Dầu (Công nghiệp)

7
Cổ phiếu
3340.454B
Giá trị vốn hóa thị trường
5.889M
Khối lượng
+2.74%
Thay đổi
−2.62%
Hiệu suất Tháng
+41.40%
Hiệu suất Năm
+43.61%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
CHVX34 CHEVRON DRN
64.95-0.90%-0.59Sức mua mạnh11.891K772320.451256.816B24274.070.0047736.00
EXXO34 EXXON MOBIL DRN
86.20-0.68%-0.59Mua1.302K112232.40-7.5572000.00
PETR3 PETROBRAS ON N2
29.760.81%0.24Sức mua mạnh13.026M387647808.00378.567B2.8510.3549050.00
PRIO3 PETRORIO ON NM
21.371.96%0.41Bán12.256M261912857.0017.591B13.131.60
PTCH34 PETROCHIN DRN
255.123.82%9.39Mua143571.68756.218B432003.00
RDSA34 RD SHELL DRN
247.26-0.55%-1.37Mua297170.54945.541B77.973.2387000.00
RECV3 PETRORECSA ON NM
13.94-0.50%-0.07Bán174.600K2433924.003.481B1194.00
Tải thêm