Cổ phiếu có biến động cao nhất

Sự biến động của cổ phiếu là sự dao động của giá trong bất kỳ khung thời gian nhất định nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, sự biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30% trong thời gian yên tĩnh. Sự dao động giá cả không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
BPAR3 BCO ESTADO PARA SA 13.5074.07%5.74Mua04.826M28.961554.00Tài chính
MTSA3 METISA MET TIMBOEN 19.50-20.38%-4.99Bán100147.949M9.231.441065.00Công nghiệp
COTY34 COTY INC 25.75-19.53%-6.25Bán2.100K41.766B-1.4022000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AHEB3 SAO PAULO TURISMO 155.0129.17%35.01Mua100791.098M-4.74572.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IGBR3 IGB ELETRONICA SA 1.0117.44%0.15Mua148.400K12.630M0.293.52Công nghệ
BRGE3 CONS ALFA DE ADMIN 4.1526.14%0.86Mua200263.741M5.470.76Tài chính
IBOV11 IBOVESPA IBO 71695.00-16.94%-14625.00Mua150.310K
SPRI5 SPRINGER SA 4.51-16.48%-0.89Mức giá thấp10016.289M-7.24Công nghiệp
LUPA3 LUPATECH SA 1.37-12.18%-0.19Bán340.900K20.728M-1.44718.00Công nghiệp
NVHO11 NOVO HORIZONTE FD 7.809.86%0.70Bán46
CARE11 BR GRAVE DEATH CAR 1.90-4.52%-0.09Mua111.821K
ETER3 ETERNIT SA 0.57-6.56%-0.04Theo dõi3.214M102.030M-1.54631.00Vật liệu cơ bản
SOND6 SONDOTECNICA ENG 14.0215.77%1.91Mua10051.433M8.101.73Công nghiệp
LIQO3 LIQ PARTICIPACOES 0.6711.67%0.07Bán136.400K
WLMM3 WLM PART COM MAQ V 4.9813.18%0.58Bán2.100K177.773M253.570.02922.00Công nghiệp
RCSL3 RECRUSUL SA 3.2911.90%0.35Bán8.000K9.336M-6.86106.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DTEX3 DURATEX SA 8.717.53%0.61Bán7.595M6.025B27.260.3211437.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DTCY3 DTCOM DIRECT TO CO 2.15-10.42%-0.25Bán10015.778M11.620.18Công nghiệp
FHER3 FERTILIZANTES HERI 4.71-8.54%-0.44Mua469.700K253.668M-3.333050.00Vật liệu cơ bản
FDXB34 FEDEX CORP 976.3612.75%110.42Mua100243.404B22.4540.99117000.00Công nghiệp
RNEW3 RENOVA ENERGIA SA 0.729.09%0.06Bán1.600K246.146M-8.70155.00Công ty dịch vụ công cộng
USIM6 USIMINAS USI SD MG 9.71-10.01%-1.08Mua60011.589B30.920.2351182.00Vật liệu cơ bản
INEP4 INEPAR IND E CONST 3.90-0.26%-0.01Bán5.600K26.945M-85.723216.00Năng lượng
VIVR3 VIVER INCORP E CON 0.180.00%0.00Bán1.607M108.774M-22.70256.00Tài chính
CTSA3 TECIDOS SANTANENSE 3.56-9.87%-0.39Bán200140.458M5.240.681331.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FESA3 CIA FERRO LIGAS DA 24.44-0.24%-0.06Bán9001.753B5.952.963037.00Vật liệu cơ bản
AVON34 AVON PRODUCTS INC 2.83-9.00%-0.28Mức giá thấp27.100K2.712B-0.0125000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
JBDU4 INDS J B DUARTE SA 0.51-8.93%-0.05Bán4.800K2.075M-1.15Vật liệu cơ bản
ELET5 CENTRAIS ELET BRAS 21.00-8.66%-1.99Mức giá thấp50018.033B-2.3121235.00Công ty dịch vụ công cộng
CHKE34 CHESAPEAKE ENERGY 17.8810.10%1.64Bán42.200K17.349B4.924.183200.00Năng lượng
IDNT3 IDEIASNET SA 6.62-2.36%-0.16Bán17.200K108.194M9.880.67Công nghệ
BMIN4 BCO MERCANTIL INV 10.50-8.30%-0.95Bán1.000K50.665M-4.48Tài chính
INEP3 INEPAR IND E CONST 4.609.79%0.41Mua10026.945M-85.723216.00Năng lượng
ESTR4 BRINQ ESTRELA(MANF 11.91-8.17%-1.06Bán10017.196M-54.24Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MGEL4 MANGELS IND SA 3.409.68%0.30Bán10012.634M-1.513100.00Vật liệu cơ bản
BEEF3 MINERVA SA 6.876.18%0.40Bán10.448M1.579B-1.84Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BEES4 BCO EST ESP SANTO 3.37-6.39%-0.23Mức giá thấp10.100K1.078B6.810.502414.00Tài chính
GBIO33 BIOTOSCANA INVESTM 10.001.01%0.10Bán123.500K2.062B26.120.41731.00Chăm sóc sức khỏe
PMAM3 PARANAPANEMA SA 1.257.76%0.09Mua3.099M865.463M-0.292229.00Vật liệu cơ bản
FCXO34 FREEPORT-MCMORAN 62.59-7.98%-5.43Mua3.400K89.733B12.804.8725200.00Vật liệu cơ bản
CESP6 CESP-COMPANHIA ENE 16.003.23%0.50Bán1.153M4.947B-0.72464.00Công ty dịch vụ công cộng
CEEB5 COELBA CIA ELET ES 23.00-7.82%-1.95Bán2003.953B29.090.792897.00Công ty dịch vụ công cộng
FNAM11 FD INV IM AMAZONIA 0.12-7.69%-0.01Bán86.947M
BRIN3 BR INSURANCE COR 15.00-1.64%-0.25Bán30.700K115.176M-11.06Tài chính
ATOM3 ATOM EMP PART SA 2.425.68%0.13Bán1.400K50.576M9.010.27Dịch vụ Viễn thông
RDNI3 RNI NEGOCIOS IMOB 3.40-7.10%-0.26Mức giá thấp24.100K148.817M-1.87296.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SCHW34 SCHWAB(CHARLES)CP 208.23-7.49%-16.85Mức giá cao400279.067B30.426.8718200.00Tài chính
TELB3 TELEBRAS TELEC BRA 30.368.43%2.36Bán2001.360B-8.14417.00Dịch vụ Viễn thông
SANC34 SANCHEZ ENERGY COR 14.94-7.15%-1.15Bán2.100K1.338B-13.370.00Năng lượng
TEKA4 TEKA-TECEL KUEHNRI 7.000.00%0.00Bán5003.808M-298.182180.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PLAS3 PLASCAR PARTICIPAC 6.50-5.66%-0.39Mua2.600K32.306M-13.213204.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GNDI3 NOTRE DAME INTERM. 23.05-3.76%-0.90Mua1.889M
ENGI4 ENERGISA SA 5.11-7.09%-0.39Bán1.600K11.587B18.451.6412535.00Công ty dịch vụ công cộng
TECN3 TECHNOS SA 1.59-5.36%-0.09Bán27.400K124.825M-0.05900.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VVAR4 VIA VAREJO SA 6.62-3.07%-0.21Bán4.900K8.225B48.980.3951171.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WHRL3 WHIRLPOOL SA 4.708.05%0.35Mua3007.371B19.130.288000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ELEK4 ELEKEIROZ S.A. 8.603.74%0.31Bán700247.834M3.521.99739.00Vật liệu cơ bản
RSID3 ROSSI RESIDENCIAL 4.532.03%0.09Bán116.000K77.705M-18.59Tài chính
BRSR6 BCO EST R GDE SUL 14.233.72%0.51Bán596.200K5.764B4.982.8610732.00Tài chính
VVAR11 VIA VAREJO SA 19.00-4.86%-0.97Bán3.784M8.225B48.980.3951171.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TWTR34 TWITTER INC 87.277.67%6.22Mức giá cao1.500K130.104B93.661.853372.00Công nghệ
CRPG3 CRISTAL PIGMENTOS 21.20-0.24%-0.05Bán700480.118M4.694.32Vật liệu cơ bản
KLBN3 KLABIN SA 6.80-6.59%-0.48Bán5.900K24.148B344.030.0114207.00Vật liệu cơ bản
HAGA4 HAGA SA INDUSTRIA 1.523.40%0.05Bán7.200K27.489M-0.14Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BBYY34 BEST BUY CO INC 287.207.56%20.18Mua10080.274B17.5116.79125000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CELP6 CENT ELET PARA CEL 1.007.53%0.07Mua03.534B5.920.271753.00Công ty dịch vụ công cộng
PTBL3 PBG SA (BR) 3.75-1.06%-0.04Bán795.200K594.332M11.590.322448.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CESP3 CESP-COMPANHIA ENE 12.944.78%0.59Bán5.800K4.947B-0.72464.00Công ty dịch vụ công cộng
CTKA4 KARSTEN SA 2.95-4.53%-0.14Bán1.700K22.019M-7.213389.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JPPC11 JPP CAP FDO INV IM 670.007.37%45.97Bán2
ELET3 CENTRAIS ELET BRAS 12.873.96%0.49Bán3.206M18.033B-2.3121235.00Công ty dịch vụ công cộng
BTOW3 B2W CIA DIGITAL 26.041.52%0.39Mua1.644M11.815B-0.861500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SANB4 BANCO SANTANDER(BR 14.05-2.97%-0.43Bán9.000K145.091B15.452.4947000.00Tài chính
REDE3 REDE ENERGIA PARTI 5.432.45%0.13Mua10.100K11.174B67.310.087703.00Công ty dịch vụ công cộng
GOLL4 GOL LINHAS AEREAS 11.09-3.98%-0.46Bán2.615M2.956B2910.760.0215043.00Công nghiệp
FJTA3 FORJAS TAURUS SA 1.82-5.21%-0.10Bán6.600K121.746M-4.343500.00Công nghiệp
TELB4 TELEBRAS TELEC BRA 16.200.31%0.05Bán3001.360B-8.14417.00Dịch vụ Viễn thông
UNIP3 UNIPAR CARBOCLORO 36.702.80%1.00Mua4.800K3.299B7.975.111357.00Vật liệu cơ bản
SANB3 BANCO SANTANDER(BR 15.766.13%0.91Bán2.300K145.091B15.452.4947000.00Tài chính
ENBR3 EDP ENERGIAS BR 14.054.46%0.60Mức giá cao6.213M8.526B12.411.142941.00Công ty dịch vụ công cộng
POMO3 MARCOPOLO SA 2.574.47%0.11Bán187.800K2.792B29.680.1112360.00Công nghiệp
SHOW3 T4F ENTRETENIMENTO 8.15-0.85%-0.07Mức giá thấp152.500K550.130M13.210.63621.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ENMT3 ENERGISA MTO GRSO 16.00-5.77%-0.98Mức giá cao1003.473B38.230.432423.00Công ty dịch vụ công cộng
EALT3 ELECTRO ACO ALTONA 4.906.52%0.30Mức giá cao500113.565M3.371.53638.00Vật liệu cơ bản
MTSA4 METISA MET TIMBOEN 13.300.61%0.08Bán6.100K147.949M9.231.441065.00Công nghiệp
PPLA11 PPLA PARTIC LTD 1.160.00%0.00Bán6.200K16.647B-6.80Tài chính
USIM3 USIMINAS USI SD MG 10.87-1.72%-0.19Bán8.800K11.589B30.920.2351182.00Vật liệu cơ bản
RAPT4 RANDON SA IMPLEMEN 5.90-1.17%-0.07Bán1.253M1.848B23.100.266413.00Công nghiệp
ECPR4 EMP NAC COM REDITO 91.596.27%5.40Mức giá cao100162.122M3.1725.201614.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
RNEW4 RENOVA ENERGIA SA 0.51-1.92%-0.01Mức giá thấp6.300K246.146M-8.70155.00Công ty dịch vụ công cộng
DAGB33 DUFRY AG 525.001.16%6.01Mua3827.899B105.334.9229879.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LOGN3 LOG-IN LOGISTICA I 3.864.04%0.15Mua122.700K139.114M-22.77750.00Công nghiệp
EUCA4 EUCATEX SA IND&COM 3.31-2.93%-0.10Bán60.400K498.162M8.190.402378.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MYPK3 IOCHPE-MAXION SA 20.72-2.72%-0.58Bán1.232M3.120B-0.0115000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SMLS3 SMILES FIDELIDADE 48.553.52%1.65Bán726.300K6.021B13.273.66124.00Công nghiệp
FBMC4 FIBAM CIA INDUSTRI 2.65-5.36%-0.15Mức giá thấp3001.223M-27.66Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BIIB34 BIOGEN INC 181.16-5.34%-10.22Mua500235.350B15.1573.717300.00Chăm sóc sức khỏe
QGEP3 QGEP PARTICIPACOES 13.704.90%0.64Mua866.500K3.642B7.521.82123.00Năng lượng
RAPT3 RANDON SA IMPLEMEN 4.25-0.47%-0.02Bán6.300K1.848B23.100.266413.00Công nghiệp
MRFG3 MARFRIG GBL FOODS 7.982.31%0.18Bán2.923M4.958B-0.8033000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Công cụ tìm kiếm tín hiệu Forex Tìm kiếm tín hiệu Cryptocurrency Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất