Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

91
Cổ phiếu
1835.380B
Giá trị vốn hóa thị trường
577.431K
Khối lượng
+0.05%
Thay đổi
+0.52%
Hiệu suất Tháng
+65.53%
Hiệu suất Năm
+4.37%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
AESB3 AES BRASIL ON NM
14.720.75%0.11Bán903.400K29.155B35.050.42Công ty Điện lực
AESB3F AES BRASIL ON NM
14.731.17%0.17Bán27.466K29.155B34.930.42Công ty Điện lực
AFLT3 AFLUENTE T ON
9.34-0.11%-0.01Mua700589.211MCông ty Điện lực
AFLT3F AFLUENTE T ON
9.60-0.10%-0.01Mua209589.211MCông ty Điện lực
ALUP11 ALUPAR UNT N2
26.81-0.67%-0.18Mua465.300K23.727B791.00Công ty Điện lực
ALUP11F ALUPAR UNT N2
26.81-0.52%-0.14Mua17.230K23.727B791.00Công ty Điện lực
ALUP3 ALUPAR ON N2
8.880.11%0.01Mua31.900K7.798B8.281.07791.00Công ty Điện lực
ALUP3F ALUPAR ON N2
8.910.34%0.03Mua1.950K7.798B8.291.07791.00Công ty Điện lực
CBEE3 AMPLA ENERG ON
23.45-0.21%-0.05Mua2.500K3.916B80.040.29983.00Công ty Điện lực
CBEE3F AMPLA ENERG ON
23.00-2.91%-0.69Mua1883.916B80.690.29983.00Công ty Điện lực
CEBR3 CEB ON
185.79-1.62%-3.07Mua5.700K3.287B33.035.721046.00Công ty Điện lực
CEBR3F CEB ON
188.00-1.56%-2.98Mua2473.287B33.405.721046.00Công ty Điện lực
CEEB3 COELBA ON
39.391.00%0.39Mua10010.222B8.384.65Công ty Điện lực
CEEB3F COELBA ON
38.53-0.16%-0.06Sức bán mạnh310.222B8.284.65Công ty Điện lực
CEGR3 CEG ON
60.10-1.48%-0.90Bán1.800K15.093B43.821.39361.00Phân phối Gas
CEGR3F CEG ON
60.05-3.15%-1.95Bán1.721K15.093B44.541.39361.00Phân phối Gas
CEPE3F CELPE ON
97.010.00%0.00Mua19.252B33.462.90Công ty Điện lực
CESP3 CESP ON N1
28.471.10%0.31Bán2.400K9.219B5.155.47Công ty Điện lực
CESP3F CESP ON N1
28.51-0.38%-0.11Bán2439.219B5.235.47Công ty Điện lực
CGAS3 COMGAS ON
148.004.96%7.00Bán20019.613B16.288.681214.00Phân phối Gas
CGAS3F COMGAS ON
146.983.49%4.95Bán15419.613B16.408.681214.00Phân phối Gas
CLSC3 CELESC ON N2
63.951.51%0.95Sức mua mạnh1002.430B4.5913.453344.00Công ty Điện lực
CLSC3F CELESC ON N2
63.663.09%1.91Mua272.430B4.5913.453344.00Công ty Điện lực
CMIG3 CEMIG ON N1
14.26-0.21%-0.03Mua291.700K24.190B7.851.695254.00Công ty Điện lực
CMIG3F CEMIG ON N1
14.27-0.76%-0.11Mua4.009K24.190B7.901.695254.00Công ty Điện lực
COCE3 COELCE ON
64.39-3.41%-2.28Mua1035.177B19.573.411122.00Công ty Điện lực
COCE3F COELCE ON
66.50-0.21%-0.14Mua505.177B16.733.411122.00Công ty Điện lực
CPFE3 CPFL ENERGIAON NM
27.310.04%0.01Bán1.794M31.456B8.633.16Công ty Điện lực
CPFE3F CPFL ENERGIAON NM
27.32-1.26%-0.35Bán5.753K31.456B8.753.16Công ty Điện lực
CPLE11 COPEL UNT ED N1
29.03-0.89%-0.26422.100K16.501B20.531.436667.00Công ty Điện lực
CPLE11F COPEL UNT ED N1
29.00-1.53%-0.452.740K16.501B20.641.436667.00Công ty Điện lực
CPLE3 COPEL ON N1
5.430.56%0.03Bán1.605M14.777B3.781.436667.00Công ty Điện lực
CPLE3F COPEL ON N1
5.42-0.55%-0.03Bán20.176K14.777B3.821.436667.00Công ty Điện lực
CSMG3 COPASA ON NM
17.07-0.58%-0.10Mua2.122M6.511B7.972.15Công ty quản lý nước
CSMG3F COPASA ON NM
17.07-0.70%-0.12Mua21.037K6.511B7.982.15Công ty quản lý nước
CSRN3 COSERN ON
15.957.77%1.15Sức mua mạnh5.900K2.487B7.632.03Công ty Điện lực
CSRN3F COSERN ON
15.792.27%0.35Sức mua mạnh732.487B7.702.03Công ty Điện lực
DUKB34 DUKE ENERGY DRN
545.590.66%3.58Mua1419.677B66098.780.0127535.00Công ty Điện lực
EEEL3 CEEE,GT ON N1
485.79-8.68%-46.15Mua2044.831BCông ty Điện lực
EEEL3F CEEE,GT ON N1
535.541.68%8.83Mua14.831BCông ty Điện lực
EGIE3 ENGIE BRASILON NM
39.81-0.99%-0.40Sức bán mạnh1.950M32.809B11.733.431538.00Công ty Điện lực
EGIE3F ENGIE BRASILON NM
39.83-1.09%-0.44Sức bán mạnh65.195K32.809B11.753.431538.00Công ty Điện lực
EKTR3 ELEKTRO ON
37.00-2.63%-1.00Mua1007.169B12.453.05Công ty Điện lực
EKTR3F ELEKTRO ON
35.904.82%1.65Mua27.169B11.223.05Công ty Điện lực
ELET3 ELETROBRAS ON N1
36.282.63%0.93Mua7.248M55.462B8.794.0412527.00Công ty Điện lực
ELET3F ELETROBRAS ON N1
36.262.55%0.90Mua30.290K55.462B8.794.0412527.00Công ty Điện lực
ENBR3 ENERGIAS BR ON NM
18.40-0.54%-0.10Bán2.729M11.076B7.442.503331.00Công ty Điện lực
ENBR3F ENERGIAS BR ON NM
18.41-0.75%-0.14Bán38.562K11.076B7.462.503331.00Công ty Điện lực
ENEV3 ENEVA ON NM
15.001.15%0.17Bán5.035M18.764B18.650.801108.00Công ty Điện lực
ENEV3F ENEVA ON NM
15.000.74%0.11Bán19.476K18.764B18.730.801108.00Công ty Điện lực
ENGI11 ENERGISA UNT N2
43.81-0.21%-0.09Bán1.212M15.932B14672.00Công ty Điện lực
ENGI11F ENERGISA UNT N2
43.75-0.77%-0.34Bán2.064K15.932B14672.00Công ty Điện lực
ENGI3 ENERGISA ON N2
15.53-0.13%-0.02Mua6.200K28.216B19.430.8114672.00Công ty Điện lực
ENGI3F ENERGISA ON N2
15.35-1.03%-0.16Bán57528.216B19.380.8114672.00Công ty Điện lực
ENMT3 ENERGISA MT ON
48.11-3.18%-1.58Mua10010.879B16.033.103136.00Công ty Điện lực
ENMT3F ENERGISA MT ON
48.001.74%0.82Mua8610.879B15.213.103136.00Công ty Điện lực
EQPA3 EQTL PARA ON
4.24-0.93%-0.04Bán33.700K9.455B13.160.33Công ty Điện lực
EQPA3F EQTL PARA ON
4.23-1.40%-0.06Bán7649.455B13.190.33Công ty Điện lực
EQTL3 EQUATORIAL ON NM
23.72-0.08%-0.02Mua2.527M23.957B8.062.95Công ty Điện lực
EQTL3F EQUATORIAL ON NM
23.70-0.59%-0.14Mua16.974K23.957B8.092.95Công ty Điện lực
GEPA3 GER PARANAP ON
36.13-4.92%-1.87Bán1003.412B5.117.43Công ty Điện lực
GEPA3F GER PARANAP ON
38.254.22%1.55Mua23.412B4.987.43Công ty Điện lực
GPAR3 CELGPAR ON
55.00-19.12%-13.00Bán7005.299B24.262.80Công ty Điện lực
GPAR3F CELGPAR ON
59.002.61%1.50Mua595.299B23.372.80Công ty Điện lực
LIGT3 LIGHT S/A ON ED NM
16.99-1.51%-0.26Bán1.283M6.427B7.582.285531.00Công ty Điện lực
LIGT3F LIGHT S/A ON ED NM
16.98-1.57%-0.27Sức bán mạnh5.237K6.427B7.582.285531.00Công ty Điện lực
LIPR3 ELETROPAR ON
73.000.03%0.02Mua3.300K858.838M18.973.85Công ty Điện lực
LIPR3F ELETROPAR ON
73.00-3.18%-2.40Mua10858.838M19.493.85Công ty Điện lực
NEOE3 NEOENERGIA ON NM
16.271.56%0.25Bán1.669M19.445B6.922.3112000.00Công ty Điện lực
NEOE3F NEOENERGIA ON NM
16.260.99%0.16Bán12.921K19.445B6.962.3112000.00Công ty Điện lực
NEXT34 NEXTERA ENERDRN
97.00-2.32%-2.30Bán453194.772B8710.530.0113800.00Công ty Điện lực
OMGE3 OMEGA GER ON NM
38.03-0.13%-0.05Bán474.200K7.465B190.020.20Sản xuất Năng lượng Thay thế
OMGE3F OMEGA GER ON NM
38.011.60%0.60Bán7.967K7.465B186.680.20Sản xuất Năng lượng Thay thế
REDE3 REDE ENERGIAON
8.160.00%0.00Bán10017.220B18.620.439346.00Công ty Điện lực
REDE3F REDE ENERGIAON
8.070.12%0.01Bán20617.220B18.640.439346.00Công ty Điện lực
RNEW11 RENOVA UNT N2
13.251.92%0.25Sức mua mạnh11.700K180.785M8.061.61Công ty Điện lực
RNEW11F RENOVA UNT N2
13.000.00%0.00Mua41180.785M8.061.61Công ty Điện lực
RNEW3 RENOVA ON N2
4.614.30%0.19Sức mua mạnh48.000K61.467M2.741.61Công ty Điện lực
RNEW3F RENOVA ON N2
4.604.55%0.20Mua87761.467M2.731.61Công ty Điện lực
SAPR11 SANEPAR UNT N2
20.33-0.39%-0.08Bán1.222M6.169B6486.00Công ty quản lý nước
SAPR11F SANEPAR UNT N2
20.34-0.54%-0.11Bán27.623K6.169B6486.00Công ty quản lý nước
SAPR3 SANEPAR ON N2
4.08-0.24%-0.01Bán321.700K6.181B1.243.306486.00Công ty quản lý nước
SAPR3F SANEPAR ON N2
4.09-0.24%-0.01Bán11.485K6.181B1.243.306486.00Công ty quản lý nước
SBSP3 SABESP ON NM
40.774.38%1.71Bán4.223M26.698B27.431.4212806.00Công ty quản lý nước
SBSP3F SABESP ON NM
40.803.87%1.52Bán16.429K26.698B27.581.4212806.00Công ty quản lý nước
TAEE11 TAESA UNT N2
39.28-2.02%-0.81Bán2.287M31.562B6.106.57673.00Công ty Điện lực
TAEE11F TAESA UNT N2
39.34-1.94%-0.78Bán65.547K31.562B6.116.57673.00Công ty Điện lực
TAEE3 TAESA ON N2
13.12-1.58%-0.21Mua86.000K10.495B2.036.57673.00Công ty Điện lực
TAEE3F TAESA ON N2
13.12-1.58%-0.21Mua12.444K10.495B2.036.57673.00Công ty Điện lực
TRPL3 TRAN PAULISTON N1
29.76-0.30%-0.09Mua1.700K19.668B5.545.391400.00Công ty Điện lực
TRPL3F TRAN PAULISTON N1
29.73-0.77%-0.23Bán85919.668B5.565.391400.00Công ty Điện lực
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất