Các cổ phiếu đạt mức đáy của tháng

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
AAD ADDED CAPITAL INC
0.020.00%0.00Bán3.000K340.559K-0.0267.00Tài chính
AAT ATI AIRTEST TECHNOLOGIES INC
0.01-25.00%-0.01Sức bán mạnh15.000K480.084K-0.02Công nghiệp
AAZ AZINCOURT ENERGY CORP
0.05-9.09%-0.01Sức bán mạnh104.436K4.283M-0.04Vật liệu cơ bản
ADX ADVANTEX MARKETING
0.010.00%0.00Bán51.500K3.911M0.620.0145.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ADZ ADAMERA MINERALS CORP
0.030.00%0.00Bán142.000K4.243M-0.00Vật liệu cơ bản
AEP ATLAS ENGINEERED PRODUCTS LTD
0.340.00%0.00Bán2.000K15.297M-0.58Vật liệu cơ bản
AEX AEX GOLD INC
0.28-9.52%-0.03Sức bán mạnh13.500K16.470M-0.11Vật liệu cơ bản
AGZ ASHANTI GOLD CORP
0.04-11.11%-0.01Bán276.225K2.766M-0.10Vật liệu cơ bản
AKT.A AKITA DRILLING LTD., CL.A, NV
3.50-0.28%-0.01Bán17.115K139.025M-1.96644.00Năng lượng
AKT.B AKITA CL B
3.71-8.17%-0.33Bán1.000K139.025M-1.96644.00Năng lượng
ALBS.P A LABS CAPITAL I CORP
0.100.00%0.007.500K
ALG ALGOLD RESOURCES LTD
0.305.17%0.01Bán4.600K7.195M-0.32Vật liệu cơ bản
ALV ALVOPETRO ENERGY LTD
0.351.43%0.01Bán202.225K33.835M-0.0834.00Năng lượng
AMK AMERICAN CREEK RESOURCES LTD.
0.0320.00%0.01Bán11.100K6.355M-0.01Vật liệu cơ bản
AMO ALTAN RIO MINERALS LIMITED
0.010.00%0.00Bán3.000K445.615K-0.00Vật liệu cơ bản
AMZ AZUCAR MINERALS LTD
0.33-7.14%-0.03Sức bán mạnh35.441K25.788M5.410.06Vật liệu cơ bản
ANE ALTAN NEVADA MINERALS LIMITED
0.01-33.33%-0.01Bán1.000K555.444K-0.01Vật liệu cơ bản
ANG ANGEL GOLD CORP
0.04-12.50%-0.01Bán10.751K2.107M-0.00Vật liệu cơ bản
ANL.H ATLANTIC INDUSTRIAL MINERALS INC.
0.010.00%0.00Bán20.000K405.070K-0.00Vật liệu cơ bản
APPX APPX GROUP HOLDING
0.06-7.69%-0.01Sức bán mạnh798.550K
AQR.P ANQUIRO VENTURES LTD
0.10-30.00%-0.04Bán4.000K
ARD ARMADA DATA CORP.
0.09-15.00%-0.01Sức bán mạnh54.000K1.502M9.050.0118.00Công nghiệp
ARIC AWALE RESOURCES LIMITED
0.06-35.29%-0.03Sức bán mạnh4.000K
AST ASTRON CONNECT INC
0.190.00%0.00Bán10.000K9.653M-0.05Công nghệ
ATG ATLANTA GOLD INC.
0.040.00%0.00Bán20.000K2.665M-0.028.00Vật liệu cơ bản
ATI ALTAI RESOURCES INC
0.100.00%0.00Bán62.000K5.323M-0.00Năng lượng
AUAU ALLEGIANT GOLD LTD
0.20-7.14%-0.01Sức bán mạnh123.880K
AVL AVALON ADVANCED MATERIALS INC
0.050.00%0.00Bán141.608K13.232M-0.02Vật liệu cơ bản
AYL AYLEN CAPITAL INC
0.010.00%0.00Sức bán mạnh40.000K
AZZ AZARGA URANIUM CORP
0.220.00%0.00Sức bán mạnh228.223K37.294M5.650.0411.00Năng lượng
BAY ASTON BAY HOLDINGS LTD
0.06-15.38%-0.01Bán2.541M7.642M-0.01Tài chính
BCX BLOCKCHAIN HOLDING
0.45-25.00%-0.15Bán2.600K
BEA BELMONT RESOURCES INC
0.04-11.11%-0.01Sức bán mạnh5.000K3.547M-0.013.00Vật liệu cơ bản
BEP.PR.G BROOKFIELD RENEWABLE LP PREF SER 7
24.00-1.03%-0.25Sức bán mạnh254.183K6.856B-0.39Công ty dịch vụ công cộng
BER.H BE RESOURCES INC
0.010.00%0.00Bán10.000K290.364K-0.000.00Vật liệu cơ bản
BES BRAILLE ENERGY SYSTEMS INC
0.030.00%0.00Sức bán mạnh20.500K1.175M-0.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BGS BAROYECA GOLD AND SILVER INC
0.010.00%0.00Bán59.000K512.699K-0.01Vật liệu cơ bản
BIP.PR.B BROOKFIELD INFRA PARTNERS LP PREF SER 3
24.90-0.52%-0.13Sức bán mạnh2.600K19.858B62.770.810.00Công nghiệp
BKI BLACK IRON INC
0.040.00%0.00Bán8.000K7.188M-0.027.00Vật liệu cơ bản
BLGV BELGRAVIA CAPITAL
0.01-25.00%-0.01Bán8.500K4.797M-0.019.00Vật liệu cơ bản
BLOC.U GLOBAL BLOCKCHAIN
0.03-16.67%-0.01Bán4.287M29.306M-0.436.00Tài chính
BML BARKER MINERALS LTD
0.01-50.00%-0.01Bán24.276K1.799M52.630.007.00Vật liệu cơ bản
BPO.PR.W BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES PREF SER W
11.78-3.44%-0.42Bán4.000K13.672B13.202.152153.00Tài chính
BPO.PR.X BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES PREF SER V
11.55-1.28%-0.15Bán10013.672B13.202.152153.00Tài chính
BRU BRUNSWICK RESOURCES INC
0.020.00%0.00Bán73.000K797.610K-0.01Vật liệu cơ bản
BSK BLUE SKY URANIUM CORP
0.14-3.45%-0.01Sức bán mạnh302.400K15.919M-0.060.00Năng lượng
BUZH.P BUZZ CAPITAL 2 INC
0.12-36.11%-0.07Bán25.000K945.300KTài chính
BVC.H BAROLO VENTURES CORP
0.250.00%0.00Mua5.714K3.501M-0.06Vật liệu cơ bản
BXE BELLATRIX EXPLORATION LTD
0.49-10.91%-0.06Bán1.076M44.500M-1.23157.00Năng lượng
CAC.P CINAPORT ACQUISITION CORP III
0.100.00%0.00Sức bán mạnh20.000K
CACB CIBC ACTIVE INVST GRADE CORP BOND ETF
20.140.00%0.00250
CAFR CIBC ACT INVST GRADE FLOAT RATE BOND ETF
20.020.00%0.00100
CASA CASA MINERALS INC
0.15-13.89%-0.03Bán12.882K5.766M-0.02Tài chính
CBS BARD VENTURES LTD
0.330.00%0.00Bán2.966K3.454M-0.02Vật liệu cơ bản
CCB CANADA CARBON INC
0.09-5.26%-0.01Bán188.259K10.411M-0.010.00Vật liệu cơ bản
CCE COMMERCE RESOURCES CORP.
0.060.00%0.00Bán115.000K17.077M-0.00Vật liệu cơ bản
CDB CORDOBA MINERALS CORP
0.114.76%0.01Bán85.500K29.107M-0.05Vật liệu cơ bản
CDG CANDENTE GOLD CORP
0.010.00%0.00Bán35.000K1.608M-0.019.00Vật liệu cơ bản
CEG CERRO GRANDE MNG C
0.01-50.00%-0.01Bán14.000K1.697M0.120.04260.00Vật liệu cơ bản
CHN CHINA EDUCATION RESOURCES INC.
0.040.00%0.00Bán15.000K1.658M1.540.02Công nghiệp
CIM CIM INTERNATIONAL
0.19-9.52%-0.02Bán3.000K1.400M-0.04Vật liệu cơ bản
CIO CENTRAL IRON ORE LIMITED
0.03-16.67%-0.01Bán10.000K1.817M-0.02Vật liệu cơ bản
CIP.H CANADIAN INTERNATIONAL PHARMA CORP
0.020.00%0.00Sức bán mạnh40.000K
CJC QUEBEC PRECIOUS METALS CORPORATION
0.27-3.57%-0.01Sức bán mạnh99.900K
CKE CHINOOK ENERGY INC.
0.140.00%0.00Bán145.555K30.187M-0.1330.00Năng lượng
CLE CLEAN COMMODITIES CORP
0.03-16.67%-0.01Bán152.449K2.566M-0.01Vật liệu cơ bản
CLI CLEARFORD WATER SYSTEMS INC
0.030.00%0.00Bán1.000K3.061M-0.1029.00Công nghiệp
CMCE CIBC MULTIFACTOR CANADIAN EQUITY ETF
19.990.00%0.00295
CMUE CIBC MULTIFACTOR US EQUITY ETF
20.320.00%0.00230
CMUE.F CIBC MULTIFACTOR US EQUITY ETF HEDGED
20.180.00%0.00200
CNV.P CONNAUGHT VENTURES INC
0.150.00%0.00Bán5.000K
COLL.P COLLINGWOOD RESOURCES CORP
0.10-9.09%-0.01Sức bán mạnh10.000K
CONE CANADA ONE MINING CORP
0.050.00%0.00Bán50.900K1.131M-0.02Vật liệu cơ bản
COO NATUREBANK ASSET MANAGEMENT INC
0.010.00%0.00Bán10.000K789.466K0.810.02Công nghiệp
CPA.H CHINAPINTZA MINING CORP
0.010.00%0.00Bán1.000K220.272K-0.00Vật liệu cơ bản
CPX.PR.E CAPITAL POWER CORPORATION PREF SERIES 5
19.61-1.16%-0.23Sức bán mạnh1.815K2.926B26.411.08731.00Công ty dịch vụ công cộng
CTEC CENTRAL TIMMINS EXPLORATION CORP
0.07-30.00%-0.03Sức bán mạnh30.000K
CTI CAITERRA INTERNATIONAL ENERGY CORP
0.010.00%0.00Bán81.000K1.026M-0.00Năng lượng
CTM CANTERRA MINERALS CORPORATION
0.02-20.00%-0.01Bán4.487K1.797M-0.01Vật liệu cơ bản
CU.PR.I CANADIAN UTILITIES LTD PREF SER FF
25.01-0.95%-0.24Sức bán mạnh3.539K9.098B24.181.385359.00Công ty dịch vụ công cộng
CUI CURRIE ROSE RESOURCES INC
0.05-16.67%-0.01Sức bán mạnh6.080K1.922M-0.01Vật liệu cơ bản
CVM CVR MEDICAL CORP
0.244.35%0.01Bán95.500K26.364M-0.11Chăm sóc sức khỏe
CWM CROWN MINING CORP
0.08-11.11%-0.01Bán139.500K3.621M-0.05Vật liệu cơ bản
CYF CANYON CREEK FOOD CO LTD
0.02-33.33%-0.01Bán2.000K702.978K-0.06Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CZC COPPER REEF MINING
0.020.00%0.00Bán181.000K3.004M-0.00Vật liệu cơ bản
CZZ CLEGHORN MINERALS LTD
0.07-6.67%-0.01Bán20.000K1.591M19.080.00Tài chính
DDI DEBUT DIAMONDS INC
0.01-50.00%-0.01Bán3.609K2.043M-0.00Vật liệu cơ bản
DHR DISCOVERY HARBOUR RESOURCES CORP
0.040.00%0.00Sức bán mạnh55.333K951.914K-0.01Vật liệu cơ bản
DM DATAMETREX AI LIMITED
0.040.00%0.00Bán801.500K8.067M-0.11Công nghệ
DMI DIAMCOR MINING INC.
0.26-3.70%-0.01Bán81.000K17.249M-0.06Vật liệu cơ bản
DPH DUNCAN PARK HOLDINGS CORP
0.010.00%0.00Bán5.000K
DVT DIVESTCO INC.
0.03-25.00%-0.01Bán12.087K2.102M-0.1587.00Năng lượng
DVX.P DRUMMOND VENTURES CORP
0.15-28.57%-0.063.000K
DWS DIAMOND ESTATES WINES AND SPIRITS INC
0.20-11.36%-0.03Sức bán mạnh204.224K32.673M-0.01Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EA EA EDUCATION GROUP
0.01-33.33%-0.01Sức bán mạnh1.000K1.743M-0.01Công nghiệp
EAS EAST ASIA MINERALS CORPORATION
0.05-9.09%-0.01Sức bán mạnh174.000K4.069M-0.04Vật liệu cơ bản
EBY EMERALD BAY ENERGY INC
0.010.00%0.00Bán27.000K4.437M-0.02Năng lượng
ECX.H EASTCOAL INC
0.10-4.76%-0.01Sức bán mạnh5001.144M-0.01104.00Năng lượng
EDG ENDURANCE GOLD CORP.
0.03-33.33%-0.01Bán60.500K4.968M-0.02Vật liệu cơ bản
EDV ENDEAVOUR MINING CORP
20.161.20%0.24Bán199.694K2.174B-0.594536.00Vật liệu cơ bản
EDW.H EDGEWATER EXPLORATION LTD
0.10-9.52%-0.01Bán38.000K3.674M0.900.11Vật liệu cơ bản
EGD ENERGOLD DRILLING CORP.
0.12-4.00%-0.01Bán78.500K6.835M-0.24Vật liệu cơ bản
EGL EAGLE ENERGY INC
0.07-6.67%-0.01Bán83.130K3.318M-0.7730.00Năng lượng
ENA ENABLENCE TECHNOLOGIES INC.
0.03-16.67%-0.01Sức bán mạnh366.800K19.258M-0.02202.00Công nghệ
ENB.PF.I ENBRIDGE INC PREF SERIES 17
23.85-1.45%-0.35Sức bán mạnh7.114K96.278B-0.2712700.00Năng lượng
EPWR EPOWER METALS INC
0.21-12.24%-0.03Bán77.435K8.335M-0.080.00Vật liệu cơ bản
EPY E PLAY DIGITAL INC
0.07-7.14%-0.01Bán59.500K3.923M-0.03Công nghệ
ERL.H EARL RESOURCES LIMITED
0.12-4.17%-0.01Bán7.000K
ESM EURO SUN MINING INC
0.40-2.44%-0.01Bán88.000K25.383M-0.22422.00Vật liệu cơ bản
ETF EASTFIELD RESOURCES LTD.
0.03-25.00%-0.01Bán20.000K1.347M750.000.00Vật liệu cơ bản
ETG ENTREE RESOURCES LTD
0.524.00%0.02Bán16.500K87.239M-0.026.00Vật liệu cơ bản
EU ENCORE ENERGY CORP
0.114.76%0.01Bán155.500K12.424M-0.00Năng lượng
EVR EVERTON RESOURCES INC.
0.0320.00%0.01Bán33.000K
EXG EXGEN RESOURCES INC
0.020.00%0.00Mua14.000K7.019M-0.000.00Vật liệu cơ bản
EXX EQUITORIAL EXPLORATION CORP
0.03-14.29%-0.01Sức bán mạnh270.000K2.814M-0.02Vật liệu cơ bản
EZNC EASTERN ZINC CORP
0.09-19.05%-0.02Sức bán mạnh1.500K5.187M-0.04Vật liệu cơ bản
FDIV FIRST DIVISION VEN
0.200.00%0.004.000K
FEX FJORDLAND EXPLORATION INC
0.10-5.00%-0.01Bán47.300K4.509M-0.020.00Vật liệu cơ bản
FGR FENGRO INDUSTRIES CORP
0.040.00%0.00Bán5.750K2.002M-0.08Vật liệu cơ bản
FHU FIRST TRUST ALPHADEX US UTILITIES ETF
24.47-0.33%-0.08Theo dõi300
FLWR THE FLOWR CORPORATION
3.700.00%0.00Bán70.143K320.791M-0.14104.00Chăm sóc sức khỏe
FOR FORTUNE BAY CORP
0.19-5.00%-0.01Sức bán mạnh2.088K65.846M-0.10Công nghệ
FORK GLOBAL BLOCKCHAI.M
0.010.00%0.00Bán4.020M2.749MTài chính
FORT FORTRESS BLOCKCHAIN CORP
0.124.17%0.01Bán43.666K8.541M-0.16Tài chính
FSW FIRESWIRL TECHNOLOGIES INC.
0.180.00%0.00Sức bán mạnh6.032K
FTI FTI FOODTECH INTERNATIONAL INC
0.070.00%0.00Bán10.000K956.822K-0.046.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FUND KATIPULT TECHNOLOGY CORP
0.34-5.56%-0.02Bán21.500K24.448M-0.02Công nghệ
FVAN FIRST VANADIUM CORP
0.64-9.86%-0.07Bán411.137K27.551M-0.10Năng lượng
GCIT GLORIOUS CREATION
0.30-40.00%-0.20Bán2.000K11.767M-0.04Công nghệ
GCR GESPEG COPPER RESOURCES INC
0.03-25.00%-0.01Bán1.157M2.474M-0.00Vật liệu cơ bản
GEGS.P GEGS CAPITAL CORP
0.100.00%0.0010.000K
GENM GENERATION MINING
0.100.00%0.00Bán12.500K
GHG GLOBAL HEMP GROUP
0.134.00%0.01Bán174.895K22.994M-0.01Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GIII GEN III OIL CORPORATION
0.25-13.79%-0.04Sức bán mạnh245.500K19.810M-0.12Năng lượng
GOG GOLDEN TAG RESOURCES LTD.
0.050.00%0.00Bán2.000K3.990M19.530.00Vật liệu cơ bản
GOTO.P GOOD2GO CORP
0.10-9.09%-0.01Sức bán mạnh5.000K
GPG GRANDE PORTAGE RESOURCES LTD.
0.090.00%0.00Bán53.500K
GQM GOLDEN QUEEN MNG J
0.040.00%0.00Sức bán mạnh485.881K13.505M-0.06212.00Vật liệu cơ bản
GRI GALORE RESOURCES INC
0.02-20.00%-0.01Sức bán mạnh10.000K2.451M-0.01Vật liệu cơ bản
GRIN GROWN ROGUE INTERN
0.280.00%0.00Sức bán mạnh30.752K19.705M-0.141.00Chăm sóc sức khỏe
GS GLUSKIN SHEFF ASSOCIATES INC.
9.301.64%0.15Bán178.113K285.791M7.221.31142.00Tài chính
GSI GATEKEEPER SYSTEMS INC
0.09-5.56%-0.01Sức bán mạnh4.000K7.884M-0.02Tài chính
GSPR GSP RESOURCE CORP
0.2321.05%0.04Mua5.500K
GSR GOLDSTRIKE RESOURCES LTD
0.070.00%0.00Bán3.000K13.324M2.190.035.00Vật liệu cơ bản
GTA GTA RESOURCES AND MINING INC.
0.01-25.00%-0.01Bán1.656M768.703K-0.01Vật liệu cơ bản
GTG GREAT THUNDER GOLD CORP
0.01-33.33%-0.01Bán24.000K482.542K-0.01Vật liệu cơ bản
GXL GALILEO EXPLORATION LTD
0.02-33.33%-0.01Sức bán mạnh285.000K483.034KNăng lượng
GXU GOVIEX URANIUM INC
0.143.85%0.01Bán334.400K52.269M-0.01Năng lượng
GYA GUYANA GOLDSTRIKE INC
0.20-2.50%-0.01Bán225.000K10.512M-0.04Năng lượng
HAWK HAWKEYE GOLD AND DIAMOND INC
0.04-12.50%-0.01Sức bán mạnh181.000K1.485M-0.02Vật liệu cơ bản
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất