Tài chính (Khu vực)

143
Cổ phiếu
11278.157B
Giá trị vốn hóa thị trường
455.553K
Khối lượng
+2.66%
Tỷ suất Cổ tức
+1.60%
Thay đổi
+5.29%
Hiệu suất Tháng
+20.12%
Hiệu suất Năm
+26.88%
Hiệu suất YTD
           
ALSO3 ALIANSCSONAEON NM
38.15-1.75%-0.68Mua2.709M9.083B15.642.44130.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ALSO3F ALIANSCSONAEON NM
38.33-0.75%-0.29Mua1.202K9.083B15.642.44130.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
APER3 ALPER S.A. ON NM
22.894.95%1.08Bán24.900K167.459M-18.67Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
APER3F ALPER S.A. ON NM
23.005.75%1.25Bán168167.459M-18.67Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
AXPB34 AMERICAN EXPDRN
488.283.89%18.29Mua2.700K401.914B15.7030.9559000.00Cho vay Tiêu dùng
B3SA3 B3 ON NM
44.51-1.44%-0.65Sức mua mạnh9.590M91.137B39.611.132135.00Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
BAHI3 BAHEMA ON MA
94.001.08%1.00Mua100217.594M-5.49Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BAHI3F BAHEMA ON MA
85.10-5.44%-4.90Bán22217.594M-5.49Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BAHI9 BAHEMA ON REC MA
84.99—%200217.594M-5.49Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BAZA3 AMAZONIA ON
37.900.00%0.00Mua1.200K1.124B5.786.562974.00Ngân hàng
BAZA3F AMAZONIA ON
37.680.21%0.08Theo dõi1571.124B5.786.562974.00Ngân hàng
BBAS3 BRASIL ON NM
44.38-1.38%-0.62Bán14.789M123.664B8.145.4596168.00Ngân hàng
BBAS3F BRASIL ON NM
44.37-1.42%-0.64Bán28.952K123.664B8.145.4596168.00Ngân hàng
BBDC3 BRADESCO ON N1
32.170.97%0.31Mua2.179M279.283B13.312.6198605.00Ngân hàng
BBDC3F BRADESCO ON N1
32.171.48%0.47Sức mua mạnh9.798K279.283B13.312.6198605.00Ngân hàng
BBRK3 BR BROKERS ON NM
5.041.82%0.09Bán97.100K178.824M-2.18632.00Dịch vụ Bất động sản
BBRK3F BR BROKERS ON NM
5.00-0.79%-0.04Bán1.222K178.824M-2.18632.00Dịch vụ Bất động sản
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM
34.410.44%0.15Mua3.445M68.703B18.661.84Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
BBSE3F BBSEGURIDADEON NM
34.410.38%0.13Mua9.142K68.703B18.661.84Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
BEES3 BANESTES ON
5.71-1.04%-0.06Bán26.800K1.804B8.640.662280.00Ngân hàng
BEES3F BANESTES ON
5.74-0.69%-0.04Bán2.465K1.804B8.640.662280.00Ngân hàng
BERK34 BERKSHIRE DRN
862.451.80%15.26Mua2002121.389B17.9971954.66389000.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
BGIP3 BANESE ON
70.0014.96%9.11Sức mua mạnh300724.284M11.574.84975.00Ngân hàng
BGIP3F BANESE ON
69.5012.10%7.50Mua53724.284M11.574.84975.00Ngân hàng
BIDI11 BANCO INTER UNT N2
50.55-3.71%-1.95Bán2.110M12.000B50.510.34769.00Ngân hàng
BIDI11F BANCO INTER UNT N2
51.00-3.77%-2.00Bán24.871K12.000B50.510.34769.00Ngân hàng
BIDI3 BANCO INTER ON N2
16.50-4.57%-0.79Bán638.100K12.000B50.510.34769.00Ngân hàng
BIDI3F BANCO INTER ON N2
16.60-5.41%-0.95Bán31.815K12.000B50.510.34769.00Ngân hàng
BLAK34 BLACKROCK DRN
309.610.85%2.61Mua300282.963B16.90109.3316000.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BMEB3 MERC BRASIL ON
11.50-0.09%-0.01Bán700603.306M7.741.492909.00Ngân hàng
BMEB3F MERC BRASIL ON
11.32-5.51%-0.66Bán38603.306M7.741.492909.00Ngân hàng
BNBR3 NORD BRASIL ON
77.900.93%0.72Mua6006.649B5.3714.346721.00Ngân hàng
BNBR3F NORD BRASIL ON
75.000.00%0.00Bán86.649B5.3714.346721.00Ngân hàng
BOAC34 BANK AMERICADRN
121.011.65%1.96Sức mua mạnh1001140.041B10.5911.68209000.00Ngân hàng
BPAC11 BTGP BANCO UNT N2
56.922.14%1.19Mua1.437M50.097B47.240.88Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
BPAC11F BTGP BANCO UNT N2
56.651.98%1.10Mua11.731K50.097B47.240.88Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
BPAC3 BTGP BANCO ON N2
24.01-1.92%-0.47Mua10050.097B47.240.88Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
BPAC3F BTGP BANCO ON N2
24.01-1.80%-0.44Mua6350.097B47.240.88Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
BPAN10 BANCO PAN PN REC N1
8.29-0.12%-0.01Mua3004.226B26.460.292433.00Ngân hàng
BRAP3 BRADESPAR ON N1
29.442.33%0.67Sức mua mạnh16.100K11.290B6.574.94Công ty mẹ
BRAP3F BRADESPAR ON N1
29.212.31%0.66Sức mua mạnh26611.290B6.574.94Công ty mẹ
BRGE11F ALFA CONSORCPNE
5.59-11.27%-0.71Bán44441.878M9.130.66Ngân hàng
BRGE3 ALFA CONSORCON
6.00-7.69%-0.50Bán300441.878M9.130.66Ngân hàng
BRGE3F ALFA CONSORCON
6.09-6.31%-0.41Bán7441.878M9.130.66Ngân hàng
BRIV3 ALFA INVEST ON
8.000.00%0.00Mua1.500K708.512M12.290.65Ngân hàng
BRIV3F ALFA INVEST ON
6.01-24.31%-1.93Sức bán mạnh78708.512M12.290.65Ngân hàng
BRML3 BR MALLS PARON NM
14.702.15%0.31Sức mua mạnh6.765M12.394B8.851.66541.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BRML3F BR MALLS PARON NM
14.721.73%0.25Sức mua mạnh11.154K12.394B8.851.66541.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BRPR3 BR PROPERT ON NM
12.98-0.15%-0.02Mua1.377M5.239B-0.0686.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BRPR3F BR PROPERT ON NM
13.01-0.23%-0.03Mua2.479K5.239B-0.0686.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BRSR3 BANRISUL ON N1
22.671.21%0.27Bán1.600K8.895B7.422.9310276.00Ngân hàng
BRSR3F BANRISUL ON N1
23.001.77%0.40Bán1798.895B7.422.9310276.00Ngân hàng
CARD3 CSU CARDSYSTON NM
6.270.00%0.00Bán41.700K257.655M10.120.626600.00Cho vay Tiêu dùng
CARD3F CSU CARDSYSTON NM
6.28-0.16%-0.01Bán1.331K257.655M10.120.626600.00Cho vay Tiêu dùng
CCPR3 CYRE COM-CCPON NM
19.30-3.40%-0.68Mua42.100K2.310B-0.39Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CCPR3F CYRE COM-CCPON NM
19.58-0.36%-0.07Mua1752.310B-0.39Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CRDE3 CR2 ON NM
24.990.00%0.00Mua1.000K60.069M-6.54Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CRDE3F CR2 ON NM
24.007.96%1.77Mua8860.069M-6.54Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CRIV3 ALFA FINANC ON
6.40-0.31%-0.02Mua2.800K657.376M10.110.63Cho vay Tiêu dùng
CRIV3F ALFA FINANC ON
6.460.00%0.00Mua187657.376M10.110.63Cho vay Tiêu dùng
CTGP34 CITIGROUP DRN
275.25-3.47%-9.90Mua100640.546B9.3631.53200000.00Ngân hàng
CYRE3 CYRELA REALTON NM
25.521.07%0.27Mua3.273M9.810B64.260.40Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CYRE3F CYRELA REALTON NM
25.491.55%0.39Mua28.261K9.810B64.260.40Phát triển và Hoạt động Bất động sản
DIRR3 DIRECIONAL ON NM
12.28-5.47%-0.71Bán606.000K1.812B-0.13745.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
DIRR3F DIRECIONAL ON NM
12.29-5.75%-0.75Bán4.546K1.812B-0.13745.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
EQIX34 EQUINIX INC DRN
482.310.54%2.60Bán100199.747B95.8224.697903.00REITs thương mại
EVEN3 EVEN ON NM
10.73-2.28%-0.25Mua5.477M2.295B-0.15Phát triển và Hoạt động Bất động sản
EVEN3F EVEN ON NM
10.92-0.18%-0.02Mua12.282K2.295B-0.15Phát triển và Hoạt động Bất động sản
EZTC3 EZTEC ON NM
39.433.19%1.22Sức mua mạnh2.256M8.951B43.130.91356.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
EZTC3F EZTEC ON NM
39.774.41%1.68Sức mua mạnh10.239K8.951B43.130.91356.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
GFSA3 GAFISA ON NM
5.75-2.87%-0.17Bán1.577M670.772M-8.87Phát triển và Hoạt động Bất động sản
GFSA3F GAFISA ON NM
5.841.57%0.09Bán4.496K670.772M-8.87Phát triển và Hoạt động Bất động sản
GFSA9 GAFISA ON REC NM
5.69-2.07%-0.12Bán53.300K670.772M-8.87Phát triển và Hoạt động Bất động sản
GPIV33 GP INVEST DR3
5.850.52%0.03Mua100543.395M-0.77Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
GSGI34 GOLDMANSACHSDRN
80.67-1.47%-1.20Bán800305.820B9.1493.9935600.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
GSHP3 GENERALSHOPPON NM
0.840.00%0.00Mua140.700K56.710M-1.49151.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
GSHP3F GENERALSHOPPON NM
0.841.20%0.01Mua1.673K56.710M-1.49151.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
HBOR3 HELBOR ON NM
3.10-1.59%-0.05Sức mua mạnh13.562M2.057B-0.51183.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
HBOR3F HELBOR ON NM
3.07-0.97%-0.03Sức mua mạnh13.299K2.057B-0.51183.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
IDVL3 INDUSVAL ON N2
3.143.97%0.12Bán2.400K312.280M-3.17220.00Ngân hàng
IDVL3F INDUSVAL ON N2
3.145.02%0.15Bán26312.280M-3.17220.00Ngân hàng
IGTA3 IGUATEMI ON NM
46.15-0.22%-0.10Bán1.407M8.138B32.201.43329.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
IGTA3F IGUATEMI ON NM
46.220.81%0.37Bán2.778K8.138B32.201.43329.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
IRBR3 IRBBRASIL REON NM
36.980.33%0.12Mua3.327M34.441B24.321.52376.00Tái bảo hiểm
IRBR3F IRBBRASIL REON NM
36.980.96%0.35Mua16.672K34.441B24.321.52376.00Tái bảo hiểm
ITSA3 ITAUSA ON N1
13.10-0.91%-0.12Mua585.000K108.752B10.971.18128000.00Ngân hàng
ITSA3F ITAUSA ON N1
13.17-1.05%-0.14Mua15.377K108.752B10.971.18128000.00Ngân hàng
ITUB3 ITAUUNIBANCOON N1
29.690.54%0.16Mua421.200K334.876B12.912.6898446.00Ngân hàng
ITUB3F ITAUUNIBANCOON N1
29.620.34%0.10Mua7.030K334.876B12.912.6898446.00Ngân hàng
JFEN3 JOAO FORTES ON
1.54-1.28%-0.02Sức bán mạnh17.900K161.746M-2.65579.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
JFEN3F JOAO FORTES ON
1.55-1.90%-0.03Sức bán mạnh146161.746M-2.65579.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
JHSF3 JHSF PART ON NM
4.53-2.16%-0.10Sức mua mạnh2.903M2.401B11.420.40Phát triển và Hoạt động Bất động sản
JHSF3F JHSF PART ON NM
4.56-1.08%-0.05Mua13.010K2.401B11.420.40Phát triển và Hoạt động Bất động sản
JPMC34 JPMORGAN DRN
240.630.57%1.36Mua4001550.018B11.8041.99254983.00Ngân hàng
JPSA3 JEREISSATI ON
30.540.13%0.04Mua113.600K2.684B25.301.21149000.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
JPSA3F JEREISSATI ON
30.43-0.07%-0.02Mua2.124K2.684B25.301.21149000.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LOGG3 LOG COM PROPON NM
24.973.18%0.77Sức mua mạnh171.400K2.367B35.700.70Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LOGG3F LOG COM PROPON NM
25.002.63%0.64Sức mua mạnh3.356K2.367B35.700.70Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LPSB3 LOPES BRASILON NM
7.42-1.59%-0.12Bán358.800K939.035M-0.27500.00Dịch vụ Bất động sản
LPSB3F LOPES BRASILON NM
7.43-3.13%-0.24Bán2.524K939.035M-0.27500.00Dịch vụ Bất động sản
MAPT3F CEMEPE ON
52.08-10.13%-5.87Bán199.135M-0.17Công ty mẹ
MOAR3 MONT ARANHA ON
173.780.00%0.00Mua4022.144B25.137.0444.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
MOAR3F MONT ARANHA ON
175.00-10.26%-20.00Bán92.144B25.137.0444.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
MRVE3 MRV ON NM
17.44-2.73%-0.49Bán6.416M7.707B10.421.6830000.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
MRVE3F MRV ON NM
17.50-3.21%-0.58Bán29.964K7.707B10.421.6830000.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
MULT3 MULTIPLAN ON N2
28.831.55%0.44Sức mua mạnh4.112M17.181B39.340.738849.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
MULT3F MULTIPLAN ON N2
28.991.68%0.48Sức mua mạnh3.435K17.181B39.340.738849.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
PDGR3 PDG REALT ON NM
5.16-0.96%-0.05Sức bán mạnh29.000K41.625M-104.08Phát triển và Hoạt động Bất động sản
PDGR3F PDG REALT ON NM
5.20-1.52%-0.08Sức bán mạnh44541.625M-104.08Phát triển và Hoạt động Bất động sản
PPLA11 PPLA UNT
1.49-3.87%-0.06Bán634.700K18.115B-0.76Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
PPLA11F PPLA UNT
1.50-5.06%-0.08Bán1.150K18.115B-0.76Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
PSSA3 PORTO SEGUROON NM
56.700.00%0.00Mua485.000K18.323B13.304.2612903.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
PSSA3F PORTO SEGUROON NM
56.610.35%0.20Mua3.726K18.323B13.304.2612903.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
QUAL3 QUALICORP ON NM
32.22-0.74%-0.24Mua2.381M9.044B22.241.452025.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
QUAL3F QUALICORP ON NM
32.15-1.38%-0.45Mua7.891K9.044B22.241.452025.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
RPAD3 ALFA HOLDINGON
5.78-1.20%-0.07Mua1.100K489.464M12.400.47Ngân hàng
RPAD3F ALFA HOLDINGON
5.701.42%0.08Mua162489.464M12.400.47Ngân hàng
RSID3 ROSSI RESID ON NM
3.78-1.31%-0.05Bán486.900K63.913M-43.68Phát triển và Hoạt động Bất động sản
RSID3F ROSSI RESID ON NM
3.80-2.56%-0.10Bán69563.913M-43.68Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SANB11 SANTANDER BRUNT
46.01-1.50%-0.70Mua3.059M164.223B5.893.7448912.00Ngân hàng
SANB11F SANTANDER BRUNT
45.80-2.09%-0.98Sức mua mạnh3.131K164.223B5.893.7448912.00Ngân hàng
SANB3 SANTANDER BRON
24.481.16%0.28Sức mua mạnh21.800K164.223B5.893.7448912.00Ngân hàng
SANB3F SANTANDER BRON
24.19-1.63%-0.40Mua416164.223B5.893.7448912.00Ngân hàng
SCAR3 SAO CARLOS ON NM
35.30-1.64%-0.59Mua7.600K1.984B30.141.20Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SCAR3F SAO CARLOS ON NM
35.16-0.76%-0.27Mua1161.984B30.141.20Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SCHW34 SCHWAB DRN
144.97-15.59%-26.77Bán4.900K214.003B14.7011.2120000.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
SIMN34 SIMON PROP DRN
151.60-4.98%-7.95Bán200188.930B19.9030.833300.00REITs thương mại
SQIA3 SINQIA ON NM
16.208.00%1.20Mua1.361M1.143B-0.07Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
SQIA3F SINQIA ON NM
16.287.89%1.19Mua58.166K1.143B-0.07Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
SULA11 SUL AMERICA UNT N2
48.15-1.53%-0.75Mua2.894M18.979B16.922.875000.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
SULA11F SUL AMERICA UNT N2
48.74-0.53%-0.26Mua4.009K18.979B16.922.875000.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
SULA3 SUL AMERICA ON N2
24.000.00%0.00Mua1.700K18.979B16.922.875000.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
SULA3F SUL AMERICA ON N2
23.21-4.84%-1.18Mua1518.979B16.922.875000.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
TCSA3 TECNISA ON NM
1.18-2.48%-0.03Bán11.834M868.707M-0.868039.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TCSA3F TECNISA ON NM
1.20-2.44%-0.03Bán4.575K868.707M-0.868039.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TEND3 TENDA ON NM
22.81-3.47%-0.82Bán1.240M2.204B10.452.391274.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TEND3F TENDA ON NM
22.90-3.46%-0.82Bán6.636K2.204B10.452.391274.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
VIVR3 VIVER ON ES NM
1.56-1.27%-0.02Bán203.900K72.255M-9.02256.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
VIVR3F VIVER ON ES NM
1.580.00%0.00Bán82572.255M-9.02256.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
WFCO34 WELLS FARGO DRN
204.683.92%7.73Mua200881.292B10.8119.23262800.00Ngân hàng
WIZS3 WIZ S.A. ON NM
10.990.00%0.00Bán500.800K1.757B8.561.281585.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
WIZS3F WIZ S.A. ON NM
11.00-0.18%-0.02Bán8.074K1.757B8.561.281585.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Trung tâm Trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất