Các cổ phiếu đạt mức đáy hàng tháng

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
AA ALBA MINERALS INC 0.070.00%0.00Sức bán mạnh38.000K3.525M-0.03Vật liệu cơ bản
AAB ABERDEEN INTERNATIONAL INC. 0.08-5.88%-0.01Sức bán mạnh54.650K7.684M0.780.101.00Tài chính
AAO AUGUSTA INDUSTRIES INC 0.010.00%0.00Bán72.334K2.563M-0.00Công nghiệp
AAZ AZINCOURT ENERGY CORP 0.077.69%0.01Sức bán mạnh475.268K5.102M-0.04Vật liệu cơ bản
ABN ABEN RESOURCES LTD. 0.295.36%0.01Bán954.450K30.583M-0.031.00Vật liệu cơ bản
ABRA ABRAPLATA RESOURCE CORP 0.077.69%0.01Bán200.000K5.717M-0.05Vật liệu cơ bản
ABT ABSOLUTE SOFTWARE CORP. 7.40-1.99%-0.15Bán34.482K298.372M56.720.13517.00Công nghệ
ACU AURORA SOLAR TECHNOLOGIES INC 0.10-9.09%-0.01Sức bán mạnh33.829K5.241M-0.01Năng lượng
ADG ARCUS DEVELOPMENT GROUP INC 0.04-12.50%-0.01Sức bán mạnh20.500K2.670M-0.02Vật liệu cơ bản
AET AETHON MINERALS CORPORATION 0.35-6.58%-0.03Sức bán mạnh1.500K9.810MVật liệu cơ bản
AEZS AETERNA ZENTARIS INC 2.10-2.33%-0.05Bán4.205K34.526M21.010.1046.00Chăm sóc sức khỏe
AGB ATLANTIC GOLD CORPORATION 1.62-2.99%-0.05Sức bán mạnh119.970K383.246M39.860.048.00Vật liệu cơ bản
AGD ANTIOQUIA GOLD INC. 0.030.00%0.00Bán70.200K9.204M-0.01Vật liệu cơ bản
AGG AFRICAN GOLD GROUP INC. 0.03-16.67%-0.01Bán6.000K8.990M-0.00Vật liệu cơ bản
AGO AURCREST GOLD INC 0.02-20.00%-0.01Sức bán mạnh120.000K1.560M-0.00Vật liệu cơ bản
AGT AGT FOOD AND INGREDIENTS INC 17.75-2.26%-0.41Bán36.624K430.199M-2.102100.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AGZ ASHANTI GOLD CORP 0.07-12.50%-0.01Bán5.000K4.303M-0.11Vật liệu cơ bản
AHI AGILITY HEALTH INC 0.040.00%0.00Bán9.000K4.807M0.180.19Chăm sóc sức khỏe
AHR AMARC RESOURCES LTD. 0.070.00%0.00Bán209.000K10.971M-0.01Vật liệu cơ bản
AIIM ALBERT MINING INC 0.03-16.67%-0.01Bán20.000K1.582M-0.02Vật liệu cơ bản
AJX AGJUNCTION INC 0.87-1.14%-0.01Bán293.200K103.759M-0.10143.00Công nghiệp
AKH ALASKA HYDRO CORPORATION 0.04-18.18%-0.01Sức bán mạnh210.000K1.727M-0.00Công ty dịch vụ công cộng
AKT.A AKITA DRILLING LTD., CL.A, NV 5.251.94%0.10Bán21.625K207.943M-1.93644.00Năng lượng
AKU.U AKUMIN INC 3.690.54%0.02Bán83.982K291.405M-0.171000.00Chăm sóc sức khỏe
AL ALX URANIUM CORP 0.07-6.67%-0.01Bán64.600K6.054M-0.01Năng lượng
ALA ALTAGAS LTD. 21.72-2.95%-0.66Bán2.447M5.779B171.660.131629.00Công ty dịch vụ công cộng
ALA.PR.B ALTAGAS LTD PREF SERIES B 21.500.23%0.05Bán6005.779B171.660.131629.00Công ty dịch vụ công cộng
ALA.PR.E ALTAGAS LTD PREF SERIES E 23.700.19%0.04Bán7.400K5.779B171.660.131629.00Công ty dịch vụ công cộng
ALA.PR.U ALTAGAS LTD PREF SERIES C 24.58-1.01%-0.25Bán12.100K5.779B171.660.131629.00Công ty dịch vụ công cộng
ALD Quỹ ETF Tín dụng Địa phương Châu Á WisdomTree 0.04-11.11%-0.01Bán41.000K615.587K-2.64Vật liệu cơ bản
ALG ALGOLD RESOURCES LTD 0.49-3.92%-0.02Bán1.930K11.601M-0.47Vật liệu cơ bản
ALM ALLIANCE MINING CORP 0.01-25.00%-0.01Sức bán mạnh30.000K1.082M-0.01Vật liệu cơ bản
ALT ALTURAS MINERALS CORP. 0.010.00%0.00Bán2.000K
ALTS ALTUS STRATEGIES PLC 0.060.00%0.00Bán396.500K13.662M-0.02Vật liệu cơ bản
AMK AMERICAN CREEK RESOURCES LTD. 0.030.00%0.00Sức bán mạnh46.000K7.960M-0.01Vật liệu cơ bản
AMM ALMADEN MINERALS LTD. 0.79-5.95%-0.05Sức bán mạnh104.388K88.195M-0.059.00Vật liệu cơ bản
AMO ALTAN RIO MINERALS LIMITED 0.010.00%0.00Bán116.601K891.230K-0.00Vật liệu cơ bản
ANE ALTAN NEVADA MINERALS LIMITED 0.01-25.00%-0.01Sức bán mạnh63.000K555.444K-0.01Vật liệu cơ bản
ANG ANGEL GOLD CORP 0.02-20.00%-0.01Bán18.600K1.053M2.120.01Vật liệu cơ bản
ANK ANGKOR GOLD CORP 0.15-3.12%-0.01Sức bán mạnh11.500K16.427M-0.02Vật liệu cơ bản
ANL.H ATLANTIC INDUSTRIAL MINERALS INC. 0.010.00%0.00Bán12.000K607.600K-0.00Vật liệu cơ bản
APN ALTIPLANO METALS INC 0.21-6.67%-0.01Bán43.833K13.582M-0.05Vật liệu cơ bản
APX APEX RESOURCES INC 0.07-18.75%-0.01Sức bán mạnh17.050K921.519K-0.0212.00Vật liệu cơ bản
AQR.P ANQUIRO VENTURES LTD 0.170.00%0.00Bán15.000K
AQS AEQUUS PHARMACEUTICALS INC 0.17-2.94%-0.01Bán243.220K13.388M-0.04Chăm sóc sức khỏe
ARA ANCONIA RESOURCES CORP 0.010.00%0.00Bán250.000K1.059M-0.00Vật liệu cơ bản
ARE AECON GROUP INC 15.81-2.23%-0.36Sức bán mạnh400.405K947.158M30.720.591661.00Công nghiệp
ARH ALTIMA RESOURCES LTD. 0.02-33.33%-0.01Sức bán mạnh307.000K420.960K0.080.26Năng lượng
ASM AVINO SILVER AND GOLD MINES LTD 1.11-5.13%-0.06Bán53.300K61.944M19.320.061.00Vật liệu cơ bản
ASN ASIAN MINERAL RESOURCES LIMITED 0.500.00%0.00Sức bán mạnh1.001K1.990M-1.69Vật liệu cơ bản
ASO AVESORO RESOURCES INC 3.00-3.85%-0.12Sức bán mạnh6.300K263.538M-0.35Vật liệu cơ bản
ASQ ASTORIUS RESOURCES LTD. 0.0416.67%0.01Bán86.000K1.770M-0.03Vật liệu cơ bản
ATG ATLANTA GOLD INC. 0.0414.29%0.01Sức bán mạnh116.464K3.046M-0.058.00Vật liệu cơ bản
ATU ALTURA ENERGY INC 0.51-5.56%-0.03Bán79.200K55.550M25.510.02Năng lượng
ATV ALTO VENTURES LTD 0.03-16.67%-0.01Sức bán mạnh30.000K1.409M13.090.00Vật liệu cơ bản
AUAU ALLEGIANT GOLD LTD 0.40-2.44%-0.01Bán8.550K24.325MVật liệu cơ bản
AUL AURELIUS MINERALS INC 0.030.00%0.00Bán1.805M2.216M-0.03Vật liệu cơ bản
AUT AUSTIN RESOURCES LTD 0.01-33.33%-0.01Bán62.800K442.331K-0.00Vật liệu cơ bản
AVI.P ADL VENTURES INC 0.120.00%0.004.000K
AVU AVRUPA MINERALS LTD. 0.060.00%0.00Bán90.000K5.628M-0.02Vật liệu cơ bản
AX.PR.G ARTIS REIT PREF SERIES G 20.70-0.24%-0.05Sức bán mạnh1.100K1.908B8.241.48Tài chính
AXE ACCELEWARE LTD 0.16-11.11%-0.02Bán3.000K16.336M-0.0321.00Công nghệ
AZM AZIMUT EXPLORATION INC. 0.24-5.77%-0.01Sức bán mạnh26.100K11.138M-0.04Vật liệu cơ bản
AZX ALEXANDRIA MINERALS CORPORATION 0.040.00%0.00Bán125.000K17.733M-0.01Vật liệu cơ bản
BAM.PF.F BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 40 24.75-0.16%-0.04Bán2.300K52.590B16.053.5080000.00Tài chính
BAM.PR.N BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SHS SER 18 20.750.00%0.00Bán4.557K52.590B16.053.5080000.00Tài chính
BAM.PR.S BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 25 21.10-0.89%-0.19Bán70052.590B16.053.5080000.00Tài chính
BAM.PR.Z BROOKFIELD ASSET MGMT INC PR SER 30 24.610.00%0.00Bán1.700K52.590B16.053.5080000.00Tài chính
BAR BALMORAL RESOURCES LTD 0.14-6.45%-0.01Bán381.300K20.093M-0.02Vật liệu cơ bản
BBB BRIXTON METALS CORPORATION 0.205.26%0.01Sức bán mạnh74.900K13.812M-0.07Vật liệu cơ bản
BCB COTT CORP 19.62-1.26%-0.25Bán240.086K2.736B-0.0510400.00Công nghiệp
BCE BCE INC. 51.91-1.37%-0.72Sức bán mạnh1.828M46.616B17.243.0151679.00Dịch vụ Viễn thông
BCE.PR.L BCE INC PREF SERIES AL 18.99-0.73%-0.14Bán7.700K46.616B17.243.0151679.00Dịch vụ Viễn thông
BCM BEAR CREEK MINING CORP. 1.32-0.75%-0.01Bán24.310K136.072M5.560.2455.00Vật liệu cơ bản
BEP.PR.G BROOKFIELD RENEWABLE LP PREF SER 7 25.640.16%0.04Bán9007.348B-0.33Công ty dịch vụ công cộng
BEP.PR.M BROOKFIELD RENEWABLE LP PREF SER 13 24.45-0.45%-0.11Sức bán mạnh4.500K7.348B-0.33Công ty dịch vụ công cộng
BES BRAILLE ENERGY SYSTEMS INC 0.04-12.50%-0.01Sức bán mạnh7.000K1.645M-0.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BGD BULLION GOLD RESOURCES CORP 0.25-37.50%-0.15Bán1.700M4.593M-0.04Vật liệu cơ bản
BHR BLACKHEATH RESOURCES INC 0.0233.33%0.01Bán88.000K988.723K-0.01Vật liệu cơ bản
BIP.PR.E BROOKFIELD INFRA PARTNERS LP PREF SER 9 24.750.00%0.00Bán5.602K19.896B49.511.020.00Công nghiệp
BIR.PR.C BIRCHCLIFF ENERGY LTD PREF SERIES C 24.980.16%0.04Bán4171.247B-0.29181.00Năng lượng
BIRD.P CASSOWARY CAPITAL CORPORATION LIMITED 0.153.33%0.0174.000K
BKD BREAKING DATA CORP 0.60-11.76%-0.08Sức bán mạnh50.500K17.206M-0.31Công nghệ
BKR BERKWOOD RESOURCES LTD 0.070.00%0.00Bán202.500K2.782M-0.20Vật liệu cơ bản
BKX BNK PETROLEUM INC. 0.41-0.61%-0.00Sức bán mạnh55.855K94.834M-0.0231.00Năng lượng
BLM BLUMETRIC ENVIRONMENTAL INC 0.18-7.50%-0.01Sức bán mạnh2.300K5.305M18.780.01Công nghiệp
BLOK BLOCK ONE CAPITAL INC 0.29-12.12%-0.04Bán138.095K19.314M23.620.01Tài chính
BM.H BC MOLY LTD 0.060.00%0.00Bán1.000K
BML BARKER MINERALS LTD 0.01-50.00%-0.01Bán6.000K899.288K31.250.007.00Vật liệu cơ bản
BMM BLACK MAMMOTH METALS CORP 0.09-14.29%-0.01Sức bán mạnh25.000K997.368K-0.02Vật liệu cơ bản
BND PURPOSE TACTICAL INV GRADE BOND FUND 18.98-0.26%-0.05Sức bán mạnh500
BOL BOLD VENTURES INC. 0.020.00%0.00Sức bán mạnh319.000K2.470M-0.00Vật liệu cơ bản
BPO.PR.N BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES PREF SER N 20.75-0.95%-0.20Bán2.000K13.406B13.202.112153.00Tài chính
BRD BROADWAY GOLD MINING LTD 0.120.00%0.00Sức bán mạnh27.310K4.495M-0.03Vật liệu cơ bản
BRS BRS RESOURCES LTD 0.03-14.29%-0.01Sức bán mạnh122.350K3.913M-0.01Năng lượng
BTRU BETTERU EDUCATION CORP 0.26-8.93%-0.03Sức bán mạnh139.846K15.126M-0.11Công nghiệp
BUF BUFFALO COAL CORP 0.010.00%0.00Sức bán mạnh100.000K30.831M-0.03956.00Năng lượng
BVA BRAVADA GOLD CORPORATION 0.070.00%0.00Bán15.000K4.134M-0.03Vật liệu cơ bản
BXF FIRST ASSET 1 TO 5 YR LAD GOV STP BD ETF 10.05-0.20%-0.02Sức bán mạnh13.089K
BXR BLUE RIVER RESOURCES LTD 0.030.00%0.00Mua180.800K5.753M-0.01Vật liệu cơ bản
BZ BENZ MINING CORP 0.060.00%0.00Bán54.000K1.562M-0.10Vật liệu cơ bản
CAGG WISDOMTREE YLD ENH CDN AGRT BOND IDX ETF 47.56-0.29%-0.14Sức bán mạnh254
CANX CANEX METALS INC 0.040.00%0.00Sức bán mạnh55.772K903.457K-0.00Vật liệu cơ bản
CAP CASTLE PEAK MINING LTD 0.0233.33%0.01Mua62.000K2.655M0.840.02Vật liệu cơ bản
CAY CACHE EXPLORATION INC. 0.04-12.50%-0.01Bán100.000K2.384M-0.03Vật liệu cơ bản
CBE CABO DRILLING CORP. 0.010.00%0.00Bán19.000K469.341K-0.06Vật liệu cơ bản
CBH ISHARES 1-10 YR LADDERED CORP BOND ETF 18.33-0.27%-0.05Sức bán mạnh1.332K
CBLT CBLT INC 0.030.00%0.00Bán15.000K1.477M-0.01Vật liệu cơ bản
CBO ISHARES 1-5YR LADDERED CORP BOND ETF 18.22-0.16%-0.03Sức bán mạnh49.339K
CBX CORTEX BUSINESS SOLUTIONS INC. 3.600.00%0.00Bán4.350K32.896M30.130.1268.00Công nghệ
CCB CANADA CARBON INC 0.0912.50%0.01Bán161.000K9.607M-0.010.00Vật liệu cơ bản
CCD CASCADERO COPPER CORPORATION 0.040.00%0.00Bán10.000K6.800M17.330.00Vật liệu cơ bản
CCL.B CCL INDUSTRIES INC., CL. B, NV 60.59-3.53%-2.22Sức bán mạnh285.983K10.767B20.722.9320000.00Vật liệu cơ bản
CDA CANUC RESOURCES CORPORATION 0.100.00%0.00Sức bán mạnh5.000K5.043M-0.04Năng lượng
CDC CADILLAC VENTURES INC. 0.03-16.67%-0.01Bán3.000K2.268M-0.012.00Vật liệu cơ bản
CED FIRST ASSET CORE CDN EQUITY ETF 21.79-0.37%-0.08Bán600
CEF SPROTT PHYSICAL GOLD SILVER TRUST 15.090.27%0.04Bán13.969K
CEL.H COLUMBUS ENERGY LIMITED 0.10-13.04%-0.01Sức bán mạnh8.958K2.241M-0.03Năng lượng
CEM CONSTANTINE METAL RESOURCES LTD. 0.52-5.45%-0.03Sức bán mạnh36.000K22.902M-0.05Vật liệu cơ bản
CEN CLAREN ENERGY CORP 0.020.00%0.00Bán11.680K1.189MNăng lượng
CEP CLIFFSIDE CAPITAL LTD 0.20-13.04%-0.03Bán96.500K
CFF CONIFEX TIMBER INC 3.95-8.14%-0.35Sức bán mạnh105.171K183.870M4.120.96Vật liệu cơ bản
CFP CANFOR CORP 26.58-6.04%-1.71Bán748.535K3.419B7.213.696284.00Vật liệu cơ bản
CGD CARLIN GOLD CORP. 0.020.00%0.00Sức bán mạnh5.000K
CGR ISHARES GLOBAL REAL ESTATE IDX ETF 28.21-1.88%-0.54Bán4.113K
CHE.UN CHEMTRADE LOGISTICS INCOME FUND 15.29-0.59%-0.09Bán357.031K1.416B82.610.261100.00Vật liệu cơ bản
CHNA.B WISDOMTREE ICBCCS SP CHINA 500 IDX ETF 22.68-5.18%-1.241.200K
CIA CHAMPION IRON LIMITED 1.192.59%0.03Bán83.532K503.857M-0.14Vật liệu cơ bản
CID CICADA VENTURES LTD. 0.01-50.00%-0.01Sức bán mạnh20.000K
CIF ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX ETF 24.00-1.84%-0.45Sức bán mạnh1.650K
CIFR CIPHER RESOURCES INC 0.10-24.00%-0.03Sức bán mạnh77.500K
CIP.H CANADIAN INTERNATIONAL PHARMA CORP 0.03-28.57%-0.01Bán14.550K
CKE CHINOOK ENERGY INC. 0.20-2.50%-0.01Sức bán mạnh80.450K43.603M-0.1430.00Năng lượng
CKI CLARKE INC 12.641.94%0.24Mua1.000K157.233M69.340.1855.00Tài chính
CKK CORDY OILFIELD SERVICES INC. 0.01-25.00%-0.01Sức bán mạnh3.000K3.092M-0.00406.00Công nghiệp
CKZ.H CASPIAN ENERGY INC 0.010.00%0.00Bán1.468K2.318M-0.032.00Năng lượng
CLE CLEAN COMMODITIES CORP 0.03-14.29%-0.01Sức bán mạnh11.199K3.079M-0.01Vật liệu cơ bản
CLF ISHARES 1-5 YR LADDER GOVT BOND ETF 17.63-0.28%-0.05Sức bán mạnh29.150K
CLG ISHARES 1-10 YR LADDER GOVT BOND ETF 18.03-0.39%-0.07Sức bán mạnh4.826K
CLI CLEARFORD WATER SYSTEMS INC 0.06-14.29%-0.01Sức bán mạnh23.100K6.122M-0.0929.00Công nghiệp
CLS CELESTICA INC., SV 14.90-1.19%-0.18Bán151.432K2.076B20.970.7327500.00Công nghệ
CLY CLAROCITY CORPORATION 0.010.00%0.00Bán33.000K4.142M-0.06Công nghệ
CM.PR.Q CIBC PREF SERIES 43 24.50-0.20%-0.05Bán7.600K54.812B10.6211.6845091.00Tài chính
CMB CMC METALS LTD. 0.01-25.00%-0.01Sức bán mạnh10.000K679.802K-0.03Vật liệu cơ bản
CMD COMMANDER RESOURCES LTD 0.14-3.45%-0.01Sức bán mạnh106.460K4.942M-0.14Vật liệu cơ bản
CNA.H CANASIA FINANCIAL INC 0.020.00%0.00Bán2.000K1.963M-0.00Công nghệ
CNR CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. 111.36-1.90%-2.16Bán1.131M81.757B11.289.9225654.00Công nghiệp
COLL.P COLLINGWOOD RESOURCES CORP 0.14-10.00%-0.01Sức bán mạnh1.000K
COP CORO MINING CORP. 0.060.00%0.00Bán1.180M43.095M-0.04110.00Vật liệu cơ bản
CPD ISHARES SP TSX CDN PREF IDX ETF 14.14-0.63%-0.09Sức bán mạnh68.064K
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất