Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Cổ phiếu định giá cao — Thị trường Chứng khoán Brazil

Cổ phiếu đã tăng giá đáng kể do nhu cầu lớn được gọi là quá mua. Điều này thường xảy ra khi có quá nhiều người mua đẩy giá quá cao đến nỗi không thể chứng minh được tài chính của công ty. Khi người bán bắt đầu có quá nhiều người mua, giá có thể thay đổi hướng của nó. Một script khác khiến cổ phiếu trở nên mua quá nhiều là khi một công ty mua lại cổ phiếu của chính mình. Hãy thận trọng khi mua các cổ phiếu bị định giá quá cao vì có thể có sự thoái lui.

           
ADBE34 ADOBE INC DRN
494.660.69%3.38Sức mua mạnh7101194.891B11.9341.6022634.00Dịch vụ Công nghệ
AMZO34 AMAZON DRN
8488.82-0.01%-1.18Mua5104234.020B93708.610.09798000.00Bán Lẻ
APER3 ALPER S.A. ON NM
35.483.74%1.28Mua37.300K393.874M100.500.3695.00Tài chính
APER3F ALPER S.A. ON NM
34.511.14%0.39Mua510393.874M100.260.3695.00Tài chính
ATOM3 ATOMPAR ON
2.17-1.36%-0.03Sức mua mạnh176.300K45.351M9.680.23Tài chính
ATOM3F ATOMPAR ON
2.15-1.38%-0.03Sức mua mạnh3.006K45.351M9.600.23Tài chính
B3SA3 B3 ON NM
59.951.80%1.06Mua8.017M122.521B38.581.53Tài chính
BABA34 ALIBABAGR DRN
1390.24-0.13%-1.77Mua5003778.908B264.215.35Bán Lẻ
BAZA3 AMAZONIA ON
38.461.21%0.46Mua1.800K1.140B3.2911.562965.00Tài chính
BAZA3F AMAZONIA ON
38.481.40%0.53Sức mua mạnh5831.140B3.2811.562965.00Tài chính
BIDI11 BANCO INTER UNT N2
50.409.28%4.28Mua1.209M12.278BTài chính
BIDI11F BANCO INTER UNT N2
50.319.42%4.33Mua22.220K12.278BTài chính
BIDI3 BANCO INTER ON N2
15.909.28%1.35Mua519.500K11.265BTài chính
BIDI3F BANCO INTER ON N2
15.9111.96%1.70Mua28.151K11.265BTài chính
BIDI4 BANCO INTER PN N2
17.339.34%1.48Mua4.209M12.278BTài chính
BIDI4F BANCO INTER PN N2
17.259.73%1.53Mua131.356K12.278BTài chính
BIDU34 BAIDU INC DRN
701.060.22%1.55Mua20019.115B16154.970.0437779.00Dịch vụ Công nghệ
BMEB4 MERC BRASIL PN
14.60-0.61%-0.09Mua1.400K765.271M5.492.68Tài chính
BPAC11 BTGP BANCO UNT N2
85.402.64%2.20Mua3.216M73.574BTài chính
BPAC11F BTGP BANCO UNT N2
85.002.47%2.05Mua19.168K73.574BTài chính
BPAC3 BTGP BANCO ON N2
38.03-1.83%-0.71Mua1.900K98.291BTài chính
BPAC5 BTGP BANCO PNA N2
23.900.04%0.01Mua80061.771BTài chính
BPAC5F BTGP BANCO PNA N2
23.771.15%0.27Mua23361.771BTài chính
BTOW3 B2W DIGITAL ON NM
120.240.05%0.06Mua1.915M62.913B-0.619176.00Bán Lẻ
BTOW3F B2W DIGITAL ON NM
120.310.25%0.30Mua27.669K62.913B-0.619176.00Bán Lẻ
CARE11 FII DEA CARECI
0.874.82%0.04Mua368.770K
COGN3 COGNA ON ON NM
8.6411.05%0.86Mua148.317M16.146B-0.02400.00Dịch vụ Thương mại
COGN3F COGNA ON ON NM
8.6711.44%0.89Mua335.944K16.146B-0.02400.00Dịch vụ Thương mại
CPFF11 FII CAP REITCI ER
85.680.79%0.67Mua2.857K
CXRI11 FII CX RBRAVCI ER
1695.100.66%11.09Mua149
CYRE3 CYRELA REALTON NM
28.034.20%1.13Mua11.772M10.775B26.161.03Tài chính
CYRE3F CYRELA REALTON NM
27.974.76%1.27Sức mua mạnh48.167K10.775B25.971.03Tài chính
DIRR3 DIRECIONAL ON NM
17.46-1.02%-0.18Mua1.576M2.591B29.490.61Tài chính
DIRR3F DIRECIONAL ON NM
17.80-0.00%-0.00Mua9.784K2.591B29.760.61Tài chính
DTEX3 DURATEX ON NM
15.41-0.96%-0.15Mua2.533M10.635B24.980.6311714.00Sản xuất Chế tạo
DTEX3F DURATEX ON NM
15.40-1.35%-0.21Mua14.784K10.635B25.060.6311714.00Sản xuất Chế tạo
EALT4 ACO ALTONA PN
4.7010.85%0.46Mua170.300K105.750M6.030.70990.00Sản xuất Chế tạo
EALT4F ACO ALTONA PN
4.6912.20%0.51Mua4.327K105.750M5.940.70990.00Sản xuất Chế tạo
EBAY34 EBAY DRN
157.70-0.69%-1.10Mua140222.541B5.0831.4513300.00Dịch vụ Khách hàng
ELET3 ELETROBRAS ON N1
36.27-1.33%-0.49Mua7.334M56.905B6.197.0613089.00Công ty dịch vụ công cộng
ELET3F ELETROBRAS ON N1
36.17-0.77%-0.28Mua35.263K56.905B6.147.0613089.00Công ty dịch vụ công cộng
ELET6 ELETROBRAS PNB N1
37.09-2.01%-0.76Mua2.929M58.191B6.387.0713089.00Công ty dịch vụ công cộng
ELET6F ELETROBRAS PNB N1
37.09-1.46%-0.55Mua16.742K58.191B6.347.0713089.00Công ty dịch vụ công cộng
ENEV3 ENEVA ON NM
47.77-0.60%-0.29Mua840.400K15.084B23.442.06907.00Công ty dịch vụ công cộng
ENEV3F ENEVA ON NM
47.88-0.79%-0.38Mua6.973K15.084B23.542.06907.00Công ty dịch vụ công cộng
EQTL3 EQUATORIAL ON NM
24.441.75%0.42Mua3.562M24.692B9.202.62Công ty dịch vụ công cộng
ETER3F ETERNIT ON NM
4.200.00%0.00Mua19.902K215.963M-0.121500.00Khoáng sản phi năng lượng
EVEN3 EVEN ON NM
13.775.03%0.66Mua4.416M2.833B26.280.50Khách hàng Lâu năm
EVEN3F EVEN ON NM
13.653.88%0.51Mua28.619K2.833B26.340.50Khách hàng Lâu năm
FIND11F IT NOW IFNC CI
113.503.18%3.50Mua32Hỗn hợp
FVBI11 FII VBI 4440CI ER
155.490.11%0.17Mua447
GBIO33 BIOTOSCANA DR3
10.280.78%0.08Mua3.014M1.077B586.210.02677.00Công nghệ Sức khỏe
GPCP3 GPC PART ON
43.1711.41%4.42Mua164.900K269.178M8.574.52Hỗn hợp
GSFI11 FII GENERAL CI ER
2.921.39%0.04Mua9.082K
HBOR3 HELBOR ON NM
3.35-0.30%-0.01Mua27.695M2.223B-0.12Tài chính
HBOR3F HELBOR ON NM
3.360.30%0.01Mua44.103K2.223B-0.12Tài chính
HFOF11 FII HTOPFOF3CI ER
115.550.04%0.05Mua53.277K
IDNT3 IDEIASNET ON
6.333.09%0.19Mua499.900K496.587M32.200.19Dịch vụ Công nghệ
IDNT3F IDEIASNET ON
6.353.25%0.20Mua10.406K496.587M32.250.19Dịch vụ Công nghệ
IDVL3 INDUSVAL ON N2
2.846.37%0.17Mua354.500K246.354MTài chính
IDVL3F INDUSVAL ON N2
2.837.60%0.20Mua2.005K246.354MTài chính
IMAB11 IT NOW IMA-BF11
77.150.56%0.43Sức mua mạnh8.475K
IMBB11 BRAD IMA-B F11
100.750.15%0.15Sức mua mạnh5.000K
JHSF3 JHSF PART ON NM
9.440.00%0.00Mua7.748M6.053B16.310.60Tài chính
JHSF3F JHSF PART ON NM
9.460.11%0.01Mua73.939K6.053B16.330.60Tài chính
JSLG3F JSL ON NM
27.761.02%0.28Mua10.464K5.714B40.770.6921700.00Vận chuyển
KEPL3 KEPLER WEBERON
38.63-1.70%-0.67Mua134.600K1.016B24.481.61Sản xuất Chế tạo
KEPL3F KEPLER WEBERON
39.30-0.18%-0.07Mua1.656K1.016B24.531.61Sản xuất Chế tạo
LAME3 LOJAS AMERICON N1
30.96-0.23%-0.07Mua2.321M50.194B70.510.4437000.00Bán Lẻ
LAME3F LOJAS AMERICON N1
30.620.23%0.07Mua15.238K50.194B69.420.4437000.00Bán Lẻ
LIGT3 LIGHT S/A ON NM
17.900.79%0.14Mua1.383M5.440B3.185.585186.00Công ty dịch vụ công cộng
LIGT3F LIGHT S/A ON NM
17.98-0.66%-0.12Mua5.735K5.440B3.245.585186.00Công ty dịch vụ công cộng
LINX3 LINX ON NM
26.69-1.15%-0.31Mua1.743M4.739B362.420.08Dịch vụ Công nghệ
LINX3F LINX ON NM
26.60-1.30%-0.35Mua24.403K4.739B361.740.08Dịch vụ Công nghệ
LOGG3 LOG COM PROPON NM
35.310.89%0.31Mua259.100K3.593B30.951.13Tài chính
LOGG3F LOG COM PROPON NM
35.361.12%0.39Mua6.511K3.593B30.931.13Tài chính
LWSA3 LOCAWEB ON NM
48.312.94%1.38Sức mua mạnh1.457M6.046B307.740.16Dịch vụ Công nghệ
LWSA3F LOCAWEB ON NM
48.152.45%1.15Sức mua mạnh22.540K6.046B308.200.16Dịch vụ Công nghệ
MDNE3 MOURA DUBEUXON NM
11.994.53%0.52Mua1.705M1.018B-2.03Tài chính
MDNE3F MOURA DUBEUXON NM
12.105.49%0.63Mua15.019K1.018B-2.03Tài chính
MEAL3 IMC S/A ON NM
5.118.03%0.38Mua14.306M996.421M-0.28Dịch vụ Khách hàng
MEAL3F IMC S/A ON NM
5.035.67%0.27Mua42.790K996.421M-0.28Dịch vụ Khách hàng
MGLU3 MAGAZ LUIZA ON NM
80.180.98%0.78Mua12.989M129.841B159.660.53Bán Lẻ
MGLU3F MAGAZ LUIZA ON NM
80.001.16%0.92Mua180.769K129.841B159.020.53Bán Lẻ
MILS3 MILLS ON NM
7.681.99%0.15Mua1.868M1.922B-0.191205.00Tài chính
MILS3F MILLS ON NM
7.631.06%0.08Mua8.297K1.922B-0.191205.00Tài chính
MOAR3 MONT ARANHA ON
185.003.17%5.69Mua1.600K2.266B-3.30Công nghiệp Chế biến
MRVE3 MRV ON NM
21.576.20%1.26Mua7.571M10.396B15.051.36Tài chính
MRVE3F MRV ON NM
21.316.60%1.32Mua38.352K10.396B14.811.36Tài chính
MTRE3 MITRE REALTYON NM
17.705.99%1.00Mua1.494M1.872B61.110.27Tài chính
MTRE3F MITRE REALTYON NM
17.857.85%1.30Mua20.189K1.872B60.560.27Tài chính
NFLX34 NETFLIX DRN
3000.0011.11%300.00Sức mua mạnh7501319.410B131707.320.028600.00Dịch vụ Khách hàng
NVDC34 NVIDIA CORP DRN
558.52-0.82%-4.64Mua1.380K1373.960B98799.990.0113775.00Công nghệ Điện tử
OFSA3 OUROFINO S/AON NM
32.905.38%1.68Mua53.700K1.775B33.990.92Công nghệ Sức khỏe
OFSA3F OUROFINO S/AON NM
33.054.23%1.34Mua1.681K1.775B34.530.92Công nghệ Sức khỏe
PFRM3 PROFARMA ON NM
6.620.00%0.00Mua743.100K811.685M38.160.176630.00Dịch vụ Phân phối
PFRM3F PROFARMA ON NM
6.592.49%0.16Mua13.929K811.685M37.060.176630.00Dịch vụ Phân phối
PNVL3 DIMED ON
31.401.29%0.40Mua151.600K4.254B53.920.576913.00Công nghệ Sức khỏe
PNVL3F DIMED ON
31.401.36%0.42Mua12.108K4.254B53.890.576913.00Công nghệ Sức khỏe
PNVL4 DIMED PN
25.632.36%0.59Sức mua mạnh16.500K3.472B43.560.576913.00Công nghệ Sức khỏe
PRNR3F PRINER ON NM
11.350.71%0.08Mua9.770K426.863M-0.04Dịch vụ Công nghiệp
PSVM11 PORTO VM TPR
4.8020.30%0.81Mua108.900KVận chuyển
PSVM11F PORTO VM TPR
5.1726.72%1.09Mua5.957KVận chuyển
PYPL34 PAYPAL HOLD DRN
478.85-0.66%-3.16Mua5601124.490B150628.130.0023200.00Dịch vụ Công nghệ
RBRL11 FII RBR LOG CI ER
119.00-0.83%-1.00Mua3
RDNI3 RNI ON NM
13.9516.25%1.95Mua113.000K588.732M125.000.10300.00Tài chính
RDNI3F RNI ON NM
13.5224.84%2.69Mua2.370K588.732M112.810.10300.00Tài chính
REDE3 REDE ENERGIAON
10.300.00%0.00Sức mua mạnh1.600K21.736B35.740.296920.00Công ty dịch vụ công cộng
RNEW4 RENOVA PN N2
3.14-0.63%-0.02Mua29.800K137.118M-63.63Công ty dịch vụ công cộng
RNEW4F RENOVA PN N2
3.180.00%0.00Mua652137.118M-63.63Công ty dịch vụ công cộng
S1PO34 SPOTIFY TECHDRN
367.33-1.70%-6.34Mua60
SCAR3 SAO CARLOS ON NM
39.360.77%0.30Mua12.300K2.226B24.731.62Tài chính
SHOW3 TIME FOR FUNON NM
3.179.69%0.28Mua4.187M213.297M-0.75Dịch vụ Khách hàng
SHOW3F TIME FOR FUNON NM
3.169.34%0.27Mua23.978K213.297M-0.75Dịch vụ Khách hàng
SHUL4 SCHULZ PN
12.17-1.30%-0.16Mua229.700K1.086B11.651.062807.00Sản xuất Chế tạo
SHUL4F SCHULZ PN
12.300.00%0.00Mua9.413K1.086B11.621.062807.00Sản xuất Chế tạo
SMAC IT NOW SMALL
61.051.73%1.04Mua
SMAC11 IT NOW SMALLCI
61.201.75%1.05Mua140.840K
SMAC11F IT NOW SMALLCI
61.011.99%1.19Mua138
SMAL ISHARES SMAL
117.401.74%2.01MuaHỗn hợp
SMAL11 ISHARES SMALCI
117.402.05%2.36Mua504.930KHỗn hợp
SMAL11F ISHARES SMALCI
117.001.49%1.72Mua1.097KHỗn hợp
SPTW11 FII SP DOWNTCI ERA
77.961.34%1.03Mua7.483K
SQIA3 SINQIA ON NM
23.580.34%0.08Mua550.800K1.648B-0.05Dịch vụ Công nghệ
SQIA3F SINQIA ON NM
23.630.34%0.08Mua29.701K1.648B-0.05Dịch vụ Công nghệ
TCNO3 TECNOSOLO ON
2.995.65%0.16Mua252.100K19.795M-0.04Dịch vụ Công nghiệp
TCNO4 TECNOSOLO PN
1.713.64%0.06Mua647.100K11.321M-0.04Dịch vụ Công nghiệp
TCNO4F TECNOSOLO PN
1.702.41%0.04Mua4.426K11.321M-0.04Dịch vụ Công nghiệp
TELB3 TELEBRAS ON
158.00-2.47%-4.00Mua1.000K9.447B-2.91402.00Truyền thông
TELB3F TELEBRAS ON
163.00-0.30%-0.49Mua3519.447B-2.91402.00Truyền thông
TEND3 TENDA ON NM
35.083.33%1.13Mua1.075M3.415B15.482.39Tài chính
TEND3F TENDA ON NM
34.903.35%1.13Mua4.589K3.415B15.402.39Tài chính
TESA3 TERRA SANTA ON NM
17.401.40%0.24Mua27.900K376.823M-5.45Công nghiệp Chế biến
TESA3F TERRA SANTA ON NM
17.752.31%0.40Mua1.004K376.823M-5.45Công nghiệp Chế biến
TGAR11 FII TG ATIVOCI ER
132.62-1.21%-1.63Mua21.555K
TOTS3 TOTVS ON NM
25.07-0.08%-0.02Mua2.856M14.428B54.460.47Dịch vụ Công nghệ
TOTS3F TOTVS ON NM
25.250.28%0.07Mua34.372K14.428B54.660.47Dịch vụ Công nghệ
TRIS3 TRISUL ON NM
14.205.19%0.70Mua2.952M2.650B15.720.86222.00Khách hàng Lâu năm
TRIS3F TRISUL ON NM
14.295.23%0.71Mua32.984K2.650B15.810.86222.00Khách hàng Lâu năm
TRXF11 FII TRX REALCI ER
106.99-0.01%-0.01Mua7.717K
TSLA34 TESLA INC DRN
2044.9010.83%199.90Sức mua mạnh7301517.120B-0.0048016.00Khách hàng Lâu năm
TSMC34 TAIWANSMFAC DRN
340.210.77%2.59Mua2001639.262B127.342.6551297.00Công nghệ Điện tử
UCAS3F UNICASA ON NM
4.65-0.64%-0.03Mua1.929K301.354M20.750.23387.00Khách hàng Lâu năm
VINO11 FII VINC CORCI ER
60.600.21%0.13Mua25.099K
VVAR3 VIAVAREJO ON NM
17.620.40%0.07Mua71.191M28.134B-1.06Bán Lẻ
VVAR3F VIAVAREJO ON NM
17.650.51%0.09Mua475.872K28.134B-1.06Bán Lẻ
WEGE3 WEG ON NM
54.700.44%0.24Mua3.670M114.743B65.390.8331830.00Sản xuất Chế tạo
WEGE3F WEG ON NM
54.600.15%0.08Mua64.965K114.743B65.470.8331830.00Sản xuất Chế tạo
WSON33 WILSON SONS DR3
43.886.12%2.53Mua28.400K3.140B53.880.8253088.00Vận chuyển
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất