Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

85
Cổ phiếu
1285.646B
Giá trị vốn hóa thị trường
575.343K
Khối lượng
+2.95%
Tỷ suất Cổ tức
−0.20%
Thay đổi
+6.28%
Hiệu suất Tháng
+69.17%
Hiệu suất Năm
+34.56%
Hiệu suất YTD
           
AFLT3 AFLUENTE T ON
5.550.00%0.00Bán100350.122M12.290.45Công ty Điện lực
AFLT3F AFLUENTE T ON
5.893.33%0.19Bán74350.122M12.290.45Công ty Điện lực
ALUP11 ALUPAR UNT N2
25.360.04%0.01Bán820.400K7.431B3.387.50499.00Công ty Điện lực
ALUP11F ALUPAR UNT N2
25.571.15%0.29Bán2.044K7.431B3.387.50499.00Công ty Điện lực
ALUP3 ALUPAR ON N2
9.804.26%0.40Mua6.200K7.431B3.387.50499.00Công ty Điện lực
ALUP3F ALUPAR ON N2
9.22-3.96%-0.38Bán937.431B3.387.50499.00Công ty Điện lực
CBEE3 AMPLA ENERG ON
20.000.00%0.00Bán1003.333B20.130.99969.00Công ty Điện lực
CBEE3F AMPLA ENERG ON
20.500.00%0.00Bán53.333B20.130.99969.00Công ty Điện lực
CEBR3 CEB ON
48.000.42%0.20Mua400691.986M6.447.461042.00Công ty Điện lực
CEBR3F CEB ON
46.002.22%1.00Mua23691.986M6.447.461042.00Công ty Điện lực
CEEB3 COELBA ON
38.002.01%0.75Sức mua mạnh1006.750B9.953.603729.00Công ty Điện lực
CEEB3F COELBA ON
37.00-0.27%-0.10Mua236.750B9.953.603729.00Công ty Điện lực
CEED3F CEEE-D ON N1
100.000.01%0.01Sức mua mạnh1968.075M-100.182291.00Công ty Điện lực
CEGR3 CEG ON
47.030.00%0.00Bán40012.211B65.810.71412.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
CELP3 CELPA ON
2.540.00%0.00Bán21.100K5.633B30.610.231753.00Công ty Điện lực
CELP3F CELPA ON
2.571.58%0.04Bán1815.633B30.610.231753.00Công ty Điện lực
CESP3 CESP ON N1
27.150.00%0.00Mua12.600K9.288B-0.63519.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
CESP3F CESP ON N1
26.23-1.80%-0.48Bán69.288B-0.63519.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
CGAS3 COMGAS ON
82.960.00%0.00Sức mua mạnh20011.742B7.2912.171041.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
CGAS3F COMGAS ON
84.001.25%1.04Mua2611.742B7.2912.171041.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
CMIG3 CEMIG ON N1
16.22-2.29%-0.38Bán9.919M21.042B5.442.656031.00Công ty Điện lực
CMIG3F CEMIG ON N1
16.21-2.93%-0.49Bán3.872K21.042B5.442.656031.00Công ty Điện lực
COCE3 COELCE ON
49.000.00%0.00Mua1004.769B14.544.211120.00Công ty Điện lực
CPFE3 CPFL ENERGIAON NM
31.74-0.66%-0.21Bán2.810M36.573B13.822.3012976.00Công ty Điện lực
CPFE3F CPFL ENERGIAON NM
31.63-0.53%-0.17Bán2.175K36.573B13.822.3012976.00Công ty Điện lực
CPLE3 COPEL ON N1
54.31-0.91%-0.50Mua168.100K13.661B8.675.767538.00Công ty Điện lực
CPLE3F COPEL ON N1
54.06-2.15%-1.19Mua54413.661B8.675.767538.00Công ty Điện lực
CPRE3 CPFL RENOVAVON NM
15.100.67%0.10Mua1007.872B87.570.17Nhà Sản xuất Điện Độc lập
CPRE3F CPFL RENOVAVON NM
15.999.52%1.39Sức mua mạnh847.872B87.570.17Nhà Sản xuất Điện Độc lập
CSMG3 COPASA ON NM
68.20-2.15%-1.50Bán263.100K8.620B14.104.8412017.00Công ty quản lý nước
CSMG3F COPASA ON NM
68.33-1.91%-1.33Bán1.627K8.620B14.104.8412017.00Công ty quản lý nước
CSRN3 COSERN ON
18.100.61%0.11Mua1003.042B12.461.45749.00Công ty Điện lực
DUKB34 DUKE ENERGY DRN
391.642.04%7.83Mua200286.367B20.7318.9730083.00Công ty Điện lực
EEEL3 CEEE-GT ON N1
249.990.00%0.01Mua2002.428B9.4231.861091.00Công ty Điện lực
EEEL3F CEEE-GT ON N1
201.00-19.28%-48.00Bán262.428B9.4231.861091.00Công ty Điện lực
EGIE3 ENGIE BRASILON NM
44.02-1.46%-0.65Bán720.200K35.917B16.432.681177.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
EGIE3F ENGIE BRASILON NM
44.11-1.36%-0.61Bán14.928K35.917B16.432.681177.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
EKTR3 ELEKTRO ON
19.007.79%1.37Mua1003.681B8.032.373614.00Công ty Điện lực
ELET3 ELETROBRAS ON N1
43.45-3.06%-1.37Bán2.582M60.855B4.2710.5414211.00Công ty Điện lực
ELET3F ELETROBRAS ON N1
43.43-3.10%-1.39Bán5.924K60.855B4.2710.5414211.00Công ty Điện lực
ELPL3 ELETROPAULO ON NM
48.500.00%0.00Mua7.500K9.577B232.560.247239.00Công ty Điện lực
ELPL3F ELETROPAULO ON NM
48.340.02%0.01Mua779.577B232.560.247239.00Công ty Điện lực
ENBR3 ENERGIAS BR ON NM
19.38-1.82%-0.36Bán1.226M11.728B8.952.172986.00Công ty Điện lực
ENBR3F ENERGIAS BR ON NM
19.55-1.26%-0.25Bán17.668K11.728B8.952.172986.00Công ty Điện lực
ENEV3 ENEVA ON NM
26.790.15%0.04Sức mua mạnh778.900K8.448B10.672.51152.00Công ty Điện lực
ENEV3F ENEVA ON NM
26.680.11%0.03Sức mua mạnh3.629K8.448B10.672.51152.00Công ty Điện lực
ENGI11 ENERGISA UNT N2
48.371.00%0.48Mua832.600K19.665B3.402.5614183.00Công ty Điện lực
ENGI11F ENERGISA UNT N2
47.90-0.35%-0.17Mua1.199K19.665B3.402.5614183.00Công ty Điện lực
ENGI3 ENERGISA ON N2
13.83-0.58%-0.08Mua3.400K19.665B3.402.5614183.00Công ty Điện lực
ENGI3F ENERGISA ON N2
13.65-3.05%-0.43Bán35219.665B3.402.5614183.00Công ty Điện lực
ENMT3 ENERGISA MT ON
29.000.00%0.00Sức mua mạnh13.000K6.174B12.512.322433.00Công ty Điện lực
EQTL3 EQUATORIAL ON NM
100.13-0.37%-0.37Sức mua mạnh1.371M20.213B15.656.441178.00Công ty Điện lực
EQTL3F EQUATORIAL ON NM
99.50-0.95%-0.95Sức mua mạnh2.482K20.213B15.656.441178.00Công ty Điện lực
GEPA3 GER PARANAP ON
42.00-2.10%-0.90Mua2003.966B13.893.02291.00Công ty Điện lực
GEPA3F GER PARANAP ON
42.002.44%1.00Mua43.966B13.893.02291.00Công ty Điện lực
LIGT3 LIGHT S/A ON NM
19.10-1.50%-0.29Bán2.086M5.805B14.261.344632.00Công ty Điện lực
LIGT3F LIGHT S/A ON NM
19.19-0.83%-0.16Bán2.015K5.805B14.261.344632.00Công ty Điện lực
LIPR3 ELETROPAR ON
75.000.00%0.00Mua200882.367M90.730.83Công ty Điện lực
LIPR3F ELETROPAR ON
75.011.36%1.01Sức mua mạnh3882.367M90.730.83Công ty Điện lực
NEOE3 NEOENERGIA ON NM
20.56-0.58%-0.12Mua2.873M24.956B13.361.54Công ty Điện lực
NEOE3F NEOENERGIA ON NM
20.26-2.60%-0.54Bán3.399K24.956B13.361.54Công ty Điện lực
OMGE3 OMEGA GER ON NM
34.434.33%1.43Mua830.400K5.676B124.660.28Nhà Sản xuất Điện Độc lập
OMGE3F OMEGA GER ON NM
34.895.54%1.83Mua3.157K5.676B124.660.28Nhà Sản xuất Điện Độc lập
REDE3 REDE ENERGIAON
7.600.00%0.00Mua2.100K15.640B25.130.307703.00Công ty Điện lực
REDE3F REDE ENERGIAON
7.564.28%0.31Mua615.640B25.130.307703.00Công ty Điện lực
RNEW11 RENOVA UNT N2
20.00-2.39%-0.49Sức bán mạnh500278.132M-87.69155.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
RNEW11F RENOVA UNT N2
20.04-0.30%-0.06Bán43278.132M-87.69155.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
RNEW3 RENOVA ON N2
7.01-5.01%-0.37Bán1.000K278.132M-87.69155.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
RNEW3F RENOVA ON N2
7.101.43%0.10Bán2278.132M-87.69155.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
SAPR11 SANEPAR UNT N2
85.95-0.87%-0.75Mua303.500K8.463B9.411.797022.00Công ty quản lý nước
SAPR11F SANEPAR UNT N2
86.00-0.91%-0.79Mua2.327K8.463B9.411.797022.00Công ty quản lý nước
SAPR3 SANEPAR ON N2
19.05-1.30%-0.25Bán8.800K8.463B9.411.797022.00Công ty quản lý nước
SAPR3F SANEPAR ON N2
19.20-1.49%-0.29Bán7928.463B9.411.797022.00Công ty quản lý nước
SBSP3 SABESP ON NM
51.17-0.64%-0.33Bán1.608M34.975B11.024.6414156.00Công ty quản lý nước
SBSP3F SABESP ON NM
50.74-1.93%-1.00Bán2.174K34.975B11.024.6414156.00Công ty quản lý nước
TAEE11 TAESA UNT N2
28.66-1.17%-0.34Mua1.726M9.873B9.303.08516.00Công ty Điện lực
TAEE11F TAESA UNT N2
28.850.10%0.03Sức mua mạnh11.613K9.873B9.303.08516.00Công ty Điện lực
TAEE3 TAESA ON N2
9.96-0.90%-0.09Mua17.800K9.873B9.303.08516.00Công ty Điện lực
TAEE3F TAESA ON N2
10.090.40%0.04Mua1.439K9.873B9.303.08516.00Công ty Điện lực
TIET11 AES TIETE E UNT N2
12.22-0.65%-0.08Mua435.000K4.877B105.640.12Nhà Sản xuất Điện Độc lập
TIET11F AES TIETE E UNT N2
12.30-0.08%-0.01Mua8.397K4.877B105.640.12Nhà Sản xuất Điện Độc lập
TIET3 AES TIETE E ON N2
2.74-0.72%-0.02Mua56.100K4.877B105.640.12Nhà Sản xuất Điện Độc lập
TIET3F AES TIETE E ON N2
2.75-0.36%-0.01Sức mua mạnh2.925K4.877B105.640.12Nhà Sản xuất Điện Độc lập
TRPL3 TRAN PAULISTON N1
27.750.36%0.10Sức mua mạnh2.900K16.419B6.563.801500.00Công ty Điện lực
TRPL3F TRAN PAULISTON N1
28.030.29%0.08Sức mua mạnh34716.419B6.563.801500.00Công ty Điện lực
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất