Phần mềm / Dịch vụ Internet (Công nghiệp)

15
Cổ phiếu
17788.385B
Giá trị vốn hóa thị trường
205.915K
Khối lượng
+2.27%
Thay đổi
−2.05%
Hiệu suất Tháng
+54.44%
Hiệu suất Năm
+57.31%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
A1KA34 AKAMAI TECHNDRN
51.750.29%0.15Mua613156.75102.254B32250.000.008368.00
BIDU34 BAIDU INC DRN
832.277.53%58.27Bán127105698.29295.042B177.434.6341000.00
DOTZ3 DOTZ SA ON NM
3.15-1.56%-0.05Bán171.100K538965.00422.619M226.00
DTCY3 DTCOM-DIRECTON
7.401.37%0.10Bán4002960.0079.121M-0.51
FBOK34 META PLAT DRN
64.674.14%2.57Bán524.569K33923877.234833.268B23000.000.0058604.00
GOGL34 ALPHABET DRN A
108.841.62%1.74Sức mua mạnh203.032K22098002.8810693.136B28945.950.00135301.00
GOGL35 ALPHABET DRN C
109.301.81%1.94Sức mua mạnh59164596.300.19574.51135301.00
MBLY3 MOBLY ON NM
5.375.29%0.27Bán217.300K1166901.00543.099M-0.86
NFLX34 NETFLIX DRN
70.003.86%2.60Bán80.562K5639340.001510.276B2.5027.759400.00
PDTC3 PADTEC ON NM
4.88-1.01%-0.05Bán110.200K537776.00386.757M11.000.45
SOMA3 GRUPO SOMA ON NM
13.631.11%0.15Bán2.072M28241360.0010.524B28.120.48
TRAD3 TC ON NM
6.36-5.07%-0.34Strong Sell1.730M11002800.001.887B
TWTR34 TWITTER DRN
126.726.66%7.91Bán4.249K538433.28190.485B-0.005500.00
VRSN34 VERISIGN INCDRN
340.00-0.79%-2.70Mua17057800.00150.082B47597.220.01909.00
XPBR31 XP INC DR1
168.202.57%4.21Bán507.227K85315581.4028.605.873651.00
Tải thêm