Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

88
Cổ phiếu
2029.977B
Giá trị vốn hóa thị trường
582.845K
Khối lượng
+0.53%
Thay đổi
+22.89%
Hiệu suất Tháng
+36.87%
Hiệu suất Năm
+9.25%
Hiệu suất YTD
           
AFLT3 AFLUENTE T ON
13.923.11%0.42Mua3.900K878.139M26.660.51Công ty Điện lực
AFLT3F AFLUENTE T ON
13.23-0.53%-0.07Mua219878.139M26.260.51Công ty Điện lực
ALUP11 ALUPAR UNT N2
28.94-0.52%-0.15Mua806.700K8.480B29.810.98499.00Công ty Điện lực
ALUP11F ALUPAR UNT N2
28.80-2.24%-0.66Mua4.871K8.480B30.180.98499.00Công ty Điện lực
ALUP3 ALUPAR ON N2
11.03-6.37%-0.75Theo dõi48.900K9.697B12.070.98499.00Công ty Điện lực
ALUP3F ALUPAR ON N2
11.42-0.70%-0.08Mua4869.697B11.780.98499.00Công ty Điện lực
CBEE3 AMPLA ENERG ON
20.00-2.39%-0.49Mua4003.183B12.721.57970.00Công ty Điện lực
CBEE3F AMPLA ENERG ON
19.35-19.04%-4.55Bán13.183B12.311.57970.00Công ty Điện lực
CEBR3 CEB ON
71.80-0.28%-0.20Mua2001.035B5.4713.161042.00Công ty Điện lực
CEBR3F CEB ON
55.430.02%0.01Mua61.035B4.2113.161042.00Công ty Điện lực
CEEB3 COELBA ON
43.00-2.27%-1.00Mua30011.270B12.343.483729.00Công ty Điện lực
CEEB3F COELBA ON
41.954.85%1.94Mua11311.270B11.483.483729.00Công ty Điện lực
CEGR3 CEG ON
45.000.00%0.00Bán10012.203B64.840.69412.00Phân phối Gas
CESP3 CESP ON N1
31.01-2.05%-0.65Mua217.600K10.156B-0.34519.00Công ty Điện lực
CESP3F CESP ON N1
32.011.62%0.51Mua20710.156B-0.34519.00Công ty Điện lực
CGAS3 COMGAS ON
195.000.01%0.01Mua50025.842B13.9014.05Phân phối Gas
CGAS3F COMGAS ON
200.002.56%5.00Mua14625.842B13.9014.05Phân phối Gas
CLSC3F CELESC ON N2
57.7631.16%13.72Mua11.851B11.085.213281.00Công ty Điện lực
CMIG3 CEMIG ON N1
16.94-0.35%-0.06Mua1.464M24.702B6.472.636083.00Công ty Điện lực
CMIG3F CEMIG ON N1
16.99-2.07%-0.36Mua2.406K24.702B6.602.636083.00Công ty Điện lực
COCE3 COELCE ON
52.080.15%0.08Sức mua mạnh3004.048B1133.00Công ty Điện lực
COCE3F COELCE ON
42.01-15.98%-7.99Bán14.048B1133.00Công ty Điện lực
CPFE3 CPFL ENERGIAON NM
37.69-0.19%-0.07Mua2.913M43.428B16.212.3413467.00Công ty Điện lực
CPFE3F CPFL ENERGIAON NM
37.61-1.03%-0.39Mua2.399K43.428B16.322.3413467.00Công ty Điện lực
CPLE3 COPEL ON N1
78.400.00%0.00Mua142.600K21.455B11.976.557794.00Công ty Điện lực
CPLE3F COPEL ON N1
78.63-0.47%-0.37Mua99321.455B12.076.557794.00Công ty Điện lực
CPRE3 CPFL RENOVAVON NM
17.83-2.52%-0.46Mua2009.295B133.600.17446.00Công ty Điện lực
CPRE3F CPFL RENOVAVON NM
18.985.15%0.93Mua339.295B131.850.17446.00Công ty Điện lực
CSMG3 COPASA ON NM
70.191.14%0.79Mua633.400K8.871B12.965.3612001.00Công ty quản lý nước
CSMG3F COPASA ON NM
69.810.68%0.47Mua1.868K8.871B12.945.3612001.00Công ty quản lý nước
CSRN3 COSERN ON
19.001.60%0.30Mua2003.277B14.151.34749.00Công ty Điện lực
CSRN3F COSERN ON
20.489.23%1.73Sức mua mạnh193.277B13.961.34749.00Công ty Điện lực
DUKB34 DUKE ENERGY DRN
400.612.85%11.10Sức mua mạnh200292.140B19.8920.1430083.00Công ty Điện lực
EEEL3 CEEE-GT ON N1
432.078.02%32.07Sức mua mạnh1004.647B5.5078.591285.00Công ty Điện lực
EEEL3F CEEE-GT ON N1
498.9915.65%67.51Sức mua mạnh44.647B6.3578.591285.00Công ty Điện lực
EGIE3 ENGIE BRASILON NM
53.610.02%0.01Mua1.274M43.742B17.823.011186.00Công ty Điện lực
EGIE3F ENGIE BRASILON NM
54.001.50%0.80Mua12.462K43.742B17.693.011186.00Công ty Điện lực
EKTR3F ELEKTRO ON
25.202.14%0.53Sức mua mạnh24.840B16.131.563689.00Công ty Điện lực
ELET3 ELETROBRAS ON N1
41.785.59%2.21Mua8.593M65.811B2.7514.5217233.00Công ty Điện lực
ELET3F ELETROBRAS ON N1
41.995.37%2.14Mua25.140K65.811B2.7714.5217233.00Công ty Điện lực
ENBR3 ENERGIAS BR ON NM
22.880.00%0.00Mua2.796M13.838B10.222.253419.00Công ty Điện lực
ENBR3F ENERGIAS BR ON NM
22.920.13%0.03Mua29.382K13.838B10.222.253419.00Công ty Điện lực
ENEV3 ENEVA ON NM
47.141.31%0.61Mua1.706M14.872B20.802.24842.00Công ty Điện lực
ENEV3F ENEVA ON NM
46.89-0.55%-0.26Mua11.547K14.872B21.082.24842.00Công ty Điện lực
ENGI11 ENERGISA UNT N2
55.411.63%0.89Mua1.584M19.053B120.810.4514054.00Công ty Điện lực
ENGI11F ENERGISA UNT N2
55.471.56%0.85Mua2.517K19.053B121.030.4514054.00Công ty Điện lực
ENGI3 ENERGISA ON N2
13.12-0.23%-0.03Mua6.000K23.807B29.140.4514054.00Công ty Điện lực
ENGI3F ENERGISA ON N2
13.200.38%0.05Mua48223.807B29.140.4514054.00Công ty Điện lực
ENMT3 ENERGISA MT ON
29.990.00%0.00Mua6006.385B12.042.493218.00Công ty Điện lực
ENMT3F ENERGISA MT ON
30.000.00%0.00Mua66.385B12.052.493218.00Công ty Điện lực
EQPA3 EQTL PARA ON
5.004.60%0.22Mua268.000K11.045B19.170.25Công ty Điện lực
EQPA3F EQTL PARA ON
5.033.71%0.18Mua2.991K11.045B19.450.25Công ty Điện lực
EQTL3 EQUATORIAL ON NM
24.39-0.04%-0.01Mua4.555M24.639B1.58Công ty Điện lực
EQTL3F EQUATORIAL ON NM
24.751.60%0.39Mua6.378K24.639B1.58Công ty Điện lực
GEPA3 GER PARANAP ON
45.59-5.08%-2.44Mua5004.155B12.423.67381.00Công ty Điện lực
GEPA3F GER PARANAP ON
44.82-8.34%-4.08Mua24.155B12.213.67381.00Công ty Điện lực
GPAR3F CELGPAR ON
31.5613.12%3.66Bán1011.559B16.181.95Công ty Điện lực
LIGT3 LIGHT S/A ON NM
24.15-0.41%-0.10Mua4.440M7.340B3.237.504712.00Công ty Điện lực
LIGT3F LIGHT S/A ON NM
24.800.40%0.10Mua2.661K7.340B3.297.504712.00Công ty Điện lực
LIPR3 ELETROPAR ON
76.500.26%0.20Sức mua mạnh8.600K900.015M195.790.39Công ty Điện lực
LIPR3F ELETROPAR ON
76.090.87%0.66Mua10900.015M195.250.39Công ty Điện lực
NEOE3 NEOENERGIA ON NM
25.68-0.85%-0.22Mua1.731M31.170B15.901.63Công ty Điện lực
NEOE3F NEOENERGIA ON NM
25.930.58%0.15Mua4.704K31.170B15.831.63Công ty Điện lực
NEXT34 NEXTERA ENERDRN
271.503.14%8.27Mua600531.366B9.7927.9214200.00Công ty Điện lực
OMGE3 OMEGA GER ON NM
41.091.91%0.77Sức mua mạnh519.700K6.778B0.26Sản xuất Năng lượng Thay thế
OMGE3F OMEGA GER ON NM
40.982.42%0.97Mua1.065K6.778B0.26Sản xuất Năng lượng Thay thế
REDE3 REDE ENERGIAON
9.200.00%0.00Mua2.700K18.932B30.420.306717.00Công ty Điện lực
REDE3F REDE ENERGIAON
9.203.37%0.30Mua818.932B29.430.306717.00Công ty Điện lực
RNEW11 RENOVA UNT N2
12.87-0.46%-0.06Bán100178.977M-82.28Sản xuất Năng lượng Thay thế
RNEW11F RENOVA UNT N2
13.100.77%0.10Mua65178.977M-82.28Sản xuất Năng lượng Thay thế
RNEW3 RENOVA ON N2
5.02-0.79%-0.04Bán4.600K69.811M-82.28Sản xuất Năng lượng Thay thế
RNEW3F RENOVA ON N2
4.99-6.03%-0.32Bán30269.811M-82.28Sản xuất Năng lượng Thay thế
SAPR11 SANEPAR UNT N2
104.202.34%2.38Sức mua mạnh449.200K10.029B50.602.017220.00Công ty quản lý nước
SAPR11F SANEPAR UNT N2
102.950.73%0.75Sức mua mạnh3.439K10.029B50.792.017220.00Công ty quản lý nước
SAPR3 SANEPAR ON N2
22.75-2.99%-0.70Mua51.000K11.460B11.652.017220.00Công ty quản lý nước
SAPR3F SANEPAR ON N2
22.86-1.38%-0.32Mua1.622K11.460B11.522.017220.00Công ty quản lý nước
SBSP3 SABESP ON NM
61.061.21%0.73Mua2.106M41.735B10.805.5914449.00Công ty quản lý nước
SBSP3F SABESP ON NM
60.88-0.20%-0.12Mua5.364K41.735B10.925.5914449.00Công ty quản lý nước
TAEE11 TAESA UNT N2
31.990.44%0.14Mua1.958M11.021B9.533.34516.00Công ty Điện lực
TAEE11F TAESA UNT N2
32.000.47%0.15Mua11.393K11.021B9.533.34516.00Công ty Điện lực
TAEE3 TAESA ON N2
10.690.28%0.03Mua14.300K3.683B3.193.34516.00Công ty Điện lực
TAEE3F TAESA ON N2
10.70-0.09%-0.01Mua1.547K3.683B3.203.34516.00Công ty Điện lực
TIET11 AES TIETE E UNT N2
16.551.53%0.25Mua2.109M6.605B0.15Công ty Điện lực
TIET11F AES TIETE E UNT N2
16.61-1.07%-0.18Mua11.361K6.605B0.15Công ty Điện lực
TIET3 AES TIETE E ON N2
4.111.73%0.07Mua134.800K8.202B0.15Công ty Điện lực
TIET3F AES TIETE E ON N2
4.112.49%0.10Mua4.999K8.202B0.15Công ty Điện lực
TRPL3 TRAN PAULISTON N1
28.45-0.18%-0.05Mua2.800K18.745B8.373.41Công ty Điện lực
TRPL3F TRAN PAULISTON N1
28.50-1.38%-0.40Mua51718.745B8.483.41Công ty Điện lực
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất