Cổ phiếu định giá cao

Cổ phiếu đã tăng giá đáng kể do nhu cầu lớn được gọi là quá mua. Điều này thường xảy ra khi có quá nhiều người mua đẩy giá quá cao đến nỗi không thể chứng minh được tài chính của công ty. Khi người bán bắt đầu có quá nhiều người mua, giá có thể thay đổi hướng của nó. Một script khác khiến cổ phiếu trở nên mua quá nhiều là khi một công ty mua lại cổ phiếu của chính mình. Hãy thận trọng khi mua các cổ phiếu bị định giá quá cao vì có thể có sự thoái lui.

           
AEFI11 AESAPAR FDO INV IM
154.000.33%0.50Mua909
AGCX11 FD INVST IMOB AGEN
1155.000.87%10.00Sức mua mạnh336
ALUP11 ALUPAR INVEST SA
19.004.40%0.80Sức mua mạnh496.200K4.593B14.451.08415.00Công ty dịch vụ công cộng
ALUP11F ALUPAR INVEST SA
18.996.21%1.11Mua1.490K4.593B14.451.08415.00Công ty dịch vụ công cộng
AZUL4 AZUL SA
35.004.92%1.64Mua1.516M11.846B14.062.5211347.00Công nghiệp
BAUH4 EXCELSIOR ALIMENTO
14.507.01%0.95Mua10075.722M1.47Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BBFI11B BB FDO DE INVST I
2040.00-0.97%-20.00Mua224
BBPO11 BB PROGRESSIVO II
139.580.41%0.57Mua5.806K
BBSD11 BB ETF S&P DIV BR
66.132.85%1.83Mua1.460K
BEES3 BCO EST ESP SANTO
4.251.67%0.07Mua44.600K1.343B7.170.592346.00Tài chính
BKBR3 BK BRASIL OPERACAO
18.256.10%1.05Mua4.179M4.061B54.630.3410722.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BKBR3F BK BRASIL OPERACAO
18.497.56%1.30Mua1.673K4.061B54.630.3410722.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CAMB4 CAMBUCI SA
20.000.50%0.10Sức mua mạnh1.500K77.104M1.3914.402078.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CELP6 CENT ELET PARA CEL
15.00-13.84%-2.41Mua1005.019B35.910.251753.00Công ty dịch vụ công cộng
CELP6F CENT ELET PARA CEL
29.00-6.45%-2.00Mua75.019B35.910.251753.00Công ty dịch vụ công cộng
CESP3 CESP-COMPANHIA ENE
18.000.90%0.16Mua33.000K6.167B46.330.41464.00Công ty dịch vụ công cộng
CLSC3 CENT ELET STA CATA
45.0012.50%5.00Sức mua mạnh1001.620B7.925.303078.00Công ty dịch vụ công cộng
CMIG3 CIA ENERG MG-CEMIG
11.881.97%0.23Mua844.800K17.163B14.120.835894.00Công ty dịch vụ công cộng
CPFE3 CPFL ENERGIA SA
26.600.42%0.11Mua271.400K27.077B14.161.889136.00Công ty dịch vụ công cộng
CPLE3 CIA PARANAENSE DE
27.471.14%0.31Mua163.900K7.848B7.084.058064.00Công ty dịch vụ công cộng
CPLE6 CIA PARANAENSE DE
28.682.06%0.58Mua747.100K7.848B7.084.058064.00Công ty dịch vụ công cộng
DIVO11 IT NOW IDIV FUNDO
46.604.06%1.82Mua15.750K
DTEX3 DURATEX SA
12.793.65%0.45Mua1.327M8.817B13.530.9511443.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DTEX3F DURATEX SA
12.753.74%0.46Mua1.562K8.817B13.530.9511443.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ECPR4F EMP NAC COM REDITO
100.0036.05%26.50Sức mua mạnh2150.086M3.3923.321614.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EDGA11 FD INV IM FII ED
46.00-0.65%-0.30Mua1.328K
EGIE3 ENGIE BRASIL
41.762.03%0.83Mua1.379M27.259B12.073.461039.00Công ty dịch vụ công cộng
EGIE3F ENGIE BRASIL
41.983.89%1.57Mua4.857K27.259B12.073.461039.00Công ty dịch vụ công cộng
ELPL3 ELETROPAULO METROP
31.90-0.31%-0.10Mua10.700K6.299B-6.787355.00Công ty dịch vụ công cộng
ELPL3F ELETROPAULO METROP
31.903.44%1.06Mua1456.299B-6.787355.00Công ty dịch vụ công cộng
ENGI4 ENERGISA SA
6.744.50%0.29Mua2.400K14.692B3.172.1312799.00Công ty dịch vụ công cộng
EQTL3 EQUATORIAL ENERGIA
71.552.24%1.57Mua1.539M14.222B19.173.741178.00Công ty dịch vụ công cộng
FIIB11 FD INV IM IND BRAS
410.001.61%6.50Mua1.066K
GGRC11 GGR COVIPE RENDA F
129.250.98%1.25Mua13.499K
GOLL4 GOL LINHAS AEREAS
20.210.30%0.06Mua5.055M5.395B-4.5415115.00Công nghiệp
GOLL4F GOL LINHAS AEREAS
20.140.75%0.15Mua3.774K5.395B-4.5415115.00Công nghiệp
GUAR3 GUARARAPES CONFECC
160.002.45%3.83Mua139.300K9.984B18.148.8238132.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GUAR3F GUARARAPES CONFECC
160.055.96%9.00Sức mua mạnh1.535K9.984B18.148.8238132.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GUAR4 GUARARAPES CONFECC
155.954.66%6.95Mua22.500K9.984B18.148.8238132.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GUAR4F GUARARAPES CONFECC
154.815.74%8.41Sức mua mạnh8179.984B18.148.8238132.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HGBS11 HEDGE BRASIL SHOPP
218.200.32%0.70Mua2.111K
HGJH11 CSHG JHSF PRIME OF
162.800.49%0.80Sức mua mạnh1.375K
HGLG11 CSHG LOGISTICA FII
132.930.10%0.13Mua16.853K
HGRE11 CSHG REAL ESTATE
137.130.17%0.23Mua20.532K
HGTX3 CIA HERING
25.510.95%0.24Mua1.477M4.129B18.371.427014.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HGTX3F CIA HERING
25.571.67%0.42Mua2.216K4.129B18.371.427014.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HTMX11 FD INV IM HOTEL MA
135.67-0.02%-0.03Mua1.998K
IDNT3 IDEIASNET SA
9.352.75%0.25Mua2.400K152.816M-0.73Công nghệ
JBSS3F JBS SA
11.102.87%0.31Mua4.098K30.441B-0.39235000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
JOPA3 JOSAPAR
23.000.00%0.00Sức mua mạnh500243.394M9.662.381240.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
JPSA3 JEREISSATI PARTICI
21.500.47%0.10Mua21.200K1.890B21.680.99149000.00Dịch vụ Viễn thông
JSLG3F JSL SA
7.3511.53%0.76Mua3991.405B15.730.4423100.00Công nghiệp
KEPL3 KEPLER WEBER SA
13.464.50%0.58Sức mua mạnh101.400K354.159M-1.521925.00Công nghiệp
KEPL3F KEPLER WEBER SA
13.425.59%0.71Mua257354.159M-1.521925.00Công nghiệp
MALL11 MALLS BRASIL FUNDO
102.101.59%1.60Mua5.621K
MTIG4 METALGRAF IGUACU
60.205.61%3.20Mua2009.686M-27.05Vật liệu cơ bản
MTIG4F METALGRAF IGUACU
59.951.63%0.96Mua69.686M-27.05Vật liệu cơ bản
MTSA4 METISA MET TIMBOEN
16.467.58%1.16Mua20.100K148.334M8.991.831065.00Công nghiệp
MYPK3 IOCHPE-MAXION SA
23.102.90%0.65Sức mua mạnh628.600K3.450B25.140.9215000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NATU3 NATURA COSMETICOS
36.881.04%0.38Mua1.930M15.883B37.540.986400.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
NATU3F NATURA COSMETICOS
37.002.32%0.84Sức mua mạnh2.166K15.883B37.540.986400.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
NPAR11 FDO INV IM NESTPAR
120.860.03%0.04Mua206
ORPD11 OURO PRETO DESENV
125.000.00%0.00Mua1
PATI4 PANATLANTICA SA
23.506.82%1.50Sức mua mạnh700265.796M4.583.25Vật liệu cơ bản
PPLA11 PPLA PARTIC LTD
1.370.74%0.01Mua83.600K16.572B-6.80Tài chính
RDNI3F RNI NEGOCIOS IMOB
5.561.83%0.10Mua23224.445M-0.89296.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RSUL4F METALUR RIOSULENSE
62.0010.71%6.00Mua8736.146M1.4742.101161.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SAAG11 SANTANDER AGENCIAS
124.002.46%2.98Mua3.624K
SAPR11 CIA DE SANEAMENTO
53.750.00%0.00Mua270.700K5.274B6.961.507165.00Công ty dịch vụ công cộng
SAPR11F CIA DE SANEAMENTO
53.880.26%0.14Mua1.749K5.274B6.961.507165.00Công ty dịch vụ công cộng
SAPR4 CIA DE SANEAMENTO
10.470.67%0.07Mua338.600K5.274B6.961.507165.00Công ty dịch vụ công cộng
SHUL4 SCHULZ SA
8.624.23%0.35Mua195.300K315.064M10.870.792735.00Công nghiệp
STBP3 SANTOS BR PART SA
3.932.08%0.08Mua1.048M2.604B221.660.022987.00Công nghiệp
TGAR11 FD INV IM ATIV RE
122.090.06%0.07Mua9.896K
TGMA3 TEGMA GESTAO LOGIS
25.223.23%0.79Mua162.700K1.663B12.572.015086.00Công nghiệp
TRIS3 TRISUL SA
3.133.99%0.12Mua1.267M457.240M7.600.41324.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TRPL3 CIA TRANSM ENERGIA
68.001.52%1.02Mua9.100K11.972B9.018.071458.00Công ty dịch vụ công cộng
TRPL4 CIA TRANSM ENERGIA
72.682.95%2.08Mua536.900K11.972B9.018.071458.00Công ty dịch vụ công cộng
TRPL4F CIA TRANSM ENERGIA
72.914.26%2.98Mua2.116K11.972B9.018.071458.00Công ty dịch vụ công cộng
TRXL11 TRX RLTY LOG RENDA
73.740.52%0.38Mua479
VISC11 VINCI SHOPPING CEN
104.100.35%0.36Mua21.584K
VIVT3 TELEFONICA BRASIL
42.522.73%1.13Sức mua mạnh18.800K77.511B8.655.3133622.00Dịch vụ Viễn thông
VIVT4 TELEFONICA BRASIL
45.902.62%1.17Mua2.150M77.511B8.655.3133622.00Dịch vụ Viễn thông
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất