Các cổ phiếu đạt mức đáy hàng tháng

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
AAB ABERDEEN INTERNATIONAL INC. 0.120.00%0.00Sức bán mạnh14.000K12.007M1.210.101.00Tài chính
AAD ADDED CAPITAL INC 0.060.00%0.00Bán6.000K936.540K-0.0067.00Tài chính
AAG.H AFTERMATH SILVER LTD 0.100.00%0.00Bán2.934K2.779M-0.03Vật liệu cơ bản
AAX ADVANCE GOLD CORP 0.24-39.24%-0.15Bán1.308M5.789M-0.02Tài chính
AAZ AZINCOURT ENERGY CORP 0.090.00%0.00Bán88.540K5.791M-0.04Vật liệu cơ bản
ABX BARRICK GOLD CORPORATION 16.23-0.86%-0.14Sức bán mạnh2.147M18.928B25.080.6518421.00Vật liệu cơ bản
ACB AURORA CANNABIS INC 7.36-4.17%-0.32Bán9.193M4.313B-0.02171.00Chăm sóc sức khỏe
ACP ARCPACIFIC RESOURCES CORP 0.06-15.38%-0.01Bán5.000K460.360K-0.02Vật liệu cơ bản
ACST ACASTI PHARMA INC 0.73-1.35%-0.01Sức bán mạnh5.500K26.767M-1.2211.00Chăm sóc sức khỏe
ADD ARCTIC STAR EXPLORATION CORP 0.120.00%0.00Bán106.666K12.654M-0.04Vật liệu cơ bản
AEL.H AMSECO EXPLORATION LTD 0.01-33.33%-0.01Bán912.066K1.474M-0.03Vật liệu cơ bản
AEX AEX GOLD INC 0.35-11.25%-0.04Sức bán mạnh20.000K19.581M-0.11Vật liệu cơ bản
AEZS AETERNA ZENTARIS INC 2.500.00%0.00Bán5.300K40.727M34.470.0846.00Chăm sóc sức khỏe
AFCC AUTOMOTIVE FINCO CORP 2.15-1.38%-0.03Sức bán mạnh10.245K48.426M1085.860.04Tài chính
AFN AG GROWTH INTERNATIONAL INC. 54.03-1.96%-1.08Sức bán mạnh16.997K899.620M30.602.172545.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AGF.B AGF MANAGEMENT LTD., CL.B, NV 6.53-0.15%-0.01Bán39.082K518.486M7.740.86673.00Tài chính
AGRL AGUIA RESOURCES LIMITED 0.150.00%0.00Bán120.000K25.163M-0.031.00Vật liệu cơ bản
AGT AGT FOOD AND INGREDIENTS INC 14.59-1.75%-0.26Bán40.830K356.630M-1.472100.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AGZ ASHANTI GOLD CORP 0.10-13.64%-0.01Sức bán mạnh20.000K5.459M-0.10Vật liệu cơ bản
AHE AMERICAN HELIUM INC 0.19-13.64%-0.03Bán18.940K
ALD Quỹ ETF Tín dụng Địa phương Châu Á WisdomTree 0.06-15.38%-0.01Bán6.000K846.430K-2.63Vật liệu cơ bản
ALT ALTURAS MINERALS CORP. 0.010.00%0.00Bán178.000K
ALTA ALTAMIRA GOLD CORP 0.09-5.26%-0.01Bán62.500K4.620M-0.10Vật liệu cơ bản
AMK AMERICAN CREEK RESOURCES LTD. 0.03-14.29%-0.01Bán1.457K9.291M-0.01Vật liệu cơ bản
AMX AMEX EXPLORATION INC 0.07-18.75%-0.01Sức bán mạnh109.000K2.510M-0.01Vật liệu cơ bản
AN ARENA MINERALS INC 0.060.00%0.00Sức bán mạnh18.000K
ANG ANGEL GOLD CORP 0.03-14.29%-0.01Bán119.000K1.580M3.630.01Vật liệu cơ bản
ANZ ALIANZA MINERALS LTD 0.090.00%0.00Bán30.900K4.054M-0.04Vật liệu cơ bản
AOT ASCOT RESOURCES LTD. 1.10-4.35%-0.05Sức bán mạnh46.250K175.124M-0.06Vật liệu cơ bản
APX APEX RESOURCES INC 0.070.00%0.00Bán1.000K921.520K25.690.0012.00Vật liệu cơ bản
ART ARHT MEDIA INC 0.33-4.41%-0.01Bán22.185K9.766M-0.51Công nghệ
ASND ASCENDANT RESOURCES INC 0.75-3.85%-0.03Sức bán mạnh41.000K57.638M-0.11Vật liệu cơ bản
ATC ATAC RESOURCES LTD. 0.51-1.92%-0.01Sức bán mạnh31.050K76.445M-0.04Vật liệu cơ bản
ATG ATLANTA GOLD INC. 0.050.00%0.00Bán1.500K3.773M-0.118.00Vật liệu cơ bản
ATL ATLATSA RESOURCES CORPORATION 0.040.00%0.00Mua21.000K22.177M-0.38Vật liệu cơ bản
ATP ATLANTIC POWER CORP. 2.83-1.05%-0.03Bán22.271K317.890M-0.59246.00Công ty dịch vụ công cộng
ATY ATICO MINING CORPORATION 0.44-1.12%-0.01Sức bán mạnh10.000K43.434M14.460.03Vật liệu cơ bản
AU AURION RESOURCES LTD. 0.79-3.66%-0.03Sức bán mạnh57.500K56.751M-0.08Vật liệu cơ bản
AUT AUSTIN RESOURCES LTD 0.010.00%0.00Bán75.000K663.500K-0.00Vật liệu cơ bản
AUU AURA SILVER RESOURCES INC. 0.030.00%0.00Bán15.000K3.405M-0.00Vật liệu cơ bản
AUX AURAMEX RESOURCE CORP 0.04-10.00%-0.01Sức bán mạnh16.000K
AVL AVALON ADVANCED MATERIALS INC 0.070.00%0.00Sức bán mạnh212.000K15.952M-0.02Vật liệu cơ bản
AX.UN ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UNITS 12.87-1.53%-0.20Sức bán mạnh245.434K1.992B10.311.25Tài chính
AXIS AXIS AUTO FINANCE INC 0.60-6.25%-0.04Sức bán mạnh78.348K61.320M-0.01Tài chính
AXR ALEXCO RESOURCE CORP. 1.65-0.60%-0.01Bán24.578K169.702M-0.1079.00Công nghiệp
AZM AZIMUT EXPLORATION INC. 0.280.00%0.00Sức bán mạnh39.000K12.729M-0.03Vật liệu cơ bản
AZN.H ARCTURUS VENTURES INC 0.10-37.50%-0.06Sức bán mạnh7.000K1.756M-0.70Vật liệu cơ bản
BAL.H BALTO RESOURCES LTD. 0.07-13.33%-0.01Bán20.000K
BAM.PF.C BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 36 21.50-0.05%-0.01Bán2.936K54.766B18.603.0380000.00Tài chính
BAM.PR.M BROOKFIELD ASSET MGMT INC, PRF A SER 17 20.98-0.47%-0.10Sức bán mạnh1.715K54.766B18.603.0380000.00Tài chính
BAM.PR.N BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SHS SER 18 20.95-0.10%-0.02Sức bán mạnh10.337K54.766B18.603.0380000.00Tài chính
BAR BALMORAL RESOURCES LTD 0.17-2.78%-0.01Bán48.700K24.932M-0.03Vật liệu cơ bản
BCE.PR.H BCE 1ST PREF SHARES SERIES AH 20.95-0.14%-0.03Mua252.193K49.552B18.003.0751679.00Dịch vụ Viễn thông
BCU BELL COPPER CORPORATION 0.06-8.33%-0.01Bán93.100K4.007M-0.023.00Vật liệu cơ bản
BEE BEE VECTORING TECHNOLOGIES INTL INC 0.19-13.64%-0.03Sức bán mạnh178.500K16.962M-0.06Vật liệu cơ bản
BEI.UN BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 45.00-0.20%-0.09Bán142.724K2.063B31.232.361750.00Tài chính
BFD BEAUFIELD RESOURCES INC. 0.070.00%0.00Sức bán mạnh258.964K13.875M-0.00Vật liệu cơ bản
BGG BUCCANEER GOLD CORP 0.07-6.67%-0.01Sức bán mạnh20.500K2.172M-0.01Vật liệu cơ bản
BGS BAROYECA GOLD AND SILVER INC 0.010.00%0.00Sức bán mạnh1.450K512.700K-0.02Vật liệu cơ bản
BHR BLACKHEATH RESOURCES INC 0.02-20.00%-0.01Sức bán mạnh135.000K988.720K-0.01Vật liệu cơ bản
BIP.PR.C BROOKFIELD INFRA PARTNERS LP PREF SER 5 25.65-0.77%-0.20Bán23.481K20.429B79.070.660.00Công nghiệp
BKI BLACK IRON INC 0.100.00%0.00Sức bán mạnh29.500K15.037M-0.027.00Vật liệu cơ bản
BKR BERKWOOD RESOURCES LTD 0.090.00%0.00Bán115.800K3.106M-0.23Vật liệu cơ bản
BLR BLACKHAWK RESOURCE CORP 0.07-12.50%-0.01Sức bán mạnh83.666K3.296M1.380.050.00Tài chính
BLS BLACK SEA COPPER AND GOLD CORP 0.07-11.76%-0.01Sức bán mạnh12.001K3.297M-0.05Vật liệu cơ bản
BMM BLACK MAMMOTH METALS CORP 0.100.00%0.00Bán1.750K1.153M-0.03Vật liệu cơ bản
BMX BOREAL METALS CORP 0.15-3.12%-0.01Bán13.500K
BRC BLACKROCK GOLD CORP 0.080.00%0.00Bán32.500K
BRF.PR.A BROOKFIELD RENEWABLE PREF CL A SER 1 21.37-0.37%-0.08Bán152.375K115.829M-0.252270.00Công ty dịch vụ công cộng
BRM BIOREM INC. 0.340.00%0.00Sức bán mạnh50013.145M9.310.04Công nghiệp
BSK BLUE SKY URANIUM CORP 0.170.00%0.00Sức bán mạnh109.670K18.664M-0.080.00Năng lượng
BTRU BETTERU EDUCATION CORP 0.391.32%0.01Bán3.300K22.541M-0.22Tài chính
BTU BTU METALS CORP 0.040.00%0.00Sức bán mạnh43.000K1.460M-0.08Tài chính
BTV BLUERUSH INC 0.10-4.76%-0.01Bán45.880K7.401M-0.06Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BUD SATORI RESOURCES INC 0.06-21.43%-0.01Sức bán mạnh75.800K1.966M-0.02Vật liệu cơ bản
BWLK BOARDWALKTECH SOFTWARE CORP 4.74-7.06%-0.36Theo dõi4.392K29.827M-0.00Công nghệ
BWR BWR EXPLORATION INC 0.040.00%0.00Sức bán mạnh1.000K2.899M-0.01Vật liệu cơ bản
BXE BELLATRIX EXPLORATION LTD 1.250.00%0.00Bán208.096K61.723M-2.38157.00Năng lượng
BZ BENZ MINING CORP 0.06-14.29%-0.01Sức bán mạnh31.000K1.562M-0.13Vật liệu cơ bản
CA.H CATALINA GOLD CORP 0.070.00%0.00Sức bán mạnh13.000K772.550K-0.20Năng lượng
CAP CASTLE PEAK MINING LTD 0.020.00%0.00Bán510.000K2.655M0.860.02Vật liệu cơ bản
CASA CASA MINERALS INC 0.14-3.57%-0.01Bán18.000K3.740M-0.02Tài chính
CAY CACHE EXPLORATION INC. 0.04-11.11%-0.01Sức bán mạnh70.000K2.592M-0.03Vật liệu cơ bản
CBE CABO DRILLING CORP. 0.010.00%0.00Bán17.600K938.680K-0.06Vật liệu cơ bản
CBH ISHARES 1-10 YR LADDERED CORP BOND ETF 18.53-0.43%-0.08Sức bán mạnh12.858K
CBLU CLEAR BLUE TECHNOLOGIES INTL INC 0.61-3.17%-0.0273.373K
CBS BARD VENTURES LTD 0.04-20.00%-0.01Bán24.000K1.891M-0.00Vật liệu cơ bản
CBX CORTEX BUSINESS SOLUTIONS INC. 3.62-7.18%-0.28Sức bán mạnh70033.078M30.300.1268.00Công nghệ
CCO CAMECO CORP 14.644.13%0.58Mua1.284M5.514B-0.362620.00Năng lượng
CCZ.PR.A CRITICAL CONTROL ENERGY SVCS CORP PR A 1.52-15.08%-0.27Bán6007.977M-0.07185.00Công nghệ
CDA CANUC RESOURCES CORPORATION 0.15-3.23%-0.01Sức bán mạnh41.000K7.817M-0.03Năng lượng
CDC CADILLAC VENTURES INC. 0.030.00%0.00Sức bán mạnh11.000K2.268M-0.012.00Vật liệu cơ bản
CDU CARDERO RESOURCE CORP 0.12-4.00%-0.01Sức bán mạnh76.000K7.274M10.780.012.00Vật liệu cơ bản
CEF.U SPROTT PHYSICAL GOLD SILVER TRUST USD 12.40-0.48%-0.06Sức bán mạnh100
CEL.H COLUMBUS ENERGY LIMITED 0.120.00%0.00Bán1.000K2.387M-0.03Năng lượng
CEN CLAREN ENERGY CORP 0.03-16.67%-0.01Bán30.000K1.486MNăng lượng
CFM CONFEDERATION MINERALS LTD. 0.27-11.67%-0.04Sức bán mạnh23.000K3.909M-0.15Vật liệu cơ bản
CFP CANFOR CORP 29.38-4.89%-1.51Bán477.031K3.937B9.862.986284.00Vật liệu cơ bản
CG CENTERRA GOLD INC. 5.980.67%0.04Bán461.376K1.718B8.250.733605.00Vật liệu cơ bản
CGLD CORE GOLD INC 0.310.00%0.00Bán137.402K39.033M-0.25626.00Vật liệu cơ bản
CGT COLUMBUS GOLD CORP 0.230.00%0.00Bán32.500K35.723M4.460.05Vật liệu cơ bản
CHH CENTRIC HEALTH CORPORATION 0.280.00%0.00Bán119.859K57.382M34.550.01709.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CIFR CIPHER RESOURCES INC 0.100.00%0.00Bán20.000K
CIO CENTRAL IRON ORE LIMITED 0.010.00%0.00Bán3.719K1.090M-0.02Vật liệu cơ bản
CIP.H CANADIAN INTERNATIONAL PHARMA CORP 0.020.00%0.00Bán8.000K
CIT CR CAPITAL CORP 0.06-8.33%-0.01Bán16.500K568.000K-0.07Vật liệu cơ bản
CIU.PR.C CU INC PREFERRED SERIES 4 17.590.06%0.01Mua2.000K
CJR.B CORUS ENTERTAINMENT INC., CL.B, NV 4.19-2.10%-0.09Bán944.154K867.876M-3.783330.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CKZ.H CASPIAN ENERGY INC 0.010.00%0.00Sức bán mạnh1.000K2.318M-0.032.00Năng lượng
CLB COLOMBIA CREST GOLD CORP 0.100.00%0.00Bán1.000K912.840K-0.020.00Vật liệu cơ bản
CLE CLEAN COMMODITIES CORP 0.04-11.11%-0.01Sức bán mạnh1.000K4.106M-0.01Năng lượng
CLH CORAL GOLD RESOURCES LTD. 0.37-2.63%-0.01Mua24.000K18.027M6.120.061.00Vật liệu cơ bản
CLI CLEARFORD WATER SYSTEMS INC 0.090.00%0.00Bán1.000K8.672M-0.0729.00Công nghiệp
CLM CRYSTAL LAKE MINING CORP 0.53-5.36%-0.03Sức bán mạnh165.700K39.962M-0.05Vật liệu cơ bản
CMD COMMANDER RESOURCES LTD 0.150.00%0.00Sức bán mạnh1.400K5.295M-0.14Vật liệu cơ bản
CMX CHILEAN METALS INC 0.12-14.81%-0.02Bán1.500K4.671M-0.14Vật liệu cơ bản
CNH CROWNIA HOLDINGS LTD 0.100.00%0.00Bán3.500K
CNS CONTAGIOUS GAMING INC 0.06-8.33%-0.01Sức bán mạnh20.000K
CNU CNOOC LIMITED 208.48-0.08%-0.16Bán35591.978B19.260.1114783.00Năng lượng
CNX CALLINEX MINES INC 0.2011.11%0.02Bán93.733K15.066M-0.04Vật liệu cơ bản
COBC COBALT BLOCKCHAIN INC 0.150.00%0.00Bán22.520K24.590M-0.01Vật liệu cơ bản
CONE CANADA ONE MINING CORP 0.08-5.88%-0.01Sức bán mạnh6.000K1.723M-0.03Vật liệu cơ bản
COPS CROPS INC 0.04-12.50%-0.01Bán236.000K2.055M-0.04Vật liệu cơ bản
CORE CANADIAN OREBODIES INC 0.23-11.54%-0.03Bán10.000K12.388M-0.06Vật liệu cơ bản
CORP EXEMPLAR INVESTMENT GRADE FUND 20.00-0.30%-0.06Bán100
CORV CORREVIO PHARMA CORP 5.41-0.37%-0.02Mua5.006K186.375M-0.95163.00Chăm sóc sức khỏe
COW ISHARES GLOBAL AGRI INDEX ETF 39.04-1.29%-0.51Sức bán mạnh2.112K
CPI CONDOR PETROLEUM INC 0.47-8.82%-0.04Sức bán mạnh14.500K22.065M-0.1771.00Năng lượng
CPL COPPER LAKE RESOURCES LTD 0.030.00%0.00Sức bán mạnh2.400K2.989M-0.01Vật liệu cơ bản
CPO COBALT POWER GROUP INC 0.070.00%0.00Bán389.100K11.047M-0.03Vật liệu cơ bản
CPQ.P CINAPORT ACQUISITION CORP II 0.13-3.70%-0.01Sức bán mạnh15.000K
CQR CONQUEST RESOURCES LTD. 0.030.00%0.00Bán10.500K3.568M-0.000.00Vật liệu cơ bản
CRB CARIBOO ROSE RESOURCES LTD. 0.03-16.67%-0.01Sức bán mạnh2.000K
CRE CRITICAL ELEMENTS CORPORATION 0.80-1.23%-0.01Sức bán mạnh126.995K121.523M-0.03Vật liệu cơ bản
CRWN CROWN CAPITAL PARTNERS INC 10.000.10%0.01Bán50094.589M16.720.62Tài chính
CSL COMSTOCK METALS LTD 0.05-9.09%-0.01Sức bán mạnh319.000K3.986M-0.01Vật liệu cơ bản
CSM CLEARSTREAM ENERGY SERVICES INC 0.06-8.33%-0.01Bán76.743K6.047M-0.29Năng lượng
CST CO2 SOLUTIONS INC. 0.09-5.56%-0.01Bán31.350K14.273M-0.02Công nghiệp
CUZ CRUZ COBALT CORP 0.110.00%0.00Bán59.805K8.651M-0.03Vật liệu cơ bản
CWX CANWEL BUILDING MATERIALS GROUP LTD 6.58-1.05%-0.07Bán195.254K511.952M13.820.48700.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CXR CONCORDIA INTERNATIONAL CORP 0.261.96%0.01Bán93.835K12.958M-40.29516.00Chăm sóc sức khỏe
CYL CEYLON GRAPHITE CORP 0.153.45%0.01Sức bán mạnh337.032K8.215M-0.06Năng lượng
DC.PR.B DUNDEE CORP FIRST PREF SER 2 10.40-1.42%-0.15Bán17.350K80.031M-1.0861.00Tài chính
DC.PR.D DUNDEE CORP PREF SERIES 3 10.31-0.87%-0.09Bán2.200K80.031M-1.0861.00Tài chính
DC.PR.E DUNDEE CORP FIRST PREF SHARES SERIES 5 24.00-0.12%-0.03Bán50080.031M-1.0861.00Tài chính
DCY DISCOVERY-CORP. ENTERPRISES INC. 0.010.00%0.00Bán7.600K
DELX DELPHX CAPITAL MARKETS INC 0.74-2.63%-0.02Sức bán mạnh24.550K57.930MTài chính
DGO DURANGO RESOURCES INC 0.070.00%0.00Sức bán mạnh2.000K2.644M3.260.02Vật liệu cơ bản
DIA MARGARET LAKE DIAMONDS INC 0.06-15.38%-0.01Sức bán mạnh93.000K3.555M-0.00Vật liệu cơ bản
DLV.H DLV RESOURCES LTD 0.17-7.89%-0.01Bán125.000K12.966M-0.020.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Screener Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất