Công nghiệp (Khu vực)

76
Cổ phiếu
4175.393B
Giá trị vốn hóa thị trường
208.679K
Khối lượng
+2.48%
Tỷ suất Cổ tức
−1.19%
Thay đổi
+2.20%
Hiệu suất Tháng
+57.89%
Hiệu suất Năm
+16.09%
Hiệu suất YTD
           
AZEV3 AZEVEDO ON EG
6.020.17%0.01Bán6.900K17.316M-15.43Xây dựng & Kỹ thuật
AZEV3F AZEVEDO ON EG
6.201.31%0.08Bán11717.316M-15.43Xây dựng & Kỹ thuật
BOEI34 BOEING DRN
1356.483.91%51.06Bán100788.987B19.8671.19153000.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
BTTL3 BATTISTELLA ON
3.600.00%0.00Sức bán mạnh20061.529M-0.60Máy móc & Phương tiện hạng nặng
BTTL3F BATTISTELLA ON
3.70-5.85%-0.23Bán3061.529M-0.60Máy móc & Phương tiện hạng nặng
CATP34 CATERPILLAR DRN
467.03-5.43%-26.84Sức bán mạnh1.100K293.906B12.3941.97104000.00Máy móc & Phương tiện hạng nặng
CCRO3 CCR SA ON NM
14.00-1.27%-0.18Mua7.378M28.280B40.750.3415416.00Đường cao tốc & Đường ray
CCRO3F CCR SA ON NM
13.83-3.22%-0.46Sức mua mạnh3.905K28.280B40.750.3415416.00Đường cao tốc & Đường ray
CIEL3 CIELO ON ED NM
6.60-0.90%-0.06Bán11.613M17.914B5.361.231138.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
CIEL3F CIELO ON ED NM
6.59-1.64%-0.11Bán12.221K17.914B5.361.231138.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
DEAI34 DELTA DRN
213.300.23%0.50Mua2.700K148.059B9.3424.3788680.00Hàng không
DTCY3 DTCOM-DIRECTON
2.85-3.39%-0.10Bán1.000K22.200M19.220.15Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
DTCY3F DTCOM-DIRECTON
3.000.00%0.00Bán1022.200M19.220.15Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
ECOR3 ECORODOVIAS ON NM
10.371.57%0.16Sức mua mạnh3.939M5.771B17.570.593742.00Đường cao tốc & Đường ray
ECOR3F ECORODOVIAS ON NM
10.351.17%0.12Sức mua mạnh5.463K5.771B17.570.593742.00Đường cao tốc & Đường ray
EMBR3 EMBRAER ON NM
18.67-1.84%-0.35Bán2.117M13.738B-0.8818520.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
EMBR3F EMBRAER ON NM
18.63-1.90%-0.36Bán2.499K13.738B-0.8818520.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
FJTA3 FORJA TAURUSON N2
3.310.00%0.00Sức bán mạnh15.500K278.830M-0.843500.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
FJTA3F FORJA TAURUSON N2
3.330.91%0.03Bán370278.830M-0.843500.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
FRIO3 METALFRIO ON NM
51.006.25%3.00Mua100209.444M40.531.26Phụ kiện & Thiết bị Điện
FRIO3F METALFRIO ON NM
48.000.00%0.00Bán67209.444M40.531.26Phụ kiện & Thiết bị Điện
GEOO34 GE DRN
40.191.93%0.76Mua100360.370B-9.46283000.00Tập đoàn Công nghiệp
HONB34 HONEYWELL DRN
648.79-7.96%-56.14Mua1.300K507.970B15.1846.59114000.00Tập đoàn Công nghiệp
JSLG3 JSL ON NM
14.261.13%0.16Mua464.600K2.929B18.050.8224100.00Vận tải đường bộ và Logistics
JSLG3F JSL ON NM
14.351.13%0.16Mua1.180K2.929B18.050.8224100.00Vận tải đường bộ và Logistics
KEPL3 KEPLER WEBERON
19.583.05%0.58Mua196.500K515.188M62.330.311925.00Máy móc & Phương tiện hạng nặng
KEPL3F KEPLER WEBERON
19.492.85%0.54Mua1.316K515.188M62.330.311925.00Máy móc & Phương tiện hạng nặng
LCAM3 LOCAMERICA ON NM
45.00-0.90%-0.41Mua367.400K6.629B23.801.90Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
LCAM3F LOCAMERICA ON NM
45.501.34%0.60Mua9706.629B23.801.90Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
LIQO3 LIQ ON NM
0.625.08%0.03Bán4.051M13.620M-122.8557370.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
LIQO3F LIQ ON NM
0.644.92%0.03Bán3.201K13.620M-122.8557370.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
LMTB34 LOCKHEED DRN
1342.011.25%16.56Mua100399.610B18.0379.03105000.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
LOGN3 LOG-IN ON NM
9.39-0.53%-0.05Mua422.300K353.914M-0.91750.00Vận tải Đường biển & Logistics
LOGN3F LOG-IN ON NM
9.36-1.16%-0.11Mua1.323K353.914M-0.91750.00Vận tải Đường biển & Logistics
LUPA3 LUPATECH ON NM
1.641.86%0.03Bán23.300K27.845M-6.08718.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
LUPA3F LUPATECH ON NM
1.63-1.21%-0.02Bán22527.845M-6.08718.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
MILS3 MILLS ON NM
5.49-2.31%-0.13Mua564.200K1.370B-0.46847.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
MILS3F MILLS ON NM
5.48-3.52%-0.20Mua1.208K1.370B-0.46847.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
MMMC34 3M DRN
163.260.56%0.91Bán400388.124B17.7938.6493516.00Tập đoàn Công nghiệp
MOVI3 MOVIDA ON NM
13.901.39%0.19Mua860.600K3.647B18.360.762953.00Vận tải Hành khách, Đường bộ và Đường biển
MOVI3F MOVIDA ON NM
13.992.34%0.32Mua7.702K3.647B18.360.762953.00Vận tải Hành khách, Đường bộ và Đường biển
MTSA3 METISA ON
28.10-0.04%-0.01Mua100204.555M9.151.911065.00Máy móc & Phương tiện hạng nặng
PEAB3 PAR AL BAHIAON
37.000.00%0.00Mua100514.140M12.453.21Tập đoàn Công nghiệp
PEAB3F PAR AL BAHIAON
36.004.35%1.50Bán6514.140M12.453.21Tập đoàn Công nghiệp
POMO3 MARCOPOLO ON N2
3.11-0.32%-0.01Mua7.800K3.443B18.800.1915554.00Máy móc & Phương tiện hạng nặng
POMO3F MARCOPOLO ON N2
3.121.96%0.06Mua3393.443B18.800.1915554.00Máy móc & Phương tiện hạng nặng
RAIL3 RUMO S.A. ON NM
19.77-0.35%-0.07Sức mua mạnh5.312M30.822B88.410.2210368.00Vận tải đường bộ và Logistics
RAIL3F RUMO S.A. ON NM
20.000.86%0.17Mua4.941K30.822B88.410.2210368.00Vận tải đường bộ và Logistics
RAPT3 RANDON PART ON N1
7.39-0.14%-0.01Mua4.300K3.019B21.750.416413.00Máy móc & Phương tiện hạng nặng
RAPT3F RANDON PART ON N1
7.400.41%0.03Mua53.019B21.750.416413.00Máy móc & Phương tiện hạng nặng
RENT3 LOCALIZA ON NM
39.38-0.10%-0.04Mua2.194M28.247B38.511.028475.00Vận tải Hành khách, Đường bộ và Đường biển
RENT3F LOCALIZA ON NM
39.750.89%0.35Sức mua mạnh2.886K28.247B38.511.028475.00Vận tải Hành khách, Đường bộ và Đường biển
RLOG3 COSAN LOG ON NM
16.98-0.12%-0.02Mua204.600K7.861B81.440.219102.00Vận tải đường bộ và Logistics
RLOG3F COSAN LOG ON NM
16.90-0.35%-0.06Sức mua mạnh4.634K7.861B81.440.219102.00Vận tải đường bộ và Logistics
ROMI3 INDS ROMI ON NM
10.25-0.49%-0.05Mua115.200K644.291M3.802.702806.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
ROMI3F INDS ROMI ON NM
10.33-0.10%-0.01Mua741644.291M3.802.702806.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
SMLS3 SMILES ON NM
46.09-0.99%-0.46Bán852.600K5.722B9.035.10122.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
SMLS3F SMILES ON NM
46.991.53%0.71Mua8425.722B9.035.10122.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
SOND3F SONDOTECNICAON
27.85-17.21%-5.79Bán3142.294M7.263.59Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
STBP3 SANTOS BRP ON NM
4.260.00%0.00Mua1.107M2.830B-0.003026.00Dịch vụ Cảng biển
STBP3F SANTOS BRP ON NM
4.332.36%0.10Mua7652.830B-0.003026.00Dịch vụ Cảng biển
TCNO3 TECNOSOLO ON
0.942.17%0.02Mua10.900K6.025M-0.44250.00Xây dựng & Kỹ thuật
TCNO3F TECNOSOLO ON
0.996.45%0.06Mua76.025M-0.44250.00Xây dựng & Kỹ thuật
TGMA3 TEGMA ON NM
27.760.22%0.06Mua85.700K1.830B15.141.835086.00Vận tải đường bộ và Logistics
TGMA3F TEGMA ON NM
27.921.45%0.40Sức mua mạnh321.830B15.141.835086.00Vận tải đường bộ và Logistics
TPIS3 TRIUNFO PARTON NM
1.65-1.79%-0.03Mua140.000K286.286M-2.663960.00Đường cao tốc & Đường ray
TPIS3F TRIUNFO PARTON NM
1.66-0.60%-0.01Mua383286.286M-2.663960.00Đường cao tốc & Đường ray
UPAC34 UNIONPACIFICDRN
161.22-4.35%-7.34Bán200477.465B20.4233.1940053.00Vận tải đường bộ và Logistics
UPSS34 UPS DRN
91.73-4.35%-4.17Sức bán mạnh7.700K353.326B19.4021.26481000.00Air Freight & Courier Services
VLID3 VALID ON NM
14.901.02%0.15Mua444.500K1.049B11.171.335000.00Dịch vụ In ấn Thương mại
VLID3F VALID ON NM
14.850.95%0.14Bán1.929K1.049B11.171.335000.00Dịch vụ In ấn Thương mại
WEGE3 WEG ON NM
19.93-0.35%-0.07Mua3.651M41.800B30.750.6531104.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
WEGE3F WEG ON NM
19.88-0.35%-0.07Mua15.772K41.800B30.750.6531104.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
WLMM3 WLM IND COM ON
5.500.00%0.00Bán100223.586M12.790.48922.00Máy móc & Phương tiện hạng nặng
WSON33 WILSON SONS DR3
34.400.06%0.02Bán9.300K2.451B19.451.84Dịch vụ Cảng biển
WUNI34 WESTERNUNIONDRN
74.78-2.81%-2.16Mua4.230K34.953B10.737.6012000.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất