Cổ phiếu của các công ty có số lượng nhân viên lớn nhất — Thị trường Chứng khoán Brazil

Một trong những thông số có thể giúp đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty trước khi bạn quyết định đầu tư, là số lượng nhân viên mà công ty đó có. Đó không phải là yếu tố duy nhất, nhưng lực lượng lao động lớn có thể chỉ ra rằng một công ty đang phát triển hoặc đã giữ vị trí ổn định trên thị trường.

           
JBSS3 JBS ON NM
37.32-0.19%-0.07Mua13.108M93.884B7.105.27250000.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
ITSA3 ITAUSA ON N1
10.51-1.78%-0.19Sức bán mạnh603.100K90.769B126000.00Tài chính
PCAR3 P.ACUCAR-CBDON NM
26.31-4.54%-1.25Sức bán mạnh5.652M7.418B112131.00Bán Lẻ
ITUB3 ITAUUNIBANCOON N1
21.24-3.72%-0.82Sức bán mạnh1.980M227.413B7.792.8596500.00Tài chính
CRFB3 CARREFOUR BRON NM
16.83-1.17%-0.20Bán7.406M33.810B10.871.5795667.00Dịch vụ Phân phối
BBAS3 BRASIL ON NM
28.91-3.05%-0.91Sức bán mạnh32.789M85.088B91673.00Tài chính
BBDC3 BRADESCO ON N1
17.41-3.28%-0.59Bán16.736M190.522B8.242.1889575.00Tài chính
GGPS3 GPS ON NM
15.67-2.06%-0.33Sức bán mạnh2.137M10.680B81879.00Dịch vụ Thương mại
VALE3 VALE ON NM
76.081.22%0.92Bán35.143M367.209B4.2217.8174316.00Khoáng sản phi năng lượng
RDOR3 REDE D OR ON NM
60.88-0.60%-0.37Bán4.654M120.752B82.820.7556356.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
ABEV3 AMBEV S/A ON
15.00-0.92%-0.14Bán29.599M238.261B16.490.9350000.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
PETR3 PETROBRAS ON N2
27.90-1.97%-0.56Bán43.724M365.580B3.637.8549050.00Năng lượng Mỏ
OIBR3 OI ON N1
0.98-5.77%-0.06Sức bán mạnh292.338M6.282B47179.00Truyền thông
ASAI3 ASSAI ON NM
16.11-1.95%-0.32Bán24.678M22.123B46409.00Bán Lẻ
RADL3 RAIADROGASILON NM
21.570.94%0.20Bán9.593M35.264B47.630.4544631.00Bán Lẻ
SANB3 SANTANDER BRON EC
16.42-1.74%-0.29Sức bán mạnh55.200K132.911B8.022.0844599.00Tài chính
GUAR3 GUARARAPES ON
11.86-3.50%-0.43Sức bán mạnh1.452M6.135B23.800.5235508.00Dịch vụ Phân phối
CSNA3 SID NACIONALON
25.090.08%0.02Bán14.958M34.599B2.3010.8835053.00Khoáng sản phi năng lượng
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM
52.807.32%3.60Mua27.966M66.382B5.528.9235000.00Công nghiệp Chế biến
WEGE3 WEG ON NM
38.89-1.17%-0.46Bán12.440M165.110B41.000.7833342.00Sản xuất Chế tạo
VIVT3 TELEF BRASILON
44.56-1.59%-0.72Mua5.174M76.294B15.952.8432759.00Truyền thông
MRFG3 MARFRIG ON NM
25.12-0.67%-0.17Mua10.491M16.799B4.525.6032010.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
CSAN3 COSAN ON NM
20.92-1.74%-0.37Sức bán mạnh19.968M39.746B14.531.4830717.00Công ty dịch vụ công cộng
ATMP3 ATMASA ON NM
4.60-4.17%-0.20Sức bán mạnh19.800K127.907M-6.8027973.00Dịch vụ Thương mại
LREN3 LOJAS RENNERON NM
32.055.59%1.70Mua33.233M32.899B88.470.3424757.00Bán Lẻ
LAME3 LOJAS AMERICON N1
5.56-7.79%-0.47Mua10.048M10.914B21.350.2823786.00Bán Lẻ
GNDI3 INTERMEDICA ON NM
65.740.60%0.39Bán6.145M40.186B147.550.4621365.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
SIMH3 SIMPAR ON NM
11.79-6.06%-0.76Sức bán mạnh6.372M9.912B17.430.7421000.00Vận chuyển
JSLG3 JSL ON NM
7.73-1.53%-0.12Bán1.313M2.185B10.330.7618448.00Vận chuyển
MDIA3 M.DIASBRANCOON NM
30.26-1.24%-0.38Sức bán mạnh1.222M10.345B16.431.8717100.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
YDUQ3 YDUQS PART ON NM
22.65-5.62%-1.35Sức bán mạnh6.167M7.246B42.850.5616539.00Dịch vụ Khách hàng
UGPA3 ULTRAPAR ON NM
13.50-3.30%-0.46Sức bán mạnh18.832M15.222B19.260.7315946.00Năng lượng Mỏ
CCRO3 CCR SA ON NM
11.53-3.27%-0.39Sức bán mạnh28.702M24.078B34.980.3415927.00Vận chuyển
EMBR3 EMBRAER ON NM
24.250.50%0.12Mua14.929M17.727B-0.9615658.00Công nghệ Điện tử
MYPK3 IOCHP-MAXIONON NM
17.21-4.92%-0.89Bán3.149M2.758B23.430.7715000.00Sản xuất Chế tạo
ENGI3 ENERGISA ON N2
14.43-4.12%-0.62Sức bán mạnh11.600K18.692B11.141.3814672.00Công ty dịch vụ công cộng
DXCO3 DEXCO ON NM
16.56-1.43%-0.24Sức bán mạnh2.683M11.548B8.821.9113241.00Sản xuất Chế tạo
SBSP3 SABESP ON NM
35.68-2.25%-0.82Sức bán mạnh4.661M24.948B9.893.6912806.00Công ty dịch vụ công cộng
ELET3 ELETROBRAS ON N1
35.47-2.12%-0.77Sức bán mạnh13.461M56.817B10.273.5612527.00Công ty dịch vụ công cộng
RAPT3 RANDON PART ON N1
12.90-0.69%-0.09Bán24.700K3.884B4.972.6112117.00Sản xuất Chế tạo
PSSA3 PORTO SEGUROON NM
23.81-0.46%-0.11Bán5.537M15.305B8.772.7312081.00Tài chính
NEOE3 NEOENERGIA ON NM
14.78-2.05%-0.31Sức bán mạnh3.720M18.316B4.803.1512000.00Công ty dịch vụ công cộng
AMER3 AMERICANAS ON NM
33.72-4.80%-1.70Bán11.378M31.987B-0.3711521.00Bán Lẻ
RENT3 LOCALIZA ON NM
47.85-3.16%-1.56Sức bán mạnh10.774M37.166B22.462.2111251.00Tài chính
POMO3 MARCOPOLO ON N2
2.410.42%0.01Bán603.100K2.431B8.300.2910123.00Sản xuất Chế tạo
FLRY3 FLEURY ON NM
19.50-2.60%-0.52Sức bán mạnh4.106M6.346B14.041.4410000.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CMIN3 CSNMINERACAOON N2
6.050.67%0.04Bán11.677M33.603B4.381.379880.00Khoáng sản phi năng lượng
SGPS3 SPRINGS ON NM
7.45-1.06%-0.08Bán189.900K376.500M-2.379537.00Khách hàng Lâu năm
TIMS3 TIM ON NM
11.87-0.92%-0.11Sức bán mạnh12.892M28.986B9421.00Truyền thông
REDE3 REDE ENERGIAON
6.60-1.49%-0.10Bán2.400K14.139B9.710.699346.00Công ty dịch vụ công cộng
BRSR3 BANRISUL ON N1
12.42-3.65%-0.47Sức bán mạnh16.700K5.031B5.892.199280.00Tài chính
HYPE3 HYPERA ON NM
27.96-2.07%-0.59Sức bán mạnh10.602M18.044B12.742.278918.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
RAIL3 RUMO S.A. ON NM
16.581.16%0.19Bán27.555M30.361B45.740.368602.00Vận chuyển
MULT3 MULTIPLAN ON N2
17.57-3.78%-0.69Sức bán mạnh15.010M10.180B12.851.448500.00Tài chính
PNVL3 DIMED ON NM
11.98-3.78%-0.47Sức bán mạnh4.224M1.855B31.340.427493.00Công nghệ Sức khỏe
LJQQ3 QUERO-QUERO ON NM
12.94-3.43%-0.46Bán6.217M2.510B27.130.497000.00Bán Lẻ
PFRM3 PROFARMA ON NM
5.31-3.45%-0.19Sức bán mạnh341.000K674.359M11.160.496918.00Dịch vụ Phân phối
LEVE3 METAL LEVE ON NM
38.33-10.74%-4.61Bán1.904M5.510B12.563.426818.00Sản xuất Chế tạo
BNBR3 NORD BRASIL ON
70.160.00%0.00Mua1006.060B4.3416.186684.00Tài chính
CPLE3 COPEL ON N1
5.56-3.30%-0.19Bán5.434M16.914B4.471.296667.00Công ty dịch vụ công cộng
CAML3 CAMIL ON NM
9.75-1.71%-0.17Bán1.983M3.607B8.491.176500.00Công nghiệp Chế biến
SAPR3 SANEPAR ON N2
3.80-5.71%-0.23Bán2.136M5.899B5.890.686486.00Công ty dịch vụ công cộng
CARD3 CSU CARDSYSTON NM
17.94-5.08%-0.96Sức bán mạnh535.500K776.960M14.381.316000.00Dịch vụ Thương mại
BRIT3 BRISANET ON NM
8.38-3.57%-0.31Bán686.100K3.903B5554.00Truyền thông
KRSA3 KORA SAUDE ON NM
6.50-5.39%-0.37Sức bán mạnh205.100K5.257B5544.00Tài chính
LIGT3 LIGHT S/A ON NM
10.82-6.32%-0.73Sức bán mạnh10.419M4.303B6.521.775531.00Công ty dịch vụ công cộng
PARD3 IHPARDINI ON NM
20.83-1.88%-0.40Sức bán mạnh376.000K2.693B12.121.765400.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
TEND3 TENDA ON NM
16.640.54%0.09Bán3.354M1.591B8.122.185377.00Tài chính
CMIG3 CEMIG ON N1
17.02-4.38%-0.78Bán1.361M25.601B6.852.485254.00Công ty dịch vụ công cộng
ECOR3 ECORODOVIAS ON NM
8.29-6.54%-0.58Sức bán mạnh19.423M6.170B-0.624847.00Vận chuyển
BSLI3 BRB BANCO ON
26.50-0.04%-0.01Sức bán mạnh8009.002B19.591.354498.00Tài chính
CIEL3 CIELO ON NM
2.360.85%0.02Bán82.809M6.321B7.760.304106.00Dịch vụ Thương mại
LCAM3 LOCAMERICA ON NM
21.00-2.64%-0.57Bán5.316M10.922B14.201.544050.00Tài chính
SLCE3 SLC AGRICOLAON NM
46.300.22%0.10Bán2.318M8.799B9.484.913748.00Công nghiệp Chế biến
TPIS3 TRIUNFO PARTON NM
2.383.48%0.08Bán6.790M399.065M2.291.003737.00Vận chuyển
MATD3 MATER DEI ON NM
15.400.00%0.00Bán466.800K5.468B3677.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
DMVF3 D1000VFARMA ON NM
6.00-2.76%-0.17Bán121.000K312.220M43.030.143541.00Dịch vụ Phân phối
VVEO3 VIVEO ON NM
21.562.18%0.46Bán84.000K6.037B3501.00Dịch vụ Phân phối
INTB3 INTELBRAS ON NM
27.43-4.33%-1.24Sức bán mạnh2.115M9.393B19.731.453381.00Dịch vụ Công nghệ
VBBR3 VIBRA ON NM
21.51-2.36%-0.52Sức bán mạnh27.918M25.665B5.893.743370.00Dịch vụ Phân phối
CLSC3 CELESC ON N2
65.00-3.70%-2.50Bán1002.622B4.2515.903344.00Công ty dịch vụ công cộng
ENBR3 ENERGIAS BR ON NM
19.03-0.94%-0.18Mua5.776M11.158B6.263.083331.00Công ty dịch vụ công cộng
MOVI3 MOVIDA ON NM
15.29-3.47%-0.55Sức bán mạnh4.314M5.723B9.371.693328.00Tài chính
ENMT3 ENERGISA MT ON
79.90-0.12%-0.10Mua3.200K17.501B14.735.433136.00Công ty dịch vụ công cộng
FESA3 FERBASA ON N1
52.000.00%0.00Bán5004.426B19.902.613102.00Khoáng sản phi năng lượng
BAZA3 AMAZONIA ON
37.10-2.37%-0.90Sức bán mạnh8001.127B3.1512.082896.00Tài chính
MNPR3 MINUPAR ON
9.392.74%0.25Bán12.400K64.895M17.670.522834.00Công nghiệp Chế biến
STBP3 SANTOS BRP ON NM
6.292.28%0.14Bán13.391M5.302B53.110.122824.00Vận chuyển
WIZS3 WIZ S.A. ON NM
10.63-2.39%-0.26Sức bán mạnh3.915M1.741B7.221.512456.00Tài chính
QUAL3 QUALICORP ON NM
18.302.81%0.50Bán3.341M5.054B12.571.422308.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CGRA3 GRAZZIOTIN ON
46.500.00%0.00Mua2.700K922.637M7.186.482300.00Bán Lẻ
ARZZ3 AREZZO CO ON NM
78.09-2.07%-1.65Sức bán mạnh1.168M7.900B28.642.792260.00Bán Lẻ
RANI3 IRANI ON NM
7.083.51%0.24Mua3.252M1.740B2229.00Công nghiệp Chế biến
TGMA3 TEGMA ON NM
16.28-1.69%-0.28Sức bán mạnh1.120M1.092B10.591.562141.00Vận chuyển
ODPV3 ODONTOPREV ON NM
13.092.19%0.28Bán2.193M6.707B18.630.692026.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
PTNT3 PETTENATI ON
21.57-1.95%-0.43Bán17.300K576.259M19.901.111745.00Công nghiệp Chế biến
OPCT3 OCEANPACT ON NM
3.78-2.58%-0.10Bán1.740M768.338M1734.00Dịch vụ Thương mại
PLAS3 PLASCAR PARTON
11.48-6.29%-0.77Bán200152.211M-7.201728.00Sản xuất Chế tạo
SNSY3 SANSUY ON
10.10-6.57%-0.71Sức bán mạnh2.200K53.560M-14.451601.00Sản xuất Chế tạo
EGIE3 ENGIE BRASILON NM
37.87-1.76%-0.68Sức bán mạnh2.453M31.454B13.292.901538.00Công ty dịch vụ công cộng
Tải thêm