Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường — Thị trường Chứng khoán Brazil

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
VALE3F VALE ON NM
111.851.36%1.50Sức mua mạnh68.999K564.953B10.0610.9774316.00Khoáng sản phi năng lượng
VALE3 VALE ON NM
111.851.58%1.74Sức mua mạnh11.635M564.953B10.0310.9774316.00Khoáng sản phi năng lượng
PETR3F PETROBRAS ON N2
29.03-0.96%-0.28Mua11.071K380.532B6.734.3549050.00Năng lượng Mỏ
PETR3 PETROBRAS ON N2
29.04-1.02%-0.30Mua5.216M380.532B6.744.3549050.00Năng lượng Mỏ
ITUB3 ITAUUNIBANCOON N1
28.45-0.63%-0.18Mua165.700K298.409B13.292.1696500.00Tài chính
ITUB3F ITAUUNIBANCOON N1
28.45-0.73%-0.21Mua5.508K298.409B13.312.1696500.00Tài chính
ABEV3F AMBEV S/A ON
18.22-2.62%-0.49Bán36.783K294.760B22.990.8250000.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
ABEV3 AMBEV S/A ON
18.20-2.83%-0.53Bán16.632M294.760B23.020.8250000.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
BBDC3 BRADESCO ON N1
23.09-1.24%-0.29Bán3.974M248.032B12.111.9389575.00Tài chính
BBDC3F BRADESCO ON N1
23.10-1.03%-0.24Bán8.412K248.032B12.091.9389575.00Tài chính
SANB3F SANTANDER BRON
21.100.29%0.06Mua1.450K163.693B11.531.8244599.00Tài chính
SANB3 SANTANDER BRON
21.08-0.61%-0.13Mua7.400K163.693B11.631.8244599.00Tài chính
WEGE3 WEG ON NM
34.73-1.48%-0.52Bán3.390M147.931B43.420.6433342.00Sản xuất Chế tạo
WEGE3F WEG ON NM
34.75-1.28%-0.45Bán54.525K147.931B43.360.6433342.00Sản xuất Chế tạo
MGLU3 MAGAZINE LUIZA ON NM
20.85-1.97%-0.42Mua8.989M137.140B224.600.10Bán Lẻ
MGLU3F MAGAZINE LUIZA ON NM
20.86-1.65%-0.35Mua76.688K137.140B223.970.10Bán Lẻ
RDOR3 REDE D OR ON NM
67.581.02%0.68Bán394.900K129.955B375.840.1956356.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
RDOR3F REDE D OR ON NM
67.601.20%0.80Bán7.386K129.955B375.280.1956356.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
BPAC3 BTGP BANCO ON N2
75.510.15%0.11Mua6.100K108.109BTài chính
BPAC3F BTGP BANCO ON N2
76.601.52%1.15Mua385108.109BTài chính
B3SA3 B3 ON NM
16.86-1.23%-0.21Bán18.466M104.382B7.982.15Tài chính
ITSA3F ITAUSA ON N1
11.91-0.25%-0.03Mua5.381K99.379B126000.00Tài chính
ITSA3 ITAUSA ON N1
11.93-0.25%-0.03Mua184.200K99.379B126000.00Tài chính
BBAS3 BRASIL ON EJ NM
33.83-2.17%-0.75Bán9.042M98.671B91673.00Tài chính
BBAS3F BRASIL ON EJ NM
33.83-2.45%-0.85Bán57.321K98.671B91673.00Tài chính
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM
59.000.85%0.50Bán4.089M78.929B-0.0435000.00Công nghiệp Chế biến
SUZB3F SUZANO S.A. ON NM
59.010.70%0.41Bán15.783K78.929B-0.0435000.00Công nghiệp Chế biến
NTCO3 GRUPO NATURAON NM
56.78-0.92%-0.53Mua1.957M78.884B-0.001064.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
NTCO3F GRUPO NATURAON NM
56.68-0.56%-0.32Mua8.145K78.884B-0.001064.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
VIVT3 TELEF BRASILON
43.83-2.90%-1.31Sức bán mạnh1.810M76.127B16.722.7032759.00Truyền thông
VIVT3F TELEF BRASILON
43.90-2.51%-1.13Sức bán mạnh25.411K76.127B16.672.7032759.00Truyền thông
ELET3F ELETROBRAS ON N1
46.80-1.68%-0.80Mua47.570K74.595B9.834.8712527.00Công ty dịch vụ công cộng
ELET3 ELETROBRAS ON N1
46.78-1.66%-0.79Mua7.132M74.595B9.824.8712527.00Công ty dịch vụ công cộng
JBSS3 JBS ON NM
28.01-0.57%-0.16Bán3.754M70.215B5.894.78250000.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
JBSS3F JBS ON NM
28.00-0.11%-0.03Bán11.162K70.215B5.864.78250000.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
HAPV3F HAPVIDA ON NM
15.560.39%0.06Mua5.916K59.366B74.840.21Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
HAPV3 HAPVIDA ON NM
15.570.97%0.15Mua3.234M59.366B74.460.21Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CSNA3 SID NACIONALON
42.531.17%0.49Bán3.740M58.020B5.587.5335053.00Khoáng sản phi năng lượng
CSNA3F SID NACIONALON
42.531.14%0.48Bán21.987K58.020B5.587.5335053.00Khoáng sản phi năng lượng
CMIN3F CSNMINERACAOON N2
9.420.21%0.02Bán8.038K52.781B9880.00Khoáng sản phi năng lượng
CMIN3 CSNMINERACAOON N2
9.40-0.42%-0.04Bán1.234M52.781B9880.00Khoáng sản phi năng lượng
BIDI3 BANCO INTER ON N2
23.031.45%0.33Sức mua mạnh423.400K52.672BTài chính
BIDI3F BANCO INTER ON N2
23.041.14%0.26Sức mua mạnh10.999K52.672BTài chính
GNDI3F INTERMEDICA ON NM
85.591.30%1.10Mua4.788K52.066B94.790.9021365.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
GNDI3 INTERMEDICA ON NM
85.571.06%0.90Mua1.023M52.066B95.000.9021365.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM
25.41-0.24%-0.06Mua2.417M50.854B12.891.98193.00Tài chính
BBSE3F BBSEGURIDADEON NM
25.40-0.12%-0.03Mua23.577K50.854B12.871.98193.00Tài chính
GGBR3 GERDAU ON N1
25.710.43%0.11Bán43.800K48.496B9.502.70Khoáng sản phi năng lượng
GGBR3F GERDAU ON N1
25.680.04%0.01Bán1.710K48.496B9.522.70Khoáng sản phi năng lượng
RENT3F LOCALIZA ON NM
62.67-1.04%-0.66Bán6.769K47.521B36.661.7311251.00Tài chính
RENT3 LOCALIZA ON NM
62.63-0.93%-0.59Bán1.982M47.521B36.601.7311251.00Tài chính
CSAN3 COSAN ON NM
24.85-0.68%-0.17Mua9.245M46.595B29.400.8630717.00Công nghiệp Chế biến
CSAN3F COSAN ON NM
24.87-0.52%-0.13Mua18.609K46.595B29.380.8630717.00Công nghiệp Chế biến
BRKM3F BRASKEM ON N1
54.700.00%0.00Mua26143.695B-0.69Công nghiệp Chế biến
BRKM3 BRASKEM ON N1
54.30-0.80%-0.44Mua6.300K43.695B-0.69Công nghiệp Chế biến
CRFB3F CARREFOUR BRON NM
21.22-1.94%-0.42Bán7.721K42.982B13.301.6395667.00Dịch vụ Phân phối
CRFB3 CARREFOUR BRON EJ NM
21.22-1.99%-0.43Bán2.263M42.982B13.311.6395667.00Dịch vụ Phân phối
RADL3 RAIADROGASILON NM
25.810.23%0.06Bán1.750M42.490B79.670.3244631.00Bán Lẻ
RADL3F RAIADROGASILON NM
25.820.27%0.07Bán9.774K42.490B79.670.3244631.00Bán Lẻ
LREN3 LOJAS RENNERON NM
45.27-2.18%-1.01Bán6.374M41.448B39.051.1924757.00Bán Lẻ
LREN3F LOJAS RENNERON NM
45.25-2.27%-1.05Bán40.589K41.448B39.071.1924757.00Bán Lẻ
LAME3F LOJAS AMERICON N1
20.98-3.45%-0.75Mua6.251K41.357B152.060.1423786.00Bán Lẻ
LAME3 LOJAS AMERICON N1
20.98-3.36%-0.73Mua1.238M41.357B151.920.1423786.00Bán Lẻ
BTOW3 B2W DIGITAL ON NM
69.11-1.96%-1.38Mua1.020M39.480B-0.4911521.00Bán Lẻ
BTOW3F B2W DIGITAL ON NM
69.16-1.90%-1.34Mua10.777K39.480B-0.4911521.00Bán Lẻ
CXSE3 CAIXA SEGURION NM
12.880.31%0.04Mua1.797M38.520BTài chính
CXSE3F CAIXA SEGURION NM
12.891.18%0.15Sức mua mạnh21.512K38.520BTài chính
RAIL3F RUMO S.A. ON NM
19.73-1.50%-0.30Sức bán mạnh17.192K37.153B44.680.458602.00Vận chuyển
RAIL3 RUMO S.A. ON NM
19.72-1.69%-0.34Sức bán mạnh4.390M37.153B44.750.458602.00Vận chuyển
DASA3 DASA ON
61.76-0.80%-0.50Bán47.100K34.110B-0.18Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
DASA3F DASA ON
61.77-1.59%-1.00Bán84834.110B-0.18Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
EGIE3 ENGIE BRASILON NM
40.39-1.49%-0.61Sức bán mạnh670.400K33.453B11.893.451538.00Công ty dịch vụ công cộng
EGIE3F ENGIE BRASILON NM
40.42-1.37%-0.56Sức bán mạnh23.898K33.453B11.883.451538.00Công ty dịch vụ công cộng
CPFE3F CPFL ENERGIAON NM
28.35-1.22%-0.35Sức bán mạnh5.046K33.173B9.083.16Công ty dịch vụ công cộng
CPFE3 CPFL ENERGIAON NM
28.37-1.46%-0.42Sức bán mạnh883.000K33.173B9.113.16Công ty dịch vụ công cộng
BRDT3F PETROBRAS BRON NM
27.38-0.65%-0.18Mua6.735K32.131B7.713.573370.00Dịch vụ Phân phối
BRDT3 PETROBRAS BRON NM
27.35-0.83%-0.23Mua2.601M32.131B7.723.573370.00Dịch vụ Phân phối
TIMS3 TIM ON EJ NM
12.07-3.65%-0.46Sức bán mạnh4.751M30.669B9421.00Truyền thông
TIMS3F TIM ON NM
12.07-4.74%-0.60Sức bán mạnh13.680K30.669B9421.00Truyền thông
KLBN3F KLABIN S/A ON N2
6.051.34%0.08Sức mua mạnh7.380K29.521B31.320.19Công nghiệp Chế biến
KLBN3 KLABIN S/A ON N2
6.042.20%0.13Sức mua mạnh294.000K29.521B31.010.19Công nghiệp Chế biến
CCRO3F CCR SA ON NM
13.57-3.07%-0.43Bán8.174K28.240B47.910.2915927.00Vận chuyển
CCRO3 CCR SA ON NM
13.56-3.00%-0.42Bán2.132M28.240B47.840.2915927.00Vận chuyển
ALPA3 ALPARGATAS ON N1
43.010.09%0.04Mua4.800K26.717B177.420.24Hàng tiêu dùng không lâu bền
ALPA3F ALPARGATAS ON N1
43.301.19%0.51Sức mua mạnh28026.717B176.670.24Hàng tiêu dùng không lâu bền
SBSP3 SABESP ON NM
37.79-1.02%-0.39Bán960.800K26.096B12.263.1112806.00Công ty dịch vụ công cộng
SBSP3F SABESP ON NM
37.79-0.87%-0.33Sức bán mạnh5.353K26.096B12.243.1112806.00Công ty dịch vụ công cộng
VVAR3F VIAVAREJO ON NM
15.730.13%0.02Mua63.476K25.154B21.290.74Bán Lẻ
VVAR3 VIAVAREJO ON NM
15.74-0.06%-0.01Mua16.973M25.154B21.350.74Bán Lẻ
EQTL3F EQUATORIAL ON NM
24.74-2.56%-0.65Bán8.400K24.876B8.852.87Công ty dịch vụ công cộng
EQTL3 EQUATORIAL ON NM
24.73-2.37%-0.60Bán3.755M24.876B8.832.87Công ty dịch vụ công cộng
CMIG3F CEMIG ON N1
15.60-2.19%-0.35Bán3.113K23.771B7.721.955254.00Công ty dịch vụ công cộng
CMIG3 CEMIG ON N1
15.61-2.32%-0.37Bán131.800K23.771B7.741.955254.00Công ty dịch vụ công cộng
BRFS3 BRF SA ON NM
28.70-0.45%-0.13Mua1.913M23.286B16.081.80Hàng tiêu dùng không lâu bền
BRFS3F BRF SA ON NM
28.71-0.17%-0.05Mua7.840K23.286B16.041.80Hàng tiêu dùng không lâu bền
ASAI3F ASSAI ON NM
85.33-1.66%-1.44Mua7.757K23.249B31.272.77Bán Lẻ
ASAI3 ASSAI ON NM
85.39-1.24%-1.07Mua492.900K23.249B31.162.77Bán Lẻ
USIM3F USIMINAS ON N1
19.651.45%0.28Theo dõi3.413K23.220B11.451.69Khoáng sản phi năng lượng
USIM3 USIMINAS ON N1
19.661.34%0.26Mua116.500K23.220B11.471.69Khoáng sản phi năng lượng
HYPE3 HYPERA ON NM
36.550.08%0.03Mua757.800K23.041B17.192.158918.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter