Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Cổ phiếu định giá thấp — Thị trường Chứng khoán Brazil

Trái ngược với quá mua, bán quá có nghĩa là giá cổ phiếu đã giảm đáng kể. Một cổ phiếu có thể bị định giá dưới giá trị thực do bán tháo cổ phiếu. Một script khác là khi các nhà đầu tư lớn dừng lệnh mua trước khi mua lại với giá tốt hơn. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư cần xác định nguyên nhân của việc giảm giá như vậy để đưa ra quyết định đúng đắn.

           
AALR3 ALLIAR ON NM
9.01-4.86%-0.46Sức bán mạnh887.800K1.120B-0.87Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
AALR3F ALLIAR ON NM
9.20-4.17%-0.40Bán12.361K1.120B-0.87Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
AGRO3F BRASILAGRO ON NM
21.96-4.06%-0.93Bán10.634K1.793B12.341.87Công nghiệp Chế biến
ALPA3 ALPARGATAS ON N1
30.25-0.85%-0.26Bán1.900K17.663B125.970.24Hàng tiêu dùng không lâu bền
ALSO3 ALIANSCSONAEON NM
23.43-5.45%-1.35Sức bán mạnh2.019M6.564B24.901.00Tài chính
ALSO3F ALIANSCSONAEON NM
23.88-3.98%-0.99Bán26.361K6.564B24.991.00Tài chính
AMAR3 LOJAS MARISAON NM
5.07-4.34%-0.23Bán4.713M1.386B-1.42Bán Lẻ
AMAR3F LOJAS MARISAON NM
5.12-6.40%-0.35Bán23.258K1.386B-1.42Bán Lẻ
AMBP3 AMBIPAR ON NM
23.09-1.11%-0.26Bán354.400K2.637B78.890.30Dịch vụ Thương mại
ANIM3 ANIMA ON EB NM
9.28-4.62%-0.45Bán2.964M3.866B-0.15Dịch vụ Khách hàng
ANIM3F ANIMA ON EB NM
9.31-10.91%-1.14Bán4.479K3.866B-0.15Dịch vụ Khách hàng
BBAS3 BRASIL ON NM
28.05-4.92%-1.45Sức bán mạnh46.860M84.171B93190.00Tài chính
BBAS3F BRASIL ON NM
28.00-5.34%-1.58Bán445.767K84.171B93190.00Tài chính
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM
25.43-1.89%-0.49Bán5.707M51.753B13.441.93193.00Tài chính
BBSE3F BBSEGURIDADEON NM
26.000.23%0.06Bán96.322K51.753B13.451.93193.00Tài chính
BKBR3 BK BRASIL ON NM
8.83-7.83%-0.75Bán7.458M2.626B-1.35Dịch vụ Khách hàng
BKBR3F BK BRASIL ON NM
8.84-8.30%-0.80Bán51.216K2.626B-1.35Dịch vụ Khách hàng
BRML3 BR MALLS PARON NM
8.35-4.02%-0.35Bán22.970M7.340B-0.10490.00Tài chính
BRML3F BR MALLS PARON NM
8.37-3.24%-0.28Bán45.015K7.340B-0.10490.00Tài chính
BRPR3 BR PROPERT ON NM
8.14-2.63%-0.22Sức bán mạnh2.719M4.036B19.590.4386.00Tài chính
BRPR3F BR PROPERT ON NM
8.16-3.55%-0.30Bán6.196K4.036B19.820.4386.00Tài chính
CCPR3 CYRE COM-CCPON NM
11.29-3.09%-0.36Bán614.700K1.778B36.180.32Tài chính
CCPR3F CYRE COM-CCPON NM
11.18-4.12%-0.48Sức bán mạnh3.586K1.778B36.210.32Tài chính
COGN3 COGNA ON ON NM
3.74-2.35%-0.09Sức bán mạnh52.221M7.158B-1.06400.00Dịch vụ Thương mại
COGN3F COGNA ON ON NM
3.78-2.58%-0.10Sức bán mạnh128.406K7.158B-1.06400.00Dịch vụ Thương mại
CPFE3 CPFL ENERGIAON NM
28.86-2.04%-0.60Bán2.984M33.945B9.663.06Công ty dịch vụ công cộng
CPFE3F CPFL ENERGIAON NM
29.20-1.58%-0.47Bán7.884K33.945B9.733.06Công ty dịch vụ công cộng
CPLE3 COPEL ON N1
57.50-1.86%-1.09Bán323.900K16.034B4.7512.347266.00Công ty dịch vụ công cộng
CPLE3F COPEL ON N1
57.52-1.25%-0.73Bán3.304K16.034B4.7212.347266.00Công ty dịch vụ công cộng
CRDE3 CR2 ON
20.50-4.65%-1.00Sức bán mạnh3.700K52.076M-1.32Tài chính
DMMO3F DOMMO ON
0.84-4.55%-0.04Bán17.113K264.836M-1.51Năng lượng Mỏ
DMVF3 D1000VFARMA ON NM
10.15-4.25%-0.45Bán216.900K536.390M3584.00Dịch vụ Phân phối
DMVF3F D1000VFARMA ON NM
10.20-1.92%-0.20Bán4.873K536.390M3584.00Dịch vụ Phân phối
EQTL3 EQUATORIAL ON NM
20.10-2.71%-0.56Bán13.870M20.877B7.232.86Công ty dịch vụ công cộng
EQTL3F EQUATORIAL ON NM
20.19-2.23%-0.46Bán29.555K20.877B7.232.86Công ty dịch vụ công cộng
EVEN3 EVEN ON NM
9.99-3.94%-0.41Sức bán mạnh2.609M2.145B16.210.64Khách hàng Lâu năm
EVEN3F EVEN ON NM
10.00-3.29%-0.34Sức bán mạnh5.792K2.145B16.120.64Khách hàng Lâu năm
EZTC3 EZTEC ON NM
31.50-1.16%-0.37Sức bán mạnh3.297M7.234B19.391.64640.00Tài chính
EZTC3F EZTEC ON NM
31.74-0.94%-0.30Bán25.314K7.234B19.491.64640.00Tài chính
GUAR3 GUARARAPES ON
12.30-4.21%-0.54Sức bán mạnh997.900K6.410B141.250.0938303.00Dịch vụ Phân phối
GUAR3F GUARARAPES ON
12.39-4.18%-0.54Bán9.616K6.410B142.240.0938303.00Dịch vụ Phân phối
HBOR3 HELBOR ON NM
8.07-6.81%-0.59Sức bán mạnh5.085M1.149B-0.20Tài chính
HBOR3F HELBOR ON NM
8.14-6.33%-0.55Sức bán mạnh17.539K1.149B-0.20Tài chính
HGTX3 CIA HERING ON NM
14.90-5.04%-0.79Bán2.987M2.525B7.352.175353.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
HGTX3F CIA HERING ON NM
15.11-4.91%-0.78Bán25.132K2.525B7.452.175353.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
ITSA3 ITAUSA ON N1
10.86-1.72%-0.19Sức bán mạnh415.000K92.940B112000.00Tài chính
ITSA3F ITAUSA ON N1
10.88-2.94%-0.33Bán17.283K92.940B112000.00Tài chính
LAVV3 LAVVI ON NM
7.20-2.57%-0.19Bán991.500K1.586BTài chính
LCAM3 LOCAMERICA ON NM
23.86-2.49%-0.61Bán3.033M12.400B42.700.583314.00Tài chính
LIGT3 LIGHT S/A ON NM
18.410.71%0.13Bán3.920M6.810B-0.365186.00Công ty dịch vụ công cộng
LIGT3F LIGHT S/A ON NM
18.251.05%0.19Bán7.426K6.810B-0.365186.00Công ty dịch vụ công cộng
LLIS3F LE LIS BLANCON NM
4.10-1.44%-0.06Bán1.391K294.681M-27.25Hàng tiêu dùng không lâu bền
LPSB3 LOPES BRASILON NM
3.51-6.15%-0.23Sức bán mạnh1.730M551.856M-0.10447.00Dịch vụ Thương mại
LPSB3F LOPES BRASILON NM
3.55-7.07%-0.27Bán8.916K551.856M-0.10447.00Dịch vụ Thương mại
LREN3 LOJAS RENNERON NM
36.66-1.56%-0.58Bán15.467M29.532B26.901.3924757.00Bán Lẻ
LREN3F LOJAS RENNERON NM
36.80-1.21%-0.45Bán55.205K29.532B26.911.3924757.00Bán Lẻ
MEAL3F IMC S/A ON NM
3.12-4.00%-0.13Sức bán mạnh26.925K930.546M-2.37Dịch vụ Khách hàng
MILS3F MILLS ON NM
5.37-4.45%-0.25Sức bán mạnh5.501K1.391B-0.171205.00Tài chính
MOVI3F MOVIDA ON NM
17.01-7.55%-1.39Bán50.717K5.400B-0.073761.00Tài chính
MRVE3 MRV ON NM
16.82-2.10%-0.36Sức bán mạnh4.048M8.296B15.941.08Tài chính
MTRE3 MITRE REALTYON NM
12.67-4.16%-0.55Sức bán mạnh688.300K1.398B35.620.37Tài chính
NEOE3 NEOENERGIA ON NM
16.35-2.97%-0.50Sức bán mạnh1.786M20.453B7.282.3112000.00Công ty dịch vụ công cộng
PLPL3 PLANOEPLANO ON NM
5.700.00%0.00Sức bán mạnh426.900K1.164B596.00Tài chính
PLPL3F PLANOEPLANO ON NM
5.69-1.04%-0.06Bán2.061K1.164B596.00Tài chính
PNVL3 DIMED ON N2
18.80-2.24%-0.43Bán946.600K2.907B47.270.416913.00Công nghệ Sức khỏe
PNVL3F DIMED ON N2
18.74-2.75%-0.53Bán16.517K2.907B47.370.416913.00Công nghệ Sức khỏe
PRNR3 PRINER ON NM
7.11-4.69%-0.35Sức bán mạnh338.100K289.139M-0.44Dịch vụ Công nghiệp
PRNR3F PRINER ON NM
7.26-3.33%-0.25Sức bán mạnh3.404K289.139M-0.44Dịch vụ Công nghiệp
PSSA3 PORTO SEGUROON NM
43.59-2.04%-0.91Bán1.531M14.237B8.505.2312081.00Tài chính
PSSA3F PORTO SEGUROON NM
44.29-0.96%-0.43Bán27.263K14.237B8.555.2312081.00Tài chính
RAIL3F RUMO S.A. ON NM
17.70-4.79%-0.89Bán91.394K34.570B102.710.188602.00Vận chuyển
RDNI3 RNI ON NM
9.00-2.70%-0.25Bán11.700K390.378M-0.15300.00Tài chính
RDNI3F RNI ON NM
9.10-5.89%-0.57Sức bán mạnh154390.378M-0.15300.00Tài chính
RENT3 LOCALIZA ON NM
58.00-3.11%-1.86Bán10.216M44.965B53.641.1610514.00Tài chính
RENT3F LOCALIZA ON NM
58.58-2.33%-1.40Bán19.080K44.965B53.751.1610514.00Tài chính
RNEW3F RENOVA ON N2
3.94-1.50%-0.06Bán23554.931M-33.23Công ty dịch vụ công cộng
SAPR3 SANEPAR ON N2
4.05-1.70%-0.07Bán1.434M6.226B1.253.306486.00Công ty dịch vụ công cộng
SAPR3F SANEPAR ON N2
4.04-3.12%-0.13Bán25.681K6.226B1.263.306486.00Công ty dịch vụ công cộng
SCAR3 SAO CARLOS ON NM
33.08-2.71%-0.92Bán26.000K1.923B22.941.51Tài chính
SCAR3F SAO CARLOS ON NM
31.79-7.59%-2.61Bán7381.923B23.211.51Tài chính
SEER3 SER EDUCA ON NM
12.29-1.99%-0.25Sức bán mạnh1.268M1.614BDịch vụ Khách hàng
SEER3F SER EDUCA ON NM
12.61-0.55%-0.07Bán7.827K1.614BDịch vụ Khách hàng
SNSY3 SANSUY ON
16.55-9.32%-1.70Sức bán mạnh8.500K140.824M-18.551622.00Sản xuất Chế tạo
SULA3 SUL AMERICA ON N2
12.45-5.11%-0.67Bán33.800K15.588B1.896.995400.00Tài chính
SULA3F SUL AMERICA ON N2
12.95-2.19%-0.29Bán3.221K15.588B1.916.995400.00Tài chính
TAEE3F TAESA ON N2
10.30-0.48%-0.05Bán10.418K8.125B2.214.68584.00Công ty dịch vụ công cộng
TCNO3 TECNOSOLO ON
1.83-5.67%-0.11Bán20.200K12.844M-0.17Dịch vụ Công nghiệp
TCNO3F TECNOSOLO ON
1.88-3.59%-0.07Bán86012.844M-0.17Dịch vụ Công nghiệp
TCSA3F TECNISA ON NM
7.60-2.56%-0.20Sức bán mạnh10.097K568.340M-2.63731.00Khách hàng Lâu năm
TGMA3 TEGMA ON NM
21.53-2.14%-0.47Sức bán mạnh574.600K1.451B16.441.34Vận chuyển
TGMA3F TEGMA ON NM
21.54-3.84%-0.86Bán13.196K1.451B16.731.34Vận chuyển
TRIS3 TRISUL ON NM
9.36-6.02%-0.60Bán4.583M1.853B11.730.85222.00Khách hàng Lâu năm
TRIS3F TRISUL ON NM
9.45-5.78%-0.58Bán49.919K1.853B11.810.85222.00Khách hàng Lâu năm
UGPA3 ULTRAPAR ON NM
19.32-1.83%-0.36Sức bán mạnh10.723M21.458B108.490.1816024.00Năng lượng Mỏ
VIVR3F VIVER ON NM
1.01-6.48%-0.07Bán4.106K103.346M-2.4254.00Tài chính
VLID3F VALID ON NM
7.51-5.77%-0.46Sức bán mạnh10.031K655.104M-2.05Dịch vụ Thương mại
VVAR3 VIAVAREJO ON NM
11.87-6.02%-0.76Bán84.956M20.171B-0.23Bán Lẻ
VVAR3F VIAVAREJO ON NM
11.94-5.84%-0.74Sức bán mạnh274.448K20.171B-0.23Bán Lẻ
WHRL3 WHIRLPOOL ON
6.88-0.15%-0.01Bán9.500K10.354B17.400.40Khách hàng Lâu năm
WIZS3F WIZ S.A. ON NM
6.28-2.48%-0.16Bán34.470K1.009B4.831.332367.00Tài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất