Cổ phiếu định giá cao

Cổ phiếu đã tăng giá đáng kể do nhu cầu lớn được gọi là quá mua. Điều này thường xảy ra khi có quá nhiều người mua đẩy giá quá cao đến nỗi không thể chứng minh được tài chính của công ty. Khi người bán bắt đầu có quá nhiều người mua, giá có thể thay đổi hướng của nó. Một script khác khiến cổ phiếu trở nên mua quá nhiều là khi một công ty mua lại cổ phiếu của chính mình. Hãy thận trọng khi mua các cổ phiếu bị định giá quá cao vì có thể có sự thoái lui.

           
ABCB4 ABC BRASIL PN N2
18.100.67%0.12Mua508.500K1.942B8.212.19441.00Tài chính
ABCP11 FII ABC IMOBCI
18.700.54%0.10Mua23.098K
ABEV3 AMBEV S/A ON
17.78-0.11%-0.02Mua15.228M279.819B26.110.6951400.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ABEV3F AMBEV S/A ON
17.770.11%0.02Mua12.930K279.819B26.110.6951400.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ALPA4 ALPARGATAS PN N1
18.88-0.11%-0.02Mua152.500K8.752B29.060.6617000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALPA4F ALPARGATAS PN N1
18.880.16%0.03Mua1.478K8.752B29.060.6617000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AZEV4 AZEVEDO PN
1.8184.69%0.83Mua930.000K58.142M-3.14Công nghiệp
BAUH4 EXCELSIOR PN
19.39-0.31%-0.06Mua100101.572M1.93Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BBDC3 BRADESCO ON N1
37.540.11%0.04Mua1.017M281.867B15.512.7298808.00Tài chính
BBDC4 BRADESCO PN N1
42.210.24%0.10Sức mua mạnh6.036M281.867B15.512.7298808.00Tài chính
BBDC4F BRADESCO PN N1
42.19-0.17%-0.07Mua3.809K281.867B15.512.7298808.00Tài chính
BBSD11 BB ETF SP DVCI
74.630.84%0.62Mua280
BEEF11 MINERVA BNS ORD NM
1.742.35%0.04Mua2.700K2.026B-6.76Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BEES3 BANESTES ON
4.72-0.42%-0.02Sức mua mạnh23.300K1.497B7.990.592346.00Tài chính
BNFS11 FII BANRISULCI
135.140.10%0.14Mua15
BOVA11 ISHARES BOVACI
91.650.55%0.50Mua3.673M
BOVV11 IT NOW IBOV CI
95.500.78%0.74Mua439.330K
BPAC11 BTGP BANCO UNT
26.702.69%0.70Sức mua mạnh325.300K23.265B28.820.90Tài chính
BPAC5 BTGP BANCO PNA
8.502.16%0.18Mua10023.265B28.820.90Tài chính
BRAX11 ISHARES BRAXCI
77.300.32%0.25Mua1.780K
BRGE5 ALFA CONSORCPNA
3.5144.44%1.08Sức mua mạnh100289.762M5.570.83Tài chính
BRGE7 ALFA CONSORCPNC
5.4077.05%2.35Mua100289.762M5.570.83Tài chính
BRGE8 ALFA CONSORCPND
4.00-0.50%-0.02Sức mua mạnh100289.762M5.570.83Tài chính
BRKM6 BRASKEM PNB N1
50.374.94%2.37Mua50038.366B11.524.198126.00Vật liệu cơ bản
BZLI11 FII BRREALTYCI
13.93-0.14%-0.02Mua4
CAMB4 CAMBUCI PN
33.251.37%0.45Sức mua mạnh1.100K128.186M2.0416.292078.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CCPR3 CYRE COM-CCPON NM
10.50-0.66%-0.07Mua2.200K1.265B251.790.04Tài chính
CEBR5F CEB PNA
35.000.00%0.00Mua20403.659M-3.071091.00Công ty dịch vụ công cộng
CEOC11 FII CEO CCP CI
84.690.83%0.70Mua1.302K
CGAS5 COMGAS PNA
64.841.27%0.81Mua35.500K8.453B12.715.041041.00Công ty dịch vụ công cộng
CGAS5F COMGAS PNA
64.520.03%0.02Mua4358.453B12.715.041041.00Công ty dịch vụ công cộng
CGRA3 GRAZZIOTIN ON
26.730.07%0.02Mua500525.955M9.592.712424.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CGRA4 GRAZZIOTIN PN
26.200.69%0.18Mua16.400K525.955M9.592.712424.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CLSC3 CELESC ON N2
54.0017.39%8.00Sức mua mạnh1002.233B11.934.853235.00Công ty dịch vụ công cộng
CLSC4 CELESC PN N2
58.000.19%0.11Mua1.300K2.233B11.934.853235.00Công ty dịch vụ công cộng
CLSC4F CELESC PN N2
58.001.75%1.00Mua102.233B11.934.853235.00Công ty dịch vụ công cộng
CMIG3 CEMIG ON N1
16.341.18%0.19Mua1.061M19.919B16.390.835894.00Công ty dịch vụ công cộng
CMIG3F CEMIG ON N1
16.40-0.61%-0.10Mua23419.919B16.390.835894.00Công ty dịch vụ công cộng
CSAN3 COSAN ON NM
42.191.54%0.64Mua2.104M16.309B16.902.4629072.00Năng lượng
CSAN3F COSAN ON NM
42.10-2.09%-0.90Mua1.845K16.309B16.902.4629072.00Năng lượng
CTNM4 COTEMINAS PN
10.00-1.96%-0.20Mua12.800K312.492M4.772.14Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CTSA3 SANTANENSE ON
5.393.65%0.19Mua3.000K204.355M7.750.671331.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CTXT11 FII C TEXTILCI
4.240.47%0.02Mua6.063K
CYRE3 CYRELA REALTON NM
16.933.55%0.58Mua2.759M6.281B-0.55Tài chính
DASA3 DASA ON
29.997.11%1.99Sức mua mạnh1009.351B47.270.6718142.00Chăm sóc sức khỏe
DIRR3 DIRECIONAL ON NM
8.732.95%0.25Mua418.000K1.247B-1.07745.00Tài chính
DIVO11 IT NOW IDIV CI
51.700.88%0.45Mua3.760K
EALT3F ACO ALTONA ON
4.80-9.43%-0.50Mua100112.950M3.211.56638.00Vật liệu cơ bản
ECPR3 ENCORPAR ON
79.97-0.02%-0.02Sức mua mạnh100151.948M3.8720.671614.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EEEL3 CEEE-GT ON N1
220.004.76%10.00Mua1002.141B0.1227.071128.00Công ty dịch vụ công cộng
EGIE3 ENGIE BRASILON NM
37.391.05%0.39Mua695.600K30.189B13.372.771039.00Công ty dịch vụ công cộng
ELEK3 ELEKEIROZ ON
15.010.07%0.01Mua100472.592M5.492.73739.00Vật liệu cơ bản
ELET5 ELETROBRAS PNA N1
38.000.00%0.00Mua40045.340B-2.0521235.00Công ty dịch vụ công cộng
EMAE4 EMAE PN
19.990.00%0.00Mua700738.572M5.223.83507.00Công ty dịch vụ công cộng
ENBR3 ENERGIAS BR ON NM
15.470.13%0.02Mua2.778M9.367B9.931.562941.00Công ty dịch vụ công cộng
ENBR3F ENERGIAS BR ON NM
15.49-0.58%-0.09Mua4.117K9.367B9.931.562941.00Công ty dịch vụ công cộng
ENEV3 ENEVA ON NM
17.750.40%0.07Mua76.100K5.569B10.901.62152.00Công ty dịch vụ công cộng
ENGI3 ENERGISA ON N2
11.201.82%0.20Mua3.600K15.736B3.292.1312799.00Công ty dịch vụ công cộng
ENMT4F ENERGISA MT PN
20.0017.65%3.00Mua44.216B22.250.892423.00Công ty dịch vụ công cộng
EQTL3 EQUATORIAL ON NM
83.700.17%0.14Mua986.300K16.609B22.393.741178.00Công ty dịch vụ công cộng
ESTC3 ESTACIO PARTON NM
30.043.59%1.04Sức mua mạnh3.017M8.703B14.452.0113004.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ESTC3F ESTACIO PARTON NM
30.063.12%0.91Mua2.411K8.703B14.452.0113004.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ESUD11F FIP IE II CI
1450.003.57%50.00Sức mua mạnh56
EVEN3 EVEN ON NM
6.707.72%0.48Mua2.906M1.348B-1.38Tài chính
FAED11 FII ANH EDUCCI
222.001.37%3.00Sức mua mạnh1.217K
FESA3 FERBASA ON N1
33.00-0.75%-0.25Mua1002.291B5.404.123037.00Vật liệu cơ bản
FFCI11 FII RIOB RC CI
170.50-0.08%-0.13Sức mua mạnh6.660K
FIIB11 FII INDL BR CI
437.990.69%2.99Mua1.933K
FLMA11 FII S F LIMACI
2.93-0.34%-0.01Mua13.297K
FOFT11 FII HTOPFOF2CI
93.701.96%1.80Mua39
FRIO3 METALFRIO ON NM
59.000.00%0.00Mua100242.298M-11.86Công nghiệp
GNDI3 INTERMEDICA ON NM
33.94-0.18%-0.06Mua1.807M17.968B53.350.6911032.00Chăm sóc sức khỏe
GOVE11F IT NOW IGCT CI
39.998.08%2.99Mua1
HAPV3 HAPVIDA ON NM
33.600.60%0.20Mua564.600K22.443B26.771.25Chăm sóc sức khỏe
HGLG11 FII CSHG LOGCI
144.30-0.45%-0.65Mua23.773K
HMOC11 FII HEDMOCA CI
210.000.00%0.00Mua8
JOPA3 JOSAPAR ON
24.506.52%1.50Sức mua mạnh100259.268M7.333.341240.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
JSLG3 JSL ON NM
8.610.12%0.01Mua195.400K1.764B19.750.4423100.00Công nghiệp
JSLG3F JSL ON NM
8.670.81%0.07Sức mua mạnh3391.764B19.750.4423100.00Công nghiệp
KLBN3F KLABIN S/A ON N2
5.891.90%0.11Mua10022.399B-0.7514207.00Vật liệu cơ bản
LIGT3 LIGHT S/A ON NM
18.821.95%0.36Mua825.600K3.765B22.860.814299.00Công ty dịch vụ công cộng
LLIS3 LE LIS BLANCON NM
30.800.98%0.30Mua18.600K1.574B4.027.591833.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LUXM4 TREVISA PN
17.58-2.33%-0.42Mua40091.346M9.641.82Công nghiệp
MBRF11 FII MERC BR CI
1110.20-0.43%-4.74Mua33
MGEL4 MANGELS INDLPN
7.430.00%0.00Mua10027.610M-4.163100.00Vật liệu cơ bản
MILS3 MILLS ON NM
5.916.49%0.36Mua5.026M961.857M-0.911260.00Công nghiệp
MILS3F MILLS ON NM
5.927.64%0.42Sức mua mạnh6.259K961.857M-0.911260.00Công nghiệp
MOVI3 MOVIDA ON NM
9.50-0.84%-0.08Mua925.900K2.513B15.950.602953.00Công nghiệp
MRVE3 MRV ON NM
13.871.61%0.22Mua4.236M6.054B8.931.5430000.00Tài chính
MRVE3F MRV ON NM
13.871.02%0.14Mua3.464K6.054B8.931.5430000.00Tài chính
MTSA4 METISA PN
16.43-0.12%-0.02Mua700148.244M8.351.971065.00Công nghiệp
MWET4 WETZEL S/A PN
4.9013.95%0.60Mua4.600K10.715M-0.521567.00Vật liệu cơ bản
MWET4F WETZEL S/A PN
5.5057.14%2.00Sức mua mạnh14210.715M-0.521567.00Vật liệu cơ bản
MXRF11 FII MAXI RENCI
11.260.27%0.03Sức mua mạnh85.447K
NAFG4 NADIR FIGUEIPN
47.016.65%2.93Mua400638.350M8.425.582094.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NPAR11 FII NESTPAR CI
120.00-0.82%-0.99Mua1
OMGE3 OMEGA GER ON NM
19.040.53%0.10Mua106.300K2.231B34.871.33Công ty dịch vụ công cộng
PATI4F PANATLANTICAPN
25.3826.90%5.38Sức mua mạnh20276.499M4.363.55Vật liệu cơ bản
PIBB11 IT NOW PIBB CI
162.870.66%1.07Mua24.380K
PPLA11 PPLA UNT
1.662.47%0.04Mua28.900K16.422B-3.20Tài chính
PTBL3 PORTOBELLO ON NM
5.811.04%0.06Sức mua mạnh324.800K911.309M8.230.702448.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PTBL3F PORTOBELLO ON NM
5.801.05%0.06Sức mua mạnh1.854K911.309M8.230.702448.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RDNI3 RNI ON NM
6.190.00%0.00Mua9.000K261.149M-0.89296.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RLOG3 COSAN LOG ON NM
13.881.83%0.25Mua147.700K6.310B366.590.049291.00Công nghiệp
RSUL4F RIOSULENSE PN
62.000.00%0.00Sức mua mạnh134.974M1.4242.101161.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SAPR11 SANEPAR UNT N2
74.503.47%2.50Mua1.562M6.629B8.751.507165.00Công ty dịch vụ công cộng
SAPR11F SANEPAR UNT N2
74.593.60%2.59Sức mua mạnh2.507K6.629B8.751.507165.00Công ty dịch vụ công cộng
SAPR3 SANEPAR ON N2
20.066.70%1.26Mua24.900K6.629B8.751.507165.00Công ty dịch vụ công cộng
SAPR3F SANEPAR ON N2
20.5010.75%1.99Mua626.629B8.751.507165.00Công ty dịch vụ công cộng
SAPR4 SANEPAR PN N2
13.623.50%0.46Mua358.700K6.629B8.751.507165.00Công ty dịch vụ công cộng
SAPR4F SANEPAR PN N2
13.542.34%0.31Mua9286.629B8.751.507165.00Công ty dịch vụ công cộng
SBSP3 SABESP ON NM
41.030.64%0.26Mua1.761M27.867B14.362.8414170.00Công ty dịch vụ công cộng
SBSP3F SABESP ON NM
41.01-2.24%-0.94Mua1.089K27.867B14.362.8414170.00Công ty dịch vụ công cộng
SDIL11 FII SDI LOG CI
109.991.47%1.59Mua5.756K
SEER3 SER EDUCA ON NM
19.102.63%0.49Mua801.700K2.467B14.891.257800.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SEER3F SER EDUCA ON NM
19.102.41%0.45Mua9302.467B14.891.257800.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SMTO3 SAO MARTINHOON NM
20.372.72%0.54Sức mua mạnh863.600K6.956B13.601.467869.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SNSY5 SANSUY PNA
54.9016.59%7.81Sức mua mạnh2006.934M-783.461460.00Vật liệu cơ bản
SPTW11 FII SP DOWNTCI
79.00-0.42%-0.33Mua1.606K
SULA3 SUL AMERICA ON N2
13.870.00%0.00Mua3007.648B9.712.035168.00Tài chính
TBOF11 FII TBOFFICECI
83.90-0.12%-0.10Mua3.067K
TESA3 TERRA SANTA ON NM
13.95-0.29%-0.04Mua2.600K250.617M4.293.261764.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TGAR11 FII TG ATIVOCI
123.040.10%0.12Mua8.238K
TRIS3 TRISUL ON NM
4.500.22%0.01Mua238.500K655.913M9.140.49324.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TRIS3F TRISUL ON NM
4.510.67%0.03Mua557655.913M9.140.49324.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TRXL11 FII TRX LOG CI ER
85.890.69%0.59Mua2.397K
VGIR11 FII VALREIIICI ERS
101.500.00%0.00Mua209
VISC11 FII VINCI SCCI
108.450.04%0.04Mua16.906K
VULC3 VULCABRAS ON NM
8.09-2.18%-0.18Mua274.400K2.032B13.150.6323878.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WPLZ11 FII W PLAZA CI
76.895.33%3.89Mua140
XBOV11 CAIXAETFXBOVCI
92.960.35%0.32Mua10
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất