Gordon Gekko cho biết

Cổ phiếu Canada với thu nhập ròng cao nhất

Tham lam là tốt, nhưng việc chắt lọc bản chất của mong muốn doanh nghiệp không phải là một văn phòng lớn, máy bay tư nhân hay các bẫy quản lý khác - thay vào đó là lợi nhuận kết tinh thuần túy. Và vì vậy thu nhập ròng được coi là trái tim đang đập của thế giới tư bản của chúng ta - biểu thị lợi nhuận của một công ty không bao gồm tất cả các chi phí. Đó là một dấu hiệu cho thấy một doanh nghiệp đang tạo ra tiền mặt tốt như thế nào và doanh nghiệp đó quản lý chi phí tốt như thế nào. Và trong danh sách này, bạn có thể tìm thấy Các công ty Canada tạo ra thu nhập ròng lớn nhất.

Doanh thu thuần
(FY)
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
TDTORONTO-DOMINION BANK
17.429B CAD81.83 CAD−0.16%7.32M149.897B CAD10.597.73 CAD−2.01%4.60%Tài chính
Mua
RYROYAL BANK OF CANADA
15.794B CAD118.70 CAD−0.05%3.314M164.553B CAD11.4810.34 CAD−5.88%4.44%Tài chính
Mua
BMOBANK OF MONTREAL
13.537B CAD114.58 CAD−0.09%1.147M81.787B CAD11.3710.08 CAD−39.78%4.99%Tài chính
Mua
CNQCANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
10.937B CAD87.84 CAD−1.59%7.095M97.345B CAD12.946.79 CAD−29.49%3.81%Năng lượng Mỏ
Mua
NTRNUTRIEN LTD
9.972B CAD83.88 CAD−1.21%922.986K41.989B CAD8.849.49 CAD−39.58%3.21%Công nghiệp Chế biến
Mua
BNSBANK OF NOVA SCOTIA
9.916B CAD60.88 CAD−1.81%3.581M74.287B CAD9.606.34 CAD−23.94%6.69%Tài chính
Theo dõi
SUSUNCOR ENERGY INC
9.077B CAD46.71 CAD−1.70%4.276M61.796B CAD10.244.56 CAD−30.40%4.38%Năng lượng Mỏ
Mua
IMOIMPERIAL OIL
7.34B CAD83.66 CAD−0.38%1.61M49.057B CAD8.899.41 CAD20.08%2.24%Năng lượng Mỏ
Mua
MFCMANULIFE FINANCIAL CORP
7.294B CAD24.82 CAD−0.48%4.057M45.609B CAD8.672.86 CAD−25.99%5.71%Tài chính
Mua
CVECENOVUS ENERGY INC
6.45B CAD28.28 CAD−0.63%4.553M53.974B CAD14.431.96 CAD−4.27%1.60%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
CMCANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
6.22B CAD52.43 CAD−0.59%3.469M48.403B CAD10.744.88 CAD−29.83%6.45%Tài chính
Theo dõi
CNRCANADIAN NATIONAL RAILWAYS CO
5.118B CAD147.09 CAD−0.59%1.481M97.003B CAD18.857.81 CAD7.02%2.06%Vận chuyển
Mua
TOUTOURMALINE OIL CORP
4.487B CAD68.35 CAD−1.41%1.27M23.557B CAD8.308.23 CAD13.02%1.42%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
ATDALIMENTATION COUCHE-TARD
4.11B CAD68.98 CAD−3.28%2.336M68.901B CAD16.914.08 CAD20.75%0.74%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
CPCANADIAN PAC KANS CITY LTD
3.517B CAD100.96 CAD0.22%1.731M93.835B CAD21.994.59 CAD58.61%0.75%Vận chuyển
Mua
NANATIONAL BANK OF CANADA
3.384B CAD90.23 CAD−0.72%831.212K30.602B CAD9.699.31 CAD−4.39%4.27%Tài chính
Mua
GWOGREAT WEST LIFECO INC
3.349B CAD38.86 CAD−1.12%1.617M36.617B CAD12.913.01 CAD−10.65%5.22%Tài chính
Theo dõi
SLFSUN LIFE FINANCIAL INC
3.13B CAD66.27 CAD0.32%2.104M38.773B CAD13.514.90 CAD−22.91%4.45%Tài chính
Mua
ENBENBRIDGE INC
3.003B CAD45.05 CAD−0.49%5.466M95.617B CAD24.091.87 CAD−22.62%7.78%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
PPLPEMBINA PIPELINE CORPORATION
2.971B CAD40.84 CAD0.20%2.95M22.385B CAD8.464.83 CAD86.35%6.40%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
BCEBCE INC
2.868B CAD51.85 CAD0.56%2.562M47.038B CAD20.592.52 CAD−19.74%7.32%Truyền thông
Theo dõi
WFGWEST FRASER TIMBER CO
2.571B CAD98.61 CAD−0.05%441.431K8.244B CAD−1.04 CAD−103.27%1.64%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
IFCINTACT FINANCIAL CORPORATION
2.424B CAD198.02 CAD−0.10%276.271K34.738B CAD25.897.65 CAD−47.69%2.12%Tài chính
Mua
ARXARC RESOURCES LTD
2.302B CAD21.68 CAD−0.28%2.293M13.214B CAD5.583.88 CAD88.09%2.71%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
POWPOWER CORP OF CANADA
1.965B CAD34.58 CAD−0.20%4.548M23.09B CAD13.472.57 CAD−26.15%5.89%Tài chính
Theo dõi
LLOBLAWS COMPANIES LIMITED
1.921B CAD115.40 CAD0.10%459.027K36.341B CAD18.726.16 CAD4.09%1.44%Bán Lẻ
Mua
WNGEORGE WESTON LTD
1.822B CAD150.63 CAD−0.88%145.22K20.741B CAD12.6811.88 CAD5.87%1.77%Bán Lẻ
Mua
TRITHOMSON-REUTERS CORP
1.742B CAD166.16 CAD−0.36%333.19K75.926B CAD27.206.11 CAD389.41%1.55%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
RCI.AROGERS COMMUNICATIONS INC
1.68B CAD52.35 CAD−0.48%2.105K27.644B CAD17.772.95 CAD−12.00%3.80%Truyền thông
Mua
WCPWHITECAP RESOURCES INC
1.676B CAD11.47 CAD−1.46%2.534M7.053B CAD6.491.77 CAD−59.52%4.38%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
TTELUS CORP
1.615B CAD22.18 CAD0.23%3.165M32.177B CAD26.800.83 CAD−38.19%6.35%Truyền thông
Mua
FFHFAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
1.493B CAD1108.77 CAD−2.18%34.381K29.956B CAD5.34207.65 CAD869.22%1.18%Tài chính
Sức mua mạnh
CPGCRESCENT POINT ENERGY CORP
1.483B CAD11.26 CAD−0.27%2.955M6.053B CAD16.010.70 CAD−76.15%3.19%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
GIB.ACGI INC
1.466B CAD133.88 CAD0.42%330.501K31.189B CAD20.236.62 CAD11.80%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
FTSFORTIS INC
1.394B CAD51.59 CAD−0.23%1.206M25.157B CAD17.442.96 CAD11.90%4.37%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
FMFIRST QUANTUM MINERALS
1.346B CAD32.09 CAD3.92%2.144M21.406B CAD41.710.77 CAD−68.98%0.68%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
VETVERMILION ENERGY INC
1.313B CAD19.87 CAD−0.10%879.909K3.262B CAD2.817.06 CAD41.76%1.81%Năng lượng Mỏ
Mua
ERFENERPLUS CORPORATION
1.19B CAD23.90 CAD−0.13%834.238K5.042B CAD4.765.03 CAD84.49%1.27%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
BBUCBROOKFIELD BUSINESS CORPORATION
1.186B CAD24.46 CAD−0.45%20.805K2.43B CAD7.133.43 CAD−59.92%1.38%Dịch vụ Công nghiệp
WCNWASTE CONNECTIONS INC (CA)
1.088B CAD182.37 CAD−0.91%319.297K47.417B CAD41.944.35 CAD30.02%0.75%Vận chuyển
Mua
TFIITFI INTERNATIONAL INC
1.072B CAD174.44 CAD−0.10%234.225K14.983B CAD18.149.62 CAD1.31%1.02%Vận chuyển
Mua
TCNTRICON RESIDENTIAL INC
1.053B CAD10.04 CAD1.01%1.022M2.705B CAD7.641.31 CAD−68.63%3.15%Tài chính
Sức mua mạnh
HHYDRO ONE LTD
1.05B CAD34.58 CAD−0.49%1.493M20.805B CAD20.111.72 CAD0.82%3.27%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
CTCCANADIAN TIRE LTD
1.044B CAD285.00 CAD0.00%128.559B CAD20.1814.12 CAD−20.53%2.44%Bán Lẻ
Mua
EMAEMERA INC
1.008B CAD47.42 CAD−1.45%1.278M13.137B CAD10.324.59 CAD123.48%5.74%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
STLCSTELCO HOLDINGS INC
997M CAD37.53 CAD1.43%267.76K2.04B CAD8.094.64 CAD−81.62%4.54%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
FNVFRANCO NEVADA CORP
912.079M CAD181.33 CAD0.45%381.226K34.668B CAD39.194.63 CAD−8.40%0.98%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
MEGMEG ENERGY CORP
902M CAD26.43 CAD0.30%1.607M7.519B CAD14.831.78 CAD−31.79%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
AEMAGNICO EAGLE MINES LTD
872.566M CAD61.72 CAD0.33%1.389M30.414B CAD8.896.94 CAD209.37%3.53%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
WPMWHEATON PRECIOUS METALS CORP
871.104M CAD55.12 CAD0.95%1.224M24.732B CAD30.341.82 CAD−11.52%1.49%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
IGMIGM FINANCIAL INC
867.244M CAD34.45 CAD−1.68%497.368K8.342B CAD8.544.03 CAD0.47%6.42%Tài chính
Mua
DOOBRP INC
863.9M CAD102.81 CAD1.97%314.143K7.737B CAD8.2412.48 CAD48.07%0.67%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
BTEBAYTEX ENERGY CORP
855.605M CAD5.99 CAD2.74%10.143M5.027B CAD3.811.57 CAD8.07%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
MRUMETRO INC
846.1M CAD70.54 CAD−0.61%482.639K16.304B CAD17.254.09 CAD13.56%1.67%Bán Lẻ
Theo dõi
IAGIA FINANCIAL CORPORATION
842M CAD85.20 CAD−0.27%216.771K8.716B CAD9.838.66 CAD17.10%3.37%Tài chính
Mua
NPINORTHLAND POWER INC
827.733M CAD22.12 CAD0.36%1.345M5.578B CAD12.751.74 CAD−29.94%5.44%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
OBEOBSIDIAN ENERGY LTD
810.1M CAD11.18 CAD0.36%315.772K894.767M CAD1.288.72 CAD248.63%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
DOLDOLLARAMA INC
801.863M CAD93.58 CAD−0.90%628.186K26.692B CAD30.243.09 CAD23.76%0.27%Bán Lẻ
Mua
PXTPAREX RESOURCES INC
795.912M CAD25.49 CAD0.55%337.304K2.68B CAD3.956.46 CAD31.60%4.93%Năng lượng Mỏ
Mua
CFPCANFOR CORP NEW
787.3M CAD16.87 CAD−0.76%458.854K2.042B CAD−2.53 CAD−128.69%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
MGMAGNA INTERNATIONAL INC
770.697M CAD72.79 CAD0.54%504.413K20.729B CAD16.794.34 CAD52.22%3.41%Sản xuất Chế tạo
Mua
TRPTC ENERGY CORPORATION
748M CAD46.71 CAD0.00%9.62M46.71B CAD49.370.95 CAD−70.46%7.84%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
GILGILDAN ACTIVEWEAR INC
705.006M CAD38.07 CAD1.68%494.113K6.674B CAD10.473.64 CAD−17.08%2.63%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
EMP.AEMPIRE CO
686M CAD36.95 CAD−0.51%467.374K9.408B CAD12.482.96 CAD5.09%1.82%Bán Lẻ
Mua
SDESPARTAN DELTA CORP
681.086M CAD4.05 CAD0.25%312.895K699.732M CAD0.725.64 CAD85.73%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
POUPARAMOUNT RESOURCES LIMITED
680.6M CAD32.25 CAD−0.95%185.944K4.663B CAD6.325.10 CAD24.39%4.30%Năng lượng Mỏ
Mua
CSUCONSTELLATION SOFTWARE INC
666.549M CAD2804.07 CAD0.35%36.858K59.213B CAD91.5130.64 CAD12.71%0.19%Dịch vụ Công nghệ
Mua
BIRBIRCHCLIFF ENERGY
656.831M CAD7.74 CAD−0.90%1.153M2.08B CAD6.781.14 CAD−46.04%5.63%Năng lượng Mỏ
Mua
CUCANADIAN UTILITIES
632M CAD28.70 CAD−1.20%555.474K7.827B CAD13.522.12 CAD2.48%6.16%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
NVANUVISTA ENERGY LTD
631.045M CAD13.00 CAD−0.46%499.736K2.857B CAD5.452.38 CAD10.95%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
BNREBROOKFIELD REINSURANCE LTD
630.097M CAD42.45 CAD−1.94%9.189K2.242B CAD1.30%Tài chính
CCL.ACCL INDUSTRIES INC
622.7M CAD58.27 CAD0.00%010.183B CAD16.953.44 CAD4.41%1.72%Dịch vụ Thương mại
Mua
SAPSAPUTO GROUP INC
622M CAD28.40 CAD0.00%577.861K12.003B CAD19.151.48 CAD71.41%2.54%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
QBR.AQUEBECOR INC
599.7M CAD30.00 CAD0.00%26.811B CAD11.542.60 CAD4.71%4.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
IFPINTERFOR CORP
598.239M CAD20.15 CAD−0.10%395.95K1.038B CAD−2.42 CAD−117.56%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ATHATHABASCA OIL CORP
572.271M CAD4.35 CAD5.84%7.041M2.407B CAD4.231.03 CAD37.89%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
TRL.HTRILOGY INTERNATIONAL PARTNERS INC
564.303M CAD0.040 CAD0.00%5003.545M CAD−0.13 CAD−103.02%0.00%Truyền thông
ABXBARRICK GOLD CORPORATION
562.401M CAD19.73 CAD0.36%4.927M34.512B CAD−0.06 CAD−104.45%3.11%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
LUNLUNDIN MINING CORP
555.697M CAD10.13 CAD3.37%3.106M7.576B CAD16.970.60 CAD−49.97%3.67%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
XTMX GROUP LIMITED
542.7M CAD29.19 CAD0.52%450.966K8.092B CAD22.071.32 CAD−29.05%2.39%Tài chính
Theo dõi
IVNIVANHOE MINES LTD
534.885M CAD11.64 CAD2.11%2.074M13.894B CAD43.050.27 CAD−45.46%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ALAALTAGAS LTD
523M CAD26.05 CAD−1.33%748.786K7.437B CAD12.642.06 CAD124.68%4.13%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
FTTFINNING INTERNATIONAL INC
503M CAD40.06 CAD−0.52%310.615K5.879B CAD10.713.74 CAD40.90%2.41%Dịch vụ Phân phối
Mua
MXMETHANEX CORP
460.635M CAD61.21 CAD−0.95%221.859K4.164B CAD14.464.23 CAD−48.12%1.55%Công nghiệp Chế biến
Mua
TIHTOROMONT INDUSTRIES LTD
454.198M CAD110.62 CAD−0.18%107.774K9.108B CAD17.896.18 CAD38.61%1.48%Dịch vụ Phân phối
Mua
AIMAIMIA INC
440.1M CAD3.08 CAD5.48%79.415K245.761M CAD0.704.38 CAD0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
WSPWSP GLOBAL INC
431.8M CAD191.70 CAD−0.06%315.15K23.905B CAD46.554.12 CAD8.07%0.78%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
LNRLINAMAR CORP
426.194M CAD65.43 CAD0.80%86.54K3.994B CAD8.537.67 CAD39.55%1.32%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
CCACOGECO COMMUNICATIONS INC
423.299M CAD62.87 CAD1.86%99.067K2.746B CAD6.939.07 CAD2.60%5.03%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
RBARB GLOBAL INC
416.147M CAD85.04 CAD0.53%355.008K15.407B CAD68.951.23 CAD−63.09%1.72%Dịch vụ Công nghệ
Mua
EFNELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP
409.643M CAD19.49 CAD1.25%741.216K7.553B CAD19.171.02 CAD19.34%1.96%Tài chính
Sức mua mạnh
PEYPEYTO EXPLORATION & DEVELOP CORP
390.663M CAD13.69 CAD0.37%1.203M2.388B CAD6.971.96 CAD16.07%7.04%Năng lượng Mỏ
Mua
FECFRONTERA ENERGY CORPORATION
373.131M CAD10.75 CAD1.51%76.41K902.147M CAD2.903.71 CAD−63.14%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
RUSRUSSEL METALS INC
371.9M CAD38.02 CAD0.08%255.89K2.372B CAD7.714.93 CAD−31.88%4.11%Dịch vụ Phân phối
Mua
ACO.XATCO LTD
370M CAD34.40 CAD−1.38%271.031K3.967B CAD9.843.50 CAD8.36%5.37%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
TVETAMARACK VALLEY ENERGY LTD
345.198M CAD3.90 CAD0.00%3.478M2.172B CAD9.200.42 CAD−45.46%3.59%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
TOYSPIN MASTER CORP
340.174M CAD34.15 CAD0.44%89.63K3.522B CAD18.161.88 CAD−46.96%0.71%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
AAVADVANTAGE ENERGY LTD
338.667M CAD9.27 CAD−0.86%537.268K1.57B CAD9.211.01 CAD−65.99%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
CWBCANADIAN WESTERN BANK
336.896M CAD28.14 CAD−0.78%395.863K2.733B CAD8.523.30 CAD−10.27%4.51%Tài chính
Mua
BTOB2GOLD CORP
329.204M CAD3.90 CAD0.26%5.139M5.041B CAD10.710.36 CAD−19.15%5.55%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh