.22%9.04Mua600944.681B29.997.4262600.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
WFCO34 WELLS FARGO DRN
225.82-0.30%-0.68Mua1.000K943.089B11.5519.43261400.00Tài chính
CHVX34 CHEVRON DRN
249.750.20%0.49Sức mua mạnh600934.989B17.0629.1848600.00Năng lượng
MRCK34 MERCK DRN
359.365.51%18.76Sức mua mạnh500905.850B22.9715.5869000.00Chăm sóc sức khỏe
PFIZ34 PFIZER DRN
158.783.15%4.85Sức mua mạnh1.700K869.538B13.8811.5592400.00Chăm sóc sức khỏe
BOEI34 BOEING DRN
1550.6812.41%171.18Mua100858.594B56.2227.63153000.00Công nghiệp
CMCS34 COMCAST DRN
186.37-0.84%-1.57Mua3.100K840.174B16.4611.37184000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CSCO34 CISCO DRN
189.59-5.46%-10.96Bán4.600K791.956B16.5011.3975900.00Công nghệ
PEPB34 PEPSICO INC DRN
562.49-0.69%-3.90Mua500777.408B16.4834.05267000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ORCL34 ORACLE DRN
236.37-0.60%-1.43Mua900768.445B18.7312.85136000.00Công nghệ
CTGP34 CITIGROUP DRN
312.27-0.87%-2.75Mua200671.699B9.7131.82199000.00Tài chính
ULEV34 UNILEVER DRN
246.903.59%8.55100638.282B14.8916.47155000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ABTT34 ABBOTT DRN
86.864.44%3.69Mua200616.103B45.247.76103000.00Chăm sóc sức khỏe
PTCH34 PETROCHIN DRN
209.003.78%7.61100607.679B24.600.13476223.00Năng lượng
MCDC34 MCDONALDS DRN
202.28-0.89%-1.82Bán1.800K603.091B25.1432.15210000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ADBE34 ADOBE INC DRN
249.891.34%3.30Sức mua mạnh1.100K602.191B52.9423.7821357.00Công nghệ
NIKE34 NIKE DRN
387.933.88%14.49Sức mua mạnh100598.960B34.4211.4176700.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SSFO34 SALESFORCE DRN
343.730.40%1.36Mua1.000K594.710B129.365.3835000.00Công nghệ
NFLX34 NETFLIX DRN
1304.152.27%28.99Sức mua mạnh300568.701B98.9713.547100.00Công nghệ
AMGN34 AMGEN DRN
955.501.58%14.82Mua100565.486B17.4854.5621500.00Chăm sóc sức khỏe
COWC34 COSTCO DRN
315.76-0.69%-2.20Sức mua mạnh400549.621B37.5833.49149000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PHMO34 PHILIP MORRIDRN
173.854.79%7.94Mua100540.618B17.3320.0577400.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ACNB34 ACCENTURE DRN
828.157.54%58.07Mua100537.189B26.7431.18492000.00Công nghệ
NVDC34 NVIDIA CORP DRN
222.840.27%0.60Mua800535.526B59.5314.9113277.00Công nghệ
UTEC34 UNITED TECH DRN
618.480.95%5.81Sức mua mạnh100529.403B21.8728.33240000.00Công nghiệp
HONB34 HONEYWELL DRN
756.881.12%8.36Mua900525.145B22.1333.64114000.00Công nghiệp
AVGO34 BROADCOM INCDRN
263.271.26%3.27Sức mua mạnh200520.623B43.8731.2715000.00Công nghệ
TMOS34 THERMFISCHERDRN
316.901.36%4.24Sức mua mạnh1.400K509.699B34.6436.9970000.00Chăm sóc sức khỏe
UPAC34 UNIONPACIFICDRN
182.11-0.78%-1.44Sức mua mạnh500503.380B20.5235.4738456.00Công nghiệp
PYPL34 PAYPAL HOLD DRN
216.590.48%1.04Sức mua mạnh200501.317B48.428.9321800.00Công nghệ
IBMB34 IBM DRN
564.873.64%19.84Mua100493.491B12.2345.81350600.00Công nghệ
NEXT34 NEXTERA ENERDRN
247.457.68%17.64Sức mua mạnh600478.711B34.8528.329100.00Công ty dịch vụ công cộng
LILY34 LILLY DRN
241.664.52%10.44Mua100458.692B24.7119.4538680.00Chăm sóc sức khỏe
LMTB34 LOCKHEED DRN
1585.001.87%29.02Sức mua mạnh100458.301B18.6887.58105000.00Công nghiệp
TEXA34 TEXAS INC DRN
486.79-2.14%-10.62Bán800452.027B21.5522.8229888.00Công nghệ
DHER34 DANAHER CORPDRN
150.451.79%2.65Sức mua mạnh9.700K428.168B42.6014.1871000.00Chăm sóc sức khỏe
UPSS34 UPS DRN
124.70-3.80%-4.92Sức mua mạnh400426.851B20.7924.06481000.00Công nghiệp
CHCM34 CHARTER COMMDRN
400.494.91%18.76Theo dõi100424.429B85.8623.3798000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GEOO34 GE DRN
48.401.83%0.87Mua9.800K419.235B1337.590.04283000.00Công nghiệp
CVSH34 CVS HEALTH DRN
157.255.61%8.35Sức mua mạnh100405.898B22.8213.70295000.00Chăm sóc sức khỏe
AXPB34 AMERICAN EXPDRN
503.13-0.87%-4.42Mua400404.717B15.4632.1159000.00Tài chính
SBUB34 STARBUCKS DRN
346.22-1.80%-6.36Mua1.100K404.657B28.1312.30346000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
QCOM34 QUALCOMM DRN
357.59-6.44%-24.61Sức mua mạnh200404.600B23.7615.0537000.00Công nghệ
MMMC34 3M DRN
173.82-2.22%-3.95Mua800395.363B19.7635.3493516.00Công nghiệp
PETR3F PETROBRAS ON N2
31.992.63%0.82Mua6.930K389.369B16.251.8463361.00Năng lượng
PETR4 PETROBRAS PN N2
29.853.72%1.07Mua53.033M389.369B16.251.8463361.00Năng lượng
PETR4F PETROBRAS PN N2
29.753.26%0.94Mua45.268K389.369B16.251.8463361.00Năng lượng
PETR3 PETROBRAS ON N2
32.082.66%0.83Mua14.519M389.369B16.251.8463361.00Năng lượng
USBC34 US BANCORP DRN
243.225.42%12.50Sức mua mạnh100386.833B13.6718.1573333.00Tài chính
MOOO34 ALTRIA GROUPDRN
193.506.21%11.31Sức mua mạnh200379.701B51.863.938300.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
LOWC34 LOWES COMPA DRN
237.255.38%12.12Theo dõi100374.161B30.9515.75190000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GILD34 GILEAD DRN
134.551.47%1.95Mua2.300K346.212B31.228.8311000.00Chăm sóc sức khỏe
ITUB3F ITAUUNIBANCOON N1
30.621.56%0.47Mua10.578K345.818B13.852.5896764.00Tài chính
ITUB4 ITAUUNIBANCOPN N1
35.491.02%0.36Mua26.064M345.818B13.852.5896764.00Tài chính
ITUB3 ITAUUNIBANCOON N1
30.761.52%0.46Mua325.000K345.818B13.852.5896764.00Tài chính
ITUB4F ITAUUNIBANCOPN N1
35.602.03%0.71Theo dõi22.126K345.818B13.852.5896764.00Tài chính
MSBR34 MORGAN STAN DRN
206.309.10%17.20Sức mua mạnh400329.119B10.4319.7760532.00Tài chính
BKNG34 BOOKING DRN
311.43-0.34%-1.05Bán300326.439B19.20409.9424500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GSGI34 GOLDMANSACHSDRN
91.520.57%0.52Sức mua mạnh200321.708B10.3588.6737800.00Tài chính
SNEC34 SONY CORP DRN
252.15—%100313.064B9.9526.14114400.00Công nghệ
MDLZ34 MONDELEZ INTDRN
109.682.64%2.82Mua400312.129B19.5111.1980000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BLAK34 BLACKROCK DRN
341.670.93%3.16Mua400311.693B18.71108.8816100.00Tài chính
CHME34 CME GROUP DRN
216.675.38%11.06Theo dõi200306.586B36.1023.774590.00Tài chính
ADPR34 AUTOMATIC DTDRN
357.106.92%23.12200305.995B31.3022.7358000.00Công nghệ
TJXC34 TJX COMPANIEDRN
242.234.37%10.14Theo dõi100297.560B23.3010.68270000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
INTU34 INTUIT INC DRN
279.502.49%6.80Mua1.000K293.592B46.0024.939400.00Công nghệ
ELCI34 ESTEE LAUDERDRN
404.916.70%25.43100288.727B37.7021.6848000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ABEV3F AMBEV S/A ON
18.022.27%0.40Theo dõi65.571K284.300B25.960.7050000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ABEV3 AMBEV S/A ON
18.072.26%0.40Mua19.541M284.300B25.960.7050000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PNCS34 PNCFNANCIAL DRN
316.667.25%21.41100276.718B13.5646.7250928.00Tài chính
COPH34 COPHILLIPS DRN
62.813.82%2.31Mua700275.055B8.2030.7410400.00Năng lượng
BCSA34 SANTANDER DRN
17.006.72%1.07100274.588B4.453.95201017.00Tài chính
CNIC34 CANAD NATIONDRN
188.92-3.19%-6.23Sức mua mạnh200274.223B19.4119.7720509.00Công nghiệp
DUKB34 DUKE ENERGY DRN
364.99-7.35%-28.96Mua400273.402B17.9020.1530083.00Công ty dịch vụ công cộng
SPGI34 SP GLOBAL DRN
279.7511.55%28.97Theo dõi200271.111B31.3735.3421200.00Công nghiệp
TGTB34 TARGET CORP DRN
455.286.25%26.76Mua100269.271B20.4426.20360000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BBDC3 BRADESCO ON N1
31.461.16%0.36Mua2.890M267.154B12.252.7298605.00Tài chính
BBDC3F BRADESCO ON N1
31.501.97%0.61Bán6.176K267.154B12.252.7298605.00Tài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất