Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

73
Cổ phiếu
2177.638B
Giá trị vốn hóa thị trường
856.437K
Khối lượng
+0.15%
Thay đổi
−1.28%
Hiệu suất Tháng
+28.29%
Hiệu suất Năm
+19.35%
Hiệu suất YTD
          
AESB3 AES BRASIL ON NM
13.73-1.29%-0.18Sức bán mạnh854.500K5.480B32.051.75
AFLT3 AFLUENTE T ON
8.67-0.12%-0.01Bán200546.944M27.720.31
ALUP11 ALUPAR UNT N2
25.12-2.33%-0.60Bán824.300K7.361B791.00
ALUP3 ALUPAR ON N2
8.30-1.54%-0.13Bán9.900K7.361B5.501.53791.00
CBEE3 AMPLA ENERG ON
23.000.00%0.00Bán2003.833B-0.10983.00
CEBR3 CEB ON
180.000.00%0.00Mua1002.609B1.57114.85845.00
CEEB3 COELBA ON
34.881.10%0.38Bán3006.364B5.925.83
CEGR3 CEG ON
60.000.00%0.00Bán10014.846B43.101.39361.00
CESP3 CESP ON N1
22.50-1.75%-0.40Sức bán mạnh45.800K7.785B4.594.99
CGAS3 COMGAS ON
141.000.71%1.00Bán10018.943B11.1812.561214.00
CLSC3 CELESC ON N2
77.00-2.22%-1.75Mua2002.794B4.9515.903344.00
CMIG3 CEMIG ON N1
17.241.41%0.24Sức mua mạnh351.500K25.701B6.542.485254.00
COCE3 COELCE ON
65.90-0.00%-0.00Bán1004.781B11.865.561122.00
CPFE3 CPFL ENERGIAON NM
27.51-0.69%-0.19Mua1.091M31.699B7.333.78
CPLE11 COPEL UNT N1
35.31-1.18%-0.42Mua625.300K27.781.296667.00
CPLE3 COPEL ON N1
6.68-0.45%-0.03Mua2.107M19.249B5.221.296667.00
CSAN3 COSAN ON NM
23.850.00%0.00Mua6.436M44.525B16.281.4830717.00
CSMG3 COPASA ON NM
14.980.40%0.06Mua2.372M5.680B5.862.55
CSRN3 COSERN ON
17.211.35%0.23Bán1.100K2.896B6.482.62
DUKB34 DUKE ENERGY DRN
522.080.00%0.00Bán4402.665B25343.690.0227535.00
EGIE3 ENGIE BRASILON NM
38.17-1.11%-0.43Bán1.371M31.144B13.302.901538.00
EKTR3 ELEKTRO ON
42.9619.33%6.96Mua4006.697B9.283.88
ELET3 ELETROBRAS ON N1
39.310.79%0.31Mua3.296M61.835B11.053.5612527.00
ENBR3 ENERGIAS BR ON NM
18.47-0.11%-0.02Mua1.893M10.728B6.033.083331.00
ENEV3 ENEVA ON NM
16.711.46%0.24Mua9.042M21.146B18.400.901108.00
ENGI11 ENERGISA UNT N2
43.45-0.93%-0.41Bán962.700K19.111B0.016888.9914672.00
ENGI3 ENERGISA ON N2
15.31-0.13%-0.02Bán5.600K19.111B11.351.3814672.00
ENMT3 ENERGISA MT ON
78.000.00%0.00Sức mua mạnh1.000K17.221B14.365.433136.00
EQMA3B EQUATORIAL DISTRIB
43.05-0.00%-0.00Sức bán mạnh6006.945B10.094.27
EQPA3 EQTL PARA ON
5.00-0.60%-0.03Bán7.800K11.073B13.170.38
EQTL3 EQUATORIAL ON NM
25.70-0.70%-0.18Mua3.122M25.240B8.662.99
GEPA3 GER PARANAP ON
34.30-0.55%-0.19Bán1003.241B6.405.39
LIGT3 LIGHT S/A ON NM
13.961.60%0.22Bán1.575M5.201B7.761.775531.00
LIPR3 ELETROPAR ON
68.00-2.86%-2.00Bán1.400K800.012M31.902.19
NEOE3 NEOENERGIA ON NM
15.870.13%0.02Bán1.013M19.263B5.043.1512000.00
NEXT34 NEXTERA ENERDRN
108.200.19%0.20Mua409841.691B54.228.0113800.00
OMGE3 OMEGA GER ON NM
33.90-3.31%-1.16Sức bán mạnh2.228M6.665B-0.56
REDE3 REDE ENERGIAON
6.912.22%0.15Mua80014.582B9.800.699346.00
RNEW11 RENOVA UNT N2
9.07-1.09%-0.10Bán10.600K126.132M
RNEW3 RENOVA ON N2
3.20-1.84%-0.06Bán35.600K126.132M1.831.78
SAPR11 SANEPAR UNT N2
19.762.12%0.41Mua2.714M5.904B0.013421.906486.00
SAPR3 SANEPAR ON N2
3.842.13%0.08Mua531.000K5.904B5.490.686486.00
SBSP3 SABESP ON NM
37.891.66%0.62Mua3.240M25.898B10.103.6912806.00
TAEE11 TAESA UNT N2
36.66-1.03%-0.38Bán2.166M12.629B4.707.88673.00
TAEE3 TAESA ON N2
12.35-0.88%-0.11Bán70.700K12.629B1.587.88673.00
TRPL3 TRAN PAULISTON N1
31.66-0.72%-0.23Mua40018.174B5.965.351400.00
Tải thêm