Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

85
Cổ phiếu
2169.438B
Giá trị vốn hóa thị trường
203.848K
Khối lượng
+0.12%
Thay đổi
+12.48%
Hiệu suất Tháng
+11.81%
Hiệu suất Năm
+22.45%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
AFLT3 AFLUENTE T ON ED
10.944.29%0.45Sức mua mạnh4.600K685.731M27.730.39Công ty Điện lực
AFLT3F AFLUENTE T ON ED
10.821.98%0.21Mua369685.731M27.020.39Công ty Điện lực
ALUP11 ALUPAR UNT N2
24.802.52%0.61Mua1.010M7.089B31.790.76861.00Công ty Điện lực
ALUP11F ALUPAR UNT N2
24.702.40%0.58Mua13.120K7.089B31.700.76861.00Công ty Điện lực
ALUP3 ALUPAR ON N2
9.980.71%0.07Mua35.100K8.712B13.020.76861.00Công ty Điện lực
ALUP3F ALUPAR ON N2
9.990.91%0.09Mua5018.712B13.010.76861.00Công ty Điện lực
CASN3 CASAN ON
12.70-29.28%-5.26Mua10010.031B130.230.132500.00Công ty quản lý nước
CBEE3 AMPLA ENERG ON
16.401.23%0.20Mua15.500K2.703B9.371.73966.00Công ty Điện lực
CBEE3F AMPLA ENERG ON
16.501.85%0.30Bán392.703B9.531.73966.00Công ty Điện lực
CEBR3 CEB ON ED
65.300.00%0.00Sức mua mạnh1.600K994.730M9.607.191046.00Công ty Điện lực
CEBR3F CEB ON ED
69.506.92%4.50Sức mua mạnh11994.730M9.047.191046.00Công ty Điện lực
CEEB3 COELBA ON
43.002.43%1.02Sức mua mạnh40011.270B11.813.564212.00Công ty Điện lực
CEEB3F COELBA ON
39.718.65%3.16Bán511.270B11.173.564212.00Công ty Điện lực
CESP3 CESP ON N1
35.740.00%0.00Mua3.900K11.718BCông ty Điện lực
CESP3F CESP ON N1
35.78-0.61%-0.22Sức mua mạnh10311.718BCông ty Điện lực
CGAS3 COMGAS ON
190.002.15%4.00Mua10024.649B15.9711.66Phân phối Gas
CGAS3F COMGAS ON
190.000.00%0.00Mua4.489K24.649B16.7411.66Phân phối Gas
CLSC3 CELESC ON N2
54.010.00%0.00Mua1002.083B5.879.203333.00Công ty Điện lực
CLSC3F CELESC ON N2
54.000.00%0.00Mua482.083B5.879.203333.00Công ty Điện lực
CMIG3 CEMIG ON EDB N1
11.673.55%0.40Mua2.618M16.867B7.361.515596.00Công ty Điện lực
CMIG3F CEMIG ON EDB N1
11.753.98%0.45Mua10.309K16.867B7.371.515596.00Công ty Điện lực
COCE3 COELCE ON
75.007.14%5.00Mua2005.450B14.204.931118.00Công ty Điện lực
COCE3F COELCE ON
70.00-22.22%-20.00Mua145.450B14.204.931118.00Công ty Điện lực
CPFE3 CPFL ENERGIAON ED NM
31.763.89%1.19Mua1.552M35.547B11.672.66Công ty Điện lực
CPFE3F CPFL ENERGIAON ED NM
31.603.20%0.98Mua5.384K35.547B11.722.66Công ty Điện lực
CPLE3 COPEL ON N1
63.383.99%2.43Mua586.600K16.553B8.267.327266.00Công ty Điện lực
CPLE3F COPEL ON N1
63.423.46%2.12Mua2.621K16.553B8.187.327266.00Công ty Điện lực
CSMG3 COPASA ON NM
53.672.52%1.32Bán955.100K6.617B8.765.98Công ty quản lý nước
CSMG3F COPASA ON NM
53.852.85%1.49Bán8.940K6.617B8.765.98Công ty quản lý nước
CSRN3F COSERN ON ED
18.900.00%0.00Sức mua mạnh13.009B10.621.78781.00Công ty Điện lực
DUKB34 DUKE ENERGY DRN
449.10-0.99%-4.50Mua1.300K328.347B17.2526.3328793.00Công ty Điện lực
EEEL3 CEEE-GT ON N1
400.000.00%0.00Sức mua mạnh2003.865BCông ty Điện lực
EGIE3 ENGIE BRASILON NM
46.481.31%0.60Mua1.353M37.019B14.043.231398.00Công ty Điện lực
EGIE3F ENGIE BRASILON NM
46.501.31%0.60Mua33.183K37.019B14.113.231398.00Công ty Điện lực
EKTR3F ELEKTRO ON
25.0066.67%10.00Mua633.856B5.862.563629.00Công ty Điện lực
ELET3 ELETROBRAS ON EDR N1
38.042.81%1.04Mua10.516M57.580B6.187.0613089.00Công ty Điện lực
ELET3F ELETROBRAS ON EDR N1
37.962.35%0.87Mua48.566K57.580B6.187.0613089.00Công ty Điện lực
ENBR3 ENERGIAS BR ON NM
18.292.01%0.36Mua1.885M10.778B8.242.173475.00Công ty Điện lực
ENBR3F ENERGIAS BR ON NM
18.251.67%0.30Mua35.484K10.778B8.272.173475.00Công ty Điện lực
ENEV3 ENEVA ON NM
51.233.27%1.62Mua1.384M15.722B24.292.06907.00Công ty Điện lực
ENEV3F ENEVA ON NM
51.302.81%1.40Mua10.766K15.722B24.452.06907.00Công ty Điện lực
ENGI11 ENERGISA UNT N2
49.393.15%1.51Mua1.280M17.416B14596.00Công ty Điện lực
ENGI11F ENERGISA UNT N2
49.563.25%1.56Mua4.151K17.416B14596.00Công ty Điện lực
ENGI3 ENERGISA ON N2
14.012.11%0.29Sức mua mạnh9.500K25.386B27.750.5014596.00Công ty Điện lực
ENGI3F ENERGISA ON N2
14.022.34%0.32Mua1.063K25.386B27.170.5014596.00Công ty Điện lực
ENMT3F ENERGISA MT ON
30.000.84%0.25Sức mua mạnh266.568B12.402.403428.00Công ty Điện lực
EQPA3 EQTL PARA ON
3.380.60%0.02Bán27.300K7.422B15.820.21Công ty Điện lực
EQPA3F EQTL PARA ON
3.491.45%0.05Mua4907.422B16.200.21Công ty Điện lực
EQTL3 EQUATORIAL ON NM
25.020.89%0.22Mua8.080M25.429B9.642.62Công ty Điện lực
EQTL3F EQUATORIAL ON NM
25.080.72%0.18Mua17.740K25.429B9.722.62Công ty Điện lực
GEPA3 GER PARANAP ON
40.010.00%0.00Bán2.500K3.966B13.323.15Công ty Điện lực
GEPA3F GER PARANAP ON
43.69-0.68%-0.30Mua123.966B13.633.15Công ty Điện lực
GPAR3 CELGPAR ON ER
38.50-10.49%-4.51Mua1.000K3.195BCông ty Điện lực
GPAR3F CELGPAR ON ER
38.93-11.52%-5.07Mua3843.195BCông ty Điện lực
LIGT3 LIGHT S/A ON NM
17.54-0.06%-0.01Bán2.268M5.319B3.145.585186.00Công ty Điện lực
LIGT3F LIGHT S/A ON NM
17.41-0.40%-0.07Bán7.422K5.319B3.095.585186.00Công ty Điện lực
LIPR3 ELETROPAR ON
77.40-0.77%-0.60Mua100910.603M34.622.25Công ty Điện lực
NEOE3 NEOENERGIA ON NM
20.881.06%0.22Bán2.798M25.077B11.311.8311746.00Công ty Điện lực
NEOE3F NEOENERGIA ON NM
20.791.22%0.25Mua5.179K25.077B11.241.8311746.00Công ty Điện lực
NEXT34 NEXTERA ENERDRN
377.111.87%6.91Mua30743.463B9.3139.9813900.00Công ty Điện lực
OMGE3 OMEGA GER ON NM
38.501.32%0.50Mua785.400K6.465B4269.660.01Sản xuất Năng lượng Thay thế
OMGE3F OMEGA GER ON NM
38.500.00%0.00Sức mua mạnh3.151K6.465B4325.840.01Sản xuất Năng lượng Thay thế
REDE3 REDE ENERGIAON
10.350.49%0.05Mua20021.504B35.360.296920.00Công ty Điện lực
REDE3F REDE ENERGIAON
10.31-0.67%-0.07Mua15021.504B35.050.296920.00Công ty Điện lực
RNEW11 RENOVA UNT N2
8.851.14%0.10Bán5.300K127.940M-63.63Sản xuất Năng lượng Thay thế
RNEW11F RENOVA UNT N2
9.401.08%0.10Mua44127.940M-63.63Sản xuất Năng lượng Thay thế
RNEW3 RENOVA ON N2
3.284.46%0.14Bán4.700K44.501M-63.63Sản xuất Năng lượng Thay thế
RNEW3F RENOVA ON N2
3.285.13%0.16Bán29544.501M-63.63Sản xuất Năng lượng Thay thế
SAPR11 SANEPAR UNT N2
29.901.22%0.36Bán1.804M8.813B7166.00Công ty quản lý nước
SAPR11F SANEPAR UNT N2
29.880.00%0.00Bán26.053K8.813B7166.00Công ty quản lý nước
SAPR3 SANEPAR ON N2
6.25-0.79%-0.05Bán203.200K9.309B4.920.747166.00Công ty quản lý nước
SAPR3F SANEPAR ON N2
6.23-1.11%-0.07Bán10.274K9.309B4.910.747166.00Công ty quản lý nước
SBSP3 SABESP ON NM
59.622.00%1.17Mua2.869M39.951B19.373.0213945.00Công ty quản lý nước
SBSP3F SABESP ON NM
59.302.00%1.16Mua8.645K39.951B19.273.0213945.00Công ty quản lý nước
TAEE11 TAESA UNT N2
28.890.94%0.27Mua2.030M9.773B8.103.50584.00Công ty Điện lực
TAEE11F TAESA UNT N2
28.840.66%0.19Mua30.919K9.773B8.123.50584.00Công ty Điện lực
TAEE3 TAESA ON N2
9.600.52%0.05Mua41.600K3.259B2.703.50584.00Công ty Điện lực
TAEE3F TAESA ON N2
9.591.05%0.10Mua5.967K3.259B2.713.50584.00Công ty Điện lực
TIET11 AES TIETE E UNT ED N2
15.375.71%0.83Mua4.894M5.847B94.760.16463.00Công ty Điện lực
TIET11F AES TIETE E UNT ED N2
15.415.62%0.82Mua53.933K5.847B95.080.16463.00Công ty Điện lực
TIET3 AES TIETE E ON ED N2
3.198.50%0.25Bán840.500K5.907B19.150.16463.00Công ty Điện lực
TIET3F AES TIETE E ON ED N2
3.217.36%0.22Bán22.968K5.907B19.400.16463.00Công ty Điện lực
TRPL3 TRAN PAULISTON N1
26.880.98%0.26Sức mua mạnh3.400K17.401B8.353.171400.00Công ty Điện lực
TRPL3F TRAN PAULISTON N1
26.95-0.77%-0.21Mua64117.401B8.583.171400.00Công ty Điện lực
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất