Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Brazil

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
FHER3F FER HERINGERON NM
21.80-19.26%-5.20Bán362.624K1.427B1153.00Công nghiệp Chế biến
FHER3 FER HERINGERON NM
21.57-18.60%-4.93Bán16.688M1.427B1153.00Công nghiệp Chế biến
VIVR3F VIVER ON NM
2.8328.64%0.63Sức mua mạnh221.915K306.137M-2.0582.00Tài chính
VIVR3 VIVER ON NM
2.8229.36%0.64Sức mua mạnh31.075M306.137M-2.0582.00Tài chính
INEP3F INEPAR ON
64.26-11.12%-8.04Mua8.738K599.956M-53.24Sản xuất Chế tạo
JFEN3F JOAO FORTES ON
5.88-2.00%-0.12Mua29.729K643.847M-1.24Tài chính
TEKA3F TEKA ON
40.001.01%0.40Bán1.344K12.519M-228.251250.00Khách hàng Lâu năm
INEP3 INEPAR ON
65.70-9.27%-6.71Mua197.100K599.956M-53.24Sản xuất Chế tạo
JFEN3 JOAO FORTES ON
5.87-4.08%-0.25Mua1.315M643.847M-1.24Tài chính
BDLL3F BARDELLA ON
13.005.35%0.66Mua1.818K20.000M-36.78174.00Dịch vụ Công nghiệp
JBDU3F J B DUARTE ON
14.05-3.90%-0.57Mua7.618K53.856M-1.29Khoáng sản phi năng lượng
DTCY3F DTCOM-DIRECTON
11.60-2.93%-0.35Mua1.892K129.319M-0.18Dịch vụ Công nghệ
MNPR3F MINUPAR ON
21.004.06%0.82Mua2.573K145.055M8.662.332834.00Công nghiệp Chế biến
MNPR3 MINUPAR ON
20.25-0.88%-0.18Mua39.600K145.055M8.762.332834.00Công nghiệp Chế biến
EPAR3F EMBPAR S/A ON
17.49-3.37%-0.61810272.989M9.501.91Sản xuất Chế tạo
DTCY3 DTCOM-DIRECTON
11.43-5.54%-0.67Mua68.700K129.319M-0.18Dịch vụ Công nghệ
JBDU3 J B DUARTE ON
14.05-3.96%-0.58Mua135.600K53.856M-1.29Khoáng sản phi năng lượng
DEXP3F DEXXOS PAR ON
48.90-0.20%-0.1011.306K1.523B10.324.75Tài chính
EQPA3F EQTL PARA ON
5.391.32%0.07Mua3.376K12.042B16.350.33Công ty dịch vụ công cộng
FRIO3F METALFRIO ON NM
72.001.19%0.85Bán91295.727M-12.00Sản xuất Chế tạo
SIMH3F SIMPAR ON NM
52.17-4.63%-2.53Mua141.225K11.029B23.952.37Vận chuyển
MNDL3F MUNDIAL ON
66.881.39%0.92Mua424163.547M37.051.78Khách hàng Lâu năm
BDLL3 BARDELLA ON
13.179.66%1.16Mua22.400K20.000M-36.78174.00Dịch vụ Công nghiệp
HAGA3F HAGA S/A ON
4.24-7.42%-0.34Mua89646.529M6.420.71Khách hàng Lâu năm
TCNO3F TECNOSOLO ON
3.80-0.52%-0.02Mua6.186K22.833M-0.02Dịch vụ Công nghiệp
BBRK3 BR BROKERS ON NM
1.949.60%0.17Mua5.936M137.590M-3.59Tài chính
BBRK3F BR BROKERS ON NM
1.969.50%0.17Mua19.396K137.590M-3.59Tài chính
SHOW3 TIME FOR FUNON NM
7.219.41%0.62Sức mua mạnh4.001M444.249M-1.57Dịch vụ Khách hàng
DEXP3 DEXXOS PAR ON
48.15-2.13%-1.05Mua440.500K1.523B10.364.75Tài chính
ATMP3 ATMASA ON NM
8.85-8.10%-0.78Bán162.700K238.692M-6.8027973.00Dịch vụ Thương mại
SHOW3F TIME FOR FUNON NM
7.239.55%0.63Sức mua mạnh24.486K444.249M-1.57Dịch vụ Khách hàng
IGBR3 IGB S/A ON
8.70-6.45%-0.60Bán188.700K116.296M-7.29Khách hàng Lâu năm
DOHL3F DOHLER ON
29.159.18%2.45Sức mua mạnh4461.599B19.531.37Công nghiệp Chế biến
IGBR3F IGB S/A ON
8.77-8.07%-0.77Sức bán mạnh6.328K116.296M-7.29Khách hàng Lâu năm
TCNO3 TECNOSOLO ON
3.76-3.59%-0.14Mua332.300K22.833M-0.02Dịch vụ Công nghiệp
ATMP3F ATMASA ON NM
8.91-6.21%-0.59Bán3.047K238.692M-6.8027973.00Dịch vụ Thương mại
RRRP3F 3R PETROLEUMON NM
45.7310.30%4.27Sức mua mạnh196.405K5.533B-2.53Năng lượng Mỏ
PATI3F PANATLANTICAON
90.00-0.11%-0.10Mua31.844B9.479.52Sản xuất Chế tạo
BRFS3F BRF SA ON ATZ NM
30.072.98%0.87Sức mua mạnh36.570K23.634B16.291.80Hàng tiêu dùng không lâu bền
PDGR3 PDG REALT ON NM
7.180.28%0.02Mua402.800K401.916M-38.40Khách hàng Lâu năm
AERI3F AERIS ON NM
10.919.65%0.96Sức mua mạnh202.230K7.586B54.580.18Sản xuất Chế tạo
PTNT3F PETTENATI ON
13.786.82%0.88Mua1.346K389.347M23.290.551572.00Công nghiệp Chế biến
ATOM3 ATOMPAR ON
7.68-1.54%-0.12Bán142.300K163.012M12.610.62Tài chính
TXRX3F TEX RENAUX ON
34.30-0.81%-0.28Bán13780.268M-3.18Công nghiệp Chế biến
PDGR3F PDG REALT ON NM
7.160.14%0.01Mua7.160K401.916M-38.40Khách hàng Lâu năm
IFCM3 INFRACOMM ON NM
16.603.88%0.62Sức mua mạnh652.400K3.798B1011.00Dịch vụ Phân phối
CTSA3F SANTANENSE ON
3.10-1.59%-0.05Mua2.534K349.071M-0.04Công nghiệp Chế biến
PLAS3F PLASCAR PARTON
17.300.23%0.04Mua632218.066M-8.411728.00Sản xuất Chế tạo
RRRP3 3R PETROLEUMON NM
44.696.91%2.89Sức mua mạnh4.116M5.533B-2.53Năng lượng Mỏ
PTNT3 PETTENATI ON
13.937.90%1.02Mua13.600K389.347M23.310.551572.00Công nghiệp Chế biến
HAGA3 HAGA S/A ON
4.37-1.80%-0.08Mua51.000K46.529M6.240.71Khách hàng Lâu năm
ATOM3F ATOMPAR ON
7.72-2.15%-0.17Bán4.178K163.012M12.750.62Tài chính
IFCM3F INFRACOMM ON NM
17.297.39%1.19Sức mua mạnh2.037K3.798B1011.00Dịch vụ Phân phối
CGAS3F COMGAS ON
152.23-4.25%-6.76Bán4520.902B16.639.591214.00Công ty dịch vụ công cộng
FRTA3 POMIFRUTAS ON NM
10.23-0.58%-0.06Mua34.000K20.591M7.591.36Công nghiệp Chế biến
CRIV3 ALFA FINANC ON
5.55-2.63%-0.15Mua5.100K615.971M11.360.50Tài chính
EQPA3 EQTL PARA ON
5.33-2.20%-0.12Mua108.400K12.042B16.750.33Công ty dịch vụ công cộng
MNDL3 MUNDIAL ON
66.100.21%0.14Mua3.600K163.547M37.051.78Khách hàng Lâu năm
BRGE3F ALFA CONSORCON
8.900.45%0.04Bán38655.177M19.300.46Tài chính
ALLD3 ALLIED ON NM
22.985.41%1.18Mua417.900K1.983BDịch vụ Công nghệ
AERI3 AERIS ON NM
10.708.08%0.80Sức mua mạnh10.056M7.586B54.310.18Sản xuất Chế tạo
RNEW3 RENOVA ON N2
5.110.20%0.01Mua202.700KCông ty dịch vụ công cộng
ALLD3F ALLIED ON NM
22.975.13%1.12Mua4.996K1.983BDịch vụ Công nghệ
RNEW3F RENOVA ON N2
5.200.58%0.03Mua5.100KCông ty dịch vụ công cộng
BRFS3 BRF SA ON ATZ NM
30.072.77%0.81Sức mua mạnh16.117M23.634B16.321.80Hàng tiêu dùng không lâu bền
FRTA3F POMIFRUTAS ON NM
10.15-2.59%-0.27Mua1.782K20.591M7.691.36Công nghiệp Chế biến
EPAR3 EMBPAR S/A ON
17.30-5.82%-1.0720.800K272.989M9.641.91Sản xuất Chế tạo
BAHI3F BAHEMA ON MA
74.24-6.32%-5.01Bán43193.284M-18.39Dịch vụ Khách hàng
CTNM3F COTEMINAS ON
12.02-3.92%-0.49Mua102299.637M-3.44Khách hàng Lâu năm
PLAS3 PLASCAR PARTON
17.19-2.05%-0.36Mua14.800K218.066M-8.411728.00Sản xuất Chế tạo
SEER3 SER EDUCA ON NM
18.575.57%0.98Sức mua mạnh2.548M2.264BDịch vụ Khách hàng
PTBL3F PORTOBELLO ON NM
14.00-1.69%-0.24Mua60.577K2.071B14.880.96Sản xuất Chế tạo
BPAC3 BTGP BANCO ON N2
77.384.20%3.12Mua15.800K104.136BTài chính
AALR3F ALLIAR ON NM
11.042.70%0.29Bán9.178K1.257B-0.56Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
UCAS3F UNICASA ON NM
5.61-1.06%-0.06Mua3.091K370.084M20.060.28399.00Khách hàng Lâu năm
LWSA3 LOCAWEB ON NM
26.06-2.51%-0.67Mua7.731M15.648B982.720.03Dịch vụ Công nghệ
LWSA3F LOCAWEB ON NM
26.06-2.18%-0.58Mua95.226K15.648B979.410.03Dịch vụ Công nghệ
AZEV3 AZEVEDO ON ES
6.74-1.32%-0.09Mua150.200K330.874M1.034.90Dịch vụ Công nghiệp
ETER3 ETERNIT ON NM
26.32-6.00%-1.68Bán3.264M1.729B6.544.231393.00Khoáng sản phi năng lượng
SEER3F SER EDUCA ON NM
18.705.89%1.04Sức mua mạnh21.599K2.264BDịch vụ Khách hàng
ETER3F ETERNIT ON NM
26.59-5.04%-1.41Bán52.980K1.729B6.544.231393.00Khoáng sản phi năng lượng
RECV3F PETRORECSA ON NM
17.934.12%0.71Mua9.839K4.296B1194.00Năng lượng Mỏ
CSED3F CRUZEIRO EDUON NM
14.75-4.22%-0.65Mua3.715K5.823B395.890.04Dịch vụ Khách hàng
AZEV3F AZEVEDO ON ES
6.70-2.62%-0.18Mua3.090K330.874M1.034.90Dịch vụ Công nghiệp
CEDO3F CEDRO ON N1
10.22-2.67%-0.28Bán11491.611M-2.75Công nghiệp Chế biến
UCAS3 UNICASA ON NM
5.54-1.07%-0.06Mua284.900K370.084M19.820.28399.00Khách hàng Lâu năm
BPAC3F BTGP BANCO ON N2
77.003.22%2.40Mua1.966K104.136BTài chính
CRIV3F ALFA FINANC ON
5.752.13%0.12Mua493615.971M11.220.50Tài chính
AMAR3 LOJAS MARISAON NM
9.00-3.74%-0.35Mua10.342M2.445B-1.65Bán Lẻ
NINJ3 GETNINJAS ON NM
20.003.25%0.63Sức mua mạnh318.700K972.851M136.00Dịch vụ Thương mại
PEAB3F PAR AL BAHIAON
72.540.06%0.04Mua17900.162M1.9537.13Tài chính
PTBL3 PORTOBELLO ON NM
14.160.85%0.12Mua4.802M2.071B14.670.96Sản xuất Chế tạo
CTKA3F KARSTEN ON
28.805.11%1.40Mua35168.766M2.5512.19Công nghiệp Chế biến
PFRM3F PROFARMA ON NM
6.703.40%0.22Sức mua mạnh4.546K796.970M13.140.496918.00Dịch vụ Phân phối
AMAR3F LOJAS MARISAON NM
9.03-2.90%-0.27Mua50.178K2.445B-1.65Bán Lẻ
RECV3 PETRORECSA ON NM
18.014.10%0.71Mua1.489M4.296B1194.00Năng lượng Mỏ
AGRO3 BRASILAGRO ON NM
32.903.85%1.22Sức mua mạnh925.600K3.142B8.923.58Công nghiệp Chế biến
CSED3 CRUZEIRO EDUON NM
14.65-3.93%-0.60Mua582.500K5.823B392.030.04Dịch vụ Khách hàng
AGRO3F BRASILAGRO ON NM
33.154.11%1.31Mua22.410K3.142B8.973.58Công nghiệp Chế biến
BSLI3F BRB BANCO ON
34.70-1.28%-0.45Bán13212.251B27.791.274498.00Tài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter