Các cổ phiếu đã mất hầu hết giá trị — Thị trường Chứng khoán Brazil

Những cổ phiếu thua lỗ nhiều nhất là danh sách những cổ phiếu giảm điểm nhiều nhất. Các cổ phiếu có thể tiếp tục xu hướng đi xuống, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải xác định được lý do tại sao cổ phiếu đã giảm. Nhiều trader thích mua thấp và bán cao và chúng tôi cung cấp công cụ để làm điều đó. Nhà đầu tư thường mua khi giảm giá sâu và xem nó một mức giá chiết khấu nếu họ tin rằng các cổ phiếu này có một nền tảng vững chắc.

           
FHER3F FER HERINGERON NM
1.95-30.11%-0.84Mua14.623K106.637M-15.311962.00Vật liệu cơ bản
FHER3 FER HERINGERON NM
1.98-28.78%-0.80Mua4.236M106.637M-15.311962.00Vật liệu cơ bản
CELP5F CELPA PNA
6.00-20.00%-1.50Bán604.873B26.190.231753.00Công ty dịch vụ công cộng
BAUH4F EXCELSIOR PN
26.01-13.30%-3.99Mua2146.170M1.92Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
RANI3F CELUL IRANI ON
2.49-10.75%-0.30Sức bán mạnh100409.217M215.030.012359.00Vật liệu cơ bản
HOOT4 HOTEIS OTHONPN
1.74-9.84%-0.19Bán20031.968M-3.581271.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PPLA11F PPLA UNT
1.40-9.68%-0.15Bán9118.115B-0.76Tài chính
CTSA3F SANTANENSE ON
4.62-9.06%-0.46Bán29181.169M2.521.831331.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TOYB3F TECTOY ON
1.90-8.65%-0.18Bán1055.618M-0.07Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RNEW3F RENOVA ON N2
9.88-8.43%-0.91Bán2419.283M-66.01155.00Công ty dịch vụ công cộng
BPAN4 BANCO PAN PN N1
5.08-7.64%-0.42Mua6.846M2.460B24.740.212433.00Tài chính
BBRK3F BR BROKERS ON NM
5.18-7.50%-0.42Bán234178.824M-2.23632.00Tài chính
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM
34.09-7.39%-2.72Sức bán mạnh19.416M45.995B-1.393425.00Vật liệu cơ bản
IDNT3 IDEIASNET ON
2.52-7.35%-0.20Bán95.300K41.187M3.640.69Công nghệ
SUZB3F SUZANO S.A. ON NM
34.16-7.35%-2.71Sức bán mạnh61.761K45.995B-1.393425.00Vật liệu cơ bản
BPAN4F BANCO PAN PN N1
5.08-6.79%-0.37Mua50.024K2.460B24.740.212433.00Tài chính
HAGA4F HAGA S/A PN
1.55-6.06%-0.10Bán423.562M3.390.45Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KLBN3 KLABIN S/A ON N2
4.03-5.84%-0.25Bán336.300K17.760B-0.1514207.00Vật liệu cơ bản
ANIM3F ANIMA ON NM
18.89-5.64%-1.13Bán1.793K1.455B22047.060.014046.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DIVO11F IT NOW IDIV CI
50.51-5.59%-2.99Bán4
BPAC5F BTGP BANCO PNA
14.05-5.58%-0.83Sức mua mạnh550.097B47.240.88Tài chính
CCPR3F CYRE COM-CCPON NM
11.50-5.35%-0.65Bán401.436B-0.06Tài chính
ENAT3F ENAUTA PART ON NM
12.26-5.26%-0.68Bán4.334K3.164B7.441.63121.00Năng lượng
MEAL3F IMC S/A ON NM
7.17-5.03%-0.38Mua5321.130B147.420.0511670.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PINE4 PINE PN N2
1.90-5.00%-0.10Bán90.300K230.220M-0.49397.00Tài chính
WSON33 WILSON SONS DR3
38.00-5.00%-2.00Bán38.500K2.707B21.491.84Công nghiệp
PINE4F PINE PN N2
1.91-4.98%-0.10Sức bán mạnh531230.220M-0.49397.00Tài chính
GUAR3F GUARARAPES ON
15.00-4.76%-0.75Bán4.805K8.009B6.212.4342553.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RPMG3F PET MANGUINHON
1.81-4.74%-0.09Bán391127.937M-1.99Năng lượng
PARD3F IHPARDINI ON NM
16.78-4.71%-0.83Sức bán mạnh4862.180B17.770.94Chăm sóc sức khỏe
KLBN4F KLABIN S/A PN N2
2.88-4.64%-0.14Bán8.667K17.760B-0.1514207.00Vật liệu cơ bản
CCXC3F CCX CARVAO ON NM
2.14-4.46%-0.10Bán533.573M2.220.94Vật liệu cơ bản
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2
15.32-4.43%-0.71Bán5.109M17.760B-0.1514207.00Vật liệu cơ bản
RDES11 FII RD ESCRICI
68.08-4.42%-3.15Bán21
FSRF11F FISET FL REFCI
0.22-4.35%-0.01Bán584
ALUP11F ALUPAR UNT N2
22.40-4.27%-1.00Bán1.264K6.602B3.386.66499.00Công ty dịch vụ công cộng
KLBN3F KLABIN S/A ON N2
4.05-4.26%-0.18Bán1.833K17.760B-0.1514207.00Vật liệu cơ bản
KLBN11F KLABIN S/A UNT N2
15.34-4.12%-0.66Bán7.924K17.760B-0.1514207.00Vật liệu cơ bản
ENGI3F ENERGISA ON N2
15.20-4.10%-0.65Mua44518.765B2.332.9314056.00Công ty dịch vụ công cộng
APER3F ALPER S.A. ON NM
21.21-4.07%-0.90Bán134157.680M-21.22Tài chính
KLBN4 KLABIN S/A PN N2
2.85-4.04%-0.12Bán1.407M17.760B-0.1514207.00Vật liệu cơ bản
DIRR3F DIRECIONAL ON NM
9.39-3.99%-0.39Mua1.035K1.378B-0.33745.00Tài chính
LIGT3F LIGHT S/A ON NM
18.42-3.96%-0.76Bán1.107K3.756B15.831.164712.00Công ty dịch vụ công cộng
BRKM5 BRASKEM PNA N1
41.15-3.90%-1.67Bán2.559M32.755B11.533.578126.00Vật liệu cơ bản
JBDU4 J B DUARTE PN INT
3.54-3.80%-0.14Bán2.700K17.768M0.02202.44Vật liệu cơ bản
CTSA4F SANTANENSE PN
5.30-3.64%-0.20Bán10181.169M2.521.831331.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FRTA3F POMIFRUTAS ON NM
0.80-3.61%-0.03Bán1009.365M-0.631392.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GBIO33 BIOTOSCANA DR3
7.25-3.59%-0.27Bán80.100K768.195M12.110.60708.00Chăm sóc sức khỏe
CMIG3F CEMIG ON N1
16.64-3.54%-0.61Bán1.286K19.686B11.791.146031.00Công ty dịch vụ công cộng
ENGI4 ENERGISA PN N2
6.85-3.52%-0.25Mua6.900K18.765B2.332.9314056.00Công ty dịch vụ công cộng
TPIS3 TRIUNFO PARTON NM
1.65-3.51%-0.06Mua4.099M286.286M-2.664357.00Công nghiệp
TCNO4 TECNOSOLO PN
0.83-3.49%-0.03Bán15.000K5.495M-0.44250.00Công nghiệp
CRPG5 CRISTAL PNA
25.39-3.46%-0.91Bán26.500K736.786M4.735.36Vật liệu cơ bản
CPRE3F CPFL RENOVAVON NM
13.23-3.43%-0.47Bán276.922B78.730.17Công ty dịch vụ công cộng
BTOW3 B2W DIGITAL ON NM
30.43-3.40%-1.07Sức bán mạnh3.569M13.915B-0.951500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BTOW3F B2W DIGITAL ON NM
30.55-3.35%-1.06Sức bán mạnh9.181K13.915B-0.951500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
STBP3F SANTOS BRP ON NM
3.78-3.32%-0.13Mua2552.511B-0.003026.00Công nghiệp
FJTA3 FORJA TAURUSON N2
3.52-3.30%-0.12Sức bán mạnh77.700K295.031M-0.843500.00Công nghiệp
CMIG3 CEMIG ON N1
16.61-3.26%-0.56Bán14.782M19.686B11.791.146031.00Công ty dịch vụ công cộng
IGBR3F IGB S/A ON
2.08-3.26%-0.07Bán1826.010M-5.77Công nghệ
JFEN3F JOAO FORTES ON
3.29-3.24%-0.11Bán10361.303M-2.65579.00Tài chính
GEOO34 GE DRN
37.76-3.20%-1.25Bán400327.545B-9.31283000.00Công nghiệp
GFSA3 GAFISA ON NM
4.86-3.19%-0.16Bán913.000K323.969M-9.27Tài chính
LLIS3 LE LIS BLANCON NM
25.18-3.15%-0.82Sức bán mạnh3.300K1.299B18.551.361833.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GNDI3F INTERMEDICA ON NM
38.50-3.14%-1.25Mua2.308K20.283B55.910.7511032.00Chăm sóc sức khỏe
DIRR3 DIRECIONAL ON NM
9.34-3.11%-0.30Mua517.800K1.378B-0.33745.00Tài chính
BRKM5F BRASKEM PNA N1
41.23-3.10%-1.32Bán4.569K32.755B11.533.578126.00Vật liệu cơ bản
FJTA4 FORJA TAURUSPN N2
3.46-3.08%-0.11Sức bán mạnh781.000K295.031M-0.843500.00Công nghiệp
FSTU11 FISET TUR CI
0.32-3.03%-0.01Mua26.000K
TOTS3F TOTVS ON NM
39.95-3.01%-1.24Bán1.082K7.625B94.950.42Công nghệ
CAML3F CAMIL ON NM
6.79-3.00%-0.21Bán1.439K2.784B8.060.84Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GFSA3F GAFISA ON NM
4.89-2.98%-0.15Bán3.474K323.969M-9.27Tài chính
ENAT3 ENAUTA PART ON NM
12.10-2.97%-0.37Sức bán mạnh689.700K3.164B7.441.63121.00Năng lượng
CSAN3 COSAN ON NM
44.50-2.94%-1.35Mua1.627M17.467B10.374.3028531.00Năng lượng
ENGI3 ENERGISA ON N2
15.23-2.93%-0.46Mua4.400K18.765B2.332.9314056.00Công ty dịch vụ công cộng
DMAC11 FII MAC CI
689.25-2.92%-20.75Bán8
LUPA3 LUPATECH ON NM
1.67-2.91%-0.05Mua235.000K27.719M-6.37718.00Công nghiệp
MMXM3 MMX MINER ON NM
2.04-2.86%-0.06Bán1.000K13.236M-16.97Vật liệu cơ bản
DRIT11B MULTIGESTAO RENDA
170.00-2.86%-5.00Bán3
CGRA3F GRAZZIOTIN ON
24.87-2.85%-0.73Mua102489.589M8.093.022447.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IRBR3 IRBBRASIL REON NM
99.90-2.82%-2.90Mua1.698M31.010B23.584.24376.00Tài chính
RNEW4F RENOVA PN N2
9.99-2.82%-0.29Bán5419.283M-66.01155.00Công ty dịch vụ công cộng
BKBR3 BK BRASIL ON NM
20.27-2.78%-0.58Bán393.200K4.609B38.610.5510722.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JBDU4F J B DUARTE PN INT
3.50-2.78%-0.10Sức bán mạnh19417.768M0.02202.44Vật liệu cơ bản
FJTA4F FORJA TAURUSPN N2
3.50-2.78%-0.10Bán3.005K295.031M-0.843500.00Công nghiệp
BRPR3F BR PROPERT ON NM
8.50-2.75%-0.24Bán823.445B-0.3583.00Tài chính
LIQO3F LIQ ON NM
0.71-2.74%-0.02Bán35115.158M-185.9157370.00Công nghiệp
UCAS3F UNICASA ON NM
2.90-2.68%-0.08Mua156199.581M58.800.05401.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
UGPA3F ULTRAPAR ON NM
19.48-2.60%-0.52Sức bán mạnh5.814K21.123B17.741.1017034.00Năng lượng
MTSA4 METISA PN
16.57-2.59%-0.44Mua7.500K160.942M8.661.911065.00Công nghiệp
RNEW11 RENOVA UNT N2
30.15-2.58%-0.80Bán9.900K419.283M-66.01155.00Công ty dịch vụ công cộng
UGPA3 ULTRAPAR ON NM
19.45-2.51%-0.50Bán4.751M21.123B17.741.1017034.00Năng lượng
IRBR3F IRBBRASIL REON NM
100.00-2.51%-2.57Mua20.894K31.010B23.584.24376.00Tài chính
HGTX3F CIA HERING ON EJ NM
28.37-2.48%-0.72Bán2.193K4.573B18.521.566319.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BPAC3F BTGP BANCO ON
20.01-2.44%-0.50Bán9750.097B47.240.88Tài chính
GPCP3F GPC PART ON
12.20-2.40%-0.30Mua1678.407M7.381.69Vật liệu cơ bản
ALPA3F ALPARGATAS ON N1
16.30-2.40%-0.40Mua5310.338B38.220.4717000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RAPT4F RANDON PART PN N1
7.92-2.34%-0.19Bán1.552K2.698B19.440.416413.00Công nghiệp
INEP3 INEPAR ON
10.50-2.33%-0.25Bán16.000K101.601M3216.00Năng lượng
VULC3F VULCABRAS ON NM
5.91-2.31%-0.14Bán1.923K1.472B10.210.5923878.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất