Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường — Thị trường Chứng khoán Brazil

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
MSFT34 MICROSOFT DRN
557.23-0.35%-1.95Mua2004338.410B28.7219.99144000.00Công nghệ
AAPL34 APPLE DRN
89.65-0.88%-0.80Sức mua mạnh2.800K4141.825B19.1048.34132000.00Công nghệ
AMZO34 AMAZON DRN
3707.000.10%3.64Mua1.000K3727.092B75.94101.45647500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GOGL35 ALPHABET DRN C
200.06-1.17%-2.36Mua2003559.344B25.31208.38107646.00Công nghệ
GOGL34 ALPHABET DRN A
200.09-1.20%-2.43Mua2.300K3559.344B25.31208.38107646.00Công nghệ
FBOK34 FACEBOOK DRN
384.501.72%6.50Sức mua mạnh3002214.254B31.5624.7639651.00Công nghệ
BERK34 BERKSHIRE DRN
868.00-0.23%-2.00Mua3002156.843B18.1172667.18389000.00Tài chính
VISA34 VISA INC DRN
719.00-0.44%-3.18Mua2001594.838B35.2621.7317000.00Công nghệ
JPMC34 JPMORGAN DRN
242.11-0.75%-1.83Mua4001587.983B12.1341.08254983.00Tài chính
JNJB34 JOHNSON DRN
529.110.09%0.47Mua4001424.877B21.4825.53135100.00Chăm sóc sức khỏe
WALM34 WAL MART DRN
118.54-0.19%-0.23Mua1001370.014B25.1519.262200000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EXXO34 EXXON MOBIL DRN
74.37-2.14%-1.63Mua2001300.185B17.7817.2871000.00Năng lượng
PGCO34 PG DRN
500.92-0.03%-0.15Mua1001249.049B80.796.5697000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BOAC34 BANK AMERICADRN
124.082.24%2.72Sức mua mạnh1001168.897B10.7311.82209000.00Tài chính
MSCD34 MASTERCARD DRN
1121.160.10%1.15Mua2001158.942B42.7126.8914800.00Công nghệ
ATTB34 ATT INC DRN
151.19-1.65%-2.54Sức mua mạnh1001136.243B16.409.51258000.00Dịch vụ Viễn thông
HOME34 HOME DEPOT DRN
469.76-0.93%-4.40Mua7001054.326B23.1841.73413000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VERZ34 VERIZON DRN
246.723.52%8.39Sức mua mạnh1001025.604B15.5515.96135900.00Dịch vụ Viễn thông
DISB34 WALT DISNEY DRN
555.13-1.31%-7.38Mua1.200K1019.558B17.4032.69201000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CHVX34 CHEVRON DRN
252.401.08%2.69Sức mua mạnh600982.066B16.1032.3748600.00Năng lượng
ITLC34 INTEL DRN
212.30-1.49%-3.22Sức mua mạnh500963.787B12.2218.07107400.00Công nghệ
COCA34 COCA COLA DRN
223.38-2.19%-5.00Mua100961.655B31.917.1162600.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
UNHH34 UNITEDHEALTHDRN
192.332.89%5.40Mua100925.938B17.6056.50300000.00Chăm sóc sức khỏe
WFCO34 WELLS FARGO DRN
199.090.00%0.00Sức mua mạnh100899.458B10.0320.49262800.00Tài chính
BOEI34 BOEING DRN
1561.735.21%77.30Mua100888.503B44.3836.19153000.00Công nghiệp
CSCO34 CISCO DRN
200.430.47%0.94Bán500883.968B9.5421.9575900.00Công nghệ
CMCS34 COMCAST DRN
189.25-1.83%-3.52Mua2.600K876.474B17.4311.21184000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MRCK34 MERCK DRN
337.49-0.82%-2.80Mua300875.353B22.1215.5669000.00Chăm sóc sức khỏe
PFIZ34 PFIZER DRN
148.93-2.26%-3.45Bán600849.016B18.018.7192400.00Chăm sóc sức khỏe
PEPB34 PEPSICO INC DRN
552.76-0.85%-4.75Mua200785.985B15.9835.41267000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ORCL34 ORACLE DRN
217.30-0.42%-0.92Mua100728.289B17.7012.87136000.00Công nghệ
CTGP34 CITIGROUP DRN
282.23-2.40%-6.93Mua100657.470B9.7629.85200000.00Tài chính
MCDC34 MCDONALDS DRN
213.350.13%0.28Theo dõi400656.427B26.9132.42210000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ADBE34 ADOBE INC DRN
228.15-2.86%-6.72Bán600572.427B52.2122.8821357.00Công nghệ
NIKE34 NIKE DRN
363.496.36%21.74Sức mua mạnh600569.915B35.0510.6376700.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SSFO34 SALESFORCE DRN
313.420.53%1.65Mua300559.276B121.525.3935000.00Công nghệ
NFLX34 NETFLIX DRN
1212.090.17%2.09Bán300537.023B118.4710.717100.00Công nghệ
COWC34 COSTCO DRN
295.51-0.89%-2.64Mua400529.155B37.1832.59143000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IBMB34 IBM DRN
575.262.06%11.61Sức mua mạnh200526.058B11.8650.27350600.00Công nghệ
PYPL34 PAYPAL HOLD DRN
217.604.21%8.80Bán200522.390B50.858.8521800.00Công nghệ
TEXA34 TEXAS INC DRN
526.75-0.85%-4.54Mua400499.467B23.4623.2329888.00Công nghệ
HONB34 HONEYWELL DRN
699.862.56%17.47Sức mua mạnh200498.419B18.7837.38114000.00Công nghiệp
UTEC34 UNITED TECH DRN
556.519.77%49.52Sức mua mạnh600496.601B19.8429.32240000.00Công nghiệp
UPAC34 UNIONPACIFICDRN
170.212.90%4.80Mua1.500K496.094B20.0635.2539355.00Công nghiệp
AMGN34 AMGEN DRN
798.660.98%7.72Mua100485.090B15.3752.9421500.00Chăm sóc sức khỏe
AVGO34 BROADCOM INCDRN
234.767.83%17.05900477.226B40.1731.3015000.00Công nghệ
PHMO34 PHILIP MORRIDRN
149.78-9.52%-15.76Bán100470.770B14.4021.0277400.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
NVDC34 NVIDIA CORP DRN
185.648.59%14.68Mua500457.407B47.1416.2613277.00Công nghệ
SBUB34 STARBUCKS DRN
367.40-0.98%-3.63Bán400446.104B31.6411.89291000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
UPSS34 UPS DRN
126.101.20%1.50Sức mua mạnh700438.667B22.4022.91481000.00Công nghiệp
ABBV34 ABBVIE DRN
275.001.10%3.00Bán100434.916B25.4311.6130000.00Chăm sóc sức khỏe
DHER34 DANAHER CORPDRN
144.570.40%0.57Mua2.300K420.522B41.2914.3871000.00Chăm sóc sức khỏe
MMMC34 3M DRN
171.43-0.15%-0.26Mua800407.621B20.6434.9293516.00Công nghiệp
AXPB34 AMERICAN EXPDRN
492.440.14%0.68Mua100406.789B15.7131.3259000.00Tài chính
QCOM34 QUALCOMM DRN
319.052.22%6.93Sức mua mạnh401395.399B27.4911.9335400.00Công nghệ
CHCM34 CHARTER COMMDRN
345.7511.45%35.52700390.691B71.7624.9398000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BKNG34 BOOKING DRN
334.992.66%8.67Mua900367.288B23.24375.1824500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
USBC34 US BANCORP DRN
219.162.03%4.36Sức mua mạnh200366.873B13.1217.7873333.00Tài chính
PETR4F PETROBRAS PN N2
27.62-1.36%-0.38Mua75.958K366.020B11.862.3763361.00Năng lượng
PETR3F PETROBRAS ON N2
30.45-1.23%-0.38Mua14.044K366.020B11.862.3763361.00Năng lượng
PETR4 PETROBRAS PN N2
27.69-1.32%-0.37Mua67.415M366.020B11.862.3763361.00Năng lượng
PETR3 PETROBRAS ON N2
30.52-1.55%-0.48Mua7.506M366.020B11.862.3763361.00Năng lượng
LOWC34 LOWES COMPA DRN
229.9418.36%35.673.000K362.297B35.2013.35190000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GILD34 GILEAD DRN
134.543.46%4.50Sức mua mạnh1.005K347.737B14.2319.4211000.00Chăm sóc sức khỏe
CVSH34 CVS HEALTH DRN
130.400.02%0.02Sức mua mạnh100343.804B18.2814.50295000.00Chăm sóc sức khỏe
ITUB4 ITAUUNIBANCOPN N1
35.360.37%0.13Mua12.250M343.255B13.232.6898446.00Tài chính
ITUB4F ITAUUNIBANCOPN N1
35.350.57%0.20Mua25.053K343.255B13.232.6898446.00Tài chính
ITUB3F ITAUUNIBANCOON N1
30.811.35%0.41Mua8.214K343.255B13.232.6898446.00Tài chính
ITUB3 ITAUUNIBANCOON N1
30.631.06%0.32Mua258.400K343.255B13.232.6898446.00Tài chính
GEOO34 GE DRN
37.99-1.71%-0.66Mua200341.176B-10.27283000.00Công nghiệp
GSGI34 GOLDMANSACHSDRN
87.254.12%3.45Sức mua mạnh1.400K325.523B9.6295.0935600.00Tài chính
MDLZ34 MONDELEZ INTDRN
115.14-1.03%-1.20Mua500324.873B21.6210.5280000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CATP34 CATERPILLAR DRN
538.582.34%12.33Sức mua mạnh200312.205B12.9743.26104000.00Công nghiệp
CHME34 CME GROUP DRN ED
206.38-4.24%-9.13100308.941B40.4021.434590.00Tài chính
MSBR34 MORGAN STAN DRN
176.901.32%2.30Mua300308.256B9.7519.4059513.00Tài chính
ABEV3 AMBEV S/A ON
19.431.46%0.28Sức mua mạnh16.934M301.208B26.700.7250000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ABEV3F AMBEV S/A ON
19.401.09%0.21Sức mua mạnh52.609K301.208B26.700.7250000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ELCI34 ESTEE LAUDERDRN
392.5512.80%44.54200289.511B39.8620.5148000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
COPH34 COPHILLIPS DRN
61.694.68%2.76Mua2.500K289.317B10.1125.9510900.00Năng lượng
INTU34 INTUIT INC DRN
273.99-3.35%-9.50200288.132B45.0924.969400.00Công nghệ
BLAK34 BLACKROCK DRN
298.006.19%17.37Mua1.700K280.644B16.57110.6116000.00Tài chính
TJXC34 TJX COMPANIEDRN
226.819.75%20.14900279.289B22.4610.44270000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CNIC34 CANAD NATIONDRN ED
186.816.73%11.79600276.643B19.9619.3121534.00Công nghiệp
BBDC4F BRADESCO PN N1
33.732.46%0.81Mua23.646K265.226B12.642.6198605.00Tài chính
BBDC3 BRADESCO ON N1
31.061.17%0.36Mua3.003M265.226B12.642.6198605.00Tài chính
BBDC3F BRADESCO ON N1
30.771.05%0.32Mua6.679K265.226B12.642.6198605.00Tài chính
BBDC4 BRADESCO PN N1
33.902.67%0.88Mua18.165M265.226B12.642.6198605.00Tài chính
PNCS34 PNCFNANCIAL DRN
285.358.08%21.32400260.732B12.6946.3150928.00Tài chính
VALE3 VALE ON NM
48.900.64%0.31Mua14.474M249.183B18.632.6165539.00Vật liệu cơ bản
VALE3F VALE ON NM
49.000.62%0.30Mua18.480K249.183B18.632.6165539.00Vật liệu cơ bản
COLG34 COLGATE DRN
301.83-1.15%-3.50Mua400248.282B25.5211.3634500.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CSXC34 CSX CORP DRN
144.197.60%10.19Sức mua mạnh300240.815B17.4217.3922475.00Công nghiệp
MUTC34 MICRON TECHNDRN
199.8212.77%22.62Mua100230.712B5.9436.5736000.00Công nghệ
GDBR34 GEN DYNAMICSDRN
777.2417.28%114.49Mua200229.898B16.9247.56105600.00Công nghiệp
TGTB34 TARGET CORP DRN
441.00-0.97%-4.30Mua400227.766B17.9625.03360000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SLBG34 SCHLUMBERGERDRN
155.1810.40%14.62Bán1.000K226.586B26.146.31100000.00Năng lượng
DDNB34 DUPONT N INCDRN
291.447.01%19.091.600K224.141B-1.6698000.00Vật liệu cơ bản
GMCO34 GENERAL MOT DRN
162.326.33%9.67Sức mua mạnh100221.418B6.0625.93173000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DEEC34 DEERE CO DRN
328.30-1.85%-6.20600215.996B16.3042.6474000.00Công nghiệp
AIGB34 AIG GROUP DRN
225.965.19%11.15Sức mua mạnh100204.192B-0.2349600.00Tài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất