Năng lượng Mỏ (Khu vực)

23
Cổ phiếu
3895.865B
Giá trị vốn hóa thị trường
797.657K
Khối lượng
−1.19%
Thay đổi
−5.27%
Hiệu suất Tháng
+22.48%
Hiệu suất Năm
+17.91%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
CHVX34 CHEVRON DRN
50.95-1.26%-0.65Sức bán mạnh92.717K994.484B-22.5547736.00Dầu
COPH34 COPHILLIPS DRN ED
71.70-2.25%-1.65Bán1.394K398.176B-0.009700.00Sản xuất dầu khí
DMMO3 DOMMO ON
0.890.00%0.00Bán2.250M275.983M5.240.17Sản xuất dầu khí
DMMO3F DOMMO ON
0.901.12%0.01Bán10.569K275.983M5.240.17Sản xuất dầu khí
ENAT3 ENAUTA PART ON NM
15.033.09%0.45Bán1.963M3.836B20.190.72123.00Sản xuất dầu khí
ENAT3F ENAUTA PART ON NM
15.031.90%0.28Bán9.880K3.836B20.430.72123.00Sản xuất dầu khí
EXXO34 EXXON MOBIL DRN
73.69-1.15%-0.86Bán948-25.2372000.00Dầu
OXYP34 OCCIDENT PTRDRN
68.61-3.33%-2.36Bán1.330K131.273B-80.5911800.00Sản xuất dầu khí
PETR3 PETROBRAS ON N2
27.52-0.90%-0.25Bán3.931M357.364B6.384.3549050.00Dầu
PETR3F PETROBRAS ON N2
27.52-1.22%-0.34Bán5.997K357.364B6.404.3549050.00Dầu
PRIO3 PETRORIO ON NM
18.93-0.68%-0.13Bán2.879M15.996B28.580.67Dầu
PRIO3F PETRORIO ON NM
18.92-0.73%-0.14Bán17.135K15.996B28.580.67Dầu
PTCH34 PETROCHIN DRN
216.70-2.32%-5.15Bán8665.247B789.780.28432003.00Dầu
RDSA34 RD SHELL DRN
196.40-1.31%-2.60Bán1754.567B-10.9987000.00Dầu
RECV3 PETRORECSA ON NM
18.81-1.00%-0.19Bán110.000K4.718B1194.00Dầu
RECV3F PETRORECSA ON NM
18.62-1.27%-0.24Bán8994.718B1194.00Dầu
RPMG3 PET MANGUINHON
5.49-8.19%-0.49Mua584.700K404.752M-4.87Lọc/Tiếp thị Dầu khí
RPMG3F PET MANGUINHON
5.50-10.42%-0.64Mua7.931K404.752M-4.87Lọc/Tiếp thị Dầu khí
RRRP3 3R PETROLEUMON NM
42.37-0.40%-0.17Bán406.500K5.631B-2.53Sản xuất dầu khí
RRRP3F 3R PETROLEUMON NM
42.34-0.49%-0.21Bán5.630K5.631B-2.53Sản xuất dầu khí
UGPA3 ULTRAPAR ON NM
18.45-0.81%-0.15Bán1.387M20.280B23.520.7915946.00Lọc/Tiếp thị Dầu khí
UGPA3F ULTRAPAR ON NM
18.46-0.91%-0.17Bán3.668K20.280B23.560.7915946.00Lọc/Tiếp thị Dầu khí
VLOE34 VALERO ENER DRN
164.20-3.70%-6.30Bán20135.108B-0.009964.00Lọc/Tiếp thị Dầu khí
Tải thêm