Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Brazil

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
DOHL3F DOHLER ON
43.4415.65%5.88Mua9.384K3.398B126.130.25Công nghiệp Chế biến
NORD3F NORDON MET ON
29.0035.14%7.54Mua20.700K198.645M573.120.05Sản xuất Chế tạo
DOHL3 DOHLER ON
44.9217.32%6.63Mua16.600K3.398B130.430.25Công nghiệp Chế biến
NORD3 NORDON MET ON
30.0042.52%8.95Mua70.900K198.645M592.890.05Sản xuất Chế tạo
DASA3F DASA ON
119.9826.96%25.48Mua1.601K51.435B-0.41Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
EALT3F ACO ALTONA ON
20.0012.68%2.25Mua12.027K450.000M21.440.93990.00Sản xuất Chế tạo
EALT3 ACO ALTONA ON
20.0019.05%3.20Mua30.800K450.000M21.440.93990.00Sản xuất Chế tạo
DASA3 DASA ON
107.0013.71%12.90Mua6.300K51.435B-0.41Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
FRIO3F METALFRIO ON NM
80.004.18%3.21Mua622386.527M-33.84Sản xuất Chế tạo
GPAR3F CELGPAR ON
55.00-3.34%-1.90Mua1.184K4.130B21.532.55Công ty dịch vụ công cộng
PTNT3F PETTENATI ON
8.154.09%0.32Mua5.020K393.981M96.110.081572.00Công nghiệp Chế biến
CEED3F CEEE-D ON N1
52.55-1.30%-0.69Bán105Chính phủ
MWET3F WETZEL S/A ON
44.01-4.33%-1.99Bán140104.040M-15.12920.00Sản xuất Chế tạo
GPAR3 CELGPAR ON
53.00-13.98%-8.61Mua1.200K4.130B20.752.55Công ty dịch vụ công cộng
TEKA3F TEKA ON
36.100.78%0.28Mua1.109K18.868M-229.181265.00Khách hàng Lâu năm
RPAD3F ALFA HOLDINGON
8.292.22%0.18Mua1.542K702.863M17.040.49Tài chính
SHOW3F TIME FOR FUNON NM
4.1610.34%0.39Mua19.476K281.361M-0.85Dịch vụ Khách hàng
CTKA3F KARSTEN ON
28.002.64%0.72Mua281161.029M1.4021.77Công nghiệp Chế biến
AZEV3F AZEVEDO ON
8.534.02%0.33Mua10.177K168.102M-2.67Dịch vụ Công nghiệp
MAPT3F CEMEPE ON
52.009.47%4.50Bán20045.954M-0.19Tài chính
AZEV3 AZEVEDO ON
8.493.16%0.26Mua345.400K168.102M-2.67Dịch vụ Công nghiệp
NGRD3F NEOGRID ON NM
8.8817.31%1.31Mua115.593K2.112B777.00Dịch vụ Công nghệ
NGRD3 NEOGRID ON NM
8.8516.60%1.26Mua19.960M2.112B777.00Dịch vụ Công nghệ
CTNM3 COTEMINAS ON
12.172.87%0.34Mua4.700K372.846M-7.06Khách hàng Lâu năm
CLSC3F CELESC ON N2
59.9011.96%6.40Mua4702.314B6.599.083333.00Công ty dịch vụ công cộng
CBEE3F AMPLA ENERG ON
18.651.36%0.25Mua2983.094B28.420.66966.00Công ty dịch vụ công cộng
ENJU3 ENJOEI ON NM
15.3410.20%1.42Mua2.750M2.998B73.00Bán Lẻ
EKTR3F ELEKTRO ON
36.01-5.24%-1.99Mua438.487B14.202.543629.00Công ty dịch vụ công cộng
ENJU3F ENJOEI ON NM
15.3511.88%1.63Mua28.656K2.998B73.00Bán Lẻ
FRIO3 METALFRIO ON NM
94.1216.20%13.12Sức mua mạnh1.100K386.527M-33.84Sản xuất Chế tạo
SHOW3 TIME FOR FUNON NM
4.1811.76%0.44Mua2.339M281.361M-0.85Dịch vụ Khách hàng
FHER3 FER HERINGERON NM
3.5811.53%0.37Sức mua mạnh1.658M192.809M1079.00Công nghiệp Chế biến
FHER3F FER HERINGERON NM
3.6010.77%0.35Sức mua mạnh14.128K192.809M1079.00Công nghiệp Chế biến
PEAB3F PAR AL BAHIAON
57.014.91%2.67Mua180771.017M1.5536.85Tài chính
RCSL3 RECRUSUL ON
10.404.21%0.42Mua2.159M788.563M-0.03Dịch vụ Phân phối
PDTC3 PADTEC ON
6.6511.76%0.70Mua216.100K521.691M-0.10Dịch vụ Công nghệ
GEPA3F GER PARANAP ON
43.72-0.64%-0.28Sức mua mạnh1.309K3.991B17.092.56Công ty dịch vụ công cộng
AVLL3F ALPHAVILLE ON NM
22.43-10.28%-2.57Bán330495.389M308.00Tài chính
INEP3F INEPAR ON
28.429.31%2.42Mua3.488K231.625M-53.24Sản xuất Chế tạo
PDTC3F PADTEC ON
6.508.70%0.52Mua3.376K521.691M-0.10Dịch vụ Công nghệ
INEP3 INEPAR ON
28.198.42%2.19Mua86.100K231.625M-53.24Sản xuất Chế tạo
PTNT3 PETTENATI ON
8.20-2.38%-0.20Mua155.000K393.981M96.700.081572.00Công nghiệp Chế biến
BRAP3F BRADESPAR ON N1
73.507.38%5.05Sức mua mạnh27723.197B33.962.16Tài chính
MNDL3F MUNDIAL ON
24.31-0.16%-0.04Bán4260.995M-6.40Khách hàng Lâu năm
CTKA3 KARSTEN ON
25.95-4.49%-1.22Mua1.800K161.029M1.3021.77Công nghiệp Chế biến
GEPA3 GER PARANAP ON
42.26-7.93%-3.64Mua6.200K3.991B16.522.56Công ty dịch vụ công cộng
TXRX3F TEX RENAUX ON
51.09-8.75%-4.90Bán104276.811M90.540.56Công nghiệp Chế biến
DTCY3F DTCOM-DIRECTON
11.890.93%0.11Mua3.866K90.279M-0.26Dịch vụ Công nghệ
CASH3F MELIUZ ON NM
25.502.29%0.57Mua84.519KDịch vụ Thương mại
IGBR3 IGB S/A ON
13.20-2.22%-0.30Sức mua mạnh138.600K165.066M-7.29Khách hàng Lâu năm
PATI3F PANATLANTICAON
41.566.70%2.61Mua25694.070M7.215.77Sản xuất Chế tạo
RDNI3F RNI ON NM
10.990.92%0.10Bán344456.215M-0.15300.00Tài chính
RSID3 ROSSI RESID ON NM
10.709.18%0.90Mua414.000K180.918M-10.66Khách hàng Lâu năm
DTCY3 DTCOM-DIRECTON
11.59-1.70%-0.20Mua25.400K90.279M-0.26Dịch vụ Công nghệ
RDNI3 RNI ON NM
10.813.94%0.41Bán53.100K456.215M-0.15300.00Tài chính
RCSL3F RECRUSUL ON
10.304.15%0.41Mua12.713K788.563M-0.03Dịch vụ Phân phối
BSLI3F BRB BANCO ON
73.20-3.44%-2.61Mua1.151K26.974B5.521.334517.00Tài chính
CASH3 MELIUZ ON NM
25.450.59%0.15Mua4.750MDịch vụ Thương mại
SOMA3F GRUPO SOMA ON NM
13.805.10%0.67Mua9.024K6.548B5427.00Dịch vụ Công nghệ
SEQL3F SEQUOIA LOG ON NM
27.601.85%0.50Mua19.721K3.513BVận chuyển
BRIV3 ALFA INVEST ON
12.39-1.74%-0.22Mua6.300K1.097BTài chính
EMBR3F EMBRAER ON NM
10.008.11%0.75Sức mua mạnh162.448K7.347B-6.0818734.00Công nghệ Điện tử
EMBR3 EMBRAER ON NM
9.988.48%0.78Sức mua mạnh35.630M7.347B-6.0818734.00Công nghệ Điện tử
IGBR3F IGB S/A ON
13.601.80%0.24Mua5.603K165.066M-7.29Khách hàng Lâu năm
RSID3F ROSSI RESID ON NM
10.366.15%0.60Mua4.429K180.918M-10.66Khách hàng Lâu năm
SEQL3 SEQUOIA LOG ON NM
27.632.07%0.56Mua1.353M3.513BVận chuyển
CGAS3F COMGAS ON
165.01-7.15%-12.70Bán19322.395B18.319.03Công ty dịch vụ công cộng
OSXB3F OSX BRASIL ON NM
19.09-1.45%-0.28Bán1.630K59.813M-160.95Dịch vụ Công nghiệp
BSLI3 BRB BANCO ON
74.30-4.74%-3.70Mua40026.974B5.611.334517.00Tài chính
BRIV3F ALFA INVEST ON
11.96-5.45%-0.69Mua2.016K1.097BTài chính
LWSA3F LOCAWEB ON NM
109.006.45%6.60Sức mua mạnh36.900K13.821B721.850.16Dịch vụ Công nghệ
LWSA3 LOCAWEB ON NM
109.005.72%5.90Mua2.580M13.821B721.850.16Dịch vụ Công nghệ
ENGI3F ENERGISA ON N2
16.557.47%1.15Mua2.332K30.122B18.190.9214596.00Công ty dịch vụ công cộng
FRTA3F POMIFRUTAS ON NM
5.91-3.90%-0.24Bán1.113K11.867M2.472.39Công nghiệp Chế biến
COCE3F COELCE ON
67.800.00%0.00Bán445.372B14.574.651118.00Công ty dịch vụ công cộng
MNPR3F MINUPAR ON
6.85-3.52%-0.25Mua12847.926M-2.02Công nghiệp Chế biến
ECOR3 ECORODOVIAS ON NM
13.555.61%0.72Mua7.204M7.561B26.420.514309.00Vận chuyển
LUPA3 LUPATECH ON NM
2.525.88%0.14Mua711.900K66.182M-18.65272.00Sản xuất Chế tạo
MTRE3F MITRE REALTYON NM
16.145.49%0.84Mua8.198K1.726B43.490.37Tài chính
MERC3F MERC FINANC ON
27.305.00%1.30Mua253457.455M41.520.66Tài chính
CVCB3 CVC BRASIL ON NM
20.375.49%1.06Mua9.475M3.520B-10.62Dịch vụ Khách hàng
CVCB3F CVC BRASIL ON NM
20.414.88%0.95Mua102.943K3.520B-10.62Dịch vụ Khách hàng
ECOR3F ECORODOVIAS ON NM
13.555.37%0.69Mua28.239K7.561B26.420.514309.00Vận chuyển
BNBR3F NORD BRASIL ON
74.890.52%0.39Mua376.349B5.0514.836802.00Tài chính
AALR3F ALLIAR ON NM
11.535.20%0.57Mua7.921K1.378B-0.87Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
RPAD3 ALFA HOLDINGON
8.30-2.92%-0.25Mua15.500K702.863M17.060.49Tài chính
AALR3 ALLIAR ON NM
11.655.91%0.65Mua633.700K1.378B-0.87Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
YDUQ3F YDUQS PART ON NM
35.304.75%1.60Mua40.655K10.632B41.080.8612286.00Dịch vụ Khách hàng
JBDU3F J B DUARTE ON
2.530.40%0.01Mua59112.046M-0.20Khoáng sản phi năng lượng
YDUQ3 YDUQS PART ON NM
35.304.53%1.53Mua5.884M10.632B41.080.8612286.00Dịch vụ Khách hàng
SOMA3 GRUPO SOMA ON NM
13.843.75%0.50Mua2.387M6.548B5427.00Dịch vụ Công nghệ
MTRE3 MITRE REALTYON NM
16.326.25%0.96Mua798.900K1.726B43.980.37Tài chính
MOAR3 MONT ARANHA ON
229.992.21%4.97Mua1.100K2.818B-6.16Công nghiệp Chế biến
RANI3 IRANI ON NM
6.043.78%0.22Mua3.482M1.614B2120.00Công nghiệp Chế biến
LUPA3F LUPATECH ON NM
2.535.86%0.14Mua2.663K66.182M-18.65272.00Sản xuất Chế tạo
OIBR3 OI ON N1
2.502.88%0.07Mua171.544M14.881B-2.9758160.00Truyền thông
OIBR3F OI ON N1
2.492.47%0.06Mua222.780K14.881B-2.9758160.00Truyền thông
LAVV3F LAVVI ON NM
9.055.36%0.46Sức mua mạnh3.228K1.947BTài chính
MYPK3 IOCHP-MAXIONON NM
15.925.85%0.88Sức mua mạnh2.222M2.426B-2.1216000.00Sản xuất Chế tạo
MYPK3F IOCHP-MAXIONON NM
15.855.74%0.86Sức mua mạnh21.470K2.426B-2.1216000.00Sản xuất Chế tạo
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất