Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường — Thị trường Chứng khoán Brazil

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
VALE3 VALE ON NM
63.450.55%0.35Sức mua mạnh24.263M323.698B51.051.2471149.00Khoáng sản phi năng lượng
VALE3F VALE ON NM
63.490.62%0.39Sức mua mạnh47.933K323.698B51.051.2471149.00Khoáng sản phi năng lượng
PETR3 PETROBRAS ON N2
20.49-1.54%-0.32Bán20.677M271.450B-2.6157983.00Năng lượng Mỏ
PETR3F PETROBRAS ON N2
20.55-0.87%-0.18Mua19.910K271.450B-2.6157983.00Năng lượng Mỏ
ITUB3 ITAUUNIBANCOON N1
23.41-1.01%-0.24Mua608.000K230.882B12.181.9595000.00Tài chính
ITUB3F ITAUUNIBANCOON N1
23.45-1.72%-0.41Mua15.936K230.882B12.291.9595000.00Tài chính
ABEV3F AMBEV S/A ON
13.862.44%0.33Mua74.873K213.498B24.080.5750000.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
ABEV3 AMBEV S/A ON
13.892.36%0.32Mua25.463M213.498B24.150.5750000.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
BBDC3 BRADESCO ON N1
20.40-0.20%-0.04Mua5.933M180.598B10.441.9697329.00Tài chính
BBDC3F BRADESCO ON N1
20.38-0.39%-0.08Mua23.935K180.598B10.451.9697329.00Tài chính
WEGE3F WEG ON NM
81.59-0.54%-0.44Sức mua mạnh108.698K172.246B82.011.0031830.00Sản xuất Chế tạo
WEGE3 WEG ON NM
81.67-0.54%-0.44Sức mua mạnh8.096M172.246B82.091.0031830.00Sản xuất Chế tạo
MGLU3F MAGAZ LUIZA ON NM
25.90-0.69%-0.18Mua364.056K169.212B510.370.06Bán Lẻ
MGLU3 MAGAZ LUIZA ON NM
25.92-0.69%-0.18Mua23.944M169.212B510.760.06Bán Lẻ
BPAC3F BTGP BANCO ON N2
41.81-0.48%-0.20Mua203115.588BTài chính
BPAC3 BTGP BANCO ON N2
41.99-1.46%-0.62Mua33.000K115.588BTài chính
SANB3F SANTANDER BRON
15.731.29%0.20Mua7.707K115.568B7.592.0547819.00Tài chính
SANB3 SANTANDER BRON
15.751.68%0.26Sức mua mạnh136.900K115.568B7.572.0547819.00Tài chính
B3SA3 B3 ON NM
54.80-2.27%-1.27Bán11.610M114.586B34.141.65Tài chính
BBAS3 BRASIL ON NM
33.53-0.36%-0.12Mua19.088M95.976B93190.00Tài chính
BBAS3F BRASIL ON NM
33.520.00%0.00Mua92.228K95.976B93190.00Tài chính
ITSA3 ITAUSA ON N1
10.930.64%0.07Mua266.300K91.341B112000.00Tài chính
ITSA3F ITAUSA ON N1
11.02-1.43%-0.16Mua16.402K91.341B112000.00Tài chính
VIVT3F TELEF BRASILON
44.21-0.32%-0.14Bán2.300K73.965B16.622.6732793.00Truyền thông
VIVT3 TELEF BRASILON
44.421.42%0.62Mua69.900K73.965B16.422.6732793.00Truyền thông
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM
51.21-0.76%-0.39Mua4.108M69.620B-13.1735000.00Công nghiệp Chế biến
SUZB3F SUZANO S.A. ON NM
51.12-0.76%-0.39Mua12.556K69.620B-13.1735000.00Công nghiệp Chế biến
NTCO3 GRUPO NATURAON NM
49.820.18%0.09Mua5.009M68.361B-0.921175.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
NTCO3F GRUPO NATURAON NM
49.890.60%0.30Mua27.077K68.361B-0.921175.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
JBSS3F JBS ON NM
21.33-3.13%-0.69Bán59.235K57.352B246.580.09242000.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
JBSS3 JBS ON NM
21.30-3.31%-0.73Bán21.845M57.352B246.700.09242000.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
ELET3 ELETROBRAS ON N1
33.380.48%0.16Mua2.887M52.120B6.995.8713089.00Công ty dịch vụ công cộng
ELET3F ELETROBRAS ON N1
33.440.81%0.27Mua12.995K52.120B6.985.8713089.00Công ty dịch vụ công cộng
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM
25.57-0.20%-0.05Mua2.045M51.154B7.993.21221.00Tài chính
BBSE3F BBSEGURIDADEON NM
25.59-0.31%-0.08Mua52.190K51.154B8.003.21221.00Tài chính
BTOW3F B2W DIGITAL ON NM
86.40-0.58%-0.50Bán25.713K48.744B-0.479176.00Bán Lẻ
BTOW3 B2W DIGITAL ON NM
86.70-0.46%-0.40Bán2.498M48.744B-0.479176.00Bán Lẻ
HAPV3F HAPVIDA ON NM
63.68-2.26%-1.47Bán7.426K48.576B55.731.17Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
HAPV3 HAPVIDA ON NM
63.73-2.52%-1.65Bán1.210M48.576B55.931.17Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
RENT3F LOCALIZA ON NM
62.50-1.90%-1.21Mua17.747K48.075B66.891.0010514.00Tài chính
RENT3 LOCALIZA ON NM
62.56-2.25%-1.44Mua4.793M48.075B67.191.0010514.00Tài chính
RADL3F RAIADROGASILON NM
25.800.23%0.06Mua28.487K42.290B13.170.4341450.00Bán Lẻ
RADL3 RAIADROGASILON NM
25.680.16%0.04Mua4.433M42.290B13.120.4341450.00Bán Lẻ
CRFB3F CARREFOUR BRON NM
20.15-1.13%-0.23Sức bán mạnh8.378K40.597B19.141.0788551.00Dịch vụ Phân phối
CRFB3 CARREFOUR BRON NM
20.15-1.47%-0.30Bán3.663M40.597B19.201.0788551.00Dịch vụ Phân phối
GNDI3F INTERMEDICA ON NM
64.32-2.53%-1.67Bán12.269K40.488B63.141.0618738.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
GNDI3 INTERMEDICA ON NM
64.34-3.15%-2.09Bán2.346M40.488B63.561.0618738.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
LAME3F LOJAS AMERICON N1
22.96-0.39%-0.09Bán6.351K40.171B63.050.3737000.00Bán Lẻ
LAME3 LOJAS AMERICON N1
22.90-1.42%-0.33Bán1.849M40.171B63.540.3737000.00Bán Lẻ
RAIL3 RUMO S.A. ON NM
18.13-2.63%-0.49Bán6.124M34.525B41.770.459102.00Vận chuyển
RAIL3F RUMO S.A. ON NM
18.12-2.37%-0.44Bán15.157K34.525B41.630.459102.00Vận chuyển
CPFE3 CPFL ENERGIAON NM
29.37-1.24%-0.37Mua2.286M34.268B11.252.66Công ty dịch vụ công cộng
CPFE3F CPFL ENERGIAON NM
29.25-0.91%-0.27Mua2.562K34.268B11.172.66Công ty dịch vụ công cộng
EGIE3 ENGIE BRASILON NM
41.380.02%0.01Mua866.800K33.755B12.803.231398.00Công ty dịch vụ công cộng
EGIE3F ENGIE BRASILON NM
41.390.41%0.17Bán24.161K33.755B12.753.231398.00Công ty dịch vụ công cộng
GGBR3F GERDAU ON N1
19.180.68%0.13Mua3.440K32.475B35.510.54Khoáng sản phi năng lượng
GGBR3 GERDAU ON N1
19.190.52%0.10Mua77.600K32.475B35.590.54Khoáng sản phi năng lượng
LREN3 LOJAS RENNERON NM
40.970.47%0.19Mua4.425M32.318B21.191.9324162.00Bán Lẻ
LREN3F LOJAS RENNERON NM
40.990.71%0.29Mua22.911K32.318B21.151.9324162.00Bán Lẻ
VVAR3F VIAVAREJO ON NM
20.270.65%0.13Mua124.294K32.206B-0.89Bán Lẻ
VVAR3 VIAVAREJO ON NM
20.290.59%0.12Mua31.666M32.206B-0.89Bán Lẻ
SBSP3F SABESP ON NM
45.85-0.09%-0.04Bán7.872K31.551B15.792.9113945.00Công ty dịch vụ công cộng
SBSP3 SABESP ON NM
46.03-0.28%-0.13Bán3.492M31.551B15.892.9113945.00Công ty dịch vụ công cộng
TIMS3F TIM ON EJ NM
12.980.46%0.067.471K31.446B16.490.799700.00Truyền thông
TIMS3 TIM ON EJ NM
12.94-0.38%-0.05Bán2.128M31.446B16.580.799700.00Truyền thông
CSNA3F SID NACIONALON
21.543.01%0.63Mua34.595K28.872B-0.7038304.00Khoáng sản phi năng lượng
CSNA3 SID NACIONALON
21.472.63%0.55Mua15.313M28.872B-0.7038304.00Khoáng sản phi năng lượng
KLBN3 KLABIN S/A ON N2
5.16-0.19%-0.01Mua314.600K28.000B-0.53Công nghiệp Chế biến
KLBN3F KLABIN S/A ON N2
5.15-0.39%-0.02Mua6.306K28.000B-0.53Công nghiệp Chế biến
CSAN3 COSAN ON NM
69.24-1.49%-1.05Bán1.264M27.034B18.033.9227161.00Công nghiệp Chế biến
CSAN3F COSAN ON NM
69.30-1.34%-0.94Bán8.493K27.034B18.013.9227161.00Công nghiệp Chế biến
DASA3F DASA ON
57.000.04%0.02Sức bán mạnh6226.463B-0.38Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
DASA3 DASA ON
56.001.73%0.95Bán60026.463B-0.38Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CCRO3F CCR SA ON NM
12.46-1.42%-0.18Bán27.135K25.735B29.000.4415788.00Vận chuyển
CCRO3 CCR SA ON NM
12.37-2.90%-0.37Bán9.011M25.735B29.230.4415788.00Vận chuyển
BRDT3 PETROBRAS BRON NM
20.870.43%0.09Bán3.372M24.209B2274.00Dịch vụ Phân phối
BRDT3F PETROBRAS BRON NM
20.820.19%0.04Bán10.236K24.209B2274.00Dịch vụ Phân phối
ENGI3 ENERGISA ON N2
13.120.92%0.12Sức mua mạnh6.100K23.589B28.040.4614596.00Công ty dịch vụ công cộng
ENGI3F ENERGISA ON N2
13.200.76%0.10Sức mua mạnh71123.589B28.260.4614596.00Công ty dịch vụ công cộng
CGAS3 COMGAS ON
169.004.32%7.00Bán20022.396B16.0210.13Công ty dịch vụ công cộng
CGAS3F COMGAS ON
168.01-1.45%-2.48Mua2222.396B16.8610.13Công ty dịch vụ công cộng
REDE3F REDE ENERGIAON
10.453.06%0.31Mua1122.180B41.730.246920.00Công ty dịch vụ công cộng
REDE3 REDE ENERGIAON
10.510.00%0.00Sức mua mạnh8.100K22.180B43.250.246920.00Công ty dịch vụ công cộng
NEOE3F NEOENERGIA ON NM
18.02-0.28%-0.05Mua9.151K21.873B9.022.0011746.00Công ty dịch vụ công cộng
NEOE3 NEOENERGIA ON NM
17.94-0.44%-0.08Mua3.402M21.873B8.992.0011746.00Công ty dịch vụ công cộng
ALPA3 ALPARGATAS ON N1
37.802.33%0.86Sức mua mạnh80021.381B80.530.46Hàng tiêu dùng không lâu bền
ALPA3F ALPARGATAS ON N1
37.80-0.26%-0.10Mua40821.381B82.620.46Hàng tiêu dùng không lâu bền
EQTL3F EQUATORIAL ON NM
20.80-0.00%-0.00Bán12.927K21.069B7.782.68Công ty dịch vụ công cộng
EQTL3 EQUATORIAL ON NM
20.73-0.58%-0.12Bán6.199M21.069B7.802.68Công ty dịch vụ công cộng
SULA3F SUL AMERICA ON N2
17.33-0.97%-0.17Theo dõi56220.467B5.353.305400.00Tài chính
SULA3 SUL AMERICA ON N2
16.90-2.87%-0.50Bán33.400K20.467B5.323.305400.00Tài chính
UGPA3F ULTRAPAR ON NM
18.53-0.96%-0.18Sức bán mạnh8.696K20.306B88.250.2116024.00Năng lượng Mỏ
UGPA3 ULTRAPAR ON NM
18.51-0.80%-0.15Sức bán mạnh3.009M20.306B88.020.2116024.00Năng lượng Mỏ
HYPE3F HYPERA ON NM
31.20-0.13%-0.04Mua23.288K19.823B17.681.817515.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
HYPE3 HYPERA ON NM
31.13-0.57%-0.18Mua2.775M19.823B17.721.817515.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
BRKM3F BRASKEM ON N1
24.141.43%0.34Mua2.108K18.555B-12.487500.00Công nghiệp Chế biến
BRKM3 BRASKEM ON N1
24.083.30%0.77Mua39.400K18.555B-12.487500.00Công nghiệp Chế biến
CMIG3F CEMIG ON N1
12.09-0.25%-0.03Mua3.726K18.537B16.210.745596.00Công ty dịch vụ công cộng
CMIG3 CEMIG ON N1
12.13-0.66%-0.08Mua297.700K18.537B16.330.745596.00Công ty dịch vụ công cộng
GMAT3 GRUPO MATEUSON NM
8.00-2.68%-0.226.257M18.108BBán Lẻ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất