Cổ phiếu có khối lượng giao dịch bất thường — Thị trường Chứng khoán Brazil

Khối lượng tăng hoặc giảm vượt trội có nghĩa là điều gì đó quan trọng đang xảy ra với cổ phiếu. Thật hữu ích khi nhận thấy những thay đổi này, vì chúng có thể báo trước chuyển động giá trong tương lai. Hãy chú ý đến lượng tăng đột biến và đừng bỏ lỡ cơ hội.

           
PDGR3 PDG REALT ON NM
3.2095.12%1.56Mua19.036M179.627M-20.44Khách hàng Lâu năm
BRIT3 BRISANET ON NM
9.00-1.64%-0.15Bán4.646M4.042B5554.00Truyền thông
ASAI3 ASSAI ON NM
17.54-1.79%-0.32Bán77.998M23.618B46409.00Bán Lẻ
TCNO3 TECNOSOLO ON
3.15-0.32%-0.01Theo dõi165.900K17.654M-0.02Dịch vụ Công nghiệp
PCAR3 P.ACUCAR-CBDON NM
30.9611.85%3.28Sức mua mạnh21.517M8.333B112131.00Bán Lẻ
CEBR3 CEB ON EDJ
127.00-33.86%-65.01Sức bán mạnh1.500K1.780B1.18114.85845.00Công ty dịch vụ công cộng
CXSE3 CAIXA SEGURION NM
9.6912.15%1.05Mua13.896M29.070BTài chính
MNDL3 MUNDIAL ON
55.93-4.72%-2.77Bán1.900K138.677M4.2513.82Khách hàng Lâu năm
ATMP3 ATMASA ON NM
5.08-0.39%-0.02Bán77.500K135.368M-6.8027973.00Dịch vụ Thương mại
MOAR3 MONT ARANHA ON
429.50-1.71%-7.49Bán10.000K5.262B24.9917.49Công nghiệp Chế biến
CAMB3 CAMBUCI ON
4.40-2.44%-0.11Bán156.100K186.010M6.290.72Khách hàng Lâu năm
BMEB3 MERC BRASIL ON N1
22.005.87%1.22Bán1.600K1.090B6.123.40Tài chính
OFSA3 OUROFINO S/AON NM
28.702.54%0.71Bán49.700K1.548B12.732.20Công nghệ Sức khỏe
JFEN3 JOAO FORTES ON
1.800.00%0.00Bán876.100K189.367M-1.41Khách hàng Lâu năm
IGBR3 IGB S/A ON
4.68-2.30%-0.11Sức bán mạnh83.900K58.523MKhách hàng Lâu năm
CURY3 CURY S/A ON NM
7.820.00%0.00Mua2.121M2.282B9.280.84Tài chính
SCAR3 SAO CARLOS ON NM
37.80-0.00%-0.00Mua12.100K2.139B23.451.66Tài chính
KEPL3 KEPLER WEBERON ER
36.91-4.23%-1.63Sức bán mạnh688.400K1.120B13.972.76Sản xuất Chế tạo
LAME3 LOJAS AMERICON N1
4.967.83%0.36Mua10.249M9.768B16.280.2823786.00Bán Lẻ
DMVF3 D1000VFARMA ON NM
6.39-0.16%-0.01Bán176.000K323.352M44.630.143541.00Dịch vụ Phân phối
BBDC3 BRADESCO ON N1
18.284.40%0.77Mua14.615M192.030B8.022.1889575.00Tài chính
EUCA3 EUCATEX ON N1
14.450.21%0.03Bán18.900K1.062B4.283.37Sản xuất Chế tạo
ELMD3 ELETROMIDIA ON NM
15.87-1.73%-0.28Sức bán mạnh343.900K2.208B-0.41Dịch vụ Thương mại
ENJU3 ENJOEI ON NM
6.01-1.64%-0.10Mua3.579M1.189B-0.47Bán Lẻ
PTNT3 PETTENATI ON
27.00-8.10%-2.38Mua42.400K660.507M26.581.111745.00Công nghiệp Chế biến
DIRR3 DIRECIONAL ON NM
12.752.91%0.36Mua2.956M1.851B13.320.93Tài chính
SANB3 SANTANDER BRON
17.704.24%0.72Mua54.000K140.785B8.152.0844599.00Tài chính
GGBR3 GERDAU ON N1
22.990.61%0.14Mua189.100K45.083B4.764.81Khoáng sản phi năng lượng
JALL3 JALLESMACHADON NM
10.00-0.99%-0.10Mua1.156M2.947B9.761.03Công nghiệp Chế biến
LEVE3 METAL LEVE ON NM
40.584.88%1.89Sức mua mạnh918.600K5.207B11.323.426818.00Sản xuất Chế tạo
SYNE3 SYN PROP TECON NM
11.300.71%0.08Mua1.051M1.725B41.680.27Tài chính
CMIN3 CSNMINERACAOON N2
6.658.84%0.54Mua18.148M37.182B4.451.379880.00Khoáng sản phi năng lượng
RSID3 ROSSI RESID ON NM
9.865.68%0.53Mua155.000K166.715M0.8610.89Tài chính
CSED3 CRUZEIRO EDUON NM
7.612.84%0.21Bán1.008M2.906B30.830.24Dịch vụ Khách hàng
CRIV3 ALFA FINANC ON
5.221.36%0.07Bán1.200K565.376M9.740.53Tài chính
LCAM3 LOCAMERICA ON NM
25.081.91%0.47Mua3.651M12.700B16.201.544050.00Tài chính
VIVT3 TELEF BRASILON
46.170.81%0.37Mua4.226M77.794B16.132.8432759.00Truyền thông
TIMS3 TIM ON NM
12.570.72%0.09Mua9.362M30.414B9421.00Truyền thông
UNIP3 UNIPAR ON
85.511.21%1.02Mua50.800K7.919B8.3010.181400.00Công nghiệp Chế biến
ALLD3 ALLIED ON NM
19.78-4.67%-0.97Bán618.600K1.844B5.593.83Dịch vụ Công nghệ
JSLG3 JSL ON NM
9.233.71%0.33Bán769.300K2.569B11.710.7618448.00Vận chuyển
HBSA3 HIDROVIAS ON NM
4.193.46%0.14Mua5.603M3.186B-0.07Vận chuyển
KRSA3 KORA SAUDE ON NM
7.501.49%0.11Mua307.600K5.739B5544.00Tài chính
CCRO3 CCR SA ON NM
12.731.43%0.18Mua18.293M25.715B36.830.3415927.00Vận chuyển
GMAT3 GRUPO MATEUSON NM
8.283.63%0.29Mua9.499M18.293B22.760.35Bán Lẻ
CBAV3 CBA ON NM
16.305.37%0.83Sức mua mạnh4.849M9.712B-1.02Khoáng sản phi năng lượng
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM
50.912.11%1.05Bán11.359M68.689B5.598.9235000.00Công nghiệp Chế biến
ATOM3 ATOMPAR ON
4.52-2.59%-0.12Bán28.900K94.463M8.220.56Tài chính
AMER3 AMERICANAS ON NM
37.459.18%3.15Mua10.537M33.820B-0.3711521.00Bán Lẻ
LUPA3 LUPATECH ON NM
5.371.70%0.09Mua2.937M156.353M-0.84298.00Sản xuất Chế tạo
IGTA3 IGUATEMI ON NM
33.360.48%0.16Mua2.985M5.881B12.652.62372.00Tài chính
RPAD3 ALFA HOLDINGON
7.402.07%0.15Sức mua mạnh800597.490M29.130.25Tài chính
AERI3 AERIS ON NM
8.674.21%0.35Mua2.909M6.643B49.940.17Sản xuất Chế tạo
ITSA3 ITAUSA ON N1
11.241.54%0.17Mua306.600K94.593B126000.00Tài chính
PNVL3 DIMED ON NM
14.400.84%0.12Bán1.228M2.146B35.940.427493.00Công nghệ Sức khỏe
SOJA3 BOA SAFRA ON NM
14.500.62%0.09Mua243.400K1.710B1.877.72336.00Công nghiệp Chế biến
TRAD3 TC ON NM
8.1810.99%0.81Mua2.884M2.304BDịch vụ Công nghệ
CRFB3 CARREFOUR BRON NM
18.653.61%0.65Mua5.987M37.027B11.491.5795667.00Dịch vụ Phân phối
STBP3 SANTOS BRP ON NM
7.461.22%0.09Bán4.761M6.431B63.640.122824.00Vận chuyển
ARZZ3 AREZZO CO ON NM
89.164.40%3.76Mua1.008M8.834B30.682.792260.00Bán Lẻ
LAVV3 LAVVI ON NM
6.662.46%0.16Mua3.252M1.387B7.810.83Tài chính
TUPY3 TUPY ON NM
21.504.52%0.93Mua930.200K3.100B12.891.60Sản xuất Chế tạo
ARML3 ARMAC ON NM
24.200.04%0.01Mua773.000K8.367B603.00Tài chính
B3SA3 B3 ON NM
13.153.30%0.42Mua64.987M79.858B16.660.77Tài chính
ELET3 ELETROBRAS ON N1
39.26-1.68%-0.67Mua5.265M61.704B11.313.5612527.00Công ty dịch vụ công cộng
BEES3 BANESTES ON
4.990.81%0.04Mua16.500K1.662BTài chính
LREN3 LOJAS RENNERON NM
35.753.32%1.15Mua10.148M32.022B91.680.3824757.00Bán Lẻ
CPFE3 CPFL ENERGIAON NM
26.08-0.76%-0.20Sức bán mạnh2.196M30.051B6.953.78Công ty dịch vụ công cộng
REDE3 REDE ENERGIAON
6.670.45%0.03Bán1.300K14.076B9.620.699346.00Công ty dịch vụ công cộng
BBAS3 BRASIL ON NM
31.583.17%0.97Sức mua mạnh14.131M90.110B91673.00Tài chính
CIEL3 CIELO ON NM
2.625.65%0.14Mua36.129M7.078B8.220.304106.00Dịch vụ Thương mại
ENBR3 ENERGIAS BR ON NM
19.150.95%0.18Mua3.360M11.123B6.183.083331.00Công ty dịch vụ công cộng
MTRE3 MITRE REALTYON NM
7.76-1.65%-0.13Bán664.700K820.813M15.050.53Tài chính
GFSA3 GAFISA ON NM
2.730.74%0.02Bán9.798M920.294M-0.21277.00Khách hàng Lâu năm
VIIA3 VIA ON NM
8.141.75%0.14Bán37.148M13.009B10.400.78Bán Lẻ
INEP3 INEPAR ON
1.817.10%0.12Bán966.700K298.564M-2.32Sản xuất Chế tạo
BMKS3 BIC MONARK ON
230.00-0.22%-0.50Sức bán mạnh1.500K104.593M36.006.40Khách hàng Lâu năm
OIBR3 OI ON N1
1.003.09%0.03Mua61.450M6.055B47179.00Truyền thông
BKBR3 BK BRASIL ON NM
7.422.77%0.20Bán2.733M2.034B-1.79Dịch vụ Khách hàng
MYPK3 IOCHP-MAXIONON NM
18.980.11%0.02Mua2.034M2.892B24.540.7715000.00Sản xuất Chế tạo
CYRE3 CYRELA REALTON NM
18.182.25%0.40Bán7.896M6.990B3.225.52Tài chính
EQTL3 EQUATORIAL ON NM
24.67-1.08%-0.27Bán5.549M24.229B8.352.99Công ty dịch vụ công cộng
VIVR3 VIVER ON NM
2.606.12%0.15Mua17.831M469.117M-1.2982.00Khách hàng Lâu năm
CASH3 MELIUZ ON NM
4.95-4.07%-0.21Sức bán mạnh44.917M3.978B845.900.01155.00Dịch vụ Thương mại
MULT3 MULTIPLAN ON N2
20.240.25%0.05Theo dõi6.858M11.284B14.201.448500.00Tài chính
UGPA3 ULTRAPAR ON NM
15.081.00%0.15Mua8.056M16.443B20.600.7315946.00Năng lượng Mỏ
BMOB3 BEMOBI TECH ON NM
15.25-0.52%-0.08Bán766.800K1.386B35.100.44Dịch vụ Công nghệ
UCAS3 UNICASA ON NM
4.511.35%0.06Mua43.100K298.050M12.410.36399.00Khách hàng Lâu năm
MATD3 MATER DEI ON NM
17.225.00%0.82Bán603.700K6.114B3677.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CSAN3 COSAN ON NM
23.25-1.06%-0.25Bán7.793M43.405B16.041.4830717.00Công ty dịch vụ công cộng
ETER3 ETERNIT ON NM
16.904.00%0.65Mua1.316M1.044B3.334.821393.00Khoáng sản phi năng lượng
RDOR3 REDE D OR ON NM
65.69-0.12%-0.08Bán2.229M129.505B88.930.7556356.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
LJQQ3 QUERO-QUERO ON NM
15.27-2.43%-0.38Bán2.300M2.860B31.680.497000.00Bán Lẻ
SHOW3 TIME FOR FUNON NM
4.610.22%0.01Bán561.300K310.772M-1.40Dịch vụ Khách hàng
LOGN3 LOG-IN ON NM
22.45-1.10%-0.25Mua980.100K2.349B14.971.52Vận chuyển
HAGA3 HAGA S/A ON
3.593.46%0.12Mua20.900K32.884M4.220.82Khách hàng Lâu năm
BIDI3 BANCO INTER ON N2
16.18-2.00%-0.33Bán1.600M43.104BTài chính
VALE3 VALE ON NM
80.681.87%1.48Mua26.681M394.178B4.4517.8174316.00Khoáng sản phi năng lượng
BRFS3 BRF SA ON NM
25.790.39%0.10Mua5.757M20.848B23.031.12Hàng tiêu dùng không lâu bền
HYPE3 HYPERA ON NM
29.982.50%0.73Bán3.313M18.948B13.062.278918.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
RENT3 LOCALIZA ON NM
56.631.93%1.07Mua5.562M42.597B25.262.2111251.00Tài chính
AALR3 ALLIAR ON NM
12.80-0.85%-0.11Mua701.200K1.514B51.830.25Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
COGN3 COGNA ON ON NM
3.110.97%0.03Mua31.953M5.813B-2.94600.00Dịch vụ Thương mại
RCSL3 RECRUSUL ON
4.86-3.19%-0.16Sức bán mạnh3.334M196.588M1568.750.00Dịch vụ Phân phối
PETZ3 PETZ ON NM
23.77-0.38%-0.09Bán5.227M9.367B146.470.16Công nghiệp Chế biến
PMAM3 PARANAPANEMAON NM
11.021.38%0.15Bán487.500K478.295M-5.42Khoáng sản phi năng lượng
PGMN3 PAGUE MENOS ON NM
11.961.10%0.13Bán830.800K5.297B27.250.43Bán Lẻ
BRKM3 BRASKEM ON N1
56.201.63%0.90Mua5.300K45.683B4.7111.74Công nghiệp Chế biến
SLED3 SARAIVA LIVRON N2
0.621.64%0.01Bán70.000K27.336M-4.53609.00Dịch vụ Khách hàng
SMFT3 SMART FIT ON NM
24.490.99%0.24Bán724.000K14.357B-1.66Dịch vụ Khách hàng
LAND3 TERRASANTAPAON NM
20.450.99%0.20Mua75.500KTài chính
LLIS3 LE LIS BLANCON NM
2.262.73%0.06Bán543.800K155.603M-8.03Hàng tiêu dùng không lâu bền
SOMA3 GRUPO SOMA ON NM
17.302.00%0.34Sức mua mạnh3.646M13.507B90.890.19Dịch vụ Công nghệ
RAPT3 RANDON PART ON N1
13.070.23%0.03Mua13.600K4.028B4.992.6112117.00Sản xuất Chế tạo
AGRO3 BRASILAGRO ON NM
33.211.37%0.45Mua825.800K3.294B7.384.56Công nghiệp Chế biến
ORVR3 ORIZON ON NM
27.552.19%0.59Mua611.100K1.968B-0.50Dịch vụ Công nghiệp
MOVI3 MOVIDA ON NM
18.012.62%0.46Mua1.559M6.508B10.381.693328.00Tài chính
CSNA3 SID NACIONALON
27.591.88%0.51Bán9.874M38.077B2.4910.8835053.00Khoáng sản phi năng lượng
TECN3 TECHNOS ON NM
3.893.73%0.14Mua3.771M300.691M30.510.13Khách hàng Lâu năm
TCSA3 TECNISA ON NM
5.071.81%0.09Bán554.700K373.250M-1.99Khách hàng Lâu năm
EVEN3 EVEN ON NM
7.671.05%0.08Bán1.188M1.589B17.700.43Khách hàng Lâu năm
POSI3 POSITIVO TECON NM
10.28-1.15%-0.12Bán3.302M1.443B4.652.241371.00Công nghệ Điện tử
ITUB3 ITAUUNIBANCOON N1
22.101.94%0.42Bán2.025M228.961B7.652.8596500.00Tài chính
ABEV3 AMBEV S/A ON
15.530.26%0.04Bán19.467M244.398B16.870.9350000.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
PFRM3 PROFARMA ON NM
5.850.00%0.00Mua221.800K717.273M11.870.496918.00Dịch vụ Phân phối
CMIG3 CEMIG ON N1
18.46-0.81%-0.15Mua339.700K27.349B7.162.485254.00Công ty dịch vụ công cộng
CPLE3 COPEL ON N1
5.882.62%0.15Mua2.044M17.471B4.451.296667.00Công ty dịch vụ công cộng
SGPS3 SPRINGS ON NM
7.981.92%0.15Bán76.600K399.000M-2.379537.00Khách hàng Lâu năm
YDUQ3 YDUQS PART ON NM
26.980.41%0.11Mua1.919M8.145B47.970.5616539.00Dịch vụ Khách hàng
HAPV3 HAPVIDA ON NM
13.012.20%0.28Bán16.435M50.629B80.110.16Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
RAIL3 RUMO S.A. ON NM
18.35-1.56%-0.29Bán9.556M33.992B52.020.368602.00Vận chuyển
EQPA3 EQTL PARA ON
5.050.40%0.02Mua6.400K11.166B13.170.38Công ty dịch vụ công cộng
IFCM3 INFRACOMM ON NM
15.17-0.20%-0.03Bán554.100K3.701B1011.00Dịch vụ Phân phối
RECV3 PETRORECSA ON NM
17.32-2.15%-0.38Sức bán mạnh723.500K4.303B1194.00Năng lượng Mỏ
FIQE3 UNIFIQUE ON NM
6.25-0.79%-0.05Bán523.500K2.263B965.00Truyền thông
NTCO3 GRUPO NATURAON NM
44.14-1.03%-0.46Bán4.966M60.880B90.980.491064.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
VLID3 VALID ON NM
8.642.13%0.18Mua182.800K693.958M-1.09Dịch vụ Thương mại
BLUT3 B TECH EQI ON
3.600.00%0.00Mua351.400K42.563M-0.38Khoáng sản phi năng lượng
RNEW3 RENOVA ON N2
3.121.96%0.06Bán31.000K123.629M1.721.78Công ty dịch vụ công cộng
APER3 ALPER S.A. ON NM
42.192.15%0.89Bán31.400K638.786MTài chính
PRIO3 PETRORIO ON NM
27.74-1.46%-0.41Mua23.419M23.281B21.361.32Năng lượng Mỏ
BRDT3 PETROBRAS BRON NM
24.55-1.72%-0.43Bán9.389M28.601B6.683.743370.00Dịch vụ Phân phối
NGRD3 NEOGRID ON NM
4.90-2.39%-0.12Mua1.713M1.160B51.700.10Dịch vụ Công nghệ
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM
21.681.74%0.37Mua4.617M43.288B11.371.87193.00Tài chính
TPIS3 TRIUNFO PARTON NM
2.671.91%0.05Bán1.772M463.263M2.611.003737.00Vận chuyển
FRAS3 FRAS-LE ON N1
14.60-0.68%-0.10Mua123.700K3.133B11.421.29Sản xuất Chế tạo
TRIS3 TRISUL ON NM
7.632.55%0.19Mua793.400K1.419B7.960.93332.00Khách hàng Lâu năm
EZTC3 EZTEC ON NM
24.281.12%0.27Bán1.399M5.512B11.552.08376.00Tài chính
SLCE3 SLC AGRICOLAON NM
48.40-1.22%-0.60Mua1.234M9.218B10.064.913748.00Công nghiệp Chế biến
SBFG3 GRUPO SBF ON NM
28.510.53%0.15Bán833.600K6.927B-0.13Bán Lẻ
Tải thêm