Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Cổ phiếu định giá cao — Thị trường Chứng khoán Brazil

Cổ phiếu đã tăng giá đáng kể do nhu cầu lớn được gọi là quá mua. Điều này thường xảy ra khi có quá nhiều người mua đẩy giá quá cao đến nỗi không thể chứng minh được tài chính của công ty. Khi người bán bắt đầu có quá nhiều người mua, giá có thể thay đổi hướng của nó. Một script khác khiến cổ phiếu trở nên mua quá nhiều là khi một công ty mua lại cổ phiếu của chính mình. Hãy thận trọng khi mua các cổ phiếu bị định giá quá cao vì có thể có sự thoái lui.

           
AERI3 AERIS ON NM
12.894.54%0.56Mua6.825M9.206B54.730.233627.00Sản xuất Chế tạo
AERI3F AERIS ON NM
12.945.20%0.64Mua112.606K9.206B54.590.233627.00Sản xuất Chế tạo
AGRO3F BRASILAGRO ON NM
27.790.65%0.18Mua6.007K1.611B10.512.64Công nghiệp Chế biến
APER3 ALPER S.A. ON NM
37.50-0.08%-0.03Mua19.700K420.279M5519.120.0195.00Tài chính
BIDI3 BANCO INTER ON N2
43.054.09%1.69Mua309.100K31.617BTài chính
BIDI3F BANCO INTER ON N2
42.651.91%0.80Mua10.006K31.617BTài chính
BRAP3 BRADESPAR ON N1
66.650.54%0.36Mua5.000K23.071B30.632.16Tài chính
BRAP3F BRADESPAR ON N1
73.507.38%5.05Sức mua mạnh27723.071B31.632.16Tài chính
BRKM3 BRASKEM ON N1
26.001.96%0.50Mua26.100K20.298B-13.147500.00Công nghiệp Chế biến
BSEV3 BIOSEV ON NM
6.593.13%0.20Mua78.100K6.521B-1.23Công nghiệp Chế biến
BSEV3F BIOSEV ON NM
6.522.03%0.13Mua1.957K6.521B-1.23Công nghiệp Chế biến
CARD3 CSU CARDSYSTON NM
16.360.25%0.04Mua146.200K670.817M15.811.03Dịch vụ Thương mại
CASH3 MELIUZ ON NM
25.450.59%0.15Mua4.750MDịch vụ Thương mại
CASH3F MELIUZ ON NM
25.502.29%0.57Mua84.519KDịch vụ Thương mại
CGRA3 GRAZZIOTIN ON
40.000.03%0.01Mua3.000K792.878M6.892482.00Bán Lẻ
CSNA3 SID NACIONALON
37.393.14%1.14Mua14.095M50.029B45.090.8038304.00Khoáng sản phi năng lượng
CSNA3F SID NACIONALON
37.202.28%0.83Mua65.339K50.029B45.240.8038304.00Khoáng sản phi năng lượng
DASA3 DASA ON
107.0013.71%12.90Mua6.300K45.234B-0.41Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
DASA3F DASA ON
119.9826.96%25.48Mua1.601K45.234B-0.41Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
DOHL3 DOHLER ON
44.9217.32%6.63Mua16.600K2.896B111.180.25Công nghiệp Chế biến
DOHL3F DOHLER ON
43.4415.65%5.88Mua9.384K2.896B109.060.25Công nghiệp Chế biến
DTCY3F DTCOM-DIRECTON
11.890.93%0.11Mua3.866K91.837M-0.26Dịch vụ Công nghệ
EALT3 ACO ALTONA ON
20.0019.05%3.20Mua30.800K378.000M18.010.93990.00Sản xuất Chế tạo
EALT3F ACO ALTONA ON
20.0012.68%2.25Mua12.027K378.000M19.030.93990.00Sản xuất Chế tạo
ENEV3 ENEVA ON NM
67.940.65%0.44Mua2.346M21.319B31.252.18907.00Công ty dịch vụ công cộng
ENEV3F ENEVA ON NM
68.150.37%0.25Mua18.602K21.319B31.432.18907.00Công ty dịch vụ công cộng
ENJU3 ENJOEI ON NM
15.3410.20%1.42Mua2.750M2.721B73.00Bán Lẻ
ENJU3F ENJOEI ON NM
15.3511.88%1.63Mua28.656K2.721B73.00Bán Lẻ
EQPA3 EQTL PARA ON
3.640.00%0.00Mua61.100K8.041B11.830.31Công ty dịch vụ công cộng
EQPA3F EQTL PARA ON
3.630.83%0.03Mua1.997K8.041B11.700.31Công ty dịch vụ công cộng
FRAS3 FRAS-LE ON N1
10.500.10%0.01Mua138.500K2.251B39.570.27Sản xuất Chế tạo
GPCP3 GPC PART ON
26.95-0.85%-0.23Mua126.600K847.378M2.103.15Hỗn hợp
GPCP3F GPC PART ON
27.24-0.95%-0.26Mua3.861K847.378M2.123.15Hỗn hợp
IGBR3F IGB S/A ON
13.601.80%0.24Mua5.603K168.818M-7.29Khách hàng Lâu năm
INEP3 INEPAR ON
28.198.42%2.19Mua86.100K213.631M-53.24Sản xuất Chế tạo
INEP3F INEPAR ON
28.429.31%2.42Mua3.488K213.631M-53.24Sản xuất Chế tạo
KLBN3 KLABIN S/A ON N2
6.140.16%0.01Mua209.900K33.199B-0.61Công nghiệp Chế biến
KLBN3F KLABIN S/A ON N2
6.211.14%0.07Mua8.042K33.199B-0.61Công nghiệp Chế biến
LWSA3 LOCAWEB ON NM
109.005.72%5.90Mua2.570M13.073B682.780.16Dịch vụ Công nghệ
LWSA3F LOCAWEB ON NM
109.006.45%6.60Sức mua mạnh36.900K13.073B678.150.16Dịch vụ Công nghệ
NGRD3 NEOGRID ON NM
8.8516.60%1.26Mua19.960M1.811B777.00Dịch vụ Công nghệ
NGRD3F NEOGRID ON NM
8.8817.31%1.31Mua115.593K1.811B777.00Dịch vụ Công nghệ
NORD3 NORDON MET ON
30.0042.52%8.95Mua70.900K139.382M416.010.05Sản xuất Chế tạo
NORD3F NORDON MET ON
29.0035.14%7.54Mua20.700K139.382M424.110.05Sản xuất Chế tạo
PATI3F PANATLANTICAON
41.566.70%2.61Mua25694.070M6.755.77Sản xuất Chế tạo
PETZ3 PETZ ON NM
22.001.99%0.43Mua3.745M8.043B4158.00Công nghiệp Chế biến
PETZ3F PETZ ON NM
21.901.96%0.42Mua55.374K8.043B4158.00Công nghiệp Chế biến
PGMN3 PAGUE MENOS ON NM
10.311.08%0.11Mua1.032M4.527B63.160.16Bán Lẻ
PGMN3F PAGUE MENOS ON NM
10.382.77%0.28Mua26.470K4.527B62.540.16Bán Lẻ
POMO3 MARCOPOLO ON N2
3.063.03%0.09Mua462.900K2.831B86.840.0414187.00Sản xuất Chế tạo
POMO3F MARCOPOLO ON N2
3.083.01%0.09Mua6.636K2.831B87.430.0414187.00Sản xuất Chế tạo
PRIO3 PETRORIO ON NM
78.00-1.86%-1.48Mua4.931M10.844B24.523.24Năng lượng Mỏ
PRIO3F PETRORIO ON NM
77.80-2.42%-1.93Mua96.931K10.844B24.603.24Năng lượng Mỏ
PTNT3 PETTENATI ON
8.20-2.38%-0.20Mua155.000K403.591M99.060.081572.00Công nghiệp Chế biến
PTNT3F PETTENATI ON
8.154.09%0.32Mua5.020K403.591M92.330.081572.00Công nghiệp Chế biến
RANI3 IRANI ON NM
6.043.78%0.22Mua3.482M1.555B2120.00Công nghiệp Chế biến
RANI3F IRANI ON NM
6.092.35%0.14Mua18.480K1.555B2120.00Công nghiệp Chế biến
RLOG3 COSAN LOG ON NM
20.42-0.58%-0.12Mua752.300K9.512B82.520.289102.00Vận chuyển
RLOG3F COSAN LOG ON NM
20.40-0.15%-0.03Mua12.463K9.512B82.080.289102.00Vận chuyển
ROMI3 INDS ROMI ON NM
17.40-1.47%-0.26Sức mua mạnh905.800K1.295B10.361.46Sản xuất Chế tạo
ROMI3F INDS ROMI ON NM
17.36-1.48%-0.26Sức mua mạnh17.619K1.295B10.341.46Sản xuất Chế tạo
RSID3 ROSSI RESID ON NM
10.709.18%0.90Mua414.000K165.701M-10.66Khách hàng Lâu năm
RSID3F ROSSI RESID ON NM
10.366.15%0.60Mua4.429K165.701M-10.66Khách hàng Lâu năm
SEQL3 SEQUOIA LOG ON NM
27.632.07%0.56Mua1.353M3.442BVận chuyển
SEQL3F SEQUOIA LOG ON NM
27.601.85%0.50Mua19.721K3.442BVận chuyển
SLCE3 SLC AGRICOLAON NM
33.800.96%0.32Mua961.800K6.272B16.082.083630.00Công nghiệp Chế biến
SLCE3F SLC AGRICOLAON NM
33.40-0.00%-0.00Mua14.256K6.272B16.042.083630.00Công nghiệp Chế biến
SMTO3 SAO MARTINHOON NM
31.590.77%0.24Mua883.200K10.859B11.542.72Công nghiệp Chế biến
SMTO3F SAO MARTINHOON NM
31.861.66%0.52Mua5.607K10.859B11.532.72Công nghiệp Chế biến
STBP3 SANTOS BRP ON NM
6.094.46%0.26Mua6.207M5.018B-0.023041.00Vận chuyển
STBP3F SANTOS BRP ON NM
6.073.94%0.23Mua40.886K5.018B-0.023041.00Vận chuyển
TASA3 TAURUS ARMASON N2
17.900.67%0.12Mua115.600K1.583B281.770.06Công nghệ Điện tử
TASA3F TAURUS ARMASON N2
18.011.35%0.24Mua3.102K1.583B281.620.06Công nghệ Điện tử
TIET3 AES TIETE E ON N2
3.534.44%0.15Mua337.200K6.745B19.530.18463.00Công ty dịch vụ công cộng
TIET3F AES TIETE E ON N2
3.543.81%0.13Mua9.343K6.745B19.700.18463.00Công ty dịch vụ công cộng
UNIP3 UNIPAR ON
54.741.39%0.75Mua15.900K5.035B25.532.111300.00Công nghiệp Chế biến
UNIP3F UNIPAR ON
54.242.36%1.25Mua7315.035B25.062.111300.00Công nghiệp Chế biến
WEGE3 WEG ON NM
89.87-0.45%-0.41Mua4.239M189.384B90.261.0031830.00Sản xuất Chế tạo
WEGE3F WEG ON NM
90.00-0.56%-0.51Mua61.822K189.384B90.491.0031830.00Sản xuất Chế tạo
WLMM3 WLM IND COM ON
22.312.81%0.61Mua1.000K790.199M13.461.61851.00Dịch vụ Phân phối
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất