Công ty Điện lực (Công nghiệp)

38
Cổ phiếu
1815.668B
Giá trị vốn hóa thị trường
673.905K
Khối lượng
+1.94%
Thay đổi
+1.09%
Hiệu suất Tháng
+23.13%
Hiệu suất Năm
+22.20%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
AESB3 AES BRASIL ON NM
11.451.06%0.12Mua354.200K4055590.005.576B7.722.68
AFLT3 AFLUENTE T ON
8.801.62%0.14Mua3002640.00555.145M27.740.31
ALUP11 ALUPAR UNT N2
24.050.84%0.20Sức bán mạnh349.000K8393450.006.989B791.00
ALUP3 ALUPAR ON N2
8.020.88%0.07Bán2.800K22456.006.989B4.971.60791.00
CBEE3 AMPLA ENERG ON
23.000.00%0.00Bán3006900.003.833B-0.10983.00
CEBR3 CEB ON
16.801.20%0.20Bán1001680.001.181B0.1522.03845.00
CEEB3 COELBA ON
35.90-1.62%-0.59Mua2.900K104110.006.500B5.606.52
CESP3 CESP ON N1
22.582.54%0.56Bán10.000K225800.007.428B3.456.38
CLSC3 CELESC ON N2
62.001.21%0.74Bán20012400.002.576B2.7022.723344.00
CMIG3 CEMIG ON N1
17.643.76%0.64Sức mua mạnh167.000K2945880.0024.224B6.832.415254.00
COCE3 COELCE ON
60.009.08%4.99Bán1006000.004.451B9.166.011122.00
CPFE3 CPFL ENERGIAON NM
27.593.45%0.92Sức mua mạnh2.937M81042866.0030.731B6.953.84
CPLE11 COPEL UNT N2
30.461.57%0.47Mua250.000K7615000.0016.289B14.492.076667.00
CPLE3 COPEL ON N2
5.680.89%0.05Mua922.800K5241504.0016.289B2.722.076667.00
CSRN3 COSERN ON
16.83-0.24%-0.04Bán2003366.002.765B5.822.90
DUKB34 DUKE ENERGY DRN
562.103.23%17.60Mua407228774.69424.212B26304.350.0227535.00
EEEL3 CEEE-T ON N1
375.005.63%20.00Mua10037500.003.618B
EGIE3 ENGIE BRASILON NM
39.382.63%1.01Sức mua mạnh819.800K32283724.0031.307B12.443.081538.00
ELET3 ELETROBRAS ON N1
34.475.25%1.72Mua2.060M71011647.0051.188B8.084.0912527.00
ENBR3 ENERGIAS BR ON NM
21.531.56%0.33Mua2.339M50352211.0011.772B6.143.473331.00
ENEV3 ENEVA ON NM
14.334.22%0.58Bán2.502M35846495.0017.400B12.111.141108.00
ENGI11 ENERGISA UNT N2
46.752.54%1.16Sức mua mạnh921.000K43056750.0020.324B6.926.7214672.00
ENGI3 ENERGISA ON N2
17.202.63%0.44Sức mua mạnh5.800K99760.0020.324B12.721.3414672.00
ENMT3 ENERGISA MT ON
78.40-0.75%-0.59Bán1.300K101920.0017.482B14.995.273136.00
EQMA3B EQUATORIAL DISTRIB
41.750.00%0.00Bán2.300K96025.006.735B
EQPA3 EQTL PARA ON ED
4.92-1.60%-0.08Bán4.000K19680.0011.056B11.750.43
EQTL3 EQUATORIAL ON NM
23.202.43%0.55Bán3.321M77054160.0022.235B6.123.70
GEPA3 GER PARANAP ON
32.000.00%0.00Sức bán mạnh40012800.003.003B6.245.13
LIGT3 LIGHT S/A ON NM
11.634.49%0.50Bán1.002M11652097.004.147B4.812.315531.00
LIPR3 ELETROPAR ON
56.352.45%1.35Bán30016905.00662.951M25.282.18
NEOE3 NEOENERGIA ON NM
18.134.26%0.74Sức mua mạnh1.472M26685547.0021.108B4.933.5312000.00
NEXT34 NEXTERA ENERDRN ED
124.76-0.61%-0.76Mua881109913.56983.756B108.804.6413800.00
REDE3 REDE ENERGIAON
6.35-2.31%-0.15Sức bán mạnh9005715.0013.401B9.210.719346.00
RNEW11 RENOVA UNT N2
6.883.15%0.21Bán10.400K71552.0092.756M
RNEW3 RENOVA ON N2
2.423.42%0.08Bán85.000K205700.0092.756M0.564.21
TAEE11 TAESA UNT N2
37.163.51%1.26Mua1.979M73524776.0012.368B4.727.60673.00
TAEE3 TAESA ON N2
12.393.25%0.39Mua128.100K1587159.0012.368B1.587.60673.00
TRPL3 TRAN PAULISTON N1
31.80-0.93%-0.30Sức mua mạnh40012720.0017.646B5.645.691400.00
Tải thêm