Tài chính (Khu vực)

149
Cổ phiếu
13691.861B
Giá trị vốn hóa thị trường
300.415K
Khối lượng
+2.56%
Tỷ suất Cổ tức
+0.05%
Thay đổi
+7.62%
Hiệu suất Tháng
+31.65%
Hiệu suất Năm
+36.27%
Hiệu suất YTD
           
ALSO3 ALIANSCSONAEON NM
44.400.11%0.05Mua2.545M11.469B39.921.11130.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ALSO3F ALIANSCSONAEON NM
44.27-0.38%-0.17Mua3.418K11.469B39.921.11130.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
APER3 ALPER S.A. ON NM
28.60-0.69%-0.20Mua129.300K319.942M-17.90Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
APER3F ALPER S.A. ON NM
28.690.38%0.11Sức mua mạnh2.221K319.942M-17.90Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
APER9 ALPER S.A. ON REC NM
28.561.64%0.462.800K319.942M-17.90Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
AXPB34 AMERICAN EXPDRN
496.20-0.56%-2.77Mua200405.936B15.3932.3559000.00Cho vay Tiêu dùng
B3SA3 B3 ON NM
49.10-0.30%-0.15Mua6.660M100.756B39.491.252135.00Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
BAHI3 BAHEMA ON MA
109.03-0.88%-0.97Mua1.200K244.129M-5.09Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BAHI3F BAHEMA ON MA
112.001.82%2.00Mua15244.129M-5.09Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BAZA3 AMAZONIA ON
37.651.24%0.46Mua3001.116B6.086.192985.00Ngân hàng
BAZA3F AMAZONIA ON
37.902.99%1.10Mua1211.116B6.086.192985.00Ngân hàng
BBAS3 BRASIL ON NM
48.47-0.41%-0.20Mua9.636M135.656B8.335.8496168.00Ngân hàng
BBAS3F BRASIL ON NM
48.48-0.39%-0.19Mua47.678K135.656B8.335.8496168.00Ngân hàng
BBDC3 BRADESCO ON EJ N1
32.30-0.06%-0.02Mua2.859M278.721B12.782.7298605.00Ngân hàng
BBDC3F BRADESCO ON EJ N1
32.00-1.54%-0.50Mua7.265K278.721B12.782.7298605.00Ngân hàng
BBRK3 BR BROKERS ON NM
3.930.77%0.03Bán168.600K138.376M-2.20632.00Dịch vụ Bất động sản
BBRK3F BR BROKERS ON NM
3.95-1.00%-0.04Bán1.433K138.376M-2.20632.00Dịch vụ Bất động sản
BBSE3 BBSEGURIDADEON NM
36.720.05%0.02Mua1.690M73.275B11.803.11Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
BBSE3F BBSEGURIDADEON NM
36.79-0.41%-0.15Mua10.080K73.275B11.803.11Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
BCSA34 SANTANDER DRN
16.29-4.18%-0.71400273.003B4.413.96201017.00Ngân hàng
BEES3 BANESTES ON EJ
5.700.53%0.03Mua49.600K1.791B8.450.672238.00Ngân hàng
BEES3F BANESTES ON EJ
5.720.35%0.02Sức mua mạnh2.789K1.791B8.450.672238.00Ngân hàng
BERK34 BERKSHIRE DRN
925.780.80%7.31Mua2002261.108B20.2368385.55389000.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
BGIP3 BANESE ON
55.000.00%0.00Mua100712.667M11.694.70970.00Ngân hàng
BGIP3F BANESE ON
55.0010.00%5.00Mua1712.667M11.694.70970.00Ngân hàng
BIDI11 BANCO INTER UNT N2
47.28-0.44%-0.21Bán490.000K11.034B49.090.32769.00Ngân hàng
BIDI11F BANCO INTER UNT N2
47.601.30%0.61Mua9.041K11.034B49.090.32769.00Ngân hàng
BIDI3 BANCO INTER ON N2
15.39-2.90%-0.46Mua301.000K11.034B49.090.32769.00Ngân hàng
BIDI3F BANCO INTER ON N2
15.792.13%0.33Mua12.206K11.034B49.090.32769.00Ngân hàng
BLAK34 BLACKROCK DRN
347.462.14%7.29Mua100317.450B18.92109.6916100.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
BMEB3 MERC BRASIL ON
12.342.83%0.34Sức mua mạnh200628.989M6.681.802963.00Ngân hàng
BMEB3F MERC BRASIL ON
11.56-8.25%-1.04Bán87628.989M6.681.802963.00Ngân hàng
BMIN3F MERC INVEST ON
16.32-1.09%-0.18Bán2080.098M42.420.39Ngân hàng
BNBR3 NORD BRASIL ON
91.00-1.09%-1.00Sức mua mạnh1.400K7.946B5.7116.136795.00Ngân hàng
BNBR3F NORD BRASIL ON
85.00-5.56%-5.00Mua297.946B5.7116.136795.00Ngân hàng
BOAC34 BANK AMERICADRN
140.001.96%2.69Mua1001248.396B12.1911.47209000.00Ngân hàng
BOXP34 BOSTON PROP DRN
58.17-0.73%-0.43Mua10090.221B41.5214.08760.00REITs thương mại
BPAC11 BTGP BANCO UNT N2
74.735.14%3.65Mua2.683M50.097B47.240.88Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
BPAC11F BTGP BANCO UNT N2
74.705.24%3.72Sức mua mạnh10.500K50.097B47.240.88Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
BPAC3 BTGP BANCO ON N2
30.204.14%1.20Sức mua mạnh30050.097B47.240.88Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
BPAC3F BTGP BANCO ON N2
31.195.69%1.68Sức mua mạnh35450.097B47.240.88Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
BPAN10 BANCO PAN PN REC N1
9.140.99%0.09Mua5.400K4.949B25.620.352433.00Ngân hàng
BRAP3 BRADESPAR ON N1
31.840.60%0.19Sức mua mạnh6.600K12.327B6.305.62Công ty mẹ
BRAP3F BRADESPAR ON N1
31.803.45%1.06Sức mua mạnh15112.327B6.305.62Công ty mẹ
BRGE11 ALFA CONSORCPNE
6.542.19%0.14Mua2.400K508.897M10.230.68Ngân hàng
BRGE11F ALFA CONSORCPNE
7.006.87%0.45Mua9508.897M10.230.68Ngân hàng
BRGE3 ALFA CONSORCON
6.13-11.29%-0.78Bán400508.897M10.230.68Ngân hàng
BRGE3F ALFA CONSORCON
6.5018.18%1.00Mua1508.897M10.230.68Ngân hàng
BRIV3 ALFA INVEST ON
8.410.12%0.01Bán300743.937M11.460.73Ngân hàng
BRIV3F ALFA INVEST ON
9.005.26%0.45Mua12743.937M11.460.73Ngân hàng
BRML3 BR MALLS PARON NM
16.550.91%0.15Mua4.640M13.827B8.821.86541.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BRML3F BR MALLS PARON NM
16.590.85%0.14Mua7.931K13.827B8.821.86541.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BRPR3 BR PROPERT ON NM
13.931.02%0.14Sức mua mạnh3.750M6.729B147.280.0985.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BRPR3F BR PROPERT ON NM
13.990.65%0.09Sức mua mạnh3.333K6.729B147.280.0985.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BRSR3 BANRISUL ON N1
22.730.04%0.01Bán3.300K8.355B6.962.9310313.00Ngân hàng
BRSR3F BANRISUL ON N1
22.88-1.80%-0.42Bán5178.355B6.962.9310313.00Ngân hàng
CARD3 CSU CARDSYSTON NM
10.0010.01%0.91Sức mua mạnh586.600K373.635M14.110.646600.00Cho vay Tiêu dùng
CARD3F CSU CARDSYSTON NM
9.826.74%0.62Mua8.664K373.635M14.110.646600.00Cho vay Tiêu dùng
CCPR3 CYRE COM-CCPON NM
23.020.74%0.17Mua181.300K3.648B-0.16Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CCPR3F CYRE COM-CCPON NM
23.242.15%0.49Sức mua mạnh2.606K3.648B-0.16Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CHME34 CME GROUP DRN
212.55-1.90%-4.12Sức mua mạnh100311.777B36.4423.954590.00Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
CRDE3 CR2 ON NM
26.051.20%0.31Mua10063.097M-5.85Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CRDE3F CR2 ON NM
24.207.56%1.70Mua4063.097M-5.85Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CRIV3 ALFA FINANC ON
6.03-2.74%-0.17Mua2.100K636.833M8.850.70Cho vay Tiêu dùng
CRIV3F ALFA FINANC ON
6.00-2.44%-0.15Bán6636.833M8.850.70Cho vay Tiêu dùng
CSAB3F SEG AL BAHIAON
50.0021.95%9.00Mua6383.232M18.012.77133.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
CTGP34 CITIGROUP DRN
315.780.00%0.01Mua100684.101B9.8232.06199000.00Ngân hàng
CYRE3 CYRELA REALTON NM
28.773.83%1.06Sức mua mạnh10.474M10.652B24.221.14Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CYRE3F CYRELA REALTON NM
28.874.34%1.20Sức mua mạnh36.050K10.652B24.221.14Phát triển và Hoạt động Bất động sản
DIRR3 DIRECIONAL ON NM
13.204.27%0.54Sức mua mạnh2.658M1.871B20.770.62745.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
DIRR3F DIRECIONAL ON NM
13.304.72%0.60Sức mua mạnh6.337K1.871B20.770.62745.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
EVEN3 EVEN ON NM
13.284.24%0.54Mua1.451M2.674B-0.02Phát triển và Hoạt động Bất động sản
EVEN3F EVEN ON NM
13.212.72%0.35Mua13.774K2.674B-0.02Phát triển và Hoạt động Bất động sản
EZTC3 EZTEC ON NM
46.602.06%0.94Sức mua mạnh2.289M10.365B42.471.08372.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
EZTC3F EZTEC ON NM
46.431.53%0.70Mua11.214K10.365B42.471.08372.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
GFSA3 GAFISA ON NM
6.174.22%0.25Mua3.588M690.604M-8.13Phát triển và Hoạt động Bất động sản
GFSA3F GAFISA ON NM
6.245.05%0.30Mua5.181K690.604M-8.13Phát triển và Hoạt động Bất động sản
GPIV33 GP INVEST DR3
6.76-0.44%-0.03Mua51.800K625.078M25.570.27Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
GSGI34 GOLDMANSACHSDRN
88.92-2.55%-2.33Sức mua mạnh2.100K322.477B10.3089.3237800.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
GSHP3 GENERALSHOPPON NM
0.85-1.16%-0.01Bán62.600K58.060M-1.38151.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
GSHP3F GENERALSHOPPON NM
0.862.38%0.02Mua1.183K58.060M-1.38151.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
HBOR3 HELBOR ON NM
3.793.27%0.12Mua7.251M2.435B-0.27183.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
HBOR3F HELBOR ON NM
3.791.88%0.07Mua27.252K2.435B-0.27183.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
IDVL3 INDUSVAL ON N2
3.155.00%0.15Mua25.700K303.606M2.191.60244.00Ngân hàng
IDVL3F INDUSVAL ON N2
3.060.00%0.00Bán133303.606M2.191.60244.00Ngân hàng
IGTA3 IGUATEMI ON NM
49.49-0.42%-0.21Mua1.086M8.764B31.951.56377.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
IGTA3F IGUATEMI ON NM
49.40-1.69%-0.85Mua5.697K8.764B31.951.56377.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
IRBR3 IRBBRASIL REON NM
37.07-0.35%-0.13Mua3.300M34.642B23.031.62376.00Tái bảo hiểm
IRBR3F IRBBRASIL REON NM
37.12-0.19%-0.07Mua16.110K34.642B23.031.62376.00Tái bảo hiểm
ITSA3 ITAUSA ON N1
13.55-1.09%-0.15Mua124.000K114.303B12.201.11127000.00Ngân hàng
ITSA3F ITAUSA ON N1
13.57-0.73%-0.10Mua13.272K114.303B12.201.11127000.00Ngân hàng
ITUB3 ITAUUNIBANCOON ED N1
30.97-1.12%-0.35Mua520.000K355.757B14.242.5896764.00Ngân hàng
ITUB3F ITAUUNIBANCOON ED N1
30.99-1.77%-0.56Mua9.966K355.757B14.242.5896764.00Ngân hàng
JFEN3 JOAO FORTES ON
1.574.67%0.07Mua62.700K157.545M-13.00579.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
JFEN3F JOAO FORTES ON
1.520.66%0.01Bán633157.545M-13.00579.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
JHSF3 JHSF PART ON NM
6.403.06%0.19Mua6.143M3.962B18.130.35Phát triển và Hoạt động Bất động sản
JHSF3F JHSF PART ON NM
6.402.73%0.17Sức mua mạnh36.696K3.962B18.130.35Phát triển và Hoạt động Bất động sản
JPMC34 JPMORGAN DRN
281.381.29%3.58Mua7001750.410B13.0942.75257444.00Ngân hàng
JPSA3 JEREISSATI ON
34.691.23%0.42Mua181.900K3.012B27.361.26149000.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
JPSA3F JEREISSATI ON
34.300.23%0.08Mua3.032K3.012B27.361.26149000.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LOGG3 LOG COM PROPON NM
27.87-0.64%-0.18Mua317.300K2.866B32.840.86Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LOGG3F LOG COM PROPON NM
27.96-0.14%-0.04Mua4.297K2.866B32.840.86Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LPSB3 LOPES BRASILON NM
8.891.83%0.16Mua480.900K1.288B-0.15500.00Dịch vụ Bất động sản
LPSB3F LOPES BRASILON NM
8.872.42%0.21Mua3.801K1.288B-0.15500.00Dịch vụ Bất động sản
MAPT3F CEMEPE ON
64.0052.38%22.00Mua845.991M-0.18Công ty mẹ
METB34 METLIFE INC DRN
208.50-2.22%-4.74Mua100188.729B6.5231.6948000.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
MOAR3F MONT ARANHA ON
175.002.94%5.00Mua52.129B21.188.2944.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
MRVE3 MRV ON NM
19.264.73%0.87Sức mua mạnh5.139M8.145B11.201.6530000.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
MRVE3F MRV ON NM
19.244.91%0.90Sức mua mạnh27.808K8.145B11.201.6530000.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
MSBR34 MORGAN STAN DRN
202.80-2.22%-4.60Mua600333.123B10.4819.9160532.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
MULT3 MULTIPLAN ON N2
30.531.06%0.32Sức mua mạnh1.768M18.013B40.730.748849.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
MULT3F MULTIPLAN ON N2
30.300.73%0.22Sức mua mạnh4.166K18.013B40.730.748849.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
PDGR3 PDG REALT ON NM
5.8214.57%0.74Mua781.300K40.980M-98.36Phát triển và Hoạt động Bất động sản
PDGR3F PDG REALT ON NM
6.0519.33%0.98Mua4.283K40.980M-98.36Phát triển và Hoạt động Bất động sản
PNCS34 PNCFNANCIAL DRN
313.19-1.10%-3.47500279.709B13.6147.0750928.00Ngân hàng
PPLA11 PPLA UNT
1.260.00%0.00Bán302.600K18.115B-0.76Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
PPLA11F PPLA UNT
1.291.57%0.02Bán86718.115B-0.76Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
PSSA3 PORTO SEGUROON NM
59.66-0.60%-0.36Mua334.100K19.382B13.914.3212903.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
PSSA3F PORTO SEGUROON NM
59.70-0.83%-0.50Mua4.727K19.382B13.914.3212903.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
QUAL3 QUALICORP ON NM
35.151.03%0.36Mua2.527M9.765B23.471.492025.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
QUAL3F QUALICORP ON NM
34.950.23%0.08Mua10.393K9.765B23.471.492025.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
RPAD3 ALFA HOLDINGON
5.510.36%0.02Bán3.400K466.599M11.460.48Ngân hàng
RPAD3F ALFA HOLDINGON
5.700.88%0.05Mua105466.599M11.460.48Ngân hàng
RSID3 ROSSI RESID ON NM
4.4414.14%0.55Sức mua mạnh623.700K65.773M-42.34Phát triển và Hoạt động Bất động sản
RSID3F ROSSI RESID ON NM
4.4714.32%0.56Sức mua mạnh1.000K65.773M-42.34Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SANB11 SANTANDER BRUNT
44.67-1.17%-0.53Bán1.431M151.577B5.163.9349482.00Ngân hàng
SANB11F SANTANDER BRUNT
44.58-2.66%-1.22Bán7.253K151.577B5.163.9349482.00Ngân hàng
SANB3 SANTANDER BRON
24.45-1.81%-0.45Bán12.000K151.577B5.163.9349482.00Ngân hàng
SANB3F SANTANDER BRON
24.51-1.13%-0.28Bán1.537K151.577B5.163.9349482.00Ngân hàng
SCAR3 SAO CARLOS ON NM
44.010.43%0.19Sức mua mạnh16.800K2.465B36.421.23Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SCAR3F SAO CARLOS ON NM
42.60-0.16%-0.07Sức mua mạnh1632.465B36.421.23Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SCHW34 SCHWAB DRN
204.76-0.80%-1.66Mua400262.132B18.0311.4219800.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
SIMN34 SIMON PROP DRN
155.80-2.62%-4.20Mua200191.130B20.5631.273300.00REITs thương mại
SQIA3 SINQIA ON NM
18.451.43%0.26Mua804.800K1.283B-0.09Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
SQIA3F SINQIA ON NM
18.481.26%0.23Mua22.836K1.283B-0.09Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
SULA11 SUL AMERICA UNT N2
53.551.50%0.79Sức mua mạnh2.273M20.796B18.352.905000.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
SULA11F SUL AMERICA UNT N2
53.621.90%1.00Sức mua mạnh4.699K20.796B18.352.905000.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
SULA3 SUL AMERICA ON N2
21.51-2.23%-0.49Bán30020.796B18.352.905000.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
SULA3F SUL AMERICA ON N2
21.41-4.80%-1.08Bán5620.796B18.352.905000.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
TCSA3 TECNISA ON NM
1.665.06%0.08Mua25.781M1.163B-0.768039.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TCSA3F TECNISA ON NM
1.654.43%0.07Mua23.681K1.163B-0.768039.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TEND3 TENDA ON NM
25.692.76%0.69Mua2.301M2.429B11.202.441274.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
TEND3F TENDA ON NM
25.683.01%0.75Mua5.882K2.429B11.202.441274.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
USBC34 US BANCORP DRN
247.66-1.73%-4.36Mua500390.425B13.7018.2973333.00Ngân hàng
VIVR3 VIVER ON NM
1.597.43%0.11Mua1.197M89.436M-6.79256.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
VIVR3F VIVER ON NM
1.554.03%0.06Mua2.683K89.436M-6.79256.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
WFCO34 WELLS FARGO DRN
226.220.86%1.92Mua300944.235B11.4819.58261400.00Ngân hàng
WIZS3 WIZ S.A. ON NM
12.89-3.30%-0.44Mua910.900K2.132B9.951.341585.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
WIZS3F WIZ S.A. ON NM
12.90-3.73%-0.50Mua21.924K2.132B9.951.341585.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất