Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

19
Cổ phiếu
1111.373B
Giá trị vốn hóa thị trường
795.280K
Khối lượng
−0.93%
Thay đổi
+0.22%
Hiệu suất Tháng
+29.42%
Hiệu suất Năm
+36.34%
Hiệu suất YTD
          
AHEB3 SPTURIS ON
25.400.59%0.15Mua300217.910M
AMBP3 AMBIPAR ON NM
60.17-4.29%-2.70Theo dõi1.391M7.100B97.140.65
ATMP3 ATMASA ON NM
5.06-2.69%-0.14Bán53.100K138.566M-6.8027973.00
CARD3 CSU CARDSYSTON NM
20.37-2.26%-0.47Bán206.700K856.711M15.861.316000.00
CASH3 MELIUZ ON NM
7.37-4.66%-0.36Mua58.962M6.212B155.00
CIEL3 CIELO ON NM
2.525.44%0.13Bán49.010M6.457B7.920.304106.00
COGN3 COGNA ON ON NM
3.040.33%0.01Bán38.903M5.663B-2.94600.00
ELMD3 ELETROMIDIA ON NM
18.19-0.05%-0.01Bán38.000K2.532B-0.41
FLTC34 FLEETCOR TECDRN
345.591.49%5.09Mua5112.769B27909.840.018400.00
GGPS3 GPS ON NM
16.81-2.38%-0.41Sức bán mạnh449.000K11.494B81879.00
JPSA3 JEREISSATI ON
27.57-0.54%-0.15Bán399.900K2.436B9.332.98
LPSB3 LOPES BRASILON NM
3.23-3.58%-0.12Bán958.500K494.308M25.750.13473.00
MCOR34 MOODYS CORP DRN
498.880.00%0.00Mua2371.573B8328.550.0611490.00
NINJ3 GETNINJAS ON NM
14.60-1.62%-0.24Bán129.200K745.333M136.00
OPCT3 OCEANPACT ON NM
4.290.94%0.04Bán770.200K841.607M1734.00
SPGI34 SP GLOBAL DRN
599.510.82%4.90Mua10572.530B43402.190.0123000.00
TTEN3 3TENTOS ON NM
10.26-1.25%-0.13Mua553.400K5.134B1125.00
VLID3 VALID ON NM
8.21-2.15%-0.18Sức bán mạnh400.300K673.878M-1.09
Tải thêm