Các Ngân hàng lớn (Công nghiệp)

23
Cổ phiếu
8722.990B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.413M
Khối lượng
+1.33%
Thay đổi
+0.57%
Hiệu suất Tháng
+71.99%
Hiệu suất Năm
+37.05%
Hiệu suất YTD
          
BBAS3 BRASIL ON NM
29.22-0.78%-0.23Bán12.067M83.376B91673.00
BBDC3 BRADESCO ON N1
17.64-1.34%-0.24Bán3.889M183.974B8.182.1889575.00
BILB34 BILBAOVIZ DRN
32.85-7.67%-2.73Bán1235.037B8895.000.00123174.00
BMIN3 MERC INVEST ON
22.250.00%0.00Bán100105.976M28.510.78
BNBR3 NORD BRASIL ON
71.90-0.13%-0.09Sức mua mạnh1006.210B4.4516.186684.00
BOAC34 BANK AMERICADRN
56.742.36%1.31Sức mua mạnh16.485K1885.288B13857.500.00213000.00
BONY34 BNY MELLON DRN
276.360.85%2.32Mua276236.341B13175.000.0248500.00
C1MA34 COMERICA INCDRN
204.003.44%6.79Sức mua mạnh2
CAON34 CAPITAL ONE DRN
409.50-3.47%-14.70Bán70394.123B6284.440.0751985.00
DBAG34 DEUTSCHE AK DRN
67.562.26%1.49Mua33139.444B9861.190.0184659.00
H1SB34 HSBC HOLDINGDRN
34.295.44%1.77Bán53
ITUB3 ITAUUNIBANCOON N1
26.49-1.34%-0.36Bán2.196M267.845B9.482.8596500.00
JPMC34 JPMORGAN DRN
87.452.16%1.85Sức mua mạnh51.797K2590.188B10567.900.01255351.00
K1EY34 KEYCORP DRN
113.422.55%2.82Mua4.006K
P1BC34 PEOPLES UNITDRN
82.08-0.48%-0.40Sức bán mạnh1
PNCS34 PNCFNANCIAL DRN
522.241.41%7.24Sức mua mạnh2439.476B14466.290.0451257.00
R1FC34 REGIONS FINADRN
110.429.53%9.61Mua1.634K
UBSG34 UBS GROUP DRN
84.811.30%1.09Mua5292.163B7.5211.4771551.00
USBC34 US BANCORP DRN
80.326.94%5.21Sức mua mạnh344471.295B11922.220.0168108.00
WFCO34 WELLS FARGO DRN
64.421.31%0.83Sức mua mạnh3.033K1046.196B13529.790.00268531.00
Tải thêm