Hàng tiêu dùng không lâu bền (Khu vực)

33
Cổ phiếu
10859.664B
Giá trị vốn hóa thị trường
336.311K
Khối lượng
−0.42%
Thay đổi
−4.57%
Hiệu suất Tháng
+18.30%
Hiệu suất Năm
+8.64%
Hiệu suất YTD
          
ABEV3 AMBEV S/A ON
15.53-1.33%-0.21Sức bán mạnh14.681M247.703B17.140.9350000.00
ALPA3 ALPARGATAS ON N1
46.50-3.67%-1.77Bán30030.387B93.080.52
BEEF3 MINERVA ON NM
9.54-1.85%-0.18Mua5.204M5.118B9.361.04
BRFS3 BRF SA ON NM
22.82-1.38%-0.32Sức bán mạnh4.210M18.706B20.751.12
CHDC34 CHURCH DWIGHDRN
430.00-1.69%-7.41Sức bán mạnh9109.123B25283.820.025100.00
COCA34 COCA COLA DRN
48.04-0.10%-0.05Bán15.197K1250.362B57.625.0380300.00
COLG34 COLGATE DRN
58.560.90%0.52Mua31341.863B23.642.4634200.00
COTY34 COTY INC DRN
21.58-1.82%-0.40Sức bán mạnh15334.008B-0.0011430.00
DEOP34 DIAGEO PL DRN
992.00-1.39%-14.00Bán2589.043B122682.930.0127783.00
ELCI34 ESTEE LAUDERDRN
828.50-1.84%-15.55Bán85614.432B41.2020.7762000.00
FMXB34 FEMSA DRN
456.152.86%12.67Mua3.019K100.072B634.450.70
GRND3 GRENDENE ON NM
9.46-5.87%-0.59Bán1.277M9.067B15.570.65
HSHY34 HERSHEY CO DRN
184.320.58%1.07Mua11191.777B24763.510.0116880.00
HYPE3 HYPERA ON NM
33.13-1.02%-0.34Sức bán mạnh1.264M21.154B14.942.278918.00
JBSS3 JBS ON NM
32.07-1.63%-0.53Mua4.780M81.857B6.195.27250000.00
KHCB34 KRAFT HEINZ DRN
48.03-0.48%-0.23Mua3.800K237.731B37.705.1538000.00
KMBB34 KIMBERLY CL DRN
716.000.00%0.00Mua2242.030B22586.750.0346000.00
LLIS3 LE LIS BLANCON NM
2.38-4.80%-0.12Sức bán mạnh480.200K172.127M-8.03
M1NS34 MONSTER BEVEDRN
61.90-1.02%-0.64Bán6266.116B43.4811.643666.00
MDIA3 M.DIASBRANCOON EJ NM
31.01-0.55%-0.17Bán364.800K10.528B16.721.8717100.00
MDLZ34 MONDELEZ INTDRN
161.630.22%0.35Mua22452.884B19911.110.0179000.00
MOOO34 ALTRIA GROUPDRN
256.48-0.72%-1.87Bán54476.583B19571.970.017100.00
MRFG3 MARFRIG ON ED NM
20.72-2.36%-0.50Mua3.987M14.096B3.795.6032010.00
NIKE34 NIKE DRN
82.23-1.52%-1.27Bán3.629K1316.531B5.9314.3973300.00
NTCO3 GRUPO NATURAON NM
47.01-2.27%-1.09Bán2.935M66.322B98.120.491064.00
PEPB34 PEPSICO INC DRN
54.73-1.48%-0.82Sức mua mạnh7191132.571B53.6315.59291000.00
PGCO34 PG DRN
54.70-0.00%-0.00Mua1.904K1863.485B32.4024.51101000.00
STZB34 CONSTELLATIODRN
284.48-0.00%-0.01Mua50219.479B40069.010.019300.00
TSNF34 TYSON FOODS DRN
396.00-2.93%-11.95Mua8144.222B11790.460.03139000.00
ULEV34 UNILEVER DRN
290.301.81%5.17Bán180739.260B21.5113.30
VULC3 VULCABRAS ON NM
8.70-3.33%-0.30Bán628.100K2.212B10.920.83
Tải thêm