Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Brazil

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
TELB3 TELEBRAS ON
135.5080.67%60.50Mua177.400K3.416B-6.69436.00Dịch vụ Viễn thông
TELB3F TELEBRAS ON
126.5068.22%51.30Mua45.702K3.416B-6.69436.00Dịch vụ Viễn thông
CEDO4F CEDRO PN N1
7.31-26.16%-2.59Mua214125.000M2.405.223378.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TELB4F TELEBRAS PN
43.47-5.50%-2.53Mua42.102K3.416B-6.69436.00Dịch vụ Viễn thông
BAUH4F EXCELSIOR PN
59.7036.96%16.11Mua7263.252M4.61Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SLED3F SARAIVA LIVRON N2
2.0421.43%0.36Mua70737.894M-13.612785.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MAPT4F CEMEPE PN
156.00-7.96%-13.50Sức mua mạnh399108.025M-0.17Tài chính
CEDO3F CEDRO ON N1
11.5030.68%2.70Mua69125.000M2.405.223378.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SULA4F SUL AMERICA PN N2
14.2013.51%1.69Mua42618.171B16.202.875000.00Tài chính
SLED3 SARAIVA LIVRON N2
1.9925.16%0.40Mua25.000K37.894M-13.612785.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FNOR11F FINOR CI *
0.1911.76%0.02Sức bán mạnh68.954K
NORD3 NORDON MET ON
4.79-11.30%-0.61Mua3.800K35.756M-0.69Vật liệu cơ bản
BPAC3 BTGP BANCO ON N2
26.80-7.59%-2.20Sức mua mạnh7.700K50.097B47.240.88Tài chính
RNEW3F RENOVA ON N2
5.61-18.70%-1.29Bán66271.317M-66.01155.00Công ty dịch vụ công cộng
BPAC11F BTGP BANCO UNT N2
56.00-17.53%-11.90Bán54.930K50.097B47.240.88Tài chính
MAPT4 CEMEPE PN
149.00-11.83%-19.99Mua700108.025M-0.17Tài chính
CELP7 CELPA PNC
5.02-15.77%-0.94Bán2.500K6.406B28.430.231753.00Công ty dịch vụ công cộng
BPAC11 BTGP BANCO UNT N2
56.99-15.19%-10.21Bán15.462M50.097B47.240.88Tài chính
CEDO4 CEDRO PN N1
8.60-11.34%-1.10Mua7.600K125.000M2.405.223378.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TELB4 TELEBRAS PN
42.25-7.14%-3.25Mua960.800K3.416B-6.69436.00Dịch vụ Viễn thông
NORD3F NORDON MET ON
4.788.64%0.38Bán4135.756M-0.69Vật liệu cơ bản
TXRX4 TEX RENAUX PN
3.41-10.03%-0.38Sức mua mạnh54.400K16.143M4.160.91745.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AZEV4F AZEVEDO PN
1.95-1.52%-0.03Bán16316.020M-15.43Công nghiệp
ATOM3F ATOMPAR ON
1.36-7.48%-0.11Sức bán mạnh47831.140M4.670.32Dịch vụ Viễn thông
FNAM11 FINAM CI *
0.138.33%0.01Bán1.011B
FNAM11F FINAM CI *
0.138.33%0.01Bán17.494K
MRSA3B MRS LOGISTICA
11.0519.98%1.84Mua400
MRSA6B MRS LOGISTICA
11.0619.44%1.80Mua100
BEES4F BANESTES PN
5.90-1.83%-0.11Bán591.775B8.500.662260.00Tài chính
MEAL3F IMC S/A ON NM
8.94-11.31%-1.14Bán2.438K1.467B342.130.0311670.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SGPS3 SPRINGS ON NM
11.22-3.19%-0.37Bán339.700K579.500M12.830.909387.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FRTA3F POMIFRUTAS ON NM
5.5415.18%0.73Bán19711.106M-2.811392.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BPAC5F BTGP BANCO PNA N2
18.20-11.22%-2.30Bán39650.097B47.240.88Tài chính
IDVL4 INDUSVAL PN N2
3.51-8.12%-0.31Sức bán mạnh26.500K277.589M-6.12149.00Tài chính
BPAC5 BTGP BANCO PNA N2
17.99-9.96%-1.99Bán7.400K50.097B47.240.88Tài chính
MGEL4F MANGELS INDLPN
7.401.09%0.08Mua5130.248M-3.083100.00Vật liệu cơ bản
AZEV3F AZEVEDO ON
4.7015.48%0.63Bán5516.020M-15.43Công nghiệp
CRPG3F CRISTAL ON
30.00-11.71%-3.98Bán12819.780M5.954.75Vật liệu cơ bản
KLBN3F KLABIN S/A ON N2
3.41-3.67%-0.13Bán4.542K14.704B3.490.8014207.00Vật liệu cơ bản
CCXC3 CCX CARVAO ON NM
1.90-4.04%-0.08Sức bán mạnh5.500K3.368M1.741.14Vật liệu cơ bản
ELET5 ELETROBRAS PNA N1
50.00-11.35%-6.40Mua30063.317B4.4410.5414211.00Công ty dịch vụ công cộng
CTSA4F SANTANENSE PN
5.160.19%0.01Bán9196.496M3.141.591331.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SULA11F SUL AMERICA UNT N2
49.106.72%3.09Sức mua mạnh8.839K18.171B16.202.875000.00Tài chính
CCXC3F CCX CARVAO ON NM
1.91-4.98%-0.10Sức bán mạnh4193.368M1.741.14Vật liệu cơ bản
JBDU3 J B DUARTE ON
3.02-10.91%-0.37Sức bán mạnh1.000K12.565M0.02122.58Vật liệu cơ bản
GPCP3F GPC PART ON
21.17-10.75%-2.55Mua46150.422M6.004.00Vật liệu cơ bản
SULA11 SUL AMERICA UNT N2
48.605.42%2.50Mua6.148M18.171B16.202.875000.00Tài chính
GPCP3 GPC PART ON
24.000.00%0.00Mua5.400K150.422M6.004.00Vật liệu cơ bản
CRIV4F ALFA FINANC PN EJ
6.01-10.03%-0.67Bán4516.657M7.950.63Tài chính
DMMO11 DOMMO BNS ORD
0.19-5.00%-0.01Bán81.000K1.088B-2.93Năng lượng
DMMO11F DOMMO BNS ORD
0.18-10.00%-0.02Sức bán mạnh7741.088B-2.93Năng lượng
CEBR5F CEB PNA
40.08-9.93%-4.42Theo dõi8630.717M7.226.061042.00Công ty dịch vụ công cộng
RNEW4 RENOVA PN N2
6.554.63%0.29Bán2.000K271.317M-66.01155.00Công ty dịch vụ công cộng
SGPS3F SPRINGS ON NM
11.872.15%0.25Bán3.453K579.500M12.830.909387.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PATI4 PANATLANTICAPN ES
25.489.78%2.27Mua1.400K401.935M14.421.53Vật liệu cơ bản
ELET5F ELETROBRAS PNA N1
50.99-6.61%-3.61Mua1363.317B4.4410.5414211.00Công ty dịch vụ công cộng
FSRF11 FISET FL REFCI
0.19-5.00%-0.01Sức bán mạnh239.000K
PLAS3F PLASCAR PARTON
6.06-1.62%-0.10Bán1681.884M-49.643204.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CRIV4 ALFA FINANC PN EJ
6.59-0.90%-0.06Mua800516.657M7.950.63Tài chính
CARE11 FII DEA CARECI
1.445.11%0.07Mua64.847K
ATOM3 ATOMPAR ON
1.40-6.04%-0.09Bán48.300K31.140M4.670.32Dịch vụ Viễn thông
FESA4F FERBASA PN N1
18.96-5.20%-1.04Bán5.683K1.934B5.433.423187.00Vật liệu cơ bản
BAZA3F AMAZONIA ON
35.5010.90%3.49Sức mua mạnh1271.049B5.406.562965.00Tài chính
BAHI3F BAHEMA ON ES MA
90.00-3.23%-3.00Bán32216.436M-1.41Tài chính
FSRF11F FISET FL REFCI
0.215.00%0.01Bán1.119K
PRSV11 FII P VARGASCI
416.02-8.16%-36.97Bán98
BTTL3 BATTISTELLA ON
5.78-3.51%-0.21Mua4.600K61.650M-0.60Công nghiệp
TECN3 TECHNOS ON NM
2.050.00%0.00Bán230.500K158.462M-0.32900.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MTSA4F METISA PN
20.30-3.43%-0.72Bán429196.942M11.761.861065.00Công nghiệp
SLED4 SARAIVA LIVRPN N2
1.516.34%0.09Mua379.100K37.894M-13.612785.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BRPR3F BR PROPERT ON NM
10.55-7.21%-0.82Bán1364.343B-0.0683.00Tài chính
BBRK3F BR BROKERS ON NM
5.35-4.46%-0.25Bán596191.952M-2.18632.00Tài chính
BPAC3F BTGP BANCO ON N2
28.500.04%0.01Sức mua mạnh41150.097B47.240.88Tài chính
GFSA3F GAFISA ON ES NM
5.70-0.18%-0.01Sức bán mạnh3.108K649.774M-8.87Tài chính
ENGI4F ENERGISA PN N2
8.41-1.18%-0.10Bán37219.440B3.362.5614183.00Công ty dịch vụ công cộng
LIQO3 LIQ ON NM
11.50-7.85%-0.98Sức bán mạnh31.100K34.920M-737.1657370.00Công nghiệp
JFEN3 JOAO FORTES ON
1.56-4.29%-0.07Bán58.500K171.199M-2.65579.00Tài chính
BKBR3F BK BRASIL ON NM
19.93-0.05%-0.01Bán1.740K4.345B39.580.5110722.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MGEL4 MANGELS INDLPN
8.06-0.98%-0.08Sức mua mạnh5.700K30.248M-3.083100.00Vật liệu cơ bản
BPAN4F BANCO PAN PN N1
9.20-4.47%-0.43Bán19.160K4.654B32.600.292433.00Tài chính
LIQO3F LIQ ON NM
11.80-5.45%-0.68Bán1.251K34.920M-737.1657370.00Công nghiệp
BIOM3F BIOMM ON MA
7.822.89%0.22Bán13362.149M-1.06Chăm sóc sức khỏe
BEEF3F MINERVA ON NM
8.09-6.90%-0.60Bán3.351K3.135B-4.98Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DTCY3 DTCOM-DIRECTON
5.00-8.26%-0.45Mua50042.452M36.750.15Công nghiệp
ENGI11F ENERGISA UNT N2
48.00-4.95%-2.50Bán1.465K19.440B3.362.5614183.00Công ty dịch vụ công cộng
OIBR3 OI ON N1
0.80-3.61%-0.03Bán107.448M5.021B-2.1815250.00Dịch vụ Viễn thông
KLBN3 KLABIN S/A ON N2
3.35-4.29%-0.15Bán273.000K14.704B3.490.8014207.00Vật liệu cơ bản
OIBR3F OI ON N1
0.80-4.76%-0.04Bán119.550K5.021B-2.1815250.00Dịch vụ Viễn thông
BIDI3F BANCO INTER ON N2
19.19-1.59%-0.31Bán6.034K28.597B203.830.10769.00Tài chính
CRPG6F CRISTAL PNB
28.509.57%2.49Bán3819.780M5.954.75Vật liệu cơ bản
APER3 ALPER S.A. ON NM
24.790.28%0.07Bán33.600K180.847M-18.67Tài chính
KLBN11F KLABIN S/A UNT N2
14.890.00%0.00Bán9.575K14.704B3.490.8014207.00Vật liệu cơ bản
BEEF11 MINERVA BNS ORD NM
2.87-0.35%-0.01Bán185.600K3.135B-4.98Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
USIM5F USIMINAS PNA N1
7.27-3.58%-0.27Bán12.921K9.234B11.580.6551182.00Vật liệu cơ bản
FHER3F FER HERINGERON NM
1.762.33%0.04Bán61191.019M-10.511962.00Vật liệu cơ bản
PTNT4F PETTENATI PN
3.892.64%0.10Mua274247.285M8.720.431787.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BMKS3 BIC MONARK ON
225.00-7.87%-19.22Sức bán mạnh34111.059M31.907.65Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PRIO3F PETRORIO ON NM
15.15-7.06%-1.15Bán14.975K2.097B14.751.0990.00Năng lượng
BIDI3 BANCO INTER ON N2
19.20-0.78%-0.15Bán240.200K28.597B203.830.10769.00Tài chính
CRIV3 ALFA FINANC ON
5.080.99%0.05Bán500516.657M7.950.63Tài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất