Xu hướng của cộng đồng

ATD
ALIMENTATION COUCHE-TARD
ATD
WEED
CANOPY GROWTH CORPORATION
WEED
BB
BLACKBERRY LTD
BB
CLS
CELESTICA INC
CLS
CCO
CAMECO CORP
CCO
GLXY
GALAXY DIGITAL HLDGS LTD
GLXY
DML
DENISON MINES CORPORATION
DML
ACB
AURORA CANNABIS INC
ACB
DEFI
DEFI TECHNOLOGIES INC.
DEFI
MG
MAGNA INTERNATIONAL INC
MG
Chưa lên lịch có lợi nhuận
Chưa lên lịch báo cáo doanh thu nào cho 14 ngày sắp tới
Khu vực
20 khớp
1 Ngày1 tuần1 Thg6 ThgYTD1N5NTổng thời gian
Bán Lẻ−1.03%−0.57%4.78%6.12%10.56%7.99%100.93%6726.84%
Công nghiệp Chế biến−0.11%−1.94%3.05%4.63%−17.16%−27.49%4.57%101.69%
Công nghệ Sức khỏe3.09%0.68%5.80%−5.31%0.37%1.98%−11.58%89.60%
Công nghệ Điện tử−1.84%−4.34%8.45%24.50%38.32%47.57%30.01%37.51%
Công ty dịch vụ công cộng−0.75%−1.60%8.20%−12.39%−8.32%−10.84%28.78%328.29%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe−1.08%2.22%8.09%−8.27%−1.17%0.73%139.96%495.18%
Dịch vụ Công nghiệp0.52%0.52%6.59%−0.17%0.38%−5.78%33.67%593.27%
Dịch vụ Công nghệ−0.07%1.61%28.46%14.77%51.92%48.56%239.99%4569.78%
Dịch vụ Khách hàng−0.38%0.24%5.40%−4.58%7.07%5.53%26.61%517.79%
Dịch vụ Phân phối−0.55%−1.73%1.82%3.77%12.86%14.92%38.67%1561.86%
Dịch vụ Thương mại−0.41%−1.10%5.16%−2.41%11.10%8.97%64.09%18660.37%
Hàng tiêu dùng không lâu bền−0.09%−0.65%4.92%−2.69%12.18%5.56%−8.14%1247.25%
Hỗn hợp−1.27%0.06%3.43%20.06%27.93%32.51%72.37%59.04%
Khoáng sản phi năng lượng−0.58%2.85%3.19%0.44%6.98%13.15%171.18%1132.26%
Khách hàng Lâu năm0.14%0.06%1.95%−0.84%2.50%1.63%5.27%101.35%
Năng lượng Mỏ0.63%0.85%−3.53%12.30%5.77%0.05%120.49%1055.27%
Sản xuất Chế tạo0.58%−1.36%6.51%5.57%6.22%4.23%81.97%793.71%
Truyền thông−0.88%−1.84%8.17%−8.44%−9.78%−12.73%−10.20%383.29%
Tài chính0.96%0.05%9.64%3.08%3.24%1.04%31.46%889.22%
Vận chuyển1.23%−0.42%3.37%−2.93%−2.80%−8.31%69.01%2194.93%
Giao dịch thẳng trên các siêu biểu đồ thông qua các nhà môi giới được chúng tôi hỗ trợ, xác minh đầy đủ và được người dùng đánh giá.
Interactive Brokers
Cổ phiếu, Hợp đồng Tương lai, Trái phiếu
4.4Rất tốt

Xem tất cả các nhà môi giới