Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường — Thị trường Chứng khoán Brazil

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
MSFT34 MICROSOFT DRN
441.48-0.93%-4.16Mua6003531.383B27.3617.02131000.00Công nghệ
AAPL34 APPLE DRN
70.58-0.17%-0.12Mua4.300K3463.008B15.6347.10132000.00Công nghệ
AMZO34 AMAZON DRN
3354.001.70%56.00Sức mua mạnh1003385.805B88.8379.59647500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GOGL34 ALPHABET DRN A
183.221.34%2.43Sức mua mạnh3.300K3270.424B27.52172.9898771.00Công nghệ
GOGL35 ALPHABET DRN C
179.49-1.00%-1.82Sức mua mạnh9003270.424B27.52172.9898771.00Công nghệ
BERK34 BERKSHIRE DRN
781.41-0.33%-2.59Mua4001982.225B148.218127.55389000.00Tài chính
FBOK34 FACEBOOK DRN
310.251.36%4.15Mua2001803.699B21.3129.9535587.00Công nghệ
JNJB34 JOHNSON DRN
518.08-0.75%-3.92Mua3001442.207B24.6822.32135100.00Chăm sóc sức khỏe
JPMC34 JPMORGAN DRN
197.47-2.39%-4.83Mua2.900K1389.468B11.8835.35256105.00Tài chính
EXXO34 EXXON MOBIL DRN
76.58-0.45%-0.35Mua7001339.839B16.5819.0871000.00Năng lượng
VISA34 VISA INC DRN
578.55-1.29%-7.57Mua3001331.101B33.2318.2317000.00Công nghệ
WALM34 WAL MART DRN ED
92.68-2.10%-1.99Mua1.300K1134.920B44.358.872300000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BOAC34 BANK AMERICADRN
108.87-3.02%-3.39Mua1.600K1121.634B11.3610.35204000.00Tài chính
PGCO34 PG DRN
383.80-2.03%-7.95Mua400997.288B24.7816.4392000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ITLC34 INTEL DRN
205.07-0.55%-1.14Mua500957.073B12.2517.63107400.00Công nghệ
CHVX34 CHEVRON DRN
236.75-0.44%-1.05Mua500931.283B16.2030.5048600.00Năng lượng
VERZ34 VERIZON DRN
217.780.02%0.05Mua100929.534B15.2914.72144500.00Dịch vụ Viễn thông
MSCD34 MASTERCARD DRN
865.91-0.89%-7.77Sức mua mạnh4.600K927.197B41.8421.7314800.00Công nghệ
PFIZ34 PFIZER DRN
158.01-1.30%-2.08Bán500918.770B24.616.8592400.00Chăm sóc sức khỏe
CSCO34 CISCO DRN
200.71-1.11%-2.25Mua1.100K918.108B20.5710.3174200.00Công nghệ
WFCO34 WELLS FARGO DRN
195.02-0.51%-1.00Mua100915.031B11.9117.03258700.00Tài chính
ATTB34 ATT INC DRN
115.17-0.78%-0.90Bán100874.365B11.0710.87268000.00Dịch vụ Viễn thông
MRCK34 MERCK DRN ED
307.45-0.55%-1.69Mua500827.169B35.219.1669000.00Chăm sóc sức khỏe
BOEI34 BOEING DRN
1411.77-0.68%-9.63Mua2.400K825.426B20.8970.54153000.00Công nghiệp
HOME34 HOME DEPOT DRN ED
348.470.13%0.45Mua600814.741B19.1237.86413000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
COCA34 COCA COLA DRN ED
174.243.48%5.86Bán300762.024B29.256.1562600.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ORCL34 ORACLE DRN
205.105.33%10.37Sức mua mạnh200722.563B20.1910.74137000.00Công nghệ
CMCS34 COMCAST DRN
148.11-2.31%-3.50Mua2.800K704.381B15.7110.03184000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PEPB34 PEPSICO INC DRN
443.74-0.72%-3.20Mua500650.963B13.4534.57267000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DISB34 WALT DISNEY DRN
410.01-3.06%-12.93Sức bán mạnh1.900K641.560B15.2028.45201000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NFLX34 NETFLIX DRN
1401.002.97%40.41Sức mua mạnh200612.834B136.9510.637100.00Công nghệ
CTGP34 CITIGROUP DRN
248.720.21%0.51Mua500600.955B9.7926.25204000.00Tài chính
ABTT34 ABBOTT DRN
74.977.58%5.28Sức mua mạnh400549.472B57.455.48103000.00Chăm sóc sức khỏe
MCDC34 MCDONALDS DRN
172.90-0.33%-0.58Mua700548.259B23.9730.17210000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NIKE34 NIKE DRN
331.981.84%5.99Mua200539.922B34.1210.2273100.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SSFO34 SALESFORCE DRN
308.681.57%4.78Sức mua mạnh100494.476B109.816.0235000.00Công nghệ
IBMB34 IBM DRN
533.771.28%6.77Sức mua mạnh700489.105B11.9446.26350600.00Công nghệ
DWDP34 DOWDUPONT DRN
211.353.98%8.08Mua100485.877B33.696.4098000.00Vật liệu cơ bản
MMMC34 3M DRN
196.00-0.91%-1.80Mua1.900K470.860B22.7436.7793516.00Công nghiệp
AMGN34 AMGEN DRN
725.522.90%20.47Mua100466.190B15.2049.6021500.00Chăm sóc sức khỏe
UPAC34 UNIONPACIFICDRN
152.33-3.59%-5.67Mua200454.619B20.2831.1541967.00Công nghiệp
HONB34 HONEYWELL DRN
582.650.76%4.41Mua1.000K448.071B25.7224.24114000.00Công nghiệp
TMOS34 THERMFISCHERDRN ED
251.838.02%18.70Mua5.600K415.169B36.7528.5770000.00Chăm sóc sức khỏe
COWC34 COSTCO DRN
223.27-0.67%-1.50Mua400407.950B31.2829.87143000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TEXA34 TEXAS INC DRN
411.63-1.13%-4.70Mua100404.010B19.8322.1529888.00Công nghệ
PETR3F PETROBRAS ON N2
32.79-1.23%-0.41Mua5.782K380.899B11.382.5763361.00Năng lượng
PETR4F PETROBRAS PN N2
29.05-0.51%-0.15Mua37.906K380.899B11.382.5763361.00Năng lượng
PETR4 PETROBRAS PN N2
28.97-0.79%-0.23Mua68.878M380.899B11.382.5763361.00Năng lượng
PETR3 PETROBRAS ON N2
32.970.61%0.20Mua13.165M380.899B11.382.5763361.00Năng lượng
UPSS34 UPS DRN
105.173.32%3.38Sức mua mạnh100371.380B20.0421.65481000.00Công nghiệp
DHER34 DANAHER CORPDRN
122.598.01%9.09Sức mua mạnh100361.982B34.8514.7671000.00Chăm sóc sức khỏe
ITUB4 ITAUUNIBANCOPN N1
35.19-2.25%-0.81Bán25.622M349.939B16.322.22100335.00Tài chính
ITUB4F ITAUUNIBANCOPN N1
35.35-2.08%-0.75Bán33.858K349.939B16.322.22100335.00Tài chính
ITUB3F ITAUUNIBANCOON N1
31.37-1.35%-0.43Mua9.990K349.939B16.322.22100335.00Tài chính
ITUB3 ITAUUNIBANCOON N1
31.24-1.45%-0.46Mua272.700K349.939B16.322.22100335.00Tài chính
SBUB34 STARBUCKS DRN
269.01-0.69%-1.86Mua300347.288B31.438.95291000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GEOO34 GE DRN
38.61-0.80%-0.31Mua300347.221B-9.39283000.00Công nghiệp
LMTB34 LOCKHEED DRN
1127.76-2.13%-24.51Mua100328.167B17.0068.80105000.00Công nghiệp
GILD34 GILEAD DRN ED
121.28-1.54%-1.90Bán1.500K326.807B15.7316.4311000.00Chăm sóc sức khỏe
BMYB34 BRISTOLMYERSDRN
185.47-1.62%-3.05Bán200316.821B16.3211.9223300.00Chăm sóc sức khỏe
BBDC3 BRADESCO ON N1
38.56-1.88%-0.74Bán3.071M300.876B15.772.8598605.00Tài chính
BBDC4F BRADESCO PN N1
43.94-2.36%-1.06Bán22.052K300.876B15.772.8598605.00Tài chính
BBDC3F BRADESCO ON N1
38.93-0.99%-0.39Bán6.532K300.876B15.772.8598605.00Tài chính
BBDC4 BRADESCO PN N1
43.73-2.71%-1.22Bán23.006M300.876B15.772.8598605.00Tài chính
COPH34 COPHILLIPS DRN
63.85-0.30%-0.19Mua100298.908B12.6520.9910800.00Năng lượng
GSGI34 GOLDMANSACHSDRN
73.44-4.87%-3.76Bán100289.772B8.3895.0836600.00Tài chính
CVSH34 CVS HEALTH DRN
105.47-1.20%-1.28Bán300289.707B-2.50295000.00Chăm sóc sức khỏe
MDLZ34 MONDELEZ INTDRN
91.631.65%1.49Sức mua mạnh100272.557B21.009.0780000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ABEV3 AMBEV S/A ON
17.00-1.11%-0.19Sức bán mạnh18.672M270.168B24.730.7050000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ABEV3F AMBEV S/A ON
17.09-0.70%-0.12Bán21.165K270.168B24.730.7050000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
QCOM34 QUALCOMM DRN
214.610.26%0.55Bán100269.757B37.855.9435400.00Công nghệ
BLAK34 BLACKROCK DRN
275.371.73%4.67Mua100267.867B16.35105.0414900.00Tài chính
VALE3 VALE ON NM
50.56-2.58%-1.34Mua25.667M267.835B17.313.0065539.00Vật liệu cơ bản
VALE3F VALE ON NM
50.65-2.60%-1.35Mua24.629K267.835B17.313.0065539.00Vật liệu cơ bản
BIIB34 BIOGEN DRN
201.27-2.12%-4.35Bán800249.160B14.9085.147800.00Chăm sóc sức khỏe
SCHW34 SCHWAB DRN
173.713.72%6.23Bán8.300K238.519B18.709.6619500.00Tài chính
GMCO34 GENERAL MOT DRN
139.98-2.09%-2.99Mua800211.032B6.6922.69173000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
UBSG34 UBS GROUP DRN
46.25-2.69%-1.28Bán100183.006B10.764.7465556.00Tài chính
TSLA34 TESLA INC DRN
281.460.00%0.00Bán100180.740B-22.6248817.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SANB11F SANTANDER BRUNT
45.52-1.04%-0.48Bán2.725K173.406B15.303.0247836.00Tài chính
SANB4 SANTANDER BRPN
22.55-1.23%-0.28Bán11.400K173.406B15.303.0247836.00Tài chính
SANB3 SANTANDER BRON
23.20-0.90%-0.21Bán6.900K173.406B15.303.0247836.00Tài chính
SANB11 SANTANDER BRUNT
45.18-2.06%-0.95Bán1.473M173.406B15.303.0247836.00Tài chính
SANB3F SANTANDER BRON
23.05-2.12%-0.50Bán485173.406B15.303.0247836.00Tài chính
SANB4F SANTANDER BRPN
22.49-2.05%-0.47Bán768173.406B15.303.0247836.00Tài chính
METB34 METLIFE INC DRN
164.57-5.28%-9.18Bán100168.681B9.1319.4648000.00Tài chính
TGTB34 TARGET CORP DRN
292.09-1.22%-3.61Mua300158.493B14.4521.42360000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KHCB34 KRAFT HEINZ DRN
120.50-2.43%-3.00Bán1.100K153.231B-32.5439000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AIGB34 AIG GROUP DRN ED
162.770.37%0.61Bán100149.198B4325.440.0449600.00Tài chính
BBAS3F BRASIL ON EJ NM
51.58-2.55%-1.35Bán20.675K146.658B11.404.6296889.00Tài chính
BBAS3 BRASIL ON EJ NM
51.47-2.24%-1.18Bán13.314M146.658B11.404.6296889.00Tài chính
FDMO34 FORD MOTORS DRN
32.610.09%0.03Bán300135.418B9.793.50199000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DEAI34 DELTA DRN
188.24-1.53%-2.92Bán1.100K135.363B8.9822.3588680.00Công nghiệp
ROST34 ROSS STORES DRN ED
172.51-0.75%-1.30Mua1.100K132.981B21.5216.8182700.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HPQB34 HP COMPANY DRN ED
73.160.87%0.63Bán2.000K120.450B9.158.6549000.00Công nghệ
ITSA3F ITAUSA ON N1
15.300.26%0.04Mua3.597K106.732B11.261.13129000.00Tài chính
ITSA4F ITAUSA PN N1
12.56-1.10%-0.14Bán86.107K106.732B11.261.13129000.00Tài chính
ITSA3 ITAUSA ON N1
15.270.26%0.04Mua69.800K106.732B11.261.13129000.00Tài chính
ITSA4 ITAUSA PN N1
12.47-1.73%-0.22Bán18.782M106.732B11.261.13129000.00Tài chính
ARMT34 ARCELOR DRN
42.63-1.89%-0.82Bán30089.620B4.4719.86209000.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất