Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường — Thị trường Chứng khoán Brazil

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
MSFT34 MICROSOFT DRN
508.50-0.50%-2.56Mua8003844.749B28.1518.02131000.00Công nghệ
AMZO34 AMAZON DRN
3672.72-1.00%-37.28Bán1003567.744B77.0796.31647500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AAPL34 APPLE DRN
71.55-1.93%-1.41Bán4.000K3272.819B15.3446.74132000.00Công nghệ
GOGL34 ALPHABET DRN A
183.38-1.41%-2.62Bán5.500K3141.735B28.56160.02103459.00Công nghệ
GOGL35 ALPHABET DRN C
185.33-0.90%-1.69Bán6003141.735B28.56160.02103459.00Công nghệ
FBOK34 FACEBOOK DRN
366.60-3.12%-11.81Mua5.100K2054.156B26.8926.9837773.00Công nghệ
BERK34 BERKSHIRE DRN
821.73-1.20%-10.02Mua1001974.812B18.9663507.03389000.00Tài chính
JNJB34 JOHNSON DRN
558.96-0.16%-0.89Mua1001465.217B25.7121.80135100.00Chăm sóc sức khỏe
JPMC34 JPMORGAN DRN
219.910.07%0.16Mua1.200K1414.510B11.8436.99255998.00Tài chính
VISA34 VISA INC DRN
655.10-1.46%-9.70Mua6001412.661B35.1319.2817000.00Công nghệ
EXXO34 EXXON MOBIL DRN
74.18-0.78%-0.58Bán3001246.074B17.0817.2471000.00Năng lượng
WALM34 WAL MART DRN
102.76-0.25%-0.26Mua1.400K1169.964B33.3412.322200000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BOAC34 BANK AMERICADRN
112.930.58%0.65Bán1.000K1064.932B10.4710.83205000.00Tài chính
PGCO34 PG DRN
433.31-1.80%-7.93Mua1001063.631B25.6116.9492000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MSCD34 MASTERCARD DRN
1014.21-1.91%-19.80Mua5001021.019B42.5223.6414800.00Công nghệ
VERZ34 VERIZON DRN
237.65-0.48%-1.14Mua100975.065B15.3315.39139400.00Dịch vụ Viễn thông
DISB34 WALT DISNEY DRN
532.69-0.68%-3.65Mua1.400K949.834B14.9335.51201000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ATTB34 ATT INC DRN
129.48-0.68%-0.89Mua200936.020B12.5310.27262000.00Dịch vụ Viễn thông
UNHH34 UNITEDHEALTHDRN
200.094.91%9.362.500K935.333B19.2352.19300000.00Chăm sóc sức khỏe
PFIZ34 PFIZER DRN
167.97-1.18%-2.01Mua100927.009B23.237.3292400.00Chăm sóc sức khỏe
CSCO34 CISCO DRN
231.80-1.12%-2.62Mua2.700K925.039B19.8611.0674200.00Công nghệ
CHVX34 CHEVRON DRN
238.12-0.09%-0.21Mua100898.680B16.4328.9448600.00Năng lượng
HOME34 HOME DEPOT DRN
387.510.39%1.50Mua500850.213B19.6539.34413000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
COCA34 COCA COLA DRN
200.49-0.76%-1.54Mua2.500K841.171B31.156.3962600.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MRCK34 MERCK DRN
327.510.62%2.02Mua600830.606B25.5712.7069000.00Chăm sóc sức khỏe
WFCO34 WELLS FARGO DRN
185.010.10%0.19Bán100824.724B10.1318.26262100.00Tài chính
ITLC34 INTEL DRN
178.68-1.17%-2.12Sức bán mạnh500796.910B10.2217.64107400.00Công nghệ
BOEI34 BOEING DRN
1467.886.21%85.89Mua200793.618B20.3170.04153000.00Công nghiệp
CMCS34 COMCAST DRN
170.94-1.55%-2.69Mua100769.695B15.9910.74184000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PEPB34 PEPSICO INC DRN
522.00-0.70%-3.67Mua200721.514B14.6935.28267000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ORCL34 ORACLE DRN
222.17-1.64%-3.71Mua100716.799B19.7210.91137000.00Công nghệ
NFLX34 NETFLIX DRN
1424.010.30%4.21Theo dõi100615.834B129.4911.277100.00Công nghệ
MCDC34 MCDONALDS DRN
198.76-1.08%-2.17Mua1.400K602.787B25.9030.62210000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CTGP34 CITIGROUP DRN
257.89-0.31%-0.81Bán100591.802B9.3627.37203000.00Tài chính
ABTT34 ABBOTT DRN
78.27-1.47%-1.17Mua400539.764B51.815.95103000.00Chăm sóc sức khỏe
ADBE34 ADOBE INC DRN
216.97—%57.800K532.878B49.7622.2421357.00Công nghệ
NIKE34 NIKE DRN
340.54-3.41%-12.03Mua300513.247B32.6410.2473100.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PYPL34 PAYPAL HOLD DRN
214.38—%42.400K512.974B58.877.5221800.00Công nghệ
UPAC34 UNIONPACIFICDRN
174.55-3.60%-6.51Mua200484.366B21.0532.6540053.00Công nghiệp
HONB34 HONEYWELL DRN
704.934.19%28.34Mua100482.079B27.1324.73114000.00Công nghiệp
ACNB34 ACCENTURE DRN
699.99-1.96%-14.01Mua200476.955B25.7828.05459000.00Công nghệ
SSFO34 SALESFORCE DRN
310.65-1.54%-4.86Mua500475.788B103.506.1235000.00Công nghệ
ABBV34 ABBVIE DRN
326.95-0.58%-1.92Mua300470.403B22.6414.1030000.00Chăm sóc sức khỏe
IBMB34 IBM DRN
553.13-0.86%-4.79Mua100466.150B11.2247.05350600.00Công nghệ
LILY34 LILLY DRN
239.49-0.61%-1.48Mua100450.642B43.0810.8638680.00Chăm sóc sức khỏe
UTEC34 UNITED TECH DRN
549.992.55%13.66Sức mua mạnh100450.331B17.9429.43240000.00Công nghiệp
COWC34 COSTCO DRN
248.55-1.05%-2.63Mua700432.356B32.6330.34143000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TMOS34 THERMFISCHERDRN
276.657.09%18.31Mua2.700K432.087B34.7031.4070000.00Chăm sóc sức khỏe
AMGN34 AMGEN DRN
690.19-0.41%-2.82Bán100415.215B13.6750.1221500.00Chăm sóc sức khỏe
AXPB34 AMERICAN EXPDRN
493.024.68%22.03Sức mua mạnh100396.657B16.4528.9859000.00Tài chính
TEXA34 TEXAS INC DRN
427.47-1.17%-5.04Bán600391.758B19.0722.3229888.00Công nghệ
MMMC34 3M DRN
169.52-3.02%-5.27Sức bán mạnh1.106K380.514B17.7338.0293516.00Công nghiệp
LMTB34 LOCKHEED DRN
1358.50-0.47%-6.36Mua100380.433B17.4577.76105000.00Công nghiệp
DHER34 DANAHER CORPDRN
134.71-1.20%-1.63Mua100375.717B38.9913.6171000.00Chăm sóc sức khỏe
SBUB34 STARBUCKS DRN
305.81-1.12%-3.46Mua400366.580B32.929.26291000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NVDC34 NVIDIA CORP DRN
149.22-7.68%-12.41200351.331B30.9819.1113277.00Công nghệ
PETR4 PETROBRAS PN EJ N2
26.090.97%0.25Bán35.866M340.323B14.891.7563361.00Năng lượng
PETR3 PETROBRAS ON N2
28.330.21%0.06Bán4.567M340.323B14.891.7563361.00Năng lượng
PETR4F PETROBRAS PN EJ N2
26.111.01%0.26Bán17.411K340.323B14.891.7563361.00Năng lượng
PETR3F PETROBRAS ON N2
28.370.75%0.21Bán2.633K340.323B14.891.7563361.00Năng lượng
GILD34 GILEAD DRN
134.76-2.06%-2.84Mua3.600K338.048B14.7418.1711000.00Chăm sóc sức khỏe
UPSS34 UPS DRN
101.95-3.58%-3.79Bán100327.910B18.2920.92481000.00Công nghiệp
GEOO34 GE DRN
37.76-3.20%-1.25Bán400327.545B-9.31283000.00Công nghiệp
USBC34 US BANCORP DRN
213.82-0.17%-0.37Mua300326.221B12.2716.6773333.00Tài chính
ITUB3 ITAUUNIBANCOON N1
28.70-0.76%-0.22Bán280.700K321.806B12.792.6099661.00Tài chính
ITUB4 ITAUUNIBANCOPN N1
33.03-1.49%-0.50Mua11.538M321.806B12.792.6099661.00Tài chính
ITUB4F ITAUUNIBANCOPN N1
33.12-1.43%-0.48Mua13.647K321.806B12.792.6099661.00Tài chính
ITUB3F ITAUUNIBANCOON N1
28.87-0.79%-0.23Bán5.212K321.806B12.792.6099661.00Tài chính
QCOM34 QUALCOMM DRN
274.00-13.62%-43.21Bán100319.913B36.547.2335400.00Công nghệ
BMYB34 BRISTOLMYERSDRN
191.56-1.05%-2.04Mua300304.321B14.8212.5823300.00Chăm sóc sức khỏe
MDLZ34 MONDELEZ INTDRN
108.39-0.09%-0.10Sức mua mạnh300298.445B24.048.7080000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BKNG34 BOOKING DRN
283.01-2.45%-7.10100298.073B19.76346.9224500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MSBR34 MORGAN STAN DRN
181.503.12%5.50Mua400287.232B8.9919.2860469.00Tài chính
GSGI34 GOLDMANSACHSDRN
80.80-0.32%-0.26Mua600280.627B8.4891.4735900.00Tài chính
CATP34 CATERPILLAR DRN
493.15-4.15%-21.35Bán100279.342B11.9741.29104000.00Công nghiệp
DWDP34 DOWDUPONT DRN
128.680.36%0.46Bán100277.491B22.485.5398000.00Vật liệu cơ bản
BBDC3F BRADESCO ON N1
30.00-1.09%-0.33Bán4.086K275.187B14.132.4298605.00Tài chính
BBDC4 BRADESCO PN N1
34.26-0.98%-0.34Bán9.721M275.187B14.132.4298605.00Tài chính
BBDC3 BRADESCO ON N1
30.02-0.66%-0.20Bán3.072M275.187B14.132.4298605.00Tài chính
BBDC4F BRADESCO PN N1
34.35-1.24%-0.43Bán9.069K275.187B14.132.4298605.00Tài chính
CVSH34 CVS HEALTH DRN
108.86-2.35%-2.62Bán600274.013B-2.09295000.00Chăm sóc sức khỏe
COPH34 COPHILLIPS DRN
59.81-7.57%-4.90Sức bán mạnh200268.974B9.7024.7310800.00Năng lượng
ABEV3 AMBEV S/A ON
17.06-0.87%-0.15Sức bán mạnh15.540M268.290B24.220.7150000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ABEV3F AMBEV S/A ON
17.08-0.70%-0.12Bán17.672K268.290B24.220.7150000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BLAK34 BLACKROCK DRN
302.010.67%2.01Mua100267.583B16.44106.3114700.00Tài chính
CLGN34 CELGENE CORPDRN
397.081.60%6.27Mua100266.963B14.4826.778852.00Chăm sóc sức khỏe
DUKB34 DUKE ENERGY DRN
359.991.57%5.56Sức mua mạnh100256.983B21.5516.3930083.00Công ty dịch vụ công cộng
VALE3F VALE ON NM
48.461.72%0.82Bán15.416K247.747B17.582.7565539.00Vật liệu cơ bản
VALE3 VALE ON NM
48.311.02%0.49Bán24.831M247.747B17.582.7565539.00Vật liệu cơ bản
COLG34 COLGATE DRN
298.214.19%12.00Mua100242.946B25.7111.0234500.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SCHW34 SCHWAB DRN
172.650.29%0.49Mua2.800K229.484B16.7210.3720000.00Tài chính
SIMN34 SIMON PROP DRN
176.73—%200210.410B22.4130.393300.00Tài chính
SLBG34 SCHLUMBERGERDRN
162.473.41%5.35Bán100203.691B25.355.84100000.00Năng lượng
GMCO34 GENERAL MOT DRN
151.02-0.81%-1.23Mua1.500K197.986B5.4725.88173000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GDBR34 GEN DYNAMICSDRN
679.67-3.89%-27.52Bán100188.326B14.7344.78105600.00Công nghiệp
WGBA34 WALGREENS DRN
104.60—%100188.126B10.3519.95244000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AIGB34 AIG GROUP DRN
213.97-1.47%-3.19Mua100182.383B-1.1049600.00Tài chính
METB34 METLIFE INC DRN
196.00-0.44%-0.86Mua1.200K180.666B9.3020.5948000.00Tài chính
BIIB34 BIOGEN DRN
157.56-0.46%-0.73Bán200177.520B9.7392.927800.00Chăm sóc sức khỏe
DEEC34 DEERE CO DRN
291.20-1.05%-3.10100175.890B74000.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất