Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
AMZO34 AMAZON DRN
3221.682.21%69.68Mua2.400K3124.639B104.4062.91566000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MSFT34 MICROSOFT DRN
401.911.97%7.77Mua6.000K3114.907B25.7215.93131000.00Công nghệ
GOGL35 ALPHABET DRN C
164.231.91%3.08Mua2002901.235B27.19154.9894372.00Công nghệ
GOGL34 ALPHABET DRN A
166.971.92%3.15Mua13.600K2901.235B27.19154.9894372.00Công nghệ
AAPL34 APPLE DRN
58.540.10%0.06Bán18.300K2803.599B12.9146.17132000.00Công nghệ
BERK34 BERKSHIRE DRN
760.001.88%14.00Mua14.600K1901.585B14.9577247.15377000.00Tài chính
FBOK34 FACEBOOK DRN
286.000.18%0.50Mua1001624.439B20.2528.2933606.00Công nghệ
JNJB34 JOHNSON DRN
490.841.71%8.27Bán2001320.503B24.5320.35134000.00Chăm sóc sức khỏe
JPMC34 JPMORGAN DRN
195.091.24%2.38Mua6001290.771B11.6434.04255313.00Tài chính
EXXO34 EXXON MOBIL DRN
68.031.14%0.77Bán4001164.276B18.0415.2469600.00Năng lượng
VISA34 VISA INC DRN
519.360.91%4.68Mua3.300K1155.734B35.1314.8117000.00Công nghệ
WALM34 WAL MART DRN
91.421.09%0.99Mua5001069.682B59.246.262300000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BOAC34 BANK AMERICADRN
109.281.43%1.54Mua6001067.342B11.239.97205000.00Tài chính
PFIZ34 PFIZER DRN
159.490.30%0.47Bán300929.320B17.749.1890200.00Chăm sóc sức khỏe
VERZ34 VERIZON DRN
211.08-0.80%-1.71Bán100888.717B15.2314.13152300.00Dịch vụ Viễn thông
WFCO34 WELLS FARGO DRN
187.332.65%4.83Mua200863.143B11.7716.14261700.00Tài chính
PGCO34 PG DRN ED
340.49-0.41%-1.40Bán100860.350B22.5515.6292000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ATTB34 ATT INC DRN
115.711.22%1.39Mua300848.896B15.437.58269280.00Dịch vụ Viễn thông
ITLC34 INTEL DRN
184.251.39%2.53Sức mua mạnh200845.793B11.4316.47102700.00Công nghệ
CHVX34 CHEVRON DRN
213.952.56%5.34Theo dõi300823.310B17.9824.1851900.00Năng lượng
MSCD34 MASTERCARD DRN
757.172.14%15.86Sức mua mạnh200785.972B35.6121.5013400.00Công nghệ
BOEI34 BOEING DRN
1296.51-1.21%-15.88Mua300780.322B23.7058.49140800.00Công nghiệp
HOME34 HOME DEPOT DRN
336.002.88%9.42Mua1.600K764.182B19.0935.62413000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
COCA34 COCA COLA DRN
174.44-0.19%-0.33Bán100763.473B30.435.9461800.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CSCO34 CISCO DRN
168.992.96%4.86Bán300762.722B18.489.3274200.00Công nghệ
MRCK34 MERCK DRN
282.152.00%5.53Mua200743.273B34.408.3469000.00Chăm sóc sức khỏe
ORCL34 ORACLE DRN ED
175.24-0.37%-0.65Bán100666.174B18.4610.25137000.00Công nghệ
DISB34 WALT DISNEY DRN
417.900.92%3.83Mua700623.599B15.3627.38201000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CMCS34 COMCAST DRN
135.320.76%1.02Mua1.100K620.632B14.839.31164000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PEPB34 PEPSICO INC DRN
413.171.87%7.60Bán100585.346B18.9921.94263000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CTGP34 CITIGROUP DRN
235.531.36%3.17Mua200563.344B9.4125.28206000.00Tài chính
NFLX34 NETFLIX DRN
1294.01-1.33%-17.40Mua200557.110B130.4010.165400.00Công nghệ
MCDC34 MCDONALDS DRN
171.091.85%3.10Mua700530.243B24.2528.64235000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ABBV34 ABBVIE DRN ED
326.29-4.09%-13.93Bán100510.586B17.6219.1930000.00Chăm sóc sức khỏe
DWDP34 DOWDUPONT DRN
204.95-0.41%-0.85Bán100501.832B124.111.7998000.00Vật liệu cơ bản
AMGN34 AMGEN DRN
763.805.00%36.34Sức mua mạnh100489.447B16.8145.9020800.00Chăm sóc sức khỏe
NIKE34 NIKE DRN
302.082.81%8.26Mua200476.998B31.319.8573100.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ABTT34 ABBOTT DRN ED
62.85-1.23%-0.78Bán500472.572B54.105.0099000.00Chăm sóc sức khỏe
LILY34 LILLY DRN
217.413.04%6.41Mua100465.298B51.278.6040655.00Chăm sóc sức khỏe
UPAC34 UNIONPACIFICDRN
147.392.52%3.62Sức mua mạnh100439.952B20.8228.7842057.00Công nghiệp
SSFO34 SALESFORCE DRN
277.811.84%5.02Mua300439.543B113.535.2329000.00Công nghệ
MMMC34 3M DRN
183.243.30%5.85Bán5.300K429.660B21.5635.0591536.00Công nghiệp
IBMB34 IBM DRN
453.500.97%4.34Bán100423.934B10.1146.28366600.00Công nghệ
UTEC34 UNITED TECH DRN
404.95-5.52%-23.65Bán100370.484B15.9227.28205000.00Công nghiệp
ITUB3F ITAUUNIBANCOON N1
32.02-0.84%-0.27Mua803365.827B15.532.44100756.00Tài chính
ITUB4 ITAUUNIBANCOPN N1
37.24-1.12%-0.42Mua1.036M365.827B15.532.44100756.00Tài chính
ITUB4F ITAUUNIBANCOPN N1
37.18-1.38%-0.52Mua2.479K365.827B15.532.44100756.00Tài chính
ITUB3 ITAUUNIBANCOON N1
31.93-1.15%-0.37Mua8.800K365.827B15.532.44100756.00Tài chính
TMOS34 THERMFISCHERDRN
222.67-1.07%-2.41Mua2.000K365.001B35.2025.9770000.00Chăm sóc sức khỏe
TEXA34 TEXAS INC DRN
372.732.89%10.46Mua700359.776B21.2617.9929714.00Công nghệ
COWC34 COSTCO DRN
199.901.90%3.73Mua400354.453B28.7928.16143000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GILD34 GILEAD DRN
129.360.87%1.11Theo dõi1.600K337.154B12.8220.4610000.00Chăm sóc sức khỏe
PETR3 PETROBRAS ON N2
28.79-1.23%-0.36Mua274.400K331.330B18.211.4062703.00Năng lượng
PETR4 PETROBRAS PN N2
25.15-0.98%-0.25Sức mua mạnh3.418M331.330B18.211.4062703.00Năng lượng
PETR3F PETROBRAS ON N2
28.85-1.13%-0.33Mua250331.330B18.211.4062703.00Năng lượng
PETR4F PETROBRAS PN N2
25.16-1.10%-0.28Sức mua mạnh3.466K331.330B18.211.4062703.00Năng lượng
UPSS34 UPS DRN
90.84-0.80%-0.73Bán100328.798B17.0622.55454000.00Công nghiệp
CVSH34 CVS HEALTH DRN
120.610.51%0.61Bán100319.213B41.915.94246000.00Chăm sóc sức khỏe
BMYB34 BRISTOLMYERSDRN
175.860.38%0.66Bán100308.158B18.7510.1023700.00Chăm sóc sức khỏe
USBC34 US BANCORP DRN
172.55-3.09%-5.51Sức bán mạnh100307.080B12.1215.6472402.00Tài chính
CATP34 CATERPILLAR DRN ED
488.541.74%8.37Mua906303.685B13.3439.0498400.00Công nghiệp
LMTB34 LOCKHEED DRN
1034.201.42%14.47Bán100303.108B16.4265.29100000.00Công nghiệp
SBUB34 STARBUCKS DRN
239.080.26%0.62Mua100302.397B19.4612.63291000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GEOO34 GE DRN
33.95-0.12%-0.04Mua200296.890B-12.28313000.00Công nghiệp
COPH34 COPHILLIPS DRN
63.664.60%2.80Mua200294.495B15.6716.4311100.00Năng lượng
BBDC4 BRADESCO PN N1
42.26-0.98%-0.42Mua586.700K285.682B15.722.7298808.00Tài chính
BBDC4F BRADESCO PN N1
42.32-0.70%-0.30Mua817285.682B15.722.7298808.00Tài chính
BBDC3 BRADESCO ON N1
37.48-1.63%-0.62Mua89.800K285.682B15.722.7298808.00Tài chính
BBDC3F BRADESCO ON N1
37.50-1.16%-0.44Mua520285.682B15.722.7298808.00Tài chính
GSGI34 GOLDMANSACHSDRN
75.692.85%2.10Mua500283.834B8.4291.7539800.00Tài chính
DHER34 DANAHER CORPDRN
96.251.15%1.09Bán400283.730B27.5914.8867000.00Chăm sóc sức khỏe
MSBR34 MORGAN STAN DRN
163.501.87%3.00Mua100283.134B9.2618.0959835.00Tài chính
ABEV3F AMBEV S/A ON
17.68-1.50%-0.27Mua7.585K282.963B26.400.6951400.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ABEV3 AMBEV S/A ON
17.65-1.94%-0.35Mua869.400K282.963B26.400.6951400.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
VALE3F VALE ON NM
54.58-0.53%-0.29Mua2.720K282.594B18.273.0065539.00Vật liệu cơ bản
VALE3 VALE ON NM
54.61-0.27%-0.15Mua1.284M282.594B18.273.0065539.00Vật liệu cơ bản
BIIB34 BIOGEN DRN
210.993.97%8.06Mua400256.124B16.0579.307300.00Chăm sóc sức khỏe
QCOM34 QUALCOMM DRN
214.563.08%6.42Bán100252.402B-11.3535400.00Công nghệ
BLAK34 BLACKROCK DRN
259.000.00%0.00Bán100251.001B15.76101.1514900.00Tài chính
MDLZ34 MONDELEZ INTDRN
78.091.75%1.34Bán100237.490B19.578.4383000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SLBG34 SCHLUMBERGERDRN
155.371.58%2.42Bán700233.394B-1.56100000.00Năng lượng
CLGN34 CELGENE CORPDRN
321.66-1.09%-3.54Mua700227.266B15.5021.357467.00Chăm sóc sức khỏe
KHCB34 KRAFT HEINZ DRN
174.512.25%3.84Bán100218.358B16.8410.7039000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GMCO34 GENERAL MOT DRN
140.0015.42%18.70Sức mua mạnh1.000K205.302B6.5622.41180000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
COLG34 COLGATE DRN
227.83-1.58%-3.65Bán200204.646B22.9710.3135900.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TSLA34 TESLA INC DRN
300.36-5.66%-18.01Theo dõi100195.558B-23.7837543.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SANB3 SANTANDER BRON
25.300.00%0.00Mua100181.801B16.063.0247836.00Tài chính
SANB3F SANTANDER BRON
24.80-0.40%-0.10Sức mua mạnh402181.801B16.063.0247836.00Tài chính
SANB4 SANTANDER BRPN
22.86-1.25%-0.29Mua200181.801B16.063.0247836.00Tài chính
SANB11F SANTANDER BRUNT
47.70-0.98%-0.47Mua182181.801B16.063.0247836.00Tài chính
SANB4F SANTANDER BRPN
23.000.09%0.02Sức mua mạnh69181.801B16.063.0247836.00Tài chính
SANB11 SANTANDER BRUNT
47.64-1.63%-0.79Mua51.200K181.801B16.063.0247836.00Tài chính
FDXB34 FEDEX CORP DRN
624.501.11%6.86Bán100173.983B15.5943.65166000.00Công nghiệp
METB34 METLIFE INC DRN
167.523.08%5.01Mua100168.454B9.4118.2949000.00Tài chính
CTSH34 COGNIZANT DRN
241.92-0.24%-0.58Bán500147.945B19.4313.17274200.00Công nghệ
TGTB34 TARGET CORP DRN
255.62-1.80%-4.69Bán200138.954B13.5719.80345000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BBAS3 BRASIL ON NM
47.98-1.17%-0.57Mua535.700K135.238B11.114.3797675.00Tài chính
BBAS3F BRASIL ON NM
47.95-1.44%-0.70Mua2.058K135.238B11.114.3797675.00Tài chính
VLOE34 VALERO ENER DRN
145.33-1.15%-1.69Bán100132.023B13.3123.4710015.00Năng lượng
ROST34 ROSS STORES DRN
168.940.47%0.79Mua100129.856B23.0315.3582700.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất