Cửa hàng Đặc sản (Công nghiệp)

12
Cổ phiếu
1268.049B
Giá trị vốn hóa thị trường
282.069K
Khối lượng
−0.09%
Thay đổi
+1.81%
Hiệu suất Tháng
+45.94%
Hiệu suất Năm
+42.11%
Hiệu suất YTD
          
A1AP34 ADVANCE AUTODRN
72.002.86%2.00Sức mua mạnh10372.235B97.5111.5068000.00
AZOI34 AUTOZONE INCDRN
445.910.00%0.00Mua21190.469B2.46185.79
CGRA3 GRAZZIOTIN ON
43.791.84%0.79Sức mua mạnh200854.113M6.646.482300.00
LJQQ3 QUERO-QUERO ON NM
17.44-1.02%-0.18Sức bán mạnh1.217M3.266B35.670.497000.00
ORLY34 OREILLY AUT DRN
668.730.60%4.01Sức mua mạnh5229.316B22157.330.0377827.00
SBFG3 GRUPO SBF ON NM
31.78-5.61%-1.89Bán1.265M7.721B-0.13
TGTB34 TARGET CORP DRN
1295.16-0.45%-5.84Mua610626.466B38.1034.48409000.00
U1LT34 ULTA BEAUTY DRN
101.26-0.72%-0.73Mua70110.435B44.262.3237000.00
VIIA3 VIA ON NM
8.50-1.05%-0.09Bán21.297M13.578B11.160.78
WEST3 WESTWING ON NM
5.75-2.38%-0.14Bán283.000K632.771M
Tải thêm