Cổ phiếu định giá cao — Thị trường Chứng khoán Brazil

Cổ phiếu đã tăng giá đáng kể do nhu cầu lớn được gọi là quá mua. Điều này thường xảy ra khi có quá nhiều người mua đẩy giá quá cao đến nỗi không thể chứng minh được tài chính của công ty. Khi người bán bắt đầu có quá nhiều người mua, giá có thể thay đổi hướng của nó. Một script khác khiến cổ phiếu trở nên mua quá nhiều là khi một công ty mua lại cổ phiếu của chính mình. Hãy thận trọng khi mua các cổ phiếu bị định giá quá cao vì có thể có sự thoái lui.

           
ABBV34 ABBVIE DRN
363.00-0.55%-2.00Sức mua mạnh8.300K
AGRO3 BRASILAGRO ON NM
17.991.01%0.18Mua79.700K958.216M11.831.51Công nghiệp Chế biến
AGRO3F BRASILAGRO ON NM
18.030.95%0.17Mua3.191K958.216M11.831.51Công nghiệp Chế biến
ALMI11 FII TORRE ALCI
1664.990.00%0.00Sức mua mạnh89Hỗn hợp
ALPA3F ALPARGATAS ON N1
29.007.21%1.95Mua65916.010B64.400.43Hàng tiêu dùng không lâu bền
ALPA4 ALPARGATAS PN N1
33.202.79%0.90Mua1.421M18.696B75.200.43Hàng tiêu dùng không lâu bền
ALPA4F ALPARGATAS PN N1
32.961.54%0.50Mua6.008K18.696B75.200.43Hàng tiêu dùng không lâu bền
ALUP11 ALUPAR UNT N2
27.060.89%0.24Mua966.300K7.859B27.480.98499.00Công ty dịch vụ công cộng
ALUP4F ALUPAR PN N2
8.564.90%0.40Mua3877.305B8.510.98499.00Công ty dịch vụ công cộng
ALZR11 FII ALIANZA CI
129.001.31%1.67Mua11.993K
ANIM3 ANIMA ON NM
27.975.51%1.46Mua786.900K2.102B3232.930.01Dịch vụ Khách hàng
ANIM3F ANIMA ON NM
28.070.25%0.07Mua5.619K2.102B3232.930.01Dịch vụ Khách hàng
APER3 ALPER S.A. ON NM
29.80-0.67%-0.20Mua31.700K340.996M-20.14Tài chính
AZEV4 AZEVEDO PN
3.389.03%0.28Mua514.200K16.740M-24.72Dịch vụ Công nghiệp
AZEV4F AZEVEDO PN
3.238.39%0.25Mua5.699K16.740M-24.72Dịch vụ Công nghiệp
BAUH4 EXCELSIOR PN
75.891.32%0.99Mua1.200K391.144M15.354.88Công nghiệp Chế biến
BBPO11 FII BB PRGIICI
159.951.23%1.95Mua28.681KHỗn hợp
BBSD BB ETF SP DV
91.921.02%0.93Sức mua mạnh0Hỗn hợp
BBSD11 BB ETF SP DVCI
91.380.26%0.24Sức mua mạnh1.090KHỗn hợp
BCIA11 FII BCIA CI
200.000.06%0.11Mua2.368K
BEES3 BANESTES ON
6.003.99%0.23Sức mua mạnh114.800K1.823B11.860.51Tài chính
BEES3F BANESTES ON
6.004.17%0.24Sức mua mạnh2.140K1.823B11.860.51Tài chính
BLAK34 BLACKROCK DRN
344.200.50%1.70Mua3.600K
BMYB34 BRISTOLMYERSDRN
266.252.36%6.14Mua100
BNFS11 FII BANRISULCI
131.000.85%1.10Mua276
BOVA ISHARES BOVA
108.340.33%0.36Mua0Hỗn hợp
BOVA11 ISHARES BOVACI
108.310.43%0.46Mua5.028MHỗn hợp
BOVB11 ETF BRAD BOVCI
112.510.33%0.37Mua33.770KHỗn hợp
BOVV IT NOW IBOV
113.020.34%0.38Mua0
BOVV11 IT NOW IBOV CI
113.070.39%0.44Mua2.448M
BOVV11F IT NOW IBOV CI
112.890.21%0.24Mua119
BPAN10 BANCO PAN PN REC N1
9.544.15%0.38Mua21.400K
BPFF11 FII ABSOLUTOCI
120.931.41%1.68Mua5.214K
BRAP3 BRADESPAR ON N1
33.801.65%0.55Sức mua mạnh7.700K11.572B5.925.62Tài chính
BRAP3F BRADESPAR ON N1
33.591.33%0.44Mua19111.572B5.925.62Tài chính
BRAP4 BRADESPAR PN N1
37.822.24%0.83Sức mua mạnh1.126M12.874B6.595.62Tài chính
BRAP4F BRADESPAR PN N1
37.802.16%0.80Sức mua mạnh4.961K12.874B6.595.62Tài chính
BRAX ISHARES BRAX
92.630.37%0.34Mua0
BRCR11 FII BC FUND CI ER
102.50-0.77%-0.80Mua223.646KHỗn hợp
BRML3 BR MALLS PARON NM
17.391.28%0.22Sức mua mạnh6.269M14.476B9.241.86541.00Tài chính
BRML3F BR MALLS PARON NM
17.351.70%0.29Mua10.282K14.476B9.241.86541.00Tài chính
BRPR3 BR PROPERT ON NM
14.640.41%0.06Mua956.600K7.114B151.250.1082.00Tài chính
BTOW3 B2W DIGITAL ON NM
66.202.46%1.59Sức mua mạnh1.916M33.782B-0.959052.00Bán Lẻ
BTOW3F B2W DIGITAL ON NM
66.142.81%1.81Sức mua mạnh8.309K33.782B-0.959052.00Bán Lẻ
CAML3 CAMIL ON NM
7.960.76%0.06Sức mua mạnh3.733M2.849B9.370.846500.00Công nghiệp Chế biến
CAML3F CAMIL ON NM
7.920.51%0.04Mua9.602K2.849B9.370.846500.00Công nghiệp Chế biến
CARD3 CSU CARDSYSTON EJ NM
10.592.02%0.21Mua528.900K426.659M16.140.64Dịch vụ Thương mại
CARD3F CSU CARDSYSTON EJ NM
10.542.33%0.24Mua10.913K426.659M16.140.64Dịch vụ Thương mại
CCPR3 CYRE COM-CCPON NM
22.98-0.52%-0.12Mua241.900K3.814B-0.16Tài chính
CEEB3 COELBA ON
39.200.00%0.00Mua60010.274B11.253.483729.00Công ty dịch vụ công cộng
CGRA4 GRAZZIOTIN PN
26.90-0.33%-0.09Mua3.700K541.090M9.992.702470.00Bán Lẻ
CHCM34 CHARTER COMMDRN
389.781.92%7.33Mua5.000K
CIEL3 CIELO ON NM
8.784.52%0.38Mua15.483M22.787B11.060.76Dịch vụ Thương mại
CIEL3F CIELO ON NM
8.753.55%0.30Mua25.809K22.787B11.060.76Dịch vụ Thương mại
CLSC4F CELESC PN N2
52.500.06%0.03Mua631.928B9.595.213281.00Công ty dịch vụ công cộng
CNTO3 CENTAURO ON NM
33.002.33%0.75Mua1.942M6.777B45.336670.00Bán Lẻ
CNTO3F CENTAURO ON NM
32.921.60%0.52Mua32.361K6.777B45.336670.00Bán Lẻ
COGN3 COGNA ON ON NM
12.200.83%0.10Mua25.136M19.780B38.190.32600.00Dịch vụ Thương mại
COGN3F COGNA ON ON NM
12.101.00%0.12Mua22.734K19.780B38.190.32600.00Dịch vụ Thương mại
CPLE6 COPEL PNB N1
65.491.06%0.69Mua852.300K17.733B9.906.557794.00Công ty dịch vụ công cộng
CPLE6F COPEL PNB N1
65.220.90%0.58Mua5.297K17.733B9.906.557794.00Công ty dịch vụ công cộng
CSAN3 COSAN ON NM
69.300.51%0.35Mua830.200K26.750B9.177.5228531.00Công nghiệp Chế biến
CSAN3F COSAN ON NM
69.000.29%0.20Mua5.131K26.750B9.177.5228531.00Công nghiệp Chế biến
DIRR3 DIRECIONAL ON NM
14.444.49%0.62Mua739.700K2.043B22.330.62Tài chính
DIRR3F DIRECIONAL ON NM
14.507.49%1.01Mua4.009K2.043B22.330.62Tài chính
DIVO IT NOW IDIV
66.181.50%0.98Sức mua mạnh0Hỗn hợp
DIVO11 IT NOW IDIV CI
66.251.75%1.14Mua34.420KHỗn hợp
DIVO11F IT NOW IDIV CI
65.980.79%0.52Sức mua mạnh147Hỗn hợp
DOMC11 FII DOMO CI
577.008.87%47.01Mua101
DTEX3 DURATEX ON NM
15.251.40%0.21Mua3.797M10.373B-0.0311223.00Sản xuất Chế tạo
DTEX3F DURATEX ON NM
15.21-0.20%-0.03Mua5.490K10.373B-0.0311223.00Sản xuất Chế tạo
EALT4 ACO ALTONA PN
6.13-2.23%-0.14Mua25.200K141.075M7.990.781234.00Sản xuất Chế tạo
EEEL3F CEEE-GT ON N1
383.993.81%14.09Mua53.679B78.591285.00Công ty dịch vụ công cộng
EGIE3 ENGIE BRASILON NM
47.990.33%0.16Sức mua mạnh1.077M39.026B15.903.011186.00Công ty dịch vụ công cộng
EGIE3F ENGIE BRASILON NM
47.850.04%0.02Sức mua mạnh15.277K39.026B15.903.011186.00Công ty dịch vụ công cộng
ENBR3 ENERGIAS BR ON NM
20.680.68%0.14Sức mua mạnh4.957M12.423B9.132.253419.00Công ty dịch vụ công cộng
ENBR3F ENERGIAS BR ON NM
20.58-0.39%-0.08Mua55.814K12.423B9.132.253419.00Công ty dịch vụ công cộng
ENEV3 ENEVA ON NM
39.890.81%0.32Mua1.941M12.484B17.692.24842.00Công ty dịch vụ công cộng
ENEV3F ENEVA ON NM
39.900.71%0.28Mua8.438K12.484B17.692.24842.00Công ty dịch vụ công cộng
ENGI11 ENERGISA UNT N2
51.361.74%0.88Mua1.181M17.311B21.140.4514054.00Công ty dịch vụ công cộng
EQTL3 EQUATORIAL ON NM
22.672.21%0.49Sức mua mạnh7.868M22.406B14.021.58Công ty dịch vụ công cộng
ETER3 ETERNIT ON NM
4.265.19%0.21Mua5.670M128.645M-2.73Khoáng sản phi năng lượng
ETER3F ETERNIT ON NM
4.120.73%0.03Mua50.052K128.645M-2.73Khoáng sản phi năng lượng
EVEN3 EVEN ON NM
14.655.62%0.78Sức mua mạnh1.783M2.911B-0.02Khách hàng Lâu năm
EVEN3F EVEN ON NM
14.585.12%0.71Mua13.478K2.911B-0.02Khách hàng Lâu năm
EZTC3 EZTEC ON NM
49.104.47%2.10Sức mua mạnh1.382M10.669B43.971.07711.00Tài chính
EZTC3F EZTEC ON NM
48.553.54%1.66Sức mua mạnh8.984K10.669B43.971.07711.00Tài chính
FAMB11B FD INV IM ALM BARR
3614.56-0.07%-2.43Mua42
FHER3 FER HERINGERON NM
3.2516.07%0.45Mua3.195M150.800M-10.861962.00Công nghiệp Chế biến
FHER3F FER HERINGERON NM
3.2315.36%0.43Mua37.629K150.800M-10.861962.00Công nghiệp Chế biến
FIGS11 FII GEN SHOPCI
77.701.57%1.20Sức mua mạnh14.439K
FIIB11 FII INDL BR CI
559.89-0.02%-0.11Mua1.195K
FOFT11 FII HTOPFOF2CI
113.000.12%0.13Mua14.395K
FRAS3 FRAS-LE ON N1
5.152.18%0.11Mua1.917M1.081B18.330.274495.00Sản xuất Chế tạo
FRAS3F FRAS-LE ON N1
5.142.19%0.11Mua4.141K1.081B18.330.274495.00Sản xuất Chế tạo
FVBI11 FII VBI 4440CI
151.500.68%1.03Mua306
FVPQ11 FII V PARQUECI
190.000.00%0.00Mua2.691K
GFSA3 GAFISA ON NM
7.8110.00%0.71Mua11.897M829.798M-7.89359.00Khách hàng Lâu năm
GFSA3F GAFISA ON NM
7.8611.49%0.81Sức mua mạnh27.555K829.798M-7.89359.00Khách hàng Lâu năm
GGBR3 GERDAU ON N1
15.283.17%0.47Mua67.000K25.140B16.900.8824542.00Khoáng sản phi năng lượng
GGBR3F GERDAU ON N1
15.272.83%0.42Mua1.734K25.140B16.900.8824542.00Khoáng sản phi năng lượng
GGBR4 GERDAU PN N1
18.493.24%0.58Mua20.627M30.402B20.440.8824542.00Khoáng sản phi năng lượng
GGBR4F GERDAU PN N1
18.312.18%0.39Mua19.296K30.402B20.440.8824542.00Khoáng sản phi năng lượng
GOAU3 GERDAU MET ON N1
8.003.63%0.28Sức mua mạnh106.000K8.345B15.080.51Khoáng sản phi năng lượng
GOAU3F GERDAU MET ON N1
8.003.76%0.29Mua2.459K8.345B15.080.51Khoáng sản phi năng lượng
GOAU4 GERDAU MET PN N1
8.575.80%0.47Mua31.030M8.756B15.820.51Khoáng sản phi năng lượng
GOAU4F GERDAU MET PN N1
8.535.05%0.41Mua23.476K8.756B15.820.51Khoáng sản phi năng lượng
GOVE IT NOW IGCT
48.940.39%0.19Mua0Hỗn hợp
GRND3 GRENDENE ON NM
12.303.62%0.43Mua1.475M10.707B19.950.6020240.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
GRND3F GRENDENE ON NM
12.281.66%0.20Mua17.711K10.707B19.950.6020240.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
GSFI11 FII GENERAL CI
4.441.37%0.06Mua104.531K
GSHP3 GENERALSHOPPON NM
0.955.56%0.05Mua1.950M60.761M-1.38151.00Tài chính
GSHP3F GENERALSHOPPON NM
0.978.99%0.08Mua9.650K60.761M-1.38151.00Tài chính
HBOR3 HELBOR ON NM
4.273.14%0.13Mua6.308M2.747B-0.27Tài chính
HBOR3F HELBOR ON NM
4.283.88%0.16Mua26.037K2.747B-0.27Tài chính
HFOF11 FII HTOPFOF3CI
115.20-0.25%-0.29Mua60.374K
HGFF11 FII CSHG FOFCI
105.500.48%0.50Mua7.361K
HGLG11 FII CSHG LOGCI
193.01-1.53%-2.99Mua59.683KHỗn hợp
HGRU11 FII CSHG URBCI
140.000.79%1.10Mua23.914K
HSML11 FII HSI MALLCI
117.000.00%0.00Mua56.762K
IRDM11 FII IRIDIUM CI ER
129.010.80%1.03Sức mua mạnh26.761K
ISUS IT NOW ISE
40.001.34%0.53Sức mua mạnh0Hỗn hợp
ISUS11 IT NOW ISE CI
40.151.88%0.74Mua3.190KHỗn hợp
JHSF3 JHSF PART ON NM
6.711.05%0.07Mua3.860M4.237B19.000.35Tài chính
JHSF3F JHSF PART ON NM
6.72-0.30%-0.02Mua31.224K4.237B19.000.35Tài chính
JPSA3 JEREISSATI ON
35.30-0.56%-0.20Mua289.400K3.120B28.271.26Dịch vụ Thương mại
JPSA3F JEREISSATI ON
35.14-0.20%-0.07Mua3.281K3.120B28.271.26Dịch vụ Thương mại
JRDM11 FII SHOPJSULCI ER
91.900.00%0.00Mua2.409K
JSLG3 JSL ON NM
24.112.90%0.68Mua690.200K4.845B25.060.9324100.00Vận chuyển
JSLG3F JSL ON NM
24.193.82%0.89Mua6.385K4.845B25.060.9324100.00Vận chuyển
JSRE11 FII JS REAL CI
121.502.85%3.37Mua48.594K
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2
18.830.53%0.10Mua3.499M19.742B104.000.18Công nghiệp Chế biến
KLBN3 KLABIN S/A ON N2
4.330.23%0.01Mua203.500K22.767B23.990.18Công nghiệp Chế biến
KLBN3F KLABIN S/A ON N2
4.350.69%0.03Mua9.333K22.767B23.990.18Công nghiệp Chế biến
KLBN4F KLABIN S/A PN N2
3.650.27%0.01Mua22.026K19.131B20.160.18Công nghiệp Chế biến
KNRI11 FII KINEA CI
184.150.00%0.00Mua66.488KHỗn hợp
LAME3 LOJAS AMERICON EJS N1
19.742.55%0.49Mua2.626M31.158B80.920.2425003.00Bán Lẻ
LAME3F LOJAS AMERICON EJS N1
19.860.91%0.18Sức mua mạnh3.934K31.158B80.920.2425003.00Bán Lẻ
LAME4 LOJAS AMERICPN EJS N1
26.742.10%0.55Mua7.395M42.391B110.460.2425003.00Bán Lẻ
LAME4F LOJAS AMERICPN EJS N1
26.952.86%0.75Sức mua mạnh14.464K42.391B110.460.2425003.00Bán Lẻ
LCAM3 LOCAMERICA ON NM
20.123.76%0.73Sức mua mạnh1.692M8.653B27.710.702601.00Tài chính
LCAM3F LOCAMERICA ON NM
20.002.41%0.47Mua8.387K8.653B27.710.702601.00Tài chính
LIGT3 LIGHT S/A ON NM
22.030.46%0.10Mua3.049M6.665B2.937.504712.00Công ty dịch vụ công cộng
LIGT3F LIGHT S/A ON NM
22.010.23%0.05Mua2.127K6.665B2.937.504712.00Công ty dịch vụ công cộng
LOGG3 LOG COM PROPON NM
30.141.34%0.40Sức mua mạnh628.600K3.038B34.740.86Tài chính
LOGG3F LOG COM PROPON NM
30.001.90%0.56Sức mua mạnh4.562K3.038B34.740.86Tài chính
LPSB3 LOPES BRASILON NM
9.494.75%0.43Mua1.668M1.337B-0.15Dịch vụ Thương mại
LPSB3F LOPES BRASILON NM
9.605.49%0.50Mua7.031K1.337B-0.15Dịch vụ Thương mại
MATB11 IT NOW IMAT CI
34.650.29%0.10Mua5.170KHỗn hợp
MBRF11 FII MERC BR CI ER
1293.991.17%15.00Mua66
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất