Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

42
Cổ phiếu
1750.762B
Giá trị vốn hóa thị trường
165.515K
Khối lượng
+0.44%
Thay đổi
+16.64%
Hiệu suất Tháng
+10.61%
Hiệu suất Năm
+12.16%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
13.058B-8.35%10.988M6
7.209B-5.33%1.474M8
379.319B-1.93%240.863K15
1351.176B0.38%68.345K13
Tải thêm