Tài chính (Khu vực)

148
Cổ phiếu
12593.629B
Giá trị vốn hóa thị trường
487.562K
Khối lượng
+2.54%
Tỷ suất Cổ tức
−0.25%
Thay đổi
+1.64%
Hiệu suất Tháng
+23.74%
Hiệu suất Năm
+12.11%
Hiệu suất YTD
           
AIGB34 AIG GROUP DRN
204.40-0.13%-0.27Mua1.400K185.445B-1.1049600.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
ALSC3 ALIANSCE ON NM
24.301.63%0.39Sức mua mạnh968.800K4.846B36.930.67234.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ALSC3F ALIANSCE ON NM
23.96-0.70%-0.17Mua9514.846B36.930.67234.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
APER3 ALPER S.A. ON NM
25.80-0.77%-0.20Mua12.300K191.574M-21.04Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
APER3F ALPER S.A. ON NM
26.704.42%1.13Sức mua mạnh81191.574M-21.04Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
AXPB34 AMERICAN EXPDRN
472.765.97%26.62Mua1.400K413.951B17.1728.9759000.00Cho vay Tiêu dùng
B3SA3 B3 ON NM
39.70-0.13%-0.05Mua11.234M81.383B34.311.162135.00Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
BAHI3 BAHEMA ON MA
122.996.95%7.99Mua200144.141M-1.41Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BAHI3F BAHEMA ON MA
121.90-2.40%-3.00Mua18144.141M-1.41Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BAZA3 AMAZONIA ON
25.31-0.16%-0.04Bán700751.525M4.785.312965.00Ngân hàng
BAZA3F AMAZONIA ON
25.441.80%0.45Theo dõi38751.525M4.785.312965.00Ngân hàng
BBAS3 BRASIL ON EJ NM
53.040.25%0.13Sức mua mạnh9.034M147.432B10.445.0796889.00Ngân hàng
BBAS3F BRASIL ON EJ NM
53.070.17%0.09Sức mua mạnh15.001K147.432B10.445.0796889.00Ngân hàng
BBDC3 BRADESCO ON N1
33.850.45%0.15Sức mua mạnh2.697M302.255B15.532.4298605.00Ngân hàng
BBDC3F BRADESCO ON N1
33.881.44%0.48Sức mua mạnh5.198K302.255B15.532.4298605.00Ngân hàng
BBRK3 BR BROKERS ON NM
5.261.15%0.06Mua81.800K184.501M-2.23632.00Dịch vụ Bất động sản
BBRK3F BR BROKERS ON NM
5.27-1.50%-0.08Bán166184.501M-2.23632.00Dịch vụ Bất động sản
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM
32.11-0.28%-0.09Mua5.658M64.292B17.531.84Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
BBSE3F BBSEGURIDADEON NM
32.10-0.96%-0.31Mua11.693K64.292B17.531.84Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
BEES3 BANESTES ON
5.60-1.75%-0.10Mua30.800K1.801B9.950.572311.00Ngân hàng
BEES3F BANESTES ON
5.63-0.00%-0.00Mua1.052K1.801B9.950.572311.00Ngân hàng
BERK34 BERKSHIRE DRN
793.00-0.27%-2.13Bán2002013.765B10.79113822.52389000.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
BGIP3 BANESE ON
33.250.00%0.00Bán600508.229M8.134.09998.00Ngân hàng
BGIP3F BANESE ON
33.260.00%0.00Mua40508.229M8.134.09998.00Ngân hàng
BLAK34 BLACKROCK DRN
300.1910.76%29.17Mua3.300K287.506B17.67106.3014700.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BMEB3 MERC BRASIL ON
8.45-5.48%-0.49Mua400442.913M7.051.202935.00Ngân hàng
BMEB3F MERC BRASIL ON
8.00-2.44%-0.20Mua80442.913M7.051.202935.00Ngân hàng
BNBR3 NORD BRASIL ON
47.004.44%2.00Mua2004.059B4.4210.626934.00Ngân hàng
BNBR3F NORD BRASIL ON
46.806.12%2.70Mua14.059B4.4210.626934.00Ngân hàng
BOAC34 BANK AMERICADRN
107.39-1.25%-1.36Bán1.500K1062.585B10.4410.82205000.00Ngân hàng
BONY34 BNY MELLON DRN
165.42-0.10%-0.17Bán200165.191B11.5315.0249800.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BPAC11 BTGP BANCO UNT N2
49.80-1.09%-0.55Mua1.299M50.097B47.240.88Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
BPAC11F BTGP BANCO UNT N2
49.74-0.22%-0.11Mua4.102K50.097B47.240.88Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
BPAC3 BTGP BANCO ON N2
21.02-2.23%-0.48Bán1.200K50.097B47.240.88Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
BPAC3F BTGP BANCO ON N2
21.00-4.50%-0.99Bán1050.097B47.240.88Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
BRAP3 BRADESPAR ON N1
29.00-0.10%-0.03Mua8.200K11.496B10.253.22Công ty mẹ
BRAP3F BRADESPAR ON N1
29.000.42%0.12Mua16311.496B10.253.22Công ty mẹ
BRGE11 ALFA CONSORCPNE
6.1511.82%0.65Mua100367.495M7.030.71Ngân hàng
BRGE11F ALFA CONSORCPNE
6.1512.84%0.70Sức mua mạnh7367.495M7.030.71Ngân hàng
BRGE3 ALFA CONSORCON
4.998.24%0.38Sức mua mạnh400367.495M7.030.71Ngân hàng
BRGE3F ALFA CONSORCON
4.980.00%0.00Mua63367.495M7.030.71Ngân hàng
BRIV3 ALFA INVEST ON
9.0533.09%2.25Mua24.900K602.321M10.330.66Ngân hàng
BRIV3F ALFA INVEST ON
8.9027.14%1.90Mua636602.321M10.330.66Ngân hàng
BRML3 BR MALLS PARON NM
14.47-1.03%-0.15Mua7.285M12.326B11.821.24541.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BRML3F BR MALLS PARON NM
14.48-2.03%-0.30Mua11.835K12.326B11.821.24541.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BRPR3 BR PROPERT ON NM
9.870.82%0.08Mua495.400K3.950B-0.3583.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BRPR3F BR PROPERT ON NM
9.92-0.20%-0.02Sức mua mạnh4603.950B-0.3583.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BRSR3 BANRISUL ON N1
23.101.45%0.33Mua5.100K9.607B8.542.7510182.00Ngân hàng
BRSR3F BANRISUL ON N1
23.131.54%0.35Sức mua mạnh6459.607B8.542.7510182.00Ngân hàng
BSLI3F BRB BANCO ON
40.010.03%0.01Mua41.307B4.567.893107.00Ngân hàng
CAON34 CAPITAL ONE DRN
176.71—%7.400K170.801B7.5848.2648800.00Cho vay Tiêu dùng
CARD3 CSU CARDSYSTON NM
6.580.00%0.00Mua184.900K270.394M9.260.716600.00Cho vay Tiêu dùng
CARD3F CSU CARDSYSTON NM
6.662.15%0.14Mua3.237K270.394M9.260.716600.00Cho vay Tiêu dùng
CCPR3 CYRE COM-CCPON NM
11.99-0.08%-0.01Mua2.100K1.436B-0.06Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CCPR3F CYRE COM-CCPON NM
11.61-1.61%-0.19Bán961.436B-0.06Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CHME34 CME GROUP DRN
190.46—%11.300K280.919B36.9121.344590.00Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
CRDE3 CR2 ON NM
18.00-7.64%-1.49Bán2.700K47.208M-6.70Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CRDE3F CR2 ON NM
19.00-0.05%-0.01Mua547.208M-6.70Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CRIV3 ALFA FINANC ON
13.25-17.19%-2.75Mua8.600K1.268B25.610.62Cho vay Tiêu dùng
CRIV3F ALFA FINANC ON
13.17-15.03%-2.33Mua9381.268B25.610.62Cho vay Tiêu dùng
CSAB3 SEG AL BAHIAON
49.8010.67%4.80Mua100345.600M21.622.08133.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
CTGP34 CITIGROUP DRN
258.46-0.55%-1.44Bán300624.659B9.8827.37203000.00Ngân hàng
CYRE3 CYRELA REALTON NM
20.000.76%0.15Mua2.966M7.630B734.370.03Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CYRE3F CYRELA REALTON NM
19.62-1.85%-0.37Mua1.561K7.630B734.370.03Phát triển và Hoạt động Bất động sản
DIRR3 DIRECIONAL ON NM
11.303.29%0.36Sức mua mạnh626.800K1.614B-0.33745.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
DIRR3F DIRECIONAL ON NM
11.363.65%0.40Sức mua mạnh3.596K1.614B-0.33745.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
EQIX34 EQUINIX INC DRN
391.72-2.21%-8.873.300K169.759B99.2320.447903.00REITs thương mại
EVEN3 EVEN ON NM
8.003.23%0.25Mua2.285M1.658B-0.39Phát triển và Hoạt động Bất động sản
EVEN3F EVEN ON NM
7.992.30%0.18Mua5.723K1.658B-0.39Phát triển và Hoạt động Bất động sản
EZTC3 EZTEC ON NM
25.880.31%0.08Mua537.200K5.160B47.160.55354.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
EZTC3F EZTEC ON NM
25.810.23%0.06Mua3.331K5.160B47.160.55354.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
GFSA3 GAFISA ON NM
6.6021.55%1.17Mua8.811M361.966M-9.27Phát triển và Hoạt động Bất động sản
GFSA3F GAFISA ON NM
6.6320.99%1.15Mua16.167K361.966M-9.27Phát triển và Hoạt động Bất động sản
GFSA9 GAFISA ON REC NM
6.4821.12%1.13Mua207.800K361.966M-9.27Phát triển và Hoạt động Bất động sản
GPIV33 GP INVEST DR3
4.593.61%0.16Mua11.000K366.742M-2.77Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
GSGI34 GOLDMANSACHSDRN
76.001.81%1.35Bán100284.880B8.6191.4635900.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
GSHP3 GENERALSHOPPON NM
0.811.25%0.01Bán330.800K54.010M-4.74151.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
GSHP3F GENERALSHOPPON NM
0.821.23%0.01Bán1.138K54.010M-4.74151.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
HBOR3 HELBOR ON NM
1.460.00%0.00Mua1.218M660.103M-0.69183.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
HBOR3F HELBOR ON NM
1.45-2.68%-0.04Mua1.196K660.103M-0.69183.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
IDVL3F INDUSVAL ON N2
7.990.00%0.00Mua1760.294M-8.23361.00Ngân hàng
IDVL9 INDUSVAL ON REC N2
3.54-1.39%-0.05Bán400760.294M-8.23361.00Ngân hàng
IGTA3 IGUATEMI ON NM
45.130.27%0.12Sức mua mạnh1.827M7.933B31.341.44321.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
IGTA3F IGUATEMI ON NM
45.160.29%0.13Mua7677.933B31.341.44321.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
IRBR3 IRBBRASIL REON NM
101.051.58%1.57Sức mua mạnh1.192M30.880B23.484.24376.00Tái bảo hiểm
IRBR3F IRBBRASIL REON NM
101.001.63%1.62Sức mua mạnh14.115K30.880B23.484.24376.00Tái bảo hiểm
ITSA3 ITAUSA ON N1
13.97-0.71%-0.10Sức mua mạnh126.600K105.976B11.111.13129000.00Ngân hàng
ITSA3F ITAUSA ON N1
13.97-0.64%-0.09Mua7.058K105.976B11.111.13129000.00Ngân hàng
ITUB3 ITAUUNIBANCOON N1
30.94-0.13%-0.04Sức mua mạnh575.000K352.496B14.012.6099661.00Ngân hàng
ITUB3F ITAUUNIBANCOON N1
30.860.33%0.10Sức mua mạnh8.091K352.496B14.012.6099661.00Ngân hàng
JFEN3 JOAO FORTES ON
3.20-1.23%-0.04Bán300340.297M-2.65579.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
JFEN3F JOAO FORTES ON
3.24-3.57%-0.12Bán34340.297M-2.65579.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
JHSF3 JHSF PART ON NM
2.824.44%0.12Mua2.546M1.431B7.150.38Phát triển và Hoạt động Bất động sản
JHSF3F JHSF PART ON NM
2.834.81%0.13Mua3.855K1.431B7.150.38Phát triển và Hoạt động Bất động sản
JPMC34 JPMORGAN DRN
207.69-0.88%-1.85Bán8001410.922B11.8136.99255998.00Ngân hàng
JPSA3 JEREISSATI ON
26.390.04%0.01Sức mua mạnh182.300K2.319B21.771.21149000.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
JPSA3F JEREISSATI ON
26.49-0.41%-0.11Sức mua mạnh1.161K2.319B21.771.21149000.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LOGG3 LOG COM PROPON NM
19.631.55%0.30Sức mua mạnh132.400K1.426B30.780.63Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LOGG3F LOG COM PROPON NM
19.641.03%0.20Sức mua mạnh3.886K1.426B30.780.63Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LPSB3 LOPES BRASILON NM
4.951.23%0.06Sức mua mạnh174.600K618.852M-0.37500.00Dịch vụ Bất động sản
LPSB3F LOPES BRASILON NM
4.980.00%0.00Sức mua mạnh1.332K618.852M-0.37500.00Dịch vụ Bất động sản
METB34 METLIFE INC DRN
186.66-0.44%-0.83Mua1.600K184.731B9.5120.5948000.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
MOAR3F MONT ARANHA ON
183.991.66%3.00Sức mua mạnh32.107B34.405.0844.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
MRVE3 MRV ON NM
19.500.62%0.12Sức mua mạnh6.105M8.562B11.981.6330000.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
MRVE3F MRV ON NM
19.480.67%0.13Sức mua mạnh14.722K8.562B11.981.6330000.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
MULT3 MULTIPLAN ON N2
27.96-0.11%-0.03Sức mua mạnh3.723M16.641B35.740.788828.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
MULT3F MULTIPLAN ON N2
27.920.47%0.13Mua1.615K16.641B35.740.788828.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
PDGR3 PDG REALT ON NM
6.951.16%0.08Mua697.300K55.420M-138.81Phát triển và Hoạt động Bất động sản
PDGR3F PDG REALT ON NM
7.093.20%0.22Mua1.635K55.420M-138.81Phát triển và Hoạt động Bất động sản
PNCS34 PNCFNANCIAL DRN
258.33-0.58%-1.51100238.921B12.2143.5750928.00Ngân hàng
PPLA11 PPLA UNT
1.85-1.07%-0.02Mua29.800K18.115B-0.76Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
PPLA11F PPLA UNT
1.57-15.14%-0.28Bán2318.115B-0.76Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
PSSA3 PORTO SEGUROON NM
53.83-0.59%-0.32Mua512.700K17.505B13.144.1212903.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
PSSA3F PORTO SEGUROON NM
54.09-0.42%-0.23Mua6.406K17.505B13.144.1212903.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
QUAL3 QUALICORP ON NM
22.571.21%0.27Mua2.317M6.256B16.281.382025.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
QUAL3F QUALICORP ON NM
22.49-0.04%-0.01Mua5.086K6.256B16.281.382025.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
RPAD3 ALFA HOLDINGON
5.61-16.77%-1.13Mua5.500K570.758M13.400.50Ngân hàng
RPAD3F ALFA HOLDINGON
6.00-14.29%-1.00Mua289570.758M13.400.50Ngân hàng
RSID3 ROSSI RESID ON NM
4.825.70%0.26Sức mua mạnh180.900K77.069M-43.26Phát triển và Hoạt động Bất động sản
RSID3F ROSSI RESID ON NM
4.866.81%0.31Sức mua mạnh46677.069M-43.26Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SANB11 SANTANDER BRUNT
45.890.42%0.19Sức mua mạnh1.209M170.530B14.933.0247836.00Ngân hàng
SANB11F SANTANDER BRUNT
46.101.88%0.85Sức mua mạnh2.946K170.530B14.933.0247836.00Ngân hàng
SANB3 SANTANDER BRON
23.320.95%0.22Sức mua mạnh12.100K170.530B14.933.0247836.00Ngân hàng
SANB3F SANTANDER BRON
23.763.53%0.81Sức mua mạnh1.151K170.530B14.933.0247836.00Ngân hàng
SCAR3 SAO CARLOS ON NM
33.000.33%0.11Sức mua mạnh5.000K1.851B275.880.12Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SCAR3F SAO CARLOS ON NM
33.652.03%0.67Sức mua mạnh1851.851B275.880.12Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SCHW34 SCHWAB DRN
157.70-8.66%-14.95Bán400215.566B15.7110.3720000.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
SIMN34 SIMON PROP DRN
161.601.01%1.629.800K201.503B21.4630.393300.00REITs thương mại
SLBC34 STERLING BNCDRN
77.31—%60017.133B10.337.921907.00Ngân hàng
SSBR3 SIERRABRASILON NM
29.770.92%0.27Sức mua mạnh27.200K2.255B11.652.53130.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SSBR3F SIERRABRASILON NM
30.052.81%0.82Sức mua mạnh3232.255B11.652.53130.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SULA11 SUL AMERICA UNT N2
34.932.13%0.73Mua746.300K13.480B13.552.555000.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
SULA11F SUL AMERICA UNT N2
34.651.32%0.45Mua3.525K13.480B13.552.555000.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
SULA3 SUL AMERICA ON N2
12.251.24%0.15Mua1.800K13.480B13.552.555000.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
SULA3F SUL AMERICA ON N2
12.20-6.01%-0.78Mua46213.480B13.552.555000.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
TCSA3 TECNISA ON NM
1.34-0.74%-0.01Mua2.622M447.110M-0.698039.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TCSA3F TECNISA ON NM
1.35-0.74%-0.01Mua5.557K447.110M-0.698039.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TEND3 TENDA ON ED NM
23.001.01%0.23Sức mua mạnh304.200K2.170B11.772.111274.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TEND3F TENDA ON ED NM
22.70-1.26%-0.29Mua2.258K2.170B11.772.111274.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TRPN3 TARPON INV ON ER
0.350.00%0.00Mua472.000K15.721M0.251.39Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
TRPN3F TARPON INV ON ER
0.35-5.41%-0.02Mua5.807K15.721M0.251.39Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
TRPN3L TARPON INV ON NM
0.35—%10.755M15.721M0.251.39Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
UBSG34 UBS GROUP DRN
44.84-0.44%-0.20Bán700173.085B10.994.3467481.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
USBC34 US BANCORP DRN
199.46-3.39%-6.99Bán3.000K332.107B12.4916.6773333.00Ngân hàng
VIVR3 VIVER ON NM
2.001.52%0.03Mua1.785M91.245M-8.81256.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
VIVR3F VIVER ON NM
2.001.52%0.03Mua2.866K91.245M-8.81256.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
WFCO34 WELLS FARGO DRN
176.860.47%0.82Bán100837.522B10.2818.25262100.00Ngân hàng
WIZS3 WIZ S.A. ON NM
11.000.00%0.00Mua375.800K1.759B8.791.251585.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
WIZS3F WIZ S.A. ON NM
10.97-0.81%-0.09Mua9.062K1.759B8.791.251585.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất