Giới thiệu

Thị trường chứng khoán Canada là một trong những thị trường chứng khoán lớn nhất và quan trọng nhất thế giới. Nó bao gồm Sở giao dịch chứng khoán Toronto (TSX), hiện là sàn giao dịch lớn thứ chín trên thế giới theo vốn hóa thị trường. Nhiều công ty khai thác và dầu khí được liệt kê trên TSX hơn bất kỳ sàn giao dịch chứng khoán nào khác trên toàn thế giới. Nó đại diện cho hơn 2.000 công ty niêm yết. Sàn giao dịch chứng khoán thứ hai của Canada là Sàn giao dịch liên doanh TSX (TSXV). Cả hai sàn giao dịch này đều được điều hành bởi Tập đoàn TMX.

Sàn giao dịch thứ ba là Sở giao dịch chứng khoán Canada (CSE), được điều hành bởi CNSX Markets Inc. Đây là sàn giao dịch chứng khoán phát triển nhanh nhất ở Canada, hỗ trợ các công ty siêu nhỏ và mới nổi. Thị trường chứng khoán Canada có các công ty giao dịch như WestJet Airlines, Cenovus Energy, Royal Bank of Canada, Yamana Gold, loblaw Enterprises và Bombardier. Chỉ số chuẩn là S&P/TSX, theo dõi hiệu suất của các công ty niêm yết TSX lớn nhất theo vốn hóa thị trường. Nó bao gồm khoảng 95 phần trăm thị trường chứng khoán quốc gia.

NEO bao gồm NEO Exchange và NEO Connect, một nhóm các công ty fintech thành lập cung cấp cơ sở hạ tầng thị trường vốn do ngành công nghiệp thiết kế và lãnh đạo. Sàn giao dịch NEO là nơi có hơn 100 danh sách độc đáo ở Canada (xem tại đây) bao gồm các công ty đại chúng, Công ty mua lại mục đích đặc biệt (SPAC), Quỹ giao dịch trao đổi (ETF) và Quỹ đóng (CEF). NEO giao dịch tất cả các chứng khoán niêm yết của Canada và cung cấp dữ liệu miễn phí theo thời gian thực cho các nhà đầu tư.