Dịch vụ thương mại hỗn hợp (Công nghiệp)

24
Cổ phiếu
204.912B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.664M
Khối lượng
−0.67%
Thay đổi
+0.56%
Hiệu suất Tháng
−3.38%
Hiệu suất Năm
−2.64%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
          
AMBP3 AMBIPAR ON NM
45.105.87%2.50Sức mua mạnh587.900K4.799B65.650.65
ATMP3 ATMASA ON NM
6.96-1.28%-0.09Bán9.200K183.866M-6.8027973.00
CARD3 CSU CARDSYSTON NM
23.481.47%0.34Bán74.500K956.195M19.011.226000.00
CIEL3 CIELO ON NM
3.410.59%0.02Bán2.874M9.261B16.470.214106.00
COGN3 COGNA ON ON NM
3.771.07%0.04Bán9.624M7.084B-3.13600.00
FLTC34 FLEETCOR TECDRN
328.000.38%1.25Bán6110.664B28168.100.018400.00
GGPS3 GPS ON NM
19.330.42%0.08Mua38.000K13.203B81879.00
JPSA3 JEREISSATI ON
34.85-0.29%-0.10Mua29.000K3.147B31.671.13
LPSB3 LOPES BRASILON NM
4.581.55%0.07Sức mua mạnh111.600K680.227M104.300.04473.00
NINJ3 GETNINJAS ON NM
20.090.40%0.08Bán9.400K1.015B136.00
OPCT3 OCEANPACT ON NM
4.946.24%0.29Bán2.376M1.038B1734.00
TTEN3 3TENTOS ON NM
11.230.72%0.08Mua164.100K5.633B1125.00
Tải thêm