Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Brazil

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
HRDF11 FII HREALTY CI
4.3740.06%1.25Mua45.925K
RPAD6 ALFA HOLDINGPNB
8.0031.15%1.90Mua1.400K677.458M12.680.48Tài chính
CTKA3F KARSTEN ON
13.4432.94%3.33Mua11777.691M-12.98Công nghiệp Chế biến
RANI4F CELUL IRANI PN
8.65-14.78%-1.50Mua5.135K1.379B-0.592426.00Công nghiệp Chế biến
RANI4 CELUL IRANI PN
8.39-16.18%-1.62Mua53.400K1.379B-0.592426.00Công nghiệp Chế biến
BRGE3F ALFA CONSORCON
10.1827.25%2.18Mua55665.026M11.840.68Tài chính
RPAD5F ALFA HOLDINGPNA
8.09-17.45%-1.71Bán86730.808M20.380.48Tài chính
MNPR3F MINUPAR ON
5.9921.26%1.05Mua6442.175M-7.83Công nghiệp Chế biến
MGEL4F MANGELS INDLPN
11.8011.32%1.20Sức mua mạnh6659.162M-0.87Sản xuất Chế tạo
BALM4F BAUMER PN
16.00-3.03%-0.50Mua11141.882M59.910.28Dịch vụ Phân phối
HETA4F HERCULES PN
9.11-15.88%-1.72Bán345.146M1.288.49Khách hàng Lâu năm
RANI3F CELUL IRANI ON
5.69-4.85%-0.29Mua4.350K894.033M-0.592426.00Công nghiệp Chế biến
GPAR3F CELGPAR ON
19.00-13.64%-3.00Sức bán mạnh11.714B11.281.95Công ty dịch vụ công cộng
FNOR11F FINOR CI *
0.19-9.52%-0.02Bán6.794K
UNIP5F UNIPAR PNA
32.100.22%0.07Bán303.286B15.702.04Công nghiệp Chế biến
CGAS3F COMGAS ON
182.00-8.08%-16.00Bán26024.035B19.2310.31Công ty dịch vụ công cộng
JBDU4F J B DUARTE PN
2.400.84%0.02Bán39511.594M0.02122.58Khoáng sản phi năng lượng
MGEL4 MANGELS INDLPN
10.23-2.57%-0.27Sức mua mạnh34.500K59.162M-0.87Sản xuất Chế tạo
RCSL4F RECRUSUL PN
2.05-8.07%-0.18Bán11.423K154.680M-0.06Dịch vụ Phân phối
CTNM3F COTEMINAS ON
14.0016.67%2.00Mua5454.339M5.612.14Khách hàng Lâu năm
SPRI3F SPRINGER ON
8.00-12.09%-1.10Sức bán mạnh5323.144M-0.11Hỗn hợp
FIVN11 FII VIDANOVACI
7.753.75%0.28Mua11.389K
CARD3 CSU CARDSYSTON NM
13.5012.50%1.50Mua865.000K554.904M18.660.64Dịch vụ Thương mại
CARD3F CSU CARDSYSTON NM
13.4010.29%1.25Sức mua mạnh14.444K554.904M18.890.64Dịch vụ Thương mại
WHRL3F WHIRLPOOL ON
9.986.06%0.57Mua28813.751B8.711.08Khách hàng Lâu năm
FDES11F FUNDES CI
0.6011.11%0.06Mua357
BEEF11F MINERVA BNS ORD NM
6.511.72%0.11Bán610
CSAB4 SEG AL BAHIAPN
50.0014.94%6.50Sức mua mạnh100384.000M15.702.77Tài chính
RCSL4 RECRUSUL PN
2.04-7.27%-0.16Bán1.637M154.680M-0.06Dịch vụ Phân phối
CTKA3 KARSTEN ON
12.52-1.26%-0.16Bán30077.691M-12.98Công nghiệp Chế biến
EUCA3F EUCATEX ON N1
19.08-5.45%-1.10Bán6821.778B22.800.892868.00Sản xuất Chế tạo
FNAM11F FINAM CI *
0.170.00%0.00Sức mua mạnh21.341K
MAPT4F CEMEPE PN
40.0014.12%4.95Mua1136.756M-0.18Tài chính
NORD3F NORDON MET ON
4.910.20%0.01Bán5733.107M-0.67Sản xuất Chế tạo
CSAB4F SEG AL BAHIAPN
49.5013.79%6.00Mua4384.000M15.702.77Tài chính
TPIS3 TRIUNFO PARTON NM
1.884.44%0.08Mua2.868M326.192M-2.983960.00Vận chuyển
BMEB3F MERC BRASIL ON
14.12-10.06%-1.58Bán66794.099M8.741.80Tài chính
TPIS3F TRIUNFO PARTON NM
1.905.56%0.10Mua11.000K326.192M-2.983960.00Vận chuyển
RANI3 CELUL IRANI ON
5.44-8.72%-0.52Mua105.000K894.033M-0.592426.00Công nghiệp Chế biến
BRIV4F ALFA INVEST PN
9.505.56%0.50Mua221881.212M14.940.60Tài chính
ALPA3F ALPARGATAS ON N1
30.00-2.72%-0.84Mua49117.243B65.210.47Hàng tiêu dùng không lâu bền
RCSL3 RECRUSUL ON
2.80-4.11%-0.12Bán117.600K212.306M-0.06Dịch vụ Phân phối
PSVM11F PORTO VM TPR
3.50-9.79%-0.38Bán349Vận chuyển
FHER3 FER HERINGERON NM
3.70-1.33%-0.05Bán732.300K199.272M-10.861962.00Công nghiệp Chế biến
FESA3 FERBASA ON N1
27.53-9.74%-2.97Bán1002.343B10.722.853187.00Khoáng sản phi năng lượng
TCNO4F TECNOSOLO PN
1.68-2.89%-0.05Bán1.218K11.056M-0.19Dịch vụ Công nghiệp
FNOR11 FINOR CI *
0.20-4.76%-0.01Bán100.402M
TCNO4 TECNOSOLO PN
1.67-2.34%-0.04Bán50.800K11.056M-0.19Dịch vụ Công nghiệp
FRIO3F METALFRIO ON NM
99.97-0.03%-0.03Mua192433.673M45.972.18Sản xuất Chế tạo
INEP3F INEPAR ON
8.909.88%0.80Mua11070.455M-50.12Sản xuất Chế tạo
BMEB4F MERC BRASIL PN
14.781.86%0.27Bán723765.271M8.081.80Tài chính
INEP4F INEPAR PN
8.150.49%0.04Bán22471.576M-50.12Sản xuất Chế tạo
BTTL3 BATTISTELLA ON
8.50-4.49%-0.40Bán5.800K126.315M-0.29Sản xuất Chế tạo
RDES11 FII RD ESCRICI
77.99-1.28%-1.01Mua1.003K
MERC4F MERC FINANC PN
11.83-1.42%-0.17Bán84201.712M8.811.36Tài chính
BOBR4F BOMBRIL PN
2.29-0.43%-0.01Bán1.768K554.884M1.342.35Hàng tiêu dùng không lâu bền
BOBR4 BOMBRIL PN
2.13-6.17%-0.14Bán315.100K554.884M1.322.35Hàng tiêu dùng không lâu bền
TOTS3 TOTVS ON NM
83.727.75%6.02Mua3.087M15.964B68.431.15Dịch vụ Công nghệ
DMMO3F DOMMO ON
1.631.24%0.02Bán23.411K434.764M-1.68Năng lượng Mỏ
AZEV3F AZEVEDO ON
7.06-2.35%-0.17Bán40838.880M-24.72Dịch vụ Công nghiệp
CSAN3F COSAN ON NM
81.10-2.28%-1.89Mua19.889K31.448B6.15Công nghiệp Chế biến
RCFA11 FII GP RCFA CI
2.10-4.55%-0.10Sức bán mạnh24.890K
PNVL3F DIMED ON
684.997.03%44.98Sức mua mạnh293.116B36.6917.456214.00Công nghệ Sức khỏe
RCSL3F RECRUSUL ON
2.84-5.02%-0.15Bán2.278K212.306M-0.06Dịch vụ Phân phối
BRKM3F BRASKEM ON N1
33.13-5.32%-1.86Bán39626.379B146.160.248008.00Công nghiệp Chế biến
FHER3F FER HERINGERON NM
3.811.60%0.06Mua16.977K199.272M-10.861962.00Công nghiệp Chế biến
BDLL4F BARDELLA PN
15.16-8.12%-1.34Bán8726.016M-57.55362.00Dịch vụ Công nghiệp
IRBR3 IRBBRASIL REON NM
36.605.63%1.95Bán14.942M34.084B21.451.62Tài chính
DMMO3 DOMMO ON
1.610.62%0.01Bán11.124M434.764M-1.68Năng lượng Mỏ
SLED3F SARAIVA LIVRON N2
3.450.00%0.00Bán162176.198M-10.852785.00Dịch vụ Khách hàng
MRFG3 MARFRIG ON NM
12.547.64%0.89Mua25.097M8.806B3.003.8930167.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
MRFG3F MARFRIG ON NM
12.587.98%0.93Sức mua mạnh100.895K8.806B3.003.8930167.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
IRBR3F IRBBRASIL REON NM
36.635.56%1.93Bán100.757K34.084B21.481.62Tài chính
OSXB3F OSX BRASIL ON NM
4.671.52%0.07Mua56614.859M-124.11Dịch vụ Công nghiệp
EMBR3F EMBRAER ON NM
18.730.16%0.03Bán8.781K13.887B-0.7218520.00Công nghệ Điện tử
TOTS3F TOTVS ON NM
83.107.91%6.09Sức mua mạnh18.493K15.964B67.831.15Dịch vụ Công nghệ
CPRE3F CPFL RENOVAVON NM
18.996.69%1.19Mua779.378B130.020.17446.00Công ty dịch vụ công cộng
BMIN4F MERC INVEST PN
20.10-7.80%-1.70Bán8105.189MTài chính
FAMB11B FD INV IM ALM BARR
2861.02-7.02%-215.97Bán284
IDNT3 IDEIASNET ON
3.621.97%0.07Theo dõi101.700K59.164M3.431.03Dịch vụ Công nghệ
FSRF11F FISET FL REFCI
0.390.00%0.00Mua10.392KHỗn hợp
SAIC11B FUNDO INVEST IMOB
60.00-7.69%-5.00Bán1
CTNM4F COTEMINAS PN
10.672.20%0.23Mua580308.510M4.882.14Khách hàng Lâu năm
MWET4F WETZEL S/A PN
4.600.00%0.00Bán768.653M-25.77962.00Sản xuất Chế tạo
ECPR4F ENCORPAR PN
75.00-7.41%-6.00Bán204153.906M7.8410.33Truyền thông
TEKA4 TEKA PN
7.514.16%0.30Bán8003.779M-199.191308.00Khách hàng Lâu năm
PSVM11 PORTO VM TPR
3.44-7.03%-0.26Bán5.100KVận chuyển
ALUP3F ALUPAR ON N2
11.970.84%0.10Sức mua mạnh44310.637B12.160.98499.00Công ty dịch vụ công cộng
CEDO4F CEDRO PN N1
9.005.88%0.50Mua1481.100M1.655.15Công nghiệp Chế biến
USIM6F USIMINAS PNB N1
9.52-7.12%-0.73Bán1512.664B36.100.28Khoáng sản phi năng lượng
ENGI3F ENERGISA ON N2
12.75-2.52%-0.33Bán1.023K23.353B28.980.4514054.00Công ty dịch vụ công cộng
CRFB3F CARREFOUR BRON NM
22.413.75%0.81Mua28.460K44.445B42.330.5184632.00Dịch vụ Phân phối
HBOR3 HELBOR ON NM
4.124.83%0.19Bán6.138M2.733B-0.27Tài chính
OSXB3 OSX BRASIL ON NM
4.721.51%0.07Mua10.000K14.859M-124.11Dịch vụ Công nghiệp
SCAR3F SAO CARLOS ON NM
54.92-0.87%-0.48Mua2243.143B46.031.23Tài chính
RNEW4F RENOVA PN N2
3.480.00%0.00Bán179167.434M-82.28Công ty dịch vụ công cộng
MATB11 IT NOW IMAT CI
37.301.63%0.60Mua8.220KHỗn hợp
HLOG11 FII HEDGELOGCI
125.78-2.46%-3.17Bán3
PLAS3 PLASCAR PARTON
7.79-2.62%-0.21Mua5.000K96.794M-34.671793.00Sản xuất Chế tạo
BALM4 BAUMER PN
14.500.00%0.00Mua3.000K141.882M52.650.28Dịch vụ Phân phối
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất