Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

84
Cổ phiếu
1037.643B
Giá trị vốn hóa thị trường
533.748K
Khối lượng
+3.56%
Tỷ suất Cổ tức
−0.69%
Thay đổi
+3.95%
Hiệu suất Tháng
+46.17%
Hiệu suất Năm
+25.79%
Hiệu suất YTD
           
AFLT3 AFLUENTE T ON
5.160.00%0.00Mua200325.519M14.390.36Công ty Điện lực
AFLT3F AFLUENTE T ON
5.00-9.09%-0.50Bán26325.519M14.390.36Công ty Điện lực
ALUP11 ALUPAR UNT N2
21.60-1.37%-0.30Bán285.600K6.330B3.246.66499.00Công ty Điện lực
ALUP11F ALUPAR UNT N2
21.49-2.01%-0.44Bán1.995K6.330B3.246.66499.00Công ty Điện lực
ALUP3 ALUPAR ON N2
8.201.61%0.13Mua2.800K6.330B3.246.66499.00Công ty Điện lực
ALUP3F ALUPAR ON N2
7.51-6.94%-0.56Bán1646.330B3.246.66499.00Công ty Điện lực
CEBR3 CEB ON
30.511.56%0.47Sức mua mạnh200439.844M4.896.241042.00Công ty Điện lực
CEBR3F CEB ON
30.0011.11%3.00Mua3439.844M4.896.241042.00Công ty Điện lực
CEEB3 COELBA ON
31.160.00%0.00Sức mua mạnh1.500K5.689B13.792.543729.00Công ty Điện lực
CEEB3F COELBA ON
31.16-22.10%-8.84Mua35.689B13.792.543729.00Công ty Điện lực
CEED3F CEEE-D ON N1
99.9947.04%31.99Sức mua mạnh2968.075M-102.202291.00Công ty Điện lực
CELP3 CELPA ON
2.20-0.90%-0.02Bán21.700K4.874B27.060.231753.00Công ty Điện lực
CELP3F CELPA ON
2.291.78%0.04Mua34.874B27.060.231753.00Công ty Điện lực
CESP3 CESP ON N1
24.110.08%0.02Mua22.300K8.594B61.420.43519.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
CESP3F CESP ON N1
24.11-0.74%-0.18Mua468.594B61.420.43519.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
CGAS11 COMGAS DPA 82,03
1.23-0.81%-0.01Mua10010.970B8.1710.151041.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
CGAS11F COMGAS DPA 82,03
1.29-7.86%-0.11Mua110.970B8.1710.151041.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
CGAS3 COMGAS ON
82.00-0.02%-0.02Mua30010.970B8.1710.151041.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
CGAS3F COMGAS ON
82.000.48%0.39Mua3810.970B8.1710.151041.00Đơn vị quản lý Khí tự nhiên
CLSC3F CELESC ON N2
60.000.02%0.01Mua901.890B11.454.283333.00Công ty Điện lực
CMIG3 CEMIG ON N1
15.67-2.37%-0.38Bán2.544M18.213B10.911.146083.00Công ty Điện lực
CMIG3F CEMIG ON N1
15.66-2.43%-0.39Bán92118.213B10.911.146083.00Công ty Điện lực
COCE3 COELCE ON
42.000.00%0.00Bán1003.692B12.903.681113.00Công ty Điện lực
CPFE3 CPFL ENERGIAON NM
28.90-1.97%-0.58Bán637.700K29.418B13.262.189136.00Công ty Điện lực
CPFE3F CPFL ENERGIAON NM
28.74-1.47%-0.43Bán68629.418B13.262.189136.00Công ty Điện lực
CPLE3 COPEL ON N1
40.35-2.06%-0.85Mua211.900K11.959B7.605.757611.00Công ty Điện lực
CPLE3F COPEL ON N1
40.69-0.37%-0.15Mua59011.959B7.605.757611.00Công ty Điện lực
CPRE3 CPFL RENOVAVON NM
12.37-1.20%-0.15Bán3006.232B70.880.17Nhà Sản xuất Điện Độc lập
CPRE3F CPFL RENOVAVON NM
13.055.07%0.63Bán956.232B70.880.17Nhà Sản xuất Điện Độc lập
CSMG3 COPASA ON NM
54.99-2.78%-1.57Bán1.567M6.950B11.544.7611991.00Công ty quản lý nước
CSMG3F COPASA ON NM
55.28-7.71%-4.62Bán3.691K6.950B11.544.7611991.00Công ty quản lý nước
CSRN3 COSERN ON
16.500.00%0.00Mua5002.773B11.371.45749.00Công ty Điện lực
CSRN3F COSERN ON
17.5016.67%2.50Mua122.773B11.371.45749.00Công ty Điện lực
DUKB34 DUKE ENERGY DRN
359.991.57%5.56Sức mua mạnh100243.734B21.1615.8330083.00Công ty Điện lực
EEEL3 CEEE-GT ON N1
230.004.28%9.44Sức mua mạnh1002.420B13.9617.911091.00Công ty Điện lực
EEEL3F CEEE-GT ON N1
230.001.32%3.00Sức mua mạnh22.420B13.9617.911091.00Công ty Điện lực
EGIE3 ENGIE BRASILON NM
40.25-3.15%-1.31Bán2.219M32.841B13.742.931177.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
EGIE3F ENGIE BRASILON NM
40.45-3.32%-1.39Bán23.039K32.841B13.742.931177.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
EKTR3F ELEKTRO ON
29.9819.92%4.98Sức mua mạnh103.488B8.422.143614.00Công ty Điện lực
ELET3 ELETROBRAS ON N1
30.61-1.35%-0.42Bán2.606M43.663B3.0310.6414211.00Công ty Điện lực
ELET3F ELETROBRAS ON N1
30.63-1.19%-0.37Bán2.360K43.663B3.0310.6414211.00Công ty Điện lực
ELPL3 ELETROPAULO ON NM
31.500.00%0.00Bán5.100K6.220B-1.377239.00Công ty Điện lực
ELPL3F ELETROPAULO ON NM
31.48-4.61%-1.52Bán1286.220B-1.377239.00Công ty Điện lực
EMAE3 EMAE ON
18.610.49%0.09300827.615M8.152.75507.00Công ty Điện lực
ENBR3 ENERGIAS BR ON NM
17.281.71%0.29Bán2.966M10.476B7.752.232986.00Công ty Điện lực
ENBR3F ENERGIAS BR ON NM
17.120.12%0.02Bán7.654K10.476B7.752.232986.00Công ty Điện lực
ENEV3 ENEVA ON NM
20.45-0.20%-0.04Mua632.000K6.442B6.573.11152.00Công ty Điện lực
ENEV3F ENEVA ON NM
20.34-0.83%-0.17Mua9936.442B6.573.11152.00Công ty Điện lực
ENGI11 ENERGISA UNT N2
43.000.49%0.21Sức mua mạnh1.766M18.818B2.332.9314056.00Công ty Điện lực
ENGI11F ENERGISA UNT N2
42.91-1.74%-0.76Sức mua mạnh2.617K18.818B2.332.9314056.00Công ty Điện lực
ENGI3 ENERGISA ON N2
15.30-4.38%-0.70Mua1.700K18.818B2.332.9314056.00Công ty Điện lực
ENGI3F ENERGISA ON N2
15.50-2.82%-0.45Sức mua mạnh34518.818B2.332.9314056.00Công ty Điện lực
ENMT3 ENERGISA MT ON ED
23.00-0.48%-0.11Mua2005.276B12.531.982423.00Công ty Điện lực
EQTL3 EQUATORIAL ON NM
79.61-1.72%-1.39Bán1.321M16.061B14.985.351178.00Công ty Điện lực
EQTL3F EQUATORIAL ON NM
79.80-0.16%-0.13Bán2.735K16.061B14.985.351178.00Công ty Điện lực
GEPA3 GER PARANAP ON
37.000.82%0.30Mua1003.494B13.652.71291.00Công ty Điện lực
LIGT3 LIGHT S/A ON NM
18.50-6.09%-1.20Bán1.398M3.773B15.901.164712.00Công ty Điện lực
LIGT3F LIGHT S/A ON NM
18.62-6.10%-1.21Bán1.130K3.773B15.901.164712.00Công ty Điện lực
LIPR3 ELETROPAR ON
55.15-0.07%-0.04Bán100648.834M49.241.12Công ty Điện lực
LIPR3F ELETROPAR ON
55.50-0.89%-0.50Bán2648.834M49.241.12Công ty Điện lực
OMGE3 OMEGA GER ON NM
20.00-1.19%-0.24Bán257.500K2.741B68.360.29Nhà Sản xuất Điện Độc lập
OMGE3F OMEGA GER ON NM
20.020.35%0.07Bán2352.741B68.360.29Nhà Sản xuất Điện Độc lập
REDE3 REDE ENERGIAON ED
7.000.14%0.01Bán70014.405B28.420.257703.00Công ty Điện lực
REDE3F REDE ENERGIAON ED
7.31-2.53%-0.19Mua414.405B28.420.257703.00Công ty Điện lực
RNEW11 RENOVA UNT N2
30.001.32%0.39Bán14.200K417.197M-61.57155.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
RNEW11F RENOVA UNT N2
30.705.86%1.70Mua111417.197M-61.57155.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
RNEW3 RENOVA ON N2
9.84-1.40%-0.14Bán400417.197M-61.57155.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
RNEW3F RENOVA ON N2
10.394.32%0.43Mua1417.197M-61.57155.00Nhà Sản xuất Điện Độc lập
SAPR11 SANEPAR UNT N2
70.39-1.80%-1.29Bán432.400K6.669B7.251.837022.00Công ty quản lý nước
SAPR11F SANEPAR UNT N2
69.98-2.90%-2.09Bán3.559K6.669B7.251.837022.00Công ty quản lý nước
SAPR3 SANEPAR ON N2
17.700.85%0.15Bán8.800K6.669B7.251.837022.00Công ty quản lý nước
SAPR3F SANEPAR ON N2
18.114.68%0.81Bán6186.669B7.251.837022.00Công ty quản lý nước
SBSP3 SABESP ON NM
40.140.73%0.29Bán6.178M27.436B9.454.2514449.00Công ty quản lý nước
SBSP3F SABESP ON NM
39.69-1.49%-0.60Bán8.053K27.436B9.454.2514449.00Công ty quản lý nước
TAEE11 TAESA UNT N2
24.24-2.26%-0.56Bán1.464M8.351B8.242.94516.00Công ty Điện lực
TAEE11F TAESA UNT N2
24.41-1.93%-0.48Bán12.543K8.351B8.242.94516.00Công ty Điện lực
TAEE3 TAESA ON N2
8.66-2.70%-0.24Bán8.500K8.351B8.242.94516.00Công ty Điện lực
TAEE3F TAESA ON N2
8.70-1.69%-0.15Bán7808.351B8.242.94516.00Công ty Điện lực
TIET11 AES TIETE E UNT ED N2
10.600.57%0.06Bán1.071M4.171B14.750.75Nhà Sản xuất Điện Độc lập
TIET11F AES TIETE E UNT ED N2
10.570.09%0.01Bán5.283K4.171B14.750.75Nhà Sản xuất Điện Độc lập
TIET3 AES TIETE E ON ED N2
2.130.00%0.00Bán13.500K4.171B14.750.75Nhà Sản xuất Điện Độc lập
TIET3F AES TIETE E ON ED N2
2.120.00%0.00Bán9554.171B14.750.75Nhà Sản xuất Điện Độc lập
TRPL3 TRAN PAULISTON N1
22.58-2.29%-0.53Bán5.200K13.092B6.553.031458.00Công ty Điện lực
TRPL3F TRAN PAULISTON N1
23.00-1.33%-0.31Bán29813.092B6.553.031458.00Công ty Điện lực
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất