Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
AAPL34 APPLE INC 88.60-1.73%-1.56Bán7004332.363B19.0947.39123000.00Công nghệ
AMZO34 AMAZON COM INC 4010.920.98%38.92Mua2003865.940B176.5946.16566000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MSFT34 MICROSOFT CORP 464.57-0.09%-0.43Mua1.600K3550.263B29.1616.03131000.00Công nghệ
GOGL34 ALPHABET INC 194.67-0.06%-0.12Bán3003379.326B32.00153.4189058.00Công nghệ
GOGL35 ALPHABET INC 194.04-0.26%-0.50Mua1.500K3379.326B32.00153.4189058.00Công nghệ
BERK34 BERKSHIRE HATHAWAY 912.470.22%2.02Mua5002242.112B28.4347809.17377000.00Tài chính
FBOK34 FACEBOOK INC 339.811.69%5.64Bán7001954.081B22.9429.9530275.00Công nghệ
JPMC34 JPMORGAN CHASE &CO 242.820.09%0.22Mua1001625.364B14.7632.97252942.00Tài chính
JNJB34 JOHNSON & JOHNSON 579.45-0.65%-3.78Mua1.500K1552.783B25.9122.65134000.00Chăm sóc sức khỏe
EXXO34 EXXON MOBIL CORP 86.75-1.40%-1.23Mua5.800K1464.035B24.1314.3369600.00Năng lượng
VISA34 VISA INC 612.460.30%1.83Mua4001353.755B41.1614.7615000.00Công nghệ
BOAC34 BK OF AMERICA CORP 127.890.04%0.05Mua2001270.010B14.718.83208000.00Tài chính
WALM34 WALMART INC 98.460.61%0.60Mua2001143.197B57.406.852300000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
WFCO34 WELLS FARGO & CO 226.00-0.12%-0.28Bán1001098.107B15.9714.31264500.00Tài chính
PFIZ34 PFIZER INC 179.020.15%0.26Mua1.500K1045.525B20.049.0490200.00Chăm sóc sức khỏe
HOME34 HOME DEPOT INC 431.88-0.91%-3.97Mua1.700K992.527B23.8736.22413000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ATTB34 AT&T INC 136.35-1.43%-1.98Mua2.300K989.977B18.057.57273210.00Dịch vụ Viễn thông
MSCD34 MASTERCARD INCORPO 900.37-0.22%-2.01Mua100937.232B42.6521.2813400.00Công nghệ
CHVX34 CHEVRON CORP 244.07-1.73%-4.30Mua1.400K932.843B22.6221.7251900.00Năng lượng
VERZ34 VERIZON COMMUN 225.78-0.04%-0.09Mua1.000K908.756B15.6614.05153100.00Dịch vụ Viễn thông
CSCO34 CISCO SYSTEMS 197.201.27%2.47Mua1.000K889.481B22.248.8974200.00Công nghệ
ITLC34 INTEL CORP 191.50-0.21%-0.41Bán100887.237B12.1416.15102700.00Công nghệ
PGCO34 PROCTER & GAMBLE 348.580.20%0.70Mua400865.783B21.9416.2492000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BOEI34 BOEING CO 1505.88-2.09%-32.08Mua100860.615B25.5659.16140800.00Công nghiệp
COCA34 COCA-COLA CO 192.140.55%1.06Mua700808.627B33.935.6561800.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ORCL34 ORACLE CORP 205.321.28%2.60Mua1.000K778.748B19.2610.88137000.00Công nghệ
MRCK34 MERCK & CO INC 292.250.48%1.40Mua2.300K767.392B48.595.9669000.00Chăm sóc sức khỏe
CTGP34 CITIGROUP INC 296.220.99%2.90Mua700767.293B12.2025.00205000.00Tài chính
CMCS34 COMCAST CORP 154.72-0.82%-1.28Mua2.200K706.249B15.959.80164000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DISB34 WALT DISNEY CO. 454.000.24%1.08Mua500676.747B16.5627.63199000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PEPB34 PEPSICO INC 472.250.31%1.45Mua800664.322B21.0322.45263000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DWDP34 DOWDUPONT INC 287.941.15%3.28Mua400658.726B118.802.4598000.00Vật liệu cơ bản
NFLX34 NETFLIX INC 1518.000.96%14.39Sức mua mạnh100648.588B153.8010.045400.00Công nghệ
ABBV34 ABBVIE INC 386.70-4.13%-16.64Mua100572.127B21.6317.5329000.00Chăm sóc sức khỏe
IBMB34 INTL BUSINESS MCHN 618.150.00%0.02Mua300562.433B12.3649.99366600.00Công nghệ
NIKE34 NIKE INC 349.870.45%1.57Mua300557.029B35.469.9673100.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AMGN34 AMGEN INC 840.200.53%4.47Mua100541.197B17.0749.2320800.00Chăm sóc sức khỏe
MDTC34 MEDTRONIC PLC 200.671.02%2.03Mua100536.681B23.6616.9186000.00Chăm sóc sức khỏe
MMMC34 3M COMPANY 221.760.52%1.15Mua100514.799B24.3636.9391536.00Công nghiệp
MCDC34 MCDONALD'S CORP 165.891.07%1.75Mua500508.524B20.7631.89235000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HONB34 HONEYWELL INTL INC 692.740.00%0.00Sức mua mạnh100504.176B38.4417.94131000.00Công nghiệp
UPAC34 UNION PACIFIC CORP 169.040.30%0.51Mua500494.433B23.5928.4641925.00Công nghiệp
ABTT34 ABBOTT LABS 70.65-0.39%-0.28Mua1.000K491.967B52.625.3599000.00Chăm sóc sức khỏe
SSFO34 SALESFORCE.COM INC 331.236.90%21.38Sức mua mạnh100479.685B121.565.3929000.00Công nghệ
ACNB34 ACCENTURE PLC 713.82-0.50%-3.59Mua100478.935B26.2427.63425000.00Công nghệ
LILY34 LILLY ELI & CO 218.53-0.32%-0.70Mua400464.402B63.136.8640655.00Chăm sóc sức khỏe
UTEC34 UTD TECHNOLOGIES 582.17-0.18%-1.07Mua100462.671B19.5129.99205000.00Công nghiệp
QCOM34 QUALCOMM INC 309.11-0.80%-2.48Mua3.000K446.782B-10.0533800.00Công nghệ
GEOO34 GEN ELEC CO 51.01-1.43%-0.74Bán49.700K441.463B-1.68313000.00Công nghiệp
TEXA34 TEXAS INSTRUMENTS 444.170.46%2.02Mua100429.977B24.8618.1729714.00Công nghệ
COWC34 COSTCO WHOLESALE 238.73-1.26%-3.05Mua1.200K418.197B35.8726.78133000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
UPSS34 UTD PARCEL SERV 122.46-1.06%-1.31Bán400417.624B21.0123.23454000.00Công nghiệp
BMYB34 BRISTOL-MYRS SQUIB 253.890.50%1.27Mua200410.828B30.688.2323700.00Chăm sóc sức khỏe
TMOS34 THERMO FISHER SCIE 249.122.60%6.31Sức mua mạnh6.600K398.199B37.7326.4170000.00Chăm sóc sức khỏe
GILD34 GILEAD SCIENCES 153.201.62%2.44Mua300395.455B12.7924.0310000.00Chăm sóc sức khỏe
AXPB34 AMER EXPRESS CO 457.140.13%0.61Mua100390.019B16.3027.8555000.00Tài chính
LMTB34 LOCKHEED MARTIN CO 1361.06-4.65%-66.32Mua100386.747B21.7462.86100000.00Công nghiệp
CATP34 CATERPILLAR INC 633.50-0.92%-5.87Mua100377.965B17.0937.6398400.00Công nghiệp
USBC34 US BANCORP 227.01-0.29%-0.66Mua200367.581B16.8313.4572402.00Tài chính
GSGI34 GOLDMAN SACHS GRP 97.450.25%0.24Mua19.300K365.397B10.0097.8538000.00Tài chính
COPH34 CONOCOPHILLIPS 78.391.36%1.05Mua300357.014B24.3712.6711200.00Năng lượng
MSBR34 MORGAN STANLEY 203.002.27%4.50Sức mua mạnh1.000K354.791B11.1318.6258010.00Tài chính
SLBG34 SCHLUMBERGER 252.73-0.65%-1.65Bán200347.412B-1.98100000.00Năng lượng
CVSH34 CVS HEALTH CORP 163.791.76%2.83Sức mua mạnh100329.491B54.336.02246000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BLAK34 BLACKROCK INC 331.81-0.04%-0.14Mua1.900K317.372B18.78107.0914100.00Tài chính
SBUB34 STARBUCKS CORP 232.141.63%3.73Mua300310.353B17.1013.58277000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VALE3F VALE S.A. 60.121.64%0.97Mua13.911K308.312B17.823.3365539.00Vật liệu cơ bản
VALE3 VALE S.A. 60.201.48%0.88Mua9.522M308.312B17.823.3365539.00Vật liệu cơ bản
DHER34 DANAHER CORP 110.69-0.67%-0.75Mua400308.001B28.6315.5967000.00Chăm sóc sức khỏe
ABEV3 AMBEV SA 19.021.44%0.27Mua7.252M294.740B37.370.5151400.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ABEV3F AMBEV SA 19.020.90%0.17Mua4.440K294.740B37.370.5151400.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SCHW34 SCHWAB(CHARLES)CP 213.182.88%5.97Sức mua mạnh5.500K286.772B25.938.2718700.00Tài chính
KHCB34 KRAFT HEINZ CO 237.030.42%0.99Bán200286.148B18.9912.4539000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BIIB34 BIOGEN INC 233.600.26%0.60Mua4.000K280.230B17.3680.227300.00Chăm sóc sức khỏe
ITUB4F ITAU UNIBANCO HOLD 44.072.01%0.87Mua5.329K279.159B11.903.6599914.00Tài chính
ITUB3F ITAU UNIBANCO HOLD 38.221.81%0.68Mua1.180K279.159B11.903.6599914.00Tài chính
ITUB4 ITAU UNIBANCO HOLD 44.022.11%0.91Mua8.018M279.159B11.903.6599914.00Tài chính
ITUB3 ITAU UNIBANCO HOLD 38.191.92%0.72Mua189.900K279.159B11.903.6599914.00Tài chính
AETB34 AETNA INC 844.39-1.03%-8.79Mua100273.879B18.8144.7647950.00Chăm sóc sức khỏe
FDXB34 FEDEX CORP 1014.190.91%9.16Mua100265.138B21.0248.85166000.00Công nghiệp
MDLZ34 MONDELEZ INTL INC 89.850.08%0.07Mua3.900K262.283B22.138.1783000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PETR3 PETROL BRASILEIROS 23.251.13%0.26Mua6.083M259.194B21.920.9162703.00Năng lượng
PETR3F PETROL BRASILEIROS 23.270.39%0.09Mua3.350K259.194B21.920.9162703.00Năng lượng
PETR4F PETROL BRASILEIROS 20.170.95%0.19Mua10.629K259.194B21.920.9162703.00Năng lượng
PETR4 PETROL BRASILEIROS 20.131.31%0.26Sức mua mạnh34.437M259.194B21.920.9162703.00Năng lượng
CLGN34 CELGENE CORP 363.63-0.84%-3.08Mua2.500K253.188B16.7421.967467.00Chăm sóc sức khỏe
GDBR34 GEN DYNAMICS CORP 851.612.26%18.81Mua100245.021B19.6442.6298600.00Công nghiệp
COLG34 COLGATE-PALMOLIVE 282.160.19%0.54Mua100243.342B24.4711.5235900.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DUKB34 DUKE ENERGY CORP 330.26-0.36%-1.19Mua100234.122B21.1315.5629060.00Công ty dịch vụ công cộng
ESRX34 EXPRESS SCRIPTS HO 197.800.30%0.60Sức mua mạnh200217.790B8.9343.6326600.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BONY34 BK OF NY MELLON CP 219.010.02%0.05Sức mua mạnh200217.395B15.3714.2152000.00Tài chính
GMCO34 GENERAL MOTORS CO 145.541.44%2.07Mua200207.521B8.5517.34180000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AIGB34 AMER INTL GRP 223.98-0.64%-1.45Mua100196.740B316.180.8449800.00Tài chính
METB34 METLIFE INC 199.691.49%2.94Mua2.200K196.372B10.1619.5649000.00Tài chính
BBDC4 BCO BRADESCO SA 29.231.49%0.43Mua8.682M192.775B12.012.4098808.00Tài chính
BBDC4F BCO BRADESCO SA 29.241.60%0.46Mua5.553K192.775B12.012.4098808.00Tài chính
BBDC3 BCO BRADESCO SA 25.862.05%0.52Mua814.200K192.775B12.012.4098808.00Tài chính
BBDC3F BCO BRADESCO SA 25.781.54%0.39Mua2.500K192.775B12.012.4098808.00Tài chính
VLOE34 VALERO ENERGY CORP 240.250.26%0.63Mua200192.495B18.0925.0010015.00Năng lượng
TGTB34 TARGET CORP 362.99-0.15%-0.54Mua400187.495B17.4920.53345000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất