Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Brazil

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
FNOR11F FINOR CI *
0.2066.67%0.08Mua2.121K
PSVM11 PORTO VM TPR
4.8020.30%0.81Mua108.900KVận chuyển
HRDF11 FII HREALTY CI
2.3816.67%0.34Sức mua mạnh85.283K
TXRX3F TEX RENAUX ON
71.9463.50%27.94Mua1612.868M40.391.09Công nghiệp Chế biến
RDNI3F RNI ON NM
13.5224.84%2.69Mua2.370K588.732M112.810.10300.00Tài chính
FRIO3F METALFRIO ON NM
130.0044.44%40.00Mua100468.170M16.965.31Sản xuất Chế tạo
PSVM11F PORTO VM TPR
5.1726.72%1.09Mua5.957KVận chuyển
FCCQ11 FIP CONQUESTCI
5.500.00%0.00Mua3.571K
GPCP3F GPC PART ON
43.6011.79%4.60Sức mua mạnh3.458K269.178M8.634.52Hỗn hợp
OIBR3F OI ON N1
1.180.00%0.00Mua260.489K7.083B-2.6658160.00Truyền thông
RDNI3 RNI ON NM
13.9516.25%1.95Mua113.000K588.732M125.000.10300.00Tài chính
DTCY3F DTCOM-DIRECTON
6.301.61%0.10Mua56171.060M-0.83Dịch vụ Công nghệ
MAPT4F CEMEPE PN
58.9111.15%5.91Mua9645.945M-0.20Tài chính
SNSY5F SANSUY PNA
219.899.95%19.89Sức mua mạnh53640.897M-925.801622.00Sản xuất Chế tạo
MOAR3F MONT ARANHA ON
161.003.54%5.50Mua42.266B-3.30Công nghiệp Chế biến
CVCB3 CVC BRASIL ON NM
22.0013.99%2.70Mua20.417M3.250BDịch vụ Khách hàng
CTKA4F KARSTEN PN
11.31-5.75%-0.69Bán26674.588M3.813.47Công nghiệp Chế biến
CVCB3F CVC BRASIL ON NM
21.9914.06%2.71Mua366.640K3.250BDịch vụ Khách hàng
RPAD3F ALFA HOLDINGON
5.56-7.18%-0.43Bán60503.013M12.410.48Tài chính
CTNM3F COTEMINAS ON
11.500.44%0.05Mua51341.597M-8.05Khách hàng Lâu năm
WLMM4F WLM IND COM PN
19.005.56%1.00Sức mua mạnh66650.002M12.461.45851.00Dịch vụ Phân phối
BSLI3F BRB BANCO ON
200.000.50%1.00Mua307.257B15.6812.694517.00Tài chính
GPCP3 GPC PART ON
43.1711.41%4.42Mua164.900K269.178M8.574.52Hỗn hợp
TEKA4F TEKA PN
12.972.13%0.27Mua8776.440M-253.411265.00Khách hàng Lâu năm
BKBR3 BK BRASIL ON NM
12.409.25%1.05Mua4.068M2.813B-0.04Dịch vụ Khách hàng
RANI4F IRANI PN
6.68-1.91%-0.13Mua3461.103B-0.482120.00Công nghiệp Chế biến
BKBR3F BK BRASIL ON NM
12.389.95%1.12Mua55.822K2.813B-0.04Dịch vụ Khách hàng
BRIV3F ALFA INVEST ON
7.78-11.39%-1.00Bán167666.659MTài chính
EVEN3F EVEN ON NM
13.653.88%0.51Mua28.619K2.833B26.340.50Khách hàng Lâu năm
FIND11F IT NOW IFNC CI
113.503.18%3.50Mua32Hỗn hợp
TECN3F TECHNOS ON NM
1.524.83%0.07Bán10.265K113.629M-1.59Khách hàng Lâu năm
EALT4F ACO ALTONA PN
4.6912.20%0.51Mua4.327K105.750M5.940.70990.00Sản xuất Chế tạo
TPIS3F TRIUNFO PARTON NM
1.390.72%0.01Mua8.599K237.704M-0.912708.00Vận chuyển
INEP3F INEPAR ON
6.855.06%0.33Bán6355.377M-58.96Sản xuất Chế tạo
BIDI3F BANCO INTER ON N2
15.9111.96%1.70Mua28.151K11.265BTài chính
MAPT4 CEMEPE PN
50.00-10.71%-6.00Mua10045.945M-0.20Tài chính
SHOW3 TIME FOR FUNON NM
3.179.69%0.28Mua4.187M213.297M-0.75Dịch vụ Khách hàng
SPRI3F SPRINGER ON
13.23-0.23%-0.03Bán37933.692M-2.66Hỗn hợp
EALT4 ACO ALTONA PN
4.7010.85%0.46Mua170.300K105.750M6.030.70990.00Sản xuất Chế tạo
TCNO4 TECNOSOLO PN
1.713.64%0.06Mua647.100K11.321M-0.04Dịch vụ Công nghiệp
COGN3 COGNA ON ON NM
8.6411.05%0.86Mua148.317M16.146B-0.02400.00Dịch vụ Thương mại
COGN3F COGNA ON ON NM
8.6711.44%0.89Mua335.944K16.146B-0.02400.00Dịch vụ Thương mại
MDNE3 MOURA DUBEUXON NM
11.994.53%0.52Mua1.705M1.018B-2.03Tài chính
MDNE3F MOURA DUBEUXON NM
12.105.49%0.63Mua15.019K1.018B-2.03Tài chính
TCNO4F TECNOSOLO PN
1.702.41%0.04Mua4.426K11.321M-0.04Dịch vụ Công nghiệp
TECN3 TECHNOS ON NM
1.472.08%0.03Bán3.156M113.629M-1.59Khách hàng Lâu năm
BALM4F BAUMER PN
10.5410.95%1.04Mua3597.752M13.350.71Dịch vụ Phân phối
PINE4 PINE PN N2
3.166.40%0.19Mua1.321M468.178MTài chính
TSLA34 TESLA INC DRN
2044.9010.83%199.90Sức mua mạnh7301517.120B-0.0048016.00Khách hàng Lâu năm
SEER3 SER EDUCA ON NM
16.429.03%1.36Mua1.459M2.114B1.06Dịch vụ Khách hàng
NFLX34 NETFLIX DRN
3000.0011.11%300.00Sức mua mạnh7501319.410B131707.320.028600.00Dịch vụ Khách hàng
SEER3F SER EDUCA ON NM
16.287.46%1.13Mua13.637K2.114B1.06Dịch vụ Khách hàng
SHOW3F TIME FOR FUNON NM
3.169.34%0.27Mua23.978K213.297M-0.75Dịch vụ Khách hàng
RBDS11 FII RBRESID2CI
36.20-2.95%-1.10Bán1.123KHỗn hợp
BBFI11B BB FDO DE INVST I
2150.00-8.94%-211.01Bán1.019K
PTBL3F PORTOBELLO ON NM
4.790.63%0.03Mua9.475K763.917M14.700.32Sản xuất Chế tạo
BIDI4F BANCO INTER PN N2
17.259.73%1.53Mua131.356K12.278BTài chính
QUAL3F QUALICORP ON NM
29.80-1.91%-0.58Mua33.231K8.370B23.511.301950.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
OIBR3 OI ON N1
1.193.48%0.04Mua229.153M7.083B-2.6658160.00Truyền thông
PINE4F PINE PN N2
3.155.70%0.17Mua9.924K468.178MTài chính
NVHO11 FII NOVOHORICI ER
13.01-4.62%-0.63Mua832
BIDI11 BANCO INTER UNT N2
50.409.28%4.28Mua1.209M12.278BTài chính
PTNT4F PETTENATI PN
4.853.19%0.15Mua2.161K233.506M10.310.461048.00Công nghiệp Chế biến
CTKA3F KARSTEN ON
15.01-8.48%-1.39Bán9499.596M5.203.47Công nghiệp Chế biến
BIDI11F BANCO INTER UNT N2
50.319.42%4.33Mua22.220K12.278BTài chính
BIDI3 BANCO INTER ON N2
15.909.28%1.35Mua519.500K11.265BTài chính
BIDI4 BANCO INTER PN N2
17.339.34%1.48Mua4.209M12.278BTài chính
CTKA4 KARSTEN PN
12.02-3.30%-0.41Mua3.200K74.588M3.943.47Công nghiệp Chế biến
USSX34 US STEEL DRN
38.9810.27%3.63Bán20
NEWU11 FII NEWRU CI
48.102.34%1.10Mua200
IDVL3F INDUSVAL ON N2
2.837.60%0.20Mua2.005K246.354MTài chính
BCIA11 FII BCIA CI ERS
150.00-5.67%-9.01Bán4.394K
GFSA3F GAFISA ON NM
6.421.42%0.09Mua28.721K751.262M-0.12250.00Khách hàng Lâu năm
EALT3 ACO ALTONA ON
13.403.47%0.45Mua4.700K301.500M18.410.70990.00Sản xuất Chế tạo
CMCS34 COMCAST DRN
230.009.37%19.70Sức mua mạnh3.830K
LINX3F LINX ON NM
26.60-1.30%-0.35Mua24.403K4.739B361.740.08Dịch vụ Công nghệ
TCNO3 TECNOSOLO ON
2.995.65%0.16Mua252.100K19.795M-0.04Dịch vụ Công nghiệp
ETER3 ETERNIT ON NM
4.180.48%0.02Mua1.765M215.963M-0.121500.00Khoáng sản phi năng lượng
CEDO3F CEDRO ON N1
11.90-1.65%-0.20Mua396118.100M-0.96Công nghiệp Chế biến
DTCY3 DTCOM-DIRECTON
6.254.17%0.25Mua13.700K71.060M-0.83Dịch vụ Công nghệ
BMEB3F MERC BRASIL ON
16.70-7.17%-1.29Mua39896.310M6.722.68Tài chính
MEAL3 IMC S/A ON NM
5.118.03%0.38Mua14.306M996.421M-0.28Dịch vụ Khách hàng
MWET4 WETZEL S/A PN
4.00-1.23%-0.05Mua5.700K6.936M-22.44920.00Sản xuất Chế tạo
MOAR3 MONT ARANHA ON
185.003.17%5.69Mua1.600K2.266B-3.30Công nghiệp Chế biến
MEAL3F IMC S/A ON NM
5.035.67%0.27Mua42.790K996.421M-0.28Dịch vụ Khách hàng
MRVE3F MRV ON NM
21.316.60%1.32Mua38.352K10.396B14.811.36Tài chính
HAGA4 HAGA S/A PN
2.181.87%0.04Mua557.200K25.942M9.430.23Khách hàng Lâu năm
AZEV3F AZEVEDO ON
13.701.33%0.18Mua1.334K72.360M-6.63Dịch vụ Công nghiệp
GOLL4F GOL PN N2
20.905.98%1.18Mua155.373K7.371B-7.0316113.00Vận chuyển
MTRE3F MITRE REALTYON NM
17.857.85%1.30Mua20.189K1.872B60.560.27Tài chính
LUPA3 LUPATECH ON NM
2.53-3.07%-0.08Mua858.600K64.357M1.032.52272.00Sản xuất Chế tạo
GOLL4 GOL PN N2
20.906.04%1.19Mua16.647M7.371B-7.0316113.00Vận chuyển
EVEN3 EVEN ON NM
13.775.03%0.66Mua4.416M2.833B26.280.50Khách hàng Lâu năm
ETER3F ETERNIT ON NM
4.200.00%0.00Mua19.902K215.963M-0.121500.00Khoáng sản phi năng lượng
PLAS3F PLASCAR PARTON
5.184.23%0.21Mua43060.760M3.531.411801.00Sản xuất Chế tạo
SULA4F SUL AMERICA PN N2
13.500.82%0.11Mua31115.844B5.032.685400.00Tài chính
CARE11 FII DEA CARECI
0.874.82%0.04Mua368.770K
RCSL3 RECRUSUL ON
2.421.26%0.03Mua59.900K183.493M-0.04Dịch vụ Phân phối
CESP5 CESP PNA N1
32.908.90%2.69Sức mua mạnh5.600K10.775BCông ty dịch vụ công cộng
DASA3F DASA ON
65.000.00%0.00Bán16733.649B3140.100.02Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất