Cổ phiếu có biến động cao nhất

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
OIBR11F OI BNS ORD N1
0.01-90.00%-0.09197.677B0.1211.7445125.00Dịch vụ Viễn thông
ITEC3F ITAUTEC ON
12.01-59.95%-17.98Bán13166.969M-0.81103.00Công nghệ
INEP11F INEPAR DM 1,00
0.02100.00%0.0121342.091M3216.00Năng lượng
INEP11 INEPAR DM 1,00
0.01-50.00%-0.0197.700K42.091M3216.00Năng lượng
CEPE5F CELPE PNA
15.20-39.20%-9.80Bán55148.314M8.722.071707.00Công ty dịch vụ công cộng
KEPL11F KEPLER WEBERBNS
4.80140.00%2.80Bán25394.153M-1.521925.00Công nghiệp
FNOR11F FINOR CI *
0.17-29.17%-0.07Bán45
FSPE11F FISET PESCA CI
0.4240.00%0.12Mua780
CELP5F CELPA PNA
6.50-27.21%-2.43Bán814.846B26.060.251753.00Công ty dịch vụ công cộng
FJTA11 FORJA TAURUSBNS PRE N2
0.307.14%0.02Bán33.700K
USIM6F USIMINAS PNB N1
7.51-24.90%-2.49Bán511.506B35.720.2651182.00Vật liệu cơ bản
MGEL4F MANGELS INDLPN
4.9135.64%1.29Sức mua mạnh217.391M-4.163100.00Vật liệu cơ bản
AHEB3F SPTURIS ON
75.000.00%0.00Bán47564.162M-4.89572.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BPAR3F BANPARA ON
174.01-19.81%-42.99Bán81.420B4.4833.311554.00Tài chính
PEAB4F PAR AL BAHIAPN
38.0015.12%4.99Bán35526.861M17.282.37Công nghiệp
FSRF11F FISET FL REFCI
0.313.33%0.01Mua1.032K
ELEK4F ELEKEIROZ PN
11.7531.14%2.79Mua20346.337M4.022.73739.00Vật liệu cơ bản
CRDE3F CR2 ON EG NM
18.1018.77%2.86Bán1.012K37.156M-3.59Tài chính
MTIG4F METAL IGUACUPN
81.00-19.00%-19.00Mua10215.768M-5.77Vật liệu cơ bản
CRDE3 CR2 ON EG NM
18.8522.88%3.51Mua7.500K37.156M-3.59Tài chính
IDVL3F INDUSVAL ON N2
1.43-10.63%-0.17Bán51193.044M-1.59361.00Tài chính
SNSY5F SANSUY PNA
52.0023.81%10.00Mua2365.924M-783.461460.00Vật liệu cơ bản
AHEB5F SPTURIS PNA
51.7529.38%11.75Mua3564.162M-4.89572.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WHRL4F WHIRLPOOL PN ED
4.30-16.20%-0.83Bán277.153B19.830.248000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RBVO11 FII RIOBCRI2CI ERA
52.70-13.68%-8.35Bán1.208K
CTKA4F KARSTEN PN
2.70-16.92%-0.55Bán8024.589M-8.703389.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RCSL4 RECRUSUL PN
1.503.45%0.05Bán545.600K150.598M-2.46106.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RNEW3 RENOVA ON N2
7.96-7.44%-0.64Bán35.100K319.851M-104.16155.00Công ty dịch vụ công cộng
BMIN4 MERC INVEST PN
11.00-16.03%-2.10Bán20071.027M28.870.51Tài chính
RNEW4F RENOVA PN N2
7.9510.57%0.76Bán222319.851M-104.16155.00Công ty dịch vụ công cộng
DMMO3F DOMMO ON
1.11-14.62%-0.19Bán1.000K3.199B-0.11Năng lượng
ELET5F ELETROBRAS PNA N1
30.9522.09%5.60Sức mua mạnh1039.510B-2.0521235.00Công ty dịch vụ công cộng
FPOR11 FIP PORT SUDCI
1.000.00%0.00Bán1.302K
TOYB4F TECTOY PN
2.0021.21%0.35Mua1051.710M-0.70Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FSTU11F FISET TUR CI
0.35-14.63%-0.06Bán119
OGXP3F OGX PETROLEOON NM
1.57-4.85%-0.08Bán92253.394M-0.76157.00Năng lượng
RNEW3F RENOVA ON N2
9.000.00%0.00Bán267319.851M-104.16155.00Công ty dịch vụ công cộng
JBDU3F J B DUARTE ON
9.990.30%0.03Bán411.438M0.05201.22Vật liệu cơ bản
CELP7 CELPA PNC
3.47-0.86%-0.03Bán9004.846B26.060.251753.00Công ty dịch vụ công cộng
FSTU11 FISET TUR CI
0.30-14.29%-0.05Bán1.000K
MWET4F WETZEL S/A PN
2.9819.20%0.48Mua508.844M-0.521567.00Vật liệu cơ bản
FJTA11F FORJA TAURUSBNS PRE N2
0.25-13.79%-0.04Bán553
BAUH4F EXCELSIOR PN
15.11-13.66%-2.39Mua679.169M1.93Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BALM4F BAUMER PN
13.9818.58%2.19Sức mua mạnh50136.696M36.930.38Chăm sóc sức khỏe
MGEL4 MANGELS INDLPN
5.108.97%0.42Sức mua mạnh47.600K17.391M-4.163100.00Vật liệu cơ bản
BEES4F BANESTES PN
4.9918.53%0.78Sức mua mạnh141.333B7.120.592346.00Tài chính
WHRL3F WHIRLPOOL ON ED
4.38-11.95%-0.59Bán87.153B19.830.248000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HAGA4F HAGA S/A PN
1.30-13.33%-0.20Bán724.673M67.760.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RCSL3 RECRUSUL ON
2.65-13.11%-0.40Bán19.000K150.598M-2.46106.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
REDE3F REDE ENERGIAON
6.000.00%0.00Bán3614.158B40.430.177703.00Công ty dịch vụ công cộng
MILS3 MILLS ON NM
3.7411.98%0.40Mua2.667M578.847M-0.911260.00Công nghiệp
RPAD3F ALFA HOLDINGON
2.7517.02%0.40Sức mua mạnh50279.809M3.970.59Tài chính
BBRK3F BR BROKERS ON NM
7.022.33%0.16Mua891242.690M-4.16632.00Tài chính
HBTS5 HABITASUL PNA
10.76-10.26%-1.23Bán40098.278M-18.67Tài chính
AIGB34 AIG GROUP DRN
144.43-12.39%-20.43Bán100126.778B52.212.8849800.00Tài chính
TRIS3F TRISUL ON NM
4.073.56%0.14Sức mua mạnh1.648K569.724M7.940.49324.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ELEK3 ELEKEIROZ ON
12.7916.27%1.79Sức mua mạnh100346.337M4.022.73739.00Vật liệu cơ bản
EEEL3F CEEE-GT ON N1
184.9915.62%24.99Sức mua mạnh41.897B0.1227.071128.00Công ty dịch vụ công cộng
SLBG34 SCHLUMBERGERDRN
157.22-12.00%-21.45Sức bán mạnh100218.288B-1.58100000.00Năng lượng
AFLT3F AFLUENTE T ON
4.40-12.00%-0.60Sức bán mạnh12278.836M16.710.26Công ty dịch vụ công cộng
NVHO11 FII NOVOHORICI
26.5414.35%3.33Mua109
MTIG4 METAL IGUACUPN
98.0015.29%13.00Sức mua mạnh30015.768M-5.77Vật liệu cơ bản
MATB11F IT NOW IMAT CI
33.001.85%0.60Bán6
GEPA3F GER PARANAP ON
30.00-11.76%-4.00Sức bán mạnh13.031B19.471.65304.00Công ty dịch vụ công cộng
AXPB34 AMERICAN EXPDRN
428.1615.35%56.98Mua900349.204B14.9327.4355000.00Tài chính
ADHM3F ADVANCED-DH ON
1.51-11.70%-0.20Sức bán mạnh7511.420M-0.60Chăm sóc sức khỏe
CRPG3 CRISTAL ON
30.50-11.57%-3.99Mua300698.307M4.876.17Vật liệu cơ bản
LUPA3F LUPATECH ON NM
1.797.19%0.12Sức bán mạnh1.869K30.661M-7.66718.00Công nghiệp
DMMO3 DOMMO ON
1.13-5.83%-0.07Bán6.011M3.199B-0.11Năng lượng
BTTL4F BATTISTELLA PN
3.502.94%0.10Mua21
CRIV3F ALFA FINANC ON
3.90-11.36%-0.50Bán10442.060M6.830.63Tài chính
BRKM3F BRASKEM ON N1
49.00-0.99%-0.49Bán6739.322B11.804.198126.00Vật liệu cơ bản
FSRF11 FISET FL REFCI
0.25-7.41%-0.02Bán202.000K
CSRN3F COSERN ON
16.00-10.11%-1.80Bán212.772B10.121.63789.00Công ty dịch vụ công cộng
SULA3F SUL AMERICA ON N2
12.5013.64%1.50Mua307.648B9.712.035168.00Tài chính
CSRN5F COSERN PNA
16.0014.29%2.00Mua182.772B10.121.63789.00Công ty dịch vụ công cộng
DOHL4F DOHLER PN
6.2814.18%0.78Mua2450.846M8.240.903000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MILS3F MILLS ON NM
3.689.20%0.31Sức mua mạnh1.141K578.847M-0.911260.00Công nghiệp
CGRA4F GRAZZIOTIN PN
25.829.41%2.22Sức mua mạnh188477.039M8.702.712424.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ACNB34 ACCENTURE DRN
638.7513.47%75.83Mua800400.730B23.9925.66459000.00Công nghệ
ANCR11B FD INV IM ANCAR IC
2200.00-6.38%-150.00Mua3
BSLI3 BRB BANCO ON EJ
33.31-10.50%-3.91Mua1021.209B4.227.893107.00Tài chính
EMAE4F EMAE PN EJ
18.0013.21%2.10Sức mua mạnh47627.731M4.433.83507.00Công ty dịch vụ công cộng
ENGI3F ENERGISA ON N2
9.001.35%0.12Bán23512.714B3.292.1312799.00Công ty dịch vụ công cộng
TSLA34 TESLA INC DRN
367.5413.09%42.54Mua1.300K239.445B-24.0137543.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SNSY5 SANSUY PNA
46.9011.67%4.90Mua4005.924M-783.461460.00Vật liệu cơ bản
CSAB4F SEG AL BAHIAPN
43.02-10.36%-4.97Bán85337.997M2885.900.02133.00Tài chính
SANB4F SANTANDER BRPN
20.703.50%0.70Mua226160.010B14.143.0247836.00Tài chính
CTNM3F COTEMINAS ON
8.23-17.95%-1.80Bán53206.490M3.152.14Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CSAB3F SEG AL BAHIAON
44.01-10.18%-4.99Bán92337.997M2885.900.02133.00Tài chính
CPRE3F CPFL RENOVAVON NM
13.868.88%1.13Bán1846.338B116.610.11Công ty dịch vụ công cộng
CPRE3 CPFL RENOVAVON NM
14.0011.29%1.42Bán97.300K6.338B116.610.11Công ty dịch vụ công cộng
MNPR3 MINUPAR ON
2.30-4.96%-0.12Sức bán mạnh73.000K17.182M-3.652900.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FJTA4 FORJA TAURUSPN N2
3.341.83%0.06Bán748.800K212.177M-4.423500.00Công nghiệp
PDGR3 PDG REALT ON NM
1.01-5.61%-0.06Bán4.075M86.316M0.0912.08Tài chính
PLAS3F PLASCAR PARTON
6.75-10.00%-0.75Mua1035.785M-19.143204.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FNAM11F FINAM CI *
0.185.88%0.01Mua488
MWET4 WETZEL S/A PN
2.9812.45%0.33Mua1008.844M-0.521567.00Vật liệu cơ bản
JFEN3F JOAO FORTES ON
3.30-9.84%-0.36Bán60367.604M-5.73579.00Tài chính
LOGN3F LOG-IN ON NM
8.393.84%0.31Mua1.520K303.734M-0.63750.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất