Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Brazil

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

            
CRDE3 CR2 ON
19.51-30.27%-8.47Bán5.000K97550.0067.772M-7.38Dịch vụ Công nghiệp
NINJ3 GETNINJAS ON NM
4.0021.21%0.70Bán4.455M17819200.00165.741M136.00Dịch vụ Thương mại
HAGA3 HAGA S/A ON
4.947.86%0.36Sức mua mạnh40.500K200070.0033.637M5.570.82Khách hàng Lâu năm
AVLL3 ALPHAVILLE ON NM
19.00-5.00%-1.00Sức bán mạnh92.200K1751800.00448.316MTài chính
AGXY3 AGROGALAXY ON NM
8.9812.25%0.98Mua11.600K104168.001.367B31.120.271448.00Dịch vụ Phân phối
PETR3 PETROBRAS ON N2
29.52-2.73%-0.83Mua49.179M1451769984.00391.690B2.6210.3549050.00Năng lượng Mỏ
CASH3 MELIUZ ON NM
2.61-1.51%-0.04Sức bán mạnh54.588M142473636.002.129B-0.01155.00Dịch vụ Thương mại
TRAD3 TC ON NM
6.72-4.00%-0.28Bán4.104M27576864.001.972BDịch vụ Công nghệ
MNDL3 MUNDIAL ON
40.21-1.95%-0.80Bán3.300K132693.00101.683M2.6015.80Khách hàng Lâu năm
SGPS3 SPRINGS ON NM
5.598.33%0.43Bán146.400K818376.00258.000M-2.379537.00Khách hàng Lâu năm
MODL3 MODALMAIS ON N2
4.051.00%0.04Bán6.300K25515.002.392BTài chính
BRKM3 BRASKEM ON N1
53.8011.85%5.70Sức mua mạnh395.800K21294040.0039.905B2.6817.96Công nghiệp Chế biến
WEST3 WESTWING ON NM
3.368.39%0.26Bán1.310M4401264.00341.391M-0.31Bán Lẻ
MGLU3 MAGAZINE LUIZA ON NM
6.76-1.74%-0.12Bán173.861M1175296980.0045.428B62.890.11Bán Lẻ
LWSA3 LOCAWEB ON NM
11.74-1.18%-0.14Sức bán mạnh14.026M164669936.007.000B5400.000.00Dịch vụ Công nghệ
CLSA3 CLEARSALE ON NM
8.77-1.02%-0.09Bán3.742M32814709.001.665BDịch vụ Công nghệ
ENJU3 ENJOEI ON NM
2.902.84%0.08Bán2.740M7945710.00557.953M-0.53Bán Lẻ
RNEW3 RENOVA ON N2
2.360.85%0.02Bán196.100K462796.0092.756M0.564.21Công ty dịch vụ công cộng
SULA3 SUL AMERICA ON N2
8.959.55%0.78Bán12.300K110085.0010.169B8.051.02720.00Tài chính
FIQE3 UNIFIQUE ON NM
6.568.07%0.49Sức mua mạnh444.500K2915920.002.198B965.00Truyền thông
ONCO3 ONCOCLINICASON NM
8.349.02%0.69Bán2.974M24804828.003.789BDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
FRTA3 POMIFRUTAS ON NM
5.56-2.97%-0.17Bán5.400K30024.0011.767M-4.21Công nghiệp Chế biến
MLAS3 MULTILASER ON NM
6.899.89%0.62Bán2.068M14248520.005.145BCông nghệ Điện tử
MBLY3 MOBLY ON NM
4.696.11%0.27Bán847.200K3973368.00470.685M-0.86Dịch vụ Công nghệ
IGTI3 IGUATEMI S.AON N1
25.926.40%1.56Bán261.400K6775488.002.024B12.811.91Dịch vụ Thương mại
BOAS3 BOA VISTA ON NM
6.22-6.89%-0.46Sức bán mạnh1.094M6804680.003.531B25.000.27Dịch vụ Công nghệ
CLSC3 CELESC ON N2
62.001.21%0.74Bán20012400.002.576B2.7022.723344.00Công ty dịch vụ công cộng
VIIA3 VIA ON NM
5.15-0.96%-0.05Sức bán mạnh51.117M263250490.008.310B10400.000.01Bán Lẻ
JHSF3 JHSF PART ON NM
5.028.42%0.39Bán6.615M33209810.003.155B3.481.34Tài chính
PLAS3 PLASCAR PARTON
10.20-7.27%-0.80Sức bán mạnh2002040.00136.680M-9.181728.00Sản xuất Chế tạo
CSNA3 SID NACIONALON
23.579.17%1.98Mua14.138M333230303.0029.797B1.9810.9335053.00Khoáng sản phi năng lượng
MTRE3 MITRE REALTYON NM
7.006.87%0.45Mua703.800K4926600.00692.825M19.710.33Tài chính
BDLL3 BARDELLA ON
11.491.68%0.19Mua4004596.0017.683M-23.93174.00Dịch vụ Công nghiệp
AMER3 AMERICANAS ON NM
27.44-3.00%-0.85Bán8.969M246117592.0025.550B-0.0211521.00Bán Lẻ
MNPR3 MINUPAR ON
7.002.64%0.18Bán12.100K84700.0048.423M5.621.212834.00Công nghiệp Chế biến
DMMO3 DOMMO ON
0.58-1.69%-0.01Bán8.578M4975414.00182.955M1.350.44Năng lượng Mỏ
BRIT3 BRISANET ON NM
5.64-2.59%-0.15Bán423.800K2390232.002.600B15.130.385554.00Truyền thông
DMVF3 D1000VFARMA ON NM
4.51-4.04%-0.19Sức bán mạnh117.100K528121.00237.833M47.470.103541.00Dịch vụ Phân phối
CEAB3 CEA MODAS ON NM
6.28-2.03%-0.13Bán2.853M17918724.001.976B6.960.92Bán Lẻ
RRRP3 3R PETROLEUMON NM
29.356.34%1.75Bán3.209M94195890.005.592B-1.87Năng lượng Mỏ
CBAV3 CBA ON NM
11.20-1.67%-0.19Bán3.053M34192480.006.787B-0.30Khoáng sản phi năng lượng
VIVR3 VIVER ON NM
1.28-0.78%-0.01Bán6.161M7886080.00232.754M-0.6882.00Khách hàng Lâu năm
IFCM3 INFRACOMM ON NM
15.001.35%0.20Bán1.818M27268500.003.663B1011.00Dịch vụ Phân phối
OIBR3 OI ON N1
0.850.00%0.00Bán126.218M107284960.005.688B47179.00Truyền thông
SEQL3 SEQUOIA LOG ON NM
9.656.16%0.56Bán5.203M50209915.001.267B205.190.05Vận chuyển
POSI3 POSITIVO TECON NM
9.608.11%0.72Mua6.181M59333760.001.241B3.922.271371.00Công nghệ Điện tử
ETER3 ETERNIT ON NM
15.652.96%0.45Mua2.397M37508355.00938.855M2.675.691393.00Khoáng sản phi năng lượng
IGBR3 IGB S/A ON
36.40-2.96%-1.11Sức bán mạnh8.800K320320.0046.906MKhách hàng Lâu năm
LAME3 LOJAS AMERICON N1
5.05-2.70%-0.14Sức bán mạnh3.244M16379675.009.651B16.930.3123786.00Bán Lẻ
LAVV3 LAVVI ON NM
4.927.89%0.36Bán1.627M8006808.00949.352M4.730.96Tài chính
TTEN3 3TENTOS ON NM
7.397.10%0.49Bán1.990M14706100.003.409B1125.00Dịch vụ Thương mại
ENGI3 ENERGISA ON N2
16.54-1.31%-0.22Mua11.400K188556.0020.324B12.721.3414672.00Công ty dịch vụ công cộng
SBSP3 SABESP ON NM
36.708.07%2.74Sức mua mạnh4.260M156349340.0023.212B9.033.7612806.00Công ty dịch vụ công cộng
DOTZ3 DOTZ SA ON NM
3.240.62%0.02Bán123.300K399492.00425.260M226.00Dịch vụ Công nghệ
POWE3 FOCUS ON ON NM
10.181.80%0.18Bán503.200K5122576.00896.549M21.940.4656.00Tài chính
PRIO3 PETRORIO ON NM
20.963.20%0.65Bán23.189M486049824.0017.045B12.731.60Năng lượng Mỏ
ALLD3 ALLIED ON NM
14.55-3.00%-0.45Sức bán mạnh291.500K4241325.001.398B4.233.71Dịch vụ Công nghệ
DEXP3 DEXXOS PAR ON N1
8.42-5.29%-0.47Bán753.700K6346154.00824.342M2.583.44Tài chính
KRSA3 KORA SAUDE ON NM
4.60-2.13%-0.10Bán71.100K327060.003.605B5544.00Tài chính
LLIS3 LE LIS BLANCON NM
1.18-2.48%-0.03Sức bán mạnh756.900K893142.0083.310M-7.12Hàng tiêu dùng không lâu bền
NGRD3 NEOGRID ON NM
2.740.74%0.02Bán2.484M6805612.00643.920M31.230.09Dịch vụ Công nghệ
DESK3 DESKTOP ON NM
15.69-1.75%-0.28Bán509.600K7995624.001.389B896.00Truyền thông
PETZ3 PETZ ON NM
18.08-2.01%-0.37Sức bán mạnh8.263M149393232.008.027B99.460.19Công nghiệp Chế biến
BIDI3 BANCO INTER ON N2
11.00-2.22%-0.25Bán1.380M15181100.0029.124BTài chính
STBP3 SANTOS BRP ON NM
6.165.30%0.31Mua4.747M29238440.005.045B29.380.202824.00Vận chuyển
BBRK3 BR BROKERS ON NM
0.98-2.97%-0.03Sức bán mạnh2.027M1986264.0078.721M-3.21Tài chính
LIPR3 ELETROPAR ON
59.004.70%2.65Bán50029500.00662.951M25.902.18Công ty dịch vụ công cộng
OSXB3 OSX BRASIL ON NM
8.47-3.31%-0.29Theo dõi21.600K182952.0027.577M-121.48Dịch vụ Công nghiệp
YDUQ3 YDUQS PART ON NM
23.165.80%1.27Mua3.929M91004904.006.609B51.160.4316539.00Dịch vụ Khách hàng
LJQQ3 QUERO-QUERO ON NM
9.720.41%0.04Bán2.849M27695196.001.813B23.290.427000.00Bán Lẻ
EZTC3 EZTEC ON NM
18.826.39%1.13Bán4.573M86056332.003.987B8.062.20376.00Tài chính
CIEL3 CIELO ON NM
2.146.47%0.13Bán24.137M51654250.005.431B5.870.344106.00Dịch vụ Thương mại
QUAL3 QUALICORP ON NM
15.864.96%0.75Bán3.209M50894740.004.195B11.151.362308.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
SHOW3 TIME FOR FUNON NM
3.261.88%0.06Bán568.300K1852658.00215.720M-1.49Dịch vụ Khách hàng
GNDI3 INTERMEDICA ON NM
62.006.02%3.52Bán4.477M277592600.0035.961B-0.0221365.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
AMAR3 LOJAS MARISAON NM
3.42-0.58%-0.02Bán11.291M38616930.00899.551MBán Lẻ
MYPK3 IOCHP-MAXIONON NM
14.956.10%0.86Bán1.895M28325765.002.147B6.852.0615000.00Sản xuất Chế tạo
WIZS3 WIZ S.A. ON NM
8.134.77%0.37Bán2.503M20351829.001.241B6.801.142456.00Tài chính
ARML3 ARMAC ON NM
20.770.58%0.12Bán1.043M21669341.007.140B603.00Tài chính
BRML3 BR MALLS PARON NM
7.852.08%0.16Bán28.677M225112095.006.457B32.420.24495.00Tài chính
CPFE3 CPFL ENERGIAON NM
27.573.37%0.90Sức mua mạnh5.572M153633825.0030.731B6.953.84Công ty dịch vụ công cộng
EMBR3 EMBRAER ON NM
19.365.79%1.06Bán9.483M183585072.0013.444B-0.4015658.00Công nghệ Điện tử
AZEV3 AZEVEDO ON
3.53-0.56%-0.02Bán62.300K219919.00167.524M0.824.58Dịch vụ Công nghiệp
USIM3 USIMINAS ON N1
13.666.72%0.86Mua478.900K6541774.0016.085B1.926.68Khoáng sản phi năng lượng
HAPV3 HAPVIDA ON NM
11.026.68%0.69Bán18.628M205283866.0040.147B100.290.10Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
PRNR3 PRINER ON NM
6.79-1.59%-0.11Bán86.000K583940.00265.972M16.790.41Dịch vụ Công nghiệp
GGPS3 GPS ON NM
14.493.80%0.53Bán1.389M20126610.009.318B81879.00Dịch vụ Thương mại
TOTS3 TOTVS ON NM
30.271.54%0.46Bán6.282M190171275.0018.127B49.820.61Dịch vụ Công nghệ
GETT3 GETNET BR ON
2.020.50%0.01Bán290.700K587214.003.547B12.020.171116.00Công nghệ Điện tử
SLED3 SARAIVA LIVRON N2
0.653.17%0.02Bán35.400K23010.0027.571M-3.29609.00Dịch vụ Khách hàng
RCSL3 RECRUSUL ON
3.90-0.26%-0.01Bán3.793M14791920.00164.384M-0.01Dịch vụ Phân phối
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM
58.00-0.09%-0.05Mua10.329M599058800.0078.322B6.409.0735000.00Công nghiệp Chế biến
HBOR3 HELBOR ON NM
4.384.53%0.19Bán1.535M6724614.00555.988M5.240.80Khách hàng Lâu năm
RECV3 PETRORECSA ON NM
14.012.26%0.31Bán577.700K8093577.003.404B1194.00Năng lượng Mỏ
RENT3 LOCALIZA ON NM
53.726.57%3.31Mua11.103M596431672.0037.918B19.002.6611251.00Tài chính
ESPA3 ESPACOLASER ON NM
7.851.95%0.15Bán8.863M69570625.001.881B0.5514.07Dịch vụ Khách hàng
INEP3 INEPAR ON
1.462.10%0.03Bán566.800K827528.00235.831M-2.16Sản xuất Chế tạo
ENAT3 ENAUTA PART ON NM
13.822.67%0.36Mua2.045M28259136.003.542B4.473.01123.00Năng lượng Mỏ
MOSI3 MOSAICO ON NM
8.501.07%0.09Bán1.185M10074200.001.065B200.00Bán Lẻ
FLRY3 FLEURY ON NM
17.935.91%1.00Bán2.088M37437840.005.366B12.901.3210000.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Tải thêm