Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

42
Cổ phiếu
979.907B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.046M
Khối lượng
+1.30%
Thay đổi
−3.31%
Hiệu suất Tháng
+47.10%
Hiệu suất Năm
+31.37%
Hiệu suất YTD
          
AGRO3 BRASILAGRO ON NM
29.76-0.20%-0.06Mua237.300K2.958B6.714.56
BRKM3 BRASKEM ON N1
55.201.49%0.81Bán5.100K44.064B4.6311.74
CAML3 CAMIL ON NM
9.610.10%0.01Mua848.300K3.505B7.661.256500.00
CEDO3 CEDRO ON N1
7.57-0.39%-0.03Bán30068.660M-2.75
CTKA3 KARSTEN ON
27.100.37%0.10Bán200151.176M2.5112.19
CTSA3 SANTANENSE ON
2.35-1.67%-0.04Bán24.700K235.237M15.450.15
DDNB34 DUPONT N INCDRN
365.81-0.36%-1.34Bán51191.603B7.3749.9334000.00
E1CL34 ECOLAB INC DRN
300.303.19%9.28Sức mua mạnh100340.554B59391.830.0044000.00
FHER3 FER HERINGERON NM
27.44-3.31%-0.94Mua1.400M1.528B8.043.531153.00
FRTA3 POMIFRUTAS ON NM
5.82-0.68%-0.04Bán13.800K12.034M6.250.94
JALL3 JALLESMACHADON NM
9.671.79%0.17Mua481.500K2.800B16.270.58
JOPA3 JOSAPAR ON
30.00-0.17%-0.05Bán1.200K319.311M12.872.33
KLBN11 KLABIN S/A UNT N2
23.76-0.42%-0.10Bán9.886M28.286B
KLBN3 KLABIN S/A ON N2
6.05-1.14%-0.07Mua179.900K28.286B3.131.96
MNPR3 MINUPAR ON
11.300.53%0.06Bán24.400K79.805M21.730.522834.00
MOAR3 MONT ARANHA ON
438.000.69%3.01Mua4005.329B24.8717.49
MOSC34 MOSAIC CO DRN
95.633.24%3.00Sức mua mạnh15070.631B9356.570.0112617.00
PETZ3 PETZ ON NM
25.80-1.49%-0.39Bán3.599M10.319B160.770.16
PTNT3 PETTENATI ON
24.24-2.61%-0.65Mua52.400K618.384M44.940.551572.00
RANI3 IRANI ON NM
6.54-1.06%-0.07Bán1.351M1.681B14.840.452229.00
SLCE3 SLC AGRICOLAON NM
42.66-0.12%-0.05Bán631.600K8.135B8.774.913748.00
SMTO3 SAO MARTINHOON NM
33.612.19%0.72Sức mua mạnh1.073M11.392B11.382.89
SOJA3 BOA SAFRA ON NM
14.55-2.35%-0.35Mua357.400K1.745B1.937.72336.00
SUZB3 SUZANO S.A. ON NM
55.50-0.59%-0.33Bán6.817M75.327B6.268.9235000.00
TXRX3 TEX RENAUX ON
30.000.00%0.00Bán30068.642M-2.14
UNIP3 UNIPAR ON
86.00-0.23%-0.20Bán23.800K7.914B8.4710.181400.00
VITT3 VITTIA ON NM
9.63-0.72%-0.07Sức mua mạnh107.300K1.327B
Tải thêm