Vật liệu Xây dựng (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
1.019B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.590M
Khối lượng
+0.18%
Thay đổi
−12.26%
Hiệu suất Tháng
+187.63%
Hiệu suất Năm
+39.83%
Hiệu suất YTD
          
ETER3 ETERNIT ON NM
16.530.18%0.03Bán1.590M1.019B3.394.821393.00
Tải thêm