Cổ phiếu luôn ở mức đáy

Ngược lại với các cổ phiếu tăng trưởng liên tục, các cổ phiếu luôn ở mức đáy thường đặc trưng bằng sự giảm giá liên tục, thường có ít điều chỉnh về giá. Trong hầu hết các trường hợp, điều này là do sự suy giảm của toàn bộ ngành hoặc lĩnh vực. Ví dụ: các cổ phiếu tiếp tục giảm liên tục có thể đại diện cho các công ty dầu khí khi có sự dư thừa dầu.

           
ABRA ABRAPLATA RESOURCE CORP 0.10-4.55%-0.01Sức bán mạnh446.560K8.930M-0.03Vật liệu cơ bản
ACST ACASTI PHARMA INC 0.750.00%0.00Bán42.960K27.507M-1.2211.00Chăm sóc sức khỏe
AEX AEX GOLD INC 0.35-11.25%-0.04Sức bán mạnh20.000K19.593M-0.11Vật liệu cơ bản
AGLD AUSTRAL GOLD LIMITED 0.08-11.11%-0.01Bán64.479K50.091M-0.050.00Vật liệu cơ bản
AGRL AGUIA RESOURCES LIMITED 0.15-14.29%-0.03Bán148.000K23.118M-0.031.00Vật liệu cơ bản
ALTA ALTAMIRA GOLD CORP 0.100.00%0.00Bán126.500K5.110M-0.10Vật liệu cơ bản
AN ARENA MINERALS INC 0.060.00%0.00Bán28.000K
AVI.P ADL VENTURES INC 0.150.00%0.0020.000K
AVL AVALON ADVANCED MATERIALS INC 0.080.00%0.00Bán117.750K18.090M-0.02Vật liệu cơ bản
AVN AVANTI ENERGY INC 0.05-23.08%-0.01Sức bán mạnh120.000K732.660K-0.09Năng lượng
BAR BALMORAL RESOURCES LTD 0.180.00%0.00Sức bán mạnh105.000K25.640M-0.03Vật liệu cơ bản
BHR BLACKHEATH RESOURCES INC 0.02-20.00%-0.01Sức bán mạnh135.000K989.320K-0.01Vật liệu cơ bản
BTU BTU METALS CORP 0.040.00%0.00Sức bán mạnh5.000K1.461M-0.08Tài chính
BWLK BOARDWALKTECH SOFTWARE CORP 4.74-7.06%-0.36Theo dõi4.392K32.112M-0.00Công nghệ
BZ BENZ MINING CORP 0.06-29.41%-0.03Bán122.560K2.215M-0.13Vật liệu cơ bản
CA.H CATALINA GOLD CORP 0.080.00%0.00Bán2.100K824.560K-0.20Năng lượng
CAQ.P COMMERCE ACQUISITION CORP 0.20-20.00%-0.05100.000K
CBE CABO DRILLING CORP. 0.010.00%0.00Bán75.000K939.250K-0.06Vật liệu cơ bản
CIP.H CANADIAN INTERNATIONAL PHARMA CORP 0.02-20.00%-0.01Sức bán mạnh5.000K
CJR.B CORUS ENTERTAINMENT INC., CL.B, NV 4.45-1.11%-0.05Sức bán mạnh567.526K939.489M-3.783330.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CKZ.H CASPIAN ENERGY INC 0.010.00%0.00Sức bán mạnh1.000K2.320M-0.032.00Năng lượng
CLE CLEAN COMMODITIES CORP 0.04-11.11%-0.01Sức bán mạnh1.000K4.622M-0.01Năng lượng
CMB CMC METALS LTD. 0.030.00%0.00Bán147.000K1.360M-0.06Vật liệu cơ bản
CNS CONTAGIOUS GAMING INC 0.070.00%0.00Sức bán mạnh58.250K
COPS CROPS INC 0.04-20.00%-0.01Bán80.000K2.937M-0.04Vật liệu cơ bản
CPI CONDOR PETROLEUM INC 0.500.00%0.00Bán12.000K21.633M-0.1771.00Năng lượng
CTN CENTURION MINERALS LTD 0.02-20.00%-0.01Sức bán mạnh16.570K1.693M9.580.00Vật liệu cơ bản
DAR DARELLE ONLINE SOLUTIONS INC 0.020.00%0.00Sức bán mạnh100.000K1.475M-0.01Công nghiệp
DASH NEPTUNE DASH TECHNOLOGIES CORP 0.1721.43%0.03Bán760.016K
DHX DHX MEDIA LTD 2.531.20%0.03Bán518.984K331.050M-0.08464.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EHT ENERDYNAMIC HYBRID TECH CORP 0.04-10.00%-0.01Bán275.500K11.320M-0.06Năng lượng
ENS.PR.A E SPLIT CORP PREF SHARES 10.040.40%0.04Bán8.200K
EP EMPIRE METALS CORP 0.12-20.00%-0.03Sức bán mạnh5005.881M-0.01Vật liệu cơ bản
GBLT GBLT CORP 0.22-13.73%-0.04Bán61.852K24.699MCông nghiệp
GLI GLACIER LAKE RESOURCES INC 0.04-10.00%-0.01Sức bán mạnh16.000K2.578M-0.02Vật liệu cơ bản
GLW GALWAY GOLD INC 0.040.00%0.00Bán28.500K
GNC GAINEY CAPITAL CORP 0.05-9.09%-0.01Sức bán mạnh16.000K2.936M-0.01Tài chính
GNF GREENFIELDS PETROLEUM CORPORATION 0.120.00%0.00Bán23.200K21.534M-0.086.00Năng lượng
GXS GOLDSOURCE MINES INC 0.06-8.33%-0.01Sức bán mạnh201.000K12.225M-0.024.00Vật liệu cơ bản
HAW.P HAW CAPITAL CORP 0.150.00%0.00Bán15.000K
HGY HORIZONS GOLD YIELD ETF 4.64-0.75%-0.04Sức bán mạnh1.845K
HPL HORIZON PETROLEUM LTD 0.040.00%0.00Bán8.000K1.701M-0.06Năng lượng
HQD BETAPRO NASDAQ 100 2X DAILY BEAR ETF 6.48-1.37%-0.09Bán67.206K
HRC HELIO RES CORP 0.08-15.79%-0.01Bán660.000K836.450K-0.09Vật liệu cơ bản
HSD BETAPRO SP500 2X DAILY BEAR ETF 3.92-1.13%-0.04Bán133.076K
HUT HUT 8 MINING CORP 2.808.11%0.21Bán162.167K219.596M-1.56Tài chính
HZU BETAPRO SILVER 2X DAILY BULL ETF 12.04-2.51%-0.31Bán95.275K
ILI INFINITE LITHIUM CORP 0.10-9.09%-0.01Sức bán mạnh175.500K6.990M-0.03Vật liệu cơ bản
IO INCA ONE GOLD CORP 0.060.00%0.00Bán22.000K
IPLP IPL PLASTICS INC 13.280.23%0.03Theo dõi53.931K
KGL KILO GOLDMINES LTD. 0.03-16.67%-0.01Bán1.010M5.094M-0.03Vật liệu cơ bản
KNE KANE BIOTECH INC 0.060.00%0.00Bán5.000K4.810M-0.05Chăm sóc sức khỏe
KPT KP TISSUE INC 9.71-2.80%-0.28Sức bán mạnh31.328K92.894M-0.62Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KRN KARNALYTE RESOURCES INC 0.35-9.09%-0.04Sức bán mạnh19.133K10.965M-0.1510.00Vật liệu cơ bản
KTN KOOTENAY SILVER INC 0.140.00%0.00Sức bán mạnh12.000K28.280M-0.01Vật liệu cơ bản
LAT LATIN AMERICAN MINERALS INC. 0.03-14.29%-0.01Bán50.000K4.542M-0.03Vật liệu cơ bản
LMR LOMIKO METALS INC 0.0511.11%0.01Bán14.000K1.800M-0.06Vật liệu cơ bản
LX.H LINCOLN VENTURES LTD 0.150.00%0.00Bán16.800K
MAE MARITIME RESOURCES CORP. 0.08-5.88%-0.01Bán1.047M7.349M-0.04Vật liệu cơ bản
MDO MANADO GOLD CORP 0.0525.00%0.01Bán92.000K587.780K-0.05Vật liệu cơ bản
MGX.P MG CAPITAL CORPORATION 0.07-6.25%-0.0125.500K
MIR MEDMIRA INC 0.010.00%0.00Sức bán mạnh24.300K9.881M-0.0065.00Chăm sóc sức khỏe
MLN MARLIN GOLD MINING LTD 0.23-4.17%-0.01Bán2.000K42.918M-0.280.00Vật liệu cơ bản
MML.P MAGNITUDE MINING LTD 0.250.00%0.005.000K
MMY MONUMENT MINING LIMITED 0.06-7.69%-0.01Sức bán mạnh108.000K20.948M-0.04Vật liệu cơ bản
MOS MOBI724 GLOBAL SOLUTIONS INC 0.090.00%0.00Bán173.327K18.203M-0.03Công nghệ
MTH MAMMOTH RESOURCES CORP 0.04-20.00%-0.01Bán5.000K1.443M-0.02Vật liệu cơ bản
NEV NEVADA SUNRISE GOLD CORPORATION 0.10-4.76%-0.01Bán13.700K4.451M-0.012.00Vật liệu cơ bản
NIP NIPPON DRAGON RESOURCES INC 0.03-16.67%-0.01Bán1.333K4.910M-0.01Vật liệu cơ bản
OK OK2 MINERALS LTD 0.040.00%0.00Bán42.000K3.431M-0.04Vật liệu cơ bản
PRG PRECIPITATE GOLD CORP 0.04-18.18%-0.01Bán60.000K3.408M-0.02Vật liệu cơ bản
PRS PRISM RESOURCES INC 0.060.00%0.00Bán32.000K2.848M-0.020.00Vật liệu cơ bản
PTP PETRICHOR ENERGY INC 0.02-20.00%-0.01Sức bán mạnh80.000K706.210K-0.23Năng lượng
PWF.PR.Z POWER FINANCIAL CORP 5.15 PCT PREF SER V 23.40-0.09%-0.02Bán7.451K21.965B11.202.770.00Tài chính
QOC.P QUENDALE CAPITAL CORP 0.27-10.00%-0.035.000K
QYOU QYOU MEDIA INC 0.20-2.50%-0.01Sức bán mạnh572.350K17.332M-0.12Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RHV.P RAINY HOLLOW VENTURES INC 0.28-20.29%-0.07Sức bán mạnh13.000K
RJX.A RJK EXPLORATIONS LTD., CL.A, SV 0.050.00%0.00Bán40.100K936.940K-0.220.00Vật liệu cơ bản
RTM RT MINERALS CORP 0.080.00%0.00Bán9.000K387.040K-0.22Vật liệu cơ bản
RVL REVELO RESOURCES CORP 0.020.00%0.00Bán144.000K3.350M-0.02Vật liệu cơ bản
RZL RIZAL RESOURCES CORPORATION 0.010.00%0.00Bán158.301K3.610M-0.01Vật liệu cơ bản
SAM STARCORE INTERNATIONAL MINES LTD. 0.153.45%0.01Bán29.300K7.185M3.720.04342.00Vật liệu cơ bản
SAU ST AUGUSTINE GOLD AND COPPER LTD 0.030.00%0.00Mua45.850K18.144M-0.0031.00Vật liệu cơ bản
SBND PURPOSE SH DUR TACTICAL BD FD ETF 19.25-0.16%-0.03Bán2.500K
SEV SPECTRA7 MICROSYSTEMS INC 0.124.35%0.01Bán159.825K21.529M-0.12Công nghệ
SGM SUTTER GOLD MINING INC. 0.01-25.00%-0.01Bán5.000K1.859M-0.060.00Vật liệu cơ bản
SGN SCORPIO GOLD CORPORATION 0.01-25.00%-0.01Bán11.000K2.496M-0.04Vật liệu cơ bản
SJL SAINT JEAN CARBON INC 0.04-12.50%-0.01Bán160.000K2.493M-0.02Vật liệu cơ bản
SNX.H SIXONINE VENTURES CORP 0.17-12.50%-0.03Bán500912.570K-0.0632.00Tài chính
TCO TRANSATLANTIC MINING CORP 0.030.00%0.00Bán60.000K
TGR TIGER INTERNATIONAL RESOURCES 0.04-50.00%-0.04Sức bán mạnh3.000K413.620K-0.010.00Vật liệu cơ bản
TGX TRUE NORTH GEMS INC. 0.010.00%0.00Bán40.000K1.540M-0.00Vật liệu cơ bản
TIME EVOLVE ACTIVE SHORT DUR BOND ETF 19.250.00%0.00460
TOM TOLIMA GOLD INC 0.010.00%0.00Sức bán mạnh20.000K712.030K-0.00123.00Vật liệu cơ bản
TVL TRAVERSE ENERGY LTD. 0.170.00%0.00Bán125.000K17.605M-0.05Năng lượng
VLT VOLTAIC MINERALS CORP 0.2010.81%0.02Bán19.500K2.580M-0.18Vật liệu cơ bản
VOLT VOLT ENERGY CORP 0.12-11.11%-0.01Bán5.000K1.026M3.330.04Năng lượng
WA WESTERN ATLAS RESOURCES INC 0.10-19.23%-0.03Sức bán mạnh147.500K7.241M-0.02Vật liệu cơ bản
WIF.H WINDFIRE CAPITAL CORP 0.100.00%0.00Sức bán mạnh16.800K535.690K-0.05Năng lượng
XOP CANADIAN OVERSEAS PETROLEUM LIMITED 0.010.00%0.00Mua103.000K15.211M-0.0213.00Năng lượng
YMI YELLOWHEAD MINING INC 0.150.00%0.00Sức bán mạnh4.000K2.064M-0.093.00Vật liệu cơ bản
YRB YORBEAU RESOURCES INC 0.04-12.50%-0.01Sức bán mạnh20.000K12.309M2.00Vật liệu cơ bản
ZKL CHINA KELI ELECTRIC COMPANY LTD 0.010.00%0.00Bán7.000K904.700K-0.06Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Crypto Screener Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất