Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Brazil

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
BPAC3 BTGP BANCO ON
19.6035.17%5.10Mua14.600K34.223B12.642.71Tài chính
AHEB3F SPTURIS ON
57.0026.67%12.00Mua32308.408M-4.89572.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MERC3 MERC FINANC ON
10.0096.85%4.92Sức mua mạnh200180.100M10.790.93Tài chính
FNOR11F FINOR CI *
0.24-4.00%-0.01Bán853
CRIV3F ALFA FINANC ON
6.6851.82%2.28Mua2482.154M7.450.63Tài chính
EUCA3F EUCATEX ON N1
6.53-31.26%-2.97Bán7556.508M-0.052378.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BPAC5F BTGP BANCO PNA
10.1554.91%3.6024034.223B12.642.71Tài chính
AHEB3 SPTURIS ON
60.0046.34%19.00Bán500308.408M-4.89572.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ENMT3F ENERGISA MT ON
18.5048.77%6.06Mua904.684B24.720.892423.00Công ty dịch vụ công cộng
KEPL11F KEPLER WEBERBNS
7.0045.83%2.20Bán10442.041M-1.521925.00Công nghiệp
CEGR3 CEG ON
48.0045.45%15.00Bán10012.463B35.261.36474.00Công ty dịch vụ công cộng
INEP3F INEPAR ON
10.60-3.20%-0.35Mua1.431K97.463M3216.00Năng lượng
MRSA5B MRS LOGISTICA
5.8138.33%1.61Bán300
BPAN4F BANCO PAN PN N1
3.54-8.53%-0.33Mua21.656K1.864B18.750.212433.00Tài chính
CEBR5F CEB PNA
27.80-20.57%-7.20Mua83403.659M-3.071091.00Công ty dịch vụ công cộng
CTKA3F KARSTEN ON
3.84-20.00%-0.96Bán825.132M-8.703389.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BPAC5 BTGP BANCO PNA
9.40-7.39%-0.75Sức mua mạnh14.500K34.223B12.642.71Tài chính
DTCY3 DTCOM-DIRECTON
2.12-18.15%-0.47Bán1.800K20.175M-0.39Công nghiệp
PINE4F PINE PN N2
3.0822.22%0.56Mua2.143K320.217M18.400.14397.00Tài chính
PINE4 PINE PN N2
3.0515.09%0.40Mua612.500K320.217M18.400.14397.00Tài chính
FJTA11F FORJA TAURUSBNS PRE N2
0.74-10.84%-0.09Bán637342.122M-4.423500.00Công nghiệp
PATI4F PANATLANTICAPN
33.9924.92%6.78Sức mua mạnh4303.257M4.783.55Vật liệu cơ bản
INEP4 INEPAR PN
13.0014.74%1.67Mua278.800K97.463M3216.00Năng lượng
INEP3 INEPAR ON
12.009.09%1.00Mua99.800K97.463M3216.00Năng lượng
HAGA3F HAGA S/A ON
2.47-16.27%-0.48Bán121.936M67.760.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NORD3F NORDON MET ON
1.30-16.13%-0.25Bán810.594M-0.48Vật liệu cơ bản
INEP4F INEPAR PN
13.0016.80%1.87Mua2.045K97.463M3216.00Năng lượng
IDVL3F INDUSVAL ON N2
14.4023.08%2.70Theo dõi28185.170M-15.87361.00Tài chính
ITEC3F ITAUTEC ON
12.50-21.88%-3.50Mua24166.969M-0.64103.00Công nghệ
CSRN6F COSERN PNB
16.0020.85%2.76Mua22.857B10.431.63789.00Công ty dịch vụ công cộng
TCNO3F TECNOSOLO ON
1.41-14.02%-0.23Bán10610.593M-1.93250.00Công nghiệp
PPLA11F PPLA UNT
1.55-9.88%-0.17Bán30516.588B-3.20Tài chính
CESP5F CESP PNA N1
21.69-13.24%-3.31Mua907.369B55.360.41464.00Công ty dịch vụ công cộng
BEES4F BANESTES PN
5.000.00%0.00Mua691.602B8.550.592346.00Tài chính
BIOM3 BIOMM ON MA
8.0015.11%1.05Mua32.400K332.090M-0.99Chăm sóc sức khỏe
FSPE11 FISET PESCA CI
0.4011.11%0.04Mua29.000K
BMIN3F MERC INVEST ON
16.9917.58%2.54Bán182.028M33.340.51Tài chính
SULA4F SUL AMERICA PN N2
9.182.00%0.18Mua2813.184B14.172.395168.00Tài chính
APER3 ALPER S.A. ON NM
25.15-3.86%-1.01Mua31.300K192.753M-9.64Tài chính
BPAN4 BANCO PAN PN N1
3.50-9.09%-0.35Mua5.112M1.864B18.750.212433.00Tài chính
OSXB3F OSX BRASIL ON NM
4.27-11.96%-0.58Bán6014.827M-166.73Năng lượng
PPLA11 PPLA UNT
1.811.69%0.03Mua84.700K16.588B-3.20Tài chính
TOYB4F TECTOY PN
1.86-8.82%-0.18Mua2356.821M-0.70Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FPOR11 FIP PORT SUDCI
0.7515.38%0.10Bán150
MWET4F WETZEL S/A PN
3.8814.79%0.50Mua39.933M-0.521567.00Vật liệu cơ bản
FJTA11 FORJA TAURUSBNS PRE N2
0.77-2.53%-0.02Bán149.700K342.122M-4.423500.00Công nghiệp
DMMO11F DOMMO BNS ORD
0.254.17%0.01Bán8092.295B-0.11Năng lượng
FNAM11 FINAM CI *
0.185.88%0.01Sức mua mạnh2.108B
FNAM11F FINAM CI *
0.185.88%0.01Sức mua mạnh5.280K
IDVL4F INDUSVAL PN N2
5.3912.29%0.59Bán431185.170M-15.87361.00Tài chính
PCAR3 P.ACUCAR-CBDON N1
93.5014.00%11.48Mua10025.861B36.172.6991000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ESTR4 ESTRELA PN
13.507.91%0.99Mua20010.913M-36.90Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MYPK11 IOCHP-MAXIONBNS ORD NM
0.7510.29%0.07Bán7.200K3.219B23.450.9215000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BRGE11F ALFA CONSORCPNE
3.95-10.63%-0.47Mua132318.152M5.200.83Tài chính
AVON34 AVON DRN
5.4812.07%0.59Sức mua mạnh4004.293B25000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
RPAD3F ALFA HOLDINGON
2.7313.28%0.32Sức mua mạnh19317.672M4.920.59Tài chính
IDVL4 INDUSVAL PN N2
5.002.04%0.10Sức bán mạnh18.300K185.170M-15.87361.00Tài chính
CELP5F CELPA PNA
7.9213.14%0.92Mua145.363B26.860.251753.00Công ty dịch vụ công cộng
FSRF11F FISET FL REFCI
0.28-3.45%-0.01Bán2.307K
ELEK3F ELEKEIROZ ON
13.35-10.28%-1.53Mua60420.327M6.342.10739.00Vật liệu cơ bản
CTKA4F KARSTEN PN
3.59-10.25%-0.41Bán3925.132M-8.703389.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TXRX4F TEX RENAUX PN
2.25-1.32%-0.03Bán53410.009M-12.63745.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WHRL3F WHIRLPOOL ON
4.57-5.77%-0.28Bán317.304B20.250.248000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FHER3 FER HERINGERON NM
2.398.14%0.18Bán1.042M119.025M-8.633050.00Vật liệu cơ bản
CEEB3 COELBA ON
28.605.54%1.50Mua2.400K4.727B10.582.112897.00Công ty dịch vụ công cộng
DOHL4F DOHLER PN
6.7212.00%0.72Mua27484.130M8.850.903000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CTNM3 COTEMINAS ON
10.83-9.67%-1.16Mua1.000K319.845M4.882.14Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BEES4 BANESTES PN
5.06-6.12%-0.33Sức mua mạnh2.200K1.602B8.550.592346.00Tài chính
TECN3F TECHNOS ON NM
2.561.19%0.03Bán357207.160M63.930.04900.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FSPE11F FISET PESCA CI
0.4210.53%0.04Mua1.092K
PABY11 FII PANAMBY CI
24.201.68%0.40Mua211
CRIV3 ALFA FINANC ON
4.69-4.29%-0.21Sức mua mạnh3.400K482.154M7.450.63Tài chính
BEEF11F MINERVA BNS ORD NM
1.9410.23%0.18Mua172.224B-6.76Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FIND11F IT NOW IFNC CI
110.00-9.09%-11.00Sức mua mạnh10
CEEB3F COELBA ON
28.009.85%2.51Mua1044.727B10.582.112897.00Công ty dịch vụ công cộng
CEDO4F CEDRO PN N1
6.7010.74%0.65Mua3760.000M1.214.953378.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BMIN4F MERC INVEST PN
14.41-8.80%-1.39Mua182.028M33.340.51Tài chính
TOTS3F TOTVS ON NM
33.9810.07%3.11Mua1.386K5.325B90.190.36Công nghệ
CSAB3F SEG AL BAHIAON
42.00-8.70%-4.00Bán17372.480M3180.330.02133.00Tài chính
CSAB4F SEG AL BAHIAPN
42.00-8.70%-4.00Bán18372.480M3180.330.02133.00Tài chính
APER3F ALPER S.A. ON NM
25.37-3.54%-0.93Mua185192.753M-9.64Tài chính
TEKA4 TEKA PN
8.97-0.22%-0.02Sức mua mạnh2004.523M-327.722180.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FHER3F FER HERINGERON NM
2.374.87%0.11Bán1.914K119.025M-8.633050.00Vật liệu cơ bản
DOHL3 DOHLER ON
8.0010.34%0.75Mua200484.130M8.850.903000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CBEE3F AMPLA ENERG ON
25.60-8.57%-2.40Mua64.266B18.881.36962.00Công ty dịch vụ công cộng
JHSF3F JHSF PART ON NM
2.239.31%0.19Sức mua mạnh1.016K1.102B8.020.26Tài chính
COCA34 COCA COLA DRN
169.28-8.37%-15.47Bán200729.917B29.145.9361800.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SEER3F SER EDUCA ON NM
19.71-5.42%-1.13Bán2.999K2.807B16.941.257800.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ALPA3F ALPARGATAS ON N1
21.10-8.30%-1.91Mua2849.145B30.360.6617000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LLIS3F LE LIS BLANCON NM
34.050.77%0.26Mua391.754B4.487.591833.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JBDU4 J B DUARTE PN
8.33-5.45%-0.48Bán2.400K1.195M0.04201.22Vật liệu cơ bản
COCE3F COELCE ON
45.00-8.16%-4.00Sức mua mạnh53.854B11.244.401109.00Công ty dịch vụ công cộng
JFEN3F JOAO FORTES ON
3.909.55%0.34Mua24413.817M-5.73579.00Tài chính
MTIG4F METAL IGUACUPN
80.00-8.05%-7.00Mua213.757M-5.77Vật liệu cơ bản
HETA4 HERCULES PN
6.52-8.04%-0.57Bán4003.325M-102.98Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JHSF3 JHSF PART ON NM
2.236.70%0.14Sức mua mạnh2.751M1.102B8.020.26Tài chính
VLID3F VALID ON NM
21.099.11%1.76Mua2.020K1.443B24.640.825000.00Công nghiệp
WLMM4 WLM IND COM PN
6.980.00%0.00Mua12.600K254.174M50.430.14922.00Công nghiệp
RCSL3 RECRUSUL ON
2.39-0.42%-0.01Bán19.800K126.625M-2.46106.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SEER3 SER EDUCA ON NM
19.65-7.18%-1.52Bán1.325M2.807B16.941.257800.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất