Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường — Thị trường Chứng khoán Brazil

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
MSFT34 MICROSOFT DRN
526.031.64%8.50Mua8004037.864B30.3917.53131000.00Công nghệ
AMZO34 AMAZON DRN
3776.64-0.25%-9.29Mua3003792.422B84.2193.70647500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AAPL34 APPLE DRN
76.37-0.56%-0.43Mua3003617.982B17.4345.48132000.00Công nghệ
GOGL35 ALPHABET DRN C
172.770.88%1.51Bán1.000K3078.505B28.76155.69103459.00Công nghệ
GOGL34 ALPHABET DRN A
173.07-0.42%-0.73Mua1.400K3078.505B28.76155.69103459.00Công nghệ
FBOK34 FACEBOOK DRN
380.00-0.26%-1.00Mua4002227.473B29.9726.2537773.00Công nghệ
BERK34 BERKSHIRE DRN
801.21-0.75%-6.05Bán3001975.882B10.88110749.41389000.00Tài chính
VISA34 VISA INC DRN
682.520.67%4.55Sức mua mạnh1001513.937B38.7018.7617000.00Công nghệ
JPMC34 JPMORGAN DRN
216.840.61%1.31Sức mua mạnh1.300K1409.419B11.6438.00255998.00Tài chính
JNJB34 JOHNSON DRN
499.83-0.97%-4.88Bán7001353.785B21.8723.57135100.00Chăm sóc sức khỏe
WALM34 WAL MART DRN
107.480.70%0.75Mua1.000K1265.061B37.2111.982200000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EXXO34 EXXON MOBIL DRN
71.45-0.83%-0.60Sức bán mạnh1001234.917B17.4016.7771000.00Năng lượng
PGCO34 PG DRN ED
430.520.32%1.39Sức mua mạnh1001124.556B27.8316.4892000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MSCD34 MASTERCARD DRN ED
1043.44-0.15%-1.55Mua4001087.390B46.5423.0014800.00Công nghệ
BOAC34 BANK AMERICADRN
110.040.67%0.73Mua8001073.237B10.8410.53205000.00Tài chính
DISB34 WALT DISNEY DRN
537.60-2.00%-10.98Mua500992.181B16.0334.55201000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
UNHH34 UNITEDHEALTHDRN
198.931.73%3.38Sức mua mạnh600979.907B20.7150.77300000.00Chăm sóc sức khỏe
CSCO34 CISCO DRN
218.100.54%1.18Mua1.000K947.007B20.8910.7674200.00Công nghệ
ATTB34 ATT INC DRN ED
126.270.15%0.19Mua100938.618B12.929.99262000.00Dịch vụ Viễn thông
PFIZ34 PFIZER DRN
159.961.31%2.07Bán400918.897B23.677.1292400.00Chăm sóc sức khỏe
HOME34 HOME DEPOT DRN
413.660.77%3.16Sức mua mạnh300917.355B21.8938.28413000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VERZ34 VERIZON DRN ED
213.36-1.10%-2.38Bán500915.083B14.7914.97139400.00Dịch vụ Viễn thông
CHVX34 CHEVRON DRN
235.310.44%1.03Mua400914.344B17.1828.1548600.00Năng lượng
COCA34 COCA COLA DRN
196.03-0.49%-0.96Mua600860.795B32.776.2162600.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ITLC34 INTEL DRN
189.832.04%3.79Mua300859.184B11.3217.16107400.00Công nghệ
MRCK34 MERCK DRN
306.702.51%7.51Bán200815.587B24.7512.8869000.00Chăm sóc sức khỏe
BOEI34 BOEING DRN
1326.00-3.08%-42.12Bán100803.941B21.1468.15153000.00Công nghiệp
CMCS34 COMCAST DRN
169.811.36%2.28Sức mua mạnh1.700K779.746B16.6410.44184000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WFCO34 WELLS FARGO DRN
171.18-1.95%-3.40Sức bán mạnh400772.644B9.2619.01262100.00Tài chính
ORCL34 ORACLE DRN ED
226.870.71%1.60Sức mua mạnh301748.029B19.9811.54136000.00Công nghệ
PEPB34 PEPSICO INC DRN
500.26-1.51%-7.68Bán700718.312B15.7332.85267000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MCDC34 MCDONALDS DRN
202.761.09%2.19Sức mua mạnh100630.953B27.9929.79210000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CTGP34 CITIGROUP DRN
272.401.69%4.54Sức mua mạnh1.100K618.663B9.8927.70203000.00Tài chính
NFLX34 NETFLIX DRN
1427.55-0.53%-7.56Mua200612.772B192.2110.977100.00Công nghệ
ABTT34 ABBOTT DRN ED
79.99-2.17%-1.77Mua300585.047B57.725.79103000.00Chăm sóc sức khỏe
ADBE34 ADOBE INC DRN
231.480.15%0.35200580.769B57.0921.2321357.00Công nghệ
PYPL34 PAYPAL HOLD DRN
224.75-0.59%-1.34200539.795B63.687.3221800.00Công nghệ
NIKE34 NIKE DRN
335.450.45%1.51Sức mua mạnh200532.230B35.149.8673100.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MDTC34 MEDTRONIC DRN
167.222.38%3.88Bán2.411K523.383B29.6513.2790071.00Chăm sóc sức khỏe
ACNB34 ACCENTURE DRN
720.00-0.60%-4.33Mua100504.104B26.9328.31459000.00Công nghệ
IBMB34 IBM DRN
542.371.42%7.58Mua100490.524B12.1445.77350600.00Công nghệ
PHMO34 PHILIP MORRIDRN
153.610.71%1.08Bán200487.608B16.3219.2177400.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
COWC34 COSTCO DRN
264.411.23%3.20Sức mua mạnh400478.827B36.2630.24143000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SSFO34 SALESFORCE DRN
291.30-1.13%-3.34Bán200474.833B103.366.0935000.00Công nghệ
HONB34 HONEYWELL DRN
653.50-3.74%-25.38Mua100474.487B20.0033.01114000.00Công nghiệp
UPAC34 UNIONPACIFICDRN
163.850.64%1.05Mua300450.396B20.1231.7740053.00Công nghiệp
TMOS34 THERMFISCHERDRN
282.191.36%3.78Sức mua mạnh500443.899B36.3330.8170000.00Chăm sóc sức khỏe
AVGO34 BROADCOM INCDRN
213.643.31%6.84100438.827B34.8132.8615000.00Công nghệ
UTEC34 UNITED TECH DRN
485.01-11.81%-64.98Mua1.200K433.805B17.7728.63240000.00Công nghiệp
TEXA34 TEXAS INC DRN
448.55-0.32%-1.46Sức mua mạnh300425.123B21.2721.7129888.00Công nghệ
SBUB34 STARBUCKS DRN
337.750.47%1.57Sức mua mạnh400422.694B39.079.01291000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AMGN34 AMGEN DRN
665.500.92%6.08Bán100417.607B14.1348.7721500.00Chăm sóc sức khỏe
AXPB34 AMERICAN EXPDRN
482.352.36%11.14Sức mua mạnh200410.363B17.4928.1959000.00Tài chính
LILY34 LILLY DRN
204.500.52%1.06Bán100402.027B39.5010.5738680.00Chăm sóc sức khỏe
NVDC34 NVIDIA CORP DRN
157.11-0.07%-0.11Bán100399.657B36.2218.5913277.00Công nghệ
LMTB34 LOCKHEED DRN
1410.014.18%56.60Mua200391.646B18.4675.66105000.00Công nghiệp
ABBV34 ABBVIE DRN ED
261.20-1.90%-5.06Sức bán mạnh9.100K390.564B19.3213.7230000.00Chăm sóc sức khỏe
MMMC34 3M DRN
166.211.73%2.82Theo dõi1.300K389.337B18.6436.9993516.00Công nghiệp
NEXT34 NEXTERA ENERDRN
195.04-0.90%-1.78100388.752B34.1323.989100.00Công ty dịch vụ công cộng
DHER34 DANAHER CORPDRN
131.84-2.33%-3.14Mua200386.613B41.2413.2471000.00Chăm sóc sức khỏe
PETR3 PETROBRAS ON N2
30.40-0.65%-0.20Bán6.463M361.063B15.801.7563361.00Năng lượng
PETR3F PETROBRAS ON N2
30.38-1.97%-0.61Mua3.950K361.063B15.801.7563361.00Năng lượng
PETR4 PETROBRAS PN N2
27.68-0.54%-0.15Mua28.924M361.063B15.801.7563361.00Năng lượng
PETR4F PETROBRAS PN N2
27.75-0.36%-0.10Mua20.123K361.063B15.801.7563361.00Năng lượng
CHCM34 CHARTER COMMDRN
308.740.22%0.68400360.644B73.2422.1798000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MOOO34 ALTRIA GROUPDRN
185.770.42%0.78100357.754B14.6613.058300.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
QCOM34 QUALCOMM DRN
281.510.04%0.10Bán100356.147B41.817.0435400.00Công nghệ
ITUB3F ITAUUNIBANCOON N1
31.070.45%0.14Mua5.548K354.639B14.092.6099661.00Tài chính
ITUB3 ITAUUNIBANCOON N1
31.00-0.51%-0.16Mua918.200K354.639B14.092.6099661.00Tài chính
ITUB4 ITAUUNIBANCOPN N1
36.40-0.27%-0.10Mua23.123M354.639B14.092.6099661.00Tài chính
ITUB4F ITAUUNIBANCOPN N1
36.540.38%0.14Mua16.620K354.639B14.092.6099661.00Tài chính
UPSS34 UPS DRN
100.093.21%3.11Bán200340.268B19.5120.36481000.00Công nghiệp
GEOO34 GE DRN
38.931.70%0.65Bán100336.550B-9.06283000.00Công nghiệp
USBC34 US BANCORP DRN
202.02-0.40%-0.81Mua100335.259B12.9616.2273333.00Tài chính
GILD34 GILEAD DRN
124.610.49%0.61Sức bán mạnh2.700K329.044B14.7517.6811000.00Chăm sóc sức khỏe
LOWC34 LOWES COMPA DRN
197.151.99%3.84600317.671B35.9011.32190000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BKNG34 BOOKING DRN
281.89-3.53%-10.31200317.037B21.61337.5224500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MDLZ34 MONDELEZ INTDRN
102.87-0.53%-0.55Mua200305.738B25.318.4680000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BBDC3F BRADESCO ON N1
33.930.38%0.13Mua3.374K302.416B15.532.4298605.00Tài chính
BBDC4F BRADESCO PN N1
37.69-0.55%-0.21Mua15.033K302.416B15.532.4298605.00Tài chính
BBDC4 BRADESCO PN N1
37.65-0.53%-0.20Mua12.980M302.416B15.532.4298605.00Tài chính
BBDC3 BRADESCO ON N1
33.840.36%0.12Mua1.464M302.416B15.532.4298605.00Tài chính
GSGI34 GOLDMANSACHSDRN
80.73-0.55%-0.45Mua1.200K301.747B9.4588.2335900.00Tài chính
CATP34 CATERPILLAR DRN
499.50-3.50%-18.11Bán1.000K300.151B13.2240.17104000.00Công nghiệp
MSBR34 MORGAN STAN DRN
169.402.67%4.40Bán100284.725B9.4018.2960469.00Tài chính
ABEV3F AMBEV S/A ON
18.00-0.50%-0.09Theo dõi27.969K282.932B25.550.7150000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ABEV3 AMBEV S/A ON
17.99-0.61%-0.11Theo dõi10.416M282.932B25.550.7150000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CHME34 CME GROUP DRN
193.660.39%0.76100282.512B38.1520.774590.00Tài chính
CVSH34 CVS HEALTH DRN
107.98-2.55%-2.82Mua68.800K282.469B-2.03295000.00Chăm sóc sức khỏe
BLAK34 BLACKROCK DRN
300.1910.76%29.17Mua3.300K281.393B17.77103.4314700.00Tài chính
INTU34 INTUIT INC DRN ED
262.880.57%1.48100281.323B44.9324.548900.00Công nghệ
BMYB34 BRISTOLMYERSDRN
166.22-1.36%-2.29Bán600279.130B13.9712.2423300.00Chăm sóc sức khỏe
ADPR34 AUTOMATIC DTDRN
309.53-4.49%-14.56300278.349B36.7717.5057000.00Công nghệ
VALE3 VALE ON NM
52.69-0.68%-0.36Mua13.877M270.209B19.172.7565539.00Vật liệu cơ bản
VALE3F VALE ON NM
52.71-0.53%-0.28Mua14.150K270.209B19.172.7565539.00Vật liệu cơ bản
ELCI34 ESTEE LAUDERDRN
346.84—%3.400K265.494B37.5119.9346000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TJXC34 TJX COMPANIEDRN
209.79-0.03%-0.07400264.006B23.139.56270000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
COPH34 COPHILLIPS DRN
58.40-0.44%-0.26Bán400261.255B9.6824.0610800.00Năng lượng
CNIC34 CANAD NATIONDRN
176.11-1.15%-2.05600257.327B20.3017.6727119.00Công nghiệp
DUKB34 DUKE ENERGY DRN
335.00-0.59%-2.00Mua200250.954B21.6315.9530083.00Công ty dịch vụ công cộng
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất