Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Canada

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
AAZ AZINCOURT ENERGY CORP
0.0412.50%0.01Sức mua mạnh301.000K7.641M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
AAZ AZINCOURT ENERGY CORP
0.0412.50%0.01Sức mua mạnh225.000K7.641M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
ABN ABEN RESOURCES LTD.
0.13-3.70%-0.01Mua41.000K15.852M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
ABN ABEN RESOURCES LTD.
0.140.00%0.00Mua474.345K15.852M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
ABR ARBOR METALS CORP
1.663.75%0.06Sức mua mạnh326.424K76.112M-0.07Khoáng sản phi năng lượng
ABRA ABRAPLATA RESOURCE CORP
0.3512.90%0.04Mua1.640M75.446M-0.01Năng lượng Mỏ
ABRA ABRAPLATA RESOURCE CORP
0.3411.29%0.04Sức mua mạnh360.432K75.446M-0.01Năng lượng Mỏ
ABT ABSOLUTE SOFTWARE CORP.
16.553.31%0.53Sức mua mạnh203.652K680.746M50.360.33477.00Dịch vụ Công nghệ
ABT ABSOLUTE SOFTWARE CORP.
16.503.12%0.50Sức mua mạnh7.500K680.746M50.300.33477.00Dịch vụ Công nghệ
ACP ARCPACIFIC RESOURCES CORP
0.095.88%0.01Mua283.000K1.060M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
ACU AURORA SOLAR TECHNOLOGIES INC
0.124.55%0.01Mua594.900K11.813M-0.01Sản xuất Chế tạo
ACU AURORA SOLAR TECHNOLOGIES INC
0.120.00%0.00Sức mua mạnh31.500K11.813M-0.01Sản xuất Chế tạo
AD ALARIS ROYALTY CORP.
13.65-0.07%-0.01Mua2.457K484.653M-0.98Tài chính
AD ALARIS ROYALTY CORP.
13.660.29%0.04Mua160.206K484.653M-0.98Tài chính
ADCO ADCORE INC
0.696.15%0.04Mua26.500K36.278M25.790.03Dịch vụ Công nghệ
ADE ADEX MINING INC.
0.010.00%0.00Mua49.000K6.772M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
ADW.A ANDREW PELLER LIMITED, CL.A
8.958.35%0.69Mua4.900K355.157M15.160.541623.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
ADW.A ANDREW PELLER LIMITED, CL.A
9.048.26%0.69Mua236.295K355.157M15.330.541623.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
AEF ACASTA ENTERPRISES INC
0.700.00%0.00Mua128.075K51.678M-0.03420.00Dịch vụ Thương mại
AEM AGNICO EAGLE MINES LIMITED
111.900.97%1.07Mua811.370K26.777B40.762.7411101.00Khoáng sản phi năng lượng
AEM AGNICO EAGLE MINES LIMITED
111.930.94%1.04Mua25.311K26.777B40.782.7411101.00Khoáng sản phi năng lượng
AFE AFRICA ENERGY CORP
0.422.44%0.01Mua129.526K325.349M-0.01Năng lượng Mỏ
AFF AFFINITY METALS CORP
0.450.00%0.00Mua1.500K15.642M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
AGD ANTIOQUIA GOLD INC.
0.096.25%0.01Mua3.000K75.952M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
AGF.B AGF MANAGEMENT LTD., CL.B, NV
5.340.95%0.05Sức mua mạnh109.711K419.939M8.000.67629.00Tài chính
AGF.B AGF MANAGEMENT LTD., CL.B, NV
5.320.38%0.02Mua2.000K419.939M8.020.67629.00Tài chính
AIF ALTUS GROUP LIMITED
43.611.40%0.60Sức mua mạnh1.000K1.725B115.000.382500.00Dịch vụ Công nghệ
AIF ALTUS GROUP LIMITED
43.621.44%0.62Sức mua mạnh141.733K1.725B114.970.382500.00Dịch vụ Công nghệ
ALA ALTAGAS LTD.
17.711.32%0.23Sức mua mạnh583.737K4.885B12.131.442801.00Năng lượng Mỏ
ALA ALTAGAS LTD.
17.701.32%0.23Sức mua mạnh20.270K4.885B12.131.442801.00Năng lượng Mỏ
ALM ALLIANCE MINING CORP
0.010.00%0.00Mua140.000K1.382M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
ALS ALTIUS MINERALS CORPORATION
11.175.38%0.57Sức mua mạnh104.191K441.421M58.470.1820.00Khoáng sản phi năng lượng
ALS ALTIUS MINERALS CORPORATION
11.185.77%0.61Sức mua mạnh4.468K441.421M58.300.1820.00Khoáng sản phi năng lượng
ALTS ALTUS STRATEGIES PLC
0.9513.10%0.11Mua49.050K69.225M-0.09Tài chính
AMC ARIZONA METALS CORP
1.005.26%0.05Mua2.200K47.721M-0.07Khoáng sản phi năng lượng
AMC ARIZONA METALS CORP
1.000.00%0.00Sức mua mạnh25.175K47.721M-0.07Khoáng sản phi năng lượng
AMY AMERICAN MANGANESE INC
0.224.76%0.01Mua134.670K37.955M-0.04Khoáng sản phi năng lượng
AMY AMERICAN MANGANESE INC
0.224.76%0.01Mua13.000K37.955M-0.04Khoáng sản phi năng lượng
ANG ANGEL GOLD CORP
0.060.00%0.00Sức mua mạnh5.000K3.423M-0.04Khoáng sản phi năng lượng
ANX ANACONDA MINING INC
0.613.39%0.02Mua116.000K80.760M18.730.03195.00Khoáng sản phi năng lượng
ANX ANACONDA MINING INC
0.625.08%0.03Mua469.156K80.760M18.730.03195.00Khoáng sản phi năng lượng
ANZ ALIANZA MINERALS LTD
0.12-4.17%-0.01Mua150.000K12.532M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
ANZ ALIANZA MINERALS LTD
0.10-12.50%-0.01Mua2.503M12.532M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
AOI AFRICA OIL CORP
1.200.00%0.00Sức mua mạnh200566.340M-0.83Năng lượng Mỏ
AOI AFRICA OIL CORP
1.18-1.67%-0.02Mua24.151K566.340M-0.83Năng lượng Mỏ
AORO ALORO MINING CORP
0.100.00%0.00Mua1.500K5.249M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
API APPIA ENERGY CORP.
0.23-2.17%-0.01Mua63.500KKhoáng sản phi năng lượng
API APPIA ENERGY CORP
0.244.35%0.01Mua203.146KKhoáng sản phi năng lượng
AQA AQUILA RESOURCES INC.
0.170.00%0.00Mua19.500K59.247M-0.0219.00Khoáng sản phi năng lượng
AQA AQUILA RESOURCES INC.
0.17-2.86%-0.01Mua345.500K59.247M-0.0219.00Khoáng sản phi năng lượng
AR ARGONAUT GOLD INC.
3.17-3.94%-0.13Mua121.087K596.294M-0.78Khoáng sản phi năng lượng
AR ARGONAUT GOLD INC.
3.17-3.94%-0.13Mua2.326M596.294M-0.78Khoáng sản phi năng lượng
ARTG ARTEMIS GOLD INC
5.33-3.09%-0.17Mua125.842K166.998M-0.04Khoáng sản phi năng lượng
ARTG ARTEMIS GOLD INC
5.33-3.09%-0.17Mua3.002K166.998M-0.04Khoáng sản phi năng lượng
ARU AURANIA RESOURCES LTD
4.325.37%0.22Mua8.850K129.658M-0.52Khoáng sản phi năng lượng
ARU AURANIA RESOURCES LTD
4.294.89%0.20Sức mua mạnh64.384K129.658M-0.52Khoáng sản phi năng lượng
ASM AVINO SILVER AND GOLD MINES LTD
1.840.55%0.01Mua629.213K153.150M-0.54Khoáng sản phi năng lượng
ASM AVINO SILVER AND GOLD MINES LTD
1.830.55%0.01Mua133.900K153.150M-0.54Khoáng sản phi năng lượng
AT ACUITYADS HOLDINGS INC
2.01-3.83%-0.08Mua208.973K102.668M-0.06173.00Dịch vụ Công nghệ
AT ACUITYADS HOLDINGS INC
1.99-4.78%-0.10Mua20.000K102.668M-0.06173.00Dịch vụ Công nghệ
ATE ANTIBE THERAPEUTICS INC
0.44-2.22%-0.01Mua2.890M135.392M-0.07Công nghệ Sức khỏe
ATE ANTIBE THERAPEUTICS INC
0.451.14%0.01Mua583.000K135.392M-0.07Công nghệ Sức khỏe
ATY ATICO MINING CORPORATION
0.551.85%0.01Mua212.936K61.159M25.590.02Khoáng sản phi năng lượng
ATY ATICO MINING CORPORATION
0.553.77%0.02Sức mua mạnh11.500K61.159M25.120.02Khoáng sản phi năng lượng
AUN AURCANA CORPORATION
0.823.80%0.03Sức mua mạnh45.073K123.817M-0.07Khoáng sản phi năng lượng
AUN AURCANA CORPORATION
0.823.80%0.03Mua1.190M123.817M-0.07Khoáng sản phi năng lượng
AUU GOLD79 MINES LTD
0.129.09%0.01Mua92.500K3.615M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
AVU AVRUPA MINERALS LTD.
0.050.00%0.00Mua172.000K5.704M-0.01Hỗn hợp
AX.UN ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UNITS
8.181.36%0.11Mua148.981K1.098B-0.25218.00Tài chính
AXIS AXIS AUTO FINANCE INC
0.406.67%0.03Sức mua mạnh242.926K34.807M-0.02Tài chính
AYR.A AYR STRATEGIES INC
12.75-3.19%-0.42Mua30.295K355.289M-1.42Tài chính
AYR.A AYR STRATEGIES INC.
12.55-4.71%-0.62Mua200355.289M-1.42Tài chính
AZS ARIZONA SILVER EXPLORATION INC
0.3423.64%0.07Mua1.230M13.613M-0.02Hỗn hợp
AZS ARIZONA SILVER EXPLORATION INC
0.3464.29%0.14Mua131.592K13.613M-0.02Hỗn hợp
BAC BACTECH ENVIRONMEN
0.030.00%0.00Sức mua mạnh20.000KDịch vụ Công nghiệp
BAD BADGER DAYLIGHTING LTD.
36.4411.03%3.62Mua9.251K1.124B19.761.662233.00Dịch vụ Công nghiệp
BAD BADGER DAYLIGHTING LTD.
36.4112.90%4.16Mua596.611K1.124B19.421.662233.00Dịch vụ Công nghiệp
BAT BATERO GOLD CORP.
0.124.17%0.01Sức mua mạnh1.000K13.822M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
BAT BATERO GOLD CORP.
0.120.00%0.00Sức mua mạnh138.333K13.822M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
BBM BLUEBERRIES MEDICA
0.05-9.09%-0.01Bán58.000K6.804M-0.06Công nghệ Sức khỏe
BCK BLIND CREEK RESOURCES LTD
0.1710.00%0.01Mua340.759K3.912M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
BDGC BOUNDARY GOLD AND COPPER MINING LTD
0.070.00%0.00Mua1.000K2.367M-0.55Khoáng sản phi năng lượng
BDIV BROMPTON GLOBAL DIVIDEND GROWTH ETF
18.740.43%0.08Mua253Hỗn hợp
BDR BIRD RIVER RES INC
0.01-33.33%-0.01Bán1.033M1.740M-0.01Năng lượng Mỏ
BEP.PR.E BROOKFIELD RENEWABLE LP PREF SER 5
23.690.00%0.00Sức mua mạnh14117.974B-0.36Công ty dịch vụ công cộng
BEW BEWHERE HOLDINGS INC
0.14-6.67%-0.01Mua126.150K13.183M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
BGC BRISTOL GATE CONCENTRATED CDN EQTY ETF
22.000.92%0.20Sức mua mạnh590Hỗn hợp
BGU BRISTOL GATE CONCENTRATED US EQTY ETF
27.620.18%0.05Mua200Hỗn hợp
BHC BAUSCH HEALTH COMPANIES INC
26.833.95%1.02Mua1.377M9.181B-7.6221700.00Công nghệ Sức khỏe
BHC BAUSCH HEALTH COMPANIES INC
26.773.80%0.98Mua105.573K9.144B-7.6221700.00Công nghệ Sức khỏe
BHSC BIOHARVEST SCIENCE
0.15-3.23%-0.01Mua211.059K63.597MHàng tiêu dùng không lâu bền
BIGG BIGG DIGITAL ASSETS INC.
0.163.23%0.01Sức mua mạnh6.000K22.012MTài chính
BIGG BIGG DIGITAL ASSET
0.176.25%0.01Sức mua mạnh600.807K22.012MTài chính
BIK.PR.A BIP INVESTMENT CORP PREF SER 1
25.000.00%0.00Mua1.500KTài chính
BIR BIRCHCLIFF ENERGY LTD.
1.402.94%0.04Mua1.263M361.672M-0.45205.00Năng lượng Mỏ
BIR BIRCHCLIFF ENERGY LTD.
1.402.94%0.04Mua322.500K361.672M-0.45205.00Năng lượng Mỏ
BIR.PR.C BIRCHCLIFF ENERGY LTD PREF SERIES C
18.580.43%0.08Mua2.300K361.672M-0.45205.00Năng lượng Mỏ
BITF BITFARMS LTD
0.526.12%0.03Mua12.000K22.723M20.330.03Dịch vụ Công nghệ
BITF BITFARMS LTD
0.526.12%0.03Mua413.910K22.723M20.330.03Dịch vụ Công nghệ
BKR BERKWOOD RESOURCES LTD
0.030.00%0.00Mua112.267K1.745M-0.05Khoáng sản phi năng lượng
BL.UN GLOBAL INNOVATION DIVIDEND FUND
13.040.77%0.10Sức mua mạnh1.500KHỗn hợp
BLN BLACKLINE SAFETY CORP
6.293.45%0.21Sức mua mạnh38.100K293.027M-0.20Công nghệ Điện tử
BLN BLACKLINE SAFETY CORP
6.151.15%0.07Mua100293.027M-0.20Công nghệ Điện tử
BLR BLACKHAWK GROWTH
0.0320.00%0.01Mua2.949M1.030M-0.06Năng lượng Mỏ
BLUE BLUE THUNDER MINING INC
0.147.69%0.0142.500K2.732M-0.07Tài chính
BLUE BLUE THUNDER MINING INC
0.143.57%0.01Sức mua mạnh471.043K2.732M-0.07Tài chính
BM.H BC MOLY LTD
0.060.00%0.00Mua1.000K530.135K-0.02Khoáng sản phi năng lượng
BNCH BENCHMARK METALS INC
1.2616.67%0.18Mua169.050K131.047M-0.05Khoáng sản phi năng lượng
BNCH BENCHMARK METALS INC
1.2614.55%0.16Sức mua mạnh2.174M131.047M-0.05Khoáng sản phi năng lượng
BND PURPOSE GLOBAL BOND FUND
18.920.53%0.10Mua5.500KHỗn hợp
BND PURPOSE GLOBAL BOND FUND
18.911.01%0.19Sức mua mạnh2.400KHỗn hợp
BNP BONAVISTA ENERGY CORPORATION
0.050.00%0.00Bán49.000K11.961M-3.17Năng lượng Mỏ
BNP BONAVISTA ENERGY CORPORATION
0.040.00%0.00Bán110.711K11.961M-3.17Năng lượng Mỏ
BPO.PR.A BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES PREF SER AA
12.850.39%0.05Mua600Tài chính
BPO.PR.A BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES PREF SER AA
12.850.39%0.05Mua2.395KTài chính
BPO.PR.T BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES PREF SER T
13.220.92%0.12Mua1.070KTài chính
BRE BRIDGEMARQ REAL ESTATE SERVICES INC
12.864.55%0.56Mua10.750K116.653M19.183.33Hỗn hợp
BRE BRIDGEMARQ REAL ESTATE SERVICES INC
12.955.28%0.65Sức mua mạnh600116.653M19.963.33Hỗn hợp
BRO BARKSDALE RESOURCES CORP
0.5323.26%0.10Sức mua mạnh3.500K19.358M-0.05Khoáng sản phi năng lượng
BRO BARKSDALE RESOURCES CORP
0.440.00%0.00Mua80.100K19.358M-0.05Khoáng sản phi năng lượng
BRZ BEARING LITHIUM CORP
0.1515.38%0.02Sức mua mạnh112.445K9.461M-0.02Công nghiệp Chế biến
BRZ BEARING LITHIUM CORP
0.1416.00%0.02Mua5.000K9.461M-0.02Công nghiệp Chế biến
BTC BLUESKY DIGITAL ASSETS CORP.
0.16-8.57%-0.01Mua9.000K2.652M-0.41Tài chính
BTO B2GOLD CORP.
9.67-1.02%-0.10Mua618.602K10.140B22.220.444217.00Khoáng sản phi năng lượng
BTR BONTERRA RESOURCES INC.
1.511.34%0.02Mua242.300K592.274MKhoáng sản phi năng lượng
BTR BONTERRA RESOURCES INC.
1.512.03%0.03Mua15.094K592.274MKhoáng sản phi năng lượng
BVA BRAVADA GOLD CORPORATION
0.2426.32%0.05Sức mua mạnh80.500K13.015M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
BVA BRAVADA GOLD CORPORATION
0.2428.95%0.06Sức mua mạnh1.466M13.015M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
BXF CI FA 1 TO 5 YR LAD GOV STP BD ETF
10.62-0.19%-0.02Mua20.346KHỗn hợp
BXR BLUE RIVER RESOURCES LTD
0.010.00%0.00Mua132.000K2.876M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
BYN BANYAN GOLD CORP
0.31-1.59%-0.01Mua551.199K41.208M-0.00Hỗn hợp
CAGG CI YIELD ENHANCED CANADA AGGREGATE BOND INDEX ETF
53.640.00%0.00Mua408Hỗn hợp
CAS CASCADES INC
15.941.21%0.19Mua220.028K1.486B15.541.0312300.00Công nghiệp Chế biến
CAS CASCADES INC
15.991.33%0.21Mua4.000K1.486B15.571.0312300.00Công nghiệp Chế biến
CAY CACHE EXPLORATION INC.
0.157.14%0.01Mua87.643K1.342M-0.06Khoáng sản phi năng lượng
CBH ISHARES 1-10 YR LADDERED CORP BOND ETF
19.640.10%0.02Mua5.500KHỗn hợp
CBLT CBLT INC
0.040.00%0.00Mua10.000K1.477M-0.04Khoáng sản phi năng lượng
CBLU CLEAR BLUE TECHNOLOGIES INTL INC
0.172.94%0.01Sức mua mạnh209.000K4.376M-0.10Dịch vụ Công nghệ
CBO ISHARES 1-5YR LADDERED CORP BOND ETF
19.120.00%0.00Mua43.294KHỗn hợp
CBO ISHARES 1-5YR LADDERED CORP BOND ETF
19.130.05%0.01Mua8.409KHỗn hợp
CDB CORDOBA MINERALS CORP
0.129.52%0.01Mua145.000K88.921M-0.03Khoáng sản phi năng lượng
CDB CORDOBA MINERALS CORP
0.129.52%0.01Sức mua mạnh713.734K88.921M-0.03Khoáng sản phi năng lượng
CDPR CERRO DE PASCO RES
0.39-1.27%-0.01Sức mua mạnh118.500K101.106M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
CDZ ISHARES SP TSX CDN DIVIDEND IDX ETF
23.790.89%0.21Mua14.805KHỗn hợp
CDZ ISHARES SP TSX CDN DIVIDEND IDX ETF
23.770.46%0.11Mua52.758KHỗn hợp
CEF SPROTT PHYSICAL GOLD SILVER TRUST
28.413.12%0.86Sức mua mạnh10.000K5.303B13.382.06Hỗn hợp
CEF SPROTT PHYSICAL GOLD SILVER TRUST
28.413.08%0.85Sức mua mạnh84.973K5.324B13.382.06Hỗn hợp
CEF.U SPROTT PHYSICAL GOLD SILVER TRUST USD
21.242.31%0.48Sức mua mạnh6005.324B13.412.06Hỗn hợp
CEG CERRO GRANDE MNG C
0.020.00%0.00Mua61.000K6.788M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
CEM CONSTANTINE METAL RESOURCES LTD.
0.195.56%0.01Mua30.000K8.164M-0.04Khoáng sản phi năng lượng
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất