Khách hàng Lâu năm (Khu vực)

27
Cổ phiếu
9222.644B
Giá trị vốn hóa thị trường
857.941K
Khối lượng
−3.59%
Thay đổi
−12.40%
Hiệu suất Tháng
+11.60%
Hiệu suất Năm
−10.74%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
782.736B0.00-0.87%1153
785.943M1.80-5.36%30.491K4
4.171B1.22-1.46%2.186M8
7867.181B-0.79%1.150M5
5.655B1.37-1.96%541.888K2
562.065B0.00-0.75%4074
49.226M-3.63%7.000K1
Tải thêm