Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Cổ phiếu của các công ty có vốn hóa thị trường nhỏ — Thị trường Chứng khoán Brazil

Mặc dù số liệu về vốn hóa thị trường của các công ty như vậy có vẻ không ấn tượng, nhưng bạn không nên loại bỏ chúng ngay lập tức. Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ thường liên quan đến các công ty trẻ, có nghĩa là luôn có khả năng giá trị tăng mạnh sẽ mang lại cho bạn lợi nhuận đáng kể. Không giống như các cổ phiếu vốn hóa lớn, vốn ít có khả năng khiến bạn giàu có chỉ qua một đêm, đầu tư vào các cổ phiếu vốn hóa nhỏ dưới đây có thể cực kỳ hiệu quả.

            
FRTA3 POMIFRUTAS ON NM
5.753.42%0.19Mua1.600K9200.0011.808M-4.21Công nghiệp Chế biến
TCNO3 TECNOSOLO ON
2.68-1.47%-0.04Bán34.500K92460.0013.647M-0.13Dịch vụ Công nghiệp
BDLL3 BARDELLA ON
11.35-1.22%-0.14Bán4004540.0017.703M-23.93174.00Dịch vụ Công nghiệp
OSXB3 OSX BRASIL ON NM
8.905.08%0.43Mua14.100K125490.0028.018M-121.48Dịch vụ Công nghiệp
MWET3 WETZEL S/A ON
22.50-13.63%-3.55Mua60013500.0028.805M0.2698.68896.00Sản xuất Chế tạo
SLED3 SARAIVA LIVRON N2
0.684.62%0.03Mua271.100K184348.0029.144M-3.29609.00Dịch vụ Khách hàng
HAGA3 HAGA S/A ON
5.133.85%0.19Sức mua mạnh35.800K183654.0035.502M6.010.82Khách hàng Lâu năm
CRDE3 CR2 ON
18.36-5.89%-1.15Bán1.900K34884.0044.471M-7.38Dịch vụ Công nghiệp
IGBR3 IGB S/A ON
38.194.92%1.79Bán7.300K278786.9947.756M-73.53Khách hàng Lâu năm
MNPR3 MINUPAR ON
7.050.71%0.05Bán5.700K40185.0050.056M5.771.212834.00Công nghiệp Chế biến
SNSY3 SANSUY ON
10.00-2.91%-0.30Mua1.000K10000.0052.282M-13.701601.00Sản xuất Chế tạo
ATOM3 ATOMPAR ON
2.90-3.33%-0.10Mua21.500K62350.0060.607M8.190.37Tài chính
CEDO3 CEDRO ON N1
7.00-0.14%-0.01Bán2.800K19600.0062.917M21.720.32Công nghiệp Chế biến
GSHP3 GENERALSHOPPON
36.000.00%0.00Bán1003600.0067.512M-33.90157.00Tài chính
TXRX3 TEX RENAUX ON
34.0014.09%4.20Mua2006800.0073.347M-1.39Công nghiệp Chế biến
BBRK3 BR BROKERS ON NM
1.002.04%0.02Bán2.894M2893600.0077.941M-3.21Tài chính
DTCY3 DTCOM-DIRECTON
7.401.37%0.10Bán4002960.0079.121M-0.51Dịch vụ Công nghệ
PDGR3 PDG REALT ON NM
1.421.43%0.02Bán1.002M1423550.0079.708M7.410.19Khách hàng Lâu năm
ATMP3 ATMASA ON NM
3.30-5.71%-0.20Mua30.800K101640.0087.936M-3.9827973.00Dịch vụ Thương mại
LLIS3 LE LIS BLANCON NM
1.288.47%0.10Bán1.355M1734656.0088.129M-7.12Hàng tiêu dùng không lâu bền
NORD3 NORDON MET ON
13.34-4.44%-0.62Mua3004002.0088.331M-0.15Sản xuất Chế tạo
RNEW3 RENOVA ON N2
2.432.97%0.07Bán214.000K520020.0099.014M0.564.21Công ty dịch vụ công cộng
BMKS3 BIC MONARK ON
229.000.88%2.00Mua102290.00104.138M25.099.05Khách hàng Lâu năm
JFEN3 JOAO FORTES ON
1.010.00%0.00Bán344.700K348147.00106.256M-1.69Khách hàng Lâu năm
MNDL3 MUNDIAL ON
43.407.93%3.19Bán50021700.00107.609M2.5515.80Khách hàng Lâu năm
CTKA3 KARSTEN ON
23.00-2.58%-0.61Bán4009200.00114.478M2.768.54Công nghiệp Chế biến
PLAS3 PLASCAR PARTON
10.502.94%0.30Bán3003150.00130.467M-9.181728.00Sản xuất Chế tạo
RSID3 ROSSI RESID ON NM
8.10-1.22%-0.10Bán55.100K446310.00136.957M0.879.44Tài chính
BALM3 BAUMER ON
15.80-0.06%-0.01Bán4006320.00144.264M-0.91Dịch vụ Phân phối
LUPA3 LUPATECH ON NM
5.608.53%0.44Bán2.677M14993440.00163.049M-0.84298.00Sản xuất Chế tạo
AZEV3 AZEVEDO ON
3.51-0.57%-0.02Bán62.700K220077.00170.065M0.824.58Dịch vụ Công nghiệp
TECN3 TECHNOS ON NM
2.333.56%0.08Bán1.933M4503424.00173.590M14.690.17Khách hàng Lâu năm
CTSA3 SANTANENSE ON
1.94-0.51%-0.01Bán7.900K15326.00175.628M6.390.31Công nghiệp Chế biến
DMMO3 DOMMO ON
0.580.00%0.00Bán3.495M2026926.00179.854M1.320.44Năng lượng Mỏ
RCSL3 RECRUSUL ON
4.4915.13%0.59Mua4.613M20712370.00180.129M-0.01Dịch vụ Phân phối
EALT3 ACO ALTONA ON
11.200.90%0.10Bán7007840.00183.150M8.461.31964.00Sản xuất Chế tạo
CTNM3 COTEMINAS ON
9.100.00%0.00Bán1.600K14560.00185.975M-1.91Khách hàng Lâu năm
VIVR3 VIVER ON NM
1.333.91%0.05Bán9.910M13179768.00190.061M-0.6882.00Khách hàng Lâu năm
RPMG3 PET MANGUINHON
2.860.00%0.00Bán31.800K90948.00193.577M-4.18Năng lượng Mỏ
CAMB3 CAMBUCI ON
4.701.29%0.06Mua28.100K132070.00198.693M14.190.33Khách hàng Lâu năm
FRIO3 METALFRIO ON NM
50.5923.39%9.59Bán30015177.00207.761M-4.23Sản xuất Chế tạo
BAHI3 BAHEMA ON MA
13.94-0.43%-0.06Bán2.400K33456.00213.646M-3.35Dịch vụ Khách hàng
NINJ3 GETNINJAS ON NM
4.276.75%0.27Bán4.005M17103485.00214.459M136.00Dịch vụ Thương mại
SHOW3 TIME FOR FUNON NM
3.363.07%0.10Bán362.200K1216992.00226.506M-1.49Dịch vụ Khách hàng
EPAR3 EMBPAR S/A ON
15.315.59%0.81Mua3.700K56647.00227.515M4.083.56Sản xuất Chế tạo
AHEB3 SPTURIS ON
27.001.89%0.50Mua1002700.00228.935M-7.09Dịch vụ Thương mại
DMVF3 D1000VFARMA ON NM
4.714.43%0.20Bán71.600K337236.00238.339M45.560.103541.00Dịch vụ Phân phối
INEP3 INEPAR ON
1.460.00%0.00Bán510.200K744892.00240.831M-2.16Sản xuất Chế tạo
TCSA3 TECNISA ON NM
3.519.35%0.30Bán1.276M4480515.00258.404M-2.13Khách hàng Lâu năm
UCAS3 UNICASA ON NM
4.12-1.20%-0.05Bán20.300K83636.00272.276M10.670.39399.00Khách hàng Lâu năm
PRNR3 PRINER ON NM
7.206.04%0.41Mua189.400K1363680.00277.536M16.520.41Dịch vụ Công nghiệp
SGPS3 SPRINGS ON NM
5.701.97%0.11Bán65.200K371640.00285.000M-2.379537.00Khách hàng Lâu năm
JOPA3 JOSAPAR ON
30.0011.11%3.00Bán3.000K90000.00318.599M17.301.56Công nghiệp Chế biến
MERC3 MERC FINANC ON
25.000.00%0.00Bán3007500.00337.335M160.150.16Tài chính
TPIS3 TRIUNFO PARTON NM
1.972.60%0.05Bán4.634M9128980.00341.808M1.061.823737.00Vận chuyển
LPSB3 LOPES BRASILON NM
2.425.22%0.12Bán908.500K2198570.00352.220M6.050.38473.00Dịch vụ Thương mại
PDTC3 PADTEC ON NM
4.931.44%0.07Bán61.600K303688.00386.757M10.850.45Dịch vụ Công nghệ
WEST3 WESTWING ON NM
3.627.74%0.26Mua940.400K3404248.00398.656M-0.31Bán Lẻ
PMAM3 PARANAPANEMAON NM
9.263.35%0.30Bán141.400K1309364.00401.906M-11.26Khoáng sản phi năng lượng
AVLL3 ALPHAVILLE ON NM
18.00-5.26%-1.00Mua12.300K221400.00403.484MTài chính
BGIP3 BANESE ON
31.501.29%0.40Bán2006300.00414.379M5.156.04965.00Tài chính
RDNI3 RNI ON NM
10.00-0.40%-0.04Bán6.900K69000.00422.031M21.990.46287.00Tài chính
DOTZ3 DOTZ SA ON NM
3.20-1.23%-0.04Bán134.100K429120.00422.619M226.00Dịch vụ Công nghệ
APER3 ALPER S.A. ON NM
28.065.81%1.54Bán40.800K1144847.96425.970MTài chính
MDNE3 MOURA DUBEUXON NM
5.0911.38%0.52Bán269.100K1369719.00431.171M5.070.90Tài chính
PTNT3 PETTENATI ON
19.831.12%0.22Bán3.100K61473.00509.793M17.741.111745.00Công nghiệp Chế biến
CARD3 CSU CARDSYSTON NM
12.683.59%0.44Bán273.000K3461640.00521.706M8.701.416000.00Dịch vụ Thương mại
CRIV3 ALFA FINANC ON
4.800.00%0.00Mua1.000K4800.00523.584M7.050.68Tài chính
OPCT3 OCEANPACT ON NM
2.663.10%0.08Bán1.850M4920202.00526.747M-0.201734.00Dịch vụ Thương mại
RPAD3 ALFA HOLDINGON
6.18-1.90%-0.12Mua2.800K17304.00534.747M27.840.23Tài chính
MBLY3 MOBLY ON NM
5.108.74%0.41Bán234.800K1197480.00543.099M-0.86Dịch vụ Công nghệ
BRGE3 ALFA CONSORCON
8.188.78%0.66Mua100818.00562.195M24.320.31Tài chính
AFLT3 AFLUENTE T ON
9.012.39%0.21Mua1.500K13515.00568.393M28.190.31Công ty dịch vụ công cộng
PFRM3 PROFARMA ON NM
4.884.05%0.19Bán124.200K606096.00598.341M6.060.776918.00Dịch vụ Phân phối
HBOR3 HELBOR ON NM
4.553.88%0.17Bán1.387M6313125.00603.758M5.480.80Khách hàng Lâu năm
ENJU3 ENJOEI ON NM
3.189.66%0.28Bán2.664M8471202.00629.181M-0.53Bán Lẻ
PLPL3 PLANOEPLANO ON NM
3.297.17%0.22Mua664.800K2187192.00672.002M3.990.77Tài chính
NGRD3 NEOGRID ON NM
2.895.47%0.15Bán2.271M6562323.00684.165M31.460.09Dịch vụ Công nghệ
GFSA3 GAFISA ON NM
2.055.67%0.11Bán9.214M18888495.00691.156M9.610.20277.00Khách hàng Lâu năm
BRIV3 ALFA INVEST ON
8.04-5.41%-0.46Bán9007236.00709.692MTài chính
VLID3 VALID ON NM
8.945.42%0.46Sức mua mạnh644.700K5763618.00719.435M-0.40Dịch vụ Thương mại
MTRE3 MITRE REALTYON NM
7.030.43%0.03Mua1.470M10331288.00743.597M21.060.33Tài chính
LIPR3 ELETROPAR ON
65.0010.17%6.00Bán40026000.00764.718M27.122.18Công ty dịch vụ công cộng
MEAL3 IMC S/A ON NM
2.690.75%0.02Bán1.764M4744891.00767.842M-0.27Dịch vụ Khách hàng
MELK3 MELNICK ON NM
4.112.24%0.09Mua530.100K2178711.00835.093M15.310.26Dịch vụ Công nghiệp
DEXP3 DEXXOS PAR ON N1
9.047.36%0.62Bán690.200K6239408.00841.677M2.453.44Tài chính
CGRA3 GRAZZIOTIN ON
44.701.15%0.51Mua1.500K67050.00860.930M4.689.442300.00Bán Lẻ
BIOM3 BIOMM ON ES MA
13.10-0.76%-0.10Bán7.900K103490.00872.278M-1.1394.00Công nghệ Sức khỏe
ALPK3 ESTAPAR ON NM
4.328.27%0.33Bán78.100K337392.00903.881M-0.98Dịch vụ Khách hàng
POWE3 FOCUS ON ON NM
10.311.28%0.13Bán285.500K2943505.00924.342M22.330.4656.00Tài chính
KEPL3 KEPLER WEBERON
31.02-0.74%-0.23Bán195.900K6076818.00941.021M9.643.24Sản xuất Chế tạo
AMAR3 LOJAS MARISAON NM
3.625.85%0.20Bán8.355M30244376.00946.621M-0.37Bán Lẻ
TGMA3 TEGMA ON NM
14.617.43%1.01Mua587.300K8580453.00963.351M8.351.632141.00Vận chuyển
EUCA3 EUCATEX ON N1
13.07-0.61%-0.08Bán5.700K74499.00970.974M3.593.66Sản xuất Chế tạo
LVTC3 WDC NETWORKSON NM
15.50-1.46%-0.23Bán233.800K3623900.00997.100MDịch vụ Phân phối
HBRE3 HBR REALTY ON NM
9.71-2.41%-0.24Bán24.000K233040.001.002B-0.66Tài chính
FHER3 FER HERINGERON NM
18.612.25%0.41Bán1.979M36821747.981.002B3.455.281153.00Công nghiệp Chế biến
TRIS3 TRISUL ON NM
5.582.39%0.13Bán1.521M8487738.001.024B6.370.86332.00Khách hàng Lâu năm
ETER3 ETERNIT ON NM
16.757.03%1.10Mua2.581M43225050.001.035B2.755.691393.00Khoáng sản phi năng lượng
LAVV3 LAVVI ON NM
5.052.64%0.13Bán923.000K4661150.001.051B5.100.96Tài chính
Tải thêm