Tài chính (Khu vực)

145
Cổ phiếu
12120.894B
Giá trị vốn hóa thị trường
483.530K
Khối lượng
+2.72%
Tỷ suất Cổ tức
+0.45%
Thay đổi
+1.08%
Hiệu suất Tháng
+20.40%
Hiệu suất Năm
+14.63%
Hiệu suất YTD
           
AIGB34 AIG GROUP DRN
215.610.07%0.16Sức mua mạnh300185.028B-0.2349600.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
ALSO3 ALIANSCSONAEON NM
35.79-1.68%-0.61Mua571.600K2.708B14.672.44130.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ALSO3F ALIANSCSONAEON NM
36.07-2.83%-1.05Theo dõi2.555K2.708B14.672.44130.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
APER3 ALPER S.A. ON NM
24.790.28%0.07Bán33.600K181.359M-18.67Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
APER3F ALPER S.A. ON NM
24.64-1.64%-0.41Sức bán mạnh109181.359M-18.67Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
AXPB34 AMERICAN EXPDRN
495.230.56%2.74Mua2.000K395.910B15.7230.4559000.00Cho vay Tiêu dùng
B3SA3 B3 ON NM
43.83-3.61%-1.64Mua10.458M89.745B39.001.132135.00Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
BAHI3 BAHEMA ON ES MA
88.00-5.88%-5.50Bán1.100K203.705M-1.41Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BAHI3F BAHEMA ON ES MA
90.00-3.23%-3.00Bán32203.705M-1.41Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BAZA3 AMAZONIA ON
33.99-3.98%-1.41Sức mua mạnh9001.008B5.186.562965.00Ngân hàng
BAZA3F AMAZONIA ON
35.5010.90%3.49Sức mua mạnh1271.008B5.186.562965.00Ngân hàng
BBAS3 BRASIL ON ERJ NM
44.95-3.64%-1.70Sức bán mạnh13.059M125.252B8.245.4596168.00Ngân hàng
BBAS3F BRASIL ON ERJ NM
44.90-4.45%-2.09Sức bán mạnh23.881K125.252B8.245.4596168.00Ngân hàng
BBDC3 BRADESCO ON N1
28.15-2.60%-0.75Bán5.194M256.793B12.242.6198605.00Ngân hàng
BBDC3F BRADESCO ON N1
28.11-4.03%-1.18Bán15.038K256.793B12.242.6198605.00Ngân hàng
BBRK3 BR BROKERS ON NM
5.39-0.37%-0.02Sức bán mạnh50.900K191.242M-2.18632.00Dịch vụ Bất động sản
BBRK3F BR BROKERS ON NM
5.35-4.46%-0.25Bán596191.242M-2.18632.00Dịch vụ Bất động sản
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM
32.19-1.26%-0.41Bán2.320M64.271B17.451.84Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
BBSE3F BBSEGURIDADEON NM
32.25-1.10%-0.36Bán13.369K64.271B17.451.84Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
BEES3 BANESTES ON
5.61-0.18%-0.01Bán24.200K1.772B8.490.662260.00Ngân hàng
BEES3F BANESTES ON
5.56-1.77%-0.10Bán1.087K1.772B8.490.662260.00Ngân hàng
BERK34 BERKSHIRE DRN
816.782.23%17.79Sức mua mạnh4.000K1971.620B17.0370651.65389000.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
BGIP3 BANESE ON
33.00-0.33%-0.11Mua1.000K504.408M7.974.14989.00Ngân hàng
BIDI11 BANCO INTER UNT N2
59.30-4.34%-2.69Mua707.300K27.658B196.560.10769.00Ngân hàng
BIDI11F BANCO INTER UNT N2
59.50-2.06%-1.25Mua13.085K27.658B196.560.10769.00Ngân hàng
BIDI3 BANCO INTER ON N2
19.20-0.78%-0.15Bán240.200K27.658B196.560.10769.00Ngân hàng
BIDI3F BANCO INTER ON N2
19.19-1.59%-0.31Bán6.034K27.658B196.560.10769.00Ngân hàng
BLAK34 BLACKROCK DRN
283.660.74%2.07Mua2.400K255.037B15.48107.5416000.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BMEB3 MERC BRASIL ON
12.600.00%0.00Mua100660.439M8.471.492935.00Ngân hàng
BMEB3F MERC BRASIL ON
13.9914.20%1.74Mua17660.439M8.471.492935.00Ngân hàng
BMIN3F MERC INVEST ON
16.00-19.96%-3.99Bán181.691M43.270.39Ngân hàng
BNBR3 NORD BRASIL ON EDJ
78.000.01%0.01Mua2006.737B5.4414.346721.00Ngân hàng
BNBR3F NORD BRASIL ON EDJ
78.852.40%1.85Mua36.737B5.4414.346721.00Ngân hàng
BOAC34 BANK AMERICADRN
109.601.64%1.77Bán300998.424B9.4211.49209000.00Ngân hàng
BONY34 BNY MELLON DRN
170.031.09%1.83Bán300156.690B10.9615.2249100.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BOXP34 BOSTON PROP DRN
51.662.50%1.26Mua60078.812B36.7413.90760.00REITs thương mại
BPAC11 BTGP BANCO UNT N2
56.99-15.19%-10.21Bán15.462M50.097B47.240.88Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
BPAC11F BTGP BANCO UNT N2
56.00-17.53%-11.90Bán54.930K50.097B47.240.88Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
BPAC3 BTGP BANCO ON N2
26.80-7.59%-2.20Sức mua mạnh7.700K50.097B47.240.88Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
BPAC3F BTGP BANCO ON N2
28.500.04%0.01Sức mua mạnh41150.097B47.240.88Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
BRAP3 BRADESPAR ON N1
25.50-2.11%-0.55Sức bán mạnh16.300K9.449B5.504.94Công ty mẹ
BRAP3F BRADESPAR ON N1
25.21-2.70%-0.70Bán1799.449B5.504.94Công ty mẹ
BRGE11F ALFA CONSORCPNE ED
6.154.38%0.26Mua10346.138M7.150.66Ngân hàng
BRGE3 ALFA CONSORCON
4.70-0.84%-0.04Theo dõi700346.138M7.150.66Ngân hàng
BRGE3F ALFA CONSORCON
4.600.00%0.00Bán3346.138M7.150.66Ngân hàng
BRIV3 ALFA INVEST ON
7.10-5.33%-0.40Bán400628.804M10.910.65Ngân hàng
BRIV3F ALFA INVEST ON
7.200.00%0.00Bán10628.804M10.910.65Ngân hàng
BRML3 BR MALLS PARON NM
13.80-1.99%-0.28Bán7.390M11.635B8.311.66541.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BRML3F BR MALLS PARON NM
14.602.82%0.40Mua3.685K11.635B8.311.66541.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BRPR3 BR PROPERT ON NM
10.60-1.49%-0.16Mua529.100K4.278B-0.0683.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BRPR3F BR PROPERT ON NM
10.55-7.21%-0.82Bán1364.278B-0.0683.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BRSR3 BANRISUL ON N1
21.86-2.84%-0.64Sức bán mạnh2.200K8.687B7.252.9310276.00Ngân hàng
BRSR3F BANRISUL ON N1
21.95-3.69%-0.84Sức bán mạnh3718.687B7.252.9310276.00Ngân hàng
CARD3 CSU CARDSYSTON NM
6.22-1.74%-0.11Bán70.200K255.600M10.040.626600.00Cho vay Tiêu dùng
CARD3F CSU CARDSYSTON NM
6.23-1.42%-0.09Bán1.567K255.600M10.040.626600.00Cho vay Tiêu dùng
CCPR3 CYRE COM-CCPON NM
17.90-0.56%-0.10Mua1.800K2.142B-0.39Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CCPR3F CYRE COM-CCPON NM
17.50-3.85%-0.70Mua812.142B-0.39Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CHME34 CME GROUP DRN
216.0011.46%22.20100306.496B41.2220.834590.00Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
CRDE3 CR2 ON NM
24.000.00%0.00Mua80058.132M-6.70Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CRDE3F CR2 ON NM
20.30-10.69%-2.43Mua1558.132M-6.70Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CRIV3 ALFA FINANC ON
5.080.99%0.05Bán500521.792M8.030.63Cho vay Tiêu dùng
CRIV3F ALFA FINANC ON
5.08-2.50%-0.13Bán123521.792M8.030.63Cho vay Tiêu dùng
CTGP34 CITIGROUP DRN
254.530.37%0.93Bán1.500K567.100B8.6629.02200000.00Ngân hàng
CYRE3 CYRELA REALTON NM
23.84-2.61%-0.64Mua5.209M9.164B60.030.40Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CYRE3F CYRELA REALTON NM
24.44-1.85%-0.46Mua7.589K9.164B60.030.40Phát triển và Hoạt động Bất động sản
DBAG34 DEUTSCHE AK DRN
28.6611.04%2.8520059.196B-7.5090866.00Ngân hàng
DIRR3 DIRECIONAL ON NM
12.25-5.91%-0.77Bán908.400K1.808B-0.13745.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
DIRR3F DIRECIONAL ON NM
12.38-5.50%-0.72Bán1.558K1.808B-0.13745.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
EQIX34 EQUINIX INC DRN ED
447.501.44%6.37Sức mua mạnh2.000K188.838B92.1024.287903.00REITs thương mại
EVEN3 EVEN ON NM
10.76-1.74%-0.19Mua2.396M2.301B-0.15Phát triển và Hoạt động Bất động sản
EVEN3F EVEN ON NM
10.83-1.10%-0.12Mua10.081K2.301B-0.15Phát triển và Hoạt động Bất động sản
EZTC3 EZTEC ON NM
36.14-2.59%-0.96Mua1.032M7.228B39.530.91356.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
EZTC3F EZTEC ON NM
36.64-1.48%-0.55Mua5.871K7.228B39.530.91356.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
GFSA3 GAFISA ON ES NM
5.31-4.67%-0.26Sức bán mạnh910.900K619.443M-8.87Phát triển và Hoạt động Bất động sản
GFSA3F GAFISA ON ES NM
5.70-0.18%-0.01Sức bán mạnh3.108K619.443M-8.87Phát triển và Hoạt động Bất động sản
GPIV33 GP INVEST DR3
4.87-0.20%-0.01Bán19.900K534.462M-0.77Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
GSGI34 GOLDMANSACHSDRN
80.62-2.54%-2.10Mua800285.868B8.6992.4535600.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
GSHP3 GENERALSHOPPON NM
0.800.00%0.00Bán236.100K54.010M-1.49151.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
GSHP3F GENERALSHOPPON NM
0.80-1.23%-0.01Bán2.652K54.010M-1.49151.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
HBOR3 HELBOR ON NM
2.75-1.79%-0.05Mua3.467M1.243B-0.69183.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
HBOR3F HELBOR ON NM
2.800.00%0.00Mua5.534K1.243B-0.69183.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
IDVL3 INDUSVAL ON N2
3.10-2.21%-0.07Bán27.200K304.473M-3.17220.00Ngân hàng
IDVL3F INDUSVAL ON N2
3.050.00%0.00Bán205304.473M-3.17220.00Ngân hàng
IGTA3 IGUATEMI ON NM
45.34-0.61%-0.28Bán2.078M7.995B31.631.43329.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
IGTA3F IGUATEMI ON NM
45.80-0.54%-0.25Bán4.072K7.995B31.631.43329.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
IRBR3 IRBBRASIL REON NM
100.50-0.30%-0.30Mua1.396M31.200B22.034.56376.00Tái bảo hiểm
IRBR3F IRBBRASIL REON NM
100.50-0.42%-0.42Mua8.114K31.200B22.034.56376.00Tái bảo hiểm
ITSA3 ITAUSA ON ED N1
11.95-0.99%-0.12Sức bán mạnh294.700K99.920B10.081.18128000.00Ngân hàng
ITSA3F ITAUSA ON ED N1
11.97-0.91%-0.11Sức bán mạnh22.824K99.920B10.081.18128000.00Ngân hàng
ITUB3 ITAUUNIBANCOON ED N1
28.88-0.89%-0.26Sức bán mạnh507.700K322.989B12.452.6898446.00Ngân hàng
ITUB3F ITAUUNIBANCOON ED N1
29.24-0.88%-0.26Bán19.873K322.989B12.452.6898446.00Ngân hàng
JFEN3 JOAO FORTES ON
1.56-4.29%-0.07Bán58.500K163.847M-2.65579.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
JFEN3F JOAO FORTES ON
1.53-7.83%-0.13Bán717163.847M-2.65579.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
JHSF3 JHSF PART ON NM
3.94-2.72%-0.11Mua1.681M2.088B9.930.40Phát triển và Hoạt động Bất động sản
JHSF3F JHSF PART ON NM
3.95-1.99%-0.08Mua5.418K2.088B9.930.40Phát triển và Hoạt động Bất động sản
JPMC34 JPMORGAN DRN
218.00-1.62%-3.60Sức mua mạnh9001373.685B10.8039.94254983.00Ngân hàng
JPSA3 JEREISSATI ON
30.900.88%0.27Bán127.100K2.716B25.601.21149000.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
JPSA3F JEREISSATI ON
30.12-2.43%-0.75Bán2.371K2.716B25.601.21149000.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LOGG3 LOG COM PROPON NM
23.50-5.62%-1.40Mua196.100K1.734B37.430.63Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LOGG3F LOG COM PROPON NM
24.00-2.12%-0.52Sức mua mạnh4.526K1.734B37.430.63Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LPSB3 LOPES BRASILON NM
7.75-3.12%-0.25Mua476.600K980.798M-0.27500.00Dịch vụ Bất động sản
LPSB3F LOPES BRASILON NM
7.84-1.75%-0.14Mua2.952K980.798M-0.27500.00Dịch vụ Bất động sản
MAPT3 CEMEPE ON
65.000.00%0.00Mua10099.098M-0.17Công ty mẹ
METB34 METLIFE INC DRN
184.670.47%0.87Mua200169.204B7.3324.8348000.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
MOAR3 MONT ARANHA ON
175.000.00%0.00Mua4002.144B25.137.0444.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
MRVE3 MRV ON NM
18.73-2.45%-0.47Bán6.176M8.277B11.191.6830000.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
MRVE3F MRV ON NM
19.00-2.56%-0.50Bán11.953K8.277B11.191.6830000.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
MSBR34 MORGAN STAN DRN
163.101.30%2.10Bán100263.407B8.5718.8659513.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
MULT3 MULTIPLAN ON N2
25.80-1.94%-0.51Bán3.330M15.375B35.200.738828.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
MULT3F MULTIPLAN ON N2
25.96-3.64%-0.98Bán2.260K15.375B35.200.738828.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
PDGR3 PDG REALT ON NM
5.00-4.76%-0.25Bán81.700K40.335M-138.81Phát triển và Hoạt động Bất động sản
PDGR3F PDG REALT ON NM
5.08-1.17%-0.06Bán1.081K40.335M-138.81Phát triển và Hoạt động Bất động sản
PPLA11 PPLA UNT
2.290.00%0.00Mua18.900K18.115B-0.76Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
PPLA11F PPLA UNT
2.282.70%0.06Mua26818.115B-0.76Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
PSSA3 PORTO SEGUROON NM
54.632.11%1.13Sức mua mạnh1.839M17.654B12.814.2612903.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
PSSA3F PORTO SEGUROON NM
55.253.46%1.85Sức mua mạnh8.809K17.654B12.814.2612903.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
QUAL3 QUALICORP ON NM
29.70-2.14%-0.65Sức mua mạnh4.282M8.334B20.501.452025.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
QUAL3F QUALICORP ON NM
29.50-3.06%-0.93Sức mua mạnh12.026K8.334B20.501.452025.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
RPAD3 ALFA HOLDINGON
5.003.09%0.15Mua2.100K423.411M9.940.50Ngân hàng
RPAD3F ALFA HOLDINGON
4.35-13.00%-0.65Bán38423.411M9.940.50Ngân hàng
RSID3 ROSSI RESID ON NM
4.05-4.48%-0.19Bán121.200K68.478M-43.68Phát triển và Hoạt động Bất động sản
RSID3F ROSSI RESID ON NM
4.04-4.49%-0.19Bán34568.478M-43.68Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SANB11 SANTANDER BRUNT
41.03-1.54%-0.64Bán1.660M149.735B5.373.7448912.00Ngân hàng
SANB11F SANTANDER BRUNT
41.54-1.54%-0.65Sức bán mạnh3.119K149.735B5.373.7448912.00Ngân hàng
SANB3 SANTANDER BRON
20.65-4.18%-0.90Bán5.600K149.735B5.373.7448912.00Ngân hàng
SANB3F SANTANDER BRON
21.790.41%0.09Bán569149.735B5.373.7448912.00Ngân hàng
SCAR3 SAO CARLOS ON NM
33.40-3.24%-1.12Bán7.300K1.877B28.511.20Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SCAR3F SAO CARLOS ON NM
33.49-0.98%-0.33Bán1941.877B28.511.20Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SCHW34 SCHWAB DRN
152.141.02%1.54Bán6.800K193.763B13.7810.8420000.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
SIMN34 SIMON PROP DRN ED
150.881.71%2.53Sức bán mạnh800182.270B19.5230.323300.00REITs thương mại
SULA11 SUL AMERICA UNT N2
48.605.42%2.50Mua6.148M19.156B17.072.875000.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
SULA11F SUL AMERICA UNT N2
49.106.72%3.09Sức mua mạnh8.839K19.156B17.072.875000.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
SULA3 SUL AMERICA ON N2
21.1311.21%2.13Sức mua mạnh80019.156B17.072.875000.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
SULA3F SUL AMERICA ON N2
20.386.98%1.33Sức mua mạnh13619.156B17.072.875000.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
TCSA3 TECNISA ON NM
1.29-3.01%-0.04Bán11.258M949.688M-0.698039.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TCSA3F TECNISA ON NM
1.30-2.26%-0.03Bán4.397K949.688M-0.698039.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TEND3 TENDA ON ED NM
24.41-3.60%-0.91Bán672.900K2.359B11.192.391274.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TEND3F TENDA ON ED NM
24.50-3.78%-0.96Bán2.503K2.359B11.192.391274.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
UBSG34 UBS GROUP DRN
43.533.64%1.53Bán100159.730B9.654.5466922.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
USBC34 US BANCORP DRN
214.802.09%4.40Sức mua mạnh100325.345B11.9717.2973333.00Ngân hàng
VIVR3 VIVER ON NM
1.53-1.29%-0.02Bán374.200K70.865M-8.81256.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
VIVR3F VIVER ON NM
1.54-1.28%-0.02Bán1.661K70.865M-8.81256.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
WFCO34 WELLS FARGO DRN
184.492.21%3.99Mua300793.094B9.1019.92262800.00Ngân hàng
WIZS3 WIZ S.A. ON NM
11.50-0.86%-0.10Bán533.200K1.839B9.191.251585.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
WIZS3F WIZ S.A. ON NM
11.46-1.55%-0.18Bán14.276K1.839B9.191.251585.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất