Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Brazil

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
FNOR11F FINOR CI *
0.17-22.73%-0.05Bán8.705K
TEKA3 TEKA ON
15.2058.33%5.60Mua13.900K4.899M-224.412180.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GPAR3 CELGPAR ON
40.50-25.00%-13.50Mua5001.327B22.211.82190.00Công ty dịch vụ công cộng
GOLL11F GOL BNS PRE N2
10.30-21.85%-2.88Sức bán mạnh879.296B-0.3815328.00Công nghiệp
TEKA3F TEKA ON
15.9833.39%4.00Mua1.212K4.899M-224.412180.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MERC4 MERC FINANC PN
16.006.67%1.00Mua12.200K288.160M4.881.45Tài chính
MEND6 MENDES JR PNB
18.997.90%1.39Mua1.500K66.372M-69.31Công nghiệp
GPAR3F CELGPAR ON
50.0025.00%10.00Mua3411.327B22.211.82190.00Công ty dịch vụ công cộng
RNEW4F RENOVA PN N2
5.38-14.60%-0.92Bán2.157K235.856M-87.69155.00Công ty dịch vụ công cộng
FSTU11 FISET TUR CI
0.25-19.35%-0.06Sức bán mạnh82.000K
ENMT3 ENERGISA MT ON
31.000.03%0.01Mua7006.494B13.152.322433.00Công ty dịch vụ công cộng
BDLL4F BARDELLA PN
7.8016.42%1.10Bán65810.576M-55.382393.00Công nghiệp
RPAD6F ALFA HOLDINGPNB
6.00-6.98%-0.45Mua134491.157M12.440.47Tài chính
MEND6F MENDES JR PNB
20.605.64%1.10Mua50566.372M-69.31Công nghiệp
INEP4F INEPAR PN
8.2013.89%1.00Bán16666.144M3216.00Năng lượng
BDLL4 BARDELLA PN
6.61-5.44%-0.38Bán28.600K10.576M-55.382393.00Công nghiệp
HAGA3F HAGA S/A ON
3.36-1.47%-0.05Theo dõi1328.084M12.420.13Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BAUH4F EXCELSIOR PN
58.0013.73%7.00Mua136290.460M5.06Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BTTL3F BATTISTELLA ON
5.00-15.25%-0.90Bán1292.730M-0.36Công nghiệp
PLAS3F PLASCAR PARTON
6.08-10.46%-0.71Bán25880.392M-45.973204.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HAGA3 HAGA S/A ON
3.805.26%0.19Mua2.600K28.084M12.420.13Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RNEW11 RENOVA UNT N2
16.96-14.30%-2.83Sức bán mạnh84.600K235.856M-87.69155.00Công ty dịch vụ công cộng
DASA3F DASA ON
36.90-5.38%-2.10Mua610.866B72.310.5018142.00Chăm sóc sức khỏe
FNAM11F FINAM CI *
0.13-7.14%-0.01Bán9.987K
MTIG4F METAL IGUACUPN
60.00-14.29%-10.00Bán111.263M1.17Vật liệu cơ bản
TXRX3F TEX RENAUX ON
4.30-14.00%-0.70Mua1119.763M22.330.21745.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TELB3F TELEBRAS ON
112.008.75%9.01Mua2.068K4.732B-6.69436.00Dịch vụ Viễn thông
CEDO3F CEDRO ON N1
8.90-1.11%-0.10Mua5796.000M1.845.223378.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RNEW3F RENOVA ON N2
6.21-10.00%-0.69Bán1.074K235.856M-87.69155.00Công ty dịch vụ công cộng
RANI4F CELUL IRANI PN
3.505.74%0.19Bán11474.955M-0.102359.00Vật liệu cơ bản
JBDU3 J B DUARTE ON
4.30-5.91%-0.27Bán6.000K13.886M0.02122.58Vật liệu cơ bản
SULA3F SUL AMERICA ON N2
23.00-4.17%-1.00Mua18918.959B16.902.875000.00Tài chính
FRIO3F METALFRIO ON NM
62.010.00%0.00Theo dõi160287.432M9.647.26Công nghiệp
BIOM3F BIOMM ON ES MA
8.43-4.20%-0.37Sức mua mạnh62487.295M-1.05Chăm sóc sức khỏe
RBDS11 FII RBRESID2CI
70.992.88%1.99Bán885
MWET4F WETZEL S/A PN
4.90-1.80%-0.09Bán3410.187M-19.381567.00Vật liệu cơ bản
BIDI3 BANCO INTER ON N2
15.9513.52%1.90Bán460.400K11.690B49.620.34769.00Tài chính
TELB3 TELEBRAS ON
111.006.63%6.90Mua4.400K4.732B-6.69436.00Dịch vụ Viễn thông
CELP7F CELPA PNC
6.220.00%0.00Mua236.208B31.930.231753.00Công ty dịch vụ công cộng
ELEK3 ELEKEIROZ ON
19.4914.24%2.43Mua100613.646M9.102.14739.00Vật liệu cơ bản
PNVL4F DIMED PN EJ
340.00-6.85%-25.00Mua111.896B24.1017.424494.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
RPAD3F ALFA HOLDINGON
5.994.90%0.28Sức mua mạnh7491.157M12.440.47Tài chính
SAIC11B FUNDO INVEST IMOB
36.0612.58%4.03Sức bán mạnh43
CEDO4F CEDRO PN N1
8.81-1.34%-0.12Mua11396.000M1.845.223378.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MNPR3 MINUPAR ON
5.02-4.38%-0.23Bán38.200K35.643M-7.202900.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EALT3F ACO ALTONA ON
20.000.00%0.00Mua216257.085M6.660.74638.00Vật liệu cơ bản
CAMB4F CAMBUCI PN
4.7011.37%0.48Sức mua mạnh458196.467M10.680.442078.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CRIV4F ALFA FINANC PN
6.9912.74%0.79Mua6655.322M10.080.63Tài chính
HOOT4 HOTEIS OTHONPN
2.163.35%0.07Mua4.100K39.684M-2.991271.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DMMO11 DOMMO BNS ORD
0.190.00%0.00Sức bán mạnh74.600K1.485B-3.61Năng lượng
DMMO11F DOMMO BNS ORD
0.18-5.26%-0.01Sức bán mạnh5971.485B-3.61Năng lượng
EALT3 ACO ALTONA ON
19.96-0.20%-0.04Mua600257.085M6.660.74638.00Vật liệu cơ bản
RCSL3F RECRUSUL ON
1.30-0.76%-0.01Sức bán mạnh8890.988M-1.00106.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CAMB4 CAMBUCI PN
4.6810.38%0.44Mua84.500K196.467M10.680.442078.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
OSXB3 OSX BRASIL ON NM
2.844.41%0.12Mua6.500K8.940M-123.09Năng lượng
RCSL3 RECRUSUL ON
1.25-1.57%-0.02Sức bán mạnh21.500K90.988M-1.00106.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
APER3 ALPER S.A. ON NM
21.503.76%0.78Bán58.500K157.290M-18.67Tài chính
RCSL4 RECRUSUL PN
1.20-6.25%-0.08Sức bán mạnh342.900K90.988M-1.00106.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FSTU11F FISET TUR CI
0.30-9.09%-0.03Bán5
JBDU4F J B DUARTE PN
2.150.94%0.02Sức bán mạnh17813.886M0.02122.58Vật liệu cơ bản
GPCP3 GPC PART ON
29.505.36%1.50Sức mua mạnh29.800K184.893M7.374.00Vật liệu cơ bản
BTOW9 B2W DIGITAL ON REC NM
52.265.07%2.52Mua19.500K27.712B-0.981500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EKTR4F ELEKTRO PN
20.23-8.46%-1.87Bán143.875B8.452.373614.00Công ty dịch vụ công cộng
BPAN10 BANCO PAN PN REC N1
8.29-0.12%-0.01Mua3004.209B26.360.292433.00Tài chính
RCSL4F RECRUSUL PN
1.20-8.40%-0.11Sức bán mạnh86690.988M-1.00106.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NVHO11 FII NOVOHORICI
12.000.00%0.00Bán817
LPSB3 LOPES BRASILON NM
7.547.10%0.50Bán908.100K954.222M-0.27500.00Tài chính
JBDU3F J B DUARTE ON
4.20-6.67%-0.30Bán4813.886M0.02122.58Vật liệu cơ bản
IGBR3 IGB S/A ON
2.192.82%0.06Mua185.400K27.386M-3.75Công nghệ
MATB11F IT NOW IMAT CI
30.804.62%1.36Mua29
RAPT4F RANDON PART PN N1
10.104.23%0.41Mua4.229K3.440B17.900.566413.00Công nghiệp
IDNT3F IDEIASNET ON
2.80-6.67%-0.20Bán88345.273M4.320.64Công nghệ
CELP6 CELPA PNB
11.009.45%0.95Bán1006.208B31.930.231753.00Công ty dịch vụ công cộng
HETA4 HERCULES PN
6.206.90%0.40Bán2.000K3.162M-4.22Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JBDU4 J B DUARTE PN
2.00-4.31%-0.09Sức bán mạnh27.800K13.886M0.02122.58Vật liệu cơ bản
BIDI3F BANCO INTER ON EJ N2
15.458.04%1.15Bán14.056K11.690B49.620.34769.00Tài chính
XTED11 FII TRXE CORCI
8.46-2.65%-0.23Mua3.094K
FNAM11 FINAM CI *
0.12-7.69%-0.01Bán339.198M
AZEV3F AZEVEDO ON
6.504.84%0.30Mua8619.044M-24.72Công nghiệp
BTOW3 B2W DIGITAL ON NM
53.007.94%3.90Sức mua mạnh5.351M27.712B-0.981500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RANI3 CELUL IRANI ON
2.891.40%0.04Bán18.900K474.955M-0.102359.00Vật liệu cơ bản
TESA3F TERRA SANTA ON NM
15.444.39%0.65Bán548322.423M-1.181764.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BMEB3F MERC BRASIL ON
11.980.00%0.00Mua121603.306M7.741.492909.00Tài chính
PNVL3F DIMED ON EJ
449.937.64%31.92Mua1501.896B24.1017.424494.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BTOW3F B2W DIGITAL ON NM
52.797.58%3.72Sức mua mạnh20.873K27.712B-0.981500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HBOR3 HELBOR ON NM
2.907.41%0.20Mua6.551M1.765B-0.51183.00Tài chính
EALT4F ACO ALTONA PN
4.840.21%0.01Mua441257.085M6.660.74638.00Vật liệu cơ bản
CTSA4F SANTANENSE PN
5.35-2.73%-0.15Bán58205.534M3.291.591331.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HBOR3F HELBOR ON NM
2.897.43%0.20Mua11.471K1.765B-0.51183.00Tài chính
ETER3 ETERNIT ON NM
2.650.76%0.02Bán146.500K84.175M-5.30631.00Vật liệu cơ bản
PLAS3 PLASCAR PARTON
6.472.37%0.15Bán3.100K80.392M-45.973204.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KLBN3 KLABIN S/A ON N2
3.527.32%0.24Bán211.200K15.547B3.690.8014207.00Vật liệu cơ bản
CPRE3F CPFL RENOVAVON NM
16.407.82%1.19Mua1197.929B88.210.17Công ty dịch vụ công cộng
HOOT4F HOTEIS OTHONPN
2.10-1.87%-0.04Bán19639.684M-2.991271.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MMXM11F MMX MINER TPR NM
0.268.33%0.02Bán2
SLED3F SARAIVA LIVRON N2
3.435.21%0.17Bán35559.329M-14.882785.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CGRA3F GRAZZIOTIN ON
25.103.25%0.79Mua80491.670M8.732.802497.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FRTA3F POMIFRUTAS ON NM
7.808.03%0.58Mua6915.609M-2.051392.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MILS3F MILLS ON NM
7.047.65%0.50Mua3.539K1.735B-0.25847.00Công nghiệp
BRIV3 ALFA INVEST ON
8.007.96%0.59Mua400708.512M12.290.65Tài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Trung tâm Trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất