Các cổ phiếu đạt mức đáy của tháng — Thị trường Chứng khoán Canada

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
AAZ AZINCOURT ENERGY CORP
0.010.00%0.00Sức bán mạnh285.000K2.279M-0.03Khoáng sản phi năng lượng
ADE ADEX MINING INC.
0.010.00%0.00Bán35.000K3.386M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
AEF ACASTA ENTERPRISES INC
0.29-1.67%-0.01Bán3.000K22.148M-0.07420.00Dịch vụ Thương mại
AFN AG GROWTH INTERNATIONAL INC.
15.90-5.19%-0.87Bán177.750K313.280M21.760.79Sản xuất Chế tạo
AKT.A AKITA DRILLING LTD., CL.A, NV
0.41-14.58%-0.07Sức bán mạnh136.300K19.012M-0.501000.00Dịch vụ Công nghiệp
ANL.H ATLANTIC INDUSTRIAL MINERALS INC.
0.010.00%0.00Sức bán mạnh177405.070K-0.04Khoáng sản phi năng lượng
APP GLOBAL CANNABIS AP
0.020.00%0.00Sức bán mạnh71.150K2.010M-0.05Dịch vụ Công nghệ
ASG AURORA SPINE CORPORATION
0.16-8.57%-0.01Sức bán mạnh301.360K8.769M-0.02Công nghệ Sức khỏe
ASN ASIAN MINERAL RESOURCES LIMITED
0.19-24.00%-0.06Bán15.500K6.053M-0.04Khoáng sản phi năng lượng
AT ACUITYADS HOLDINGS INC
0.79-2.47%-0.02Bán162.378K39.173M-0.13Dịch vụ Công nghệ
AXE ACCELEWARE LTD
0.05-9.09%-0.01Bán20.000K5.803M3.740.0113.00Dịch vụ Phân phối
AXL ARROW EXPLORATION CORP
0.04-12.50%-0.01Bán262.653K2.367M-0.0735.00Năng lượng Mỏ
BCK BLIND CREEK RESOURCES LTD
0.01-25.00%-0.01Sức bán mạnh10.716K521.542K1.270.02Khoáng sản phi năng lượng
BEER HILL STREET BEVERAGE COMPANY INC
0.040.00%0.00Bán55.700K2.381M1.380.03Hàng tiêu dùng không lâu bền
BHS BAYHORSE SILVER INC
0.050.00%0.00Bán349.180K5.371M-0.03Khoáng sản phi năng lượng
BLGV BELGRAVIA HARTFORD
0.01-50.00%-0.01Sức bán mạnh50.000K4.018M-0.00Công nghiệp Chế biến
BLUE BLUE THUNDER MINING INC
0.070.00%0.00Sức bán mạnh55.000K1.366M7.950.01Tài chính
BRO BARKSDALE RESOURCES CORP
0.22-15.38%-0.04Bán6.000K11.380M-0.05Khoáng sản phi năng lượng
BTE BAYTEX ENERGY CORP.
0.29-11.94%-0.04Bán8.949M187.768M-0.02Năng lượng Mỏ
BTI BIOASIS TECHNOLOGIES INC.
0.179.38%0.01Sức bán mạnh126.436K10.172M-0.07Công nghệ Sức khỏe
BTRU BETTERU EDUCATION CORP
0.04-22.22%-0.01Sức bán mạnh121.000K2.571M-0.06Khoáng sản phi năng lượng
BUZZ PHARMADRUG INC
0.010.00%0.00Bán27.500K1.250M-0.07Công nghệ Sức khỏe
CAD COLONIAL COAL INTERNATIONAL CORP.
0.22-8.33%-0.02Sức bán mạnh62.500K41.824M-0.01Năng lượng Mỏ
CBLT CBLT INC
0.020.00%0.00Mua18.500K1.405M-0.04Khoáng sản phi năng lượng
CBS BARD VENTURES LTD
0.06-26.67%-0.02Sức bán mạnh119.000K810.488K-0.06Khoáng sản phi năng lượng
CCA COGECO COMMUNICATIONS INC
92.322.62%2.36Bán97.903K4.405B12.987.002485.00Dịch vụ Khách hàng
CCE COMMERCE RESOURCES CORP
0.10-16.00%-0.02Bán59.500K5.104M-0.04Khoáng sản phi năng lượng
CDG CANDENTE GOLD CORP
0.010.00%0.00Bán193.500K1.593M-0.10Khoáng sản phi năng lượng
CDU CARDERO RESOURCE CORP
0.02-42.86%-0.01Bán33.000K2.588M-0.03Khoáng sản phi năng lượng
CEU CES ENERGY SOLUTIONS CORP
0.58-4.92%-0.03Bán747.366K159.687M5.520.111993.00Công nghiệp Chế biến
CHM CHEMISTREE TECHNOL
0.03-28.57%-0.01Bán117.894K1.318M-0.15Công nghệ Sức khỏe
CHV CANADA HOUSE WELLN
0.0320.00%0.01Bán48.745K4.855M-0.03Công nghiệp Chế biến
CKK CORDY OILFIELD SERVICES INC.
0.01-33.33%-0.01Sức bán mạnh3.000K3.092M50.000.00Dịch vụ Công nghệ
CMG COMPUTER MODELLING GROUP LTD
3.82-15.49%-0.70Sức bán mạnh110.208K362.726M16.480.28194.00Dịch vụ Công nghệ
CRB CARIBOO ROSE RESOURCES LTD.
0.040.00%0.00Bán30.000K1.898M1.380.03Khoáng sản phi năng lượng
CRL CARL DATA SOLUTION
0.12-3.85%-0.01Sức bán mạnh27.415K12.259M-0.04Dịch vụ Công nghệ
CRUZ CRUZ COBALT CORP
0.030.00%0.00Bán30.000K2.359M-0.02Hỗn hợp
CYL CEYLON GRAPHITE CORP
0.08-15.79%-0.01Sức bán mạnh15.000K4.943M-0.03Năng lượng Mỏ
CYX CALYX VENTURES INC
0.010.00%0.00Bán300473.909KCông nghệ Sức khỏe
CZR CRUZSUR ENERGY CORP
0.200.00%0.00Bán29.000K5.861M-1.76Năng lượng Mỏ
DAC DATABLE TECHNOLOGY CORPORATION
0.0325.00%0.01Bán96.610K1.401M-0.05Hỗn hợp
DWS DIAMOND ESTATES WINES AND SPIRITS INC
0.09-5.56%-0.01Bán151.331K18.000M-0.03Hàng tiêu dùng không lâu bền
EGA EAGLE GRAPHITE INCORPORATED
0.020.00%0.00Bán4.000K756.914K-0.02Khoáng sản phi năng lượng
EGT EGUANA TECHNOLOGIES INC
0.06-14.29%-0.01Sức bán mạnh310.200K15.948M-0.04Sản xuất Chế tạo
EKG CARDIOCOMM SOLUTIONS, INC.
0.03-16.67%-0.01Sức bán mạnh37.000K4.245M-0.00Dịch vụ Công nghệ
ELXR ELIXXER LTD
0.0416.67%0.01Bán433.406K16.815M-0.03Truyền thông
EMR EMGOLD MINING CORPORATION
0.040.00%0.00Bán120.500K2.328M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
ER EASTMAIN RES J
0.07-7.14%-0.01Sức bán mạnh1.240M18.451M-0.07Khoáng sản phi năng lượng
ERF ENERPLUS CORPORATION
1.83-12.02%-0.25Bán3.410M462.005M-1.20383.00Năng lượng Mỏ
ESN ESSENTIAL ENERGY SERVICES LTD
0.143.57%0.01Bán53.860K19.860M-0.01382.00Dịch vụ Công nghiệp
FAP ABERDEEN ASIA-PACIFIC INCOME INVEST LTD
2.53-4.53%-0.12Bán158.863K134.474M4.180.63Hỗn hợp
FE FIRST ENERGY METAL
0.060.00%0.00Bán6.200K1.058M-0.030.00Khoáng sản phi năng lượng
FEC FRONTERA ENERGY CORPORATION
2.77-13.71%-0.44Bán191.677K306.606M0.814.011160.00Năng lượng Mỏ
FL FRONTIER LITHIUM INC
0.15-11.76%-0.02Bán31.518K27.558M-0.01Công nghiệp Chế biến
FLOT PURPOSE FLOATING RATE INCOME FUND ETF
6.22-1.74%-0.11Bán3.400KHỗn hợp
FLY FLYHT AEROSPACE SOLUTIONS LTD
0.62-4.62%-0.03Sức bán mạnh32.591K13.812M20.250.03Công nghệ Điện tử
FRU FREEHOLD ROYALTIES LTD.
2.60-9.41%-0.27Bán1.243M340.448M65.830.040.00Dịch vụ Công nghiệp
FTU US FINANCIAL 15 SPLIT CORP.
0.17-15.00%-0.03Bán1.000K380.400KHỗn hợp
FUD.A FIRST TRUST VALUE LINE DIV IDX ETF AC
23.25-1.40%-0.33Bán502Hỗn hợp
GAIA GAIA GROW CORP
0.030.00%0.00Sức bán mạnh100.000K1.994MCông nghiệp Chế biến
GDBO GOLD RUSH CARIBOO CORP
0.010.00%0.00Bán713.000K396.324K-0.13Khoáng sản phi năng lượng
GDC GENESIS LAND J
1.10-15.38%-0.20Bán9.000K54.751M32.260.04Tài chính
GDX GOLDEX RESOURCES CORPORATION
0.07-23.53%-0.02Bán21.120K1.179M-0.03Khoáng sản phi năng lượng
GRC GOLD SPRINGS RESOURCE CORP
0.08-11.11%-0.01Bán356.000K22.391MKhoáng sản phi năng lượng
GSTR GREENSTAR BIOSCIEN
0.040.00%0.00Bán105.510K2.775MCông nghiệp Chế biến
GWM GALWAY METALS INC
0.29-3.33%-0.01Sức bán mạnh86.797K38.270M-0.04Khoáng sản phi năng lượng
GXE GEAR ENERGY LTD
0.09-5.26%-0.01Bán1.080M20.673M-0.0333.00Năng lượng Mỏ
GYA GUYANA GOLDSTRIKE INC
0.01-25.00%-0.01Sức bán mạnh222.250K1.169M-0.03Khoáng sản phi năng lượng
HCC HANNA CAPITAL CORP
0.020.00%0.00Sức bán mạnh303.000K660.660K-0.01Khoáng sản phi năng lượng
HIT HIT TECHNOLOGIES INC
0.01-50.00%-0.01Sức bán mạnh946.000K971.912K-0.01Công nghiệp Chế biến
HMJI BETAPRO MARIJUANA COS INVERSE ETF
40.70-1.12%-0.46Bán10.369KHỗn hợp
HOU BETAPRO CRUDE OIL 2X DAILY BULL ETF
5.44-13.92%-0.88Bán6.673MHỗn hợp
HUD HUDSON RESOURCES INC.
0.07-18.75%-0.01Bán169.092K14.247M-0.06Khoáng sản phi năng lượng
HZM HORIZONTE MINERALS PLC
0.03-25.00%-0.01Bán50.600K47.790M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
IDK THREED CAPITAL INC
0.010.00%0.00Bán65.000K1.686M-0.21Năng lượng Mỏ
IGX INTELGENX TECHNOLOGIES CORP.
0.17-57.32%-0.23Bán667.659K39.672M-0.1551.00Công nghệ Sức khỏe
ILC INTERNATIONAL LITHIUM CORP
0.03-25.00%-0.01Sức bán mạnh20.000K5.146M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
IMP INTERMAP TECHNOLOGIES CORPORATION
0.14-6.67%-0.01Sức bán mạnh32.000K2.590M-0.38Dịch vụ Công nghệ
IMT INTERNATIONAL MONTORO RES. INC.
0.0233.33%0.01Bán202.000K688.905K-0.01Khoáng sản phi năng lượng
INCB INTERNATIONAL CANN
0.010.00%0.00Bán159.200K2.985M-0.06Công nghệ Sức khỏe
INF.UN SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE DIV FUND
9.400.53%0.0543.476K
IOM ASSURE HOLDINGS CORP
0.85-10.53%-0.10Sức bán mạnh17.000K12.216M8.800.17Hỗn hợp
IRON ALDERON IRON ORE CORP
0.07-25.00%-0.03Sức bán mạnh1.838M14.173M-0.04Khoáng sản phi năng lượng
JP JACKPOT DIGITAL INC
0.010.00%0.00Bán437.000K1.292M-0.0123.00Dịch vụ Công nghệ
JUGR JUGGERNAUT EXPLORATION LTD
0.150.00%0.00Bán5.500K2.258M-0.62Khoáng sản phi năng lượng
KAT KATANGA MINING LIMITED
0.070.00%0.00Bán910.022K3.978B-0.46Khoáng sản phi năng lượng
KING KING GLOBAL VENTURES INC
0.02-20.00%-0.01Bán50.000K1.670M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
KLY KALYTERA THERAPEUTICS INC
0.010.00%0.00Bán1.449M7.847M-0.04Công nghệ Sức khỏe
KMAX ORGANIMAX NUTRIENT CORP
0.040.00%0.00Sức bán mạnh2.888K747.392K-0.06Khoáng sản phi năng lượng
KWG KWG RESOURCES INC
0.010.00%0.00Sức bán mạnh218.111K5.191M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
LAB LABRADOR GOLD CORP
0.10-9.09%-0.01Sức bán mạnh1.000K6.274M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
LBY LIBERTY ONE LITHIUM CORP
0.040.00%0.00Sức bán mạnh260.000K3.498M-0.03Khoáng sản phi năng lượng
LOVE CANNARA BIOTECH IN
0.077.14%0.01Bán1.343MCông nghệ Sức khỏe
M MOSAIC CAPITAL CORPORATION
2.75-5.17%-0.15Bán7.337K30.802M-0.811150.00Hỗn hợp
MEG MEG ENERGY CORP.
1.22-14.08%-0.20Bán5.040M425.432M-0.21449.00Năng lượng Mỏ
MGI MAGNUM GOLDCORP INC
0.030.00%0.00Sức bán mạnh40.000K913.470K-0.01Khoáng sản phi năng lượng
MIN EXCELSIOR MINING CORP
0.48-1.03%-0.01Bán180.088K116.221M-0.1394.00Khoáng sản phi năng lượng
MJ TRUE LEAF BRANDS
0.06-8.33%-0.01Bán528.954K6.065M-0.08Công nghiệp Chế biến
MJS MAJESTIC GOLD CORP.
0.040.00%0.00Sức bán mạnh25.500K41.909M6.250.01Khoáng sản phi năng lượng
MMJ MATICA ENTERPRISES
0.030.00%0.00Bán485.675K7.899M-0.01Hỗn hợp
MPXI MPX INTERNATIONAL
0.12-17.86%-0.03Bán60.352K18.920M-0.17Công nghiệp Chế biến
MRM MICROMEM TECHS INC
0.06-20.00%-0.01Bán50.000K19.834M-0.01Công nghệ Điện tử
MVI.H MONITOR VENTURES INC
0.12-10.71%-0.01Sức bán mạnh10.120K418.990K2.660.05Khoáng sản phi năng lượng
NAB NABIS HLDGS INC
0.03-16.67%-0.01Bán1.370M3.288M-0.18Tài chính
NEO NEO PERFORMANCE MATERIALS INC
6.08-4.40%-0.28Bán4.008K240.402M8.210.781853.00Sản xuất Chế tạo
NGEX NGEX MINERALS LTD
0.240.00%0.00Bán64.000KKhoáng sản phi năng lượng
NOA NORTH AMERICAN CONSTRUCTION GROUP LTD
6.97-7.80%-0.59Bán1.414M208.293M6.151.451924.00Dịch vụ Công nghiệp
NRM NORAM VENTURES INC
0.100.00%0.00Bán22.000K4.297M-0.03Khoáng sản phi năng lượng
NWES NEW WAVE ESPORTS C
0.020.00%0.00Bán303.000K1.609MTài chính
NWI NUINSCO RES LTD
0.010.00%0.00Bán2.000K3.678M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
OBE OBSIDIAN ENERGY LTD
0.24-14.29%-0.04Bán341.322K20.435M-4.91236.00Năng lượng Mỏ
OEE MEMEX INC
0.01-33.33%-0.01Bán102.000K2.012M-0.01Dịch vụ Công nghệ
OML OMNI-LITE INDUSTRIES CANADA INC.
0.65-4.41%-0.03Bán5.000K7.707M-0.58Sản xuất Chế tạo
OXC ORYX PETROLEUM CORPORATION LTD
0.1318.18%0.02Bán150.872K60.773M-0.14Năng lượng Mỏ
OYL CGX ENERGY INC
0.301.69%0.01Bán22.285K80.411M3.660.0945.00Năng lượng Mỏ
PANO.P PANORAMA CAPITAL CORP
0.04-11.11%-0.01Bán28.000KTài chính
PAS PASCAL BIOSCIENCES INC
0.09-5.26%-0.01Sức bán mạnh270.500K5.002M-0.09Hỗn hợp
PCD.UN PATHFINDER INCOME FUND
6.26-1.57%-0.10Bán26.500K13.216M30.360.21Hỗn hợp
PKK PEAK POSITIONING T
0.030.00%0.00Bán593.000K20.275M-0.00Truyền thông
PKT PARKIT ENTERPRISE INC
0.09-18.18%-0.02Bán64.500K3.834M-0.03Tài chính
PLY PLAYFAIR MINING LTD
0.030.00%0.00Bán124.000K1.929M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
PLZ.UN PLAZA RETAIL REIT
2.88-0.35%-0.01Bán213.981K295.107M0.49Tài chính
PPX PPX MINING CORP
0.04-27.27%-0.01Sức bán mạnh6.000K27.197M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
PRB PROBE METALS INC
0.641.59%0.01Bán608.498K77.513M-0.08Khoáng sản phi năng lượng
PSI PASON SYSTEMS INC.
6.22-12.02%-0.85Bán251.719K597.592M11.180.63Dịch vụ Công nghiệp
QYOU QYOU MEDIA INC
0.03-14.29%-0.01Bán3.413M5.858M-0.05Hỗn hợp
RAY.A STINGRAY GROUP INC SV
3.528.31%0.27Bán326.753K244.580M9.400.35Dịch vụ Khách hàng
RAY.B STINGRAY GROUP INC VARIABLE SV
3.508.70%0.28Bán800242.323M9.310.35Dịch vụ Khách hàng
RGC REDSTAR GOLD CORP.
0.02-20.00%-0.01Sức bán mạnh15.000K7.501M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
RGD REUNION GOLD CORPORATION
0.07-12.50%-0.01Sức bán mạnh113.500K33.488M-0.04Khoáng sản phi năng lượng
RLV RELEVIUM TECHNOLOGIES INC
0.0150.00%0.01Bán48.500K1.307M-0.03Công nghệ Sức khỏe
RMK RED MOON RESOURCES INC
0.05-16.67%-0.01Sức bán mạnh12.499K3.036M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
RUSB RBC SHORT TERM US CORP BOND ETF
21.590.00%0.00Bán19Hỗn hợp
RVL REVELO RESOURCES CORP
0.010.00%0.00Bán1.412M837.025K-0.02Khoáng sản phi năng lượng
SBI SERABI GOLD PLC
0.79-16.84%-0.16Bán25.800K53.783M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
SEV SPECTRA7 MICROSYSTEMS INC
0.010.00%0.00Bán951.000K6.143M-0.07Công nghệ Điện tử
SMC SULLIDEN MINING CAPITAL INC
0.03-14.29%-0.01Sức bán mạnh9.000K2.119M-0.16Khoáng sản phi năng lượng
SNL SENTINEL RESOURCES
0.100.00%0.005.000KKhoáng sản phi năng lượng
SOLR SOLAR ALLIANCE ENERGY INC
0.020.00%0.00Sức bán mạnh424.952K4.234M-0.01Dịch vụ Công nghiệp
SOX STUART OLSON INC
0.82-16.33%-0.16Bán113.137K27.630M-5.793010.00Dịch vụ Công nghiệp
SPDR SPYDER CANNABIS INC
0.010.00%0.00Sức bán mạnh8.000K423.540KTài chính
STEP STEP ENERGY SERVICES LTD
0.301.69%0.01Bán170.724K19.748M-2.15Năng lượng Mỏ
STS SOUTH STAR MINING CORP
0.03-28.57%-0.01Sức bán mạnh48.000K1.502M-0.06Khoáng sản phi năng lượng
TCF TRILLION ENERGY IN
0.03-40.00%-0.02Bán10.000K3.176M-0.0510.00Năng lượng Mỏ
TD.PF.E TD BANK PREF SERIES 9
13.17-3.23%-0.44Bán4.300K109.052B2.076.60Tài chính
TEI TOSCANA ENERGY INCOME CORPORATION
0.010.00%0.00Bán294.350K725.645K-0.74Năng lượng Mỏ
TES TESORO MINERALS CORP
0.030.00%0.00Bán130.000K2.747M-0.01Dịch vụ Khách hàng
THX THOR EXPLORATIONS LTD.
0.130.00%0.00Bán50.000K58.416M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
TOT TOTAL ENERGY SERVICES INC.
2.04-5.99%-0.13Sức bán mạnh46.271K97.975M9.390.231976.00Dịch vụ Công nghiệp
TTR TITANIUM TRANSPORTATION GROUP INC
1.200.00%0.00Sức bán mạnh1.200K29.258M27.780.04600.00Vận chuyển
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất