Tập đoàn Tài chính (Công nghiệp)

16
Cổ phiếu
963.540B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.934M
Khối lượng
+3.80%
Thay đổi
−1.22%
Hiệu suất Tháng
+55.76%
Hiệu suất Năm
+15.15%
Hiệu suất YTD
          
ATOM3 ATOMPAR ON
4.96-0.80%-0.04Bán6.500K104.495M8.860.56
BRGE11 ALFA CONSORCPNE
8.000.00%0.00Bán200632.863M22.900.35
CTGP34 CITIGROUP DRN
62.824.23%2.55Mua3.791K735.327B6.748.99210000.00
DEXP3 DEXXOS PAR ON N1
11.566.74%0.73Bán387.900K1.001B3.682.95
FSPE11 FISET PESCA CI
0.54-1.82%-0.01Bán39.000K
FSTU11 FISET TUR CI
0.50-1.96%-0.01Bán5.000K
G2DI33 G2D INVEST DR3
6.82-1.45%-0.10Bán95.593K
ITSA3 ITAUSA ON N1
11.211.91%0.21Bán217.400K91.691B126000.00
KRSA3 KORA SAUDE ON NM
7.65-1.92%-0.15Bán135.800K5.969B5544.00
POWE3 FOCUS ON ON NM
14.402.86%0.40Mua756.500K1.255B131.830.1156.00
RPAD3 ALFA HOLDINGON
7.270.97%0.07Mua200584.478M28.930.25
Tải thêm