Nhà hàng (Công nghiệp)

5
Cổ phiếu
2.794B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.291M
Khối lượng
+6.38%
Thay đổi
−14.69%
Hiệu suất Tháng
−20.41%
Hiệu suất Năm
−28.92%
Hiệu suất YTD
          
BKBR3 BK BRASIL ON NM
7.485.35%0.38Bán2.709M1.946B-1.79
MCDC34 MCDONALDS DRN
66.04-2.54%-1.72Bán15.241K56.7624.03200000.00
MEAL3 IMC S/A ON NM
3.238.75%0.26Bán4.626M847.766M-0.28
SBUB34 STARBUCKS DRN
637.00-1.20%-7.71Mua1.056K50367.970.01349000.00
YUMR34 YUM BRANDS DRN
340.690.41%1.39Mua30029000.000.0138000.00
Tải thêm