Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Brazil

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
CEBR3F CEB ON
23.80-48.26%-22.20Bán13343.110M3.816.241042.00Công ty dịch vụ công cộng
CASN3 CASAN ON
20.00149.69%11.99Mua10011.528B-0.172453.00Công ty dịch vụ công cộng
TCNO4F TECNOSOLO PN
0.45-35.71%-0.25Sức bán mạnh723.906M-0.18250.00Công nghiệp
FDES11F FUNDES CI
0.30-18.92%-0.07Bán698
ELET5F ELETROBRAS PNA N1
47.9991.96%22.99Mua146.909B3.1011.1914211.00Công ty dịch vụ công cộng
CEED4F CEEE-D PN N1
86.6957.62%31.69Sức mua mạnh2968.075M-102.202291.00Công ty dịch vụ công cộng
RANI4F CELUL IRANI PN
3.1449.52%1.04Mua24443.729M147.380.022359.00Vật liệu cơ bản
FNOR11F FINOR CI *
0.2652.94%0.09Mua10
JBDU3F J B DUARTE ON
4.08-25.82%-1.42Sức bán mạnh722.536M0.02201.22Vật liệu cơ bản
AHEB5F SPTURIS PNA
35.84-24.50%-11.63Mua1358.181M-6.38572.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RANI4 CELUL IRANI PN
3.4525.45%0.70Sức mua mạnh5.300K443.729M147.380.022359.00Vật liệu cơ bản
TCNO3F TECNOSOLO ON
0.54-22.86%-0.16Bán1923.906M-0.18250.00Công nghiệp
PSVM11F PORTO VM TPR
0.5537.50%0.15Bán40
CELP6 CELPA PNB
5.12-20.00%-1.28Bán1004.851B28.860.211753.00Công ty dịch vụ công cộng
IDVL3F INDUSVAL ON N2
4.77-19.97%-1.19Bán5493.360M-8.23361.00Tài chính
RPAD3F ALFA HOLDINGON
4.05-15.63%-0.75Sức mua mạnh53398.007M9.250.51Tài chính
TCNO4 TECNOSOLO PN
0.48-18.64%-0.11Bán84.800K3.906M-0.18250.00Công nghiệp
RPAD6F ALFA HOLDINGPNB
2.80-18.13%-0.62Bán2398.007M9.250.51Tài chính
MWET4F WETZEL S/A PN
4.6027.78%1.00Mua159.673M-15.511567.00Vật liệu cơ bản
CELP5F CELPA PNA
6.4427.27%1.38Bán74.851B28.860.211753.00Công ty dịch vụ công cộng
ELEK3F ELEKEIROZ ON
11.03-17.01%-2.26Mua36347.911M5.252.10739.00Vật liệu cơ bản
AVON34 AVON DRN
5.997.54%0.42Sức mua mạnh2.400K5.229B-0.3923000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EUCA3F EUCATEX ON N1
7.90-12.22%-1.10Bán112586.307M14.730.312378.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TRPL3 TRAN PAULISTON N1
24.987.21%1.68Sức mua mạnh6.700K13.639B7.252.861458.00Công ty dịch vụ công cộng
CRIV3F ALFA FINANC ON
5.0021.65%0.89Sức mua mạnh41524.994M7.730.66Tài chính
INEP4F INEPAR PN
13.37-7.09%-1.02Mua2.353K129.154M3216.00Năng lượng
MEND6F MENDES JR PNB
4.20-16.00%-0.80Sức bán mạnh615.261M-109.07Công nghiệp
INEP4 INEPAR PN
13.56-9.60%-1.44Mua65.900K129.154M3216.00Năng lượng
WLMM4F WLM IND COM PN
6.7923.45%1.29Mua51218.488M922.00Công nghiệp
BRKM6F BRASKEM PNB N1
42.69-15.30%-7.71Mua538.144B13.313.608126.00Vật liệu cơ bản
AHEB3F SPTURIS ON
34.00-14.96%-5.98Bán43358.181M-6.38572.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BRIV4F ALFA INVEST PN
6.162.50%0.15Bán25531.604M9.490.63Tài chính
DRIT11B MULTIGESTAO RENDA
205.008.47%16.00Sức mua mạnh50
FSPE11 FISET PESCA CI
0.29-3.33%-0.01Bán13.000K
FAMB11B FD INV IM ALM BARR
2434.68-6.00%-155.32Mua369
ENMT3F ENERGISA MT ON
21.8017.84%3.30Mua175.110B26.970.892423.00Công ty dịch vụ công cộng
ECPR3 ENCORPAR ON
89.9016.81%12.94Sức mua mạnh100170.816M4.3520.671614.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FSTU11 FISET TUR CI
0.28-12.50%-0.04Sức bán mạnh8.000K
SOND5 SONDOTECNICAPNA
30.0015.30%3.98Sức mua mạnh60047.262M10.462.87Công nghiệp
NATU3F NATURA ON NM
49.4811.27%5.01Sức mua mạnh13.767K19.292B35.341.2718000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PTNT4F PETTENATI PN
2.660.00%0.00Bán49208.047M9.150.332254.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SNSY5F SANSUY PNA
78.4915.24%10.38Mua819.978M-781.631460.00Vật liệu cơ bản
RCSL4F RECRUSUL PN
1.535.52%0.08Mua283108.427M-1.87106.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MMMC34 3M DRN
189.31-12.08%-26.01Sức bán mạnh5.600K503.686B23.8337.5293516.00Công nghiệp
EUCA3 EUCATEX ON N1
9.5015.85%1.30Sức mua mạnh1.200K586.307M14.730.312378.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
INEP3F INEPAR ON
12.89-7.93%-1.11Mua593129.154M3216.00Năng lượng
INEP3 INEPAR ON
13.00-8.84%-1.26Mua41.000K129.154M3216.00Năng lượng
TOYB4F TECTOY PN
1.9913.71%0.24Mua10057.122M-0.07Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BEEF11 MINERVA BNS ORD NM
2.955.36%0.15Mua232.300K2.967B-5.42Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
IGBR3F IGB S/A ON
2.155.91%0.12Bán13826.260M-5.77Công nghệ
BSLI3F BRB BANCO ON
40.0014.29%5.00Mua181.209B4.227.893107.00Tài chính
BRGE6F ALFA CONSORCPNB
8.00-11.11%-1.00Mua2349.820M6.600.72Tài chính
HETA4F HERCULES PN
6.4014.08%0.79Bán163.034M2.262.64Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AZEV4 AZEVEDO PN
0.601.69%0.01Bán657.900K42.570M-3.09Công nghiệp
SOND6 SONDOTECNICAPNB
28.5014.00%3.50Sức mua mạnh20047.262M10.462.87Công nghiệp
CELP7F CELPA PNC
3.61-10.86%-0.44Bán34.851B28.860.211753.00Công ty dịch vụ công cộng
FJTA4 FORJA TAURUSPN N2
3.5010.76%0.34Bán1.535M236.565M-0.883500.00Công nghiệp
BRGE11 ALFA CONSORCPNE
5.51-10.84%-0.67Mua1.500K349.820M6.600.72Tài chính
FJTA4F FORJA TAURUSPN N2
3.346.03%0.19Bán2.672K236.565M-0.883500.00Công nghiệp
CTXT11 FII C TEXTILCI
63.701.11%0.70Mua195
NATU3 NATURA ON NM
49.2810.05%4.50Sức mua mạnh9.105M19.292B35.341.2718000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
JBDU4 J B DUARTE PN
4.01-10.69%-0.48Sức bán mạnh1.100K22.536M0.02201.22Vật liệu cơ bản
TRPL3F TRAN PAULISTON N1
26.0012.07%2.80Sức mua mạnh50413.639B7.252.861458.00Công ty dịch vụ công cộng
BEEF11F MINERVA BNS ORD NM
2.951.37%0.04Mua1692.967B-5.42Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FPOR11 FIP PORT SUDCI
0.52-10.34%-0.06Bán2.401K
EMAE3 EMAE ON
21.2712.57%2.37202849.044M8.362.75507.00Công ty dịch vụ công cộng
MEND6 MENDES JR PNB
4.22-10.21%-0.48Sức bán mạnh40015.261M-109.07Công nghiệp
PATI4F PANATLANTICAPN
30.00-10.18%-3.40Mua10338.935M5.273.61Vật liệu cơ bản
FDES11 FUNDES CI
0.36-10.00%-0.04Bán3.000K
RPMG3 PET MANGUINHON
1.80-5.76%-0.11Bán22.100K129.291M-1.99Năng lượng
FSTU11F FISET TUR CI
0.29-3.33%-0.01Bán190
RPMG3F PET MANGUINHON
1.87-3.11%-0.06Sức bán mạnh632129.291M-1.99Năng lượng
AZEV3 AZEVEDO ON
3.39-4.51%-0.16Bán5.700K42.570M-3.09Công nghiệp
FJTA3 FORJA TAURUSON N2
3.909.86%0.35Bán182.200K236.565M-0.883500.00Công nghiệp
USIM6F USIMINAS PNB N1
9.4311.76%0.99Mua110.561B16.670.5251182.00Vật liệu cơ bản
BRGE3 ALFA CONSORCON
4.7511.50%0.49Sức mua mạnh1.100K349.820M6.600.72Tài chính
DOHL4F DOHLER PN
7.00-9.44%-0.73Mua10496.233M10.010.823000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CEDO4F CEDRO PN N1
6.3011.50%0.65Mua160.000M1.234.863378.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KLBN3 KLABIN S/A ON N2
4.668.12%0.35Bán106.700K18.829B19.740.1514207.00Vật liệu cơ bản
RPAD5F ALFA HOLDINGPNA
5.99-9.24%-0.61Mua62398.007M9.250.51Tài chính
CTSA4F SANTANENSE PN
6.6811.33%0.68Sức mua mạnh3189.815M2.641.831331.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CEED4 CEEE-D PN N1
100.0011.11%10.00Mua100968.075M-102.202291.00Công ty dịch vụ công cộng
CTSA3F SANTANENSE ON
4.90-7.55%-0.40Bán73189.815M2.641.831331.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ESTR4F ESTRELA PN
15.00-0.07%-0.01Sức mua mạnh5012.133M-35.33Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BSEV3 BIOSEV ON NM
2.657.72%0.19Bán9.400K2.510B-4.78Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
JBDU3 J B DUARTE ON
5.00-8.93%-0.49Sức bán mạnh30022.536M0.02201.22Vật liệu cơ bản
BRGE3F ALFA CONSORCON
4.01-8.86%-0.39Mua65349.820M6.600.72Tài chính
DTCY3 DTCOM-DIRECTON
3.388.68%0.27Sức mua mạnh4.100K24.225M11.910.26Công nghiệp
GEPA3 GER PARANAP ON
36.50-8.75%-3.50Mua2003.447B13.472.71291.00Công ty dịch vụ công cộng
SNSY5 SANSUY PNA
78.95-0.06%-0.05Mua3009.978M-781.631460.00Vật liệu cơ bản
KLBN3F KLABIN S/A ON N2
4.605.02%0.22Bán1.028K18.829B19.740.1514207.00Vật liệu cơ bản
HONB34 HONEYWELL DRN
680.4910.42%64.24Sức mua mạnh100497.619B27.8824.84114000.00Công nghiệp
FJTA3F FORJA TAURUSON N2
3.858.15%0.29Bán1.567K236.565M-0.883500.00Công nghiệp
WIZS3 WIZ S.A. ON ED NM
8.124.80%0.37Mua832.700K1.412B7.941.111585.00Tài chính
EVEN3 EVEN ON NM
6.278.10%0.47Mua4.493M1.240B-0.74Tài chính
CEBR5 CEB PNA
31.11-8.50%-2.89Bán100343.110M3.816.241042.00Công ty dịch vụ công cộng
WHRL4F WHIRLPOOL PN
4.550.89%0.04Bán97.319B37.750.138000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DTCY3F DTCOM-DIRECTON
3.332.15%0.07Mua5424.225M11.910.26Công nghiệp
JBSS3 JBS ON NM
20.497.73%1.47Mua28.767M50.652B-0.00230000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
JBSS3F JBS ON NM
20.517.95%1.51Mua13.841K50.652B-0.00230000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất